Fiscale ondernemersfaciliteiten in 2017 & 2018

Fiscale ondernemersfaciliteiten in 2017 & 2018 In 2016, 2017 en 2018 zijn er volop fiscale faciliteiten waar een ondernemer gebruik van kan maken om minder belasting te betalen. De twee bekendste fiscale ondernemersfaciliteiten zijn de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling. Er bestaan evenwel nog meer dan tien andere fiscale faciliteiten waar een ondernemer recht op heeft. Op sommige van deze ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek en oudedagsreserve, kan alleen aanspraak worden gemaakt indien aan het urencriterium wordt voldaan. Voor andere faciliteiten, zoals de MKB-winstvrijstelling en stakingsaftrek, hoeft een belastingplichtige alleen als ondernemer aangemerkt te worden in de inkomstenbelasting. Begin 2017 staan de ondernemersfaciliteiten onder druk aangezien zij administratief veeleisend zijn en omdat de vele fiscale voordelen schijnzelfstandigheid stimuleren. Er zijn echter geen concrete plannen om deze fiscale faciliteiten daadwerkelijk af te schaffen of zelfs maar in te perken.

Fiscale ondernemersfaciliteiten in 2017 en 2018

Het Nederlandse fiscale recht kent uiteenlopende faciliteiten voor diegenen die voor de inkomstenbelasting als ondernemer kwalificeren, wat ook soms voor freelancers of zzp'ers zal gelden. Wellicht de bekendste (en zonder meer de meestgebruikte) voorbeelden hiervan zijn de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling. Er bestaan evenwel aanzienlijk meer fiscale faciliteiten waar ondernemers gebruik van kunnen maken om hun belastbare winst te verlagen. Voor sommige van deze faciliteiten is het voldoende om voor de inkomstenbelasting als ondernemer aangemerkt te worden, voor andere moet ook aan het urencriterium worden voldaan.

Ondernemersfaciliteiten met urencriterium

Anno 2016, 2017 en 2018 bestaan vier fiscale faciliteiten waarvoor aan het urencriterium voldaan moet worden: de zelfstandigenaftrek (en startersaftrek), de fiscale oudedagsreserve (FOR), de S&O-aftrek en de meewerkaftrek. Daarnaast bestaat nog de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid waarvoor een verlaagd urencriterium geldt van slechts 800 uur (in plaats van de gebruikelijke 1.225 uur).

Zelfstandigenaftrek (en startersaftrek)

De zelfstandigenaftek is een vast bedrag dat op de fiscale winst in mindering mag worden gebracht. In 2016, 2017 en 2018 bedraagt deze aftrek 7.280. Startende ondernemers mogen deze aftrek verhogen met de zogeheten startersaftrek. Deze aftrek bedraagt in 2016, 2017 en 2018 2.123, zodat de totale zelfstandigenaftrek (inclusief startersaftrek) voor startende ondernemers 9.403 bedraagt.

Fiscale oudedagsreserve (FOR)

Met de fiscale oudedagsreserve (FOR) wil de overheid ondernemers aanmoedigen om te sparen voor hun oude dag zonder dat zij daadwerkelijk geld aan hun onderneming hoeven te onttrekken. Een ondernemer kan zelf kiezen hoeveel geld hij in een jaar aan een de FOR toevoegt ('doteert'), maar er gelden wel maxima.

S&O-aftrek

De aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk (doorgaans S&O-aftrek genoemd en niet te verwarren met de in 2016 vervallen Research & Developmentaftrek) kan gebruikt worden door een ondernemer met een S&O-verklaring. Dit zijn ondernemers die veel tijd aan innovatie besteden.

Meewerkaftrek

Wanneer de partner van de ondernemer meewerkt in de onderneming zonder hier een vergoeding voor te ontvangen, dan kan de ondernemer de meewerkaftrek in mindering brengen op zijn fiscale winst. De hoogte van de meewerkaftrek hangt af van het aantal uren dat de partner in de onderneming werkt en van de hoogte van de winst van de ondernemer.

Ondernemersfaciliteiten zonder urencriterium

Naast de vier ondernemersfaciliteiten waarvoor aan het urencriterium moet voldaan, bestaan ook vier ondernemersfaciliteiten waar ook ondernemers die niet aan het urencriterium voldoen aanspraak op mogen maken: de MKB-winstvrijstelling, de stakingsaftrek, de energie-investeringsaftrek en de milieu-investeringsaftrek.

MKB-winstvrijstelling

Voor de MKB-winstvrijstelling gold tot en met 2009 nog het urencriterium, maar vanaf 2010 kunnen ook ondernemers die niet aan het urencriterium voldoen gebruikmaken van de MKB-winstvrijstelling. In 2016, 2017 en 2018 houdt deze vrijstelling in dat de ondernemer 14% van zijn winst (ná toepassing van de zelfstandigenaftrek) onbelast mag laten. Met andere woorden, slechts 86% van zijn winst wordt belast.

Stakingsaftrek

Wanneer een ondernemer zijn onderneming staakt, bijvoorbeeld omdat hij met pensioen gaat, moet hij afrekenen over alle opgebouwde stille reserves, fiscale reserves en zelfgekweekte goodwill. De belasting over deze stakingswinst kan aanzienlijk zijn, zodat de wetgever een stakingsaftrek heeft ingevoerd. Deze aftrek is op een vast bedrag gesteld, namelijk 3.630 (2016, 2017 en 2018).

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Ondernemers die investeren in bedrijfsmiddelen waarmee energie wordt bespaard of in duurzame energie, kunnen aanspraak maken op de energie-investeringsaftrek (EIA). Deze ondernemers mogen een bepaald percentage van het geïnvesteerde bedrag extra in aftrek nemen (naast de reguliere afschrijving op de bedrijfsmiddelen). In 2016 was dit 58%, in 2017 55% (met terugwerkende kracht verlaagd van de oorspronkelijke 55,5%) en in 2018 eveneens 55%.

Milieu-investeringsaftrek (MIA)

Ondernemers die investeren in duurzame bedrijfsmiddelen, kunnen eveneens een extra aftrek op hun fiscale winst in mindering brengen, namelijk de milieu-investeringsaftrek (MIA). Afhankelijk van de categorie waar het milieubesparende bedrijfsmiddel in valt, kan deze aftrek in 2016, 2017 en 2018 13,5%, 27% of 36% zijn.

Fiscale faciliteiten voor alle winstgenieters

Er zijn ook fiscale faciliteiten waar niet alleen ondernemers maar ook medegerechtigden aanspraak op kunnen maken. Een medegerechtigde wordt in het dagelijks taalgebruik ook wel een 'geldschieter' genoemd. Dit is iemand die geen arbeid, maar wel kapitaal ter beschikking stelt aan een onderneming. Merk op dat niet alleen medegerechtigden maar ondernemers óók recht hebben op alle onderstaande faciliteiten.

Willekeurige afschrijving

Winstgenieters, ondernemers en winstgerechtigden, mogen onder bepaalde voorwaarden sommige bedrijfsmiddelen willekeurig afschrijven. Dit houdt in dat zij zelf mogen kiezen aan welk jaar zij de afschrijving op een bepaald bedrijfsmiddel willen toerekenen. Dit kan onder andere een liquiditeit- en een rentevoordeel opleveren.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Met de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) wil de overheid het MKB stimuleren om te investeren in bedrijfsmiddel. De KIA houdt in dat bij investering een bepaald bedrag extra in aftrek gebracht mag worden op de fiscale winst. De hoogte van dit bedrag hangt af van het geïnvesteerde bedraag en is zowel in 2016 als in 2017 en 2018 maximaal ongeveer 15.700.

Doorschuiffaciliteiten

Het kan voorkomen dat een ondernemer zijn eenmanszaak of personenvennootschap niet langer wil voortzetten, bijvoorbeeld omdat hij zijn onderneming wil onderbrengen in een BV. Normaliter, zou hij dan moeten afrekenen over alle stille reserves, fiscale reserves en zelfgekweekte goodwill. Onder voorwaarden, kan hij deze reserves en goodwill echter 'doorschuiven' naar de BV, zodat hij hier (op dat moment nog) geen belasting over is verschuldigd.

Landbouwregeling

Tot slot, bestaat er nog een landbouwregeling op basis waarvan schommelingen in de waarde van landbouwgronden, onder voorwaarden, onbelast blijven. Elke winstgenieter, ondernemer en medegerechtigde, kan aanspraak maken op deze regeling.

De toekomst van de ondernemersfaciliteiten

De ondernemersfaciliteiten staan onder druk. Hiervoor bestaan twee belangrijke redenen.

Schijnzelfstandigheid

Ten eerste, zorgen de fiscale ondernemersfaciliteiten voor een groot verschil in de belastingheffing van een ondernemer en een werknemer. Zo kan een startend ondernemer die alleen gebruikmaakt van de zelfstandigenaftrek en MKB-winstvrijstelling meer dan 25.000 verdienen zonder hier belasting over te betalen. Wanneer hij ook nog aanspraak maakt op andere ondernemersfaciliteiten dan kan dit bedrag nog hoger zijn. Een werknemer daarentegen kan in 2016, 2017 en 2018 slechts ongeveer 6.500 belastingvrij verdienen. Dit grote verschil in belastingheffing wordt wel oneerlijk geacht en werkt bovendien, zo wordt betoogd, 'schijnzelfstandigheid' in de hand. Dit houdt in dat mensen zich als freelancer/zelfstandige registreren, terwijl zij in werkelijk nog voor hun oude werkgever werken en geen werkelijke ondernemersrisico's dragen. Tegelijkertijd, verliezen deze mensen wél hun werknemersrechten zoals ontslagbescherming en pensioenopbouw.

Grote administratieve druk

Ten tweede, is het huidige systeem van ondernemersfaciliteiten zeer ingewikkeld en administratief veeleisend. Met name het urencriterium is het mikpunt van mensen die deze kritiek uiten. Om aan dit criterium te voldoen, moet een uitgebreide urenadministratie bijgehouden worden door ondernemers. Hier is bovendien nauwelijks controle op mogelijk, zodat hier naar verwachting ook volop mee wordt gefraudeerd.

Afschaffing ondernemersfaciliteiten?

Om de twee voorgaande redenen wordt wel ervoor gepleit om de fiscale ondernemersfaciliteiten af te schaffen. Begin 2017 bestaan hier echter geen concrete plannen toe. Of dit in de toekomst zal gebeuren, hangt af van de na de verkiezingen in maart 2017 te vormen regering. Zelfs wanneer deze regering hier plannen toe heeft, zal het evenwel behoorlijke tijd duren voordat het hele vereist wetgevingsproces is doorlopen, zodat naar verwachting de ondernemersfaciliteiten ook in ieder geval in 2018 nog zullen bestaan.

Geen aanpassingen in 2018

In juni 2017 publiceerde de minister van Economische Zaken een evaluatie van de fiscale ondernemersregelingen. Hierin werd kritiek geuit op veel van de fiscale faciliteiten voor ondernemers. Zo zouden de regels voor te zware administratieve lasten zorgen en werd misbruik van de regelingen gevreesd. Naar aanleiding van dit rapport werd echter geen wetsvoorstel voor aanpassing van de fiscale ondernemersregelingen ingevoerd. Ook bij de Prinsjesdag van 2017 kondigde de regering geen relevante wetswijziging aan. De fiscale ondernemingsregelingen blijven zodoende in grote lijnen ongewijzigd bestaan in 2018.
© 2017 - 2020 Bl86g, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Ondernemer & Belastingaftrek - Fiscale Faciliteiten (aftrek)Ondernemer & Belastingaftrek - Fiscale Faciliteiten (aftrek)Ondernemers die voldoen aan het urencriterium (1225 uur per jaar) hebben recht op alle faciliteiten c.q. belastingaftrek…
Ondernemersaftrek 2018 en 2019Ondernemersaftrek 2018 en 2019Wat is de ondernemersaftrek 2016, 2017 en in 2018 en 2019, hoeveel is het, welke zakelijke posten? Welke aftrekposten va…
Startersgesprek of startersbezoek van de BelastingdienstStartersgesprek of startersbezoek van de BelastingdienstEen beginnend ondernemer kan een startersbezoek of startersgesprek krijgen van de Belastingdienst. Dit is een informeel…
Winst uit onderneming - voordeel beogenWinst uit onderneming - voordeel beogenAls ondernemer wilt u graag winst hebben. Fiscaal houdt dit in dat u allerlei ondernemersfaciliteiten krijgt. Onder ande…

Urencriterium in 2017 & 2018: voorwaarden en regelsUrencriterium in 2017 & 2018: voorwaarden en regelsIn Nederland bestaan uiteenlopende fiscale faciliteiten waarmee ondernemers belastingkortingen kunnen realiseren, waaron…
Verliesverrekening voor inkomstenbelasting (IB), 2017 & 2018Verliesverrekening voor inkomstenbelasting (IB), 2017 & 2018Het kan zijn dat iemand in een bepaald jaar een negatief inkomen uit werk en woning (box 1 van de inkomstenbelasting (IB…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Bykst, Pixabay
  • Website Belastingdienst
  • Inkomstenbelasting alsmede hoofdzaken loonbelasting en premieheffing (Heithuis, Kavelaars en Schuver), 12e druk (2016)
  • Wegwijs in de inkomstenbelasting, Van Arendonk et al. (2015)
  • Cursus Belastingrecht: Inkomstenbelasting 2016/2017 (studenteneditie)

Reageer op het artikel "Fiscale ondernemersfaciliteiten in 2017 & 2018"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Bl86g
Laatste update: 03-10-2017
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Bronnen en referenties: 5
Schrijf mee!