Belastingdienst & Aftrek buitengewone uitgaven verdwijnt

Belastingdienst & Aftrek buitengewone uitgaven verdwijnt De fiscale aftrek van buitengewone uitgaven ziektekosten verdwijnt grotendeels. Sinds 2009 geldt er namelijk een nieuwe regeling voor de ziektekosten en zorgkosten. Ziek zijn wordt steeds duurder voor de zieke. Helaas. Bij de belastingaangifte over 2008 waren er nog vele mogelijkheden om ziektekosten van de belasting af te trekken. In 2009 zijn de aftrekbare ziektekosten weer een stuk minder dan vorig jaar. Het wordt u hier verder uitgelegd plus de aftrek ziektekosten in 2011 en 2012 en latere jaren. Dit artikel verzamelt de mogelijkheden tot en met 2015.
1. Belastingjaar 2008

Aangifte 2008 en de ziektekosten

De aftrek buitengewone uitgaven 2008 was al weer beperkter dan in 2007 nog het geval was. Twee aftrekposten verdwenen er volledig:
 • de premie van het basispakket uit de zorgverzekering, en
 • de inkomensafhankelijke premie zorg verzekeringen.

Een volledig beeld voor de aftrekbare ziektekosten in 2008 treft u aan in Belastingdienst, tarieven 2008, buitengewone lasten. In 2009 is het allemaal nog wat minder door de nieuwe Wet Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten.

2. De Wet Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten in 2009

Aangifte 2009 en de ziektekosten

In 2009 zijn nogal wat aftrekposten van de buitengewone uitgaven verdwenen. Vooral voor chronisch zieken en gehandicapten kan de klap hard aankomen, maar er is een compensatieregeling in de maak.

Compensatieregeling 2009

Het kabinet heeft namelijk laten weten dat er voor chronisch zieken en gehandicapten vanaf 2009 een nieuwe compensatieregeling komt. Hiervoor 1,7 miljard euro beschikbaar. De compensatieregeling komt grotendeels in de plaats van de aftrekpost buitengewone uitgaven. Chronisch zieken en gehandicapten krijgen in 2009 een vaste toelage, variërend van 100 tot 450 euro per jaar. De eigen bijdrage AWBZ wordt verlaagd en er blijft een beperkte fiscale regeling voor specifieke uitgaven bestaan: onder meer voor voorgeschreven medicijnen, bepaalde hulpmiddelen of vervoer van zieken of gehandicapten. Voor ouderen en arbeidsongeschikten komt er een algemene inkomenscompensatie van gemiddeld 150 euro en 225 euro per jaar.

Aftrek buitengewone uitgaven in 2009

Wat in 2009 nog fiscaal aftrekbaar is, is daarmee een overzichtelijk lijstje aan ziektekosten geworden:
 1. Door een arts voorgeschreven medicijnen. Het moeten medicijnen zijn die door Nederlandse artsen als medicijn worden beschouwd. Dit kunnen ook homeopathische medicijnen zijn.
 2. Bepaalde hulpmiddelen exclusief visuele hulpmiddelen ter ondersteuning van het gezichtsvermogen. Uitgaven voor hulpmiddelen als vervanging van het gezichtsvermogen, zoals de kosten van een blindenstok, een blinden geleidehond of bepaalde aanpassingen aan een computer zijn aftrekbaar. Verder ook zaken als steunzolen, gehoor apparaten, kunstgebit en prothesen, rolstoel, krukken, rollator en traplift en het onderhoud, de reparatie en verzekering van deze hulpmiddelen.
 3. Vervoerskosten bij het vervoer van zieken en ziekenbezoek. Volledig als het uw zelf betreft en 0,19 per kilometer in andere gevallen. Het gaat om het vervoer naar een arts of ziekenhuis of extra vervoerskosten in verband met ziekte of invaliditeit.
 4. Bepaalde diëten op dokters voorschrift.
 5. Vervoerskosten voor het halen en brengen van gehandicapte personen van 27 jaar en ouder, die in een AWBZ-instelling wonen, zijn fiscaal aftrekbaar als uitgaven voor weekendbezoek van ernstig gehandicapten. Ook de zogenaamde extra leefkilometers door ziekte en handicap zijn aftrekbaar van de belasting als extra vervoerskosten.
 6. Extra uitgaven kleding en beddengoed. Voor deze uitgaven mag u een vast bedrag meetellen van 300. Als u kunt aantonen, dat de extra uitgaven hoger waren dan 600, mag u 750 opvoeren.
 7. Extra gezinshulp. Hiervoor gelden bepaalde inkomens drempels.
 8. Genees- en heelkundige hulp, dat wil zeggen de kosten voor de huisarts, de tandarts of een specialist,verpleging in een ziekenhuis of een andere verpleeg instelling, paramedische behandelingen door een fysiotherapeut of een chiropractor, of paramedische behandelingen door of onder begeleiding van een arts. Denk aan acupunctuur, revalidatie, logopedie en homeopathie.

Voor een verdere toelichting verwijs ik naar het artikel aftrekbare ziektekosten IB 2009.

Extra tegemoetkoming ziektekosten

Punten 1 tot en met 8 uit de lijst met aftrekposten vormen in 2009 de zogenaamde Specifieke Zorgkosten. Als u een laag inkomen hebt, kan het zijn dat u recht hebt op een extra tegemoetkoming. Dit lijkt op de verzilveringsregeling of TBU regeling, die tot en met 2008 gold. Wanneer u aangifte hebt gedaan, krijgt u automatisch bericht over de eventuele teruggave.

Welke ziektekosten zijn niet fiscaal aftrekbaar in 2009

De volgende kosten zijn binnen de nieuwe regeling niet aftrekbaar:
 • Verzekeringspremies inclusief de kosten van een aanvullende verzekering;
 • Huisapotheek;
 • Uitgaven wegens ouderdom;
 • Uitgaven wegens arbeidsongeschiktheid;
 • Uitgaven wegens chronische ziekte;
 • Visuele hulpmiddelen ter ondersteuning van het gezichtsvermogen, zoals bril, contactlenzen, oog laser behandelingen ter vervanging van bril of contactlenzen;
 • Eigen bijdragen AWBZ en WMO;
 • Uitgaven wegens adoptie;
 • Uitgaven wegens overlijden;
 • Uitgaven voor kraamhulp.

Vermenigvuldigingsfactor in 2009

De tot en met 2008 bekende vermenigvuldigingsfactor chronisch zieke van 113% is in 2009 van toepassing op de hiervoor genoemde aftrekposten met uitzondering van de uitgaven voor genees- en heelkundige hulp. De vermenigvuldigingsfactor geldt, wanneer het drempel inkomen niet meer bedraagt dan 32.127 . Deze vermenigvuldigingsfactor van 2,13 is er voor zowel personen ouder als jonger dan 65 jaar. In de komende jaren wordt dit afgebouwd voor wie jonger is dan 65: in 2010 en 2011 zal de vermenigvuldigingsfactor voor personen jonger dan 65 jaar worden verlaagd naar 1,77 en 1,4.

Wat is het drempel inkomen ziektekosten in 2009

De nieuwe fiscale regeling werkt met inkomensafhankelijke drempels. De uitgaven komen slechts voor aftrek in aanmerking voor zover deze boven de onderstaande uitgaven drempels uitkomen:
 • Tot een drempelinkomen van 7.152 geldt als uitgaven drempel 118.
 • Bij een drempelinkomen van 7.152 tot 38.000 geldt als uitgaven drempel 1,65% van het drempel inkomen.
 • Bij een drempelinkomen meer dan 38.000 is de drempel 1,65% van 38.000 plus 5,75% van het inkomen dat hoger is dan 38.000.

2. De Wet Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten in 2011 en 2012

Aftrekbare specifieke zorgkosten 2011 en 2012

Ook bij uw belastingaangifte 2011 kunt u gebruik maken van de aftrekpost voor ziektekosten. Zie voor een uitgebreide toelichting hierop het artikel: de aftrekbare specifieke zorgkosten 2011 en 2012.

3. De Wet Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten in 2013 en 2014

Aftrekbare specifieke zorgkosten 2013 en 2014

Zo verandert er veel bij uw belastingaangifte. Elk jaar zijn er minder ziektekosten aftrekbaar. Ook bij uw belastingaangifte 2013, 2014 en 2015 kunt u gebruik maken van de aftrekpost voor ziektekosten:

4. De Wet Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten in 2015, Wet WMO

De Wet WMO 2015 zorgt ervoor dat er weer minder aftrekbaar is, maar denk niet dat er helemaal geen aftrekpost meer mogelijk is. Zie voor de mogelijkheden in 2015:

Slot

Het zal duidelijk zijn, dat het vervallen van aftrekposten in de buitengewone uitgaven ook gevolgen heeft voor het fiscaal inkomen van belastingplichtigen en dus gevolgen kan hebben voor eventuele andere toeslagen. Hoe een en ander financieel voor een individu zal uitpakken is nu nog niet te zeggen. Wel is duidelijk dat het kabinet aan het bezuinigen is en dat geld moet ergens vandaan komen. Bekijk daarom bij uw belastingaangifte nog eens goed welke posten u kunt aftrekken. Lees voor de regels ziektekosten van 2009 onderhavig artikel nog eens goed door.

Lees verder

© 2008 - 2020 Zeemeeuw, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Belastingdienst: tarieven 2019 en buitengewone lastenBelastingdienst: tarieven 2019 en buitengewone lastenAftrekbare ziektekosten? Teruggave bril en lenzen in 2019? De aftrekbare zorgkosten en ziektekosten behoren tot de buite…
Laat de belastingdienst uw bril of hoorapparaat betalen!Laat de belastingdienst uw bril of hoorapparaat betalen!De aftrekpost buitengewone uitgaven verdwijnt. Neem nu maatregelen en profiteer van de regelingen en aftrekposten die no…
Aftrekbare ziektekosten IB 2019 uitgelegdAftrekbare ziektekosten IB 2019 uitgelegdHoeveel ziektekosten krijgt u via de aangifte inkomstenbelasting vergoed en hoe staat het met de aftrek van de buitengew…
Persoonsgebonden aftrek inkomstenbelasting verrekenenPersoonsgebonden aftrek inkomstenbelasting verrekenenBij uw aangifte inkomstenbelasting 2018, 2019, 2020 of een andere belastingaangifte komt u de post persoonsgebonden aftr…

Vastgoed & check de WOZ-waarde van uw huis goed (2020)Vastgoed & check de WOZ-waarde van uw huis goed (2020)De WOZ-waarde 2018 staat op uw WOZ-beschikking 2019, de WOZ-waarde 2019 op die van 2020. Het is weer zover. Als huiseige…
De fiscus en het bankgeheimDenk vooral niet dat in België uw bank zich altijd zo maar achter het bankgeheim kan verschuilen wanneer de fiscus inlic…

Reageer op het artikel "Belastingdienst & Aftrek buitengewone uitgaven verdwijnt"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Marian Verveer, 19-09-2016 12:07 #39
Mijn zwager beweert dat je boven de 2000km pas reiskosten van ziekenhuis en bezoek verpleeghuis kunt aftrekken van de belasting. Heeft hij gelijk?
Mvg Matian Verveer Reactie infoteur, 08-02-2017
Beste Marian Verveer,
Die kilometergrens is er niet, er is wel een drempel voor het totaal aan aftrekbare ziektekosten:

http://financieel.infonu.nl/belasting/158412-fiscale-aftrekpost-specifieke-zorgkosten-2016.html

http://financieel.infonu.nl/belasting/175435-fiscale-aftrekpost-specifieke-zorgkosten-2017.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. Jagers, 27-08-2013 11:21 #38
Zijn (buitengewone) tandartsenkosten aftrekbaar, indien de drempel overschreden
wordt?
Graag uw antwoord. Bij voorbaat dank.
A.J. Reactie infoteur, 27-08-2013
Beste A. Jagers,
De kosten die u zelf betaalt voor de tandarts minus de drempel zijn aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Laarveld, 01-11-2012 12:57 #37
Hallo, helaas moet ik een keuze maken tussen 2 implantaten of een brug. Aangezien implantaten de beste oplossing is wordt het een duur geintje. Mijn vraag is met een gezamenlijk inkomen van 62000.00 kan ik belastingtechnisch wat terug verwachten en zoja hoeveel ongeveer. Kan ik een gedeelte dit jaar nog beter doen of alles naar 2013 schuiven. Hoe kan ik dit het beste regelen de kosten liggen rond de 4000 euro voor implantaten en 2000 euro voor een brug
Wacht uw antwoord af Reactie infoteur, 01-11-2012
Beste Laarveld,
De drempel voor de aftrekbare zorgkosten bedraagt in uw geval in 2012 circa 4200 euro:

http://www.financieel.infonu.nl/geld/65084-aftrekbare-specifieke-zorgkosten-2011-en-2012.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dhr Nadorp, 26-05-2011 13:34 #36
Ik zit met twee vragen. Wat betreft zijn de reiskosten naar arts en ziekenhuis aftrekbaar, maar als mijn vrouw in het ziekenhuis ligt lees ik dat reiskosten zieken bezoek ook aftrekbaar is, en bij mijn aangifte zei de invulster van het FNV dat zieken bezoek niet aftrekbaar is.

Mijn tweede vraag is, ik ben net twee maal aan mijn rug geopereerd en heb een zitwandelstok moeten kopen omdat ik zeer slecht loop. Komt deze ook in aanmerking voor belasting aftrek op medische gronden. Reactie infoteur, 26-05-2011
Beste heer Nadorp,
1. Onder voorwaarden zijn de kosten van ziekenbezoek wel degelijk fiscaal aftrekbaar. Zie ook het artikel:

http://www.financieel.infonu.nl/geld/65084-aftrekbare-specifieke-zorgkosten-2010-en-2011.html

2. Uw zitwandelstok is aftrekbaar als hulpmiddel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hoevenaar, 08-03-2011 09:03 #35
De compensatie is voor velen een wassen neus gebleken. in diverse commissies oa cg-raad. ouderen bonden is dit meermalen aan de kaak gesteld. stel je bent chronisch ziek. maar valt niet in de groep(en) die het CAK heeft opgesteld. idem de zg fkg's (medicijnen) of je bent ziek maar heb nooit een uitkering aangevraagd omdat de partner genoeg inkomsten had. of je bent ziek en was huisvrouw(aaw bupo artikel 26 zaak roks e.v.a ) dan krijg je geen compensatie. het UWV wil je niet keuren(eis voor oa die 350 euro) omdat je in de zin van de wet geen werknemer(ster) bent. kortom de wet heeft hierin gefaald. wij hebben tot het ministerie toe, idem de schrijvende pers en de nationale ombudsman daarover gedebatteerd. kortom er is nog een wereld te winnen. gr hoevenaar (lid vereniging verontruste burgers i.o) Reactie infoteur, 08-03-2011
Beste Hoevenaar,
Dank voor uw reactie. De compensatie blijkt inderdaad onvoldoende de juiste mensen te bereiken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Imen, 18-12-2009 08:52 #34
Wanneer wordt deze compensatieregeling uitbetaald in 2009 want de tbu van 2008 heb ik in december 2008 gekregen dus best wel lekker in een toch wel duur jaar.

m.v.g. Reactie infoteur, 03-05-2019
Beste Imen,
De verschillende compensatieregelingen ziektekosten worden laat uitbetaald. Zie voor de regelingen, de bedragen in 2019 het artikel:

https://financieel.infonu.nl/belasting/35916-aftrekbare-ziektekosten-ib-2019-uitgelegd.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Daniel, 08-12-2009 22:38 #33
Mijn psychotherapeut heeft de kosten van 2008 tot en met begin 2009 pas begin dit jaar gedeclareerd bij mijn ziketekostenverzekeraar. Deze heeft dit in mindering gebracht op mijn eigen risico en mij hiervoor een factuur gestuurd. Komen deze kosten alsnog voor aftrek in aanmerking en zo ja, hoe kan ik deze dan aanvragen? Reactie infoteur, 09-12-2009
Beste Daniel,
De kosten kunnen worden afgetrokken van de belasting in het belastingjaar, waarin de kosten worden betaald. Betaald in 2009 over eerdere jaren, betekent dus een mogelijke aftrek in 2009. Daarbij gaat het om de niet door de verzekeraar vergoede kosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Stefan, 28-11-2009 09:14 #32
Waarom wordt alles altijd veranderd. Op termijn komt er altijd een compensatieregeling, maar nooit tegelijk bij de financiële tegenvaller. Wanneer de regeling voor de overheid niets oplevert zouden ze het ook niet veranderen. Dus stop met zeggen dat de kosten gecompenseerd worden. We zijn toch altijd slechter af. Reactie infoteur, 28-11-2009
Beste Stefan,
U bent gemiddeld genomen zeker slechter af, want anders zou het geen bezuiniging zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

B. Kint, 02-11-2009 10:27 #31
Wij huren nu een appartement waar we nu huurtoeslag voor krijgen en ook een bijdrage voor zorgtoeslag. Zowel mijn echtgenote en ikzelf zijn schronisch ziek vanwege autoongeval vanaf 1965 en echtgenote door een hersentumoer sinds 2000. Ik trek zelf door een fout van een ander ook bijna geen pensioen (ongeval). We hebben al zoveel in moeten inleveren. mijn broer van 18 is ook al getorven door het ongeval. Nu krijgen we dit ook nog, graag een oplossing? Wat kan ik nog wel voor buitengewonbe lasten aftrekken? Reactie infoteur, 03-05-2019
Beste B. Kindt,
Wat nog aftrekbaar is aan ziektekosten en wat niet meer, wordt in het artikel aangegeven. Voor een andere toelichting op de aftrekbare ziektekosten in 2019 verwijs ik u naar het artikel:

https://financieel.infonu.nl/belasting/35916-aftrekbare-ziektekosten-ib-2019-uitgelegd.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jeroen, 23-09-2009 20:21 #30
Veel mensen, die arbeidsongeschikt zijn, zijn ook chronisch ziek. Kan je voor de aangifte 2008 zelf kiezen, mits je natuurlijk aan de voorwaarden voldoet, wat voor jou het meest gunstig is? Denk aan de 113% regeling. Volgens de belasting telefoon moet ik dan altijd eerst kiezen voor arbeidsongeschiktheid. Zodat ook als je geen gebruik maakt van die 821,- voor arbeidsongeschiktheid, je geen gebruik mag maken van de 821,- voor chronische ziekten. Reactie infoteur, 29-09-2019
Beste Jeroen,
1. De extra aftrek chronisch zieken van 821 geldt niet voor wie recht heeft op de vaste aftrek arbeidsongeschikt van 821 en of als u per 1 januari 65 jaar of ouder bent. Daarmee is het ook een algemene uitgave ziektekosten geworden en niet een specifieke uitgave, waarvoor ook de 113% regeling geldt. Voor u is dat helaas heel vervelend.

2. Zie voor de aftrek van ziektekosten:

https://financieel.infonu.nl/belasting/12849-belastingdienst-tarieven-2019-en-buitengewone-lasten.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Aster, 18-07-2009 03:57 #29
Zijn aanpassingen voor een rolstoelauto ook aftrekbaar? Reactie infoteur, 03-05-2019
Beste Aster,
1. Voor een rolstoelvoorziening kunt u vaak een groot deel vergoed krijgen via de WMO van uw gemeente. Het niet vergoede deel kunt u aftrekken van de belasting.

2. Zie voor de aftrekbare posten buitengewone lasten, buitengewone uitgaven, ziektekosten in 2019, ook het artikel:

https://financieel.infonu.nl/belasting/35916-aftrekbare-ziektekosten-ib-2019-uitgelegd.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gerardus, 07-05-2009 15:10 #28
Aanpassing woning ivm rolstoelafhankelijkheid en chronische ziekte nog aftrekbaar in 2009. In kader van WMO zal niet alles vergoed worden. Welke voorwaarden zijn evt. aan aftrekbaarheid verbonden?
Dank voor antwoord Reactie infoteur, 07-05-2009
Beste Gerardus,
Bij een woningaanpassing, aangebracht op medische indicatie, geldt de zogenaamde 10% regel:
1. Volledige aftrekbaarheid als aanpassing niet leidt tot waardevermeerdering van het huis.
2. Wordt de woning wel meer waard, maar niet meer dan 10 procent van de voor uw rekening komende aanpassingskosten, dan zijn de kosten eveneens aftrekbaar.
3. Is de waardevermeerdering meer dan 10 procent van de voor uw rekening komende aanpassingskosten, dan wordt de aftrek verminderd met de meerwaarde van het huis minus 10 procent van de aanpassingskosten.
Met vriendlijke groeten,
Zeemeeuw

Martijn Guijs, 17-03-2009 10:06 #27
Beste Zeemeeuw, Voor vervoer naar een arts, ziekenhuis e.d. zijn de werkelijke kosten aftrekbaar. Mijn vraag is: Hoe bepaal je bij gebruik van de eigen auto de werkelijke kosten? En hoe maak je ze aantoonbaar voor de fiscus? Reactie infoteur, 17-03-2009
Beste Martijn Guijs,
1. Dat is niet altijd zo eenvoudig, als de inspecteur het wil controleren. Wat u nodig hebt is een overzichtje met de afspraken met arts, ziekenhuis en zo verder. Liefst ook de parkeerbonnetjes.
2. Maar het gaat u waarschijnlijk vooral, om de kosten per gereden kilometer, denk ik. Welnu, die kunnen per auto weer anders zijn. Denk aan de ouderdom van de wagen, de verzekeringen, het brandstofverbruik, de afschrijfkosten van de auto. Meestal verwijs ik daarvoor naar de site van de ANWB, waar u voor verschillende merken wat indicaties voor de kosten vindt. Als u in die buurt blijft, kunt u zich geen buil vallen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sylvia, 07-03-2009 20:17 #26
Ik lees hier dat kosten voor psychologische hulp in de aangifte van 2008 nog afgetrokken kunnen worden. Vallen deze kosten dan ook onder de fiscale chronische ziekte; m.a.w. kan ik door hoge kosten voor psych. hulp in aanmerking komen voor de extra aftrek van Euro 821?
Hoe bereken je de reiskosten die je hiervoor maakt?
Wat betekent op medische indicatie? Ik heb een doorverwijzing van de huisarts. Reactie infoteur, 29-09-2019
Beste Sylvia,
1. De extra aftrek voor chronisch zieken geldt voor de specifieke ziektekosten. De psychologische hulp, valt onder de overige uitgaven ziektekosten. Dus het antwoord is neen.
2. De reiskosten: u mag de werkelijke reiskosten aftrekken.
3. Een verwijzing door de huisarts is voldoende, en wordt gezien als verwijzing op medische indicatie.
4. Zie voor veel meer informatie over de aftrekposten ziektekosten het artikel:

https://financieel.infonu.nl/belasting/12849-belastingdienst-tarieven-2019-en-buitengewone-lasten.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Martijn, 02-03-2009 21:27 #25
Een vraagje. Mijn vader is in december 2008 overleden. De kosten van de crematie zijn betaald in 2008. In de aangifte inkomstenbelasting kunnen deze kosten dus nog opgevoerd worden. Worden mijn ouders over heel 2008 nog als fiscale partners gezien en bij wie kunnen de kosten van de crematie op worden gevoerd? Reactie infoteur, 29-09-2019
Beste Martijn,

1. Het fiscaal partnerschap geldt in dit geval voor heel het jaar. Zie ook het artikel:

http://financieel.infonu.nl/belasting/31116-wat-is-fiscaal-partnerschap.html

2. Aangezien uw moeder nog leeft, doet zij aangifte voor de inkomstenbelasting en mogen de crematiekosten in 2008 worden afgetrokken als bijzondere uitgaven ziektekosten.
3. Ook zal de erfenis afgewikkeld moeten worden. Zie hiervoor het artikel:

http://wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/9356-erfenis-en-nalatenschap-de-belastingdienst.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mariet, 02-03-2009 16:59 #24
Is het dit jaar nog mogelijk om psychologische hulpverlening af te trekken als buitengewone uitgaven en de reiskosten hierna toe Reactie infoteur, 02-03-2009
Beste Margriet,
Ja. De psychologische hulp moet wel op medische indicatie zijn, en uitgevoerd door een erkend medicus.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Irmgard Segerink, 27-02-2009 13:43 #23
Is dit jaar het nog mogelijk om de ziektekosten en beugel van mijn dochter af te trekken? Waarom betalen we dan nog ziektekosten? Reactie infoteur, 27-02-2009
Beste Irmgard Segerink,
Jazeker, onder de hulpmiddelen, punt 2 bij Fiscaal aftrekbaar in 2009 in het artikel. Er is dus wel een inkomensafhankelijke drempel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

K. de Ruiter, 19-02-2009 17:53 #22
Mijn moeder verblijft permanent in een verzorgingshuis.
24 januari ontving ik een brief van het CAK. Haar bijdrage gebaseerd op het verzamelinkomenvan 2007 werd vastgesteld op 712 euro.
23 februari ontving ik een nieuwe brief. Het verzamelinkomen werd gecorrigeerd met het bedrag dat in 2007 als buitengewone uitgaven werd opgegeven, ca 4700 euro.
Hierover zal extra belasting betaald moeten worden, maar er zijn ook wat regels om het één en amder te verzachten.
Maar: de bijdrage aan het verzorgingshuis wordt bepaald ddo rhet verzamelinkomen.
Dit inkomen verzamelinkomen stijgt met ca 4500 euro.

Ze moet vanaf januari geen 712 maar 964 euro per maand bijdragen voor haar verzorging.
Is dus 250 euro netto per maand meer, is dus 3000 (drieduizend) euro netto per jaar.

Is dit wel correct, zijn er meer mensen die in hetzelfde schuitje zitten als mijn moeder?

vr. gr.

K. de Ruiter Reactie infoteur, 20-02-2009
Beste K. de Ruiter,
1. Als de belastingdienst het verzamelinkomen hoger heeft vastgesteld, rolt daar waarschijnlijk een hogere bijdrage uit. Hoe hoog is ondermeer afhankelijk van uw inkomen. Of het CAK een fout heeft gemaakt is voor mij zo niet te beoordelen.
2. Bent u het niet eens met de belastingdienst, maak dan bezwaar. Zie ook het artikel:

http://financieel.infonu.nl/belasting/32141-belastingdienst-herstel-zo-fout-in-je-belastingaangifte.htm

3. Op de site van het CAK staat een rekenmodule, waarmee u een aardige indruk kunt krijgen van uw eigen bijdrage.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Atm Vlasman, 17-02-2009 17:29 #21
Volslage onrealistisch, omdat juist chronisch zieken dit belasting voordeeltje zo hard nodig hebben om het komende jaar een redelijk goed leven met extra's te kunnen leiden. Dit is weer een maatregel waar de groepering van de minste weerstand wordt gepakt, laat ze het H woord aanpakken. De hele rijke saldo na een miljoen aan hypotheek kunnen best een steentje bijdrage. Voor die groep komt de rekening minder hard aan. Dit is een extra extra domper voor deze groep mensen zeker met het huidige peil waarin de weereld zich bevindt. Kabinet denk eens een beetje na. De recessie treft deze mensen, moet het nog financieel harder worden voor deeze mensen.
Met vriendelijke groeten, Antoinette Vlasman

M. Kox, 17-02-2009 16:06 #20
Wie kan mij helpen? Ik laat binnenkort in Belgie een maagband plaatsen. Kosten 6000 euro die ik zelf moet betalen omdat ik net ietsje te licht ben om het door de verzekering te kunnen laten vergoeden. De specialist is wel bereid op papier een verklaring af te geven dat hij het noodzakelijk acht dat de ingreep plaats vindt. Wellicht gaat de huisarts ook nog een brief schrijven met dezelfde verklaring. Is het te betalen bedrag op te geven aan de belasting en is er kans op teruggave? Reactie infoteur, 17-02-2009
Beste M. Kox,
Indien beiden de medische noodzaak van de ingreep schriftelijk vast leggen, lijkt u me ook in 2009 te vallen onder punt 7 uit het artikel "Genees- en heelkundige hulp". Wilt u meer zekerheid, dan kunt u altijd een bevestiging vragen van uw regionaal belastingkantoor. De regeling voor 2009 is namelijk nog nieuw, waardoor er nog weinig ervaring mee is opgedaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johan, 31-01-2009 09:28 #19
Bezig voor een vriend die de zaken voor zijn op 3 januari plotseling overleden echtgenote regelt en geen verzekering had. Kosten? 6000. Is er nu echt helemaal niets meer aftrekbaar? Reactie infoteur, 31-01-2009
Beste Johan,
1. Dat kan wel, maar in combinatie met de fiscale afwikkeling van een erfenis.
2. De begrafenis- of crematiekosten zijn namelijk aftrekbaar van de nalatenschap als zij niet buitensporig zijn. De uitkeringen van een uitvaartverzekering moeten van deze kosten worden afgetrokken.
3. Voor meer over erfenis en nalatenschap verwijs ik u ook naar het artikel:

http://wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/9356-erfenis-en-nalatenschap-de-belastingdienst.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vanem, 24-01-2009 11:08 #18
M.b.t. de aftrekbaarheid van buitengewone uitgaven in 2009 (dan geheten: aftrek specifieke zorgkosten) ontbreekt iedere duiding inzake de uitgaven binnen het eigen risico ( 155,-) van de standaardzorgpolis. De vraag rijst dus of de in 2009 binnen het eigen risico betaalde kosten voor b.v. medicijnen of specialist etc. wél of niet aftrekbaar zijn.? Reactie infoteur, 29-09-2019
Beste Vanem,

Voor het eigen risico in zorg verwijs ik u naar het artikel:

https://financieel.infonu.nl/verzekering/11747-zorgpremies-2014-2015-en-alles-over-het-eigen-risico.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

H. J. M. Spijkers, 02-01-2009 15:50 #17
Het vervallen van de aftrek wegens buitengewone lasten (ziektekosten uitgaven) betekent gewoon een belastingverhoging voor een over het algemeen kwetsbare bevolkingsgroep. Voor de zoveelste keer is er weer sprake van een maatregel die een zeer grote groep mensen treft en met name de zwakste schouders. Kennelijk komt de bezuiniging weer neer op het grootdte aantal (zwakke) schouders. De hogere inkomens kunnen een dergelijke aderlating best doorstaan, maar niet de groep die nu de dupe wordt.

Berchris, 30-12-2008 16:57 #16
Mooi duiedelijk overzicht, waarmee ik uit de voeten kan. Reactie infoteur, 30-12-2008
Dank je wel Berchris.

J. Berends, 15-12-2008 17:35 #15
Zie E.Geirnaerd d.d.3/11: het " lijstje" zal nu toch wel definitief zijn? Voormij van belang : staat aanpassing woning
[i.c. traplift] hier op?

Ten tweede: zijn de in 2009 aftrekbare bgu in principe bij iedere belastingplichtige af te trekken of moet daarvoor
eerst worden bepaald of "chronisch ziek" zijn van toepassing is? Reactie infoteur, 29-09-2019
Beste J. Berends,
1. Vandaag 16 december 2008 beraadslaagt de Eerste Kamer nog verder over de ziektekosten;
2. In beginsel geldt dit voor iedere belastingplichtige, maar het moet wel een medisch hulpmiddel zijn. Zo is een bril op sterkte aftrekbaar, ook een zonnebril op sterkte, maar niet een gewone zonnebril.
3. Zie voor de voornemens het artikel:

https://financieel.infonu.nl/belasting/12849-belastingdienst-tarieven-2019-en-buitengewone-lasten.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. Cabret, 26-11-2008 17:02 #14
Uw bericht vermeldt wel de buitengewone lasten, die aftrekbaar blijven, maar niet of daarbij een, en zo ja, welke drempel zal gelden. Gaarne toelichting. Reactie infoteur, 29-09-2019
Beste J. Cabret,
Voor enkele rekensommen over de ziektekosten, drempel, drempelinkomen en zo verder verwijs ik u naar een ander aanvullend artikel, te weten:

https://financieel.infonu.nl/belasting/12849-belastingdienst-tarieven-2019-en-buitengewone-lasten.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

H. J. P. Wijnen, 23-11-2008 16:31 #13
Het verpliicht eigen risico van? 150,-- valt dat eventueel onder de specifieke uitgaven van? 325,--?
ik kan aantonen dat ik in 2008 voor meer dan? 150,-- aan "voorgeschreven medicijnen heb moeten kopen. Reactie infoteur, 29-09-2019
Beste H.J.P. Wijnen,
1. Het verplicht eigen risico is niet aftrekbaar van de belasting. Dit in tegenstelling tot zorguitgaven, die u niet vergoed krijgt door het vrijwillig genomen extra eigen risico.
2. Voor alles over het eigen risico zorg verwijs ik u naar het artikel:

https://financieel.infonu.nl/verzekering/11747-zorgpremies-2014-2015-en-alles-over-het-eigen-risico.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ton van der Geest, 21-11-2008 15:47 #12
Ivm letsel heb ik in 2008 reiskosten gemaakt naar de poliklinieken van het MCA te Alkmaar en de VU te Amsterdam. Zijn deze kosten aLs aftrekposten op te voeren en zo ja hoe dienen ze te worden berekend? Met vriendelijke dank voor uw beantwoording. Reactie infoteur, 22-11-2008
Beste Ton van der Geest,
1. Uw reiskosten en parkeerkosten voor het vervoer naar een arts, ook ambulancevervoer, zijn volledig aftrekbaar als het om een behandeling van u zelf gaat. Uiteraart, voor zover niet vergoed door de verzekering.
2. Deze reiskosten vallen onder de specifieke kosten.
3. Zie voor nadere uitleg en berekeningen ook het artikel:

http://financieel.infonu.nl/belasting/12849-belastingdienst-tarieven-2008-buitengewone-lasten.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marianne Voets, 18-11-2008 19:53 #11
Is er al iets te zeggen over de aftrekbaarheid van de kosten van een gehoorapparaat in 2009? Reactie infoteur, 29-09-2019
Beste Marianne Voets,
1. Ja. De stand van zaken is momenteel dat hulpmiddelen, waaronder een hoortoestel inclusief batterijen, ook in 2009 fiscaal aftrekbaar zijn. Grote uitzondering hierop zijn de brillen, contactlenzen en andere hulpmiddelen om het gezichtsvermogen te ondersteunen.
2. Ik verwijs u ook naar het uitgebreide artikel met ondermeer rekenvoorbeelden en de zorgpremies:

https://financieel.infonu.nl/belasting/12849-belastingdienst-tarieven-2019-en-buitengewone-lasten.html

Met vriendelijke groeten
Zeemeeuw

Van Zomeren, 07-11-2008 19:39 #10
Zeer slechte maatregel om de buitengewone lasten zo drastisch te schrappen, jaarlijks kom ik op een aftrek van rond de 8000 euro dus tel uit je winst. Die 5.7% zou moeten gelden voor een verzamel inkomen van boven de 40.000 euro. Het ergste is nog dat voorheen alles kon, je was met een bril boven de 320 euro al chronisch ziek en nu komt zelfs de arbeidsongeschiktheidsaftrek geheel te vervallen. En weer een toeslag erbij nu voor chronisch zieken.
Naast de zorg, huur en kinder en kinderopvangtoeslag maakt dat het geheel goed overzichtelijk. Eerst voorlopige toeslagen daarna voorlopige definitief en na eventueel een correctie op het inkomen weer een nieuwe berekening.

E. Geirnaerdt, 03-11-2008 12:53 #9
Heb de Belastingtelefoon gebeld over fiscaal aftrekbare posten in 2009. Hierover is nog helemaal niets bekend. Pas in december. Den Haag moet hierover nog beslissen, werd mij verteld. Op Uw website staat een vrij uitgebreide lijst van aftrekbare posten in 2009. Ook van het door U vermelde drempelpercentage van 5.75% in 2009 was niets bekend. Ik kreeg alleen te horen dat er vermoedelijk heel weinig overblijft van de aftrekbare posten buitengewone uitgaven. Hoe betrouwbaar is de op Uw website verstrekte informatie over dit onderwerp? Reactie infoteur, 03-11-2008
Beste E. Geirnaerdt,
De besluitvorming over 2009 is, zoals aangegeven, nog niet definitief. Het lijstje voor 2009 is waarschijnlijk, maar niet definitief, omdat eerdere discussies in het parlement momenteel nog niet volledig zijn afgerond. Het drempelpercentage in 2008 is 1,65% en het ziet er naar uit dat dit ook voor 2009 gaat gelden. Het door u genoemde % kan ik niet plaatsen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. Dekter, 18-09-2008 14:25 #8
Interessante site: ik ga hem zeker vaak raadplegen. Weet iemand hoe het zit met de aftrekbaarheid in 2009 voor huishoudelijke hulp via de WMO? Valt dit onder de noemer extra gezinshulp? Als ik naar mijn vorige aangiftes kijk valt het daaronder, maar er wordt wel een drempel afgetrokken. Zou die drempel sterk verhoogd worden? Zou me niets verbazen. Wat mij uitermate irriteert is dat ik nergens kan vinden wat nou precies alle regels zullen worden. Iemand een suggestie? Reactie infoteur, 29-09-2019
Beste J.Dekter,
Naar verwachting zal men ook wat betreft de huishoudelijke hulp zo veel mogelijk via de uit te werken compensatieregeling willen regelen, en zo min mogelijk via de fiscus. We blijven het voor u volgen.

Zie ook:

https://financieel.infonu.nl/diversen/24703-hoofdpunten-miljoenennota-2020-koopkracht-en-belastingen.html

Met vriendelijke groet,
Zeemeeuw

Smit, S., 15-09-2008 14:51 #7
De uitvaartondernemingen melden dat de kosten van een begrafenis/crematie miv 2009 niet meer fiscaal aftrekbaar zijn. Als je hiervoor bij hen een koopsom stort in 2008 is die dus nog afttrekbaar en wel tot een bedrag van 6.590,-- per persoon. Ik vraag me af of dit waar is. Reactie infoteur, 29-09-2019
Beste S. Smit,

Ja, in 2008 zijn de kosten van een begrafenisverzekering of crematieverzekeraar, via jaarlijkse betaling of via een koopsom, nog wel aftrekbaar. Vanaf 2009 niet mee. Om maximaal te profiteren van de aftrekbaarheid, kunt u dus het beste in 2008 nog een koopsompolis afsluiten.
Denk wel aan de fiscale voorwaarden als genoemd in het volgende artikel:

https://financieel.infonu.nl/belasting/12849-belastingdienst-tarieven-2019-en-buitengewone-lasten.html

Met vriendelijke groet,
Zeemeeuw

J. Boutkan, 03-09-2008 16:47 #6
De zwakken in de samenleving worden steeds zwaarder gedupeerd. Alsof echt ziek zijn en bijna niets meer kunnen al niet erg genoeg is. Nee… leuker kunnen ze het niet maken, wel vervelender! Het bloedzuigende kabinet moet eindelijk eens verdwijnen en ruimte maken voor bestuurders die niet alleen denk aan het vullen van hun eigen zakken (standaard salarisje van 179.000 euro ex. benzine slurpende auto met chauffeur en mooi pensioen, 6 jaar salaris recht behoud je als je zelf wegens disfunctie opstapt). Ach, ik kan er inmiddels als ex fiscalist een boek over schrijven. Was voorheen slechts de auto dé ultieme melkkoe. Nu lijkt iedere Nederlander een melkkoe geworden te zijn. En het vreemde van alles is: er wordt niet meer geprotesteerd, helemaal niets.

Gelaten laat men het maar over zich heen komen. Zelfs de valse en gemanipuleerde gulden naar euro conversie die ons allemaal alleen al op het moment van conversie 15% gekost heeft en dan daarna dus ook doorwerkt. Dit is een vorm van gelegaliseerde diefstal. Maar niemand doet wat…

De energiekosten rijzen de pan uit en Bos lacht in z'n vuistje… Nog niet genoeg aan de volstrekt buitensporige koppeling van de olieprijs aan onze eigen gasprijs… dan voeren we toch gewoon ook nog een energiebelasting in. En over de energiebelasting moet je dan ook nog 19% BTW betalen… Belasting over belasting.

De ziektekosten… volstrekt uit de hand gelopen. Ach. de specialisten declareren nog maar 700 miljoen euro te veel en ten onrechte per jaar. Wie betaalt dat allemaal? En de privatisering? Er zou meer concurrentie komen wat een neerwaarts prijseffect zou hebben. Natuurlijk niet; inmiddels zijn de premies in een paar jaar vertienvoudigd en men komt steeds meer tekort terwijl je als 'consument' verzekerde, steeds meer moet betalen voor steeds minder vergoedingen.

Ach… ik zou er een boek over kunnen schrijven.

Ik wens iedereen heel veel sterkte en laat je vooral blijvend horen…! Reactie infoteur, 03-09-2008
Ben benieuwd wat ook Prinsjesdag ons nog brengen gaat!

F. J. A. Dominicus, 26-07-2008 07:33 #5
De wijzigingingen in de buitengewone lasten vallen voor mij niet gunstig uit. Ik hoop dat er weer betere tijden komen. Zoals bekend komen na 7 magere jaren, 7 vette jaren. Dus ik hou hoop. Reactie infoteur, 03-09-2008
Beste Dominicus,
Zie ook het artikel:
http://financieel.infonu.nl/belasting/12849-belastingdienst-tarieven-2008-buitengewone-lasten.html

Misschien kunt u nog uitgaven naar voren halen, die nu nog aftrekbaar zijn.

Met vriendelijke groet,
Zeemeeuw

P. Jacobs, 04-07-2008 16:48 #4
Als er in den Haag weer iets bekonkeld wordt, wordt er altijd gezegd dat de minima via de belasting gecompenseerd zullen worden! Dat zijn ze in den Haag weer snel vergeten. Wat kun je met 400 compensatie die de regering heeft voorgesteld? Dat is nog niet genoeg om de verhogingen van de energienota's te betalen. Ik laat het hierbij want ik ben verschikkelijk kwaad zo als we weer gepakt worden door Wouter Bos en consorten.

Debby, 24-05-2008 07:14 #3
Waar is dit kabinet mee bezig. Als chronisch zieke heb ik al te maken gekregen met de 150 euro eigen risico, zonder ook maar te kijken wat het jaarlijks inkomen is. En in mijn geval is die niet bepaald hoog. Je maakt als chronisch zieke al meer onkosten als normaal, en dan krijg je te horen dat een hoop aftrekposten voor onze groep gaan verdwijnen. Deze maatregelen zijn, naar mijn mening, totaal ontoelaatbaar. Laat de groep chronische zieke met rust, we hebben het al zonder al die regels moeilijk genoeg. Ga als kabinet kijken naar andere besparingen in het belastingstelsel!

En de WMO waar onze regering ons naar toe wil verwijzen, voor bepaalde onkosten. Ik weet niet of er ook maar iemand van het kabinet, met deze instantie te maken heeft gehad. Want dan zal met erachter komen dat ook daar weinig tot niets vergoed wordt, vanuit deze instantie. En wat zegt de WMO als iets door hun niet wordt vergoed: "U kunt dit opvoeren als aftrekpost bij de toekomstige belasting-aangifte!" Hoezo "van kastje naar de muur gestuurd worden".

Ger, 03-03-2008 11:16 #2
Met het verdwijnen van de fiscale aftrek buitengewone lasten wordt het maar weer eens duidelijk dat wij te maken hebben met een asociaal kabinet. Beloftes van het kabinet dat na het zuur het zoet komt worden niet waargemaakt. Het netto besteedbare inkomen holt ieder jaar weer verder achteruit zodat je uiteindelijk steeds verder achterop raakt en de premies voor de zorgverzekering rijzen inderdaad de pan uit. Dit kabinet blinkt uit in het bedenken van nieuwe wettelijke regeltjes met nadelige gevolgen voor de consument.

Het wordt zo langzamerhand tijd dat dit kabinet beseft dat haar huidige manier van regeren onacceptabel is. Het is een kabinet dat zelf geen beslissingen durft te nemen en kostenverslindende commissies in te leven roept om de problemen op te lossen.

Catharien, 26-02-2008 14:22 #1
Hoi, ik vind het belachelijk dat dit gaat verdwijnen. Eerst zadelt de politiek ons op met hoge maandelijke kosten voor een zorgverzekering. Die jaarlijks alleen maar duurder wordt en steeds beperkter kosten als fysio vergoed. Die dus dadelijk ook niet meer valt aftrekken als buitengewone uitgaven. Dan vervalt de no-claim waar ik ook al geen recht op had als chron.zieke. Maar moet ik wel 150 euro eigen risico gaan betalen. Waardoor ik me nog meer genaaid voel. Politiek Den Haag denkt door de zorgverzekering de wachtlijsten weg te werken en de zorg te verbeteren. Maar in mijn ogen zijn alle chronisch zieken de dupe van dit stelsel en die wachtlijsten en kwaliteit v.d. zorg is in mijn ogen niet verbeterd! De bureacratie is alleen maar toegenomen. Maar dit hangen ze niet aan de grote klok, omdat ze waarschijnlijk teveel negatieve reacties verwachten. Dus aan een sociale partij in het kabinet zoals de PvdA heb je dus ook geen ene moer. Ze vullen alleen hun eigen zakken over de rug van de chronisch zieken.

Infoteur: Zeemeeuw
Laatste update: Juni 2015
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Special: Inkomstenbelasting
Reacties: 39
Schrijf mee!