InfoNu.nl > Financieel > Belasting > Ouderenkorting 2018 en 2019

Ouderenkorting 2018 en 2019

Ouderenkorting 2018 en 2019 De ouderenkorting 2018 en 2019 gaan omhoog als u AOW-gerechtigd bent, maar niet voor iedereen. De ouderenkorting wordt in 2019 voor hogere inkomens namelijk afgeschaft, voor hen wordt de ouderenkorting gelijk aan nul. In 2019 verandert de systematiek van de Belastingdienst waarbij de harde inkomensgrens voor de hoge ouderenkorting wordt vervangen door een inkomensafhankelijke verlaging met 15%. De ouderenkorting is als heffingskorting bedoeld om ouderen een steuntje in de rug te geven, maar wie een extra pensioen heeft, kan er in 2019 dus op achteruit gaan, niet vooruit. Hoe zit dat?

Hoeveel ouderenkorting krijgt u nog in 2018 en 2019?


Sommige ouderen gaan er bij Rutte 3 op achteruit

Het kabinet Rutte 3 komt met een lastenverlichting waarvan vooral de werkenden zullen profiteren. Werken moet lonen aldus het kabinet, en dus moet de werkende middenklasse erop vooruit gaan. Vele ouderen werken echter niet meer en dus is het de vraag hoe hun inkomenspositie eruit zal zien. Koopkrachtcijfers bij het Regeerakkoord Vertrouwen in de Toekomst geven aan dat als alle maatregelen in ogenschouw worden genomen 12% van de ouderen erop achteruit zal gaan, vele anderen gaan er iets op vooruit. Vervolgens moeten ouderen maar afwachten of het pensioenfonds hun pensioen niet kort.

Ouderenkorting 2018

De ouderenkorting is een heffingskorting die tot doel heeft om de koopkracht van ouderen (zij die recht hebben op AOW) te verbeteren dan wel het verlies in koopkracht wat te beperken. De ouderenkorting is een knop in de belastingheffing waaraan gedraaid kan worden om ouderen iets extra te geven. Het is daarbij goed om te weten dat tot en met 2018 de ouderenkorting uit drie delen bestaat, de hoge ouderenkorting tot een inkomen van 36.057, een klein bedrag voor wie meer verdient en een ouderenkorting voor alleenstaanden. De cijfers voor 2018 zijn:

Ouderenkorting 2018 als u de AOW-leeftijd hebt bereikt

WieBedrag in euro's
U hebt een inkomen lager dan 36.346 1.418
U hebt een inkomen hoger dan 36.346 72
Alleenstaande ouderenkorting 423

Duidelijk is dat dat bij een beetje meer inkomen een terugval in de ouderenkorting mogelijk is van 1.418 naar 72, een behoorlijk verschil. Dat is ook de reden dat oud staatssecretaris voor fiscale zaken Van Rooijen de regering bij motie heeft verzocht om een geleidelijke afbouw van de ouderenkorting mogelijk te maken in plaats van deze abrupte terugval.

Ouderenkorting 2019 afgeschaft voor hogere inkomens

In het Regeerakkoord en de Miljoenennota 2019 doet het kabinet Rutte 3 twee dingen:
  • De hoge ouderenkorting gaat verder omhoog, naar 1.596 ( 178 extra).
  • De harde inkomensgrens wordt vervangen door een flexibele inkomensgrens met een afbouw naar nul. Het startpunt hiervoor is in 2019 een inkomen van 36.783 (iets hoger dan in 2018).

Maar wat houdt die flexibele inkomensgrens in? Dat houdt in dat u bij een inkomen van 36.783 niet direct terugvalt naar het lage bedrag, maar dat de hoge ouderenkorting geleidelijk wordt afgebouwd.

Berekening ouderenkorting 2019

De alleenstaande ouderenkorting bedraagt 429. Tot een inkomen van ongeveer 36.500 krijgen de niet alleenstaanden ook in 2019 de hoge ouderenkorting, bij een inkomen daarboven wordt het lager. Er is een afbouw van de ouderenkorting met 15% vanaf een verzamelinkomen van ongeveer 36.500. Deze afbouw betekent dat een aantal mensen dat eerder recht had op de lage ouderenkorting, nu iets meer ouderenkorting zullen ontvangen. Maar let op, het kabinet bouwt de ouderenkorting niet af naar 72 euro, maar naar nul. Dat houdt in dat sommigen die in 2018 nog recht hadden op 72 euro, in 2019 nergens meer recht op hebben.

Grafisch ziet dit er als volgt uit:

Ouderenkorting 2019


In cijfers is de berekening van de ouderenkorting 2019 als volgt:

Ouderenkorting 2019 als u de AOW-leeftijd hebt bereikt

WieBedrag in euro's
U hebt een inkomen lager dan 36.783 1.596
bij een inkomen tussen 36.783 en circa 47.500 1.596 minus 15% van uw inkomen boven 36.783
Bij een inkomen meer dan circa 47.5000

Ouderenkorting en een extra pensioen

Wie naast zijn AOW een extra pensioen heeft, zal bij een jaarinkomen van circa 47.500 in 2019 geen ouderenkorting meer ontvangen. Het kabinet had er ook voor kunnen kiezen om de ouderenkorting af te bouwen naar 72, maar doet dat niet. Een extra pensioen wordt zo bestraft via een hoog marginaal tarief en dat was ongetwijfeld niet de bedoeling van de motie van Van Rooijen, ook al gaat er ook een aantal mensen op vooruit.

Lees verder

© 2017 - 2019 Info4mij, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Ouderenkorting 2013 en 2014: de wijzigingenOuderenkorting 2013 en 2014: de wijzigingenWie in 2013 of 2014 recht heeft op AOW, heeft ook recht op de ouderenkorting 2013 of 2014. Dat is dus anders dan in 2012…
Ouderenkorting 2016 en 2017 omhoogOuderenkorting 2016 en 2017 omhoogDe ouderenkorting wordt in 2016, 2017 en 2018 per saldo verhoogd, een logische zet want het lijkt slecht gesteld met de…
Belastingvoordeel ouderen 2017 en 2018Belastingvoordeel ouderen 2017 en 2018Welk belastingvoordeel hebben ouderen in 2017 en 2018? De koopkracht van veel ouderen kan dalen door een lager pensioen…
Hoogte heffingskortingen 2015Hoogte heffingskortingen 2015Het bedrag aan heffingskortingen 2015 bepaalt in belangrijke mate de te betalen inkomstenbelasting, uw koopkracht, wat u…
Hoogte heffingskortingen 2016Hoogte heffingskortingen 2016Op welke heffingskortingen u in 2016 recht hebt is van grote invloed op het loon en inkomen dat u 2016 netto overhoudt.…
Bronnen en referenties
  • Motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over de afbouw van de ouderenkorting (EK 34.552 / 34.553 / 34.554 / 34.555 / 34.545 / 34.527, I)

Reageer op het artikel "Ouderenkorting 2018 en 2019"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

M. L. Niekel, 16-01-2019 16:46 #28
Hoe kan je een alleenstaande ouderenkorting aanvragen? Welk formulier heb je daar voor nodig?

m.vr.gr.
M. Niekel Reactie infoteur, 17-01-2019
Beste M.L. Niekel,
U kunt de (totale) ouderenkorting krijgen bij de belastingaangifte inkomstenbelasting of de voorlopige aanslag inkomstenbelasting.

L. van der Laan, 06-01-2019 11:43 #27
Ik heb Aow en een pensioen. Met mijn totale inkomen 2019 kom ik in aanmerking voor de afbouw van de ouderenkorting van 15 %. In 2018 had ik nog een ouderenkorting van 72 euro. Mijn vraag is hoe komt dit tot uiting in de Groene maandtabel van 2019,
of komt dit pas tot uiting met de belastingaangifte 2019? Gezien de geringe stijging van het pensioen in 2019 heb ik de indruk dat hier geen rekening mee word gehouden Reactie infoteur, 07-01-2019
Beste L. van der Laan,
Dit zit verwerkt in de groene maantabel, waarvan overigens op het internet meerdere in omloop zijn.

Joop Buurman, 23-12-2018 23:25 #26
Dient een ieder die hier nu recht op heeft een voorlopige belastingaangifte te doen? Ik kan we dan voorstellen dat de belastingdienst honderden extra verzoeken binnenkrijgt. Of kan bv de SVB hier een rol in spelen door midder LH te heffen? Reactie infoteur, 27-12-2018
Beste Joop Buurman,
De SVB houdt rekening met de ouderenkorting tenzij u vraagt om niet met de heffingskortingen rekening te houden.

René, 29-11-2018 14:41 #25
Vraag over ouderenkorting 2019.
Als ik dan een inkomen heb van meer dan 36.783 euro heb. Hoe moet ik dat uitrekenen. 1578 korting minus 15 procent van mijn inkomen. Stel dat ik dan 40.000 euro heb met AOW en pensioen en werk. Hoe wordt dat dan berekend? Reactie infoteur, 30-11-2018
Beste René,
Uw ouderenkorting wordt in 2019 dan gelijk aan 1.114 ( 1.596 - 482).

Rob, 25-10-2018 19:28 #24
Ik woon buiten Nederland en ontvang 550 euro AOW per maand. Ga ik er per 2019 erop achteruit met de nieuwe belastingheffing? Reactie infoteur, 28-10-2018
Beste Rob,
Waarschijnlijk gaat u er iets op vooruit (AOW omhoog, ouderenkorting omhoog).

Gerard Pouw, 25-10-2018 18:29 #23
Wij mijn vrouw en ik hebben alleen AOW geen pensioen wat is mijn ouderenkorting voor 2019?
Groet,
Gerard Pouw Reactie infoteur, 28-10-2018
Beste Gerard Pouw,
Dan is de ouderenkorting 2019 maximaal, oftewel 1.578.

Louis Wattimena Uit Zoetermeer, 20-10-2018 13:21 #22
Ik heb gelezen en nooit eerst geweten dat je een gewone gift mag doneren aan een ANBI instelling en na aftrek van de drempel van 1%, het saldo van de gift mag je aftrekken van je inkomen en zodoende in aanmerking komt voor een hogere ouderenkorting.
Als dit waar is dan zal ik zeker voor 2018 een gift moeten doneren om de hogere ouderenkorting te krijgen.
Helaas voor 2017 zit ik met mijn inkomen 56 euro hoger dan de inkomen grens en kreeg maar 71 euro korting.
Kan ik alsnog een donatie voor 2017 doen in 2018 en een wijziging van de aangifte aanvragen met als reden, geen kennis hebben van belastingen/giften?

Bedankt. Reactie infoteur, 22-10-2018
Beste Louis Wattimena,
U kunt geen fiscaal aftrekbare gift doen met terugwerkende kracht, de gift moet namelijk aantoonbaar drukken op het belastingjaar waarvoor u aftrek wilt hebben, bijvoorbeeld via een bankafschrift. Dat lukt voor 2017 niet meer (voor 2018 wel natuurlijk).

Pardoel, 15-10-2018 20:56 #21
Mijn inkomsten zijn met man en vrouw samen 1536 euro netto en 529 euro netto per maand inkomsten.
Mijn vraag is wat ga ik met die ouderenkorting op vooruit.
Wat ga ik totaal op vooruit of achteruit.
Mijne Dank.
L.Pardoel Reactie infoteur, 16-10-2018
Beste Pardoel,
In 2019 verandert vooral dat u bij een verzamelinkomen van meer dan 36.346 euro niet terugvalt naar 72 euro, maar meer zult krijgen.

Theo, 02-10-2018 15:14 #20
Mijn vrouw heeft straks haar AOW, plus een pensioen van 1100 euro bruto per jaar. Wat is haar ouderenkorting?
Ik heb AOW plus een pensioen van ongeveer 36000 euro bruto. wat is dan mijn heffingskorting? Reactie infoteur, 02-10-2018
Beste Theo,
Beiden hebben jullie recht op 1.500 euro. Wordt uw inkomen van 36.000 euro hoger, dan kan uw ouderenkorting in 2018 fors zakken en in 2019 iets.

Cobie, 02-10-2018 11:07 #19
Hallo,
Mijn man en ik hebben allebei AOW mijn man heb een pensioen van 185,00 netto en ik van 504,00 netto.
Hebben wij dan recht op ouderenkorting.
Heel graag u antwoord.

Met vriendelijke groet Reactie infoteur, 02-10-2018
Hallo Cobie,
Ja jullie hebben recht op de ouderenkorting.

G. E. Casimiri, 21-09-2018 12:19 #18
Geachte heer/Brouwer,

Mijn vrouw en ik hebben bijde AOW en een Luchtmacht pensioen van 116 euro met een totaal inkomen beneden de 36.783 euro. Mijn vraag is: kom ik in aanmerking voor ouderentoeslag.

Verder teren we in op ons spaargeld nu nog 27.400 euro bedraagt.

Met vriendelijke groeten
G.E.Casimiri. Reactie infoteur, 22-09-2018
Geachte G. E. Casimiri,
Dan komt u in ieder geval in 2019 in aanmerking voor de ouderenkorting.

De Wind, 20-09-2018 10:43 #17
Ik heb een vraag.
Mijn vrouw en ik hebben samen 34.732 euro bruto per jaar, komen wij in aanmerking voor ouderenkorting?
h de wind Reactie infoteur, 22-09-2018
Beste De Wind,
Ja jullie hebben in 2018 en 2019 recht op de ouderenkorting.

P. A. Vanhengel, 18-09-2018 20:54 #16
Ons gezamenlijk inkomen is 32452 bruto. wat wordt dan onze ouderen korting? Reactie infoteur, 19-09-2018
Beste P. A. Vanhengel,
U hebt in 2019 recht op 1.578 ouderenkorting per persoon.

Twan van Dijk, 18-09-2018 16:24 #15
Ik lees in de reacties dat iedereen zich druk maakt over de hoogte van de ouderenkorting maar niemand heeft het over de invoering van de zgn. flattax. Nu betaal ik als AOWer plm. 25% belasting, straks plm. 37% een verhoging van maar liefst 12%.
Het kan zijn dat er voor pensioengerechtigden een speciaal tarief blijft, maar tot nu toe nergens gelezen. Dan is de hoogte van de ouderenkorting peanuts in vergelijking wat je netto inlevert door de hogere belasting. Uiteraard kan ik het helemaal verkeerd zien. Graag zelfs. Kan iemand het mij uitleggen? Reactie infoteur, 18-09-2018
Beste Twan van Dijk,
Zie voor de gevolgen van de voorgenomen tweetaks het artikel:

https://financieel.infonu.nl/belasting/104699-inkomstenbelasting-2019-twee-belastingtarieven-en-schijven.html

Hans, 17-09-2018 18:11 #14
Is er een peildatum voor de alleenstaande ouderenkorting of een 6 maanden eis? Reactie infoteur, 18-09-2018
Beste Hans,

De enige eis om recht te hebben op de alleenstaande ouderenkorting is dat u in het belastingjaar een AOW-uitkering voor een alleenstaande krijgt of daar recht op hebt.

Margriet V. Leeuwaarden, 06-09-2018 00:48 #13
Als je inkomen eraan voldoet hoe kom je dan aan die ouderenkorting? Reactie infoteur, 06-09-2018
Beste Margriet V. Leeuwaarden,
Voor de AOW bijvoorbeeld houdt de SVB rekening met alle heffingskortingen tenzij u aangeeft dat dat niet de bedoeling is. Als u ook ander inkomen hebt, dan kan het dus gebeuren dat er bij uw belastingaangifte inkomstenbelasting alsnog een neerwaartse correctie plaats vindt, omdat u een te hoog bedrag aan heffingskortingen hebt gekregen.

Mary, 04-09-2018 13:57 #12
Goedemiddag,
Krijg je de ouderenkorting automatisch of moet je er zelf achteraan? Reactie infoteur, 05-09-2018
Goedemiddag Mary,
Bij de loonbelasting wordt met deze heffingskorting rekening gehouden, de belastingaangifte inkomstenbelasting checkt dit nog een keer.

Dick, 29-08-2018 17:50 #11
Vreemd dat dit soort informatie niet op de site van de belastingdienst wordt getoond. Ben sinds kort AOW'er en probeer mijn besteedbaar voor 2019 te bepalen.

Jan Dubbeldam, 30-04-2018 14:08 #10
Mij is niet duidelijk of alleenstaande ouderenkorting (nu 423) ook voor 2019 van toepassing is naast de afbouwregeling voor hogere inkomens. Hierover is geen helder antwoord te vinden en hoe hoog deze zal zijn. Reactie infoteur, 30-04-2018
Beste Jan Dubbeldam,
De alleenstaande ouderenkorting bestaat ook in 2019, dit is een aanvulling op de gewone ouderenkorting.

Henk Wigchert, 25-04-2018 15:20 #9
Ouderenkorting is volgens de overheid een korting om de draagkracht op peil te houden.
Echter met AOW voor gehuwden en geen pensioen, krijg je het bedrag nooit helemaal uitgekeerd. Waarom niet. Te betalen belasting minus heffingskorting minus ouderenkorting geeft een negatief bedrag. Dus zou je denken te ontvangen mooi niet. Reactie infoteur, 26-04-2018
Beste Henk Wigchert,
Het is inderdaad zo dat u niet meer aan heffingskortingen uitbetaald kunt krijgen dan aan belasting verschuldigd is. Daarom vissen helaas nogal wat mensen (deels) achter het net.

Betsy, 16-04-2018 16:40 #8
Krijg je ouderkorting met alleen AOW? En wat is daar bij grens voor vermogen, wat in box drie komt? En wordt het inkomen van de partner er bij geteld?
Ik hoor het graag van u
Vriendelijke groetjes Betsy Zimmerman Reactie infoteur, 18-04-2018
Beste Betsy,
U hebt in een jaar recht op de ouderenkorting als u uiterlijk op 31 december van het jaar de AOW-leeftijd hebt. Hierbij is geen vermogenstoets. De heffingskortingen gelden per persoon.

Rita Austmann, 29-03-2018 11:42 #7
Beste lezer,
Ik heb recht op een alleenstaande ouderenkorting van 423,--.
Mijn vraag is in welke maand dit bedrag wordt uitbetaald.
Met vriendelijke groet,
Rita Austmann
Amsterdam Reactie infoteur, 01-04-2018
Beste Rita Austmann,
Als u gebruik maakt van de voorlopige teruggaaf, dan wordt de ouderenkorting over de resterende maanden van 2018 verdeeld. Als u wacht tot uw belastingaangifte inkomstenbelasting in het voorjaar van 2019, dan wordt de ouderenkorting in 1 keer met uw belastingaanslag inkomstenbelasting verrekend.

H. M. Ligtvoet, 27-03-2018 18:29 #6
Kom ik in aanmerking voor de ouderenkorting. Ik hen aow en een klein pensioen van ongev 400euro. Reactie infoteur, 28-03-2018
Beste H. M. Ligtvoet,
U hebt in 2018 recht op de hoge ouderenkorting.

Louwerse, 27-03-2018 17:05 #5
Als echtpaar allebei AOW/pensioen moeten we dan beiden ouderenkorting over 2018 aanvragen? Reactie infoteur, 28-03-2018
Beste Louwerse,
Als jullie gezamenlijk belastingaangifte doen of een voorlopige aanslag inkomstenbelasting invullen, wordt ook zichtbaar op hoeveel ouderenkorting u recht hebt.

Leen van Boven, 09-03-2018 16:06 #4
Als weduwnaar ga ik er van uit dat ik recht heb op zowel de alleenstaande ouderenkorting van 423 euro, als ook op de ouderen korting van 1578 euro mits mijn inkomen onder de grens blijft van 36500 euro voor het jaar 2019. Klopt dit? Reactie infoteur, 12-03-2018
Beste Leen van Boven,
Dat klopt inderdaad.

W. Kling, 08-03-2018 18:14 #3
Ik heb een huisgenoot, maar we zijn geen fiscaal partner van elkaar. Nu moet ik de alleenstaande ouderen toeslag terug betalen. Ik heb een AOW uitkering. is dat juist? gr.Willem Reactie infoteur, 09-03-2018
Beste W. Kling,
Als een ander bij u woont en niet een huurcontract heeft, wordt u niet als alleenstaande gezien. U kunt natuurlijk bezwaar maken en aangeven dat jullie verder niets met elkaar te maken hebben en ieder zijn eigen huishouding voert.

René, 03-01-2018 02:21 #2
Mijn alleenstaande moeder heeft een AOW met een aanvullend pensioen van een paar honderd euro in het jaar. Komt zij in aanmerking voor "ouderenkorting"? Zo ja, hoe vraag ik dit voor haar aan? Reactie infoteur, 03-01-2018
Beste René,
Uw moeder heeft recht op de ouderenkorting, maar die wordt door de Belastingdienst alleen uitbetaald voor het deel dat er belasting is betaald. De per saldo betaalde belasting na aftrek ouderenkorting kan dus nooit negatief zijn.

Rpeters, 23-11-2017 14:41 #1
Voor het bereken van de ouderenkorting, moet ik dan de Aow van mijn partner ook mee tellen? Reactie infoteur, 23-11-2017
Beste Rpeters,
Uw ouderenkorting is afhankelijk van uw eigen inkomen en niet het inkomen van uw partner.

Infoteur: Info4mij
Laatste update: 30-11-2018
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Special: AOW 2019
Bronnen en referenties: 1
Reacties: 28
Schrijf mee!