Inkomstenbelasting 2016 & belastingtarieven en schijven

Inkomstenbelasting 2016 & belastingtarieven en schijven Wat zijn de tarieven inkomstenbelasting 2016, ook 65+, de heffingskortingen, de belastingtarieven en belastingschijven 2016, op welke heffingskortingen hebt u in 2016 recht? Het belastingstelsel zal door Staatssecretaris Wiebes worden herzien, maar nog niet in 2016 (belastinghervorming rapport Van Dijkhuizen). Hoe ziet in 2016 de eerste schijf eruit, de maximale algemene heffingskorting die sneller wordt afgebouwd en inkomensafhankelijk is, de arbeidskorting? Wat zijn de fiscale voordelen nog voor ouderen, nu de ouderentoeslag verdwijnt en de ouderenkorting wordt verlaagd. Hoeveel loonbelasting gaat een werkende betalen in 2016 volgens de Miljoenennota 2016?

Belastingschijven, belastingtarieven inkomstenbelasting 2016, loonstrookje 2016

Veel van ons gaan in 2016 minder loonbelasting en inkomstenbelasting betalen doordat het belastingtarief in de tweede en eerste schijf met 1,6% punt omlaag gaat van 42% naar 40,4% en voor gepensioneerden naar 22,5% respectievelijk 40,4%. Wel gaat het belastingtarief in de eerste belastingschijf licht omhoog ten opzichte van 2015 en worden sommige heffingskortingen sneller afgebouwd of verdwijnen enkele fiscale voordelen. De gevolgen voor uw totale koopkracht zijn afhankelijk van uw totale loon of inkomen. In de Miljoenennota 2016 was een verlaging voorzien van de tarieven naar 40,15% (en 22,25% voor ouderen), maar door aanpassingen om een meerderheid in de Eerste Kamer te krijgen zijn wat aanpassingen aangebracht die minder ruimte laten voor een belastingverlaging in de tweede en derde schijf (tarieven Miljoenennota 2016 plus novelle december 2015, belasting en premies):

Tabel 1. Tarieven inkomstenbelasting 2016, belasting en belastingschijven ib en loonheffing, niet AOW-gerechtigd in 2016, niet 65+:

hoogte (verzamel)inkomenmaar uw inkomen is niet hoger danwelk belastingtarief
-€ 19.92236,55%
€ 19.922€ 33.71540,4%
€ 33.715€ 66.42140,4%
€ 66.421-52%

Tabel 2. Tarieven inkomstenbelasting 2016, belasting en belastingschijven ib en loonheffing, recht op AOW in 2016:

hoogte inkomenmaar uw inkomen is niet hoger danwelk belastingtarief
-€ 19.92218,65%
€ 19.922€ 33.71522,5%
€ 33.715€ 66.42140,4%
€ 66.421-52%

Tabel 3. Tarieven inkomstenbelasting 2016, belasting en belastingschijven ib en loonheffing, recht op AOW in 2016 en geboren voor 1 januari 1946:

hoogte inkomenmaar uw inkomen is niet hoger danwelk belastingtarief
-€ 19.92218,65%
€ 19.922€ 34.02722,5%
€ 34.027€ 66.42140,4%
€ 66.421-52%

De veranderingen in de belastingtarieven inkomstenbelasting en loonbelasting 2016 zijn mooi meegenomen maar niet spectaculair, ook al is er vijf miljard euro mee gemoeid. Er is geen sprake van een belastingherziening, wel zijn er meerdere aanpassingen. De eerste schijf laat een stijging zien met 0,05% wat u per jaar niet meer dan 10 euro kost. Het voordeel zit vooral in de verlaging van het belasting tarief in de tweede en derde schijf van de inkomstenbelasting. De verhoging van enkele heffingskortingen komt niet iedereen toe. Neen, de inkomenspolitiek wordt steeds verder verschoven door bij een hoger inkomen een lagere algemene heffingskorting te geven. Dat is een verborgen extra belastingheffing die niet door de belastingtarieven alleen zichtbaar wordt en het belastingstelsel intransparant maakt. En dan zijn er nog vele toeslagen die inkomensafhankelijk zijn en ook niet in de belastingtarieven alleen tot uiting komen. Een beetje extra inkomen kan zo netto nog steeds een verlies in uw besteedbaar inkomen betekenen. De belastingdruk is een factor van belang, maar de marginale belastingdruk en de wig zijn misschien nog wel belangrijker.

Belastingverlaging Rutte

Wat het kabinet in de inkomstenbelasting verandert is:
  • Verhoging van het maximumbedrag aan arbeidskorting.
  • In de tweede en derde schijf inkomstenbelasting het belastingtarief naar 40,4%.
  • Verlenging hoogste belastingschijf inkomstenbelasting (52%) met bijna 9.000 euro, de eerdere grens van € 57.585 wordt verhoogd naar € 66.421.
  • Kinderopvangtoeslag en de inkomensafhankelijke combinatiekorting gaan in 2016 verder omhoog.
  • De korting op de ouderenkorting wordt deels teruggedraaid.
  • Belasting box 3, vermogensrendementsheffing, dat in 2017 meer is gebaseerd op het werkelijke rendement. Helaas wordt geen onderscheid gemaakt tussen spaargeld, beleggen en onroerend goed.
  • De algemene heffingskorting wordt versneld afgebouwd, terwijl het maximum bedrag niet wordt verhoogd.

Dit gaat ook gaat lukken, want ook in de Eerste Kamer is op 22 december 2015 een meerderheid hiermee akkoord gegaan.

Inkomensafhankelijke heffingskortingen 2016, algemene heffingskorting, arbeidskorting en belastingtarieven

In 2014 werd de stap gemaakt om de algemene heffingskorting en de arbeidskorting inkomensafhankelijk te maken. Tot een bepaald inkomen kunt u eenzelfde bedrag krijgen, maar naarmate u meer verdient krijgt u minder algemene heffingskorting en minder arbeidskorting. Hoeveel u minder krijgt wordt elk jaar erger. In feite betaalt u zo steeds meer belasting:

De inkomensafhankelijke algemene heffingskorting, 2015, 2016, 2017:

Uw inkomenkorting 2015korting in 2016korting in 2017
€ 10.000€ 2.203€ 2.242€ 2.254
€ 20.000€ 2.199€ 2.238€ 2.254
€ 30.000€ 1.967€ 1.756€ 1.770
€ 40.000€ 1.735€ 1.274€ 1.295
€ 50.000€ 1.503€ 792€ 815
€ 60.000€ 1.342€ 309€ 340
€ 70.000€ 1.342€ 0€ 0
€ 100.000€ 1.342€ 0€ 0

Met andere woorden, als u in 2016 een inkomen hebt van 60.000 euro krijgt u 1.929 euro minder algemene heffingskorting dan iemand met een inkomen van 20.000 euro. U betaalt dus alleen hierdoor al 1.929 euro meer belasting dan alleen uit de belastingtarieven blijkt. Dat is dus veel en veel meer dan de ogenschijnlijk 10 euro extra belasting in de eerste schijf. En zoals u uit de tabel kunt afleiden geldt grosso modo hetzelfde voor 2017. De commissie Van Dijkhuizen pleit voor lagere belastingtarieven en bij het opstellen van dat rapport was deze inkomensafhankelijke belastingverhoging via de algemene heffingskorting nog niet eens bekend. En let wel hier komt de inkomensafhankelijke arbeidskorting nog eens bovenop die eveneens nivellerend werkt. Die systematiek verandert het kabinet niet, ondanks een voorgenomen belastingverlaging.

Inkomensafhankelijke arbeidskorting 2016

Ook de arbeidskorting is inmiddels sterk afhankelijk van uw inkomen:

Hoogte arbeidskorting 2016, 2017:

Uw inkomenkorting in 2016korting in 2017
€ 20.000€ 3.103€ 3.200
€ 40.000€ 2.864€ 2.950
€ 60.000 € 2.064€ 2.330
€ 80.000€ 1.264€ 1.510
€ 92.000€ 784€ 1.140
€ 100.000€ 464€ 790
€ 112.000€ 0 € 430
€ 120.000€ 0€ 150

De bedragen zijn wel ruim verhoogd ten opzichte van eerdere jaren voor inkomens tot 20.000 euro, maar een hoger inkomen kan een verlies aan arbeidskorting betekenen van grofweg 3.000 euro. Dat is 300 maal het effect van de verhoging van 0,06% in de eerste belastingschijf.

Heffingskorting ouderen in 2016, ouderenkorting en ouderentoeslag

Wie in 2016 AOW gerechtigd wil zijn, moet 65 jaar en inmiddels minimaal zes maanden oud zijn. Weer drie maanden later dan in 2015. Het kabinet had zich een verlaging van de ouderenkorting voorgenomen maar heeft die voor inkomens tot € 36.000 teruggedraaid:
  • € 1.187 bij een inkomen tot circa € 36.000;
  • € 70 bij een inkomen hoger dan € 36.000.

Hier bovenop komt dat in 2016 de ouderentoeslag volledig wordt afgeschaft. Een extra belasting op het vermogen van ouderen met een relatief laag inkomen dus.

Belasting op vermogen in 2016 omhoog om belastinghervorming te kunnen betalen?

De belasting op vermogen is in 2016 onveranderd. De vermogensrendementsheffing zal ook in 2016 gelijk zijn aan 1,2%. Wel wordt een aanpassing aangekondigd voor 2017. Daar staat tegenover dat regelmatig wordt verkondigd dat de belasting op vermogen ook maar omhoog moet. De commissie Van Dijkhuizen daarentegen pleit voor een verlaging en dat is ook niet onlogisch als u beseft dat de overheid veronderstelt dat u nog steeds 4% spaarrente ontvangt of 4% rendement op uw vermogen maakt. De meesten van ons maken verlies op hun vermogen doordat de belasting en inflatie hoger zijn dan het werkelijke rendement. Als sommigen meer rendement hebben gemaakt, zal dat zijn doordat ze meer risico hebben durven lopen met hun geld en men kan zich afvragen of dat niet gewoon beloond zou moeten worden. Spaargeld is voor velen een spaarpot voor later en vergeet niet dat over die spaarpot in het verleden al belasting is betaald en de Belastingdienst dat elk jaar nog eens herhaalt. Het argument dat geld op een spaarrekening of in een pensioenfonds dood geld is, is eveneens onjuist. Banken en pensioenfondsen gebruiken immers dit geld in uw plaats in binnen- of buitenland. Het kabinet kan ook bezuinigen en schuiven tussen de btw en de inkomstenbelasting als geld nodig is voor een belastinghervorming. Of de belastingwijziging er ook komt in 2017 is nu nog de vraag.

Bijtelling lease auto 2016 en 2017

Inmiddels is ook de bijtelling voor een auto van de zaak en lease auto bekend. U gaat vast meer belasting betalen over uw auto: bijtelling auto 2016 en 2017, leaseauto.

Belastinghervorming 2016 en 2017 en de toeslagen

Er wordt gewerkt aan een nieuw belastingstelsel dat niet alleen de belasting op arbeid moet verlagen, maar ook gevolgen zal hebben voor de toeslagen en de btw in 2017: fiscale toeslagen 2016 - 2017 en nieuw belastingstelsel Wiebes

Conclusie hoogte tarieven inkomstenbelasting 2016

Het belastingstelsel is ondoorzichtig. De belastingtarieven geven niet de echte belastingdruk weer. Staatssecretaris Wiebes heeft als lastige opdracht om met een vernieuwd belastingstelsel te komen, waarin minder geld wordt rondgepompt en waarmee de koopkracht van grote groepen niet te zeer wordt aangetast. In 2016 zullen we het nog met het huidige belastingstelsel moeten doen en dat betekent vooral veel ondoorzichtigheid en veel belasting betalen. Een belastingverlaging helpt, maar helpt niet iedereen aan meer koopkracht. Bovendien vernieuwt het het belastingstelsel niet.

Lees verder

© 2014 - 2020 Zeemeeuw, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Inkomstenbelasting 2020: belastingtarieven en schijvenInkomstenbelasting 2020: belastingtarieven en schijvenHet tweeschijvenstelsel wordt al in 2020 ingevoerd, een jaar eerder dan gepland. Voor de tarieven en belastingschijven v…
Inkomstenbelasting 2017 & belastingtarieven en schijvenInkomstenbelasting 2017 & belastingtarieven en schijvenWat zijn de tarieven inkomstenbelasting 2017, met de bijbehorende belastingschijven 2017 en de heffingskortingen. Op wel…
Aanrechtsubsidie 2016 minstverdienende partnerAanrechtsubsidie 2016 minstverdienende partnerDe aanrechtsubsidie 2016 is een andere naam voor de algemene heffingskorting minst verdienende partner 2016. Deze aanrec…
Algemene heffingskorting 2017Algemene heffingskorting 2017De algemene heffingskorting 2017 gaat voor iedereen iets omhoog ten opzichte van 2016. De afbouw van deze inkomensafhank…

Aanrechtsubsidie 2015 minstverdienende partnerAanrechtsubsidie 2015 minstverdienende partnerHoe hoog is de aanrechtsubsidie 2015, ook wel algemene heffingskorting minst verdienende partner 2015 genoemd. Op welke…
Studiekosten aftrekken van de belasting en het leenstelselStudiekosten aftrekken van de belasting en het leenstelselJe kunt veel van je studiekosten aftrekken van de belasting, oftewel studiekosten zijn fiscaal aftrekbaar. Dit betekent…
Bronnen en referenties
  • Miljoenennota 2016, novelle

Reageer op het artikel "Inkomstenbelasting 2016 & belastingtarieven en schijven"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

M. Ottens, 21-11-2017 17:31 #46
Ik heb een brief van de BD dat ik na het jaar 2015 €0,- restant persoonsgebonden aftrek over vorige jaren heb. Er wordt afgeweken waardoor mijn belastbaar inkomen met €295,- wordt verhoogd. Als gevolg hiervan wordt het restant persoonsgebonden aftrek over voorgaande jaren voor 2016 vastgesteld op €0,-. Ik krijg in december hierover een aanslagbiljet.
Volslagen onduidelijk wat dit betekent. Moet ik nu betalen of ontvangen? Reactie infoteur, 23-11-2017
Beste M. Ottens,
Uw inkomen is kennelijk verhoogd en daardoor kan uw restant persoonsgebonden aftrek volledig worden ingewisseld. Per saldo blijft er nog een plus over van €295 waarover u nog belasting moet betalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

H. Dugbarteij-Panhuijsen, 12-06-2017 19:07 #45
Wanneer wordt mijn teruggave overgemaakt? Reactie infoteur, 13-06-2017
Beste H. Dugbarteij-Panhuijsen,
Dat hangt ervan af. Als u een bericht van teruggaaf hebt ontvangen, duurt de betaling 1 tot vier weken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jaap Stuurwold, 27-04-2017 12:22 #44
Hoe zit het met aftrek wegens giften? Heel onduidelijk hoe de Belastingdienst omgaat met korting over 2016. De toelichting over de drempel is ondoorzichtig geworden. Reactie infoteur, 28-04-2017
Beste Jaap Stuurwold,
De regeling voor de aftrekbare giften vindt u in:

http://financieel.infonu.nl/belasting/65060-aftrek-giften-2015-2016-en-2017.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

E. Smits, 30-11-2016 12:16 #43
Ik ben in 1948 geboren en krijg mijn pensioen van 19.000 euros uit Frankrijk. Ik behoor dus tot Box 1, 36,5%. Op welke leeftijd zal ik 18,65% betalen? Reactie infoteur, 30-11-2016
Beste E. Smits,
Vanaf de maand dat u recht hebt op AOW (65 plus 1 of twee maanden), betaalt u 18,65%.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

C. Theunissen, 06-11-2016 15:07 #42
Als men een inkomen heeft in 2016 van ongeveer 14.000 of 19.000 euro krijg ik dan nog een toeslag op mijn banktegoeden.
Kan hierover geen afdoend antwoord vinden. Reactie infoteur, 07-11-2016
Beste C. Theunissen,
Welke toeslag bedoelt u?
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henk, 08-09-2016 13:23 #41
Volgens de leasemaatschappij betaal ik 40,4% bijtelling over mijn leaseauto (salaris 57k). Volgens mijn werkgever is dat tarief 49,22%, een tarief dat ik nergens terug kan vinden. Waar komt die 49,22 vandaan? Reactie infoteur, 09-09-2016
Beste Henk,
Die 49,22% is een correctie die wordt aangebracht doordat u waarschijnlijk teveel aan heffingskortingen hebt ontvangen. Het is een voorzorgsmaatregel om te voorkomen dat u straks belasting moet bijbetalen. Bij uw aangifte inkomstenbelasting zal blijken of dit terecht was.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Paul, 25-07-2016 21:25 #40
Ik zoek mij een slag in de rondte, maar kan het toch nergens goed vinden… volgens mijn Lease coordinator op werk, gaat de leaseauto ook over 56% (jaarsalaris 85k+)… klopt dit?
Dank Reactie infoteur, 26-07-2016
Beste Paul,
De belastingheffing over een leaseauto loopt via de witte tabel loonbelasting zonder heffingskortingen en die vallen daarom hoger uit dan de tarieven inkomstenbelasting. Maandelijks wordt de bijtelling voor 1/12e deel als loon in natura bijgeteld. Bij uw aangifte inkomstenbelasting wordt pas duidelijk of er niet te veel belasting is ingehouden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

S. Latour, 23-07-2016 12:49 #39
Ik heb het antwoord op onderstaande reeds gevonden. De loonheffing wordt berekend aan de hand van de witte maandtabel van de Belastingdienst.

De leasemaatschappijen maken gebruik van de vaste belastingschijven om de nette maandlasten te berekenen, maar dat valt ongeveer 10% tot 15% lager uit dan de daadwerkelijke netto maandlasten. Oops. Reactie infoteur, 23-07-2016
Beste S. Latour,
Dat klopt, het alleen kijken naar de tarieven bij de belastingschijven is in uw geval niet voldoende in verband met de inkomensafhankelijke heffingskortingen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

S. Latour, 23-07-2016 10:26 #38
Na een aantal berekeningen kom ik tot de conclusie dat er - hoogstwaarschijnlijk - een (loonheffing) tarief van 49,5% over de bruto bijtelling van de leaseauto wordt ingehouden. Echter mijn bruto jaarsalaris ligt onder de grens van schijf 4 (€ 66.422 op jaarbasis). Hoe is dit mogelijk?

Berekening zonder leaseauto:
Loon voor loonheffing: €4397 (pensioenpremie €86)
Loonheffing: € 1418,33
Bijzonderheden: 13de maand en vakantiegeld

Berekening met leaseauto:
Bijtelling auto: € 425,78
Loon voor loonheffing: € 1629

Verschil: €210 extra loon heffing (210/425 = ca. 49,5%)

ps. er is een discrepantie tussen de rekenmodules van de leasemaatschappijen en de daadwerkelijke inhouding. Reactie infoteur, 23-07-2016
Beste S. Latour,
Waarschijnlijk is dit een correctie op de algemene heffingskorting waarmee bij u in de eerste maanden rekening is gehouden. Deze circa 2200 euro wordt vanaf een inkomen van 20.000 euro al afgebouwd. Bij uw aangifte inkomstenbelasting zal blijken of er nu met die 49,5% teveel belasting wordt afgetrokken en dat u straks belastinggeld terugkrijgt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

E. van Eijndhoven, 20-07-2016 00:14 #37
Mijn werkgever houdt van mijn vakantiegeld en andere zaken zoals eindejaarsuitkering maar 8.5% in. Werkgever zegt dat dit klopt. Kan het me niet voorstellen. Werkgever geeft aan dat als je tussen +/- €15.000 en €19.000 verdient dat dat klopt. Graag uw reactie Reactie infoteur, 20-07-2016
Beste E. van Eijndhoven,
Exclusief premies is 8,5% wel juist, maar u moet ook premies betalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

John, 16-07-2016 22:14 #36
Hallo,

Ik heb net een nieuwe baan en ik heb voor het eerst loon gekregen. Nu zie ik op mijn loonstrook staan dat mijn loonheffing 49,22% is. Is dit wel correct? Mijn jaarloon op de loonstrook staat op 45.048 euro

Groeten
John Reactie infoteur, 19-07-2019
Beste John,
Dat komt doordat de algemene heffingskorting inkomensafhankelijk is waardoor u bij een hoger inkomen op minder heffingskorting recht hebt dan waarmee eerder rekening is gehouden. Zonder deze correctie zou u bij uw aangifte inkomstenbelasting moeten bijbetalen:

https://financieel.infonu.nl/belasting/149428-algemene-heffingskorting-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joao, 25-05-2016 11:55 #35
Beste,

Ik heb 45,22% belasting betaald in plaats van 40.4% voor mijn vakantiegeld. Is hier een reden voor?

Gr,
João Reactie infoteur, 25-05-2016
Beste João,
Over het vakantiegeld betaalt u het bijzonder tarief en dat ligt in 2016 al gauw 5% hoger dan de gewone loonbelasting:

http://financieel.infonu.nl/belasting/62578-bijzonder-tarief-loonheffing.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Claudia, 23-05-2016 15:16 #34
Klopt het dat je over je vakantiegeld ook 49,22% betaalt?

Ik ben vorig jaar meer gaan verdienen, maar heb €150 netto minder vakantiegeld. Reactie infoteur, 23-05-2016
Beste Claudia,
Dat is inderdaad in veel gevallen het bijzonder tarief vanaf 1 april 2016. De loonstrookjes tot 1 april waren in veel gevallen niet helemaal correct, en daarom maakt de Belastingdienst nu een inhaalslag. Bij uw aangifte inkomstenbelasting wordt duidelijk of u te veel belasting hebt betaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Louise, 15-05-2016 21:10 #33
In maart 2016 was het bijzonder tarief op mijn salarisspecificatie 49,02%, in april was dit gestegen met 0,2% naar 49,22%. Is dat correct? Ik heb navraag gedaan bij P&O en volgens de medewerkster was dat correct, maar ik heb mijn twijfels daarover. Ik kan het nl. nergens terugvinden, ook niet op de site van de Belastingdienst. Reactie infoteur, 16-05-2016
Beste Louise,
Als uw jaarloon zich bevindt tussen 34.016 en 66.422 euro gaat de loonheffing per 1 april 2016 inderdaad naar 49,22%. In de loontabellen tot 1 april 2016 konden nog niet alle belastingmaatregelen worden verwerkt door de late besluitvorming over het belastingplan. Mocht dit te hoog blijken te zijn, dan krijgt u bij uw belastingaangifte inkomstenbelasting nog een deel terug.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Veronique, 09-05-2016 15:11 #32
Wat zijn de belastingsschijven voor overuren als bediende in de privé? Is het voordelig om overuren uit te betalen ipv loonsverhoging? Wat is het belastingspercentage tot 130 uren en +130 uren? Reactie infoteur, 09-05-2016
Beste Veronique,
De belastingschijven inkomstenbelasting gelden voor een jaarinkomen. Bij overuren wordt gekeken naar de belastingschijf waarop u zult uitkomen en daarop de belastingheffing aangepast. Een loonsverhoging heeft het voordeel dat er ook een pensioen over wordt opgebouwd, voor de belastingheffing hoeft dit uiteindelijk geen verschil te maken. Bij uw aangifte inkomstenbelasting wordt de te veel of de te weinig betaalde belasting weer recht getrokken:

http://financieel.infonu.nl/belasting/62578-bijzonder-tarief-loonheffing.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Chr Petersen, 02-04-2016 13:17 #31
Op mijn AOW laat ik de loonheffingskorting toepassen al sinds juli 2013. Nu zie ik dat er helemaal geen Loonheffing voor de belasting wordt ingehouden zoals bij een werkgever.
Klopt dit? Verder werk ik af en toe via een uitzendbureau. Zij verrekenen wel de loonheffing, niet de loonheffingskorting. Nu geven zij aan dat zij geen loonheffing, in een hogere belastingschijven ib kunnen verreken. Zij doen dit standaard in Tabel 18,65% maar dit zou 22.5% moeten zijn in 2016. Ik heb gevraagd of dit gewijzigd zou kunnen worden, maar hun antwoord was dat ze de opgave van de Belastingdienst krijgen. Nu dit klopt dan dus niet. Bij een uitzendbureau voor 65+ heb ik een formulier in gevuld voor vrijwillig inhouden van hogere loonbelasting. Hoe kan ik dit in orde maken zonder opnieuw weer meer belasting te moeten betalen over 2016? Graag hoor ik van u. Reactie infoteur, 02-04-2016
Beste Chr Petersen,
Bij de AOW wordt normaliter gewoon loonheffing ingehouden en rekening gehouden met de heffingskortingen. Als dit bij u niet gebeurt en u dit wil wijzigen, neemt u hierover contact op met de SVB. Het formulier bij het uitzendbureau moet ook werken. Meerdere inkomens geven vaker problemen:

http://financieel.infonu.nl/belasting/67504-bijverdienen-en-de-aow-wat-is-het-belastingtarief.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Serhat, 07-02-2016 11:39 #30
Wat er voorgespiegeld was dat wij in 2016 meer gingen overhouden is niet waar. Ik heb mijn eerste loonstrookje van 2016 binnen. Ik heb een jaarloon van 38.824 euro en mijn percentage tabel loonheffing is; bijzonder belasting is 49.02% (40.20% regulier en 8.82% verrekening loonheffingskorting). Dit is in vergelijking met het jaar 2015, 4.70% meer loonheffing. Reactie infoteur, 19-07-2019
Beste Serhat,
U zult vooral last hebben van de lagere algemene heffingskorting, terwijl de arbeidskorting iets hoger zal zijn:

https://financieel.infonu.nl/belasting/149428-algemene-heffingskorting-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Annemarie, 27-01-2016 18:09 #29
Het lijkt er op dat er zo'n € 200,= meer op mijn loon is ingehouden in januari 2016.
Bruto € 2614, 50 netto in dec. 16 € 1853,12 nu in jan. 2016 € 1675,51

En ik maar denken dat ik meer zou ontvangen… Reactie infoteur, 27-01-2016
Beste Annemarie,
Vooral de arbeidskorting is verhoogd en daar zou u voordeel uit moeten hebben.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mieke, 25-01-2016 15:13 #28
De belastingdienst heeft mij afgelopen (17-1-2016) week een voorlopige aanslag ink.belasting 2016 gezonden met "verkeerde" percentages in box 1 (8,4%; 12,00% en 40,150%). Als je een wijzigingsverzoek op de internetpagina van de belastingdienst invult, dan staan daar de goede percentages (8,4%, 12,25% en 40,40%). Kan toch enkele honderden euro's hoger uitvallen… dan de belastingdienst op papier liet weten! Reactie infoteur, 25-01-2016
Beste Mieke,
Klopt, daarom zal voor veel mensen het loonstrookje in januari 2016 ook niet goed zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sean, 24-01-2016 15:08 #27
In 2015 heb ik gebruik gemaakt van de sbfregeling. Mijn inkomen is normaal 39000. Door deze eenmalige uitkering is dat 60000 en is volgens het bijzonder tarief met 44% belast. Mijn bijzonder tarief voor 2016 is verhoogd naar 56%. Dit betekent dat mijn TOD, overwerk enzovoort voor 56% wordt belast. In 2016 zal ik uitkomen op ongeveer 40000. Waarom is dit tarief verhoogd en blijf dit tarief in 2017 en verdriet gehandhaafd?

Mvg
Sean Reactie infoteur, 25-01-2016
Beste Sean,
Die 42% was op basis van een inkomen zonder extra inkomen en die 56% is inclusief het hogere inkomen. Het voordeel van het hogere percentage is dat de kans dat u bij uw aangifte inkomstenbelasting belasting moet bijbetalen kleiner is. Bij die belastingaangifte wordt pas duidelijk of de 56% niet te hoog is geweest, als dat wel het geval is zult u geld terug krijgen. Dat zal ook in 2017 zo zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dolf, 19-01-2016 12:35 #26
Ik ben 70 jaar en al de nodige jaren gepensioneerd. De voorlopige aanslag 2016 die ik ontving geeft percentages van 8,4, 12, 40,150 en 52% voor de diverse schijven. Dat wijkt nogal af van de door u gegeven percentages. Is daarvoor een verklaring?
MvG
Dolf Reactie infoteur, 19-01-2016
Beste Dolf,
In de percentages die u noemt, zitten niet de premies die ook afgedragen moeten worden. Meestal worden deze wel meegerekend, zoals ook in bovenstaand artikel is gebeurd. Een werkgever of de SVB houdt beide tegelijk in.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jacobs, 13-01-2016 08:51 #25
Ik ben 74 jaar. Echtgenote overleden 2010. De belastingdienst stuurt geen blauwe enveloppen meer. Hoe moet ik weten, wanneer en hoeveel belasting ik moet betalen? Ik heb gelukkig nog een PC, maar als ik daarover niet zou kunnen beschikken, wat dan? Reactie infoteur, 13-01-2016
Beste Jacobs,
U kunt de Belastingdienst altijd vragen om nog op papier uw belastingaangifte te mogen doen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Louis, 12-01-2016 15:07 #24
Geachte infoteur,
hierbij een reactie op uw antwoord d.d. 18-10-2015 aan Gert Vos.
In de SVB brochure "AOW en gezamenlijke huishouding" staat op pagina 4 (regel 7 van onder):
"Woont u met iemand samen die de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt? Dan krijgt u een AOW-pensioen voor gehuwden".
Dan krijgt dhr Vos toch een "50% pensioen" in plaats van 70% volgens uw antwoord?!
Vriendelijke groet. Reactie infoteur, 12-01-2016
Geachte Louis,
70% is voor een alleenstaande. Dhr Vos krijgt eerst zelf 50%, daarna ontvangen elk 50%.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

William den Ouden, 23-12-2015 23:21 #23
Ik woon in Guatemala en betaal uitsluitend loonbelasting over mijn inkomsten vanuit nederland (partieel AOW, en marinierspensioen). Ik betaal geen enkele volkspremie (ben verantwoordelijk voor mijn eigen ziektekostenverzekering). Ik zou graag de percentages willen weten over 2016 welke zich uitsluitend beperken tot loonheffing. Met vriendelijke groeten William den ouden Puerto San Jose, Guatemala. Reactie infoteur, 24-12-2015
Beste William den Ouden,
Uitsluitend het belastingtarief bedraagt: 8,4%, 12,25%, 40,4%, 52%.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Margaretha, 17-12-2015 15:05 #22
Ik was op zoek naar de veranderingen in het belastingstelsel 2016 mbt de wao. In jullie kopje staat een halve zin met daarin 'wao' vermeld, klik ik echter op de link dan zie ik voor verschillende inkomensgroepen de belastingregels voor 2016 maar de wao is nergens meer terug te vinden. Of kijk ik er overheen? Alvast bedankt voor de reactie. Reactie infoteur, 17-12-2015
Beste Margaretha,
Dit artikel gaat niet specifiek over de WAO maar over elk inkomen. Het is wel zo dat als iemand inkomen uit werk heeft er andere heffingskortingen kunnen gelden dan wanneer dat niet zo is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henk, 16-12-2015 14:46 #21
Mijn vraag is: Wiebes heeft met t.w.k. in 2014 de loonbelastingschijf bijzonder tarief verhoogd met 2,32% van 42% naar 44,32%. Wat betaal ik nu werkelijk aan bijzonder tarief in 2016? Is dat 40,4% of is dat 40,4% plus die 2,32% = 42,72% Reactie infoteur, 16-12-2015
Beste Henk,
Het bijzonder tarief ligt hoger dan de normale belastingtarieven, omdat daarbij een voorschot wordt genomen op een te hoge heffingskorting. Als uw inkomen hoger wordt, kunnen sommige heffingskortingen immers afnemen. Bij uw aangifte inkomstenbelasting wordt alles weer rechtgetrokken via de tarieven inkomstenbelasting zoals in bovenstaand artikel vermeld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Chris Pieters, 10-12-2015 18:51 #20
Mijn vrouw en ik wonen sedert 2001 in Hongarije. Ik heb nu een UGM uitkering in april 2016 ga ik pensioen (65 jaar)ontvangen van het ABP. In November 2016 pensioen en AOW. Mijn vraag is wordt dit pensioen automatisch belast volgens de buitenlandse regels? Betaal nu belasting en geen aow premie… wel wordt er ziektekosten ingehouden. Loopt dat allemaal gewoon door… Of moet ik alles weer opnieuw aanvragen.
Vr Gr. Chris Pieters Reactie infoteur, 11-12-2015
Beste Chris Pieters,
Het ABP zegt hierover: " Maakt u gebruik van FPU of UGM(Uitkering Gewezen Militairen) en gaat u vanaf 2013 of later ABP OuderdomsPensioen ontvangen? Dan hebt u bij aanvang van uw ouderdomspensioen mogelijk te weinig inkomen. Uw FPU of UGM stopt dan namelijk en uw AOW gaat pas later in. Daarom voert de SVB (Sociale Verzekeringsbank) een overbruggingsregeling in."
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nikk, 09-12-2015 10:58 #19
Heb een basis inkomen van 55.000 euro per jaar maar kom meestal uit op een 80.000 door veel overuren. Hoe pakt dit voor mij uit en wordt er alleen naar basis gekeken of totaal inkomen per kalender jaar?

Mvg, nikk Reactie infoteur, 09-12-2015
Beste Nikk,
Voor de inkomstenbelasting en de bijbehorende heffingskortingen wordt naar het totale inkomen gekeken. De tariefsverlaging zal in uw voordeel werken vergeleken met 2015
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan Jansen, 09-12-2015 09:08 #18
Hallo,

Kan u uitleg geven waarom het kabinet dan spreekt over totaal 5 miljard belastingverlichting en dat dat snel 1000 euri voor een tweeverdiener zou betekenen? Het belastingtarief gaat omlaag van 42 naar 40,15% maar er wordt dus via intrekking heffingskorting bij inkomen 45000 pjr gewoon 500 afgepakt. Concreet wat mag ik met brutoloon 45000 pjr verwachten? Reactie infoteur, 09-12-2015
Beste Jan Janssen,
Het tarief in de eerste en tweede schijf gaat ruim 1,5% punt omlaag (was 2%), in ruil voor vooral extra's in de kinderopvang en een minder steile afbouw van de arbeidskorting. Dat betekent ook dat niet gezegd kan worden wat iedereen er op vooruit gaat. Dat is namelijk niet alleen afhankelijk van wat u aan inkomen hebt, maar ook of u werk hebt en kinderen. Het spreken over tweeverdieners maakt het allemaal wat spectaculairder en daarom politiek aantrekkelijk, omdat het dan al gauw factor 2 is, maar ook dat hoeft niet altijd zo te zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. Vesseur, 26-11-2015 17:47 #17
Het is voor mij niet duidelijk of de Inkomensafhankelijke heffingskorting en de heffingskorting ouderen cumulatief bedoeld zijn, of dat slechts een van beiden van toepassing kan zijn. Dat maakt nogal wat uit.
Met vriendelijke groet,

J.V. Reactie infoteur, 19-07-2019
Beste J. Vesseur,
U hebt recht op beide, als u ook recht hebt op AOW. De algemene heffingskorting is dan wel lager dan voor iemand die geen recht heeft op AOW:

https://financieel.infonu.nl/belasting/149428-algemene-heffingskorting-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gerard vd Poel, 24-11-2015 08:19 #16
Is de belastingdienst in staat om de juiste inhoudingen te plegen als onverhoopt het parlement niet akkoord gaat met de belastingwijzigingen voor 2016? Of wordt de BV Nederland geconfronteerd met een verrekening in 2017 over het belastingjaar 2016? Moet elke NL-er maandelijks geld hiervoor wegzetten? Vragen om moeilijkheden. Laat dan het jaar belastingjaar 2015 met 1 jaar verlengen. Reactie infoteur, 24-11-2015
Beste Gerard vd Poel,
Als de Eerste Kamer de voorstellen afwijst, rekent het systeem van de belastingdienst voor 2016 met de verkeerde percentages. Dat betekent in veel gevallen een naheffing. Ook als er nog wat percentages worden aangepast en een verdere uitruil plaats vindt met andere zaken en wensen (veiligheid, alleenstaanden, kindertoeslag) is de kans op naheffingen in 2017 groot.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Leon Rijsdijk, 17-11-2015 15:02 #15
Is het nu zeker dat de indeling van de belastingschijven en hoogtes veranderen zoals aangegeven of is dat nog onzeker? Ik hoor graag van u.

MVG,
Leon Rijsdijk Reactie infoteur, 17-11-2015
Beste Leon Rijsdijk,
Het is pas zeker als de Eerste en Tweede Kamer ermee akkoord zijn en er wordt nog aan gesleuteld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R. M. Kerkhoven, 30-10-2015 10:10 #14
De box 3 heffing blijft overeind, onvoorstelbaar dat dit kan, in feite is het onteigening/diefstal van spaargeld waarover al belasting is betaald. In mijn geval is het spaargeld mijn pensioen (ZZP). Ik denk dat de groep nette spaarders relatief klein is, anders had op z'n Amsterdams gezegd "de pleuris uitgebroken". En dan heb ik onzichtbare maatregelen zoals verlies van b.v. zorgtoeslag bij enig vermogen nog even buiten beschouwing gelaten. Ik heb niet de kennis, geld en tijd, maar is dit geen onwettige maatregel waarover een gerechtelijke uitspraak mogelijk is?

Met vr gr

R.M. Kerkhoven Reactie infoteur, 31-10-2015
Beste R.M. Kerkhoven,

Er loopt bijvoorbeeld een collectief bezwaar bij de Hoge Raad over de te hoge vermogensbelasting:

http://financieel.infonu.nl/belasting/159835-collectief-bezwaar-belasting-sparen-en-vermogen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gert Vos, 17-10-2015 14:25 #13
Op 1 Oktober 2015 heb ik de 65 jarige leeftijd mogen bereiken.Dat betekende dat ik op 1april 2016 de AOW leeftijd hoop te bereiken.Ik heb t/m 31 maart 2016 arbeid (loondienst).De inkomstenbelasting voor het jaar 2016 treedt deze voor mij op 1januari of op 1april 2016 in werking? Wanneer moet ik, met welke tarieven, gaan rekening houden?
Op mijn AOW datum ontvang ik alleen AOW voor mijzelf daar mijn echtgenote jonger is en ook weer 6 maanden op haar AOW moet wachten. Daar ik dan alleen AOW ontvang geldt dan ook het tarief van een alleenstaande, want mijn vrouw heeft geen arbeid en ik heb vanaf 1966 AOW premie afgedragen? Ik heb dan samen met mijn echtgenote 1 AOW te besteden zolang mijn vrouw nog niet de AOW leeftijd heeft bereikt.? Mijn echtgenote heeft geen baan en ik heb altijd voor het inkomen gezorgd, hoe kunnen we dit gat dichten als er geen arbeid meer tegenover staat?

Gaarne uw reactie. hartelijk groet Gert Vos Reactie infoteur, 12-01-2016
Beste Gert Vos,
In 2016 hebt u een gemengde loonheffing, de eerste maanden tot uw AOW de gewone tarieven en daarna het deels verlaagde tarief. U krijgt € 767,39 aan AOW (50%) tot het moment dat ook uw vrouw recht heeft op AOW. Wellicht hebt u ook wat pensioen opgebouwd. De versnelde verhoging van de AOW leeftijd slaat een financieel gat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. Veninga, 08-10-2015 19:41 #12
In de tarieftabel voor 2016 vermeldt u dat de tweede schijf eindigt bij € 34.027 en dat de derde schijf bij dit bedrag begint. Dit bedrag geldt echter alleen voor belastingplichtigen die geboren zijn vóór 1 januari 1946. Voor de belastingplichtigen die na 31 december 1945 geboren zijn eindigt de tweede schijf bij € 33.715 en begint de derde schijf bij dit bedrag. Tot de AOW-leeftijd maakt het voor de berekening van de belasting- en premie volksverzekeringen niet uit omdat het tarief in de tweede en derde schijf gelijk is, maar vanaf de AOW-leeftijd is het van belang of je wel of niet geboren bent na 31 december 1945. Ben je na deze datum geboren dan is volgens de gegevens in het belastingplan 2016 de verschuldigde belasting en premie volksverzekeringen over 2016 € 55 hoger. Reactie infoteur, 17-03-2017
Beste J. Veninga,
Dat komt inderdaad door de Bos-belasting van Wouter Bos (PvdA):

http://financieel.infonu.nl/belasting/89919-65-jaar-belastingtarief-de-houdbaarheidsbijdrage-2016-2017.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

H. V. D. Braak, 25-09-2015 13:00 #11
De verandering in de belastingschijven houd dus ook in dat er veranderingen zullen volgen in de belasting teruggave over hypotheekrente. In het ongunstigste geval zelfs 12% minder? Reactie infoteur, 25-09-2015
Beste H. V. D. Braak,
Dat klopt:

http://financieel.infonu.nl/belasting/162948-hypotheekrenteaftrek-2016-omlaag.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

H. C. de Quartel, 18-09-2015 03:58 #10
Vanaf welk belastbaar inkomen heeft een 65plus- er geen recht meer op ouderenkorting? Reactie infoteur, 18-09-2015
Beste H. C. de Quartel,
Een 65 plusser heeft in 2016 nog recht op de ouderenkorting, alleen is die bij een wat hoger inkomen een stuk lager (70 euro).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mohamed, 28-08-2015 18:40 #9
Ik snap het niet, algemene heffingskorting is behoorlijk verlaagd. In loonstrookje merk ik niets van, 2 euro vooruit gegaan.
Dat is belachelijk, terwijl uitkeringen, zoals bijstand uitkering gaat omhoog. Reactie infoteur, 19-07-2019
Beste Mohamed,
De algemene heffingskorting is wel verhoogd maar neemt af bij een hoger inkomen:

https://financieel.infonu.nl/belasting/149428-algemene-heffingskorting-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

H. Benner, 27-08-2015 21:27 #8
2016 algemene heffingskorting 1253,00
Bij welk inkomen is dit? Bij welk inkomen wordt het lager? Alvast bedankt voor uw antwoord

H. Benner Reactie infoteur, 19-07-2019
Beste H. Benner,
Een algemene heffingskorting van 1.253 euro hoort bij een inkomen van ongeveer 50.000 euro:

https://financieel.infonu.nl/belasting/149428-algemene-heffingskorting-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

G. Visser, 24-07-2015 17:05 #7
Geachte heer / mevrouw,

Per augustus dit jaar ontvang ik per maand: Bruto AOW €765,95
Pensioen € 981,00

Totaal. € 1746,95

Daarnaast wordt er elke maand € 49,51 bruto vakantiegeld opzij gelegd. Nu is mijn vraag aan u wat ga ik in 2016 betalen aan belastingen. Ik ben nogal geschrokken van de voorgenomen maatregelen. Daarnaast heeft mijn man tot en met 15 december 2016 een maandelijks bruto pensioen van € 1628,25 en vanaf 15 december 2016 een AOW uitkering plus € 1216,66 pensioen.

Met vriendelijke groet,
Geesje.Visser Reactie infoteur, 25-07-2015
Geachte G. Visser,
Het blijven schattingen maar uw uw totale inkomen is dan ongeveer 21.560 euro in 2016. Netto houdt u dan ongeveer 1600 euro per maand over inclusief maandelijkse vakantiegeld. Daarbij is geen rekening gehouden met vermogen of aftrekposten.
Met vriendelijke groet,
Zeemeeuw

Arie Broekhuizen, 28-06-2015 11:56 #6
Beste Infoteur. De verwarring is nu compleet.
Op dit moment is de situatie als volgt:
Niet AOW gerechtigd (nog geen 65 Jaar) 2e schijf 42% (incl. sociale premies), 3e schijf 42% (puur belasting)
AOW gerechtigd (65+ en enkele maanden) 2e schijf 24,1% (incl. sociale premies), 3e schijf 42% (puur belasting)
Dan zou de nieuwe situatie mogelijk worden:
Niet AOW gerechtigd (nog geen 65 Jaar) 2e schijf 40% (incl. sociale premies), 3e schijf 40%.
AOW gerechtigd (65+ en enkele maanden) 2e schijf 22,1% (incl. sociale premies), 3e schijf 40%.
In beide gevallen zou dan het belastingdeel van de 2e schijf verlaagd met 2% van 13,85% naar 11,85%.
Klopt dit nu of is daar nog geen informatie over? De uitkomst heeft een redelijk effect op de inkomens boven 19822 Euro. Reactie infoteur, 28-06-2015
Beste Arie Broekhuizen,
Ik begrijp de verwarring maar bij gepensioneerden (AOW-gerechtigd) heeft alleen de derde schijf het tarief van 42% en dat gaat naar 40% (zie ook vraag Roy, #4).
Met vriendelijke groeten
Zeemeeuw

Arie Broekhuizen, 27-06-2015 19:01 #5
Beste Infoteur. Betekent dit dat voor gepensioneerden alleen de 3e schijf wordt verlaagd met 2%, en dat de 2e schijf onveranderd blijft in tegenstelling tot de werkenden waarbij zowel de 2e als de 3e schijf met 2% wordt verlaagd? Als dit zo is dan is dit een trendbreuk in het belastingsysteem. Reactie infoteur, 28-06-2015
Beste Arie Broekhuizen,
De bedoeling is dat alleen de belastingschijf met het tarief van 42% naar 40% wordt verlaagd. Voor gepensioneerden is dat de derde schijf.
Met vriendelijke groeten
Zeemeeuw

Roy, 26-06-2015 15:39 #4
Geachte Zeemeeuw,

Onderwerp:
Belastingverlaging Rutte.

Gaat het evt. nieuwe schijventarief ook gelden voor gepensioneerden die belasting betalen in de derde en vierde schijf?


Met vriendelijke groet,

R. de Man Reactie infoteur, 26-06-2015
Geachte Roy,
Ja de tariefswijziging in de inkomstenbelasting geldt ook voor gepensioneerden (vanaf de derde schijf).
Met vriendelijke groeten
Zeemeeuw

Frenk, 20-06-2015 00:48 #3
Als ik naar de belastingplannen van Wiebes kijk en begrijp vervalt de algemene heffingskorting en wordt dit gecompenseerd met verlaging van de tweede en derde schijf met -2%.
Ik heb een WAO uitkering van ca. € 25.000,-- en heb een algemene heffingskorting van ca. €2.000,--!
Als de algemene heffingskorting vervalt en ik in de 2de schijf -2% voordeel heb, dan heb ik nog steeds een tekort van ca. €1.800,--. Hetgeen een inkomensachteruitgang van € 150,-- per maand is! Tenminste als dit niet op de een of andere manier gecompenseerd wordt. Dit zou dus betekenen dat een ieder met een WAO uitkering door het verlies van de algemene heffingskorting, er niet op vooruit gaan; hun inkomen niet stabiel blijven, maar een enorme achteruitgang in inkomen voor hun kiezen krijgen! En stel dat alle opties van Wiebes aangenomen worden, krijgen ze daarnaast ook nog de voorgestelde btw verhoging daarboven op. Het lijkt mij dat op deze wijze een groep mensen die er niet voor gekozen hebben om arbeidsongeschikt te worden, wederom financiële onevenredig behoorlijk de klos zijn.
Hopelijk heb ik het verkeerd geïnterpreteerd en heb ik iets over het hoofd gezien. Zo'n achteruitgang in inkomen, om de vooruitgang van de werkenden te kunnen financieren vind ik onbegrijpelijk! Reactie infoteur, 20-06-2015
Beste Frenk,
De algemene heffingskorting wordt naar nul afgebouwd vanaf een zeker inkomen. Ik ga ervan uit dat nog niet in de eerste belastingschijf plaatsvindt maar (ruim) daarboven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fam Jan, 19-06-2015 15:08 #2
Hallo
Met dit nieuwe belastingstelsel heb ik een vraag hou je als niet werkende vrouw ook gewoon de heffingskorting?
En komt er compensatie voor het ingeleverde op ons pensioen.
Mijn man was met de vut en hoppa zo ff 170 euro eraf netto.
Pmt of de regering hier heeft mijn man wel 50jaar voor gewerkt moeten we nu alles dan maar weer pikken en nog meer inleveren.
Wij worden er niet bij betrokken niet eens genoemt heb zon vermoeden dat ze denken dat laat maar die oudjes snappen dat niet meer graag helderheid ook voor de gepensioneerden weet u waar wij aan toe zijn?
Mvg fam v dinther

Johannes1946, 18-06-2015 21:14 #1
Aow'ers en uitkeringsgerechtigde worden als derderangs burgers afgestraft door dit flutkabinet, de hoogte verzamelinkomen waar de kamerleden zelf invallen wordt met 8000 euro verhoogt daardoor betalen zij minder belasting. Reactie infoteur, 19-06-2015
Beste Johannes,
De aanstaande belastingverlaging is inderdaad vooral gericht op mensen met werk en dat doet pijn bij de mensen met een uitkering of pensioen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Infoteur: Zeemeeuw
Laatste update: 09-12-2016
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Special: Inkomstenbelasting 2016
Bronnen en referenties: 1
Reacties: 46
Schrijf mee!