Belastingdienst, waarop heb ik recht in 2019 en 2020?

Belastingdienst, waarop heb ik recht in 2019 en 2020? Waarop hebt u recht in 2019 en 2020 bij de Belastingdienst? Een goede vraag voor de Belastingdienst, immers als u niet van uw rechten gebruik maakt, betaalt u teveel aan belasting en profiteert u niet van het geld dat bij de Belastingdienst voor u klaar ligt. Denk aan de heffingskortingen zoals de inkomensafhankelijke combinatiekorting, werkbonus, algemene heffingskorting of de arbeidskorting. Denk aan de toeslagen zoals de huurtoeslag en zorgtoeslag. Denk aan de aftrekposten zoals de hypotheekrenteaftrek voor de eigen woning. Denk aan de vrijstellingen die de Belastingdienst u kan geven. Kortom, waar hebt u recht op en maakt u daar al gebruik van?

Belastingdienst, rechten en plichten in 2019 en 2020

Als u aan de Belastingdienst denkt, denkt u misschien ook aan de vele verplichtingen die er zijn die ervoor moeten zorgen dat de Belastingdienst zoveel mogelijk belasting kan innen. Er zijn vele regels en verplichtingen, en wij, particulier of ondernemer, worden overstelpt met regels en tijdstippen. Gedurende het jaar via bijvoorbeeld de loonbelasting en de btw, maar na afloop van een jaar via de vennootschapsbelasting en de inkomstenbelasting. U hebt de plicht tot het betalen va belasting, maar wellicht interessanter is dan u ook het recht hebt op allerlei fiscale voordelen, fiscale kortingen en fiscale toeslagen. Via de belasting wordt inkomenspolitiek bedreven waardoor de ene persoon of instelling inderdaad veel belasting moet betalen, en de ander veel minder doorat hij ook recht heeft op bepaalde voordelen en aftrekposten en daarvan gebruik maakt.

Op welke heffingskorting het u als particulier recht? Welke heffingskorting, de inkomensafhankelijke combinatiekorting of arbeidskorting?

Er zijn vele heffingskortingen in 2019 en 2020, dus stel u de volgende vragen:
  • Hebt u ook recht op de algemene heffingskorting?
  • Hebt u ook recht op de inkomensafhankelijke heffingskorting voor ouders?
  • Hebt u ook recht op de arbeidskorting?
  • Hebt u ook recht op de alleenstaande oudertoeslag in het kindgebonden budget als alleenstaande moeder?
  • Hebt u ook recht op de ouderschapsverlofkorting?
  • Hebt u recht op de jonggehandicaptenkorting?
  • Hebt u ook recht op de werkbonus?

Let wel het gaat om veel geld. De algemene heffingskorting alleen al kan per jaar per persoon al oplopen tot 2250 euro. Maar er zijn veel heffingskortingen waarop u wellicht aanspraak kunt maken. Meer dan ooit zeggen de belastingtarieven op zich weinig, u kunt immers geld terugkrijgen door te vragen waarop u recht hebt. Zo wordt veel geld rondgepompt door de overheid, reden waarom het kabinet met een gewijzigd belastingstelsel wilde komen. Dit nieuwe stelsel, waarin minder geld wordt rondgepompt, kan dan geleidelijk ingaan en kan door het kabinet Rutte 3 verder worden uitgerold in 2021. Het kan dus meerdere jaren duren voordat de wijzigingen volledig zijn doorgevoerd. Tot die tijd kunt u nog minder belasting betalen door te vragen waarop uw recht hebt.

Op welke fiscale aftrekpost hebt u recht in 2019 en 2020, hebt u recht op hypotheekrenteaftrek?

Er zijn nog vele aftrekposten waarvan u gebruik kunt maken. De bekendste is wel de aftrek van de hypotheekrente die u voor uw eigen woning betaalt. Wie geen hypotheekrente aftrekt, is een dief van zijn eigen portemonnee. Hebt u een belastingtarief van 52% dan hebt u recht op een belastingaftrek tegen 49,5% in 2018, 49% in 2019 en 46% in 2020. Hebt u recht op aftrek van studiekosten, maak daarvan dan nu gebruik, want die aftrek zal na 2020 waarschijnlijk verder worden verminderd of afgeschaft. Zo zijn er al eerder aftrekposten gesneuveld, zoals de aftrek van de kinderalimentatie. Bij uw belastingaangifte kunt u daardoor geen kosten van levensonderhoud voor uw kind aftrekken. Kortom, benut uw fiscale aftrekposten voordat het te laat is. Let op de voorwaarden die daarbij gelden en laat u zich zo mogelijk adviseren. Het voordeel van de aftrekpost zal in de meeste gevallen veel groter zijn dan de kosten van het belastingadvies.

Hebt u recht op een zorgtoeslag, een huurtoeslag, een kindgebonden budget of kinderopvangtoeslag?

Bij de toeslagen is het een zelfde verhaal. Wie er recht op heeft, doet er goed aan om de toeslag aan te vragen. De Belastingdienst voert de regelingen voor de toeslagen uit. Als u in eerdere jaren al de toeslag ontving, hoeft u in 2020 niet een nieuwe aanvraag te doen als de omstandigheden niet zijn gewijzigd. Maar als u bijvoorbeeld een lager inkomen hebt in 2019 dan in 2018, dan hebt u misschien wel weer recht op de zorgtoeslag. Het is uw recht, maak er dus gebruik van. Hetzelfde geld voor een huurtoeslag, een kindgebonden budget (als u een kind of kinderen hebt) of kinderopvangtoeslag (als u een kind of kinderen in de opvang hebt). Daar staat tegenover dat het geen zin heeft om opzettelijk verkeerde inkomensgegevens door te geven aan de Belastingdienst. Dat zal ertoe leiden dat u in een jaar een bepaalde toeslag krijgt bij wijze van voorschot, maar dit geld weer snel moet terugbetalen zodra de definitieve beschikking is opgesteld en uw definitieve inkomen in een jaar bekend is. Als er volgens de Belastingdienst sprake is van fraude, riskeert u ook nog een een grote boete. Immers de Belastingdienst geeft veel geld terug via de toeslagen, maar controleert steeds meer en kan een grote boete uitdelen.

Belastingdienst, hebt u recht op een vrijstelling op spaargeld?

Iedere burger heeft een grote vrijstelling in box 3 van de inkomstenbelasting (ruim 20.000 euro per persoon). Daarboven betaalt u helaas 1,2% belasting. Bent u wat ouder en hebt u recht op de oudentoeslag, kan de vrijstelling verder oplopen. Ook groen beleggen kan nog steeds met een extra fiscaal voordeel plaatsvinden.

Schenking of erfenis, recht op een vrijstelling?

Ja ook bij een erfenis of schenking gelden er bepaalde vrijstellingen. Die vrijstellingen zijn niet voor iedereen gelijk, maar afhankelijk van uw relatie tot de overledene of degene van wie u de schenking krijgt.

Conclusie Belastingdienst, waarop hebt u recht in 2019 en 2020?

De voorwaarden voor vele regelingen evenals de bedragen die ermee gemoeid zijn, veranderen jaarlijks. Dat neemt niet weg dat velen van ons op meerder toeslagen recht hebben en recht hebben op een arbeidskorting of een andere heffingskorting. Wie dit geld niet aan zijn neus voorbij wil laten gaan, moet dus nagaan wat er mogelijk is. In de praktijk vermijden nogal wat mensen de Belastingdienst, maar de belastingdienst is juist ook een dienst waar veel geld op u ligt te wachten als u er een beroep op doet. Nog wel, want de nieuwste stelselwijziging van ons belastingstelsel dient zich binnenkort aan. Daarbij zal de belasting op arbeid in 2019 en 2020 via een lager belastingtarief omlaag gaan, maar zullen ook mogelijk aftrekposten of sneuvelen of worden versoberd.

Lees verder

© 2015 - 2020 Zeemeeuw, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Inkomensafhankelijke combinatiekorting 2021Inkomensafhankelijke combinatiekorting 2021Ook in 2021 kan de inkomensafhankelijke combinatiekorting voor een gezin met kinderen een fors bedrag aan heffingskortin…
Hoogte heffingskortingen 2020Hoogte heffingskortingen 2020Zes heffingskortingen zijn er in 2020, waar hebt u recht op? Een heffingskorting is vooral een loonheffingskorting die w…
Hoogte heffingskortingen 2021Hoogte heffingskortingen 2021Het bedrag aan heffingskortingen 2021 bepaalt in belangrijke mate de te betalen inkomstenbelasting, uw koopkracht, wat u…
Hoogte heffingskortingen 2016Hoogte heffingskortingen 2016Op welke heffingskortingen u in 2016 recht hebt is van grote invloed op het loon en inkomen dat u 2016 netto overhoudt.…

Heb ik recht op de algemene heffingskorting?De algemene heffingskorting geeft een verlaging van de te betalen inkomstenbelasting en premie volksverzekering. Iedere…
Heb ik recht op arbeidskorting?De arbeidskorting is een korting op de heffing over je bruto inkomen. Deze korting moet het aantrekkelijk maken om te we…

Reageer op het artikel "Belastingdienst, waarop heb ik recht in 2019 en 2020?"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

H. Looman, 10-10-2018 19:25 #13
Hoeveel is de ouderkorting in 2019 voor gepensioneerden? Reactie infoteur, 29-12-2019
Beste H. Looman,

Een goede uitleg voor de ouderenkorting 2019 en 2020 wordt gegeven in:

https://financieel.infonu.nl/belasting/185304-ouderenkorting-2019-en-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R. Geisler, 03-10-2017 14:43 #12
Geachte Heer, mevrouw,
ik ben 70 jaar oud en ik woon sinds 16 augustus 2012 in Duitsland. Ik ontvang uit Nederland meer dan ca.15.500 euro (AOW, pensioen van Zorg en Welzijn, alsmede een pensioentje van PWRI). Door de nieuwe Belastingwet tussen DE en NL moet ik in 2018 over 2017 aangifte doen en in NL belasting betalen. Sinds 1-1-2017 houdt men 10% van mijn inkomen in. Ik heb zowel de NL en de Duitse nationaliteit. Uit DE ontvang ik een kleine Rente, omdat ik tot 1974 in Duitsland woonde en full-time werkte. Mijn bruto wereldinkomen bedraagt in 2017 ca. 1550 euro per maand. Dit jaar houden mijn Nederlandse Uitkeringsinstanties reeds 10% inkomensbelasting in. In DE ben ik niet aangeslagen en uit het systeem bij het Finanzamt verwijderd.
Ik vraag mij af, wat ik bij een aangifte over 2017 in NL eventueel terug kan ontvangen, omdat ik hier in DE zeer hoge vaste lasten heb, vooral de hoge premie voor ziektekosten van ca. 200 euro per maand (Duitse Techniker Krankenkasse) en de bijbetalingen voor medicijnen bereiden mij hoofdbrekens. Ook de woonkosten zijn met dit inkomensverlies dan veel te hoog. Daarnaast vrees ik voor de nieuwe NL Belastingwet vanaf 2019, waarin allen nog maar twee belastingschijven lijken te bestaan en ik dan voor 37 % zou kunnen worden aangeslagen.
Ik verzoek u om informatie, want ik ben zeer bezorgd.
Ik dank u vriendelijk voor uw medewerking,

Hoogachtend,
Regina Geisler Reactie infoteur, 20-06-2020
Geachte R. Geisler,
Het overgangsrecht is gestopt in 2017, waardoor u in Nederland belastingplichtig wordt tegen een in de komende (vijf) jaren oplopend tarief (van 10% in 2016 en 2017 naar 30% in 2021). Als u uw belastingaangifte inkomstenbelasting invult, zult u zien dat u ook recht hebt op heffingskortingen die deze last kunnen verminderen. U kwalificeert zich namelijk als buitenlands belastingplichtige:

https://financieel.infonu.nl/belasting/130391-kwalificerende-buitenlandse-belastingplichtige-2019-en-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

T. P. Lamers, 17-05-2016 09:21 #11
Ik heb van ex-partner 3 bijzondere partnerpensioenen in een keer uitbetaald gekregen. Ik zit zelf in de WWB uitkering. Over deze uitbetalingen is netjes belasting afgedragen. Het bedrag was te weinig om maandelijks toe te kennen, vandaar de betaling in een keer, 10.000 euro. Alles bij elkaar is hier ca. 4.000 euro belasting over betaald, kan ik nu iets van dit belasting geld terug vorderen bij de belasting? En mag de WWB mij hierop korten op mijn uitkering? Ik heb immers niet om dit geld gevraagd? Reactie infoteur, 20-06-2020
Beste T. P. Lamers,
U kunt gekort worden op uw uitkering, omdat u extra geld beschikbaar hebt. Of de ingehouden 4.000 euro te veel is geweest, zal afhangen van uw totale jaarinkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

P. G. van Oeveren, 15-05-2016 14:09 #10
L.S.
Om gezondheids redenen ben ik 2012 gaan samen wonen met een vriendin, die mij geheel verzorgd. Nu heeft de Belastingdingdienst de huursubsidie gestopt en moet die over 2014.2015 en deel 2016 terug betalen. Wij hebben vriendschap en geen relatie.Nu blijkt dat zij een bepaald ( voor mij onbekend ) vermogen te hebben. En zo kom ik aan die invordering van +/-7000,In middels is dat bedrag invorderbaar geworden maar hoef nog niet te betalen de eerste 3 jaar.
Hoe pak ik deze situatie aan? Hebben geen relatie. ontvang zorg en dat heeft ons al elk 300 per mnd AOW gekost.
met vriendelijke groeten Pieter van Oeveren Reactie infoteur, 20-06-2020
Beste P. G. van Oeveren,
Voor de huurtoeslag is er geen relatie nodig, maar is een medebewoner al genoeg om minder huursubsidie te krijgen. Ook dan kijkt de Belastingdienst naar beide inkomens en vermogens. Dat is in uw geval wel erg zuur. U hebt drie jaar uitstel van betaling gekregen en dat gebeurt niet zo vaak. Wellicht wordt het bedrag daarna kwijtgescholden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mayra, 27-02-2016 13:56 #9
Beste Zeemeeuw,
Ik heb een minimumloon van de bijstandsuitkering, mijn vraag is heb ik recht voor kwijtschelding voor belastingheffing. Ik ben een alleenstaande en woon alleen.

Met vriendelijke groeten, Myra Reactie infoteur, 11-01-2020
Beste Mayra,
Voor sommige belastingen kunt u misschien kwijtschelding krijgen:

https://financieel.infonu.nl/belasting/90862-kwijtschelding-van-belasting-kan-dat-in-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Naamggb Zwijnenberg, 24-11-2015 12:48 #8
Heeft het spaarbedrag boven de vrijstelling van ruim 20.000 euro invloed op de ouderen kortingen? Reactie infoteur, 20-06-2020
Beste G. Zwijnenberg,
Deze vermogensvrijstelling is niet van invloed op de heffingskortingen voor ouderen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marko, 10-11-2015 02:53 #7
Beste.
Ik woon bij mijn vriendin met haar beide ouders en ik en mijn vriendin hebben een bijstandsuitkering waar vallen wij dan onder want we krijgen samen ongeveer 1045. klopt dat? Reactie infoteur, 20-06-2020
Beste Marko,
Als dat exclusief vakantiegeld is, lijkt dat correct.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johanna, 10-10-2015 19:46 #6
Hallo ik heb spaargeld dat iets boven de norm van een alleenstaande ligt door erfenis van ouders 21130 ik ga nu alleen wonen met een jaar inkomen van 13050 per jaar kan ik huurtoeslag krijgen Reactie infoteur, 20-06-2020
Beste Johanna,
Wel als u ervoor zorgt dat uw vermogen per 1 januari van het jaar lager is dan de vrijstelling.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. Apperloo, 15-06-2015 10:10 #5
M.h. wat mag het spaargeld zijn van mijn vrouw en mij om in aanmerking te komen voor huursubsidie(beiden aow)? We zijn fiscale partners. Mijn vrouw heeft alleen aow en ik aow en een bruto pensioen van 4637,00.
b.v.d. alexander. Reactie infoteur, 16-11-2019
Beste A. Apperloo,
Let op de hoogte van inkomen en vermogen:

https://financieel.infonu.nl/belasting/136425-huurtoeslag-2020-en-vermogen-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johannes, 06-06-2015 23:15 #4
Mijnheer Zeemeeuw,

Ik kreeg onlangs een bericht te lezen, dat vrijwilligerswerk( wat ik al jaren met plezier doe), ook kosten aftrekbaar van de belasting kunnen zijn.
Klopt dit? en waar moet je aan voldoen?

Met vriendelijke groet. Reactie infoteur, 20-06-2020
Beste Johannes,
Als uw vrijwilligerswerk wordt gezien als een gift, bijvoorbeeld doordat u een vrijwilligersvergoeding kunt krijgen maar hiervan afziet of als u kosten maakt zonder vergoeding hiervoor, is de waarde hiervan fiscaal aftrekbaar:

https://financieel.infonu.nl/belasting/67956-vrijwilligerswerk-2020-en-de-belasting-of-bijstandsuitkering.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johan, 10-05-2015 17:56 #3
Hallo Zeemeeuw,

Mijn vraag, ik heb mijn belastingaangifte binnen en ook definitief, mijn vrouw doet geen aangifte, (hoefde zij niet te doen) wel heb ik het inkomen van mijn vrouw bij mij vermeld, een AOW inkomen. Nu staat er op mijn gegevens, dat mijn vrouw geld terug krijgt. Gaat dat vanzelf, of moet zij het aanvragen met een T- biljet of zoiets? Reactie infoteur, 20-06-2020
Beste Johan,
Als op uw aangifte staat vermeld dat uw vrouw geld terug krijgt, gebeurt dat automatisch op basis van de door u al gedane belastingaangifte.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kathy, 06-04-2015 13:15 #2
Ik ben een alleenstaande mama van 39 jaar met 1 zoontje van 10;
Heb ik recht op een woontoeslag?
Heb ik recht op arbeidskorting?
Mvg Reactie infoteur, 20-06-2020
Beste Kathy,
Als u inkomen uit werk hebt kunt u recht hebben op de arbeidskorting. Als u een alleenstaande moeder bent hebt u recht op de alleenstaande toeslag in het kindgebonden budget. Verder ook de toeslagen waaronder de huurtoeslag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

S. Veldhuizen, 27-02-2015 13:00 #1
Mijn man wordt 20 juni 2015 65 hij gaat 20 september met pensioen ik ben 62 en heb geen werk maar wel aanrecht subsidie voorlopige teruggaaf per maand 184,- vervalt wanneer mijn man met pensioen gaat? dan komen wij met aow en klein pensioen ver onder bijstand uitkering m vr groet. Reactie infoteur, 20-06-2020
Beste S. Veldhuizen,
U houdt recht op de aanrechtsubsidie maar of die geheel kan worden uitbetaald, hangt af van het totale inkomen van uw man.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Infoteur: Zeemeeuw
Laatste update: 27-06-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Special: Inkomstenbelasting 2020
Reacties: 13
Schrijf mee!