InfoNu.nl > Financieel > Belasting > Wijzigingen kinderopvangtoeslag 2015

Wijzigingen kinderopvangtoeslag 2015

Wijzigingen kinderopvangtoeslag 2015 Na een wijzigingen in het systeem voor uitbetalen van de kinderopvangtoeslag in 2012 moet de toebedeling van de toeslag vanaf 2015 voor ouders eenvoudiger worden gemaakt. Waar nu belastinggeld wordt rondgepompt door eerst belasting te betalen en vervolgens een stukje kinderopvangtoeslag terug te krijgen moet deze toeslag nu gewoon direct met de belasting verrekend worden zoals dat ook het geval is met bepaalde heffingen.

Kinderopvangtoeslag tot 2015

Ouders met jonge kinderen kunnen van de overheid een tegemoetkoming in de kosten voor de kinderopvang krijgen. Hiervoor moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet je bijvoorbeeld betaald werk hebben (of een studie volgen), kinderbijslag voor je kind ontvangen en voor de opvang gebruik maken van een geregistreerd kindercentrum of gastouderbureau. Lees hier meer over de voorwaarden voor 2014. De gemiddelde kosten voor kinderopvang wordt door de overheid berekend op 2.000 per kind per jaar. Gemiddeld vergoedt de tegemoetkoming in de vorm van kinderopvangtoeslag voor ouders zo'n 73% van de gemaakte kosten. Dit percentage is vergelijkbaar met de dekking van de zorgtoeslag.

De overheid morrelt al langer aan deze regeling. Tot 2012 was het mogelijk om de toeslag op een willekeurig zelf gekozen moment gedurende het lopende jaar aan te vragen. Sindsdien is het alleen nog maar mogelijk om de toeslag per maand aan te vragen. Wie te laat is heeft pech. Je kunt de toeslag niet met terugwerkende kracht ontvangen. Het aanvragen van kinderopvangtoeslag moet binnen drie maanden na de maand waarin je kind voor het eerst naar de opvang gaat. Verzuim je dit aan te passen op de toeslagenpagina van de Belastingdienst, dan ben je een dief van je eigen portemonnee. In het ergste geval zou je daarmee in 2014 ruim 1.500 euro mis kunnen lopen (het maximum uurtarief voor dagopvang is 6,70 per uur en je kunt de toeslag voor maximaal 230 uur per jaar aanvragen). De aanpassing van het stelsel had vooral te maken met het voorkomen van fraude.

Wat gaat er veranderen in 2015?

In 2013 adviseerde de Commissie Van Dijkhuizen de regering al over een aantal fiscale regelingen die flink op de schop zouden moeten om het belastingstelsel in Nederland betaalbaarder en eenvoudiger te maken. De commissie opperde toen dat de kinderopvangtoeslag zich wellicht goed zou lenen voor een andere wijze van uitbetalen. Zo werd voorgesteld om deze niet meer aan de ouder direct uit te keren maar via de zorgverzekeraar te laten lopen en uit te betalen aan de zorgverlenende kinderopvanginstelling. Het aantal uit te keren toeslagen zou daarmee met ruim meer dan de helft kunnen afnemen. Het automatiseren van de uitbetaling werkt efficiënter en is voor het Rijk op de lange termijn goedkoper.

De Commissie acht het wel belangrijk de kinderopvangtoeslag te behouden. Het kwalificeert deze als 'participatiestimulerende belastingheffing'. Dat wil zeggen dat het ouders stimuleert om aan het werk te blijven, waarmee ook belastinginkomsten voor de overheid gegarandeerd worden. Dit in tegenstelling tot inkomensondersteunende toeslagen zoals de huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderbijslag en kindgebonden budget, waar geen prestatie van de ouder tegenover staat.

Het kabinet is voornemens om conform de aanbevelingen van de commissie iets te doen aan de wijzen van uitbetalen van de kinderopvangtoeslag, waarbij het 'rondpompen van geld' wordt tegengegaan. Over de precieze uitwerking van dit plan wordt meer bekend op Prinsjesdag 2015.

Wezenlijke wijzigingen in 2015

Reeds in juni 2014 werd een Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag ingediend. Hierin is een klein aantal wezenlijke wijzigingen voor de toeslag in 2015 bekendgemaakt. Zo wordt het begrip van eerste kind aangepast. De berekening van de hoogte van de toeslag zal daarbij rekening gaan houden met het kind met het hoogste aantal uren opvang in plaats van het eerste kind. Daarnaast wordt de vaste voet van 18% in de eerste kindtabel in stand gehouden en worden de maximum uurprijzen voor dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang geïndexeerd, wat neerkomt op een stijging van 1,76%.

Lees verder

© 2014 - 2020 Dessal, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Kinderopvangtoeslag 2015: kinderopvangtoeslagtabel 2015Kinderopvangtoeslag 2015: kinderopvangtoeslagtabel 2015De kinderopvangtoeslag 2015 is ongeveer gelijk aan die uit 2014. Waarop hebt u in 2015 recht? De kinderopvangtoeslagtabe…
Kinderopvangtoeslag 2016: kinderopvangtoeslagtabel 2016Kinderopvangtoeslag 2016: kinderopvangtoeslagtabel 2016De inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag 2016 gaat fors omhoog ten opzichte van 2015. Er is 290 miljoen euro extra be…
Kinderopvangtoeslag 2017: kinderopvangtoeslagtabel 2017Kinderopvangtoeslag 2017: kinderopvangtoeslagtabel 2017De inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag 2017 gaat omhoog. In 2016 was er al een stijging, maar ook voor 2017 is er e…
De Wet Kinderopvang, kansen voor een betere kinderopvangDe Wet Kinderopvang, kansen voor een betere kinderopvangKinderopvang, het wordt allemaal duurder. Pas in 2016 en 2017 is er enige verbetering en in 2017 of 2018 moet elke peute…
Fiscale toeslagen 2016, 2017: nieuw belastingstelsel WiebesFiscale toeslagen 2016, 2017: nieuw belastingstelsel WiebesWelke fiscale toeslagen zijn er in 2016 en 2017 met het nieuw belastingstelsel van het kabinet Rutte en vooral Wiebes, o…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Geralt, Pixabay
  • Belastingdienst - http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/kinderopvangtoeslag/kinderopvangtoeslag_2014/kinderopvangtoeslag_2014
  • Rapport Commissie van Dijkhuizen - http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2013/06/18/eindrapport-commissie-inkomstenbelasting.html
  • Ontwerpbesluit kinderopvangtoeslag 2015 - http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/besluiten/2014/06/10/ontwerpbesluit-kinderopvangtoeslag-2015.html

Reageer op het artikel "Wijzigingen kinderopvangtoeslag 2015"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Dessal
Laatste update: 07-09-2015
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Special: Belasting 2015
Bronnen en referenties: 4
Schrijf mee!