Zijn dieetkosten bij afvallen aftrekbaar in 2017 en 2018?

Zijn dieetkosten bij afvallen aftrekbaar in 2017 en 2018? Veel mensen willen afvallen, maar bij sommigen is het niet slechts een wens maar een medische noodzaak. Zijn de kosten die voor het gewenste afvallen worden gemaakt dan in 2016, 2017 of 2018 aftrekbaar voor de belasting? De kosten voor een dieet zijn in Nederland fiscaal aftrekbaar als specifieke zorgkosten, maar slechts onder strenge voorwaarden. Allereerst, geldt dat niet elk dieet in aanmerking komt voor fiscale aftrek. Zo moet het dieet zijn voorgeschreven door een medicus of diëtist. Dit voorschrift moet bovendien voldoen aan de eisen die hiervoor zijn gesteld. Voorts, geldt dat slechts voor diëten bedoeld voor in de uitvoeringsregeling van de Wet inkomstenbelasting bepaalde ziektebeelden aftrek bestaat. Deze aftrek is bovendien beperkt tot een bepaald bedrag. Kortom, er zijn veel gedetailleerde regels waaraan moet worden voldaan om dieetkosten fiscaal af te mogen trekken.

Voorschrift van medicus of diëtist

Afvallen op eigen initiatief

De extra kosten voor een dieet dat iemand die wil afvallen naleeft zonder verwijzing van een arts zijn nooit aftrekbaar. Iemand die op eigen initiatief een dieet start om af te vallen kan de kosten hiervoor dus nooit aftrekken als specifieke zorgkosten, zelfs niet wanneer hij dit dieet volgt om gezondheidsredenen. Dieetkosten kunnen wél aftrekbaar zijn indien er een medisch voorschrift is voor het volgen van het dieet. Dit voorschrift kan van een medicus (arts) of van een diëtist komen. In het voorschrift moet ook het ziektebeeld van de persoon die het dieet zal gaan volgen worden beschreven. Daarnaast moet het soort dieet er ook in getypeerd worden. Hierbij moet de terminologie van de uitvoeringsregeling (artikel 37) van de Wet inkomstenbelasting worden gevolgd. Deze wordt hieronder toegelicht.

Wel of niet aftrekbare dieetkosten

Niet alle uitgaven die volgen uit een door een medicus of diëtist voorgeschreven dieet zijn aftrekbaar. In de uitvoeringsregeling is in een tabel aangegeven voor welke ziektebeelden en welke dieetsoorten aftrek mogelijk is. Wanneer iemand een ziektebeeld of dieettype volgt dat niet in de tabel staat, dan is geheel geen aftrek mogelijk.

Ziektebeelden met aftrekbare dieetkosten

De ziektebeelden waarvoor aftrek mogelijk is, zijn:
 • Groeiachterstanden bij kinderen, ondervoeding en decubitus (doorligwonden/bedzeer);
 • Hartziekten (hartfalen);
 • AIDS;
 • Luchtwegenaandoeningen (COPD);
 • Maag-, darm- en leverziekten;
 • Metabole ziekten;
 • Nierziekten;
 • Oncologie;
 • Voedselovergevoeligheid, brandwonden, lymfelekkage en epilepsie.

Dieetkosten bij obesitas (ernstig overgewicht) niet aftrekbaar

Merk op dat bijvoorbeeld obesitas (ernstig overgewicht) niet in de bovenstaande lijst staat, zodat dieetkosten die hiermee samenhangen niet aftrekbaar zijn, zelfs niet wanneer het dieet op voorschrift van een arts of diëtist wordt gevolgd en/of een patiënt moet afvallen om medische redenen.

Dieettyperingen

Niet elke dieetsoort kent fiscaal aftrekbare kosten. De uitvoeringsregeling noemt de verschillende dieettyperingen waarvan de kosten aftrekbaar zijn. Dit zijn, onder meer, een energieverrijkt, eiwitverrijkt, bepaald type eiwitvrij, tarwevrij, natriumbeperkt, lactosebeperkt/lactosevrij, glutenvrij, MCT-vetverrijkt (met vitaminepreparaat), (verzadigd) vetbeperkt, vetverrijkt, koolhydraatbeperkt, fyto/plantensterolenverrijkt, fructosebeperkt, galactosebeperkt/galactosevrij, (iso)maltosebeperkt, sacharosebeperkt en een FODMAP-dieet. Merk op dat het van het ziektebeeld afhangt welk dieettype tot aftrekbare kosten kan leiden. Hiervoor kan de tabel in de uitvoeringsregeling worden nageslagen (zie artikel 37, lid 1). Hier wordt ook een beschrijving van alle dieettypen gegeven (zie lid 2).

Hoogte aftrekbaar bedrag in 2016, 2017 en 2018

De tabel in de uitvoeringsregeling toont ook het (maximale) bedrag waarvoor dieetkosten aftrekbaar zijn. Het NIBUD (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) stelt dit bedrag elk jaar vast, waarbij wordt getracht tot een bedrag te komen dat redelijkerwijs alle dieetkosten afdekt. Het bedrag verschilt in 2016, 2017 en 2018 erg per dieet: de aftrekbare dieetkosten lopen uiteen van 100 tot 2.700 afhankelijk van het ziektebeeld en dieettype.

Dieet dat deel van het jaar wordt gevolgd

Bij de maximaal aftrekbare bedragen wordt ervan uitgegaan dat het dieet het hele jaar wordt gevolgd. Is dit niet het geval, dan worden de bedragen tijdgelang herrekend. Dit betekent dat wanneer, bijvoorbeeld, iemand een dieet slechts de helft van het jaar volgt, hij ook maar de helft van het maximumbedrag in aftrek mag nemen.

Dieetkosten bewijzen

Het is aan de belastingplichtige (dus degene die de dieetkosten als specifieke zorgkosten wil aftrekken) om te bewijzen dat hij de kosten daadwerkelijk heeft gemaakt. Het is dus niet voldoende dat een verwijzing van een arts of diëtist wordt getoond, maar er moeten daadwerkelijk bewijsstukken (zoals bijvoorbeeld bonnetjes of facturen) kunnen worden getoond waaruit blijkt dat de belastingplichtige daadwerkelijk de betreffende dieetkosten heeft gemaakt. Alleen te bewijzen kosten zijn aftrekbaar (tot het betreffende maximum).

Samenvattende checklist: zijn dieetkosten aftrekbaar?

Zoals hierboven duidelijk is geworden, zijn er drie vragen die met 'ja' beantwoord moeten worden, willen de kosten voor een dieet aftrekbaar zijn als specifieke zorgkosten:
 1. Wordt het dieet gevolgd op voorschrift van een arts of diëtist?
 2. Hoort het dieet bij een ziektebeeld dat in de uitvoeringsregeling wordt genoemd?
 3. Wordt het type dieet in de uitvoeringsregeling genoemd?

Vervolgens, kan in de tabel in de uitvoeringsregeling worden nagegaan tot welk bedrag de dieetkosten aftrekbaar zijn. Dieetkosten die het in de tabel genoemde bedrag te boven gaan, zijn slechts aftrekbaar tot het genoemde maximum. Daarnaast zijn alleen bewezen dieetkosten aftrekbaar.
© 2016 - 2020 Bl86g, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Fiscale aftrekpost specifieke zorgkosten 2019Fiscale aftrekpost specifieke zorgkosten 2019Welke specifieke zorgkosten, medicijnen en ziektekosten zijn in 2019 fiscaal aftrekbaar bij uw belastingaangifte? Van we…
Aftrek specifieke zorgkosten bij belastingaangifte 2020Aftrek specifieke zorgkosten bij belastingaangifte 2020Bij je belastingopgave kun je jaarlijks specifieke zorgkosten opgeven. Het gaat om zorgkosten die je hebt moeten maken,…
Zakelijke aftrekposten ondernemer 2017, 2018 en 2019Zakelijke aftrekposten ondernemer 2017, 2018 en 2019Uw zakelijke kosten kunnen volledig aftrekbaar zijn van de winst in 2017, 2018 en 2019, andere kosten zijn gedeeltelijk…
Aftrekbare specifieke zorgkosten 2018Aftrekbare specifieke zorgkosten 2018De aftrekbare specifieke zorgkosten, reiskosten bij ziekenbezoek en aftrekbare ziektekosten bestaan in 2018 gelukkig nog…

Betaal je meer belasting over een tweede baan of bijbaan?Betaal je meer belasting over een tweede baan of bijbaan?Als je een tweede baan of bijbaan hebt waarbij je bruto hetzelfde verdient als je primaire andere baan, dan blijkt het n…
Tandartskosten aftrekbaar, soms met verhoging (2017 & 2018)Tandartskosten aftrekbaar, soms met verhoging (2017 & 2018)Tandartskosten zijn, zoals de meeste mensen zullen weten, ook in 2016, 2017 en 2018, in principe fiscaal aftrekbaar als…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Stevepb, Pixabay
 • Cursus Belastingrecht IB.6.5.0
 • http://wetten.overheid.nl/BWBR0012031/2016-04-30#Hoofdstuk6_Artikel37

Reageer op het artikel "Zijn dieetkosten bij afvallen aftrekbaar in 2017 en 2018?"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Bl86g
Laatste update: 02-10-2017
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Bronnen en referenties: 3
Schrijf mee!