InfoNu.nl > Financieel > Belasting > Zorgtoeslag en huurtoeslag: Regels en terugbetalen voorkomen

Zorgtoeslag en huurtoeslag: Regels en terugbetalen voorkomen

Zorgtoeslag en huurtoeslag: Regels en terugbetalen voorkomen Zorgtoeslag en huurtoeslag zijn in het leven geroepen om het mensen met een laag/klein inkomen te ondersteunen in de kosten. De zorgtoeslag is een ondersteuning voor de verplichte kosten voor de zorgpremie. De huurtoeslag ondersteunt bij het betalen van de huur. Dit is natuurlijk een mooi steuntje in de rug, maar helaas zijn er ook velen die (voor hen onverwachts) grote delen van de zorgtoeslag en/of huurtoeslag moeten terugbetalen. Welke regels gelden rondom de zorg- en huurtoeslag en hoe kun je zelf zorgen dat je achteraf niet (alles) weer moet terugbetalen?

Zorgtoeslag en huurtoeslag


Voorwaarden zorgtoeslag 2014

 • Je bent 18 jaar of ouder
 • Je hebt een Nederlandse zorgverzekering
 • Je hebt de Nederlandse nationaliteit of geldige verblijfsvergunning
 • Je inkomen is niet te hoog.
 • Je vermogen is niet te groot.

In sommige gevallen zijn er aanvullende regels, zoals:
 • Je bent militair. Dan krijg je geen zorgtoeslag, want Defensie dekt de ziektekosten en bent niet verplicht verzekerd door de Zorgverzekeringswet. Als toeslagpartner van een militair kan er wel zorgtoeslag worden aangevraagd, maar telt het inkomen van de militair wel mee.
 • Je bent gedetineerd. Zit je in de gevangenis, in huis van bewaring of tbs-kliniek en heeft de rechter bepaald dat het ministerie van Justitie verantwoordelijk is voor jouw medische zorg? Dan krijg je geen zorgtoeslag.
 • Je bent gemoedsbezwaard – oftewel uit levensovertuiging wil je je niet verzekeren tegen ziektekosten. Daarvoor moet je als geregistreerd staan bij de Algemene wet bijzonder ziektekosten (AWBZ). Je bent dan niet verplicht verzekerd volgens de Zorgverzekeringswet en daardoor krijg je geen zorgtoeslag.
 • Je bent een buitenlandse student. Er is een mogelijkheid dat je zorgtoeslag kan krijgen. Je moet dan in ieder geval een Nederlandse zorgverzekering hebben. Ben je onder de 30 jaar, dan moet je ook een bijbaan hebben. En je moet uiteraard voldoen aan de voorwaarden die voor iedereen gelden.

Inkomen

Je inkomen mag niet hoger zijn dan €28.482 of als je een toeslagpartner hebt mag het niet hoger zijn dan een totaal van €37.145 van jullie samen. Wat erg belangrijk is, is dat het gaat om het toetsingsinkomen. Dit is wat anders dan het netto inkomen dat je op je rekening gestort krijgt (het ligt veel hoger)!

Wil je jouw toetsingsinkomen berekenen, dan kan dat met de Rekenhulp Toetsingsinkomen. Een aantal tips bij het invullen:

1. Toeslagpartner
Heb je een toeslagpartner? Dit is het geval als je getrouwd bent of geregistreerd partner. Heb je een partner en weet je niet zeker of je als toeslagpartners gezien wordt, doe dan de test “wie is mijn toeslagpartner?” (als je op bij toetsingsinkomen berekenen op het vraagteken rechts bij de vraag over toeslagpartners klikt, kun je ook doorklikken naar deze tool).

2. Medebewoners
“Hebt u medebewoners die meetellen voor de huurtoeslag?” Alleen onderhuurders en je toeslagpartner worden hier niet meegerekend. Kinderen of andere bewoners wel.

3. Toetsingsinkomen
Vervolgens wordt gevraagd of je inkomen hebt in het betreffende jaar en kun je je toetsingsinkomen invullen. Om dit stap voor stap te doen, kun je drukken op “bereken toetsingsinkomen”.
 • Heb je belastingaangifte gedaan vorig jaar? Dan kun je daarop het ‘verzamelinkomen’ aflezen en dit invullen. Let op! Deze aanslag gaat vaak over het voorgaande jaar (2013 in plaats van 2014) – kijk daarom of je situatie qua inkomen gelijk gebleven is (denk met name aan dingen waardoor je loon stijgt, zoals promotie of opslag). Dit kun je in de volgende vraag aangeven, maar je kunt ook je huidige loonstrookjes erbij pakken (zie volgende punt).
 • Als je geen belastingaangifte hebt gedaan, dan wordt de vraag gesteld hoeveel inkomens je hebt. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je twee baantjes hebt, of eerst een uitkering en vervolgens een baan. Bij elk inkomen kun je aangeven waar het om gaat (loon, uitkering, pensioen of ander inkomen). Volg vervolgens het systeem door te kiezen voor jaaropgaaf, loonstroken of anders. Let op! Gebruik je je jaaropgaaf, dan geldt hetzelfde als bij de belastingaangifte van punt 1 – houd rekening met veranderde situaties. Bovendien moet je het bedrag bij je jaaropgaaf en loonstrookje ‘loon voor loonheffing’ of iets wat hierop lijkt nemen. Kun je dit echt niet vinden? Neem dan je bruto loon (hoogste bedrag wat erop staat). Bij de loonstroken rekent het systeem zelf uit hoeveel vakantiegeld je ongeveer krijgt. Krijg je bonussen of andere extraatjes, vul dat dan in de laatste kolom in.
 • Druk tot slot op “bereken” en rond dit getal naar boven af (±€250-500 of als je een loonsverhoging verwacht meer). Toeslagen zijn onder andere afhankelijk van het inkomen – grofweg hoe hoger het inkomen hoe lager de toeslag) – dus kun je beter je inkomen iets te hoog inschatten en achteraf nog wat geld toe krijgen dan het achteraf moet terugbetalen.

Vermogen

Op 1 januari wordt gekeken of je vermogen niet te groot is voor dat jaar. Voor 2014 geldt dat je op 1 januari 2014 niet meer dan €21.139 bij één persoon of bij toeslagpartners €42.278 (jonger dan AOW leeftijd).

Tot je vermogen behoren je spaargeld, maar ook schenkingen, beleggingen en een vakantiehuis. Als je een eigen woning hebt, dan telt die niet mee voor het vermogen.

Voorwaarden huurtoeslag 2014

 • Je bent 18 jaar of ouder (in sommige gevallen mogelijk onder de 18 jaar)
 • Je huurt een zelfstandige woonruimte
 • Jij, een eventuele toeslagpartner en medebewoners staan bij de gemeente ingeschreven op het adres bij de gemeente
 • Er staan geen anderen op het adres ingeschreven bij de gemeente (behalve eventueel een onderhuurder)
 • Jij, een eventuele toeslagpartner en medebewoners hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning
 • De huurprijs is niet te hoog
 • Het inkomen is niet te hoog
 • Het vermogen is niet te hoog (gelijk aan zorgtoeslag)

Een zelfstandige woonruimte

Voor de huurtoeslag worden regels gesteld aan de woonruimte. De woning moet onder andere een eigen toegangsdeur hebben die van binnen en buiten op slot te doen is. Daarnaast moeten in ieder geval een eigen woon(slaap)kamer aanwezig zijn, een eigen keuken met aanrecht, aan- en afvoer voor water en aansluitpunt voor een kooktoestel, en een eigen toilet met waterspoeling.

(Studenten)Kamers vallen meestal niet onder deze regeling.

De huurprijs

Bij de huurtoeslag gaat de Belastingdienst uit van de rekenhuur. Dit zijn de servicekosten en de kale huur bij elkaar opgeteld. De servicekosten bestaan uit:
 • Schoonmaakkosten voor gemeenschappelijke ruimten
 • Energiekosten voor de gemeenschappelijke ruimten
 • Huismeesterkosten
 • Kosten voor dienst- en recreatieruimten

Een specificatie van deze kosten is terug te vinden op het huurcontract. Per rubriek van de servicekosten zijn er maximaal €12 bij de kale huur op te tellen. Betaal je dus bijvoorbeeld €15 aan schoonmaakkosten, dan wordt €12 meegerekend en zijn de overige €3 voor jezelf.

Voorwaarden combinatie huur en inkomen

Ik woon alleen:
LeeftijdRekenhuurInkomen per jaarVermogen
Jonger dan 18€226,98 - €389,05*€21.600€21.139
Tussen de 18 en 23€ 226,98 - € 389,05€21.600€21.139
Tussen 23 en AOW leeftijd€226,98 - € 699,48€21.600€21.139
AOW leeftijd en ouder€225,16 - € 699,48€21.600Inkomen tussen €14.302 - € 19.895: € 35.131
Inkomen boven de €19.985: €21.139
* Heb je een kind, dan mag de huur t/m € 699,48 zijn.

Ik woon niet alleen
LeeftijdRekenhuurInkomen per jaarVermogen
Jonger dan 18€226,98 - €389,05*€29.325€21.139
Tussen de 18 en 23€ 226,98 - € 389,05€29.325€21.139**
Tussen 23 en AOW leeftijd€226,98 - € 699,48€29.325€21.139**
AOW leeftijd en ouder€223,35 - € 699,48€29.325Inkomen tussen €14.302 - € 19.895: € 35.131
Inkomen boven de €19.985: €21.139
* Heb je een kind, dan mag de huur t/m € 699,48 zijn.
** Uitzondering voor alleenstaande ouders, vermogen € 42.278 per persoon.

Waar kan je zorgtoeslag en/of huurtoeslag aanvragen?

De toeslagen zijn op twee manieren aan te vragen.

1. Via internet
Via www.toeslagen.nl kan er Mijn Toeslagen worden ingelogd (rechts net onder het menu). Hiervoor heb je een DigiD nodig. Als je deze nog niet hebt kun je die aanvragen ( https://digid.nl/aanvragen ). Dat is sowieso handig, want via Mijn Toeslagen kun je ook wijzigingen in je situatie snel en makkelijk doorgeven.

Ben je ingelogd, dan zie je direct op de homepagina achter zorgtoeslag en/of huurtoeslag staan "aanvragen" in het rood. Via die link word je naar de pagina waarop je de toeslag kan aanvragen. Doorloop de vragenlijst en onderteken aan het eind met je DigiD (knop aanklikken).

Tip: zorg ervoor dat je alle gegevens (inkomen, huur) bij de hand hebt als je de aanvraag gaat doen. Duurt het te lang, dan logt het systeem automatisch uit wegens beveiligingsredenen en moet je overnieuw beginnen.

Staat er geen "aanvragen" maar een bedrag? Dit betekent dat er al een beschikking of aanvraag/wijziging gedaan is. Als het bedrag onder "jaarbedrag volgens beschikking" staat, is er al een beschikking en worden er uitbetalingen gedaan (of staat de eerste gepland). Staat er een bedrag onder "jaarbedrag na wijzigingen" dan heb je het of net aangevraagd of een wijziging gedaan - de Belastingdienst is dan bezig met de verwerking.

2. Telefonisch
Als je absoluut geen DigiD wil aanvragen of je hebt nog geen internet, dan kan ook telefonisch een aanvraag gedaan worden via de Belastingtelefoon: 0800-0543 (gratis nummer – let op: op internet gaan ook 0900 nummers rond, dat zijn betaalde nummers! Met het 0800-0543 zit je goed!). Zorg ervoor dat je het volgende bij de hand hebt:
 • Je BSN nummer
 • Je toetsingsinkomen
 • Voor de huurtoeslag ook het overzicht van de kale huur en servicekosten.

Het is wel zo dat je bij telefonisch aanvragen nog papieren thuiskrijgt om deze te ondertekenen. De aanvraag gaat pas in als die ondertekende papieren binnen zijn. Daardoor loop de aanvraag van de toeslag al snel twee tot drie weken vertraging op.

3. Belangrijk:
Let op: op internet zijn ook websites die voor jou de zorgtoeslag en/of huurtoeslag willen aanvragen. De bekendste zijn waarschijnlijk zorgtoeslag.nl en huurtoeslag.nl. Deze instanties brengen kosten in rekening! Sommigen zullen het misschien goed doen en anderen minder, maar aangezien alle toeslagen in Nederland gratis aan te vragen zijn, is dit zonde van het geld!

Terugbetalen voorkomen: Waar moet je om denken als je gebruikt maakt van zorgtoeslag en/of huurtoeslag?

Helaas hoor je maar al te vaak mensen die (verschillende) toeslagen moeten terugbetalen aan de Belastingdienst. Vervelend, maar waar: dit kan voorkomen worden door zelf actief wijzigingen door te geven via Mijn Toeslagen (of als dat niet lukt via de Belastingtelefoon). Waar gaat het het meeste mis?

Inkomen

Het belangrijkste punt waar het misgaat is het inkomen. Velen denken dat het huidige inkomen bij de Belastingdienst bekend is. Dat klopt tot op zekere hoogte. Het inkomen van afgelopen jaar is bekend – dus van 2013, niet van 2014. Bovendien wordt er voor de toeslagen doorgerekend met het inkomen van het vorige jaar dat je zelf hebt doorgegeven. De Belastingdienst wijzigt daar niets aan, aangezien de Belastingdienst niet weet of er veranderingen zijn opgetreden in de persoonlijke situatie.

Verandert er dus iets in de situatie (en met name loonsverhogingen), dan is het heel belangrijk dit zelf zo snel mogelijk door te geven. Je zult daarvoor een schatting moeten maken van jouw verwachte inkomen. Dit kan je beter te hoog afronden dan te laag, want de toeslagen zijn voor een groot gedeelte afhankelijk van dat inkomen. Grofweg gezegd: hoe hoger het inkomen hoe lager de toeslag. Pas in 2015 wordt gekeken of je te veel of te weinig toeslag hebt gekregen in 2014. Als je te veel hebt gehad, moet je dat (uiteraard) terugbetalen. Maar heb je te weinig gehad, omdat je een hoger inkomen hebt ingevuld, dan krijg je alsnog wat je te weinig hebt gehad.

Weet je niet precies hoe je je inkomen moet uitrekenen, dan kun je gebruikmaken van de Rekenhulp Toetsingsinkomen van de Belastingdienst. Voor uitleg hoe deze te gebruiken zie hierboven onder "toetsingsinkomen".

 • Tip: Denk ook om inkomen uit overwerk, bonussen en andere extraatjes die je krijgt door te werken. Dit telt ook mee als inkomen!

Huur

Daarnaast komt het nog wel eens voor dat de huur verkeerd wordt doorgegeven. Servicekosten worden bij de kale huur opgeteld of de huur wordt nogmaals bij standplaats woonwagen neergezet (en daardoor dubbel geteld). Hierdoor valt de huurtoeslag te hoog uit en is terugbetaling bijna onvermijdelijk.

Achteraf aanvragen

Als je nu kunt rondkomen van je huidige loon, dan kun je er ook voor kiezen om achteraf het jaar je zorgtoeslag en/of huurtoeslag aan te vragen. Je wacht dan eerst je jaaropgave van je werkgever af; deze komt vaak ergens in januari. Met deze jaaropgaaf heb je een duidelijk overzicht van wat jij verdient hebt afgelopen jaar. Hierdoor wordt het invullen van je inkomen makkelijker. Zo kun je dus op bijvoorbeeld 25 januari de zorg en/of huurtoeslag aanvragen voor het jaar 2014. Dit kun je gewoon doen via www.toeslagen.nl of als dat niet lukt via de Belastingtelefoon.

Tip 1: wacht niet té lang, want 1 april is vaak de deadline voor achteraf aanvragen. Raadpleeg echter altijd de Belastingdienst als je de uiterlijke datum voor achteraf aanvragen wilt weten!

Tip 2: Als je elk jaar achteraf wil aanvragen, zorg ervoor dat je dan achteraf aanvraagt met de ingangsdatum (vaak 1 januari) en daarna ook stopzet per 31 december. Anders berekend de Belastingdienst door met de doorgegeven gegevens ook direct voor het huidige jaar. Dus stel je vraagt in januari 2015 aan voor 2014 en je zet het niet stop, dan krijg je beschikkingen voor zowel 2014 als 2015!

Hoe kan ik veranderingen in mijn inkomen, huur of rekeningnummer doorgeven?

Dit kan heel makkelijk en snel via Mijn Toeslagen. Je logt daar in met je DigiD.

Inkomen veranderen

 • Home (menu, links boven)
 • Onder wijziging doorgeven: inkomen en vermogen
 • Er wijzigt iets in het inkomen
 • Volg de instructies

De huur verandert

 • Home (menu, links boven)
 • Onder wijziging doorgeven: wonen
 • Mijn huur verandert
 • Volg de instructies

Rekeningnummer

 • Home (menu, links boven)
 • Onder wijziging doorgeven: Administratie
 • Ik heb een ander rekeningnummer

Let op: dit rekeningnummer wordt ook direct gebruikt voor de inkomstenbelasting. Je moet je IBAN nummer doorgeven. In sommige gevallen (maar zeker als het rekeningnummer net nieuw is), krijg je eerst een brief van de Belastingdienst dat je bewijs moet opsturen dat dit rekeningnummer echt van jou is. Achterstallige betalingen worden zo snel mogelijk naar je overgemaakt op moment dat het bewijsmateriaal verwerkt is (duurt soms 3 à 4 weken, mede afhankelijk van hoe snel je zelf de bewijsstukken terugstuurt) .

Wijzigingen zien

Wijzigingen kun je vaak vrij snel zien. Log dan uit en in. Kijk vervolgens onder home bij “status laatste wijzigingen”.

Ook kun je vrij snel de nieuwe actuele berekening vaak al zien. Kijk daarvoor onder:
 • Actuele berekening (menu, tweede knop, naast home)
 • Zorgtoeslag / huurtoeslag (menu links)
 • Kies voor de onderste optie: “klik hier om de laatste gegevens te zien waarmee wij uw toeslag hebben berekend of om uw gegevens te wijzigen”.

Dit is een voorlopige berekening. Pas als alles is doorgevoerd, wordt er ook uitbetaald naar de nieuwe berekening. Dit duurt een aantal weken (maximaal 8).

Zie je nog niets? Wacht dan 24 uur en log opnieuw in. Je wijzigingen zijn dan zichtbaar.

Lukt het doorgeven niet of heb je geen DigiD of internet? Bel dan met de Belastingtelefoon: 0800-0543.

De aanvraag voor de zorgtoeslag/huurtoeslag is gedaan, en nu?

Als je net de aanvraag hebt gedaan, zul je daarna geduld moeten hebben. Het kan tot maximaal 13 weken (2014) duren voordat je aanvraag is goedgekeurd. Je aanvraag gaat (in principe) wel in vanaf de datum dat je ingevuld. Achterstallige betalingen worden (mits het rekeningnummer bekend is) dan zo snel mogelijk overgemaakt.

Mijn Toeslagen, wat kan ik daar zien?

1. Beschikkingen

Als je al zorgtoeslag of huurtoeslag ontvangt, kun je je beschikkingen inzien. Een beschikking is een soort van factuuroverzicht; je ziet hoeveel geld je over het jaar gezien krijgt en met welke gegevens dit berekend is.

Kijk onder:
 • Mijn beschikkingen (menu, derde knop)
 • Kies voor het juiste jaartal (net onder het menu)
 • Onder “Beschikkingen jaartal” kun je de beschikking aanklikken (zowel van zorg- als huurtoeslag).
 • Direct onder de kop zie je het jaarbedrag, vervolgens de gegevens waarmee het berekend is en tot slot het berekende maandbedrag.

2. Uitbetalingen van het huidige jaar

Per maand kun je hier zien hoeveel er uitbetaald is. Erachter staat ook het rekeningnummer waarop het is overgemaakt. Op de 20ste van de maand komt hier het volgende bedrag te staan.

Kijk onder:
 • Uitbetaald (menu, vierde knop)
 • Direct zichtbaar: alle toeslagen die je krijgt

3. Alle wijzigingen

Onder statusoverzicht is terug te vinden welke wijzigingen er gedaan zijn en door wie die wijzigingen gedaan zijn. Zo kan bijvoorbeeld de gemeente doorgeven dat je verhuist bent, het basisregistratie inkomen geeft je inkomen door (let op: weer van het afgelopen jaar!) en kun je zelf (of je toeslagpartner) wijzigingen doorgeven.

Kijk onder:
 • Statusoverzicht (menu, vijfde knop)
 • Direct zichtbaar: de laatste paar wijzigingen, eventueel kun je zoeken op zoekterm, status of datum.

4. Jouw gegevens

Tot slot zijn ook je gegevens in te zien zoals ze bekend zijn bij de Belastingdienst. Dit is onder andere jouw gegevens, gegevens van je toeslagpartner of eventuele medebewoners en je adres.

Kijk onder:
 • Mijn gegevens (menu, zesde knop)

Wanneer wordt de zorgtoeslag gestort? Wanneer wordt de huurtoeslag gestort?

De zorg en huurtoeslag worden beiden op de 20ste van de maand gestort. Dit wijkt alleen af als de 20ste in het weekend of op een feestdag valt; dan komt het de eerst volgende werkdag.

Wil je controleren of het komt? Log dan op uitbetalingdag in op Mijn Toeslagen en kijk onder “uitbetaald” (menu). Staat daar een bedrag en het juiste rekeningnummer, dan kun je er eerst vanuit gaan dat het komt.

Heb je net je toeslag aangevraagd en nog geen beschikking? Wacht dan eerst die beschikking af. Zonder beschikking worden er geen uitbetalingen gedaan. Eventueel achterstallige betalingen worden gedaan zodra er een beschikking is.

De toeslagen worden vooruit betaald. Dit betekent dat in december 2014 de toeslag voor januari 2015 wordt uitbetaald. Dit betekent ook dat de uitbetalingen van toeslagen van een jaar lopen van december tot en met november.

Achteraf aangevraagd, wanneer krijg je dan de uitbetaling?

Als je in 2015 voor 2014 zorg en/of huurtoeslag aanvraagt, dan moet je eerst wachten op de beschikking. Pas als deze opgemaakt is kun je een uitbetaling verwachten, mits je recht op de toeslag hebt. Is dat het geval, dan wordt het gehele achterstallige bedrag in één keer overgemaakt. Vaak is dit binnen 10 werkdagen na de datum van de beschikking.

Heb je nog in het lopende jaar aangevraagd, bijvoorbeeld in september waarbij je een ingangsdatum hebt ingevuld van 1 januari? Wacht dan ook de beschikking af. Pas na de beschikking krijg je de achterstallige betalingen van afgelopen maanden. Mocht er vervolgens nog een of meerdere maanden over zijn, dan krijg je die uitbetalingen op de 20ste van de maand.

Lees verder

© 2014 - 2019 Marilyn, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Zorgtoeslag 2018 en 2019 buitenlandZorgtoeslag 2018 en 2019 buitenlandRecht op zorgtoeslag in het buitenland? Wie in het buitenland woont, kan in 2017, 2018 en 2019 gewoon en legaal in aanme…
Alle toeslagen 2019Alle toeslagen 2019Op welke toeslagen hebt u recht in 2019? U kunt in 2019 maximaal vier inkomensafhankelijke toeslagen aanvragen bij de Be…
Betaaldata zorgtoeslag 2019 en 2020Betaaldata zorgtoeslag 2019 en 2020Wat zijn de betaaldata en voorwaarden voor de zorgtoeslag 2019 en 2020, hoe werkt de zorgtoeslag? De zorgtoeslag 2019 en…
Zorgtoeslag na scheidingZorgtoeslag na scheidingWanneer kunt u bij een echtscheiding in 2018 of 2019 zelf een zorgtoeslag aanvragen en hoeveel zorgtoeslag krijgt u dan?…
Toeslag aanvragen over afgelopen jaar of jarenToeslag aanvragen over afgelopen jaar of jarenHet kan gebeuren dat u vergeten bent om een fiscale toeslag aan te vragen. Stel u bent de zorgtoeslag uit 2018 vergeten,…
Bronnen en referenties
 • www.toeslagen.nl
 • Voorwaarden zorgtoeslag 2014: http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/zorgtoeslag/zorgtoeslag_2014/voorwaarden_2014/voorwaarden_zorgtoeslag_2014
 • Voorwaarden huurtoeslag 2014: http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/huurtoeslag/huurtoeslag_2014/voorwaarden_2014/voorwaarden_huurtoeslag_2014
 • Servicekosten huurtoeslag: http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/huurtoeslag/huurtoeslag_2014/voorwaarden_2014/welke_servicekosten

Reageer op het artikel "Zorgtoeslag en huurtoeslag: Regels en terugbetalen voorkomen"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Simmy, 19-07-2018 11:49 #7
Huur/zorg toeslagen terugbetalen. Kan ik dit in termijnen terugbetalen? bijvoorbeeld in 2,3of 4 termijnen voldoen?

G. F. V. Croque, 05-10-2017 16:31 #6
In het artikel wordt gesproken over inkomen, zonder een nadere toelichting.
Kunt u aangeven of bij de bepaling van het inkomen ook de Wajong-uitkering van mijn inwonende dochter wordt meegerekend?
Bij voorbaat dank voor uw antwoord.

Petra, 19-10-2016 15:31 #5
Hallo
m'n werkgever heeft mij 10 jaar te weinig uitbetaald. Nu krijg ik rond de 9000 terug maar nu komt m'n huursubsidie in gevaar, mag dit zomaar? Dus nu word ik dubbel gestraft. Reactie infoteur, 28-10-2016
Hoi Petra,

Fijn dat je nog geld krijgt van je werkgever, maar inderdaad: hierdoor komt je huursubsidie waarschijnlijk in gevaar omdat je inkomen voor dit jaar fors omhoog gaat. Dat is heel zuur, maar ik ben bang dat je er niets aan kan doen. Misschien dat de belastingtelefoon (0800-0543, gratis lijn) je nog tips kan geven over oplossingen.

Groetjes,
Marilyn

Gio, 10-05-2016 23:45 #4
Hallo,

Stel dat een (familie lid) een bedrijf heeft en dat bedrijf op mijn adres geregistreerd staat, heeft het inkomen van dat bedrijf invloed op mijn recht op de toeslagen?

Ik verdien er zelf niks aan, het is puur dat dat bedrijf op mijn adres geregistreerd is.

De eigenaar van dat bedrijf staat niet geregistreerd op mijn adres, alleen zijn/haar bedrijf.

Mvg,

Gio Reactie infoteur, 14-05-2016
Hoi Gio,
Dat is een goede vraag en ik durf het je niet met zekerheid te zeggen.
Een bedrijf op zichzelf doet voor zover ik weet niets met je recht op de toeslag, maar misschien wel met de hoogte ervan. Bijvoorbeeld voor huurtoeslag wordt normaal alle inkomens van het huishouden meegeteld om te de hoogte te bepalen (en als die boven een X bedrag uitkomt, verlies je je recht).

Ik raad je aan om de BelastingTelefoon te bellen om dit zeker te weten.

Groetjes,
Marilyn

Marceline, 22-11-2015 11:15 #3
Hallo

Ik heb een vraag, ik heb sinds 15 September 2015 huurtoeslag aangevraagd maar ik heb nog geen beschikking ontvangen op toeslagen.nl
Mijn vraag is wanneer kan ik de uitbetaling verwachten?

Groeten Marceline Reactie infoteur, 28-12-2015
Beste Marceline,

Het verwerken van een aanvraag kan tot 8-13 weken duren - meestal is het korter. Pas als er een beschikking is (zie datum op de beschikking), kan er worden uitbetaald. De beschikking staat waarschijnlijk eerder op toeslagen.nl dan dat je hem op papier in de brievenbus hebt.

De uitbetaling kun je de eerst volgende 20ste van de maand verwachten (bijv. de datum op de beschikking is 4 november, dan kun je 20 november een betaling verwachten) - wel ervan uitgaande dat je recht hebt op huurtoeslag en een bedrag toegekend krijgt.

Ik hoop dat je ondertussen een beschikking hebt en de eerste 1 (of misschien al 2 of 3) uitbetalingen hebt gehad!

Groet,
Marilyn

H. Jansen, 04-05-2015 19:08 #2
Ik ontvang zowel huur- als zorgtoeslag. Wellicht een domme vraag, maar gelden deze toeslagen als inkomsten voor de inkomstenbelasting m.a.w. geef ik deze bedragen op bij de belastingaangifte. Deze informatie is lastig te vinden. Bij voorbaat dank. Reactie infoteur, 06-05-2015
Zowel huur als zorgtoeslag tellen niet mee voor de inkomsten voor de inkomstenbelasting. U hoeft dit dus niet bij uw inkomsten op te tellen.

(dit komt omdat de toeslagen (mede) gebaseerd zijn op het inkomen; anders zou het een cirkelredenatie worden).

L. A. Vogels, 07-04-2015 20:13 #1
Wil mijn al ontvangen huursubsidie 2015 stopzetten en terug betalen omdat mijn inkomen te hoog is en daar achter ben gekomen bij het invullen van inkomsten 2014. Hoe en waar kan ik dit regelen? Ben 85 jaar en graag een duidelijke uitleg. Ik zie wel de de mogelijkheden voor aanvraag om huursubsidie te ontvangen maar niet om stop te zetten. Met dank voor uw medewerking. Reactie infoteur, 08-04-2015
Hoi,

Het stopzetten kan op 2 manieren: via toeslagen.nl of via de belastingtelefoon (0800-0543).

Belastingtelefoon:
U geeft aan dat u de huurtoeslag wil stopzetten per een bepaalde datum. Als u alles van 2015 direct wil terugbetalen, kan dit het beste per 1 januari 2015. Zo geeft u zelf aan geen recht te hebben op huurtoeslag.

Via www.toeslagen.nl
1. U gaat naar www.toeslagen.nl
2. Rechts ziet u "inloggen op Mijn Toeslagen", hier klikt u op.
3. Logt u vervolgens in met uw DigiD (als u namens uzelf inlogt, neemt u de bovenste inlogmogelijkheid).
4. In het bovenste menu ziet u naast "Home" de knop "actuele berekening" staan - klikt u hierop. Deze verwijst u automatisch naar de actuele berekeningen het huidige jaar (2015).
5. Aan de linkerkant verschijnt in de balk een menu met als een na laatste "huurtoeslag" - klikt u hierop.
6. U ziet nu rechts een nieuw menu verschijnen. Als tweede staat er "Ik wil mijn huurtoeslag stopzetten".
7. Het systeem vraagt per welke datum u het stop wil zetten. Dit werkt hetzelfde als wanneer u zou bellen - 1 januari 2015 lijkt mij op basis van uw verhaal het meest logisch (maar het kan ook per 1-2-15 of een andere datum zijn).

8. Nadat u de datum heeft ingevuld, vraagt het systeem of dit komt omdat er iets veranderd is in uw inkomen.

Drukt u 'ja' dan geeft het systeem aan dat u uw inkomen kunt veranderen. Als u onder de grofweg €30.000 bruto op jaarbasis zit, kunt u beter uw inkomen veranderen. Dan wordt achteraf (in 2016) getoetst hoe hoog uw inkomen werkelijk was en mocht u dan nog recht hebben, wordt dit automatisch toegekend.

Drukt u 'nee', dan kunt u doorgaan met het daadwerkelijk stopzetten van uw huurtoeslag.

9. Vervolgt u het menu totdat u weer teruggestuurd wordt naar de homepagina van toeslagen ziet. U heeft nu de huurtoeslag helemaal stopgezet.

10. U krijgt binnen grofweg 6-8 weken een nieuwe beschikking waarop staat dat u huurtoeslag is stopgezet en een brief met voor het terugbetalen (twee aparte brieven).


Let op: u zet vanaf de ingevuld datum de huurtoeslag helemaal stop. Denkt u in 2016 dat u toch recht had op huurtoeslag in 2015, dan moet u opnieuw de toeslag aanvragen. Ook als u in 2016 wel weer recht denkt te hebben op huurtoeslag, zult u dit opnieuw moeten aanvragen.


Alternatief:
Als u het inkomen verhoogt naar meer dan €30.000 per jaar, zult u een beschikking krijgen waarop staat dat u €0 recht hebt op huurtoeslag. Dat wat u al ontvangen heeft aan huurtoeslag moet u terugbetalen (2 brieven, zoals in punt 10 beschreven). Echter, het voordeel is dat in 2016 automatisch bekeken wordt of u (met uw inkomen) toch nog recht had op huurtoeslag. Mocht dat het geval zijn, dan wordt dit toegekend en uitbetaald zonder dat u er nog iets voor hoeft te doen.


Tot slot: als u geen recht heeft op huurtoeslag, kan het mogelijk ook zijn dat u niet meer in aanmerking komt voor de zorgtoeslag als u dit ontvangt. Mocht dat het geval zijn, dan zet u dit op eenzelfde manier stop (kiest u bij stap 5 voor 'zorgtoeslag').


Ik hoop dat u er zo uitkomt!

Infoteur: Marilyn
Laatste update: 08-10-2014
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Bronnen en referenties: 4
Reacties: 7
Schrijf mee!