InfoNu.nl > Financieel > Belasting > MKB-winstvrijstelling 2016, 2017, 2018: voorwaarden & hoogte

MKB-winstvrijstelling 2016, 2017, 2018: voorwaarden & hoogte

MKB-winstvrijstelling 2016, 2017, 2018: voorwaarden & hoogte De MKB-winstvrijstelling zorgt er, ook in 2016, 2017 en 2018, voor dat 14% van de winst die ondernemers behalen onbelast blijft. De enige voorwaarde voor deze vrijstelling is dat de belastingplichtige een ondernemer is. Andere voorwaarden, zoals het urencriterium bij de zelfstandigenaftrek, zijn er sinds 2010 niet meer voor de MKB-vrijstelling. Dit betekent dat ook deeltijdondernemers aanspraak kunnen maken op deze vrijstelling. Wel is van belang dat de MKB-winstvrijstelling correct wordt toegepast. Dit betekent in het bijzonder dat het percentage van 14% moet worden toegepast op de winst ná vermindering met de ondernemersaftrek (zoals de zelfstandigenaftrek). Daarnaast geldt dat indien een ondernemer in een jaar een fiscaal verlies maakt, de MKB-vrijstelling óók geldt. Dit leidt ertoe dat het verrekenbare verlies van de ondernemer wordt verkleind. In verliessituaties is de MKB-winstvrijstelling zodoende ongunstig.

Ratio achter deze ondernemersfaciliteit

De MKB-winstvrijstelling, één van de vele fiscale ondernemersfaciliteiten die Nederland kent, is in 2007 ingevoerd bij de Wet Werken aan winst. Deze wet had, onder meer, als doel om de belastinggrondslag te verbreden om zo een verlaging in belastingtarieven te kunnen financieren. Zo werden afschrijvingsmogelijkheden en verliesverrekeningstermijnen beperkt, maar tegelijkertijd de vennootschapsbelastingstarieven verlaagd. Aangezien winst in box I belast wordt, konden de inkomstenbelastingtarieven niet eveneens zonder meer verlaagd worden; dan zouden immers bijvoorbeeld loon en andere inkomsten die in box I belast worden ook een (onbedoeld) belastingvoordeel krijgen. Om deze reden werd een MKB-winstvrijstelling ingevoerd. Deze vrijstelling zorgt ervoor dat een bepaald percentage van de winst van een ondernemer onbelast blijft. Op deze manier zijn de effectieve belastingtarieven van de ondernemer alsnog verlaagd.

Winstbox

Zoals de voorgaande discussie laat zien, is het soms ingewikkeld dat winst in dezelfde box wordt belast als andere inkomsten uit arbeid. Om deze reden is wel eens voorgesteld om een vierde box in te voeren. In deze box zouden dan de inkomsten van ondernemers worden belast, waarbij de box net als alle andere boxen eigen tarieven en regels kent. Het kabinet Rutte-II heeft de invoering van een winstbox overwogen, maar uiteindelijk niet doorgevoerd.

Hoogte MKB-winstvrijstelling: van 2007 tot 2016, 2017 en 2018

Bij invoering (in 2007) bedroeg de MKB-winstvrijstelling 10%. Sindsdien is de vrijstelling eens in de zoveel tijd verhoogd, zoals te zien in de onderstaande tabel. In 2016, 2017 en 2018 bedraagt de vrijstelling 14%.

JaarMKB-winstvrijstellingJaarMKB-winstvrijstelling
200710%201514%
200810%201614%
200910,5%201714%
201012%201814%
201112%2019n.n.b
201212%2020n.n.b.
201314%2021n.n.b.
201414%2022n.n.b.

Kritiek op MKB-winstvrijstelling

De vele fiscale voordelen voor zpp'ers worden bekritiseerd door economen die zich zorgen maken om de ongelijke fiscale behandeling van werknemers en zelfstandigen. Dit zou schijnzelfstandigheid in de hand werken. Bovendien verliezen mensen die van werknemer naar zelfstandige gaan hun ontslagbescherming, pensioenopbouw en andere voordelen, waar zij zich mogelijk onvoldoende van bewust zijn. Om deze reden wordt wel gepleit voor afschaffing of beperking van de fiscale voordelen voor zelfstandigen. In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 zijn het GroenLinks, de PvdA en de SGP die in hun partijprogramma voorstellen om de MKB-winstvrijstelling aan te passen. GroenLinks wil de MKB-winstvrijstelling helemaal afschaffen, terwijl de SGP en de PvdA voor een beperking van deze fiscale faciliteit gaan.

Aanpassing MKB-winstvrijstelling?

Een toekomstige aanpassing van de MKB-winstvrijstelling is niet uit te sluiten, maar het is onwaarschijnlijk dat dit in de nabije toekomst gebeurt. Hoewel er kritiek is op de MKB-winstvrijstelling, heeft de regering bij de Prinsjesdag van 2017 geen plan gepresenteerd om deze fiscale korting aan te passen. De MKB-winstvrijstelling blijft dus onveranderd van toepassing in 2018.

Voorbeelden toepassing MKB-vrijstelling

Hieronder wordt met een tweetal voorbeelden toegelicht hoe de MKB-winstvrijstelling in de praktijk dient toegepast te worden.

Voorbeeld bij winst

Allereerst is van belang dat de MKB-winstvrijstelling wordt toegepast op de winst ná aftrek van de ondernemersaftrek (waaronder met name de zelfstandigenaftrek).

Stel bijvoorbeeld een startend ondernemer die voldoet aan het urencriterium (en dus recht heeft op de zelfstandigen- en startersaftrek) behaalt een fiscale winst van 100.000. In dit geval dient dit winstniveau allereerst verminderd te worden met de zelfstandigenaftrek ( 7.280) en startersaftrek ( 2.123). Van het aldus bepaalde bedrag ( 90.597) is 14% vrijgesteld op basis van de MKB-winstvrijstelling (14% van 90.597 is 12.684). Het restant ( 77.913) is belastbare winst uit onderneming.

Fiscale winst 100.000
Zelfstandigenaftrek 7.280
Startersaftrek 2.123
90.597
MKB-winstvrijstelling 12.684
Belastbare winst uit onderneming 77.913

Voorbeeld bij verlies

Stel nu echter dat een ondernemer die al tientallen jaren als ondernemer werkt (en dus wél recht heeft op zelfstandigenaftrek, maar níet op de startersaftrek), in een bepaald jaar een verlies van 10.000 maakt. In dit geval geldt allereerst dat hij zijn verlies niet mag vergroten met de zelfstandigenaftrek; hij mag de zelfstandigenaftrek daarentegen wél 'bewaren' voor een volgend jaar. In dat toekomstige jaar mag hij dan, indien hij hier voldoende positieve winst voor heeft, de zelfstandigenaftrek uit dat jaar én de zelfstandigenjaar uit het voorgaande jaar in aftrek nemen.

Voorts geldt dat bij een verlies de MKB-winstvrijstelling óók moet worden toegepast, zo blijkt uit een vaste lijn van jurisprudentie. Dit betekent dat de MKB-winstvrijstelling het (verrekenbare) verlies van een ondernemer beperkt. In dit geval is de MKB-winstvrijstelling dus nadelig voor een ondernemer. Hij heeft dan immers slechts 8.400 aan verlies over dat hij met winsten uit voorgaande en volgende jaren kan verrekenen in plaats van het verlies van 10.000 dat hij zonder de MKB-winstvrijstelling gehad zou hebben.

Fiscale winst -/- 10.000
Zelfstandigenaftrek nihil*
-/- 10.000
MKB-winstvrijstelling 1.400
Belastbare winst uit onderneming -/- 8.600
*de 7.280 waar recht op zou bestaan is verrekenbaar met eventuele winsten uit de negen volgende jaren

Voorwaarden in 2016, 2017 en 2018

In 2016, 2017 en 2018 geldt slechts één voorwaarde voor het mogen toepassen van de MKB-winstvrijstelling: de belastingplichtige moet ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting.

Urencriterium niet meer van belang

Tot en met 2009 moest, net als bij de zelfstandigenaftrek, ook aan het urencriterium worden voldaan om van de MKB-winstvrijstelling gebruik te mogen maken. Dit vereiste geldt echter vanaf 2010 niet meer. Als gevolg, kunnen ook ondernemers die minder dan 1.225 uur aan hun onderneming besteden gebruikmaken van de MKB-winstvrijstelling. Dit betekent ook dat, om van de MKB-winstvrijstelling gebruik te kunnen maken, geen urenadministratie bijgehouden hoeft te worden.

Resultaat uit overige werkzaamheden

Indien iemand geen ondernemer is, maar een resultaatgenieter dan kan hij geen aanspraak maken op de MKB-vrijstelling. Wel kan hij vanaf 2010, onder voorwaarden, de tbs-vrijstelling toepassen. Deze vrijstelling is qua systematiek gelijk aan de MKB-winstvrijstelling en bedraagt 12%.

Zoals hierboven toegelicht, hoeft om aanspraak te maken op de MKB-winstvrijstelling alleen aan de ondernemersdefinitie voldaan te worden. Wie aan dit vereiste voldoet, kan ook recht hebben op één van de andere vele ondernemersfaciliteiten zoals de stakingsaftrek, herinvesteringsreserve, energie-investeringsaftrek (EIA) en milieu-investeringsaftrek (MIA)/willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL), Om recht te hebben op de zelfstandigenaftrek, meewerkaftrek en fiscale oudedagsreserve moet daarentegen ook nog aan het urencriterium worden voldaan. Voor de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk gelden naast het urencriterium ook nog aanvullende voorwaarden.
© 2016 - 2020 Bl86g, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Ondernemersaftrek 2018 en 2019Ondernemersaftrek 2018 en 2019Wat is de ondernemersaftrek 2016, 2017 en in 2018 en 2019, hoeveel is het, welke zakelijke posten? Welke aftrekposten va…
Zorgtoeslag 2017: bedrag, vermogen en vermogenstoetsZorgtoeslag 2017: bedrag, vermogen en vermogenstoetsWat wordt voor u de hoogte van de zorgtoeslag, hoeveel wordt die per saldo lager of hoger? De zorgtoeslag gaat gemiddeld…
Hoogte werkbonus 2016, 2017 en 2018Hoogte werkbonus 2016, 2017 en 2018De werkbonus is een inkomensafhankelijke heffingskorting van maximaal 1119 euro met als doel dat u langer doorwerkt. De…
Ondernemer & Belastingaftrek - Fiscale Faciliteiten (aftrek)Ondernemer & Belastingaftrek - Fiscale Faciliteiten (aftrek)Ondernemers die voldoen aan het urencriterium (1225 uur per jaar) hebben recht op alle faciliteiten c.q. belastingaftrek…
Schenking aan fiscale partnerSchenking aan fiscale partnerHoeveel schenkbelasting betaalt uw partner over een schenking of hoeveel belasting betaalt de partner van uw kind over e…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Kalhh, Pixabay
  • Inkomstenbelasting alsmede hoofdzaken loonbelasting en premieheffing (Heithuis, Kavelaars en Schuver), 12e druk (2016)
  • Wegwijs in de inkomstenbelasting, Van Arendonk et al. (2015)
  • Cursus Belastingrecht: Inkomstenbelasting 2016/2017 (studenteneditie)

Reageer op het artikel "MKB-winstvrijstelling 2016, 2017, 2018: voorwaarden & hoogte"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Bl86g
Laatste update: 02-10-2017
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Bronnen en referenties: 4
Schrijf mee!