InfoNu.nl > Financieel > Belasting > Vastgoed & check de WOZ-waarde van uw huis goed (2019)

Vastgoed & check de WOZ-waarde van uw huis goed (2019)

Vastgoed & check de WOZ-waarde van uw huis goed (2019) De WOZ-waarde 2018 zoals die komt op uw WOZ-beschikking 2019 is bekend. Het is weer zover. Als huiseigenaar ontvangt u op zijn vroegst in februari 2019 de nieuwe aanslag onroerend goed en een nieuwe WOZ waarde 2018, de waarde van uw woning per 1 januari 2018. Waarop moet u zeker letten als u de geschatte WOZ-waarde ontvangt? Wat is de WOZ waarde van uw eigen huis eigenlijk en maak als het even kan bezwaar. Deze checklist kan u veel geld schelen.

WOZ-waarde gaat verder omhoog


Wat is uw WOZ-waarde eigen woning in 2018 en 2019?

De WOZ-waarde is de waarschijnlijke verkoopwaarde van een pand op een bepaald tijdstip, vrij van verhuur en hypotheek. De gemeente stuurt de nieuwe aanslagen onroerend goed toe, gebaseerd op de Wet Waardering Onroerende Zaken. Vanaf 2007 vindt elk jaar een nieuwe taxatie plaats. Voordeel hiervan voor de gemeente is dat de waarde elk jaar geleidelijk kan worden opgeschroefd. Nadeel voor de huiseigenaar is dat hij elk jaar weer moet bekijken of de aanslag en geschatte WOZ-waarde wel redelijk is.

Drempel WOZ-waarde

Er is een tijd geweest dat er een drempel gold wanneer u bezwaar wilde aantekenen. Bij een WOZ waarde onder de 200.000 gold een drempel van 5% en vanaf 1.000.000 was dat 2%. De Hoge Raad besloot daarop dat deze drempels zouden moeten vervallen, wat betekent dat uw bezwaar in 2018 en 2019 drempelvrij is. Ook bij een klein verschil moet uw bezwaar dus in behandeling worden genomen.

Peildatum WOZ waarde 2018 en 2019

Voor het kalenderjaar 2018 geldt als peildatum voor de bepaling van de WOZ 1 januari 2017, voor 2019 is dat de waarde op 1 januari 2018. De gemeente loopt met andere woorden telkens één jaar achter. Houdt daarmee rekening als u de waarde vergelijkt met pas verkochte panden in de buurt: de waardeverandering van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 bijvoorbeeld mag niet in de nieuwe WOZ waardering 2019 zijn meegenomen. Op de WOZ-beschikking 2019 staat de waarde van uw woning op 1 januari 2018.

Belastingaangifte IB 2018 en IB 2019

Dat betekent ook dat u bijvoorbeeld bij de belastingaanslag IB 2017, in te leveren vóór 1 mei 2018, de peildatum 2016 moet opgegeven en niet de zojuist ontvangen beschikking 2018 met de meer recente peildatum 2017. En voor de aangifte 2018 (in 2019) is dat de WOZ-waarde zoals u die per februari 2018 ontving, wel met peildatum 2017. De gemeente loopt wat dit betreft telkens één jaar achter de feiten aan.

Wat is de WOZ waarde?

De WOZ waarde is de getaxeerde opbrengst die de eigenaar voor zijn woning kan krijgen in het economische verkeer. Maar let op: de waardebepaling gaat ervan uit dat het pand vrij en onbezwaard is. Anders gezegd de gemeente taxeert alsof het huis niet verhuurd is en geen erfpacht heeft. En daar wringt vaak de schoen. Bovendien is het een taxatie van de gemeente op basis van een aantal referentiewoningen. Die woningen zijn bijna altijd anders dan uw woning. Gelukkig kunt u bezwaar aantekenen, want als huiseigenaar bent u gebaat bij een zo laag mogelijke waarde. Dat scheelt niet alleen in de WOZ aanslag, maar ook het eigenwoningforfait, een erfenis en allerlei andere heffingen.

Hoe hoog is de WOZ-waarde op 1 januari 2018, beschikking 2019

Omdat de prijsstijgingen tot en met 1 januari 2018 bekend zijn, is ook bekend wat er op uw WOZ-beschikking 2019 komt te staan. De verschillen zijn groot, maar vrijwel overal is sprake van een hogere WOZ-waarde. Landelijk bedraagt de stijging gemiddeld 6,5%. Enkele voorbeelden voor een aantal gemeenten:
 • Amsterdam: +17,2%;
 • Utrecht: +11,5%;
 • Zaanstad: +9,2%;
 • Bloemendaal: +8,3%;
 • Houten: +8,3%;
 • Rotterdam: +8,5%;
 • Ooststellingwerf: +8,5%;
 • Groningen: +7%;
 • Den Haag: +7,6%;
 • 's-Hertogenbosch: +7.6%;
 • Apeldoorn: +6,7%
 • Breda:+6,4%;
 • Wassenaar: +6,7%;
 • Zwijndrecht:+:5,8%;
 • Weert: +5,8%;
 • Maastricht:+5,4%;
 • Ameland: +5,3%;
 • Nijmegen: +5,1%;
 • Gouda:+5%;
 • Venray: +4,9%;
 • Leeuwarden: +4,4%;
 • Texel: +3,7%;
 • Goes: +3,5%;
 • Middelburg: +2,8%;
 • Boxmeer: -0,4%.

Bezwaar tegen bedrag WOZ waarde

Het is daarom zeker de moeite waard om de WOZ waarde in de gaten te houden, want de WOZ waarde wordt voor vele belastingheffingen gebruikt in Nederland. Men vergeet dat nog wel eens. Maar als de WOZ waarde te hoog is, werkt dat bijvoorbeeld ook door in de verschillende Waterschapsheffingen die later in het jaar zullen volgen. Bovendien staat de WOZ waarde één op één in relatie met de fiscale bijtelling bij uw inkomen via het huurwaardeforfait. Hoe hoger het marginale belastingtarief is, hoe meer u kunt besparen door de WOZ aan te vechten en bezwaar te maken. Vaak zal de gemeente een bezwaar afwijzen, maar dan kunt u altijd nog uw bezwaar indienen bij de rechtbank. Dat moet u binnen zes weken na de afwijzing door de gemeente doen.

Argumenten voor een lagere WOZ-waarde

Sterke argumenten om uw bezwaar tegen een te hoge WOZ-waarde kracht bij te zetten zijn:
 • Lagere prijs voor vergelijkbare woningen in de buurt.
 • Achterstallig onderhoud zoals rotte kozijn, verrot dak.
 • De woning heeft ramen met enkelvoudig glas en is slecht geïsoleerd.
 • Gedateerde keuken of badkamer.
 • Veel fijnstof in de buurt.
 • Woning ligt aan spoorlijn of drukke weg.
 • Veel overlast van buren, drugsoverlast, coffeeshop.
 • \Verouderde CV-installatie.
 • Veel horecagelegenheden in de buurt.
 • Vochtoverlast.
 • Oude leidingen.
 • Belemmerd uitzicht.
 • Bodemdaling.
 • UMTS-mast in de buurt.

Bezwaar maken tegen de gemeente

Voordat het allemaal zo ver is kunt u binnen zes weken na dagtekening bezwaar maken bij de gemeente. Hoe u dat het beste doet leest u in aanslag onroerend goed, WOZ en OZB, maak bezwaar. Daarbij gaat het natuurlijk om de argumenten die hanteert. Denk aan geluidsoverlast, slecht onderhoud, pander in de buurt die veel goedkoper zijn verkocht, overlast, en zo verder. Ik wens u hierbij veel succes, want een forse waardevermindering, betekent voor u een forse winst. Laat die niet lopen, want dat zou jammer zijn. Vergeet ook de andere heffingen, zoals de rioolheffing niet. Er is wel een maar: een hogere WOZ maakt ook een hoger WOZ-krediet mogelijk. Het WOZ krediet is vaak goedkoper en biedt vele flexibele mogelijkheden om extra geld achter de hand te hebben.

WOZ-waarde en een erfenis

Een erfenis kan uit een eigen huis bestaan. Bij uw aangifte erfbelasting moet u uitgaan van de WOZ-waarde. Als die naar uw mening te hoog is, kunt u het beste zo snel mogelijk bezwaar maken of een nieuwe WOZ-waarde aanvragen. Als het om behoorlijke bedragen gaat, kunt u het beste een taxatie door een makelaar laten uitvoeren en die taxatie met uw bezwaarschrift meesturen.

Conclusie WOZ 2019

De WOZ-waarde die op uw beschikking 2019 zal staan zal weer een stuk hoger zijn en gegeven de stijging van de huizenprijzen in 2018 zal de beschikking 2020 weer verder stijgen. Maak op tijd bezwaar als u denkt dat de gemeente uw pand te hoog heeft gewaardeerd. DE WOZ-waarde tikt overal financieel in door, in het huurwaardeforfait, de gemeentelijke belastingen, de bijtelling via wet Hillen en de waterschapslasten.

Lees verder

© 2008 - 2019 Zeemeeuw, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Effect van een lagere WOZ-waardeEffect van een lagere WOZ-waardeU kunt in 2019 ook bezwaar maken tegen een te lage WOZ-waarde voor uw eigen woning en dat is maar goed ook want een te l…
Geldlening box 3 inkomstenbelastingGeldlening box 3 inkomstenbelastingWe kennen bij de inkomstenbelasting drie boxen. Hoe geeft u een geldlening in box 3 op voor de inkomstenbelasting? Welke…
Tweede woning verhuren en leegwaarderatio 2017, 2018 en 2019Tweede woning verhuren en leegwaarderatio 2017, 2018 en 2019Een tweede woning verhuren heeft in 2017, 2018 en 2019 twee voordelen: een onbelaste huur en het recht op een lagere waa…
WOZ & pas ook op voor de aanmaningskosten van de gemeenteWOZ & pas ook op voor de aanmaningskosten van de gemeenteDe nieuwe WOZ-waarde 2019 is (bijna) bekend. Daarmee kent u ook de aanlag onroerend goed, OZB, en andere de gemeentelijk…
Erfrecht en schenkingsrecht op basis van WOZ-waardeErfrecht en schenkingsrecht op basis van WOZ-waardeHebt u een huis in de erfenis of krijgt u een woning? Hoe waardeert u dan een woning in de nalatenschap in 2018 of 2019…

Reageer op het artikel "Vastgoed & check de WOZ-waarde van uw huis goed (2019)"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reactie

R. Boef, 12-05-2010 13:32 #1
Mijn vraag is het volgende aan u : binnen zes weken van ontvangst vande woz moet je als eigenaar bezwaar indienen. Binnen wat voor termijn zal de gemeente uiteindelijk haar bezwaar moeten afhandelen? Zij zullen lijkt mij ook aan een termijn moeten voldoen? Reactie infoteur, 28-02-2019
Beste R. Boef,
Binnen 2 weken krijgt u bericht dat de Gemeentelijke Belastingdienst uw bezwaarschrift heeft ontvangen. Bewaar dit goed. De Gemeentelijke Belastingdienst handelt vervolgens uw bezwaar af in hetzelfde jaar als waarin u het bezwaarschrift hebt opgestuurd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Infoteur: Zeemeeuw
Laatste update: 22-02-2019
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Special: WOZ 2019
Reacties: 1
Schrijf mee!