InfoNu.nl > Financieel > Belasting > Meewerkaftrek: voorwaarden en hoogte in 2017 en 2018

Meewerkaftrek: voorwaarden en hoogte in 2017 en 2018

Meewerkaftrek: voorwaarden en hoogte in 2017 en 2018 Een ondernemer met een partner die meewerkt in de onderneming kan hem of haar hier een normale arbeidsvergoeding voor betalen. In dit geval is deze arbeidsvergoeding aftrekbaar bij de ondernemer en belast bij de partner. Een andere optie is om de partner geen of een kleine vergoeding te betalen. Dan geldt in 2016, 2017 en 2018 de meewerkaftrek. Daarnaast worden administratieve verplichtingen zoals het inhouden van loonheffing op deze manier ontlopen. Recht op meewerkaftrek bestaat echter alleen wanneer de ondernemer aan het urencriterium voldoet. Daarnaast moet de partner minstens 525 uren aan de onderneming werken om een meewerkaftrek van 1,25% van de ondernemingswinst te ontvangen; bij een lager aantal arbeidsuren bedraagt de meewerkaftrek nihil. De hoogte van dit percentage loopt op tot 4% bij een aantal arbeidsuren van minstens 1.750 uren. Om hier aanspraak op te kunnen maken, is wel vereist dat het aantal gewerkte uren van de partner aannemelijk gemaakt kan worden.

Meewerkaftrek: de hoofdlijnen

Een ondernemer met een in zijn onderneming meewerkende partner kan hier op verschillende manieren juridisch invulling aan geven. Eén van zijn mogelijkheden is om de partner geen (of een heel kleine) arbeidsvergoeding te betalen. In dit geval kan hij geen (loon)kosten in mindering brengen op zijn winst, maar maakt hij wel aanspraak op de meewerkaftrek. Dit is een bedrag dat hij in mindering mag brengen op zijn fiscale winst. Dit bedrag is winstafhankelijk waarbij het percentage van de winst dat in aftrek mag worden genomen weer afhangt van het aantal uren dat de partner in de onderneming werkt (het is in 2016 en 2017 maximaal 4%). De meewerkende partner is vervolgens níet verplicht om belasting te betalen over dit bedrag.

Concreet, komt er zodoende op neer dat de winst die wordt gemaakt als gevolg van de arbeid van de meewerkende partner wordt belast bij de ondernemer maar hij 'in ruil' hiervoor wel recht heeft op een meewerkaftrek. Bij de partner zijn er geen fiscale gevolgen.

Geen administratieverplichtingen

Behoudens de meewerkaftrek, kan het niet betalen van een vergoeding aan de meewerkende partner ook gunstig zijn omdat op deze manier de administratieve verplichtingen van een werkgever worden ontlopen. Zo hoeft een ondernemer in dit geval geen loonheffing in te houden noch aan de hiervoor geldende formele vereisten te voldoen.

Andere opties bij meewerkende partner

Gebruikmaken van de meewerkaftrek is echter lang niet de enige en evenmin altijd fiscaal de meest gunstige optie. Wanneer de partner minstens 5.000 wordt betaald in een kalenderjaar, dan mogen deze kosten namelijk bij de ondernemer in aftrek worden genomen. Hier staat tegenover dat deze kosten dan ook worden belast bij de partner (als loon of resultaat uit overige werkzaamheden).

Wél administratieve verplichtingen

Indien de ondernemer voor deze optie kiest, zal hij wél loonheffing moeten inhouden. Dit geldt alleen dan niet wanneer de inkomsten bij de partner worden gekwalificeerd als resultaat uit overige werkzaamheden (in plaats van loon).

Lagere MKB-winstvrijstelling

Van belang is voorts dat bij het betalen van een (grote) arbeidsbeloning niet alleen de belastbare winst maar ook de grondslag voor de MKB-winstvrijstelling van 14% bij de ondernemer wordt beperkt. Met andere woorden, door voor een grote in plaats van geen of een kleine arbeidsbeloning te kiezen, wordt niet alleen de meewerkaftrek misgelopen maar ook een andere ondernemersfaciliteit, namelijk de MKB-winstvrijstelling, in omvang verlaagd.

Dit alles betekent overigens niet dat kiezen voor de meewerkaftrek altijd (fiscaal) gunstiger is. Dit zal afhangen van de omstandigheden van het geval, waaronder met name de belastingtarieven waar de ondernemer enerzijds en de partner anderzijds aan worden onderworpen en de heffingskortingen waar zij aanspraak op kunnen maken.

Voorwaarden voor meewerkaftrek in 2016, 2017 en 2018

Voor toepassing van de meewerkaftrek gelden formeel vier, maar praktisch vijf voorwaarden.

Alleen voor IB-ondernemers, dus niet bij BV

Allereerst, geldt de meewerkaftrek alleen voor ondernemers voor de inkomstenbelasting ('IB-ondernemers'). Dit betekent concreet dat een DGA met een BV geen aanspraak kan maken op de meewerkaftrek. Ook inkomensbelastingplichtigen die geen ondernemer zijn, zoals resultaatgenieters, hebben geen recht op de meewerkaftrek.

Urencriterium

Het tweede vereiste is dat de ondernemer moet voldoen aan het urencriterium. Dit houdt grofweg in dat hij in het betreffende kalenderjaar minstens 1.225 uur (ongeveer 25 uur per week) aan de onderneming heeft gewerkt.

Partner

Voorts, moet de meewerkende persoon de fiscale partner zijn van de ondernemer.

Geen of kleine vergoeding

De meewerkende partner mag geen arbeidsvergoeding ontvangen of een arbeidsvergoeding die niet groter is dan 5.000.

Minstens 525 uren

Formeel, heeft een ondernemer recht op de meewerkaftrek indien aan de vier bovenstaande voorwaarden wordt voldaan. Echter, indien de meewerkende partner minder dan 525 uren arbeid verricht in de onderneming, dan is de meewerkaftrek nihil. In de praktijk, geldt zodoende als vijfde voorwaarde dat de partner minstens 525 uren werkt in de onderneming.

Verplichte toepassing

Indien aan de vier hiervoor besproken voorwaarden wordt voldaan, dan is de toepassing van de meewerkaftrek verplicht. Een ondernemer kan er zodoende níet voor kiezen om af te zien van de meewerkaftrek en in plaats hiervan de betaalde (loon)kosten in aftrek te nemen. Mocht een ondernemer dit wensen, dan is de enige manier om dit te bewerkstelligen het betalen van een vergoeding van minstens 5.000. In dit geval verliest hij aanspraak op de meewerkaftrek en kan hij de werkelijke betaalde (loon)kosten in aftrek nemen (die in dit geval dan echter belast zijn bij zijn meewerkende partner).

Hoogte van 2010 tot 2016, 2017 en 2018

De hoogte van de meewerkaftrek hangt van twee factoren af: het aantal uren dat de partner meewerkt en de hoogte van de winst. De onderstaande tabel toont het percentage van de winst dat in aftrek mag worden genomen door de ondernemer bij verschillende aantallen gewerkte uren door de partner. Dit wordt getoond voor de jaren 2010 tot en met 2018. De oplettende lezer zal een patroon terugzien in de cijfers: de percentages zijn namelijk in deze periode niet aangepast, wat voor een fiscale regeling een bijzonderheid genoemd mag worden.

201020112012201320142015201620172018
0 - 525---------
525 - 8751,25%1,25%1,25%1,25%1,25%1,25%1,25%1,25%1,25%.
875 - 1.2252,00%2,00%2,00%2,00%2,00%2,00%2,00%2,00%2,00%
1.225 - 1.7503,00%3,00%3,00%3,00%3,00%3,00%3,00%3,00%3,00%.
1.750 +4,00%4,00%4,00%4,00%4,00%4,00%4,00%4,00%4,00%

Voorbeeld toepassing meewerkaftrek

Stel een IB-ondernemer die aan het urencriterium voldoet maakt in een bepaald jaar 100.000 winst. Haar man (fiscaal partner) werkt 2.000 uren mee in de onderneming en ontvangt hier geen vergoeding voor. De partner is dan geen belasting verschuldigd. De fiscale winst van de ondernemer wordt als volgt berekend:

BedragToelichting
Winst 100.000
Meewerkaftrek 4.0004% van 100.000
Zelfstandigenaftrek 7.280standaardbedrag voor niet-starters
MKB-winstvrijstelling 12.42114% van ( 100.000 - 4.000 - 7.280)
Belastbare winst 76.299 100.000 - 4.000 - 7.280 - 12.421

Bij verlies

Indien de ondernemer een verlies maakt, dan is de meewerkaftrek nihil.

Administratieve vereisten

Het aantal meegewerkte uren door de partner moet door de ondernemer 'aannemelijk' gemaakt worden. Hierbij geldt, zoals standaard in het fiscale recht, dat het bewijs hiervoor in elke vorm geleverd kan worden. Aanbeveling verdient het echter om een urenadministratie bij te houden conform de vereisten die ook voor het urencriterium geldt. Bij een eventueel conflict met de Belastingdienst kan de ondernemer dan zijn positie met meer overtuiging onderbouwen.
© 2016 - 2020 Bl86g, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Ondernemersaftrek 2018 en 2019Ondernemersaftrek 2018 en 2019Wat is de ondernemersaftrek 2016, 2017 en in 2018 en 2019, hoeveel is het, welke zakelijke posten? Welke aftrekposten va…
Schenking aan fiscale partnerSchenking aan fiscale partnerHoeveel schenkbelasting betaalt uw partner over een schenking of hoeveel belasting betaalt de partner van uw kind over e…
Zakelijke aftrekposten ondernemer 2017, 2018 en 2019Zakelijke aftrekposten ondernemer 2017, 2018 en 2019Uw zakelijke kosten kunnen volledig aftrekbaar zijn van de winst in 2017, 2018 en 2019, andere kosten zijn gedeeltelijk…
Overbruggingsregeling AOW 2018, 2019 en 2020Overbruggingsregeling AOW 2018, 2019 en 2020Wat u in 2020 via de overbruggingsregeling OBR kunt krijgen, hangt af van het aantal jaren AOW dat u hebt opgebouwd en u…
Kinderopvangtoeslag 2017: kinderopvangtoeslagtabel 2017Kinderopvangtoeslag 2017: kinderopvangtoeslagtabel 2017De inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag 2017 gaat omhoog. In 2016 was er al een stijging, maar ook voor 2017 is er e…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: StartupStockPhotos, Pixabay
  • Inkomstenbelasting alsmede hoofdzaken loonbelasting en premieheffing (Heithuis, Kavelaars en Schuver), 12e druk (2016)
  • Wegwijs in de inkomstenbelasting, Van Arendonk et al. (2015)
  • Cursus Belastingrecht: Inkomstenbelasting 2016/2017 (studenteneditie)

Reageer op het artikel "Meewerkaftrek: voorwaarden en hoogte in 2017 en 2018"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Bl86g
Laatste update: 19-01-2018
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Bronnen en referenties: 4
Schrijf mee!