InfoNu.nl > Financieel > Belasting > Urencriterium in 2017 & 2018: voorwaarden en regels

Urencriterium in 2017 & 2018: voorwaarden en regels

Urencriterium in 2017 & 2018: voorwaarden en regels In Nederland bestaan uiteenlopende fiscale faciliteiten waarmee ondernemers belastingkortingen kunnen realiseren, waaronder met name de zelfstandigenaftrek. Zodat alleen 'echte' ondernemers van deze faciliteiten gebruik kunnen maken, is het urencriterium bedacht. Dit criterium, dat geldt in 2016, 2017 en vermoedelijk ook in 2018, houdt in dat een ondernemer minstens 1.225 uur aan zijn onderneming moet besteden. Hierbij mag hij niet alleen de uren die hij heeft gewerkt meetellen, maar ook tijd besteed aan woon-werkverkeer, studie en andere ondernemingsactiviteiten. In geval van bijvoorbeeld ziekte of arbeidsongeschiktheid moet onverkort aan de 1.225 uur worden voldaan. Dit geldt ook voor iemand die slechts een deel van het jaar ondernemer was. Alleen bij zwangerschap is het urencriterium coulant. Naast het urencriterium moet ook aan het grotendeelscriterium worden voldaan indien een ondernemer naast zijn onderneming nog andere werkzaamheden heeft (bijvoorbeeld in loondienst).

Urencriterium in 2016 en 2017

1.225 uur

Om van bepaalde ondernemersfaciliteiten gebruik te kunnen maken, moet voldaan worden aan het urencriterium. Dit criterium houdt in dat in een boekjaar minstens 1.225 uur aan de onderneming worden besteed. Hiermee wil de overheid ervoor zorgen dat alleen 'echte' ondernemers, die een groot aantal uren aan hun ondernemersactiviteiten besteden, aanspraak kunnen maken op deze fiscale kortingen.

Ondernemersfaciliteiten waarvoor het urencriterium geldt

Anno 2016 en 2017 geldt het urencriterium voor de volgende fiscale ondernemersfaciliteiten:
 • De zelfstandigenaftrek (en startersaftrek);
 • De fiscale oudedagsreserve (FOR);
 • De meewerkaftrek;
 • De S&O-aftrek.

Ondernemersfaciliteiten waarvoor het urencriterium niet geldt

Er zijn ook fiscale faciliteiten waar ook ondernemers die niet aan het urencriterium voldoen recht op hebben. Hierbij kan in 2016 en 2017 gedacht worden aan, onder meer:
 • De MKB-winstvrijstelling (tot en met 2009 gold het urencriterium hier wél nog voor);
 • De stakingsaftrek;
 • De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek;
 • De willekeurige afschrijving;
 • De energie-investeringsaftrek;
 • De milieu-investeringsaftrek;
 • De fiscale doorschuiffaciliteiten (wanneer bijvoorbeeld een onderneming als BV wordt voortgezet).

Welke uren tellen mee?

Om aan het urencriterium te voldoen, moet een ondernemer in het betreffende jaar minstens 1.225 uur aan zijn onderneming besteden. Uitgaande van 49 werkweken per jaar, komt dit neer op 25 werkuren per week.

Alles of niets

Het verdient benadrukking, dat het urencriterium een 'alles of niets'-bepaling is. Met andere woorden, er wordt óf aan dit criterium voldaan óf niet. 'Een beetje' eraan voldoen is zodoende geen optie. Concreet, betekent dit bijvoorbeeld dat iemand die slechts de helft van de vereiste 1.225 uur aan zijn onderneming heeft besteed niet aan het urencriterium voldoet en dus geen recht heeft op (onder andere) de zelfstandigenaftrek. Hij ontvangt dus niet de helft van de zelfstandigenaftrek.

Reistijden (woon-werkverkeer) tellen ook mee

De tijd die een ondernemer besteedt aan het reizen voor ondernemingsdoeleinden mag hij ook meetellen voor zijn onderneming. Dit blijft niet beperkt tot de reistijd naar klanten, maar ook de tijd die wordt besteed aan het bezoeken van bijvoorbeeld leveranciers mag worden meegeteld voor het urencriterium.

Studieuren kunnen ook meetellen

Uren die een ondernemer besteedt aan studie kan hij in principe ook meenemen in zijn urenadministratie. Dit geldt echter alleen voor een studie waarmee de ondernemer (vak)kennis verkrijgt die hij kan gebruiken in zijn huidige onderneming. Een freelance tegelzetter die een cursus loodgieten volgt, kan deze uren dus niet meetellen voor het urencriterium.

Ineffectief zijn mag

Uit jurisprudentie blijkt dat bij de vraag of een ondernemer 1.225 uur aan zijn onderneming heeft gewerkt, niet relevant is of de ondernemer effectief heeft gewerkt. Een ondernemer die meer uren aan een klus heeft besteed dan redelijkerwijs nodig zou zijn, mag dus het volle aantal uren meetellen. Indien aan het eind van het jaar de 1.225 uur bijna maar nog niet helemaal zijn volgemaakt, kan het dus lonen om iets rustiger aan te doen.

Vrijwel alle uren tellen mee, maar...

In de fiscale praktijk wordt veelal wat lacherig gedaan om het urencriterium, aangezien het vrijwel onmogelijk is voor de Belastingdienst om hier controle op uit te voeren. Ondernemers worden dan ook veelal aangemoedigd om elke tijd die zij aan hun onderneming besteden op te nemen in hun urenadministratie, ook de tijd die zij pakweg zittend op een parkbankje denkend aan hun onderneming hebben doorgebracht. Hoewel formeel correct, moet hier wel bij bedacht worden dat de bewijslast dat deze uren werkelijk zijn besteed zoals in de administratie geclaimd, bij de ondernemer ligt.

Bewijslast

Het is aan de ondernemer om 'aannemelijk' te maken dat hij daadwerkelijk voldoet aan het urencriterium. Doorgaans zal hiertoe een urenadministratie bijgehouden moeten worden. Uit jurisprudentie blijkt echter dat ook op basis van alleen de winst en omzet aannemelijk gemaakt kan worden dat een ondernemer aan het urencriterium voldoet. In deze zaak ging het om een ondernemer met een omzet van meer dan een half miljoen gulden en een winst van ongeveer f 35.000. Het zal uiteraard van de exacte ondernemingsactiviteiten afhangen of en hoe een omzet en winst kunnen worden 'omgerekend' naar een aantal gewerkte uren. Bij een bescheiden omzet en winst verdient het zodoende aanbeveling om geen risico te nemen en een urenadministratie bij te houden.

Urencriterium bij slechts deel van het jaar ondernemer (starter)

Menig ondernemer begint niet in januari maar midden in het jaar met zijn werkzaamheden. Een dergelijke ondernemer moet helaas aan het normale urencriterium van 1.225 uur voldoen. Er wordt hierbij dus geen rekening mee gehouden dat hij slechts een deel van het jaar als ondernemer heeft gewerkt.

Grotendeelscriterium

Het grotendeelscriterium, dat in de laatste paragraaf van dit artikel nader wordt toegelicht, geldt niet voor startende ondernemers.

Urencriterium en ziekte, arbeidsongeschiktheid of zwangerschap

Het kan zijn dat een ondernemer door ziekte, arbeidsongeschiktheid of zwangerschap in een bepaald jaar minder heeft kunnen werken.

Verlaagd urencriterium bij arbeidsongeschiktheid

Helaas mogen de door ziekte of arbeidsongeschiktheid niet gewerkte uren niet mee worden geteld voor het urencriterium. Zelfs wanneer een ondernemer permanent gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, moet in principe aan het normale urencriterium worden voldaan. De enige uitzondering hierop is dat voor de zogeheten 'startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid' een verlaagd urencriterium geldt (800 uur in plaats van 1.225 uur).

Zwangerschap

In geval van zwangerschap is daarentegen expliciet in de wet bepaald dat de niet-gewerkte uren over een periode van in totaal zestien weken tóch meetellen voor het urencriterium. Merk op dat alleen vrouwelijke ondernemers van deze mogelijkheid gebruik kunnen maken, dus mannelijke ondernemers met een zwangere vrouw niet.

Grotendeelscriterium

Het kan zijn dat een ondernemer naast zijn onderneming ook nog andere werkzaamheden heeft, bijvoorbeeld in loondienst. In dit geval wordt alleen aan het urencriterium voldaan indien de tijd die deze persoon aan zijn werkzaamheden besteedt 'grotendeels' aan zijn onderneming opgaan. 'Grotendeels' betekent in de fiscaliteit 'voor 50% of meer'. Met andere woorden, aan het urencriterium wordt alleen voldaan indien het drijven van een onderneming de hoofdactiviteit van een belastingplichtige is.

Urenadministratie

Indien een ondernemer naast zijn onderneming ook in loondienst werkt of resultaat uit overige werkzaamheden verkrijgt, dan dient hij ook een urenadministratie van deze werkzaamheden bij te houden, zodat hij kan bewijzen dat hij aan het grotendeelscriterium voldoet. Merk op dat ook o.a. reistijden van en naar het werk waar in loondienst wordt gewerkt meetellen.

Startende ondernemer

Een startende ondernemer hoeft niet aan het grotendeelscriterium te voldoen. De gedachte hierbij is dat ondernemingen veelal klein beginnen, waarbij de ondernemer ook andere inkomensbronnen wil behouden, zodat het onredelijk is om al van startende ondernemers te eisen dat de onderneming hun hoofdactiviteit moet zijn. Merk op dat het urencriterium (minstens 1.225 uur besteden aan de onderneming) wél onverminderd geldt voor startende ondernemers. Als startend ondernemer wordt aangemerkt iedereen die in minstens één van de afgelopen vijf jaar geen onderneming dreef.

Geen aanpassing in 2018, ook geen verwacht in 2019

Het urencriterium is administratief veeleisend en wordt onder meer om deze reden bekritiseerd door onder meer ZZP Nederland, een belangenorganisatie van freelancers en ondernemers. ZZP Nederland wil dat het urencriterium wordt vervangen door een omzetcriterium. Ook de PvdA pleit hiervoor (waarbij de partij een omzetniveau van 10.000 beoogt als criterium).

Onveranderd in 2018

Ondanks de kritiek op het urencriterium, bestaat het urencriterium ook in 2018 nog onaangepast.

Geen aanpassing verwacht in 2019

Het in oktober 2017 beëdigde kabinet-Rutte III heeft geen plannen gepresenteerd om het urencriterium in zijn kabinetsperiode aan te passen. Naar verwachting zal het urencriterium dus ook in 2019, 2020 en 2021 onveranderd bestaan.
© 2017 - 2020 Bl86g, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Ondernemersaftrek 2018 en 2019Ondernemersaftrek 2018 en 2019Wat is de ondernemersaftrek 2016, 2017 en in 2018 en 2019, hoeveel is het, welke zakelijke posten? Welke aftrekposten va…
De zelfstandigenaftrek 2018 en 2019De zelfstandigenaftrek 2018 en 2019De zelfstandigenaftrek 2018 en 2019 en ondernemersaftrek zijn een belangrijke aftrekpost voor veel zelfstandige ondernem…
Ondernemer & Belastingaftrek - Fiscale Faciliteiten (aftrek)Ondernemer & Belastingaftrek - Fiscale Faciliteiten (aftrek)Ondernemers die voldoen aan het urencriterium (1225 uur per jaar) hebben recht op alle faciliteiten c.q. belastingaftrek…
Meer hypotheek tweeverdieners 2019 en 2020Meer hypotheek tweeverdieners 2019 en 2020Tweeverdieners let op, met twee inkomens is in 2019 en 2020 meer hypotheek mogelijk. Door de nieuwe voorwaarden van de N…
Arbeidsverleden berekenen en WW (2018, 2019, 2020)Arbeidsverleden berekenen en WW (2018, 2019, 2020)Uw arbeidsverleden is van groot belang voor de berekening van uw recht op de maximale duur van een WW-uitkering na ontsl…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Foto-Rabe, Pixabay
 • Website Belastingdienst
 • Inkomstenbelasting alsmede hoofdzaken loonbelasting en premieheffing (Heithuis, Kavelaars en Schuver), 12e druk (2016)
 • Wegwijs in de inkomstenbelasting, Van Arendonk et al. (2015)
 • Cursus Belastingrecht: Inkomstenbelasting 2016/2017 (studenteneditie)

Reageer op het artikel "Urencriterium in 2017 & 2018: voorwaarden en regels"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Bl86g
Laatste update: 19-01-2018
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Bronnen en referenties: 5
Schrijf mee!