InfoNu.nl > Financieel > Belasting > Belastingvrij inkomen in 2017 & 2018: zzp versus werknemer

Belastingvrij inkomen in 2017 & 2018: zzp versus werknemer

Belastingvrij inkomen in 2017 & 2018: zzp versus werknemer Wie weinig verdient, is niet altijd over het geringe inkomen belasting verschuldigd. Vanaf 2001 kent Nederland namelijk zogeheten heffingskortingen die elke Nederlander op zijn te betalen belasting in mindering mag brengen. De twee bekendste hiervan, de algemene heffingskorting en de arbeidskorting, kan iedereen die werkt gebruiken. Een freelancer of ondernemer heeft daarenboven nog andere fiscale faciliteiten waarmee het te belasten inkomen mag worden verminderd, waaronder met name de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling. Daarnaast zijn er nog o.a. de oudedagsreserve en verschillende investeringsaftrekmogelijkheden. Hierdoor is het belastingvrij inkomen van een zzp'er veel hoger dan van een werknemer. Waar het belastingvrije loon in 2017 en 2018 op ongeveer 6.500 ligt, bedraagt het belastingvrij inkomen voor het zzp rond de 25.000, of zelfs nog meer indien alle ondernemersfaciliteiten worden gebruikt.

Van belastingvrije som naar heffingskortingen

Geen belastingvrije som meer vanaf 2001

Tot 2001 was er in Nederland een inkomen waarover geen belasting is verschuldigd. In 2001 is deze belastingvrije som echter afgeschaft. Als gevolg, is er sindsdien over het volle inkomen van iemand belasting verschuldigd.

Heffingskortingen

Er zijn echter in 2001 echter wel verschillende heffingskortingen ingevoerd. Dit zijn bedragen die mensen mogen aftrekken van hun te betalen belasting. Als gevolg, bestaat er ook na 2001 nog een bedrag waar mensen de facto geen belasting over verschuldigd zijn.

Andere aftrekposten

Naast de heffingskortingen bestaat ook er ook nog tal van andere aftrekposten, waaronder de hypotheekrenteaftrek, de aftrek van pensioenpremies, de aftrek van alimentatieverplichtingen en de aftrek van specifieke zorgkosten. Merk op dat deze bedragen, anders dan heffingskortingen, niet worden afgetrokken van de te betalen belasting maar van het belastbare inkomen.

Ondernemersfaciliteiten

Mensen die ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting kennen in Nederland bepaalde fiscale faciliteiten, waaronder de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling, waar bijvoorbeeld mensen die in loondienst werken geen recht op hebben. Als gevolg, kunnen ondernemers, waaronder freelancers en zzp'ers, een hoger bedrag belastingvrij verdienen dan mensen die in loondienst werken.

Belastingvrij salaris voor werknemer in loondienst in 2016, 2017 & 2018

Een werknemer in loondienst heeft in ieder geval recht op twee heffingskortingen die zijn te betalen belasting verminderen: de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. Zoals te zien in de onderstaande tabellen, bedraagt de algemene heffingskorting in 2017 maximaal 2.254 en de arbeidskorting maximaal 1.645. Dit zijn vergelijkbare bedragen als in 2016.

Hoogte algemene heffingskorting in 2018

InkomenAlgemene heffingskorting
0 - 20.142 2.265
20.142 - 68.507 2.265 minus 4,787% van het belastbaar inkomen uit werk en woning dat de 20.142 te boven gaat
68.507 en hoger 0

Hoogte arbeidskorting in 2018

InkomenArbeidskorting
0 - 9.4681,764% van het arbeidsinkomen
9.468 - 20.450 167 plus 28,064% van het arbeidsinkomen dat de 9.468 te boven gaat
20.450 - 33.112 3.249
33.112 - 123.362 3.249 minus 3,6% van het arbeidsinkomen dat de 33.112 te boven gaat
123.362 en hoger 0

Belastingvrij loon voor werknemer

Hoeveel kan een werknemer nu in 2017 verdienen zonder belasting te hoeven betalen? Indien hij alleen recht heeft op de algemene heffingskorting en de arbeidskorting, dan ligt zijn belastingvrije inkomen in 2017 op 6.481 en in 2018 op 6.511. De onderstaande tabellen laat de bijpassende berekeningen zien. Hiermee ligt het belastingvrije inkomen van een werknemer in 2017 en 2018 iets hoger dan in 2016 ( 6.450).

2017
BedragUitleg
Belastbaar loon 6.481
Belastingschrijf 1 2.36936,55% van 6.481
Algemene heffingskorting 2.254Het volledige bedrag aangezien 6.481 minder is dan 19.982
Arbeidskorting 1151,772% van 6.481
Verschuldigde belasting 0 2.369 - 2.254 - 115 = 0

2018
BedragUitleg
Belastbaar loon 6.511
Belastingschrijf 1 2.37936,55% van 6.511
Algemene heffingskorting 2.265Het volledige bedrag aangezien 6.511 minder is dan 20.142
Arbeidskorting 1141,764% van 6.511
Verschuldigde belasting 0 2.379 - 2.265 - 114 = 0

Belastingvrij inkomen voor freelancer in 2016, 2017 & 2018

Het begrip 'freelancer' wordt volop gebruikt in het dagelijks taalgebruik, maar bestaat niet in het fiscale recht. In het belastingrecht wordt een onderscheid gemaakt tussen ondernemers enerzijds en zogeheten 'resultaatgenieters' anderzijds. Iemand die bijvoorbeeld slechts zo nu en dan wat bijles geeft en hier een kleine vergoeding voor ontvangt, is geen ondernemer maar een resultaatgenieter.

Een resultaatgenieter heeft geen recht op de zelfstandigenaftrek of MKB-winstvrijstelling waar een ondernemer wel aanspraak op kan maken. Als gevolg, is het belastingvrije inkomen van een resultaatgenieter gelijk aan dat van een werknemer: 6.481 (2017) of 6.511 (2018).

Belastingvrij inkomen voor (startend) ondernemer (zzp) in 2016, 2017 & 2018

Een ondernemer heeft recht op verschillende fiscale ondernemersfaciliteiten die het bedrag waar hij belasting over moet betalen aanzienlijk kunnen verlagen. Om recht te hebben op alle bestaande ondernemersfaciliteiten, moet en ondernemer voldoen aan het urencriterium. Grofweg, houdt dit in dat hij in een jaar minstens 1.225 uur aan zijn onderneming moet besteden.

Ondernemer die niet aan het urencriterium voldoet

Voldoet een ondernemer niet aan het urencriterium, dan heeft hij geen recht op o.a. de zelfstandigenaftrek. Wel kan hij gebruikmaken van de MKB-winstvrijstelling. Deze vrijstelling houdt in dat hij over slechts 86% van zijn winst belasting betaalt. Het belastingvrije inkomen van een ondernemer die niet aan het urencriterium voldoet, is in 2017 7.599 en in 2018 7.634 (zie de onderstaande tabellen voor de berekeningen). Dit is iets minder dan in 2016 ( 7.624).

2017
BedragUitleg
Fiscale winst 7.599
MKB-winstvrijstelling 1.06414% van 7.599
Belastbare winst 6.535 7.599 - 1.064
Belastingschrijf 1 2.38936,55% van 6.535
Algemene heffingskorting 2.254Het volledige bedrag aangezien 6.535 minder is dan 19.982
Arbeidskorting 1351,772% van 7.599
Verschuldigde belasting 0 2.389 - 2.254 - 135 = 0

2018
BedragUitleg
Fiscale winst 7.634
MKB-winstvrijstelling 1.06914% van 7.634
Belastbare winst 6.565 7.634 - 1.069
Belastingschrijf 1 2.39936,55% van 6.565
Algemene heffingskorting 2.265Het volledige bedrag aangezien 6.565 minder is dan 19.982
Arbeidskorting 1341,764% van 7.634
Verschuldigde belasting 0 2.399 - 2.265 - 134 = 0

Ondernemer die wél aan het urencriterium voldoet

Een ondernemer die wél aan het urencriterium voldoet, mag naast de MKB-winstvrijstelling ook gebruikmaken van o.a. de zelfstandigenaftrek. Dit is een vast bedrag dat hij op zijn fiscale winst in mindering mag brengen. In 2017 en 2018 is dit bedrag vastgesteld op 7.280. Dankzij de zelfstandigenaftrek, kan een ondernemer in 2017 24.107 en in 2018 24.215 aan winst maken zonder hier belasting over te hoeven betalen (zie de onderstaande tabellen). In 2016 was dit 23.704.

2017
BedragUitleg
Fiscale winst 24.704
Zelfstandigenaftrek 7.280
Fiscale winst ná zelfstandigenaftrek 17.424 24.704 - 7.280
MKB-winstvrijstelling 2.43914% van 17.424
Belastbare winst 14.984 17.424 - 2.439
Belastingschrijf 1 5.47736,55% van 14.984
Algemene heffingskorting 2.254Het volledige bedrag aangezien 14.984 minder is dan 19.982
Arbeidskorting 3.223 24.107 ligt tussen 20.108 en 32.444
Verschuldigde belasting 0 5.289 - 2.056 - 3.223 = 0

2018
BedragUitleg
Fiscale winst 24.822
Zelfstandigenaftrek 7.280
Fiscale winst ná zelfstandigenaftrek 17.542 24.822 - 7.280
MKB-winstvrijstelling 2.45614% van 17.542
Belastbare winst 15.086 17.542 - 2.456
Belastingschrijf 1 5.51436,55% van 15.086
Algemene heffingskorting 2.265Het maximumbedrag
Arbeidskorting 3.249Het maximumbedrag
Verschuldigde belasting 0 5.514 - 2.265 - 3.249 = 0

Startende ondernemer die aan het urencriterium voldoet

Een startende ondernemer heeft naast de zelfstandigenaftrek ook recht op de startersaftrek. In 2017 bedraagt deze, net als in 2016 (en waarschijnlijk 2018), 2.123. Deze startersaftrek mag bij de reguliere zelfstandigenaftrek worden opgeteld, zodat de totale zelfstandigenaftrek voor zelfstandige ondernemers komt op 9.403. Dankzij deze extra aftrek, komt het belastingvrije inkomen van een startend ondernemer in 2017 op 25.950 en in 2018 op 26.062 (zie de onderstaande tabel). Dit is iets meer dan in 2016, toen een startend ondernemer 25.545 kon verdienen zonder hier belasting over verschuldigd te zijn.

2017
BedragUitleg
Fiscale winst 26.828
Zelfstandigenaftrek (inclusief startersaftrek) 9.403
Fiscale winst ná zelfstandigenaftrek 17.425 26.828 - 9.403
MKB-winstvrijstelling 2.44014% van 17.425
Belastbare winst 14.986 17.425- 2.440
Belastingschrijf 1 5.47736,55% van 14.986
Algemene heffingskorting 2.254Het maximumbedrag
Arbeidskorting 3.223Het maximumbedrag
Verschuldigde belasting 0 5.477 - 2.254 - 3.223 = 0

2018
BedragUitleg
Fiscale winst 26.946
Zelfstandigenaftrek (inclusief startersaftrek) 9.403
Fiscale winst ná zelfstandigenaftrek 17.543 26.946 - 9.403
MKB-winstvrijstelling 2.45614% van 17.543
Belastbare winst 15.087 17.543 - 2.456
Belastingschrijf 1 5.51436,55% van 15.087
Algemene heffingskorting 2.265Het maximumbedrag
Arbeidskorting 3.249Het maximumbedrag
Verschuldigde belasting 0 5.514 - 2.265 - 3.249 = 0

Andere ondernemersfaciliteiten

Indien een ondernemer behalve op de MKB-winstvrijstelling en de zelfstandigenaftrek ook op andere fiscale ondernemersfaciliteiten aanspraak maakt, dan kan zijn belastingvrije inkomen nog veel hoger zijn. Zo kan hij van investeringsaftrekmogelijkheden gebruikmaken, zoals de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), de energie-investeringsaftrek of de milieu-investeringsaftrek. Ook kan hij (als starter) zijn huidige winst verlagen door van willekeurig afschrijven gebruik te maken. Daarnaast kan een ondernemer, indien hij aan de voorwaarden voldoet, van de fiscale oudedagsreserve (FOR) gebruikmaken om zijn te belasten winst nog meer te verlagen. Voor bijzondere situaties, zoals bijvoorbeeld staking van zijn onderneming (stakingsaftrek), bestaan eveneens ondernemersfaciliteiten.

Verschil in belastingheffing ondernemer (zzp) en werknemer houdbaar?

Door alle ondernemersfaciliteiten betaalt een ondernemer/zzp'er in 2016 en 2017 aanzienlijk minder belasting dan een werknemer in loondienst. Dit zorgt voor schijnzelfstandigheid, waarbij mensen zich inschrijven als zzp'er om van deze aantrekkelijke fiscale faciliteiten gebruik te maken terwijl zij in werkelijkheid voor hun oude werkgever blijven werken. Niet zonder reden is het aantal zelfstandigen in Nederland tussen 2003 en 2016 met bijna 400.000 toegenomen (het aantal zelfstandigen mét personeel nam in deze periode met slechts 23.000 toe).

De Belastingdienst probeert dit tegen te gaan, maar dit gebeurt met wisselend succes. Tot mei 2016, deed de Belastingdienst dit door een Verklaring arbeidsrelatie (de zogeheten VAR-verklaring) te eisen. Vanaf mei 2016 wordt daarentegen gewerkt met modelovereenkomsten. De hieraan ten grondslag liggende wet, de Wet DBA, wordt echter pas vanaf 1 januari 2018 gehandhaafd, aangezien er thans veel problemen mee bestaan. Het huidige probleem van schijnzelfstandigheid wordt zodoende thans nog weinig bestreden.
© 2017 - 2020 Bl86g, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Belastingvrij sparen in 2019 en 2020Belastingvrij sparen in 2019 en 2020Belastingvrij sparen in 2019 en 2020, sparen met fiscaal voordeel, belastingvrij geld bijverdienen in 2019 en 2020, bela…
Hoogte werkbonus 2016, 2017 en 2018Hoogte werkbonus 2016, 2017 en 2018De werkbonus is een inkomensafhankelijke heffingskorting van maximaal 1119 euro met als doel dat u langer doorwerkt. De…
Belastingvrij verdienen 2018, 2019 en 2020Belastingvrij verdienen 2018, 2019 en 2020Meer belastingvrij verdienen wordt mogelijk in 2018, 2019 en 2020 doordat een aantal heffingskortingen omhoog gaat en he…
Belastingvrij erven 2018 & 2019 en 2020Belastingvrij erven 2018 & 2019 en 2020Belastingvrij erven in 2018, 2019 of 2020, minder belasting over een erfenis betalen, kan dat en hoe voorkomt u zelfs su…
De zelfstandigenaftrek 2018 en 2019De zelfstandigenaftrek 2018 en 2019De zelfstandigenaftrek 2018 en 2019 en ondernemersaftrek zijn een belangrijke aftrekpost voor veel zelfstandige ondernem…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Bykst, Pixabay
  • https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/46/toename-aantal-zzp-ers-stokt
  • https://actueel.pwc.nl/diensten-en-sectoren/people-and-organisation/handhaving-wet-dba-wordt-opgeschort-naar-1-januari-2018/
  • Website Belastingdienst
  • Inkomstenbelasting alsmede hoofdzaken loonbelasting en premieheffing (Heithuis, Kavelaars en Schuver), 12e druk (2016)
  • Wegwijs in de inkomstenbelasting, Van Arendonk et al. (2015)
  • Cursus Belastingrecht: Inkomstenbelasting 2016/2017 (studenteneditie)

Reageer op het artikel "Belastingvrij inkomen in 2017 & 2018: zzp versus werknemer"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Bl86g
Laatste update: 08-10-2018
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Bronnen en referenties: 7
Schrijf mee!