Schenkbelasting en erfbelasting

Schenkbelasting en erfbelasting Schenkbelasting en erfbelasting zijn twee belangrijke onderwerpen om iets meer over te weten. Het is verstandig om er over te lezen zodat er met die kennis financieel voordeel gedaan kan worden.

Schenkbelasting

Er wordt in Nederland schenkbelasting geheven over alles wat u krijgt van iemand die in Nederland woont. Er bestaat tot een zekere hoogte van het bedrag een vrijstelling. Daarna hangt de belasting af van de hoogte van het bedrag en van wie het afkomstig is. Komt de schenking bijvoorbeeld van de ouders, is het percentage lager dan wanneer het van de grootouders komt.

Met het schenkingsrecht zijn de begrippen 'schenking' en 'gift' ontstaan. Onder 'gift' wordt elke handeling verstaan die ertoe strekt een ander ten koste van het eigen vermogen te verrijken. Er dient sprake te zijn van verrijking, verwarming en vrijgevigheid. 'Schenkingen' zijn kort gezegd giften die in een overeenkomst zijn opgenomen.

Bij schenkingen moet binnen twee weken na het verstrijken van een periode van twee maanden na afloop van het kalenderjaar waarin de schenking heeft plaatsgevonden bij de belastingeenheid van de schenker om uitreiking van een biljet worden verzocht. De termijn voor het doen van aangifte schenkbelasting verstrijkt niet eerder dan twee maanden na het kalenderjaar waarin de schenking heeft plaatsgevonden. Vanaf 2010 werden herroepelijke schenkingen fiscaal onaantrekkelijk gemaakt. De terug te krijgen schenkbelasting wordt dan namelijk verminderd met het belastingbedrag over tussentijds genoten rendement.

De schenkbelastingvrijstellingen zijn verhoogd tot een bedrag van honderdduizend euro. Het moet dan wel gaan om een van de volgende vormen van schenken.

  • Een bedrag dat is geschonken, enkel en alleen gebruikt voor de aanschaf van een woning
  • Een bedrag dat is geschonken, voor de verbetering of verbouwing van een eigen woning
  • Een bedrag dat is geschonken, voor de aflossing van de woningschuld
  • Een schenking van de eigen woning

Erfbelasting

Over alles wat u erft van iemand die in Nederland woonde, heft de Belastingdienst erfbelasting. Voor het eerste deel van de nalatenschap geldt een vrijstellingsbedrag, de hoogte en het percentage van dat bedrag hangt af van uw relatie tot de overledene.

Degene die met de afwikkeling van de nalatenschap belast is, dient binnen twee weken na het verstrijken van een periode van acht maanden na het overlijden om uitreiking van een aangiftebiljet te verzoeken bij de belastingeenheid van de overledene. De termijn voor het doen van aangifte erfbelasting verstrijkt niet eerder dan acht maanden na overlijden. Vanaf 2010 werd vanaf acht maanden na het overlijden heffingsrente berekend over de verschuldigde erfbelasting bij overlijden.

Vrijstelling

Het is besloten dat de jaarlijkse indexatie van de vrijstelling niet zal plaatsvinden. De opbrengst die hiermee gegenereerd wordt, wordt aangewend voor het aangekondigde overgangsrecht met betrekking tot de plaatsgevonden hebbende blooteigendom tussen ouders en kinderen. Bij de wettelijke verdeling in erfrecht krijgt de langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner de erfenis. De wettelijke verdeling geldt als er geen testament is gemaakt. Het erfdeel van de kinderen wordt omgerekend in geld. De kinderen krijgen hun erfdeel niet direct in handen. Ze krijgen een vordering in geld, ter grootte van hun erfdeel, hoofdsom en rente. Dit bedrag is pas opeisbaar als beide ouders zijn overleden.

Sinds 2010 is het partnerbegrip gewijzigd. Men kan vanaf die datum voor de schenk en erfbelasting slechts één partner hebben. Als twee personen gehuwd of geregistreerd partner zijn, zijn zij per definitie elkaars partner. Ongehuwden zijn slechts elkaars partner indien zij minimaal een half jaar voor het overlijden of twee jaar voor de schenking een notarieel verleden samenlevingscontract zijn aan gegaan waarin een wederzijdse zorgverplichting is neergelegd. Daarnaast gelden voor ongehuwde partners de volgende voorwaarden:

  • Zij moeten beiden meerderjarig zijn
  • Zij moeten op hetzelfde adres ingeschreven staan
  • Zij mogen geen bloedverwanten in de rechte lijn zijn

Als de betreffende samenwoners gedurende vijf jaar op hetzelfde adres staan ingeschreven, geldt de eis van een notarieel verleden samenlevingscontract niet. Bloedverwanten in de eerste graad kunnen kwalificeren als partner indien zij mantelzorg hebben verleend en daarvoor een uitkering hebben gehad. Partnerschap van gehuwden en geregistreerd partners eindigt pas als de scheiding door de rechter is uitgesproken en de uitspraak is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.
© 2014 - 2020 Freektemming, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Vrij van recht erven of vrij van recht schenkenVrij van recht erven of vrij van recht schenkenOver een erfenis, nalatenschap of legaat moet u erfbelasting betalen, maar u kunt ook vrij van recht erven. In dat geval…
Voorkom schenken aan de BelastingdienstVoor mensen die niet beschikken over grote vermogens, is het vaak niet nodig om belasting te betalen over schenkingen en…
Schenking 180 dagen voor overlijdenSchenking 180 dagen voor overlijdenAls u een schenking krijgt van iemand die kort daarna overlijdt kan de schenking als onderdeel van de erfenis worden gez…
De schenkbelastingDe schenkbelastingAls u een schenking krijgt bent u in veel gevallen belastingplichtig. De hoogte van de schenkbelasting hangt af van de h…

Erfbelasting 2015 vrijstellingen, tarieven, successierechtenErfbelasting 2015 vrijstellingen, tarieven, successierechtenEen erfenis in 2015 betekent in veel gevallen ook erfbelasting en successierechten betalen. Voor deze erfbelasting 2015…
Gepensioneerden en belasting in het buitenlandGepensioneerden en belasting in het buitenlandIn de tachtiger en negentiger jaren van de vorige eeuw gingen ouderen in Nederland wat vroeger met pensioen. Veel mensen…
Bronnen en referenties
  • www.rijksoverheid.nl
  • Fiscaal Alert 2014, Sdu Uitgevers, Den Haag, 2014

Reageer op het artikel "Schenkbelasting en erfbelasting"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Freektemming
Gepubliceerd: 15-04-2014
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Bronnen en referenties: 2
Schrijf mee!