InfoNu.nl > Financieel > Belasting > Heft de Belastingdienst belasting over bitcoins in 2018?

Heft de Belastingdienst belasting over bitcoins in 2018?

Heft de Belastingdienst belasting over bitcoins in 2018? De bitcoin is een virtuele valuta die sinds 2013 volop wordt verhandeld. Bitcoins worden in het dagelijks taalgebruik ook wel elektronisch geld genoemd, maar het is onduidelijk of zij ook in (fiscaal-)juridische zin als geld aangemerkt kunnen worden. Dit is evenwel van groot belang voor de fiscale omgang met bitcoins, met name voor wat betreft de btw en in de inkomstenbelasting voor de waardering van bitcoins die tot het ondernemingsvermogen behoren. Iemand die bitcoins bezit, zal evenwel doorgaans eenvoudigweg inkomstenbelasting (box 3, vermogensrendementsheffing) hierover moeten betalen. In dit geval dient hij in zijn belastingaangifte de waarde die de bitcoins op 1 januari van het betreffende jaar hebben te vermelden als onderdeel van zijn vermogen. Dit beleid geldt zowel voor 2017 als voor 2018. Wie echter veel handelt in bitcoins loopt het risico dat hij in box 1 belasting moet betalen over de handelswinsten.

Virtuele valuta c.q. elektronisch geld

Bitcoin is de bekendste virtuele valuta. Reeds in het begin van 2009 werd Bitcoin als open-source software geïntroduceerd, maar vooral vanaf 2013 begon de handel in bitcoins snel te groeien. Anno 2016 schommelt de handel in bitcoins hevig, met periodes van extreem veel handel afgewisseld met rustige periodes.

Zijn bitcoins geld?

Een cruciale, thans nog onbeantwoorde vraag is wat bitcoins nu (in juridisch opzicht) zijn. De Belastingdienst lijkt zich op het betwistbare standpunt te stellen dat bitcoins geld zijn, maar er is ook (niet-fiscale) jurisprudentie waarin wordt geoordeeld dat bitcoins niet als geld aangemerkt kunnen worden, maar als ruilmiddel (vergelijkbaar met edelmetalen) gezien moet worden.

Voor het belastingrecht is het evenwel nog onduidelijk of bitcoins wel of geen geld zijn. Dit is overigens niet voor alle fiscale vraagstukken van belang, maar bijvoorbeeld wel wanneer bitcoins onderdeel uitmaken van een ondernemingsvermogen, aangezien dan de vraag opkomt hoe zij gewaardeerd moeten worden. Indien bitcoins (in fiscaal opzicht) geen geld zijn, dan zullen zij vermoedelijk gewaardeerd moeten worden als voorraad. Dit zou veel fiscaal-juridische mogelijkheden bieden om belastingheffing uit te stellen.

Belasting en bitcoins

Hoewel bitcoins al sinds 2013 sterk in opkomst zijn, zijn veel van de belastingvragen rondom bitcoins anno 2016 nog onbeantwoord. Dit komt ook doordat de cruciale vraag wat bitcoins (in fiscaal opzicht) nu zijn, nog onbeantwoord is.

Criminaliteit en zwart geld

Hoewel bitcoins veel in verband worden gebracht met (financiële) criminaliteit, hebben bitcoins ook kenmerken die hen juist duidelijk minder geschikt maken voor criminele betalingen. In het bijzonder, geldt dat elke bitcoin een 'blockchain' heeft met daarin alle anonieme, maar traceerbare transacties. Op deze wijze kan exact 'de geschiedenis' van elke bitcoin worden achterhaald. Met regulier bargeld is dit uiteraard niet mogelijk.

Om dezelfde reden zijn bitcoins ook nadelig voor zwartspaarders. Immers, bij een bitcoin kan exact achterhaald worden wanneer deze door iemand is verkregen, terwijl de Belastingdienst hier bij contant geld slechts naar kan gissen.

Vermogensrendementsheffing (box 3) en bitcoins in 2017 en 2018

Bitcoins die in het bezit zijn van een particulier behoren tot diens vermogen voor de vermogensrendementsheffing (box 3 van de inkomstenbelasting). In uitzonderlijke gevallen, kunnen bitcoins ook tot het ondernemingsvermogen van een ondernemer behoren, in welk geval zij in box 1 worden belast.

Waarde op 1 januari

De vermogensrendementsheffing wordt geheven over de waarde van iemands vermogen op 1 januari van een bepaald kalenderjaar. Hierbij gaat het om de waarde in het economisch verkeer.

De Belastingdienst stelt dat een bitcoin "gelijk te stellen is aan geld" en dus ook tot de rendementsgrondslag behoort. De gelijkstelling van bitcoins met geld is, zoals hierboven toegelicht, discutabel, maar de eindconclusie dat bitcoins tot de rendementsgrondslag behoren is daardoor niet minder juist. De Belastingdienst voegt hieraan toe dat de waarde in het economisch verkeer van bitcoins achterhaald kan worden middels sites als bitcoinspot.nl en bitcoinvergelijker.nl

Van belang is dat het gaat om de waarde van de bitcoin op 1 januari. Aangezien de waarde van de bitcoin sterk fluctueert, kan dit gunstig zijn (bij een tijdelijk lage waarde) of juist ongunstig. Het vereiste om te waarderen op de peildatum van 1 januari geldt overigens voor elk vermogensbestanddeel, dus niet enkel voor bitcoins.

Belastingheffing tegen effectief 1,2% (2016)

Wanneer de omvang van het vermogen (waar bitcoins dus ook toe behoren) vaststaat, dan mag dit allereerst worden verminderd met het heffingsvrije vermogen. In 2016 bedraagt dit 24.437 (of het dubbele hiervan voor fiscale partners). In 2017 wordt het heffingsvrij vermogen verhoogd tot 25.000 (of 50.000 voor fiscale partners).

Van het niet-vrijgestelde deel wordt vervolgens 4% genomen, een fictief rendement dat met 30% wordt belast. De facto, komt dit neer op een effectieve belasting van 1,2% van het niet-vrijgestelde vermogensdeel.

Iemand die bitcoins bezit (en een vermogen heeft dat groter is dan het heffingsvrije vermogen) zal hier zodoende in 2016 1,2% van de waarde op 1 januari 2016 over betalen.

2017 en 2018

Vanaf 2017 werkt de Belastingdienst met fictieve rendementen die afhankelijk zijn van de hoogte van het totale vermogen. Het fictieve rendement ligt dan tussen de 2,91% en de 5,5%, afhankelijk van de vermogensomvang, zodat de effectieve belastingdruk ligt tussen de 0,87% en 1,65%.

Actief vermogensbeheer bij bitcoinhandel

Een bijzondere situatie kan zich nog voordoen wanneer iemand zeer actief handelt in bitcoins. In een dergelijke situatie kan de Belastingdienst het standpunt innemen dat de handel het normale, actieve vermogensbeheer te buiten gaat. Consequentie hiervan zou zijn dat de bitcoins niet in box 3 worden belast, maar dat de winsten die met de handel worden behaald wel belastbaar zijn in box 1 (met progressieve tarieven oplopend tot 52%). Doorgaans is dit fiscaal minder aantrekkelijk.

Wanneer sprake is van normaal vermogensbeheer en wanneer er arbeid wordt verricht dat normaal, actief vermogensbeheer te buiten gaat, is in hoge mate een casuïstisch vraagstuk. Met andere woorden, de feiten en omstandigheden van een concrete casus zijn van groot belang.

Uitbetaling van loon/winst in bitcoins

Een ander interessant fiscaal vraagstuk is wat de fiscale consequenties zijn wanneer iemand zich laat uitbetalen in bitcoins. Cruciaal hierbij is de vraag of bitcoins wel of niet als geld aangemerkt kunnen worden. Kan dit niet, dan is de vervolgvraag hoe bitcoins dan wél aangemerkt moeten worden, gelinkt aan de vervolgvraag hoe zij gewaardeerd dienen te worden. Anno 2016 staan er nog fiscale vraagtekens achter deze vraagstukken, het lijkt onvermijdelijk dat dit uiteindelijk in rechtszaken uitgemaakt moet gaan worden.

Btw

Hoewel nog niet helemaal vaststaat of bitcoins (in juridische zin) geld zijn, is inmiddels wel duidelijk dat de Belastingdienst hier geen btw over heft. Het Europees Hof heeft namelijk bepaald dat de bitcoins, voor wat de btw betreft, traditionele valuta zijn en dus (op basis van de Europese btw-richtlijn) vrijgesteld zijn van btw. Concreet, betekent dit dat er geen btw verschuldigd is over bitcointransacties. Bovendien betekent dit dat bitcoingebruikers niet onderworpen zijn aan de administratieve verplichtingen van de btw. Dus er hoeven geen facturen uitgereikt te worden noch moet men een administratie bijhouden.
© 2016 - 2020 Bl86g, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Wat zijn bitcoins?Wat zijn bitcoins?Bitcoin is een moderne valuta, waarmee je betaalt op internet. Sinds 2009 is het via internet mogelijk om met bitcoins t…
Bitcoins minen: wat heeft u nodig?Bitcoins minen: wat heeft u nodig?De bitcoin is een nieuwe virtuele munteenheid die snel in waarde is gestegen. De munt wordt niet gemaakt door overheden…
Gratis verdienen van bitcoinsGratis verdienen van bitcoinsEr is veel vraag naar bitcoins. Het is een virtuele munt die fors in waarde is gestegen. Er zijn veel beleggers die geld…
Hoe veilig zijn Bitcoins?Hoe veilig zijn Bitcoins?Een bitcoin is een virtueel betaalmiddel. Dit virtueel betaalmiddel heeft acht cijfers achter de komma en de kleinste ee…
Bitcoins gokken of investeren?De Bitcoin is als digitale munteenheid in opkomst. Eén procent van de Nederlanders had eind 2013 Bitcoins. Is het een in…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Geralt, Pixabay
  • Bitcoin; juridische en fiscale aspecten in beeld, Zeegers, WFR 2015/329
  • Cursus Belastingrecht Inkomstenbelasting 2016/2017 (studenteneditie)
  • http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/vra_antw_box_3_2015_ib8101z51fd.pdf
  • http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/vermogen_en_aanmerkelijk_belang/vermogen/wat_zijn_uw_bezittingen_en_schulden/uw_bezittingen/overige_bezittingen/overige_bezittingen
  • http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/vermogen_en_aanmerkelijk_belang/vermogen/belasting_betalen_over_uw_vermogen/grondslag_sparen_en_beleggen/berekenen_belasting_over_uw_inkomsten_uit_vermogen_vanaf_2017
  • http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=170305&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=763060

Reageer op het artikel "Heft de Belastingdienst belasting over bitcoins in 2018?"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Tom, 15-01-2018 17:14 #3
Hallo
Wat is de situatie omtrent belasting als ik bitcoin trade tegenover altcoins op regelmatige basis? Ik zou dan enkel winst maken in bitcoin en niet in bv. euro's of dollars. Reactie infoteur, 15-01-2018
Dan zijn er twee mogelijkheden:

- De standaardsituatie, namelijk dat je over de waarde van de bit- en altcoins box 3-belasting verschuldigd bent (zie het kopje 'Vermogensrendementsheffing (box 3) en bitcoins in 2017 en 2018' in bovenstaand artikel);
- Een minder vaak voorkomende situatie, namelijk dat je handel in bit- en altcoins het normale, actieve vermogensbeheer te buiten gaat. In dit geval ben je box 1-belasting verschuldigd over je winsten (dus niet over de waarde van de bitcoins zoals in de standaardsituatie, maar over de winst die je met de handel maakt). In dit geval behoren de bitcoins tot je tbs-vermogen en ben je er dus *niet* ook nog box 3-belasting over verschuldigd.

Het is niet in het algemeen te zeggen welke van de twee situaties het geval is: dit hangt af van o.a. de tijd (arbeid) en het geld en andere activa (kapitaal) dat je in de handel stopt.

Drichardk, 03-01-2018 17:34 #2
Als de belasting dienst cryptocurrency ziet als vermogen, hoe zit het dan met punten/geld wat je verdiend door bijvoorbeeld games te spelen zoals Super Mario Run of Minecraft. Wat als je het speel geld om kunt zetten in valuta? Reactie infoteur, 04-01-2018
Dan zijn er twee vragen:
1) Is het inkomen dat je hiermee verdient belast in box 1?
2) Behoort het inkomen dat je hiermee verdient (en vervolgens niet uitgeeft) tot je vermogen in box 3?

Wat 1) betreft: zie dit artikel: https://financieel.infonu.nl/belasting/172947-wanneer-geen-inkomstenbelasting-verschuldigd-vijf-situaties.html#bronnentheorie-inkomstenbelasting Het komt neer op de vraag of het spelen van de spellen een 'permanente' inkomensbron is. Dit is niet het geval wanneer bijvoorbeeld een geluksfactor een grote rol speelt of wanneer je het spel slechts zo nu en dan speelt.

Wat 2) betreft: geld dat je verkrijgt door je punten te verkopen behoort in ieder geval tot je vermogen. De punten zelf m.i. ook. Houd er wel rekening mee dat nog een heffingsvrij vermogen geldt van 30.000 in 2018 (of het dubbele wanneer je een fiscaal partner hebt). Zit je totale vermogen onder dit niveau, dan ben je sowieso geen box 3-belasting verschuldigd.

Maikel, 04-12-2017 14:29 #1
Wat als ik zakelijk bitcoins "mine". Ik schaf machines aan die het doel hebben om cryptocurrency te maken. Dit word vooral gedaan door mee te doen aan een zogenaamde "pool" van gebruikers. Op basis van hoeveel computerpower je in de pool zet krijg je een deel van de gevonden currency uitbetaald.

Moet ik dan BTW betalen of de binnen gekomen bitcoins op mijn wallet? Ik verstuur hier geen factuur voor en de afzender is ook niet bekend. Reactie infoteur, 04-12-2017
Het is belangrijk om verschillende zaken gescheiden te zien:
1) De gebruikers stellen computerkracht aan jou beschikbaar en worden hiervoor beloond;
2) Jij hebt geïnvesteerd in een machine en deze levert je inkomsten op;
3) De beloning en inkomsten geschieden in de vorm van bitcoins.

Wat 1) betreft: als jouw gebruikers btw-ondernemers zijn, dan moeten zij inderdaad een btw-factuur naar jou sturen.

Wat 2) betreft: als jij btw-ondernemer bent (wat je waarschijnlijk bent), dan heb je inderdaad een btw-plicht.

Let wel, mogelijk zijn dit digitale diensten met eigen btw-regels, zie de Belastingdienst-site: https://tinyurl.com/y7x29gw5

Wat 3) betreft: het maakt voor 1) en 2) *niet* uit dat de betaling in bitcoins gebeurt. Voor de duidelijkheid: het Europese Hof heeft slechts bepaald dat een bitcointransatie *op zichzelf* geen btw-transactie is. Dus als je bijvoorbeeld bitcoins koopt voor geld, dan is dit géén btw-transactie (in tegenstelling tot de koop van bv. zilver).

Infoteur: Bl86g
Laatste update: 04-12-2017
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Bronnen en referenties: 7
Reacties: 3
Schrijf mee!