Definitieve beschikking Toeslagen 2015: wat betekent het?

Definitieve beschikking Toeslagen 2015: wat betekent het? De Belastingdienst stuurt vanaf juni weer definitieve beschikkingen voor de verschillende toeslagen. Dat betekent dat er dan een brief op de mat kan vallen met daarin een meevaller of een flinke domper. Voor veel mensen is het niet duidelijk wat deze definitieve beschikking betekent en hoe eventuele verrassingen te voorkomen zijn. Dat is niet zo vreemd, omdat Nederland een lastig toeslagensysteem kent.

Toeslagensysteem in Nederland

We kennen een aantal toeslagen:
  • Zorgtoeslag
  • Huurtoeslag
  • Kinderopvangtoeslag
  • Kindgebonden budget

Deze toeslagen worden door de Belastingdienst verwerkt, toegekend en uitbetaald. De verschillende toeslagen zijn bedoeld als aanvulling van het inkomen voor bepaalde groepen mensen. De verschillende toeslagen worden op eenzelfde manier verwerkt.

Jaarinkomen: een goede schatting voorkomt problemen

De toeslagen worden berekend op basis van het totale jaarinkomen. Het is dus van belang een goede schatting te maken van het inkomen van het gehele jaar. Het gaat daarbij niet om het netto inkomen (wat er op de rekening wordt gestort), maar om het zogeheten belastbare inkomen. Dat is het inkomen waarover belasting wordt betaald. Dit komt in grote lijnen overeen met het bruto inkomen.

De voorlopige beschikking 2015

Vraagt de burger een toeslag aan, dan gebeurt dat op basis van een geschat inkomen. Er wordt berekend op hoeveel toeslag de burger recht heeft. Dat bedrag is dus gebaseerd op het geschatte inkomen. Wordt er bijvoorbeeld in januari 2016 een toeslag voor 2016 aangevraagd, dan is er nog niet duidelijk wat het precieze inkomen in heel 2016 zal worden. Om toch de toeslag te kunnen ontvangen wordt er gewerkt met een schatting.

De berekening van de toeslag wordt in de voorlopige beschikking naar de burger gestuurd. Dat kan zowel per post in een brief, als digitaal in de berichtenbox van Mijn Overheid. Ook kan er worden ingelogd op Mijn Toeslagen om de berekening in te zien.

Uitbetaling van de toeslag 2015

Daarna wordt de uitbetaling gestart van de toeslag. Dat gebeurt als er een rekeningnummer bekend is bij de Belastingdienst. De toeslag wordt uitbetaald in maandelijkse voorschotten. Op de 20e van iedere maand wordt het voorschot voor de volgende maand ontvangen.

De definitieve beschikking 2015

Na afloop van het jaar gaat de Belastingdienst het werkelijke inkomen controleren. Dat gebeurt bijvoorbeeld aan de hand van de aangifte inkomstenbelasting of loongegevens van de werkgever of uitkeringsinstantie. Daarmee is duidelijk wat het werkelijke belastbare inkomen is geweest. Als dat verschilt van de schatting die eerder was opgegeven, heeft dat gevolgen voor de hoogte van de toeslag. Is het inkomen lager dan geschat, dan ontvangt de burger een nabetaling omdat er recht was op een hoger bedrag aan toeslag dan er is ontvangen. Was het inkomen echter hoger dan geschat, dan ontvangt de burger een terugvordering omdat er meer toeslag is ontvangen dan waar recht op was.

Bijzonderheden toeslagen 2015

Zoals ieder jaar worden de regels voor toeslagen aangepast door de Belastingdienst. Dat gebeurt aan de hand van wetgeving die door de Tweede Kamer is aangenomen. Het jaar 2015 wijkt wat dat betreft niet af. De bedragen van de toeslagen, net als de maximuminkomens om in aanmerking te kunnen komen, verschillen licht van 2014 en 2016. Het belangrijkste verschil is dat 2015 het laatste jaar was waarin de zogeheten ouderentoeslag werd toegepast, waardoor AOW-gerechtigden meer vermogen mochten hebben om toch in aanmerking te komen voor toeslagen.

Ontvangen van definitieve beschikking 2015

Het is op voorhand niet precies te bepalen wanneer de definitieve beschikking zal worden ontvangen. De Belastingdienst begint in de maand juni met het definitief beschikken van toeslagen van het voorgaand jaar. Dat betekent dat de definitieve beschikking 2015 vanaf juni 2016 wordt opgemaakt en verstuurd. Hoe snel een toeslag definitief beschikt wordt hangt af van de beschikbaarheid van de benodigde gegevens: is er tijdig een aangifte inkomstenbelasting ingediend, dan kan er meestal relatief snel een definitieve beschikking worden verstuurd. Is burger ondernemer en zijn de inkomensgegevens minder snel beschikbaar, dan kan het langer duren voordat de toeslag definitief wordt beschikt.

De Belastingdienst heeft in beginsel tot 31 december van het volgend jaar de tijd om een definitieve beschikking op te stellen. Voor de beschikking 2015 is dit dus tot 31 december 2016. Er zijn situaties denkbaar waarin deze termijn te kort is voor het verzamelen en controleren van de benodigde informatie. De burger ontvangt dan rond 31 december per brief de mededeling dat er langer nodig is om tot een definitieve beschikking te komen.

Geen voorschotbeschikking, wel een definitieve beschikking

Wanneer er na 1 april een toeslag wordt aangevraagd voor het vorig jaar, wordt daarvoor geen voorlopige beschikking meer opgemaakt. Wordt er bijvoorbeeld op 7 mei 2016 met terugwerkende kracht zorgtoeslag aangevraagd voor 2015, dan ontvangt burger geen voorlopige beschikking hierover. De aanvraag wordt enkel nog definitief beschikt, zodat burger tussen juni 2016 en 1 januari 2017 de definitieve beschikking ontvangt. De uitbetaling van de toeslag 2015 vindt in dat geval plaats na ontvangst van de definitieve beschikking.
© 2016 - 2020 Reelgvaak, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Definitieve berekening toeslagen BelastingdienstDefinitieve berekening toeslagen BelastingdienstDe toeslagen 2019 en 2020 van de Belastingdienst zoals de huurtoeslag of zorgtoeslag zijn een voorschot. Pas later ontva…
Bijbaan of bijverdiensten: gevolgen voor toeslagenBijbaan of bijverdiensten: gevolgen voor toeslagenWanneer je een huurhuis, kinderen of een zorgverzekering hebt kan je hiervoor een bijdrage in je kosten krijgen. Een der…
Betalingsregeling toeslagen: voorkom terugbetalenBetalingsregeling toeslagen: voorkom terugbetalenBetalingsproblemen kunnen zich voordoen als u een toeslag zoals de huurtoeslag, zorgtoeslag, het kindgebonden budget of…
Toeslag aanvragen over afgelopen jaar of jarenToeslag aanvragen over afgelopen jaar of jarenHet kan gebeuren dat u vergeten bent om een fiscale toeslag aan te vragen. Stel u bent de zorgtoeslag uit 2019 vergeten,…

Wanneer geen inkomstenbelasting verschuldigd: vijf situatiesWanneer geen inkomstenbelasting verschuldigd: vijf situatiesNiet elke euro die je ontvangt wordt in Nederland belast. De meeste mensen zijn zich hiervan bewust: wanneer iemand bijv…
Mantelzorgwoning in de tuin en de WOZ waardeMantelzorgwoning in de tuin en de WOZ waardeEen mantelzorgwoning in uw tuin plaatsen als zorgwoning is volgens het Besluit Omgevingsrecht sinds 1 november 2014 verg…
Bronnen en referenties
  • www.toeslagen.nl
  • www.belastingdienst.nl

Reageer op het artikel "Definitieve beschikking Toeslagen 2015: wat betekent het?"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Reelgvaak
Laatste update: Juni 2016
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Bronnen en referenties: 2
Schrijf mee!