Verliesverrekening in de Vpb: fiscale regels in 2017 & 2018

Verliesverrekening in de Vpb: fiscale regels in 2017 & 2018 Verliezen van een BV mogen in 2016, 2017 en 2018 worden verrekend met de winst die de vennootschap in het voorgaande jaar heeft behaald (achterwaartse verliesverrekening c.q. 'carry back') of met de winsten die de BV in de negen volgende boekjaren behaalt (voorwaartse verliesverrekening c.q. 'carry forward'). Het kabinet Rutte-III wil evenwel de carry forward-periode tot zes jaar beperken. Indien er in deze jaren onvoldoende winsten zijn om het verlies te compenseren, dan kan dit verlies niet langer worden gecompenseerd. Dit wordt 'verliesverdamping' genoemd. Een BV kan verschillende stappen ondernemen om verliesverdamping te voorkomen, waaronder het realiseren van stille reserves of het laten vrijvallen van fiscale reserves. In groepsverband zijn er nog meer mogelijkheden. Een BV met nog verrekenbare verliezen kan worden verkocht aan een nieuwe ondernemer die zijn nieuwe winsten tegen deze oude verliezen wil wegstrepen, maar dergelijke handel in verlieslichamen is niet toegestaan.

Verliesverrekening in de vennootschapsbelasting (Vpb)

Menig BV (of NV) kent in zijn gehele looptijd zowel boekjaren met een positieve winst als jaren waarin een verlies werd gerealiseerd. De totale winst die een BV tussen oprichting en liquidatie kent, wordt in de fiscaliteit de 'totaalwinst' van de BV genoemd. Deze totaalwinst wordt over de verschillende bestaansjaren van de BV verdeeld, zodat elk boekjaar een te belasten jaarwinst kent. Idealiter, is de som van de daadwerkelijk belaste jaarwinsten gelijk aan de totaalwinst. Dit kan alleen indien verliezen compenseerbaar zijn met positieve jaarwinsten uit andere jaren, zodat een BV met een totaalwinst van bijvoorbeeld 100.000, verdeeld over twee jaren (eenmaal 150.000 en eenmaal -/- 50.000) niet over 150.000 belasting betaalt, maar over zijn totaalwinst van 100.000.

Achterwaartse verliesverrekening in de Vpb (carry back)

Indien een BV in een bepaald jaar verlies maakt, dient dit verlies allereerst verrekend te worden met eerder gemaakte winsten. Dit wordt achterwaartse verrekening of ook wel 'carry back' genoemd. Anno 2016 en 2017 is hier een éénjaartermijn aan verbonden. Dit wil zeggen, dat een BV die in bijvoorbeeld 2017 een verlies maakt, dit verlies alleen mag verrekenen met een winst uit 2016. Winsten uit 2015 of een eerder kalenderjaar mag hij daarentegen niet voor de compensatie van zijn verlies uit 2017 gebruiken.

IB-ondernemers mogen drie jaar achtwaarts verrekenen

Merk op dat een ondernemer met een eenmanszaak of personenvennootschap (maatschap, VOF of gesloten CV) zijn verliezen niet één maar drie jaar achterwaarts mag verrekenen.

Voorwaartse verliesverrekening in de Vpb (carry forward)

Indien na achterwaartse verrekening nog een verrekenbaar verlies resteert, wordt dit verlies vastgelegd voor verrekening met eventuele toekomstige winsten. Hier is een negenjaarstermijn aan verbonden. Dit houdt in dat een BV die zijn verlies uit 2017 niet volledig achterwaarts kan verrekenen, dit verlies ook met winsten uit 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 en 2026 kan verrekenen. De BV kan echter eventuele winsten uit 2026 of een later boekjaar niet gebruiken voor de compensatie van zijn verlies uit 2017 aangezien meer dan negen jaar ligt tussen deze winsten en het verlies uit 2017.

Kabinet Rutte-III

Het kabinet Rutte-III wil de negenjaarstermijn voor de voorwaartse verrekening van verliezen beperken tot zes jaar.

Onbeperkt voorwaarts verrekenen is niet meer toegestaan

Tot en met 2006 was het mogelijk om het verlies van een BV onbeperkt voorwaarts te verrekenen, maar dit is niet langer toegestaan.

Verliesverdamping voorkomen

Uit het voorgaande volgt dat verliezen weliswaar verrekenbaar zijn met winsten, maar dat hier ook bepaalde termijnen aan zijn verbonden. Indien binnen het één jaar voor het verlies en de negen jaren erna onvoldoende winst wordt gemaakt om het betreffende verlies volledig te compenseren, dan 'vervalt' dit verlies. Dit wordt ook wel 'verliesverdamping' genoemd. Een dergelijk verlies is dan niet meer compenseerbaar met eventuele toekomstige winsten. Dit is een fiscaal zeer onaantrekkelijke situatie, zodat doorgaans getracht zal worden dit te voorkomen. Hiervoor bestaan verschillende middelen.

Stille reserves in activa realiseren

Wanneer de waarde in het economisch verkeer van een activum groter is dan de boekwaarde ervan, dan wordt in de fiscaliteit gezegd dat er een 'stille reserve' op dit activum rust. Stille reserves op activa worden niet belast. Echter, wanneer het activum daadwerkelijk wordt verkocht, dan wordt wél belasting betaald over deze stille reserve (althans, over het verschil tussen de overeengekomen verkoopprijs en de boekwaarde van het activum). Een BV dat een activum nodig heeft, dus eigenlijk niet kan verkopen, kan in een sale and lease back-constructie de stille reserve realiseren zonder het activum werkelijk te verliezen. De Belastingdienst staat dit toe zolang de overeengekomen verkoopprijs en huur zakelijk zijn.

Fiscale reserves laten vrijvallen

Indien er fiscale reserves op de fiscale balans van de BV staan, zoals bijvoorbeeld de herinvesteringsreserve, dan kan ook worden overwogen om deze reserves te laten vrijvallen. Op deze manier wordt belastbare winst 'naar voren gehaald' (ooit zal de fiscale reserve immers toch vrijvallen) waarmee verliezen die dreigen te verdampen verrekend kunnen worden.

Willekeurig afschrijven

Een andere mogelijkheid om verliesverdamping te voorkomen, waar met name startende ondernemers gebruik van kunnen maken, is willekeurig afschrijven. Zo kan bij dreigende verliesverdamping worden overwogen om afschrijvingen 'naar de toekomst' te verschuiven, dus om thans lagere afschrijvingen dan regulier op te nemen. Op deze manier wordt de huidige winst verhoogd zodat nog te compenseren verliezen hiermee verrekend kunnen worden.

Binnen groepsverband

Indien de BV tot een groep van meerdere vennootschappen behoort, kan op verschillende wijzen winst vanuit andere groepsvennootschappen naar de BV worden verplaatst zodat deze zijn nog te verrekenen verliezen kan compenseren. Gedacht kan worden aan het rekenen van hogere tarieven voor intercompany-diensten of om activa van deze BV aan een groepsvennootschap over te dragen tegen schuldigverblijving, zodat de BV de te ontvangen rente aan zijn fiscale winst kan toevoegen. Merk wel op dat het van belang is dat dit alles onder zakelijke voorwaarden gebeurt. Dit zijn voorwaarden die onafhankelijke partijen (bedrijven die niet tot één groep behoren) ook overeen zouden komen. Zijn de voorwaarden niet zakelijk, dan kan de Belastingdienst correctie van de voorwaarden eisen.

Handel in verlieslichamen

Doordat de verliezen van een BV verrekenbaar zijn, ook wanneer de BV van aandeelhouders wisselt, kan het aantrekkelijk zijn om een BV met nog te verrekenbare verliezen aan te kopen. De nieuwe aandeelhouder zou dan immers de winsten die hij met zijn nieuwe activiteiten maakt kunnen wegstrepen tegen de nog te verrekenbare verliezen. Dergelijke fiscale viespeukerij wil de Belastingdienst echter zoveel mogelijk tegenwerken. Hiertoe is de verrekenbaarheid van verliezen aan verschillende toetsen onderworpen.

Aandeelhouderstoets

Allereerst, geldt als uitgangspunt dat indien het uiteindelijke belang van een lichaam voor 30% of meer is gewijzigd ten opzichte van het oudste verliesjaar, dit verlies niet langer voorwaarts verrekend mag worden. Uitzonderingen op deze regel bestaan in geval van echtscheiding, erven of om de uitbreiding van een bestaand belang in concernverband.

Beleggingstoets en activiteitentoets

Indien aan de aandeelhouderstoets wordt voldaan, zijn de verliezen tóch nog verrekenbaar indien de BV eveneens aan de beleggingstoets én activiteitentoets voldoet. De beleggingstoets houdt in dat de verliezen zijn geleden in een jaar waarin de bezittingen van de BV tijdens minstens negen maanden niet voor meer dan de helft uit beleggingen bestonden. De activiteitentoets behelst dat de werkzaamheden van de BV ten opzichte van het laatste verliesjaar met niet meer dan 70% zijn ingekrompen. Hiertoe mag ook geen voornemen bestaan.
© 2017 - 2020 Bl86g, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Verliesverrekening inkomstenbelastingIn de inkomstenbelasting kun je als ondernemer een verlies lijden. Dit verlies kun je onder voorwaarden verrekenen met p…
Ouderenkorting 2017 en 2018 omhoogOuderenkorting 2017 en 2018 omhoogDe ouderenkorting wordt in 2016, 2017 en 2018 per saldo verhoogd, een logische zet want het lijkt slecht gesteld met de…
WK hockey 2018 dames: speelschema en uitslagenWK hockey 2018 dames: speelschema en uitslagenDe veertiende editie van het wereldkampioenschap hockey wordt gehouden van 21 juli 2018 tot en met 5 augustus 2018. Het…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Stevepb, Pixabay
  • Verliesverrekening in de vennootschapsbelasting, Kluwer Thema's, Aad Rozendal
  • Website Belastingdienst
  • Inkomstenbelasting alsmede hoofdzaken loonbelasting en premieheffing (Heithuis, Kavelaars en Schuver), 12e druk (2016)
  • Wegwijs in de inkomstenbelasting, Van Arendonk et al. (2015)
  • Cursus Belastingrecht: Inkomstenbelasting 2016/2017 (studenteneditie)

Reageer op het artikel "Verliesverrekening in de Vpb: fiscale regels in 2017 & 2018"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Bl86g
Laatste update: 03-11-2017
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Bronnen en referenties: 6
Schrijf mee!