InfoNu.nl > Financieel > Belasting > Belastingdienst: tarieven 2019 en buitengewone lasten

Belastingdienst: tarieven 2019 en buitengewone lasten

Belastingdienst: tarieven 2019 en buitengewone lasten Aftrekbare ziektekosten? Teruggave bril en lenzen in 2019? De aftrekbare zorgkosten en ziektekosten behoren tot de buitengewone lasten en buitengewone uitgaven, maar niet alles aan zorgkosten is in 2019 aftrekbaar. Bovendien zijn de tarieven inkomstenbelasting 2019 voor u belangrijk om te berekenen welk deel u van de aftrekbare buitengewone lasten terug kunt krijgen. De regeling voor de buitengewone lasten wordt al jaren versoberd, maar wie recht heeft op AOW kan extra ziektekosten aftrekken. Hoe zit dat?

Wat levert de aftrekpost buitengewone lasten u op in 2019?


Buitengewone lasten en de aftrekposten ziektekosten

De aftrek voor de buitengewone lasten in in 2019 synoniem aan de aftrek van de door u gemaakte ziektekosten en specifieke zorgkosten. De buitengewone lasten maken onderdeel uit van de persoonsgebonden aftrek.

Niet aftrekbare ziektekosten

Sommige ziektekosten zijn in 2019 niet meer aftrekbaar van de belasting. Kijkt u maar:
 • De standaardpremie voor de Zorgverzekeringswet.
 • Het verplicht eigen risico.
 • Het vrijwillig eigen risico.
 • De inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet.
 • De bijdrage vervangende belasting voor gemoedsbezwaarden.
 • De bijdrage voor mensen die in het buitenland wonen, in Nederland hun premies betalen en tegelijkertijd in het land waar ze wonen recht hebben op zorg.
 • Vergelijkbare uitgaven op grond van een buitenlandse regeling.
 • Uitgaven die vallen onder het eigen risico van de Zorgverzekeringswet.
 • Kosten van een uitvaart of begrafenis.
 • Huisapotheek.

Het drempelinkomen

Het drempelinkomen is uw totale inkomen in box I, box II en III bij elkaar opgeteld, rekening houdend met de aftrekposten binnen de drie boxen, zoals de aftrek van hypotheekrente in box I, maar zonder rekening te houden met de persoonsgebonden aftrek zoals de aftrek buitengewone uitgaven. Bij fiscale partners is het drempelinkomen het gezamenlijke drempelinkomen. In dat geval worden beide drempelinkomens bij elkaar opgeteld.

Persoonsgebonden aftrek 2019

Omdat onder persoonsgebonden aftrek meer valt dan de ziektekosten, onderstaand een lijstje van persoonsgebonden aftrekposten in 2019:
 • Betaalde partneralimentatie.
 • Ziektekosten.
 • Scholingsuitgaven;
 • Giften;
 • Uitgaven monumentenpanden Nederland.

De drempel in 2019

De drempel voordat u voor aftrek van buitengewone lasten in aanmerking komt, is in 2019 gelijk aan €133 per persoon bij een drempelinkomen dat lager is dan €7.739, en in 1,65% van het drempelinkomen tot € 41.107. Stel u hebt een drempel van 500 euro en 900 euro aan aftrekbare ziektekosten dan zal per saldo 400 euro in mindering komen op uw verzamelinkomen.

Wie mag de aftrekpost opvoeren?

Naast uw eigen ziektekosten, kunt u ook de ziektekosten aftrekken van:
 • Uw partner
 • Kinderen op uw adres onder de 27 jaar.
 • Inwonende ouders, broers of zussen, die u verzorgt.
 • Ernstig gehandicapte personen van 27 jaar en ouder, die bij u in huis wonen.

De aftrekposten

Een aantal belangrijke aftrekposten ziektekosten zijn in 2019:

De hulpmiddelen

De kosten van hulpmiddelen zijn in 2019 veelal nog aftrekbaar. Aftrekbaar kunnen zijn (een deel van de kosten van) een gehoorapparaat, kunstgebit, steunzolen, steunkousen, blindengeleidehond en rolstoel, In 2019 zijn de brillen, contactlenzen en andere hulpmiddelen om het gezichtsvermogen te ondersteunen, niet meer fiscaal aftrekbaar.

Kosten voor ziekten, invaliditeit en dergelijke

Het gaat dan om de kosten van belastingplichtigen zelf, fiscale partners en kinderen jonger dan 27 jaar, evenals tot het huishouden van de belastingplichtige behorende ernstig gehandicapte personen van 27 jaar of ouder, en tot de huishouding horende zorgafhankelijke ouders, broers of zussen. Voor deze uitgaven gelden bovengenoemde drempels. Als het fiscale partnerschap het hele jaar bestaat, moeten de inkomens bij elkaar worden opgesteld en de drempels verdubbeld.

Kleding en beddengoed

Het te declareren bedrag voor extra kleding en beddengoed bedraagt bij ziekte en invaliditeit minimaal €300. Indien de extra uitgaven de €600 overstijgen, moeten de extra uitgaven worden aangetoond, en wordt de aftrek verhoogd naar €750.

Reiskosten ziekenbezoek en ziekenvervoer

Ook reiskosten in verband met ziekenbezoek kunnen deels worden afgetrokken. Bij het regelmatig bezoeken van personen, die wegens ziekte of invaliditeit langer dan een maand worden verpleegd, en met wie de belastingplichtige een gezamenlijke huishouding voerde, kunnen de reiskosten voor €0,19 per kilometer bij de fiscus in rekening worden gebracht respectievelijk de werkelijke kosten van openbaar vervoer. Aanvullende voorwaarde is dan nog dat de reisafstand meer dan 10 kilometer moet bedragen.

Let wel: uw eigen reiskosten en parkeerkosten voor het vervoer naar een arts, ziekenhuis, ambulancevervoer en vervoer naar andere eerstelijnszorg, zijn ook met eigen vervoer volledig aftrekbaar, als het om een behandeling van u zelf gaat. Dit geldt ook voor het ziekenvervoer van uw zieke kind, onder uw begeleiding. Dit alles geldt voor zover de kosten niet worden vergoed door de verzekering.

Aftrek voorgeschreven medicijnen

De door een arts voorgeschreven medicijnen zijn, voor het deel dat de verzekering ze niet vergoedt, aftrekbaar. Ook homeopathische medicijnen zijn kunnen zo aftrekbaar zijn. Het deel dat nog ten laste komt van uw verplicht eigen risico is niet aftrekbaar.

Geneeskundige en heelkundige hulp als aftrekpost

Hierbij gaat het om de kosten voor (voor zover ze voor uw eigen rekening komen):
 • Verpleging en ingreep in een ziekenhuis of een andere instelling.
 • Kosten van tandarts, fysiotherapie of specialist.
 • Behandeling door een paramedicus, zoals een optometrist of een tandprotheticus, voor zover op voorschrift van en arts.

Aftrek voor dieetkosten

De Belastingdienst heeft een hele lijst met dieetkosten die aftrekbaar zijn. Staat uw dieet niet op de lijst, dan is er ook geen aftrek.

Gezinshulp en extra beddengoed als aftrek

Maakt u gebruik van extra gezinshulp in verband met invaliditeit of ziekte dan zijn de uitgaven boven de drempel gezinshulp aftrekbaar.

Specifieke zorgkosten: extra hoge aftrek mogelijk

Bij het onderdeel specifieke zorgkosten mag u een vermenigvuldigingsfactor toepassen die uw aftrek verhoogt. Wie in 2019 nog geen AOW heeft, heeft als vermenigvuldigingsfactor 0,40, wie wel recht heeft op AOW heeft vermenigvuldigingsfactor 1,13.
Stel u bent 50 jaar en hebt 3.000 euro aan aftrekbare specifieke zorgkosten, dan mag u uw bedrag met 1.200 euro verhogen naar 4.200 euro.

Tarieven inkomstenbelasting 2019

Wat u van de Belastingdienst aan ziektekosten terugkrijgt is een vermenigvuldiging van het belastingtarief waarin uw inkomen valt en het bedrag aan aftrekbare ziektekosten. De tarieven inkomstenbelasting zijn in 2019 als volgt:

Tarieven inkomstenbelasting 2019, geen recht op AOW in 2019
hoogte verzamelinkomenmaar uw inkomen is niet hoger
dan
welk belastingtarief
-€ 20.38436,65%
€ 20.384€ 34.30038,10%
€ 34.300€ 68.50738,10%
€ 68.507-51,75%

Tarieven inkomstenbelasting 2019, recht op AOW in 2019, van voor 1946:
hoogte inkomenmaar uw inkomen is niet hoger
dan
welk belastingtarief
-€ 20.38318,75%
€ 20.383€ 34.81720,20%
€ 34.817€ 68.50738,10%
€ 68.507-51,75%

Stel u bent 50 jaar en uw aftrekpost, rekening houden met drempels en de vermenigvuldigingsfactor specifieke zorgkosten, valt in de belastingschijf tot € 20.384, dan kunt u maximaal 36,65% van uw aftrekpost buitengewone lasten terugkrijgen.

Slot aftrekbare buitengewone uitgaven

Tot slot bestaat en nog een speciale compensatieregeling in 2019 voor wie in verhouding tot zijn inkomen onevenredig veel ziektekosten heeft. Deze TSZ regeling (tegemoetkoming specifieke ziektekosten) biedt vooral extra soelaas, als u door een laag belastbaar inkomen niet geheel kunt profiteren van de fiscale heffingskortingen. Alles bij elkaar kunnen de aftrekposten tot een behoorlijke teruggave leiden.

Lees verder

© 2008 - 2020 Zeemeeuw, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Aftrekbare ziektekosten IB 2019 uitgelegdAftrekbare ziektekosten IB 2019 uitgelegdHoeveel ziektekosten krijgt u via de aangifte inkomstenbelasting vergoed en hoe staat het met de aftrek van de buitengew…
Belastingdienst & Aftrek buitengewone uitgaven verdwijntBelastingdienst & Aftrek buitengewone uitgaven verdwijntDe fiscale aftrek van buitengewone uitgaven ziektekosten verdwijnt grotendeels. Sinds 2009 geldt er namelijk een nieuwe…
Fiscale aftrekpost specifieke zorgkosten 2020Fiscale aftrekpost specifieke zorgkosten 2020De fiscale aftrekpost specifieke zorgkosten 2020 leidt in veel gevallen tot een lagere belastingteruggave dan in 2019. H…
Aftrekbare specifieke zorgkosten 2018Aftrekbare specifieke zorgkosten 2018De aftrekbare specifieke zorgkosten, reiskosten bij ziekenbezoek en aftrekbare ziektekosten bestaan in 2018 gelukkig nog…
Belastingdienst & de verzilveringsregeling & TSZ regelingBelastingdienst & de verzilveringsregeling & TSZ regelingVaak is het belastbare inkomen zo laag dat u geen voordeel heeft van alle heffingskortingen in 2018 en 2019. U hebt bijv…

Reageer op het artikel "Belastingdienst: tarieven 2019 en buitengewone lasten"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Verschuuren, 25-09-2013 21:07 #136
Is de bijdrage aan een vakbond aftrekbaar in 2008? Reactie infoteur, 25-08-2019
Beste Verschuuren,
De contributie voor de vakbond is niet aftrekbaar bij uw belastingaangifte inkomstenbelasting. Wel maken sommige cao's een fiscaal voordeel mogelijk als door de werkgever het bruto inkomen met de contributie wordt verlaagd waardoor u daarover geen inkomstenbelasting betaalt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Janny Boerhoop-Mul, 25-08-2011 21:26 #135
Ik heb vernomen dat we onze ANW-verzekering af kunnen trekken van de belasting. Dat heb ik echter in 2008 en 2009 niet gedaan. Hoe kan ik dit alsnog aanvragen?
Bvd voor uw antwoord.
Vriendelijke groet
Janny Boerhoop-Mul Reactie infoteur, 22-12-2019
Beste Janny Boerhoop-Mul,
1. Als u een ANW-hiaat hebt, kunt u de premie inderdaad aftrekken:

https://financieel.infonu.nl/sparen/66895-anw-hiaat-en-hoogte-anw-2019-en-2020.html

2. U stuurt voor eerdere jaren, als de definitieve aanslag al binnen is, een schriftelijk verzoek aan de belastingdienst om alsnog met de vergeten aftrekpost rekening te houden. Motiveer uw verzoek. Als de definitieve aanslag er nog niet is kunt u ook een nieuwe belastingaangifte doen.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Renzo, 27-09-2010 16:16 #134
Beste Zeemeeuw, mijn vrouw heeft voor Euro 650 brillen en contactlenzen in 2008 gekocht en betaald. Ik zelf heb geen kosten gemaakt. Kan ik nu 1 maal een extra aftrek opvoeren of mag ik de kosten van mijn vrouw over ons beiden verdelen en zo 2 maal de extra aftrek claimen?
Vriendelijk bedankt,
Renzo. Reactie infoteur, 27-09-2010
Beste Renzo,
Als deze ziektekosten alleen voor uw vrouw waren, mag u ook maar 1 keer de extra aftrek chronisch zieke aftrekken in 2008.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Frank, 28-02-2010 21:48 #133
Beste zeemeeuw,
Ik heb twee vragen voor u: 1) Is huidtherapie aftrekbaar voor 2008 en 2009?
2) Vervoer naar artsen/ziekenhuizen e.d. voor mezelf zijn aftrekbaar, maar hoe moet je dit aantonen mocht er naar gevraagd worden? En kan ik dit ook schatten, aangezien ik niet de precieze km's bij heb gehouden?
Alvast bedankt Reactie infoteur, 01-03-2010
Beste Frank,
1. Huidtherapie is fiscaal aftrekbaar op voorwaarde dat die plaats vindt op basis van een verwijzing van de huisarts of specialist, om hiervan de medische noodzaak aan te tonen.
2. Als u facturen hebt gehad, zijn waarschijnlijk ook de data van bezoek bekend, respectievelijk bij de arts opvraagbaar.
3. Met een routeplanner op internet, bijvoorbeeld van de ANWB, is een redelijke inschatting van het aantal afgelegde kilometers te maken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter van der Pol, 20-02-2010 12:55 #132
Ik heb de volgende vraag aan u: kan ik bij de belastingaangifte over 2009 de kosten voor de aanvullende ziektekostenpremie nog aftrekken, of is dat m.i.v. vorig jaar van de baan?
Alvast hartelijk dank voor uw reactie. Reactie infoteur, 03-05-2019
Beste Peter van der Pol,
De premies voor de aanvullende ziektekosten verzekering zijn met ingang van de aangifte inkomstenbelasting 2009 niet langer aftrekbaar. Zie voor de wel aftrekbare ziektekosten 2019 het artikel getiteld:

https://financieel.infonu.nl/belasting/35916-aftrekbare-ziektekosten-ib-2019-uitgelegd.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anthony, 11-02-2010 14:11 #131
Beste Zeemeeuw,

Bedankt voor al de tijd en moeite die u heeft genomen voor het beantwoorden van deze vragen. Ik ga vandaag achter deze zaken aan. Het enige wat mij was ontschoten is of ik de gemaakte telefoonkosten die ik heb moeten maken naar deze instellingen i.v.m. mijn gezondheidssituatie ook vergoed kan krijgen.

Veel dank en met vriendelijke groeten,

Anthony Reactie infoteur, 25-08-2019
Beste Anthony,
1. Veel succes met uw belasting aangifte inkomstenbelasting.
2. Helaas zijn een telefoonabonnement of de gesprekskosten niet als ziektekosten aftrekbaar van de belasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anthony, 10-02-2010 23:41 #130
Bedankt voor uw snelle respons. Het is zeer duidelijk. Er rest mij nog slechts één vraag. Ik heb begrepen dat kosten voor dieet ook afgetrokken kunnen worden, als je hier een verwijzing voor heb gehad. Hoe weet je onder welk dieet en onder welke kosten je precies valt. Ik had bijvoorbeeld een dieet voor candida opgegeven gekregen. Alleen heb ik hiervan niets specifiek kunnen terugvinden op uw site. Reactie infoteur, 11-02-2010
Beste Anthony,
1. De dieetlijst, die geldt voor de aftrekbare kosten vindt u onderin onder Aftrekbaar dieet, ofwel:

http://www.aftrekbaardieet.blogspot.com/

2. Het candida dieet staat daar niet bij, maar vaak worden de klachten door andere kwalen veroorzaakt, zoals de ziekte van Crohn. Dat dieet is wel aftrekbaar van de belasting. Vraag anders uw huisarts of dieetist waar uw klachten het beste onder te plaatsen zijn.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anthony, 09-02-2010 22:34 #129
Ik heb twee jaar PGB gehad via het AWBZ in 2008 en 2009 en daarbij heb ik op en neer moeten pendelen van Amsterdam naar Hengelo. Deze reiskosten kregen ik niet van hun vergoed, alleen weet ik nu dat ik deze via de belasting kan terugkrijgen voor 2009. Hoe kan ik deze kosten terugkrijgen van 2008? Want mijn belastingopgave van 2008 is reeds verwerkt. Ik weet dat dit ook valt onder vergeten aftrekposten. Wat kan ik doen om deze vergeten aftrekkosten uit 2008 alsnog te innen? En waren vallen die kosten van 2008 en 2009 precies onder?

Verder heb ik kosten moeten maken voor zuurstof tegen clusterhoofdpijn en ook het medicijn gebruik hiervoor. Daarbij heb ik ook extra kosten moeten maken om suiker zoveel mogelijk te vermijden i.v.m. met deze aandoening. Kan ik de gemaakte aftrekkosten hiervoor terugkrijgen van de belasting? Ik heb immers een verwijzing van de huisarts. Reactie infoteur, 25-08-2019
Beste Anthony,
1. Voor het herstellen van fouten in de belastingaangifte verwijs ik u naar het artikel van Zeemeeuw:

https://financieel.infonu.nl/belasting/32141-belastingdienst-herstel-zo-fout-in-je-belastingaangifte.html

2. Vervoerskosten in verband met uw ziekte kunt u aftrekken als specifieke ziektekosten. Dat geldt ook voor de overige kosten die u aangeeft, voor zover ze niet elders zijn vergoed.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Judith Schiks, 27-01-2010 17:07 #128
Dag Zeemeeuw,

dank voor uw reactie.
Weet u wellicht ook of de kosten van deze behandeling aftrekbaar zijn van de belasting? Het betreft een vrijgevestigde psycholoog.

Hartelijke groet,
Judith Reactie infoteur, 27-01-2010
Beste Judith Schiks,
De kosten zijn fiscaal aftrekbaar op voorwaarde dat u bent doorverwezen door uw huisarts en het dus op medische indicatie is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Judith Schiks, 08-01-2010 18:20 #127
Dank voor zoveel informatie. Er rest mij een vraag. Het afgelopen jaar heb ik veelvuldig een psycholoog bezocht om van hevige angst en slapeloosheid af te geraken. De kosten voor deze therapie worden niet door mijn ziektekostenverzekering vergoed. Is het mogelijk om de kosten en de reiskosten (tilburg-oosterhout) van de belasting af te trekken?

Hartelijke groet,
Judith Reactie infoteur, 09-01-2010
Beste Judith Schiks,
Uw eigen reiskosten en parkeerkosten voor het vervoer naar een arts, ziekenhuis, ambulancevervoer en vervoer naar andere eerstelijnszorg, zijn volledig aftrekbaar, wanneer het om een behandeling van u zelf gaat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marco, 27-11-2009 23:23 #126
Dus als mijn vrouw het bij haar aangifte niet opgeeft dan mag ik bij mij dus de kosten van de aanvullende verzekering van mezelf en me vrouw optellen? Reactie infoteur, 25-08-2019
Beste Marco,
Als u fiscale partners bent, mag u aftrekposten onderling verdelen. Hieronder vallen ook de ziektekosten. Zie ook het artikel van Zeemeeuw over de verdeling van aftrekposten:

http://financieel.infonu.nl/belasting/9057-schuiven-met-aftrekposten-als-de-aanslag-binnen-is.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marco, 27-11-2009 10:00 #125
Kan ik de betaalde premie voor aanvullende ziektekosten premie die mijn vrouw betaald ook bij mij optellen om zo boven de drempel uit te komen? Reactie infoteur, 27-11-2009
Beste Marco,
In 2008 is de premie voor aanvullende verzekeringen nog aftrekbaar. U mag die kosten opvoeren, maar niet als uw vrouw dat eventueel ook zou doen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ronald, 27-07-2009 22:47 #124
Mijn twee kinderen hebben beiden een koemelk/lactose allergie. Kan ik voor hun de post chronisch ziek gebruiken. De vervangende melk kost kapitalen (duizenden euro's per jaar) maar wordt vergoed. We moeten wel speciaal brood en melk e.d. voor ze kopen wat over het algemeen een stuk duurder is als de gebruikelijke etenswaren en vaak niet bij ons in het dorp verkrijgbaar is. We moeten ervoor naar een nabij gelegen stad. Reactie infoteur, 03-05-2019
Beste Ronald,
Een dieet op medisch voorschrift of dat van een dietist is aftrekbaar.

Twee links voor een aftrekbaar dieet zijn:

https://financieel.infonu.nl/belasting/35916-aftrekbare-ziektekosten-ib-2019-uitgelegd.html

en

http://aftrekbaardieet.blogspot.com/

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Arman, 28-04-2009 20:09 #123
Aan het CAK heb ik al div. keren doorgegeven dat mijn alleenstaande hoogbejaarde schoonmoeder ruim een jaar geleden is opgenomen in een AWBZ-inrichting (verpleeghuis). Het CAK reageert niet. Hierdoor loopt het saldo op haar rekening enorm op. Ik blijf niet bezig het CAK achter de broek te zitten. Maar, wat zijn de evt. consequenties? Ik denk hierbij aan hogere afdracht fiscus ivm rente. Is het teveel (ook nog na jaren) nog terug te vorderen bij de fiscus? Wat gebeurt er als mijn schoonmoeder komt te overlijden en de twee kinderen betalen successierecht over een hoger bedrag? (thans 5% schaal). Is dat ook terug te draaien bij de fiscus? Zitten hier nog meer consequenties aan vast, die ik op dit moment wellicht niet kan overzien? Wat is wijsheid. Reactie infoteur, 29-04-2009
Beste Arman,
Ik zou een paar dingen doen:
1. Als u wilt dat er actie wordt ondernomen, moet u een dossier gaan vormen. Zet zwart op wit uw overwegingen op papier. Verzend uw klacht aan het GAK per mail (info@cak-bz.nl) en liefst ook aangetekend. Verwijs daarbij ook naar de eerdere telefonische contacten.
2. Voor de fiscus is alleen dat aftrekbaar van de inkomstenbelasting, en in mindering te brengen op het eigen vermogen in box 3 wat daadwerkelijk door u in een jaar is betaald. Als het CAK met rekeningen wacht tot na 31 december is dat dus in uw nadeel. Anderzijds ontvangt u wel rente op extra vermogen in box 3.
3. Bij een erfenis wordt de stand van zaken op het moment van overlijden bekeken. Als er nog een schuld is aan het CAK, kunt u dat in mindering brengen op de erfenis.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 07-04-2009 22:58 #122
Allereerst mijn complimenten voor dit artikel; gevonden doordat ik op zoek ben naar 'extra' specifieke uitgaven om in aanmerking te kunnen komen voor de extra aftrekpost 'chronisch ziek'. Mijn vrouw en ik zijn fiscaal partners (gehuwd), beiden een eigen inkomen en gezamelijk vullen we 1 belastingaangifte 2008 in. Kosten bril / lenzen + apotheek voor mij 312 Euro, voor haar in totaal 217 Euro. Haar kosten worden uit een gemeenschappelijke 'pot' betaald; mag ik nu deze kosten van haar ( 217 E ) bij mijn kosten van 312 Euro optellen om boven de drempelwaarde uit te komen = 1 x 821 Euro extra? Reactie infoteur, 08-04-2009
Beste Peter,
U mag het inderdaad bij elkaar optellen, en zo 1 maal 821 euro extra aftrekken aan chronische ziektekosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dick, 05-04-2009 22:42 #121
Mijn twee dochter zijn stederend en wonen op kamers. Door hun stage en bijbaantjes vullen ze zelfstandig hun belastingformulier in. (T-biljet). Eén van mijn dochter ontvangt nog een beurs. Echter wij betalen o.a. hun ziektekostenpremie, brillen en/of lenzen.
Kan ik deze posten ook aftrekken? En geldt dit ook nog voor 2007? Reactie infoteur, 06-04-2009
Beste Dick,
De aanvullende premies plus brillen en lenzen mogen bij u worden afgetrokken, als uw kinders jonger zijn dan 27 jaar en deze uitgaven door u zijn betaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Laura, 03-04-2009 18:56 #120
Ik heb nog een vraag, ook al is het al te laat voor de aangifte van dit jaar!
Maar ik vraag me af, hoe het zit met beroepskosten voor een baan in loondienst, waar ik nu mijn inkomen mee verdien, die niet door de werkgever worden vergoed. Dan denk ik aan lidmaatschap beroeps vereniging, bijscholings cursussen, om mijn werk beter uit te kunnen voeren en misschien nog wel andere zaken. Het gaat dus niet om een nieuw beroep!
Kunt u daar iets over zeggen zijn deze kosten aftrekbaar en zo ja, onder welk onderdeel! Reactie infoteur, 03-04-2009
Beste Laura,
Beroepskosten, gedefinieerd als kosten die nodig zijn, om een beroep uit te oefenen, zijn voor werknemers in loondienst niet aftrekbaar. Wel voor bijvoorbeeld freelancers. Studiekosten of andere scholingsuitgaven, die worden gevolgd met het oog op het verwerven van inkomen als werknemer, ondernemer of freelancer, zijn eveneens aftrekbaar. Ook scholingkosten, die nodig zijn om carriere te maken, zijn dus aftrekbaar. Meer niet, helaas.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Milou der Kinderen, 31-03-2009 17:33 #119
Ik heb in 2008 een bril aangeschaft en ben alle ziektekosten op een rijtje aan het zetten. Ik heb 150 euro betaald vanwege het verplichtte eigen risico. Mag ik deze 150 euro ook mee laten tellen met de ziektekosten. Het zijn kosten die niet vergoed zijn door de verzekeraar. Reactie infoteur, 31-03-2009
Beste Milou der Kinderen,
Helaas is het verplicht eigen risico niet aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ross Harmer, 29-03-2009 20:08 #118
Dank je voor de snelle reactie. Moet ik de treinkaartjes nog hebben, of is het aannemelijk dat ik met de trein ben gegaan? Reactie infoteur, 29-03-2009
Beste Ross Harmer,
Het is altijd beter om de kaartjes te hebben, maar als u geen auto heeft en aannemelijk kunt maken dat u er geweest bent, is dat ook voldoende.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ross Harmer, 29-03-2009 12:44 #117
Ik ben bezig met de laatste loodjes van de belastingaangifte van mijn vriendin en ik. Nu weet ik dat brillen/brillendoekjes/lenzen etc aftrekbaar zijn. Ik zie nu ook (dankzij dit artikel en de geweldige reacties hieronder) dat ik de reiskosten naar de opticien mag aftrekken. Dit is een rit van 89,5 km. Wij hebben geen auto. Mag ik 0,20 ct per kilometer aftrekken (35,80 euro per reis per persoon), of moet ik de treinkaartjes aftrekken (12,40 per reis per persoon)? We kunnen immers ook een auto hebben geleend? Reactie infoteur, 29-03-2009
Beste Ross Harmer,
Het gaat om de werkelijke kosten. Vergeet niet dat de inspecteur altijd om een onderbouwing van de aftrek kan vragen. Openbaar vervoer is eventueel met daarbij ook een bus of taxi.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jet, 28-03-2009 14:55 #116
Twee van onze kinderen hebben een dyslexieverklaring en krijgen Remedial Teaching. Nu heb ik begrepen dat deze kosten opvoerbaar zijn als bijzondere ziektekosten, klopt dit. En mag ik deze kosten ook gebruiken om in aanmerking te komen voor de belastingaftrek voor chronische ziekte? Hoe werkt dit voor 2008 en hoe straks voor 2009? Reactie infoteur, 28-03-2009
Beste Jet,
a) Dyslexiehulpmiddelen zijn hulpmiddelen. Ze vallen daarom onder de specifieke ziektekosten en dus ook onder de kosten voor chronische zieken in 2008 en 2009. Denk aan een readingpen, daisyspeler en softwareprogramma’s als Kurzweil, Sprint en Tutor, die speciaal voor mensen met een functiebeperking ontwikkeld zijn ontwikkeld. Dus bijvoorbeeld niet een gewone laptop, die iedereen kan gebruiken.
b) Ook eventuele medicijnen, die door een arts zijn voorgeschreven kunnen worden afgetrokken.
c) Zie voor de regeling aftrekbare ziektekosten in 2009 ook het artikel:

http://financieel.infonu.nl/belasting/13832-belastingdienst-aftrek-buitengewone-uitgaven-verdwijnt.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

C. van Beijsterveldt, 26-03-2009 20:51 #115
Hallo, heb in 2008 een bril gekocht maar kom niet aan een bedrag van 325 euro (spec. kosten). Kan ik de reiskosten welke mijn vrouw en ik hebben moeten maken voor bezoek aan een chiropractor, manueel arts en orthopeed daarbij optellen. De bezoeken hebben we afgelegd ivm hernia van mijn ega. De auto waarmee we reden is echter van ons beiden. Ik kom anders niet aan de belastingaftrek voor chronische ziekte. Wat is de km vergoeding welke ik kan rekenen. Reactie infoteur, 26-03-2009
Beste C. van Beijsterveldt,
Reiskosten voor uw vrouw en u zelf zijn specifieke ziektekosten, en kunnen daardoor worden opgeteld bij de kosten van uw bril. Wellicht komt u zo wel boven de 325 euro uit voor chronisch zieken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lau, 26-03-2009 17:13 #114
Goedemiddag,
Sinds 5 jaar ben ik fybromyalgie (spierreuma) patient. Hiervoor sport ik en maak ik regelmatig gebruik van de sauna. Dit is echter niet onder medische begeleiding, doch wel geadviseerd door de reumatoloog, helaas ook niet vergoed door mijn verzekering. Zijn dit kosten die ik mag opvoeren bij mijn belasting? Daar wordt namelijk alleen gesproken over opvoeren mits onder begeleiding. Helaas krijg ik bij de belastingtelefoon geen antwoord, ik hoop hier op een reactie. Groet Laura Reactie infoteur, 26-03-2009
Beste Laura,
Maatgevend is of het hier om medische uitgaven gaat. Indien voorgeschreven door de reumatoloog (ik zou er toch om vragen), zou ik toch de meerkosten door uw aandoening ten opzichte van andere mensen die sporten, aftrekken. Niet alles dus, maar een deel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

S. Sullot, 26-03-2009 14:37 #113
Nog even terug komen op uw antwoord. In Duitsland kennen ze geen nominale premie en/of aanvullende premie. Je betaalt er een vast bedrag voor de particuliere verzekering. In ons geval is dat Euro 135,-- per maand. Kan ik van dit bedrag de (nederlandse) nominale premie aftrekken en de rest dan opvoeren als aanvullende premie? Groeten Stef Reactie infoteur, 26-03-2009
Beste S. Sullot,
De richtpremie voor de basisverzekering 2008 in Nederland bedraagt 95 euro per persoon per maand. Wat uw partner extra betaalt, kunt u inderdaad opvoeren als aanvullende ziektekostenpremies.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

S. Sullot, 26-03-2009 09:39 #112
Vraagje. Mijn partner is in Duitsland particulier verzekerd tegen ziektekosten. Zij woont in Nederland en moet hier ook belastingaangifte doen. Wat kan ik doen met haar betaalde premie bij de aftrekpost buitengewone lasten. Reactie infoteur, 26-03-2009
Beste S. Sullot,
Wanneer zij in Nederland belastingaangifte moet doen, kan ze ook hier de aftekbare ziektekosten opvoeren. Bij de premies gaat het in 2008 om de aanvullende premies ziektekosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. Hofland, 25-03-2009 12:01 #111
3 jaar geleden is bij mij artrose geconstateerd in de gewrichten van de grote teen. Hierdoor loop ik slecht, gebruik diverse (homeopatische) medicijnen, volg in overleg met de huisarts een dieet en moet extra kosten maken voor schoeisel. Ik neem aan dat ik voor de belastingaftrek van € 821 in aanmerking kom i.v.m. een chronische ziekte. Reactie infoteur, 25-03-2009
Beste J. Hofland,
De extra aftrek van € 821 geldt als:

* U op 31 december 2007 jonger was dan 65 jaar,
* U geen recht hebt op de vaste aftrek voor arbeidsongeschiktheid, en
* U in 2008 voor uzelf meer dan € 325 uitgeeft aan de zogenoemde specifieke uitgaven. Zie punt 8 uit het artikel.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Albert, 24-03-2009 11:54 #110
Mijn zoon heeft adhd en is vanaf mei 2008 uit huis, we hebben bijna elk weekenk opgehaald zijn reiskoseten aftrekbaar? Reactie infoteur, 19-06-2019
Beste Albert,
Niet als uw zoon niet ook daar verpleegd wordt. Wellicht komt u in aanmerking voor andere fiscale voorzieningen. Zie daarvoor het artikel:

https://financieel.infonu.nl/belasting/12848-belastingdienst-en-kosten-levensonderhoud-kind-in-2019.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

W. Borger, 22-03-2009 20:04 #109
Dag zeemeeuw,

Ik heb een studerende zoon. Voor hem ik de ziektekosten betaald, aanvullende verzekering premies en enkele specifieke uitgaven. Nu heeft hij zelf ook 3000 euro verdiend in het laaste kwartaal en kreeg zorgtoeslag over het hele jaar. Moet hij deze gemaakte ziektekosten nu zelf opvoeren. Of kan ik als ouder deze uitgaven toch opvoeren? Als ik dit als ouder opvoer, komt dan zijn algemene heffingskorting te vervallen? Reactie infoteur, 23-03-2009
Beste W. Borger,
U mag de betaalde ziektekosten aftrekken voor de kinderen met wie u nog een gezamenlijke huishouding voert en die jonger zijn dan 27 jaar. Uw zoon kan ze in ieder geval niet opvoeren, want hij heeft deze uitgaven kennelijk niet gedaan. Het bij u als buitengewone lasten opvoeren van deze kosten heeft dan ook geen invloed op de eventuele belastingaangifte van uw zoon.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tamara, 22-03-2009 17:49 #108
Het dieet dat mijn partner volgt (i.v.m. kanker) is niet op voorschrift van de oncoloog. Mijn partner heeft zelf de orthemoleculaire arts opgezocht, zonder verwijzing. Ik denk dat dit onder het alternatieve circuit valt, maar het gaat wel om een erkend arts. Kan hij dit vaste bedrag dan ook aftrekken? Reactie infoteur, 23-03-2009
Beste Tamara,
Ik heb een verwijzing opgenomen naar de aftrekbare dieten. Wellicht is het dieet van uw man hieronder te scharen, maar dat zult u zelf even moeten bekijken. Het is de uitgebreide lijst die de belastingdienst voor aftrekbare dieten hanteert:

http://aftrekbaardieet.blogspot.com/

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Erica, 20-03-2009 10:32 #107
Beste Zeemeeuw, Bedankt voor de snelle antwoorden! Dit is een informatieve site en een geweldige vraagbaak. Met vriendelijke groeten, Erica Reactie infoteur, 20-03-2009
Graag gedaan Erica, en bedankt voor het compliment.

Erica, 19-03-2009 22:46 #106
Therapeutische sporten zijn aftrekbaar indien de lessen plaatsvinden onder medisch toezicht. Valt een aanwezige fysiotherapeute in een warmwater zwembad (voor reuma-patiënten) onder medisch toezicht of directe medische begeleiding? Reactie infoteur, 20-03-2009
Beste Erica,
De kosten van de fysiotherapeut zijn volledig aftrekbaar, ook zonder verwijzing arts. Daarmee neemt de fysiotherapeut voor zijn behandelingsveld medisch toezicht en medische begeleiding over.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Erica, 19-03-2009 20:41 #105
Een kennis van me heeft een poos wegens een hartstilstand in het ziekenhuis gelegen.
Kan haar echtgenoot het parkeergeld m.b.t. bezoeken aan haar aftrekken? Reactie infoteur, 20-03-2009
Beste Erica,
Reiskosten voor ziekenbezoek kunnen alleen worden afgetrokken als de zieke in totaal langer dan een
maand is verpleegd en de enkele reisafstand tussen woning en de verblijfplaats van de zieke meer is dan tien kilometer. Eigen vervoer tegen 20ct per km, openbaar vervoer en vervoer per taxi tegen de werkelijke kosten. De eventuele parkeergelden zijn al in de kilometervergoeding verwerkt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tamara, 19-03-2009 10:16 #104
Mijn partner heeft kanker en gaat hier voor naar een orthemoleculaire arts, hij volgt een dieet en slikt voedingssupplementen. Dit is niet op verwijzing van zijn huisarts. Kan hij deze kosten aftrekken? Zo ja, hoe moet hij aantonen hoe hoog de kosten zijn voor zijn dieet? (hij ontvangt ook gedeeltelijk waz-uitkering)

Kosten voor de psycholoog, die niet vergoed worden door de ziektekostenverzekering zijn ook aftrekbaar?

Ikzelf ga al jaren naar een optoloog, voor mijn ogen. Ik was fors bijziend, nu niet meer dankzij therapeutische lenzen en oog -trainingen. Ook dit was niet op verwijzing van mijn huisarts. Kan ik de kosten aftrekken? Reactie infoteur, 19-03-2009
Beste Tamara,
1. In geval van oncologie is voor een energieverrijkt dieet in combinatie met eiwitverrijking 1.118 euro aftrekbaar in 2008. Vraag alsnog de arts, om een dieetbevestiging. Dit is een vast bedrag per jaar.
2. De reiskosten richting arts zijn volledig aftrekbaar.
3. De waz uitkering speelt slechts in die zin een rol, dat uw uitgaven een bepaalde drempel moeten overstijgen, zoals in het artikel aangegeven.
4. Ook de kosten van de psycholoog zijn aftrekbaar.
5. De lenzen zijn aftrekbaar.
6. Voor een opticien, optoploog, optometrist is in beginsel geen verwijsbrief nodig. Mocht de inspecteur er toch naar vragen, dan kan de huisarts voor betreffende verwijzing zorgen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fredo, 18-03-2009 21:31 #103
Onze zoon is een maand te vroeg gebroen en heeft 12 dagen in het ziekehuis moeten blijven. Mama mocht naar 2 dagen naar huis. Vele ritjes van huis naar ZH gedaan. Die kunnen we aftrekken begrijp ik. Maar kosten voor aanschaf 'prematuur-kleding'. kunnen die ook worden opgevoerd? Of alleen de huur kolfapparaat/babyweegschaal. aanschaf lacta-spul etc.?

ps. of meer zwangerschap/geboorte-belastingtips zijn welkom
ps2. bedankt voor de andere tips!:-) Reactie infoteur, 19-03-2009
Beste Fredo,

1. De kosten voor geneeskundige, heelkundige en verloskundige hulp zijn volledig aftrekbaar, voor zover niet vergoed, inclusief de bijbehorende reiskosten van bezoek.
2. Verder ook alle kosten, die met de bevalling samenhangen. Ik noem er een paar:
- de kosten van een kraampakket,
- de kosten van een bekkenband, ruggesteun, krukken, po-stoel, douchestoel of ander hulpmiddel,
- de eigen bijdrage van een 20-weken echo
- de kosten van een kraamhotel en poliklinisch bevallen,
- een eigen bijdrage voor de huur van een weegschaal,
- een eigen bijdrage voor een hulp in huishouding en lactatiekundige,
- de aanschafkosten van een kolf,
- eventuele medicatie.
3. Vergeet ook de inkomensafhankelijke combinatie korting met ingang van 2009 niet. Zie het artikel:

http://financieel.infonu.nl/belasting/29573-belastingdienst-de-heffingskortingen-in-2009.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Iwan, 17-03-2009 18:56 #102
Ik liet jaren mijn belastingaangifte door een "mannetje" doen, maar sinds vorig jaar heb ik besloten dit zelf te doen. Nu heb ik dat volgens mij niet zo slim gedaan, omdat ik gewoon de vorige belastingaangiften erbij pakte en deze kopieerde met de actuele (loon) gegevens. Nu lees ik op jou, overigens prima, site dat je de kosten voor aanvullende zorgverzekering, tandartsverzekering, etc kunt aftrekken. Ik heb de afgelopen 6 jaar, een nieuwe bril gekocht, nieuwe lenzen gekocht, mmerder keren lensvloeistof gekocht, 2 kronen geplaatst en diverse andere (kleine) kosten bij de tandarts gemaakt. Wat kan/mag ik hiervan als aftrekpost gebruiken en kan ik dat ook met terugwerkende kracht doen voor de vorige jaren? Reactie infoteur, 18-03-2009
Beste Iwan,
1. Wat u hier noemt is allemaal aftrekbaar tot en met 2008: aanvullende zorgverzekering, tandartsverzekering, nieuwe bril, nieuwe lenzen, lensvloeistof, 2 kronen en diverse andere (kleine) kosten bij de tandarts. Maar dan wel dat deel, dat niet door de verzekeraar is vergoed. Let ook op de inkomensdrempel.
2. In 2009 wordt het anders, maar is er nog steeds veel aftrekbaar aan ziektekosten. Zie het artikel:

http://financieel.infonu.nl/belasting/13832-belastingdienst-aftrek-buitengewone-uitgaven-verdwijnt.html

3. In een belastingjaar kunnen de ziektekosten worden afgetrokken, die in het bewuste jaar zijn betaald. Dat kunnen ook vooruitbetaalde kosten zijn. Uitzondering zijn de premies, die maximaal voor 12 maanden in een keer mogen worden afgetrokken.
4. Wie duidelijk posten is vergeten, kan om een herstel van de belastingaangifte vragen, of zolang de aanslag nog niet binnen is, een nieuwe belastingaangifte doen.

Zie hiervoor het artikel:

http://financieel.infonu.nl/belasting/32141-belastingdienst-herstel-zo-fout-in-je-belastingaangifte.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fred Kagie, 16-03-2009 16:11 #101
Ik heb drie studerende kinderen. Ik betaal al hun ziektekosten. Dus de aanvullende premie ziektekosten en alle kosten die niet door de zorgverzekeraar betaald worden. Mijn kinderen zijn 27/24 en 22 jaar. De middelste woont nog thuis. Mag ik deze kosten aftrekken? Reactie infoteur, 16-03-2009
Beste Fred Kagie,
U mag ze aftrekken voor de kinderen wie wie u nog een gezamenlijke huishouding voert en die jonger dan 27 jaar zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dennis, 15-03-2009 20:09 #100
Dagelijks gebruik ik medicijnen, antidepressiva. Kom je, omdat je meer dan 180 dagen per jaar medicijnen gebruikt, in aanmerking voor aftrek chronisch ziekte? Reactie infoteur, 29-09-2019
Beste Dennis,
Onderscheid daarbij 2008 en 2009:
1. In 2008 komen nog velen in aanmerking voor de aftrek chronisch zieken, wanneer ze meer dan €325 aan specifieke ziektekosten hebben. Zie punt 8 uit het artikel voor die aftrekposten.
2.In 2009 wordt gekeken naar het lijstje, dat het CAK hanteert. Daarbij hangt het ondermeer af van de soort medicijnen, die u gebruikt.

Zie voor het CAK lijstje het artikel:

https://financieel.infonu.nl/verzekering/64562-verplicht-eigen-risico-2020-en-de-zorgpremie-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tom, 13-03-2009 09:44 #99
Goed artikel, toch nog een vraag: is het opvoeren van dieetkosten en aftrek chronische ziekte nu en/en of kun je bij opvoeren dieetkosten volgens dokteradvies geen aanspraak maken op de chronisch ziekte aftrek. Reactie infoteur, 13-03-2009
Beste Tom,
1. Het is en/ en.
2. Zie voor andere belastingadviezen:

http://inkomstenbelasting.jouwpagina.nl/

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Patrick, 12-03-2009 23:05 #98
Mijn vrouw is in 2000 ernstig hartpatient geworden, zeker de eerste jaren hebben wij thuiszorg gehad, deze kosten, in totaal?3000 hebben wij zelf moeten betalen, mogen wij deze kosten aftrekken en zo ja kan dit ook vanaf 2000, valt dit dan onder buitengewone uitgaven, daarnaast moet mijn vrouw gemiddeld 5x per jaar voor controles naar het ziekenhuis enkele rit 37km zijn deze kosten ook aftrekbaar? bij voorbaat dank. Reactie infoteur, 13-03-2009
Beste Patrick,
1. De kosten van de thuiszorg die u zelf betaalt, zijn volledig aftrekbaar van de belasting als specifieke ziektekosten.
2. De reiskosten naar het ziekenhuis van uw vrouw zijn volledig aftrekbaar tegen werkelijke kosten, inclusief parkeergeld.
3. Wat betreft de aangifte voor de belastingen in eerdere jaren geldt, dat u fouten kunt proberen te herstellen door daarover contact op te nemen met de belastingdienst. Zie voor verdere uitleg het artikel:

http://financieel.infonu.nl/belasting/32141-belastingdienst-herstel-zo-fout-in-je-belastingaangifte.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Roos, 12-03-2009 19:07 #97
Afgelopen jaar is mijn inkomen niet boven de drempel uitgekomen en dus krijg ik alle betaalde belasting terug. Daarnaast heb ik nog een fors bedrag aan aftrekposten (mn scholing) waar ik nu dus niets mee kan, of wel? Het bedrag aan aftrek is niet groter dan mijn totale inkomen. Reactie infoteur, 13-03-2009
Beste Roos,
U kunt niet meer aan belasting terug krijgen dan u betaald hebt. Maar ik zie twee mogelijke oplossingen, die misschien ook voor u gelden:
1. TBU regeling. Wanneer u in verhouding tot uw inkomen veel ziektekosten betaalt, kunt u van de belastingdienst een deel terug krijgen.

Zie voor verdere uitleg het artikel:

http://financieel.infonu.nl/belasting/12701-belastingdienst-de-verzilveringsregeling-tbu-regeling.html

2. Middeling van inkomen. Door naar uw inkomens van de afgelopen drie jaar te kijken, en die te middelen.
Zie voor verdere uitleg het artikel

http://financieel.infonu.nl/belasting/16642-belastingdienst-minder-belasting-via-middeling-van-inkomen.html

Linda, 11-03-2009 13:23 #96
Ter ondersteuning van mijn rugproblemen gebruik ik glucosamine en magnesium (voedingssupplementen) zijn deze belastingaftrekbaar?
Deze middelen zijn op advies van natuur geneeskundig therapeut. Consulten worden wel vergoed door ziekenfonds.
Weet u misschien ook of de reiskosten naar een therapeut wordt vergoed? Zo ja, is dat dan 0,20 per km?
Met vriendelijk groeten, LInda Reactie infoteur, 11-03-2009
Beste Linda,
1. De vervoerskosten naar de therapeut kunnen worden afgetrokken tegen de werkelijk gemaakte kosten, voor zover niet vergoed.
2. Glucosamine is door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen als geneesmiddel ter verlichting van artrose geregistreerd, en dus aftrekbaar.
3. Homeopatische geneesmiddelen, waaronder Magnesium Phosphoricum D6, is zonder recept verkrijgbaar en aftrekbaar van de belasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Simon, 10-03-2009 20:36 #95
M'n complimenten voor de zeer uitvoerig beschreven onderwerpen. Ik kon helaas mijn vraag nog niet beantwoord zien. Ook ik moet regelmatig naar het ziekenhuis 20 km verderop om mijn bloed te laten controleren ivm het gebruik van bloedverdunners. Zelf heb ik een lease-auto maar ik ga ook regelmatig met de auto van mijn vrouw. Kan ik nu wel reiskosten aftrekken? Reactie infoteur, 11-03-2009
Beste Simon,
U mag de werkelijke kosten van vervoer aftrekken. Bij een lease auto gaat het om de extra kosten, die u hierdoor zelf maakt (dit hangt van de soort lease af). Ook de extra kosten met de auto van uw vrouw kunt u volledig aftrekken (kilometers, afschrijving, verzekering). Wellicht geeft de ANWB u een idee hoeveel dat is voor de betreffende auto. Vergeet niet, om ook de eventuele parkeergelden op te voeren.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nancy, 10-03-2009 20:01 #94
Is de wettelijke eigen bijdrage welke ik heb voldaan aan de psycholoog aftrekbaar? Reactie infoteur, 11-03-2009
Beste Nancy,
De wettijke eigen bijdrage per sessie bij de psycholoog is aftrekbaar, het verplicht eigen risico van 150 euro in 2008 niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marieke, 10-03-2009 14:21 #93
Nog een vraag over reiskosten vergoeding. Ik woon in Utrecht en heb psychotherapie bij een vrijgevestigd psychotherapeut in Amsterdam. Kan ik de reiskosten aftrekken van de belasting? Reactie infoteur, 10-03-2009
Beste Marieke,
Het antwoord is ja: u mag de werkelijke reiskosten aftrekken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jos Hofstee, 09-03-2009 21:08 #92
Of orthodontiekosten aftrekbaar is als vraag al beantwoord, maar voor mij is niet helder of dit bij specifieke uitgaven (een beugel is een hulpmiddel) moet worden geschreven of algemene uitgaven. Reactie infoteur, 10-03-2009
Beste Jos Hofstee,
Orthondontiekosten vallen niet onder de specifieke uitgaven maar de overige uitgaven ziektekosten. Een gebitsprothese is een hulpmiddel dat, voor zover niet vergoed, als specifieke kosten is af te trekken. Bij een beugel wordt het al zeer discutabel: normaliter wordt dat niet als medisch artikel gezien dat een lichaamsfunctie overneemt, iets wat wel vereist is, om als hulpmiddel te worden aangemerkt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

W. Prins, 09-03-2009 15:21 #91
Ik heb i.v.m. glaucoom op advies van een Low Vision arts een Loupe lens aangeschaft en vergoed gekregen. Later heb ik er nog een gekocht voor ons vakantieverblijf. Ook heb ik een Easypocket inschuifloupe gekocht. Beide laatste komen niet voor vergoeding bij de verzekering in aanmerking. Mag ik deze opvoeren voor de IB 2008. Reactie infoteur, 09-03-2009
W.Prins,
Ook een uit medisch oogpunt aangeschafte loep is als specifieke ziektekosten aftrekbaar in 2008.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. Ottenheym, 09-03-2009 12:23 #90
Zijn de kosten voor vervoer naar psycholoog ook aftrekbaar? Reactie infoteur, 09-03-2009
Beste J. Ottenheym,
Ja, tegen werkelijke kosten als het uzelf betreft.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeeleeuw, 08-03-2009 18:39 #89
Ik heb een cochleaire implantatie ondergaan. Dat is iets experimenteels voor doven om weer te kunnen horen. Het gehooraparaat kost meer dan 7000 Euro. Juist daarom heb ik het bijbehorende gehoorapparaat in bruikleen, maar ik ben verlpicht jaarlijks 120 euro aan verzekering tegen diefstal etc te betalen. Ik ben ook heel veel kwijt aan batterijkosten. Zijn beide kostensoorten aftrekbaar als buitengewone lasten. Reactie infoteur, 08-03-2009
Beste Zeeleeuw,
Voor zover niet vergoed door een andere instantie, zoals de verzekeringsmaatschappij, zijn deze kosten aftrekbaar als specifieke ziektekosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

W. van Hee, 07-03-2009 20:34 #88
Ik hoorde dat je de aanschafkosten van een scootmobiel in één keer mag aftrekken bij de buitengewone uitgaven over 2008.Laatste jaar immers ook!
Van een andere adviseur vernam ik dat je slechts een deel van de aanschafwaarde(afschrijving dus) van een scootmobiel mag meenemen als aftrekpost bij de buitengewone uitgaven over 2008 op basis van levensduur en restwaarde van de scootmobiel? Wat wordt nu feitelijk fiscaal geaccepteerd en wat is belastingtechnisch juist? Reactie infoteur, 08-03-2009
Beste W. Van Hee,
Bij hulpmiddelen, die een restwaarde hebben, geldt als regel dat u die in meerderen jaren kunt aftrekken. Zie ook de vraag van Jan Veldkamp van 3-3-2009. Voor de aftrek van bepaalde hulpmiddelen, waaronder de scootmobiel, is 2008 niet het laatste jaar van aftrek.
Zie ook het artikel:

http://financieel.infonu.nl/belasting/13832-belastingdienst-aftrek-buitengewone-uitgaven-verdwijnt.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans, 05-03-2009 13:17 #87
Vraag: ik ben chronisch ziek geworden door een herseninfarct en vroeg me af of ik de volgende zaken ook kan aftrekken in 2008: Abonnementen op belangverenigingen, reiskosten van bijeenkomsten die met mijn ziekte te maken hebben en reiskosten van nazorg en cursussen ivm mijn ziekte. Reactie infoteur, 05-03-2009
Beste Hans,
Maatgevend voor de aftrek ziektekosten, is de medische noodzaak van een uitgave. Uit dit rijtje voldoen daaraan de reiskosten van de nazorg. Als uw arts ook de andere zaken heeft geadviseerd, om een goede behandeling mogelijk te maken, kunnen zij ook als aftrekpost in aanmerking komen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R. Ten Haring, 04-03-2009 17:10 #86
Vraag; Op advies van mijn huisarts ben ik lid geworden van een fitniss studio waar ik onder begeleiding van de daar aanwezige fysiotherapeut om rug versterkende oefeningen te doen. Ik ben namelijk voor 35/45 afgekeurd voor mijn groeistoornis van mijn rugwervel. Mijn vraag is nu kan ik de kosten voor 2008 300 euro aftrekken van de belasting onder de groep buitengewone uitgaven? Reactie infoteur, 04-03-2009
Beste R. ten Haring,
Aangezien deze fitness tot het competentieterrein van een fysiotherapeut hoort, zijn de bijbehorende kosten aftrekbaar als kosten fysiotherapie, voorzover niet elders aan u vergoed.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan Veldkamp, 03-03-2009 14:12 #85
Vraag: Kunt u mij vertellen welk bedrag ik mag opvoeren voor de belasting ivm stroom gebruik voor mijn 2 scootmobielen? Is dit een vast bedrag of een berekening? Reactie infoteur, 03-03-2009
Beste Jan Veldkamp
Sommige gemeenten vergoeden een scootmobiel en geven een bedrag voor het gebruik. Als dat niet het geval is, mag u de kosten voor de aanschaf van de scootmobiel aftrekken, plus de kosten voor onderhoud, verzekeringen en reparaties. Omdat een scootmobiel een handelswaarde houdt, moet u hem in meerdere jaren afschrijven: bijvoorbeeld 4 jaar. Bij het verbruik gaat het om de werkelijke kosten. De inspecteur kan u wel om een onderbouwing daarvan vragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Theo, 25-02-2009 08:21 #84
Prima artikel, maar ik heb toch nog vragen (aangifte 2008):
- zijn de kosten voor behandeling door een psycholoog (i.c. neurotherapeut) aftrekbaar
- idem de kosten van een door hem uitgevoerd e.e.g.
- idem de kosten van door hem geadviseerde voedingssupplemeneten Reactie infoteur, 25-02-2009
Beste Theo,

1. De kosten van behandeling door een neurotherapeut en de e.e.g. zijn aftrekbaar bij de buitengewone lasten ziektekosten als overige uitgaven.
2. Voedingssupplementen worden gezien als preventieve maatregelen tegen ziekte, en zijn onder die noemer niet aftrekbaar. Wel aftrekbaar zijn de door de therapeut voorgeschreven medicijnen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Piet, 24-02-2009 10:13 #83
Zijn de kosten voor een aanvullende tandartsverzekering aftrekbaar? Reactie infoteur, 24-02-2009
Beste Piet,
Ja!
Met vriendelijke groeten
Zeemeeuw

Fons van de Logt, 23-02-2009 21:35 #82
Mijn zoon is al vanaf zijn geboorte gehandicapt en is sinds een paar nu woonachtig op een instituut, zijn leeftijd is 26 jaar. Mijn vraag welke kosten kan ik aftrekken, daar er nogal wat extra kosten gemaakt zijn die ik voor hem betaal, extra kleding etc. Daarnaast halen we en brengen wij hem tweewekelijks, zijn deze kosten ook (0,20 ct/pk) aftrekbaar? Zo nee wat is dan het verschil met iemand ouder dan 27 jaar? Reactie infoteur, 19-06-2019
Beste Fons van de Logt,

1. De ziektekosten en ziektekostenpremies, die u zelf betaalt voor een kind tot 27 jaar, waarbij het kind zelf onvoldoende financieel in staat is de kosten te dragen, zijn bij u aftrekbaar als specifieke ziektekosten.
2. Dan is er tot 2015 nog de aftrekpost levensonderhoud kinderen, die geldt voor het levensonderhoud, exclusief de ziektekosten. Daar voor verwijs ik u naar het artikel:

https://financieel.infonu.nl/belasting/12848-belastingdienst-en-kosten-levensonderhoud-kind-in-2019.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Leon van Tienoven, 19-02-2009 13:50 #81
Mijn echtgenote heeft COPD plus nog een aantal aandoeningen. Zij ontvangt een PGB. Daarnaast hebben wij via de WMO een aantal voorzieningen. Kan de eigen bijdrage voor het PGB van de AWBZ en de WMO worden opgevoerd als buitengewone lasten? Wij hebben een machine voor zuurstof. Als vergoeding voor electriciteit ontvangen wij? 240,- maar het verbruik is het dubbele. Kan dit worden afgetrokken? Ik heb een badlift van? 1700,- voor mijn vrouw aangeschaft kan dit worden afgetrokken? Reactie infoteur, 19-06-2019
Beste Leon van Tienoven,
1. Eigen bijdragen voor (para)medische zorg zijn fiscaal aftrekbaar, wanneer dat gebeurt onder verwijzing van een erkende arts. Dit geldt overigens niet voor het verplicht en vrijwillig eigen risico voor de premies ziektekosten.
2. Waarschijnlijk heeft u door de COPD van uw vrouw ook recht op een compensatie door het CAK van het verplicht eigen risico ziektekosten. Dit is afhankelijk van het medicijngebruik.
3. Bij de machine voor zuurstof zijn de werkelijke kosten aftrekbaar minus de vergoeding, die u krijgt.
4. Bij de badlift moet gelden, dat dit is gebeurd op aanwijzing van uw arts. Bij deze medische noodzaak is de lift volledig aftrekbaar. Officieel geldt hierbij ook de regel dat een waardevermeerdering van het huis door de ingreep, indien uw eigen woning, daar weer af moet. Maar van een waardevermeerdering zal nauwelijks sprake zijn.
Met vriendelijk groeten,
Zeemeeuw

Jan, 18-02-2009 17:45 #80
Mijn moeder is in 2008 overleden en begraven. Mijn vader heeft de kosten daarvoor in 2009 betaald (er was geen sprake van een verzekering).
Zijn de begrafeniskosten aftrekbaar voor zijn inkomstenbelasting 2008? Reactie infoteur, 18-02-2009
Beste Jan,
In 2008 was het zo dat de begrafenis/crematiekosten van de echtgenoot, fiscale partner of die van hun kinderen tot 27 jaar als buitengewone uitgaven voor de inkomstenbelasting aftrekbaar waren. Voorwaarde was dan wel dat de kosten in 2008 moeten zijn betaald. In 2009 bestaat deze aftrekmogelijkheid niet langer. Wel zijn de kosten in mindering te brengen op de eventuele boedel van de erfenis.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

John, 18-02-2009 11:20 #79
Ik heb 3 kinderen waarvan 2 de diagnose hebben van ADHD en eentje ADHD/PDD NOS. Kom ik voor hun in aanmerking voor de vaste aftrek van 821 euro? En als ik daar recht op heb/had, kan ik in de aangifte van 2008, ook de voorgaande jaren meenemen? Reactie infoteur, 18-02-2009
Beste John,

1. De kosten voor voorgeschreven medicijnen, waarvoor u geen vergoeding heeft ontvangen, kunt u in 2008 aftrekken van de belasting. Ook die voor voor de ADHD-medicatie. Voor iedere persoon, die zo meer dan €325 aan ziektekosten heeft, bedraagt de extra aftrek €821. Zie punt 8 uit het artikel.
2. Voor 2008 kunt u alleen ziektekosten aftrekken, die ook in 2008 zijn betaald.
3. Voor eerdere jaren moet u de aftrekpost opvoeren bij de bijbehorende belastingaangifte. Zolang er geen aanslag van de belastingdienst binnen is, stuurt u gewoon gewijzigde gegevens in. Als een aanslag definitief is, krijgt u over het algemeen zes weken de tijd, om bezwaar te maken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sandra, 14-02-2009 20:11 #78
Hallo zeemeeuw ik heb een vraag ik heb vorig jaar januari 2008 een herseninfarct gehad en zit nu voor de rest van mijn leven aan de bloedverdunners en betaal een eigen risico van 155euro is dat belastingaftrekbaar? Reactie infoteur, 15-02-2009
Beste Sandra,
Het eigen risico niet, de geneesmiddelen weer wel voor zover de verzekeraar ze niet vergoedt.
Met vriendelijke groet,
Zeemeeuw

Wim, 13-02-2009 20:20 #77
Ik ben 70 jaar.In 2008 ben ik een aantal maanden naar een fitness centrum geweest, omdat mijn conditie in de winter achteruit gaat.Zijn deze kosten aftrekbaar?
De wettelijke eigen bijdrage van mijn ziektekosten verzekering is die aftrekbaar? Reactie infoteur, 29-09-2019
Beste Wim,
Helaas niet, ook het wettelijk verplicht eigen risico is niet fiscaal aftrekbaar voor u.

https://financieel.infonu.nl/verzekering/11747-zorgpremies-2014-2015-en-alles-over-het-eigen-risico.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ineke, 11-02-2009 22:00 #76
Al ruim 15 jaar geleden kreeg ik van de huisarts te horen een natriumarm dieet te gebruiken ivm hoge bloeddruk. Kan ik hiervoor 420 opvoeren bij dieet op doktersvoorschrift? Mocht dat zo zijn, dan heb ik dat nooit zo begrepen. Reactie infoteur, 11-02-2009
Beste Ineke,
Dat mag dus wel. Of het ook 15 jaar terug mocht, weet ik echter niet. Zie ook soortgelijke vraag van Jerry op 6-2-09.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

De Bekker, 10-02-2009 23:01 #75
Bij het lezen van uw artikel over ziektekostenaftrek, kan ik niet terugvinden of de reiskosten, die ik zo'n 25 keer per jaar maak per eigen auto, voor bezoek aan een fysiotherapeut, enkele reisafstand 4 km. ook aftrekbaar zijn. Reactie infoteur, 11-02-2009
Beste De Bekker,
Uw reiskosten naar de fysiotherapeut zijn in 2008 volledig aftrekbaar tegen werkelijke kosten. Dit mag ook zonder verwijzing huisarts, als uw behandeling tot het deskundigheidsgebied van de fysiotherapeut behoort.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sam, 10-02-2009 16:39 #74
Ik heb in 2008 een voorlopige aanslag 2007 gehad waarbij ik een bedrag van rond 300 euro moest terugbetalen, mijn vraag is dan, is het bedrag aftrekbaar in aangifte 2008? Reactie infoteur, 10-02-2009
Beste Sam,
Helaas is de in 2008 betaalde extra belasting over 2007 niet aftrekbaar van de inkomstenbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sandra Edens, 09-02-2009 09:26 #73
Ik heb in 2008 een spiraal (anticonceptie) volledig moeten betalen zonder een vergoeding van de zorgverzekeraar. Is dit aftrekbaar? Reactie infoteur, 09-02-2009
Beste Sandra Evens,
Na verwijzing door de huisarts, op voorschrift van en inbrenging door de gynaecoloog, is dit als buitengeowne uitgave ziektekosten aftrekbaar in de categorie overige ziektekosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jerry, 06-02-2009 14:31 #72
Mijn vrouw en ik doen gezamenlijk aangifte. Zij heeft een inkomen van 14000 euro. Zelf heb ik 40000 euro aan inkomen. Zij heeft een ziektekostenaftrekpost van 521 euro. Onze gezamenlijke drempel is 801 euro. Is het beter dat zij apart aangifte doet, of moeten we hiervoor een T formulier gebruiken? Reactie infoteur, 06-02-2009
Beste Jerry,
1. Indien gehuwd en gezamenlijk een huishouden voerend, bent u en uw vrouw verplicht fiscale partners.

Zie ook het artikel:
http://financieel.infonu.nl/belasting/31116-wat-is-fiscaal-partnerschap.html

2. Fiscaal partnerschap kan voordelen hebben bij de verdeling van de aftrekposten. Een grote uitzondering hierop zijn aftrekposten, waarbij gekeken wordt naar het gezamenlijke inkomen, zoals bij de buitengewone uitgaven, ziektekosten.

3. Het t biljet is normaliter de aangewezen weg, wanneer u niet verplicht bent om belastingaangifte te doen, maar wel een teruggave verwacht. Dat is bij u niet het geval.
4. Wellicht valt de aftrekpost van uw vrouw onder de aftrek chronisch zieken, waardoor €821 meer aftrekbaar is.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Franz, 06-02-2009 13:32 #71
Is mijn vraag blijkbaar toch niet duidelijk genoeg geweest: het gaat mij niet om de door u beschreven kostn maar om de kosten welke wij gemaakt hebben door bijv. 10x in 2008 MET onze zoon VAN HUIS UIT een specialist te bezoeken in een instelling op 40 km van ons huisadres. Sorry voor het misverstand, hopelijk hierop nog een nadere reactie. Bedankt alvast! Reactie infoteur, 06-02-2009
Beste Franz,
Voor het vervoer van uw eigen kind naar de specialist kunt u in dit geval de werkelijke kosten van vervoer, inclusief parkeergelden als specifieke kosten aftrekken. Voor vervoer met een eigen auto is dit niet zo eenvoudig, ook al geeft de ANWB daar wel indicaties voor. Het is afhankelijk van type, bouwjaar, verzekeringen en zo verder. Het verdient aanbeveling om zo'n som eens te maken. In de praktijk doet de belastingdienst niet moeilijk over 30ct per kilometer, maar wellicht bent u duurder uit. In dat geval kan de inspecteur om een nadere onderbouwing vragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Franz, 06-02-2009 11:00 #70
I.v.m. veelvuldig specialistenbezoek tbv mijn zoon hebben we in 2008 de nodige reiskosten moeten maken. Hanteert de fiscus een standaard bedrag p/km als aftrekpost of moet er zelf een "redelijk" bedrag (bijv. de 37 cent p/km die veel werkgevers hanteren als kmvergoeding) bepaald worden? Ben ergens een bedrag van 20 cent tegengekomen maar dat ziet, zoals ook uit uw stuk nmm blijkt, op de kosten van bezoek aan een in een ziekenhuis e.d. verblijvend familielid. Reactie infoteur, 06-02-2009
Beste Franz,
Bij ziekenbezoek van een ziek gezinslid, dat langer dan één maand in het ziekenhuis, verpleeginrichting of revalidatieoord verblijft, en op meer dan 10 kilometer van het huis verpleegd wordt, en bovendien jonger is dan 27 jaar, mag u voor deze bezoeken in 2008 20 cent per kilometer aftrekken. Als uw zoon buitenshuis woont, of de ziekte is begonnen, wanneer hij buitenshuis woonde, is de aftrek helaas nihil.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jerry, 06-02-2009 10:58 #69
Ik heb in 2008 een bypassoperatie ondergaan. Nu heb ik gehoord dat ik, omdat ik daardoor hartpatient ben, een bedrag van 266 euro aan dieetkosten kan opvoeren. Mijn vrouw en ik doen gezamenlijk aangifte. Zij heeft 521,- euro tandartskosten gemaakt. Wat dien ik bij Overige uitgaven als ziektekosten bedrag op ons gezamenlijke digitale biljet in te vullen. Er werd op het biljet al automatisch een drempel van 801 euro ingevuld n.a.v. de ingevulde inkomens. Bijvoorbaat dank. Reactie infoteur, 06-02-2009
Beste Jerry,
A. Het gaat altijd om een dieet op doktersvoorschrift. Vraag uw arts hierom. Bij Hypertensie en Hartziekten geldt voor 2008 onderstaande aftrek, wanneer een dieet het hele jaar is gevolgd. Anders wordt het een deel hiervan. Bovendien geldt niet en en. Het is of het ene of het andere:
1. Hypertensie Natriumbeperkt: €420 aftrek,
2. Decompensatio cordis, hartfalen Natriumbeperkt: €420 aftrek,
3. Sterk Natriumbeperkt: €505 aftrek.

B. De kosten zijn in 2008 aftrekbaar onder de kosten chronisch zieken. Boven de €325 heeft u recht op extra aftrek. Zie punt 8 uit het artikel.

Met vriendelijke groeten
Zeemeeuw

Yennis, 02-02-2009 17:46 #68
Ik heb in 2008 kosten gemaakt voor orthodontie die maar voor een klein gedeelte vergoed zijn. Mag ik deze ook opvoeren als overige ziektekosten? Alvast bedankt! Reactie infoteur, 02-02-2009
Beste Yennis,
Ja. Zie ook vraag van Carla.
Groetjes,
Zeemeeuw

Carla, 01-02-2009 21:14 #67
Goedenavond,
in 2008 heb ik 2 bruggen laten plaatsen. Kan ik deze kosten nu opvoeren onder specifieke uitgaven of onder algemeen (tandartskosten)?
Met vriendelijke groet,
Carla Reactie infoteur, 01-02-2009
Beste Carla,
De kosten van de huisarts, de tandarts of een specialist zijn als buitengewone uitgaven ziektekosten aftrekbaar als overige ziektekosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tarik, 01-02-2009 10:51 #66
In 2008 heb ik een bril aangeschaft. waar kan ik aangeven dat ik dit bedrag van de belastingdient (gedeeltelijk) terug kan vragen? is er een speciale formulier voor? Reactie infoteur, 01-02-2009
Beste Tarik,
1. Om geld terug te krijgen of een extra tegemoetkoming te krijgen, moet u bij de Belastingdienst aangifte doen. Dit kan via het aangiftebiljet inkomstenbelasting letter P, vraag 25 Ziektekosten of andere buitgenwone uitgaven. Of via het T biljet, en in het bijzonder het Tz biljet.
2. Zie daarvoor ook het volgende artikel:

http://financieel.infonu.nl/geld/12415-belastingdienst-het-t-biljet.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gerard, 30-01-2009 16:34 #65
Mijn vrouw is hartpatient sinds Dec. 2005. Op een gewone fiets kan zij nog moeilijk fietsen.Daarom hebben we een electrische fiets aan geschaft. De gemeente geeft geen vergoedingen hiervoor. Is het mischien (deels?) aftrekbaar via de belasting? Reactie infoteur, 30-01-2009
Beste Gerard,
Deze kosten kunnen worden afgetrokken als extra kosten voor vervoer door ziekte of invaliditeit. De crux zit daarbij in het woord Extra, namelijk extra t.o.v. niet zieken, die een gewone fiets hebben. Maar hoe bereken je dat? Een mogelijkheid is, om van het aankoopbedrag de prijs van een gewone fiets af te trekken, en het bijvoorbeeld te delen door5. Dan schrijft u de fiets in 5 jaar af. Wellicht vindt uw belastinginspecteur een afschrijving in minder jaren ook goed.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Leonne Delcliseur, 27-01-2009 21:10 #64
Sorry, maar het is mij nog niet helemaal duidelijk of ik als uitkeringsgerechtigde in het buitenland ook de op de jaaropgave genoteerde AWBZ bijdrage Zorgverzekeringswet mag aftrekken.Verder het bedrag vergoeding bijdrage zvw, en de bijdrage zvw. Dat laatste lijkt me wel duidelijk en de nominale bijdrage ook. Kortom, mag ik alle 4 de genoteerde bedragen of er slechts 2 van noteren bij de buitengewone lasten.M.vr.gr.Leonne. Reactie infoteur, 28-01-2009
Beste Leonne Delcliseur-Van Elk,
Van deze vier heeft u als aftrekposten uw inkomensafhankelijke bijdrage zvw en de nominale premie (forfaitair € 1.015 per persoon). De vergoeding zvw wordt bij uw inkomen geteld, en daarover betaalt u belasting. De AWBZ premie is niet aftrekbaar. Wie buiten Nederland in een lidstaat van de Europese Unie of een verdragsland als Australie of Marokko woonde, betaalde over zijn inkomen in 2006 8,8 procent AWBZ-premie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Leonnne Delcliseur-Van Elk, 26-01-2009 22:18 #63
Vul nu mijn buitengewone lasten voor 2006 in. Voor het eerst. Dom, dom, dom.Op mijn jaarafrekening van de UWV staan: Vergoeding bijdrage zvw… bijdrage zvw… nominale bijdrage zvw… awbz bijdrage zvw… Mag ik al deze bedragen als buitengewone lasten noteren?´n Beetje laat 2006, maar het is niet anders. Volgende week 2007 en dan 2008. Ik wil het zelf kunnen, maar stel het dus alsmaar uit. Reactie infoteur, 27-01-2009
Beste Leonne Delcliseur-Van Elk,
1. Ja, in de belastingaangifte over 2006 mag u ondermeer de betaalde of ingehouden inkomensafhankelijke bijdragen en de aan de ziektekostenverzekeraar betaalde aanvullende premies zorgverzekeringswet, zvw, aftrekken als buitengewone uitgaven. Forfaitair gold in 2006 voor de standaardpremie zvw een aftrek van € 1.015 per persoon.
2. In 2006 was de drempel buitengewone uitgaven overigens 11,5% van het verzamelinkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ton Griekspoor, 22-01-2009 12:12 #62
Ik heb mijn benodigde jaaropgaves binnen en zie overal dat er bijdragen Zvw zijn ingehouden. Waar in de belastingaangifte kan ik die bedragen invullen? Of berekent de belastingdienst dat automatisch? Alvast bedant voor Uw reactie Reactie infoteur, 22-01-2009
Beste Ton Griekspoor,
1. Voor de ziektekosten betaalt u ook een inkomensafhankelijke premie aan de overheid via de inhouding ZVW. Automatisch als u in loondienst bent of een uitkering hebt, of anders via een belastingaanslag. Daar staat tegenover dat u, afhankelijk van het soort inkomen dat u ontvangt, deze inkomensafhankelijke bijdrage ook weer vergoed krijgt door uw werkgever of uitkeringsinstantie. Wat u als u in loondienst wel geld kost, is dat u over deze vergoeding loonbelasting/premie volksverzekeringen betaalt.
2. De inhouding ZVW is sinds 2008 niet meer als buitengewone uitgave aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan van der Hoeven, 19-01-2009 16:57 #61
In 2008 heb voor € 525 een nieuwe bril gekocht en betaald. Een klein deel hiervan heb ik pas dit jaar vergoed gekregen van de ziektekostenverzekering. Mijn vraag is moet ik de ontvangen vergoeding nu wel of niet van de aanschafprijs van de bril aftrekken. Bij voorbaat dank voor uw reactie. Reactie infoteur, 19-01-2009
Beste Jan van der Hoeven,
1. Omdat het bij uw belastingaangifte 2008 (!), om de netto uitgaven in 2008 gaat, zou ik wat u in 2009 hebt teruggekregen niet in mindering brengen, maar voor het volledige bedrag gaan.
2. Verrekening van de teruggave voor de bril met eventueel nieuwe uitgaven voor een bril in 2009 (!), is in verband met de wijziging van de regeling bij de belastingaangifte 2009 ook niet mogelijk. Een bril is dan namelijk niet meer fiscaal aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ton Griekspoor, 19-01-2009 16:54 #60
Hallo, mijn vrouw en ik zijn beiden brildragend. Valt dit onder de aftrekkosten van chronische ziekte? Is toch een handicap meen ik? Reactie infoteur, 19-01-2009
Beste Ton Griekspoor,
Ik neem aan dat u de aftrek buitengewone lasten 2009 bedoelt? Dan zijn de kosten voor de bril niet aftrekbaar (in 2008 wel, zie hierboven). Zie voor de ziektekostenregeling in 2009 het artikel:

http://financieel.infonu.nl/belasting/13832-belastingdienst-aftrek-buitengewone-uitgaven-verdwijnt.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kosmos, 17-01-2009 10:13 #59
Ik lees dit artikel nu pas en kan dus geen bril meer kopen in 2008. Ik heb lenzen en de kosten hiervoor in 2008 bedragen 240 euro. Ook heb ik een aanvullende ziektekostenverzekering die 75 euro heeft vergoed voor mijn lenzen. Ik kom dan dus niet boven 325 euro, tenzij de premies voor de aanvullende verzekering ook aftrekbaar zijn onder het kopje chronisch zieke. Is dit zo? Kan ik evt. nog de niet opgevoerde kosten voor lenzen in 2007 ebij optellen (aanslag 2007 is op 24/12/08 definitief geworden)? Reactie infoteur, 17-01-2009
Beste Cor Tromp,
1. De premies voor een aanvullende ziektekostenverzekering zijn in 2008 aftrekbaar als algemene uitgaven aftrekbare ziektekosten. Ze tellen dus niet als specifieke ziektekosten, en doen dus niet mee voor de extra aftrek chronisch zieken. Het is afhankelijk van inkomen en de aanvullende premies of u dan boven de genoemde inkomensdrempel uitkomt.
2. Ziektekosten, die zijn betaald in 2007, kunt u niet in 2008 aftrekken.
3. U kunt nog binnen 6 weken bezwaar aantekenen, maar de inkomensdrempel lag in 2007 aanmerkelijk hoger. Anderzijds was in 2007 weer meer aftrekbaar dan in 2008. Dus wie weet.
4. Zie voor de buitengewone uitgaven in 2007 ook het artikel:

http://financieel.infonu.nl/belasting/13832-belastingdienst-aftrek-buitengewone-uitgaven-verdwijnt.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Neslo C. E., 11-01-2009 11:35 #58
Is het mogelijk om geld terug te krijgen van de beslasting voor de kosten gemaakt in het buitenland voor begraven van je ouders? Reactie infoteur, 11-01-2009
Beste Neslo c.e.,
1. De kosten van de begrafenis van uw ouders kunt u aftrekken bij de respectievelijke succesierechten. U kunt namelijk alleen een aftrekpost bij de buitengewone lasten ziektekosten opvoeren, als het gaat om uitgaven voor het overlijden van uw fiscale partner, uw kind of het kind van uw fiscale partner, jonger dan 27 jaar.

2. Zie voor tarieven erfenis en nalatenschap ook het artikel:

http://financieel.infonu.nl/diversen/9356-erfenis-en-nalatenschap-de-belastingdienst.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cor Tromp, 06-01-2009 13:51 #57
Beste Zeemeeuw, Bedankt voor uw artikel. Duidelijk en overzichtelijk.

Wanneer het drempelinkomen lager is dan 31.589 mag je 113% opslag berekenen.
Nu zijn wij in oktober getrouwd en ik vul voor ons beiden maar 1 formulier in. Samen komen we boven deze drempel. Mijn vrouw heeft een bril gekocht van 700 euro, maar haar drempelinkomen ligt lager dan 31.589. Zijn wij fiscaal partners? Mogen we voor haar uitgaven 113% opslag invoeren?
Alvast bedankt, Cor Reactie infoteur, 06-01-2009
Beste Cor Tromp,
1. Wie bij de aanvang van een belastingjaar getrouwd is, is voor de Belastingdienst ook fiscaal partner. Maar wie in de loop van het jaar trouwt, kan kiezen of hij in dat jaar fiscaal partner wil zijn.
2. Vaak geeft fiscaal partnerschap ook fiscale voordelen. Bijvoorbeeld wanneer een van de twee duidelijk meer verdient, terwijl de ander wel allerlei aftrekposten heeft. Denk ook aan de algemene heffingskorting, die bij fiscaal partnerschap soms wel tot volledige uitbetaling kan komen.
3. Fiscale partners mogen namelijk onderling schuiven met aftrekposten zoals aangegeven in het artikel:

http://financieel.infonu.nl/belasting/9057-schuiven-met-aftrekposten-als-de-aanslag-binnen-is.html

4. Fiscaal partnerschap kan ook ongunstig uitwerken bij de aftrek van ziektekosten, in verband met het drempelinkomen.

5. Dat betekent dat u voor 2008 het beste twee berekeningen kunt maken: met en zonder fiscaal parnerschap. Vervolgens wordt duidelijk, ook gegeven eventuele andere aftrekposten die uw situatie bepalen, waarvoor u in 2008 het beste kunt kiezen. In 2009 bent u wel fiscaal partner.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Olga Moors, 06-01-2009 12:46 #56
Twee van onze gezinsleden volgen een dieet op doktersvoorschrift. Hierdoor komen zijn in aanmerking voor de extra aftrek van € 821,00 per persoon in 2008. In 2009 vervalt deze extra aftrek voor chronisch zieken. komt er een andere tegenmoet koming voor in de plaats? Reactie infoteur, 06-01-2009
Beste Olga Moors,

De nieuwe regeling met de fiscaal aftrekbare ziektekosten in 2009 vindt u in het artikel:

http://financieel.infonu.nl/geld/13832-belastingdienst-aftrek-buitengewone-uitgaven-verdwijnt.html

Daar worden ook de dieten genoemd, de vermenigvuldigingsfactor van 2,13 voor chronisch zieken, en zo verder.

Met vriendelijk groeten,
Zeemeeuw

Rob Vollinga, 05-01-2009 17:31 #55
Erg goed zo'n uitgebreide informatie. Toch nog steeds iets onduidelijk over aftrek kosten (b.v. eerste hulp) die niet vergoed zijn i. v. m het eigen risico. Voor 2009 spreekt de belasting dienst onder verandering 2009 over kosten die onder het eigen risico vallen. Voor 2008 dus wel aftrekbaar onder overige (medische) kosten? Reactie infoteur, 29-09-2019
Beste Rob Vollinga,
1. Het deel dat niet vergoed wordt in verband met het eigen risico is niet aftrekbaar. Het verplicht eigen risico niet, omdat u daartoe net als iedereen vanaf 18 jaar verplicht bent. Het vrijwillig eigen risico voor de basisverzekering niet, omdat u dat risico zelf hebt genomen tegen een lagere premie.

Zie ook het artikel:

https://financieel.infonu.nl/verzekering/11747-zorgpremies-2014-2015-en-alles-over-het-eigen-risico.html

2. Voor de veranderingen in 2009 van de ziektekostenregeling verwijs ik u naar het artikel:

http://financieel.infonu.nl/geld/13832-belastingdienst-aftrek-buitengewone-uitgaven-verdwijnt.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johan, 05-01-2009 14:35 #54
Is het mogelijk om de teveel ontvangen zorgtoeslag van 2007 die ik in december 2008 heb terugbetaald, kan aftrekken bij de aangifte van 2008? Reactie infoteur, 05-01-2009
Beste Johan,
1. Niet bij de belastingaangifte 2008, omdat de basisverzekering dan al niet meer fiscaal aftrekbaar is.
2. Wel kan het een correctie betekenen op de aangifte voor 2007 als u daar de premies voor de basisverzekering ( een vast bedrag van € 1.059 en € 2.118 voor fiscale partners) minus de door u in 2007 ontvangen zorgtoeslag, als aftrekpost hebt opgevoerd. Ook daar kan men moeilijk over doen, omdat de terugbetaling in 2008 heeft plaats gevonden en niet in 2007, maar het is zeker de moeite van het proberen waard.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Monsjou K. H. M., 04-01-2009 13:48 #53
Heb sinds 1981 een stoma daarbij is ook het rectum geamputeerd, kreeg zitproblemen en omdat te verhelpen heb ik meerdere operaties moeten ondergaan, helaas het mocht niet baten.Heb door een verkeerde zithouding, mijn schouders teveel belast en kreeg een machtiging voor 100 behandelingen bij de fysio. Deze machtiging is komen te vervallen en heb nu een extra zorgpolis 4 afgesloten en krijg nu wel onbeperkt gebruik van de fysio.
Mijn stoma artikelen werden door het AWBZ volledig vergoed, nu moet ik eerst 155 euro eigen bijdrage betalen. Is dit wel juist? Heb sinds november 2008 huishoudelijke hulp gekregen via een zorginstelling, weet ongeveer wat ik aan eigenbijdrage moet betalen, kan ik dit bedrag in 2009 ook als aftrekpost opgeven?
Mvg K.Monsjou Reactie infoteur, 29-09-2019
Beste Monsjou,
1. Stoma materialen worden via de basisverzekering in eigendom dan wel bruikleen verschaft. Ze vallen wel onder het eigen risico van 155 euro. Vooralsnog bestaat hiervoor geen vergoeding vanuit het Rijk. Voor meer informatie over het eigen risico en compensaties eigen risico door het CAK verwijs ik u naar het artikel:

https://financieel.infonu.nl/verzekering/11747-zorgpremies-2014-2015-en-alles-over-het-eigen-risico.html

2. Het kabinet heeft laten weten, dat er voor chronisch zieken en gehandicapten vanaf 2009 een nieuwe compensatieregeling komt. Een eigen bijdrage AWBZ/WMO is in 2008 nog wel bij de aangifte inkomstenbelasting fiscaal aftrekbaar, maar niet meer bij de aangifte 2009. Zie ook het artikel:

http://financieel.infonu.nl/geld/13832-belastingdienst-aftrek-buitengewone-uitgaven-verdwijnt.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Blakaj Zelfia, 01-01-2009 16:38 #52
Beste Zeemeeuw,
Ik ben juni 2008 aan borst kanker geopereerd reis kosten voor bestraling zij door IZA vergoed. Mijn vraag is: hoe zit met reis vergoeding van: onderzoek, uitslag, operatie, oedemtherapie, fyziotherapie (een jaar lang) en controlles. Zijn die kosten aftrekbaar? hulp in huis(particulier) tijdens herstel van operatie en tijdens bestralling?
Met vriendelijke groeten,
Zelfia Reactie infoteur, 01-01-2009
Beste Blakaj Zelfia,
1. Deze reiskosten, die u voor uzelf gemaakt heeft, zijn volledig aftrekbaar als specifieke ziektekosten. Ze vallen onder punt 8 uit het artikel, mits niet vergoed door de verzekering. Zie ook de vraag van Geoffry Krol op 12-11-08.
2. Dan de hulp thuis. Er is thuishulp die onder de AWBZ respectievelijk de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, WMO, valt. In dat geval kunt u uw AWBZ bijdrage eveneens opvoeren als specifieke ziektekosten. Ik denk niet dat dat bij u het geval was. Als dit klopt kunt u de kosten volledig als overige ziektekosten aftrekken. Het valt dan niet onder punt 8, maar is wel volledig aftrekbaar als ziektekosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

H. Elemans, 01-01-2009 13:49 #51
Zijn ziektekosten van inwonende kinderen onder de 27 jaar toch bij de ouders aftrekbaar ook als ze zelf een belastingformulier invullen (omdat zij zelf onder de belasting drempel zitten)
ik heb een dochter van 20 die studeert en vakantiewerk inkomen heeft en een zoon van 21 die een beperkt eigen inkomen/uitkering heeft Reactie infoteur, 01-01-2009
Beste H. Elemans,
1. Zie het antwoord van de vraag van Harold op 25-11-08.
2. Wanneer uw kinderen zelf aangifte doen, is e.e.a. bij hen aftrekbaar. Wellicht via het T biljet. Zie ook het artikel:

http://financieel.infonu.nl/belasting/12415-belastingdienst-het-t-biljet.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan H. Bierman, 29-12-2008 23:04 #50
Mijn indruk is dat 65 plussers met veel ziektekosten steeds verder worden uitgekleed door de fiscus. Reactie infoteur, 30-12-2008
Beste Jan H. Bierman,
1. Dat vrees ik ook.
2. Voor de ziektekostenregeling in 2009 (!) verwijs ik u naar het artikel:

http://financieel.infonu.nl/geld/13832-belastingdienst-aftrek-buitengewone-uitgaven-verdwijnt.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hubert, 27-12-2008 13:09 #49
Mijn oom is op tweede kerstdag overleden en zal op oudejaarsdag gecremeerd worden. Is het voor de aftrek in 2008 nog van belang waneer de kosten voor de begrafenis betaald worden (moet dit nog in 2008 of kan dit ook in 2009) of is het feit dat de begrafenis in 2008 heeft plaatsgevonden voldoende om voor aftrek van kosten in aanmerking te komen? Reactie infoteur, 27-12-2008
Beste Hubert,
Allereerst gecondoleerd met het heen gaan van uw oom. Voor de aftrek van de begrafeniskosten van uw oom geldt het volgende:
1. De begrafeniskosten zijn alleen aftrekbaar van de inkomstenbelasting (!) van betrokkene, als de kosten vóóruit, bij leven, door betrokkene zijn betaald. Ik doel dan op een begrafenisverzekering of koopsompolis conform punt 4 uit het artikel.
2. In uw geval geldt eventuele aftrekbaarheid van de te betalen successierechten (!) als erfgename. Daarbij speelt niet in welk jaar de kosten zijn betaald. U kunt alleen dat deel van de uitgaven meetellen dat in verhouding staat tot uw aandeel in de nalatenschap. Dus als u bijvoorbeeld recht heeft op een vierde van de nalatenschap kunt u een vierde van de kosten aftrekken, voor zover niet vergoed door de verzekering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wim, 24-12-2008 12:09 #48
Wellicht al aan de orde geweest, maar geldt de bepaling om in aanmerking te komen voor de extra aftrek 'Chronisch ziek' voor de persoon voor wie het is bestemd, of voor degene die betaald? Een voorbeeld: ik heb dit jaar een bril aangeschaft voor mijn zoon van 9. Deze was 250 Euro. Samen met de forfetaire post 'kosten huisapotheek' van 115 euro (ons gezin bestaat uit 5 personen) kom ik boven de 325 euro. Kom ik dan in aanmerking voor de extra aftrek of niet? Reactie infoteur, 24-12-2008
Beste Wim,
1. De kern van uw vraag is dat men individueel niet de minimale 325 euro haalt, maar wel als gezin gezamenlijk.
2. Ik ga er bovendien van uit dat het allemaal jonge kinderen zijn, die niet zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien.
3. Omdat u betaalt en boven de 325 euro uitkomt, heeft u ook eenmaal recht op de extra aftrek van 821 euro.
4. Het hangt vervolgens van uw inkomen af of u hierop ook nog de extra factor van 113 procent mag zetten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lars, 23-12-2008 23:19 #47
Allereerst mijn complimenten voor de heldere site. Vraagje van mijn kant. Ik heb in 2008 de volgende kosten gemaakt:
- Inentingen 203 Euro
- Malariapillen 121 Euo
- Lenzen 25 Euro (testperiode)

Dit is boven de 325 euro, maar telt het mee voor de aftrek allemaal?
Alvast bedankt, Groeten Lars Reactie infoteur, 24-12-2008
Beste Lars,
Deze uitgaven zijn allemaal aftrekbaar onder punt 8: (preventieve) geneesmiddelen en hulpmiddelen. Vergeet ook de lensvloeistoffen niet. Wellicht doet u er goed aan om, als ze bevallen, nog dit jaar extra lenzen aan te schaffen.
Dank u wel en met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

V. Rootselaar, 21-12-2008 20:47 #46
Prima artikel. Ik vraag me alleen af wanneer de drempel van 1,65 % geldt. Is dat nadat alle aftrekbare ziektekosten 2008 (incl. de specifieke kosten ivm chronisch zieken) bij elkaar zijn opgeteld of moet deze drempel ook apart worden toegepast bij het berekenen van de aftrekpost voor chronisch zieken? Of is het voor het onderdeel 'chronisch zieken' voldoende als je in 2008 tenminste? 325,- zelf hebt betaald aan deze specifieke kosten? Alvast bedankt voor uw reactie. Reactie infoteur, 22-12-2008
Beste V. Rootselaar,
1. U telt al uw aftrekbare ziektekosten op inclusief eventueel de extra aftrek chronisch zieken. Vervolgens trekt u van dit totaalbedrag de algemene drempel af van 1,65% respectievelijk €115 bij een drempelinkomen, dat lager is dan €6.999. Deze drempel geldt dus voor het totaal en niet voor de onderdelen apart.
2. Wel bestaan er op onderdelen sommige minimumvereisten om ook voor extra (!) aftrek in aanmerking te komen, zoals de extra (!) aftrek chronisch zieken. Allereerst de in punt 8 van het artikel genoemde minimumeis van €325, om de extra aftrek van € 821,- te krijgen. Ten tweede de opslag met 113%, wanneer het inkomen lager is dan €31.589. Zie rekenvoorbeelden 1 en 2 uit het artikel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mw Fama, 17-12-2008 23:11 #45
Ik vind het een erg goed artikel. Wel vraag ik me af of je alleen voor het brildragen de vaste aftrek voor chronisch zieken van 821 euro mag opvoeren. Geldt er nog een grens hoe slecht je ogen daarvoor moeten zijn? Ik zie uw antwoord met belangstelling tegemoet.
Hartelijke groet en fijne feestdagen,
Mw. Fama Reactie infoteur, 18-12-2008
Beste mw. Fama,
1. Enige voorwaarde voor de aftrekbaarheid van de kosten van een bril is dat het een bril op sterkte moet zijn. Dan is het een optisch hulpmiddel, en dus fiscaal aftrekbaar. Dit geldt ook voor een zonnebril op sterkte. Daarbij gaat het om het niet door een verzekeraar vergoede deel van de kosten.
2. Verzekeraars daarentegen stellen soms wel eisen aan de glazen of lenzen, voordat ze tot een vergoeding overgaan, maar dat is wat anders.
Met vriendelijke groeten en fijne feestdagen toegewenst,
Zeemeeuw

Erik Alderliesten, 16-12-2008 22:01 #44
Ook van mij de complimenten voor het artikel! Ik heb al verschillende mensen op dit artikel gewezen en er een groot plezier mee gedaan. Ik heb nog een vraag ter verduidelijking: telt de aftrekpost chronische zieken van € 821,- per persoon (indien iemand daarvoor in aanmerking komt) mee voor de toetsing aan de 1,65% drempel?
Oftewel moet je alleen op basis van de niet vergoedde ziektekosten + andere buitengewone uitgaven boven de drempel van 1,65% uitkomen of is de toetsing aan de drempel op basis van de niet vergoedde ziektekosten + andere buitengewone uitgaven + de (extra) aftrekpost(en) voor chronische zieken?

Voorbeeld:
bril € 350,- Huisapotheek € 23,- drempelinkomen € 35.000,- drempel € 577,50
is er sprake van geen teruggave omdat ( 350 + 23 ) < 577,50 (en dus ook geen aftrek chronische zieken mogelijk) of wel teruggave omdat ( 350 + 23 + 821 ) > 577,50 Reactie infoteur, 17-12-2008
1. Goede vraag! Het werkt als volgt: u telt eerst alle ziektekosten op, die u wilt aftrekken, en vermindert dit totaal met de 1,65% drempel voor de ziektekosten. De extra aftrek chronisch zieken is dan een bijtelling, waar pas later de drempel vanaf gaat. Zie ook het eerste rekenvoorbeeld uit het artikel.
2. In uw voorbeeld is het dus optie 2: wel teruggave.
3. Fijn om te vernemen dat er veel belangstelling voor het artikel is. Hoe meer mensen er hun voordeel mee kunnen doen, hoe beter.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dick Hommen, 16-12-2008 10:39 #43
Allereerst mijn complimenten voor deze site! Wat een heldere uiteenzetting en dan ook nog eens de mogelijkheid van vragen stellen, Daar maak ik dus graag gebruik van. Begrijp ik het goed dat de aftrek van chronische ziekte kan worden verkregen als je gecumuleerd boven die € 325 komt? Daarbij tellen dan voor die persoon bijv. tandartskosten, bril, reiskosten ziekenhuis, huisapotheek en apotheekkosten niet vergoed door zorgverzekeraar mee? Bij voorbaat hartelijk dank! Reactie infoteur, 16-12-2008
Beste Dick Hommen,
1. Of iemand chronisch ziek is wordt momenteel afgeleid uit de specifieke kosten, die men maakt conform punt 8 uit het artikel.
2. Daartoe behoren ook de eigen reiskosten i.v.m. ziekte.
3. De niet vergoede tandartskosten vallen onder de overige uitgaven ziektekosten. Aftrekbaar net zoals de rest, maar niet onder het kopje chronisch.
4. Voor de extra aftrek voor chronisch zieken van €821 komt u inderdaad in aanmerking als de uitgaven aan specifieke ziektekosten per persoon in een kalenderjaar minimaal €325 bedragen.
5. Dank u wel voor het compliment.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

W. Jenster, 15-12-2008 16:32 #42
Is een traplift ook in 2009 nog aftrekbaar? Ik krijg n.l. te horen dat dit de laatste maand is dat je nog recht hebt op aftrek, dan moet de rekening ook nog in deze maand zijn betaald en ook de plaatsing van de traplift moet in december zijn gerealiseerd volgens de belastingdienst. Reactie infoteur, 15-12-2008
Beste W. Jenster,
1. Er blijft in 2009 een regeling voor de aftrek voor bepaalde specifieke uitgaven bestaan. Hieronder vallen onder meer: voorgeschreven medicijnen, hulpmiddelen (met uitzondering van brillen), extra gezinshulp, vervoer van zieken of invaliden, diëten op doktersvoorschrift en extra uitgaven voor kleding en beddengoed. Dus ook de traplift, die valt onder de hulpmiddelen uit punt 1.
2. Voor de traplift dient wel een medische noodzaak te zijn. Denk aan verwijzing van huisarts of specialist.
3. Vergeet u ook de mogelijkheden vanuit de WMO niet, die trapliften op uitleenbasis mogelijk maakt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Heuvel J. M. M., 13-12-2008 20:04 #41
Super goed dat dit op internet staat Reactie infoteur, 14-12-2008
Graag gedaan :)

Els van Timmeren, 10-12-2008 12:39 #40
Wij overwegen om een kleine instapbad aan te schaffen i.v.m. parkinson van mijn man (al gedurende 22 jaar). Een veilig bad met een deurtje. De neuroloog en huisarts zijn er voor. Kunnen we deze aanschaf als aftrekpost opgeven? Via een aanvrage bij de WMO, werd een douchestoel aangeboden, maar dat is zo'n spektakel. Erg groot en lomp en moeilijk te hanteren. Een vaste douchestoel aan de wand hebben we nu 8 jaar in gebruik, maar is niet meer, in dit stadium van de ziekte, geschikt. De vraag is dus: als we zelf een instapbad aanschaffen, is die dan aftrekbaar? Reactie infoteur, 29-09-2019
Beste Els van Timmeren,
1. Als huisarts en neuroloog aangegeven dat deze woonaanpassing noodzakelijk is (liefst op schrift) moet dat geen probleem zijn,
2. Let u er wel op dat u nog in 2008 betaalt, om het aftrekbaar te maken in 2008,
2. Met Parkinson komt u in aanmerking voor een kleine vergoeding van het eigen risico via het CAK. Zie hiervoor het artikel:

https://financieel.infonu.nl/verzekering/11747-zorgpremies-2014-2015-en-alles-over-het-eigen-risico.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

H. G. A. L. Jansen, 08-12-2008 18:02 #39
Ik mis in het overzicht het vaste aftrekbedrag voor chronisch zieke 65-plussers. Worden deze mensen opnieuw op achterstand gezet?
Waarom kan bij een drempelinkomen tot 31.589 euro 112% extra aan buitengewone lsten wworden afgetrokken en boven dit inkomen niet? Dit is toch dubbele progressie in de belasting van het inkomen. Reactie infoteur, 08-12-2008
Beste H.G.A.L. Janssen,
1. Zie punt 10 voor de ouderenaftrek. Zoals aangegeven bij punt 8 accepteert de Belastingdienst helaas niet de aftrek voor zowel 8 als 10.
2. De 113% regel is zo eerder door het kabinet vastgesteld. In 2009 zal de regel verder worden aangepast.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ben Satoer, 07-12-2008 11:32 #38
Ik kom voor punt 7 als punt 8, zoals hierboven is vermeld, in aanmerking. Kan ik beide bedragen van € 821,00 dan opvoeren, of alleen 1 x € 821,00. Reactie infoteur, 07-12-2008
Beste Ben Satoer,
U komt in aanmerking voor de aftrek onder 7 en niet onder 8. De vaste aftrek arbeidsongeschiktheid geldt, als u jonger bent dan 65 jaar én voor meer dan 45% arbeidsongeschikt. Tegelijkertijd vervalt de vaste aftrek chronische ziekte, om een dubbeltelling te voorkomen. Zie ook de reactie van 22-11 voor dhr. Lodder.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Luteijn, 05-12-2008 23:01 #37
Hallo zeemeeuw, heb even navraag gedaan voor een medische indicatie voor ogen laten laseren, dat is geen probleem. Maar wat moet er volgens u op staan om in aanmerking te komen. Ik heb net een nieuwe bril, dus ogen gaan hard achteruit is al een verkeerde diagnose. Kom ik dan nog wel in aanmerking drepmel chronisch ziek. Ik ga dan 2 dingenen declarenen bril en laseren.Mag je ook je ogen in het buitenland laten laseren, of word het dan niet vergoed. Reactie infoteur, 06-12-2008
Beste Lutijn,
1. Punt is dat medische kosten die geen ander doel hebben dan er mooier uit te zien niet aftrekbaar zijn van de belastingen. Zorg daarom voor een verwijsbrief van huisarts of oogarts, en bewaar daarvan een kopie. De behandeling mag ook in het buitenland plaats vinden. Bewaar ook een kopie van de rekening en betaling.
2. Sommige verzekeringen vergoeden een laserbehandeling op voorwaarde van een medische indicatie. Dan moet u denken aan afwijkingen van meer dan -10 of +6. Vraag dit bij uw verzekering na.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 05-12-2008 10:53 #36
Is er ook een maximum aan af te trekken buitengewone lasten? Ik wil tot het maximum gaan door dit op te vullen met een koopsompolis voor overlijden. Reactie infoteur, 05-12-2008
Beste Jan,
Neen er is geen maximum. Waar u wel op moet letten is dat u niet meer belasting terug kunt krijgen dan u in een jaar betaald hebt. Wel bestaat ook in dat geval de TBU regeling. Zie daarvoor het artikel:

http://financieel.infonu.nl/belasting/12701-belastingdienst-de-verzilveringsregeling-tbu-regeling.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jaba, 04-12-2008 20:26 #35
Hallo zeemeeuw, ik heb dit jaar een bril gekocht van 540 euro waarvan de zkv 90 euro terug betaald. Nu ik weet dat de belasting het grootste deel terug betaald had ik liever mijn ogen laten laseren. Kan dit nu nog, of wordt dit dan niet geacepteerd. Wij zitten volgens mij ruim over de drempel heen ivm beugel van kind en een meervoudige brug voor mij. vriendelijke groeten. Reactie infoteur, 06-12-2008
Beste Jaba,
1. Ja hoor. Ooglaseren onder medische indicatie valt onder de overige uitgaven ziektekosten voor zover niet vergoed door de verzekeraar. Zorg in ieder geval voor de noodzakelijke verwijsbrieven naar oogarts en oogkliniek, wanneer u het ooglaseren nog als aftrekpost wil opvoeren. Daar kan namelijk door de Belastingdienst naar gevraagd worden.
2. Let nu wel op voor eventuele wachtrijen, want er zijn er velen die nog dit jaar willen ooglaseren.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nico, 01-12-2008 19:43 #34
Ik kwam op oudere site een rekenvoorbeeld waarbij ook de kosten van een reisverzekering worden opgevoerd als aftrekbare kosten, kennelijk omdat premie voor een reisverzekering ook een (deel) van de kosten voor medische hulp zou afdekken. Klopt deze redenering en zijn premies voor een reisverzekering fiscaal aftrekbaar? Reactie infoteur, 02-12-2008
Beste Nico,
De premies, die in de betaling van de reisverzekering zitten, om ziektekosten af te trekken zijn inderdaad fiscaal aftrekbaar als aanvullende ziektekostenpremies. Vaak rekent men met 25%, soms meer. Zie ook de vraag van Rik Nieboer van 15-11.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nermin, 30-11-2008 16:04 #33
Ik kom dit jaar zonder aanschaf van een bril al boven de 325 euro specifieke ziektekosten ivm een dieet (medisch indicatie). Mijn verzamelinkomen was vorig jaar (2007) 31.886 (incl. hypotheekaftrek, excl. ziektekosten omdat ik niet boven de drempel kwam). Nu wil ik toch nog in december 2008 een bril aanschaffen. Ik weet alleen niet of het verstandig is om een dure bril te kopen, gezien ik toch al boven de 325 euro kom en daardoor al 821 euro bijtelling krijg. Mijn vraag is dus hoeveel belastingvoordeel heb ik van mijn bril als ik de drempel specifieke ziektekosten van 325 al gepasseerd ben. Indien ik een vast percentage kwijt ben van de aanschapprijs, lijkt het mij logisch om voor een minder dure bril te gaan. Klopt mijn redenatie? Reactie infoteur, 01-12-2008
Beste Nermin,
In uw geval spelen denk ik nog twee dingen:
a) De hoogte van het drempelinkomen in 2008. Deze is waarschijnlijk net te hoog om ook de 113% opslag te kunnen doen. Wellicht kunt u dit inkomen iets verlagen, door bijvoorbeeld wat hypotheekrente vooruit te betalen.

Zie enkele fiscale eindejaarstips het artikel:
http://financieel.infonu.nl/belasting/11263-belastingdienst-bespaartips-particulieren-eind-2007-en-2008.html

b) Zorg wel dat u boven de drempel van 2008 uitkomt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. V. Duin, 29-11-2008 11:33 #32
Is het mogelijk bepaalde kosten in 2008 te betalen en de handeling (tandarts, ooglaseren ed) in 2009 te laten verrichten en het aldus toch op te voeren als kosten voor 2008? Reactie infoteur, 29-11-2008
Beste M. van Duin,
Het vooruitbetaalde kan nu nog worden afgetrokken. Er zijn wel twee regels waarmee u rekening moet houden:
1) Bij de ziektekostenpremies heeft het weinig zin, omdat in een jaar maximaal 12 maanden premie kan worden afgetrokken. Dan nog zijn alleen de aanvullende ziektekostenpremies aftrekbaar.
2) U moet schriftelijk met de zorgverlener overeenkomen, dat u over de vooruitbetaling geen rente krijgt en dat u het vooruitbetaalde niet meer mag terugvorderen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. J. van der Kooij, 28-11-2008 19:16 #31
Mijn echtgenote is op 31 januari van dit jaar 65 jaar geworden en ook 12 maanden van dit jaar AOW ontvangen. Mag ik voor haar de ouderenaftrek voor het hele jaar toepassen? Reactie infoteur, 29-11-2008
Beste A.J. Van der Kooij,
Helaas is het zo dat men daarvoor op 1 januari van het belastingjaar 65 jaar of ouder zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sibel, 28-11-2008 08:27 #30
Ik heb last van overbeharing op mijn gelaat, mijn huisarts heeftme verwezen naar de laserbehandeling bij een schoonheidsalon. Van mijn ziektekostenverzekering heb ik maar een deel terugontvangen (+-550E) de rest heb ik allemaal zelf betaald. mag ik de kosten aftrekken? Reactie infoteur, 28-11-2008
Beste Sibel,
Uw huisarts heeft u doorverwezen en ook uw verzekering ziet het blijkens de vergoeding als medische kosten. Daarom mag u het niet vergoede bedrag inderdaad aftrekken onder de overige uitgaven ziektekosten, medische hulp.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marcel, 26-11-2008 11:31 #29
Prima en zeer overzichtelijke uiteenzetting; m.n. ook de aangehaalde voorbeelden maken veel duidelijk! Reactie infoteur, 26-11-2008
Dank je wel Marcel!

Harold, 25-11-2008 15:25 #28
Mijn zoon is in september 2008 18 jaar geworden en heeft per oktober 2008 een prestatiebeurs WSF en geen recht meer op kinderbijslag. Hij is nog thuiswonend. Kom ik voor hem nog in aanmerking voor de aftrek chronische ziekte indien ik voor hem een bril betaal die duurder is dan 325,-. Alvast bedankt voor uw reactie. Reactie infoteur, 25-11-2008
Beste Harold,
1. Als u de bril zelf betaalt, omdat uw zoon de bril zelf financieel niet kan betalen, kunt u de bril aftrekken zoals u aangeeft.
2. Hiervan is bijvoorbeeld sprake wanneer uw zoon verder geen aanvullende inkomsten heeft, want de prestatiebeurs is voor de studie bedoeld.
3. Zijn er wel aanvullende inkomsten naast de beurs, dan is aan u de beoordeling of uw zoon het wel of niet financieel kan betalen. De belastinginspecteur kan dit natuurlijk op een later moment toetsen.
4. Ook wanneer er aanvullende inkomsten naast de beurs zijn, kunnen ziektekosten zodanig hoog zijn, dat de inkomsten niet opwegen tegen de kosten en de aftrek dus volledig gerechtvaardigd is. De leeftijdsgrens ligt bij 27 jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mariette, 24-11-2008 14:13 #27
Ik vroeg mij af of ik ook in aanmerking kom voor de vergoeding van de bril. Mijn man en ik werken allebei. Ik vroeg mij af of er een grens is in wat je mag verdienen en aan spaargeld mag hebben. Misschien als dat teveel is dat je dan niet in aanmerking komt? Ik hoor het graag. Alvast bedankt Reactie infoteur, 24-11-2008
Beste Mariette,
Kortweg komt het op het volgende neer. U bekijkt uw ziektekosten en uw gezamenlijk dremplinkomen, zoals aangegeven in het artikel. Vervolgens komt u voor aftrek in aanmerking als u meer ziektekosten hebt dan 1,65% van uw drempelinkomen. Ziektekosten minus drempel mag u afttrekken. Bij hoge inkomens en hoge ziektekosten is zo toch vaak aftrek mogelijk.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Adriaan Velsink, 24-11-2008 14:09 #26
Dank voor de nuttige en heldere uitleg. Toch nog een vraagje: vallen zonnebrillen op stekte ook onder de hulpmiddelen die voor aftrek van chronisch zieken in aanmerking komen? Vriendelijk groetend, Adriaan Velsink Reactie infoteur, 24-11-2008
Beste Adriaan Velsink,
Ja, een bril op sterkte is op die manier aftrekbaar en dus ook een zonnebril op sterkte.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Roland Lodder, 22-11-2008 13:58 #25
Ik ben 54 jaar en volledig arbeidsongeschikt, ik heb gezocht naar het antwoord op de vraag of ik als arbeidsongeschikte volgens de belasting ook in aanmerking kom voor de brilvergoeding ( aftrek chronisch zieken) Ik heb op de site van de belasting gekeken maar kan daar alleen info vinden van het belastingjaar 2007. Op sommige forums zegt men dat men alleen voor de brilvergoeding( als aftrekpost buitegewone uitgave kan opvoeren ) maar dan wel NIET arbeidsongeschikt moet zijn! Wat is waar?:-) Reactie infoteur, 22-11-2008
Beste Roland Lodder,
1. Ook u komt in aanmerking voor de aftrek van de kosten van een bril en aanverwante zaken. Afhankelijk van uw inkomen en de op te voeren kosten is, kunt ook u een opslag kunt krijgen van 113% als chronisch zieke. Zie hiervoor het artikel.
2. Het verschil zit in de extra aftrek van €821. Die post kunt u bij de algemene uitgaven ziektekosten al opvoeren als standaard bedrag als arbeidsongeschikte, en dat moet u dus gewoon doen. Omdat de ziektekosten dan al extra verhoogd zijn met €821 kunt u deze extra aftrek niet nog een tweede maal opvoeren als specifieke kosten chronisch zieke.
Met vriendelijk groeten,
Zeemeeuw

Jan Klein, 20-11-2008 19:46 #24
Ik ben brildragend maar lees nu dat dit onder een chronische ziekte valt. Ik koop om de 2 jaar een nieuwe bril maar heb nooit de extra aftrek opgevoerd. Is het mogelijk om volgend jaar de "vergeten" extra aftrek over voorgaande jaren alsnog op te voeren als buitengewone lasten?

Alvast bedankt voor uw reactie. Reactie infoteur, 20-11-2008
Beste Jan Klein,
Volgend jaar zal niet gaan, omdat deze aftrek voor brillen gaat verdwijnen. Wel bestaat de mogelijkheid, om de in het verleden vergeten aftrekposten alsnog op te voeren, wanneer de aanslag uit het verleden niet definitief en onherroepbaar is. Zie ook mijn reactie van 27-9-2008 aan J.H. Lolkema,
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sander, 18-11-2008 10:06 #23
Dit jaar heb ik voor 165 euro aan lenzen + vloeistoffen aangeschaft en 95 euro vergoed gekregen van de zorgverzekeraar, 70 euro in totaal dus. Dit betekent dat ik nog 335 (drempel chronisch ziek) - 23 (standaard aftrek) = 242 euro aan een bril of lenzen moet uitgeven om 'chronisch ziek' te zijn en in aanmerking voor de extra aftrek te komen.

Nu kan ik eigenlijk nog wel even vooruit met mijn huidige bril, maar is het ook mogelijk om voor 242 euro aan lenzen en vloeistof in te slaan en dit op te voeren bij hulpmiddelen zodat ik hiermee 2 jaar vooruit kan? Met een bril kan je immers ook een aantal jaren doen.

Alvast bedankt voor uw reactie. Reactie infoteur, 18-11-2008
Beste Sander,
In uw geval resteert nog 232 euro, omdat betreffende drempel 325 euro is. Maatgevend is, dat u de betaling in 2008 doet, niet hoe lang u met de hulpmiddelen zult doen. Wat u voorstelt kan dus inderdaad. Het is vervolgens afhankelijk van uw belastingtarief hoe groot uw voordeel dan is, en of dit dus voordelig genoeg voor u is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wimboy, 17-11-2008 22:44 #22
Citaat"omdat alleeen aftrekbaar is wat u niet van de verzekeraar vergoed krijgt, kan het verstandig zijn om een bril niet via de verzekeraar te laten vergoeden in 2008" Nu is mijn zorgverzekeraar het IZA. Om de twee jaar kan ik bij aanschaf van een bril een tegemoetkoming krijgen van de kosten. Accepteert de belastingdienst dat ik in dit geval een bril aanschaf en niet declareer bij mijn verzekering teneinde een aftrekpost te creëren bij de fiscus? Graag uw advies. Reactie infoteur, 18-11-2008
Beste Wimboy,
1. Hoofdregel is dat, als u een vergoeding voor bepaalde kosten hebt ontvangen, u alleen dat deel in aftrek kunt brengen dat niet vergoed is.
2. Het zal me niet verbazen als de Belastingdienst dit jaar extra naar de aftrek ziektekosten gaat kijken, maar daarbij ligt het niet voor de hand om van bovenstaande regel af te wijken. Het is uw keuze om te bezien hoe u uw bril gaat betalen. Dat u slecht eens in de twee jaar een bril al of niet deel krijgt vergoed krijgt, is een goede reden. Bovendien kan het zo zijn dat de verzekeraar alleen de bril bij een bepaalde leverancier vergoedt. U moet desgevraagd overigens niet aangegeven, dat u het gedaan hebt, om een hogere aftrek te krijgen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rik Nieboer, 17-11-2008 00:43 #21
Beste Zeemeeuw,

Behoren de premie ongevallenverzekering werknemer 2008 die op het loon word ingehouden en de premie ongevallen inzittendenverzekering auto 2008 tot de categorie Overig: "premies voor lijfrenten of andere inkomensvoorzieningen die in 2008 voor aftrek in aanmerking komen"?

Met vriendelijke groet,
Rik Nieboer Reactie infoteur, 17-11-2008
Beste Rik Nieboer,
1. De premie voor de ongevallenverzekering is in beginsel fiscaal niet aftrekbaar en de uitkeringen van deze verzekering zijn fiscaal eveneens onbelast. Ook een eventuele vergoeding van deze premies door de werkgever is niet belast, omdat het niet tot het belastbare loon wordt gerekend.
2. Enige uitzondering hierop is een ongevallenverzekering met een uitkering bij gehele of gedeeltelijke blijvende invaliditeit door een ongeval, waarbij niet een kapitaal wordt uitgekeerd, maar een jaarrente. Een dergelijke ongevallenverzekering tendeert naar een lijfrente uitkering. De premie is dan aftrekbaar, maar de uitkering ook belast
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rik Nieboer, 15-11-2008 12:25 #20
Vallen onder de algemene uitgaven de volgende posten:
- Aanvullende ziektekostenpremie doorlopende reisverzekering 2008?
- Ziektekosten deel van premie basispakket doorl. reisverz. 2008 en zo ja, welk percentage?
- Premie ongevallen verzekering werknemer?
- Premie ongevallen inzittendenverzekering auto 2008?

Of vallen deze posten ergens anders onder of kunnen deze posten niet worden opgevoerd als aftrekbare kosten wegens buitengewone uitgaven? Reactie infoteur, 16-11-2008
Beste Rik Nieboer,
Waneer het u lukt om de ziektekosten eruit te halen, kunt u die in beginsel als aanvullende ziektekostenpremies aftrekken bij de algemen uitgaven aftrekbare ziektekosten. Maar dat is zonder de hulp van de betreffende verzekeraar niet altijd even simpel. Bij de reiskostenverzekering kunt u in het algemeen rekenen met 25% als ziektekostendeel. Daarbij is de aftrek beperkt tot de premies over maximaal 12 maanden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

C. Strumphler, 13-11-2008 17:41 #19
Is het drempelinkomen hetzelfde als het verzamelinkomen. En moeten de inkomens van man en vrouw bij elkaar opgeteld worden? Ik meen dat wij aparte aangiften doen, maakt dat verschil? Reactie infoteur, 13-11-2008
Beste C. Strumphler,
1. Het verschil zit 'm in de aftrek buitengewone uitgaven. Het drempelinkomen is het verzamelinkomen nog voordat de buitengewone lasten eraf zijn gehaald.
2. Voor fiscale partners geldt het gezamenlijke drempelinkomen respectievelijk verzamelinkomen.
3. Voor de extra aftrekmogelijkheden voor fiscale partners door te schuiven met aftrekposten verwijs ik u kortshalve naar het artikel:

http://financieel.infonu.nl/belasting/9057-schuiven-met-aftrekposten-als-de-aanslag-binnen-is.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Geoffrey Krol, 12-11-2008 17:15 #18
Beste Zeemeeuw,

Hartelijk dank voor uw reactie. Graag wil ik reageren op uw punt 2.
Ik ben zelf degene die de reiskosten heeft gemaakt en die de ooglaserbehandeling heeft ondergaan.
Ik dacht juist dat je eigen reiskosten en parkeerkosten van het vervoer naar de oogarts en terug en ook bijvoorbeeld naar de tandarts vallen onder de specifieke uitgaven en dat dan niet de regel geld van minimaal 10 kilometer enkele reisafstand. Klopt dit?

Geoffrey Krol Reactie infoteur, 13-11-2008
Beste Geoffrey,
Klopt! De eigen (!) reiskosten en parkeerkosten van het vervoer naar de oogarts en terug en ook bijvoorbeeld naar de tandarts vallen wel onder de specifieke uitgaven en zijn volledig en dus zonder kilometerbeperking aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Geoffrey Krol, 11-11-2008 23:19 #17
Zijn de kosten van een ooglaserbehandeling die dit jaar gemaakt zijn op te voeren als aftrekbare ziektekosten wegens buitengewone uitgaven 2008 en geld hierbij de extra aftrek van 821 euro voor chronische ziektekosten?

Mogen ook alle reiskosten 2008 van degene die de ooglaserbehandeling heeft ondergaan (Inclusief reiskosten van voor- en nacontroles), opgevoerd worden als buitengewone uitgaven die aftrekbaar zijn en zo ja met welk bedrag per gereden kilometer mag rekening worden gehouden? Reactie infoteur, 12-11-2008
Beste Geoffrey Krol,
1. Ooglaseren onder medische indicatie valt onder de overige uitgaven ziektekosten. De extra aftrek van 821 euro geldt alleen voor de specifieke uitgaven.
2. Reiskosten zijn aftrekbaar, wederom onder de overige uitgaven, indien de enkelreisafstand meer dan 10 kilometer bedraagt. Per eigen auto kunt u 20ct declareren per kilometer. Per taxi, met het openbaar vervoer of op een andere wijze, mag u de werkelijke reiskosten als aftrekpost opvoeren.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. M. Wierda, 11-11-2008 23:03 #16
Heb nog een vraag over ouderenaftrek. Of ik wel of niet een nieuwe bril koop, maakt niet uit, begrijp ik, sowieso aftrek van E 821,=. Maar kan ik daarnaast ook nog kosten aanvullende ziektekostenverzekering, medicijnen etc. opvoeren? Of alleen als deze boven dat bedrag van E 821,= uitkomen? Dank voor antwoord, met vriendelijke groet, Aukje Wierda. Reactie infoteur, 12-11-2008
Beste A.M. Wierda,
1. Wie 65+ is kan inderdaad niet èn voor de bril èn voor het ouder zijn dan 65 jaar 821 euro aftrekken. Dan zou u deze aftrek namelijk twee maal bij de ziektekosten opvoeren: bij de algemene uitgaven en bij de specifieke.
2. Maar als u voor de specifieke uitgaven chronisch zieken (punt 8 uit het artikel) minimaal 325 euro aan kosten heeft en het verzamelinkomen vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek lager is dan €31.589, dan geldt wel nog steeds de 113% regel.
3. U kunt de door u genoemde kosten gewoon aftrekken, op voorwaarde dat die de drempelwaarde van €115 respectievelijk 1,65% van het drempelinkomen te boven gaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

W. W. Bax, 11-11-2008 11:13 #15
Zeer overzichtelijke site en handig als naslagwerk. Reactie infoteur, 11-11-2008
Graag gedaan.
Zeemeeuw

C. Boone, 10-11-2008 19:00 #14
Overzicht en voorbeelden zijn verhelderend. Over een aspect heb ik nog een vraag: moet de zorgtoeslag meegenomen in de bepaling van de zorgkosten 2008, dus moeten deze van de buitengewone lasten worden afgetrokken. Bij voorbaat dank,
vriendelijke groeten, Carel Boone Reactie infoteur, 10-11-2008
Beste C.Boone,
Voor het belastingjaar 2007, toen de premies voor de basisverzekering nog aftrekbaar waren voor €1059 per persoon, moest u deze premie-aftrek corrigeren voor het saldo van ontvangen en eventueel terugbetaalde zorgtoeslag. In 2008 is deze aftrek vervallen, en daarmee ook de correctie voor de per saldo ontvangen zorgtoeslag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Saskia Kranendijk, 08-11-2008 20:14 #13
Goede Avond,

Bij mij is dit jaar ADHD geconstateerd. Nu vraag ik mij af hoe ik dit in mijn opgaaf moet gaan verwerken, en waar heb ik allemaal recht op. Ik vul mijn formulieren zelf in. Zelf ben ik huisvrouw, mijn man werkt. Ikzelf heb dus geen inkomsten. Ik betaal elke maand 41 euro zelf voor mijn medicijnen, valt dit onder de extra aftrek of moet ik dit dan apart opvoeren zoals bij bovenstaande voorbeelden de brillen. Heel erg bedankt voor uw antwoord alvast.

Vriendelijke groet, Saskia Kranendijk Reactie infoteur, 09-11-2008
Beste Saskia Kranendijk,
U kunt de ziektekosten bij de aangifte inkomstenbelasting van uw man opvoeren bij Ziektekosten en andere buitengewone uitgaven. Voor zover deze voorgeschreven medicijnen niet door de verzekeraar worden vergoed, zijn ze aftrekbaar. Bovendien geldt in uw geval de extra aftrek van 821 euro plus mogelijk ook de 113% regel. Maar dat laatste is afhankelijk van de hoogte van het inkomen. Zie de twee voorbeelden uit het artikel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wim Eestermans, 08-11-2008 10:07 #12
Het onderwerp in dit artikel is helder en duidelijk uiteengezet. Reactie infoteur, 08-11-2008
Beste Wim Eestermans,
Bedankt voor het compliment.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ton Willems, 03-11-2008 19:05 #11
Goede avond,

Mijn vrouw en ik zijn beiden brildrager. Onze brillen zijn meer dan 350 euro per stuk. Wij komen dus in aanmerking voor aftrek vanwege chronisch ziekte. Is dat bedrag per persoon 821 euro of voor ons samen?
Met vriendelijke groet,

Ton Willems Reactie infoteur, 04-11-2008
Beste Ton Willems,
De extra aftrek van 821 euro geldt inderdaad per persoon. Voorwaarde is een bedrag van 325 euro of meer aan hulpmiddelen en dat u geen recht hebt op de arbeidsongeschiktheidsaftrek bij de algemene buitengewone uitgaven of 65+ bent. Die aftrek bedraagt eveneens al 821 euro.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ton Trienekens, 16-10-2008 15:36 #10
Ik lees bveelinformatieover de wijzigingen in 2008 maar is er ook al iets bekend over 2009. Dat je met de belasting een teruggave kunt regelen is prima maar de uitgaven worden meestal gedaan ver voor je de teruggave krijgt. IVM handicap van mijn echtgenote maken we nogal veel km's naar diverse ziekenhuizen in Nederland. Blijft bv deze afterekpost in de regling voor 2009 nog bestaan? Hoe zit het met de vergoedingen voor hulpmiddelen voor uitgaven die boven de inkomensgrens uitgaan? Is er al iets bekend over de regeling voor Chronische zieken? 2009 komt al naderbij maar er is nog weining tot niets bekend, weten jullie al iets meer? Reactie infoteur, 29-09-2019
Beste Ton Trienekens,
Er is wel al meer bekend.
Ik verwijs u naar twee artikelen. Als u nog vragen heeft, verneem ik dat wel van u.

Artikel 1:
https://financieel.infonu.nl/diversen/24703-hoofdpunten-miljoenennota-2020-koopkracht-en-belastingen.html

Artikel 2:
http://financieel.infonu.nl/geld/13832-belastingdienst-aftrek-buitengewone-uitgaven-verdwijnt.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Z. Verhard, 30-09-2008 16:58 #9
In uw rubriek: Belastingdienst & tarieven 2008 & buitengewone lasten, komt onder de aftrekposten voor:
onder Hulpmiddelen - enkele voorbeelden;
onder Chronisch zieken, ondermeer kosten van hulpmiddelen met een vaste aftrek.
Mijn echtgenote is een zware hartpatient. Kan zelfs niet meer voor een tweede keer geopereerd worden. Om in ons huis te kunnen blijven wonen heb ik een traplift aangeschaft. Waaronder vallen nu de kosten van aanschaf van bedoelde traplift? Reactie infoteur, 30-09-2008
Beste Z. Verhard,

1. Het antwoord is ja, onder de voorwaarde dat er een medische machting van de huisarts is.
2. Aftrekbaar is het deel dat u niet elders weer vergoed krijgt.
3. Bij een koophuis geldt ook de 10%-regel. Als het huis met meer dan 10% in waarde stijgt door de aanpassing, moet het meerdere van de waardestijging in mindering op de aftrek worden gebracht.
4. In de praktijk blijkt niet moeilijk te verdedigen, dat een traplift niet tot een waardestijging van 10% of meer leidt. In tegendeel.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jh Lolkema, 27-09-2008 12:04 #8
Van een vakbondsmedewerker vernam ik dat kosten van kronen en frames over 2008 niet meer aftrekbaar zijn. Uit uw artikel blijkt het tegendeel. Dat zal veel schelen; er staat nogal wat aan te komen. Reactie infoteur, 27-09-2008
Beste J.H. Lolkema,

In 2008 kunnen deze aanvullende kosten nog in mindering worden gebracht. Daarna niet meer.

Met vriendelijke groet,
Zeemeeuw

Jh Lolkema, 27-09-2008 11:59 #7
Ik las in Plus dat je premies voor een uitvaart-natura verzekering kunt aftrekken. Ik heb dit echter nog nooit toegepast. Als dit juist is, kunnen dan alsnog premies van voorgaande jaren worden afgetrokken? Reactie infoteur, 27-09-2008
Beste J.H. Lolkema,


1.Ja, in 2008 zijn de kosten van een begrafenisverzekering of crematieverzekeraar, via jaarlijkse betaling of via een koopsom, nog wel aftrekbaar. Vanaf 2009 niet mee. Om maximaal te profiteren van de aftrekbaarheid, kunt u dus het beste in 2008 nog een koopsompolis afsluiten.
2.Denk wel aan de fiscale voorwaarden als genoemd in het volgende artikel, incl. de reacties:

http://financieel.infonu.nl/geld/13832-belastingdienst-aftrek-buitengewone-uitgaven-verdwijnt.html

3. Zolang de belastingaanslag niet definitief is, kunt u de aftrekpost alsnog opvoeren. Bij definitieve aanslagen in de regel binnen zes weken na dagtekening.

Met vriendelijke groet,
Zeemeeuw

Berchris, 14-09-2008 11:45 #6
Een familielid, neef, woont samen met een vrouw uit Colombia (wat je ver haalt is lekker), officieel, zij heeft een zoon in Colombia, waarvoor deze neef maandelijks een bepaald bedrag stuurt. Mag deze bijdrage opgevoerd worden op de aangifte inkomen? Reactie infoteur, 14-09-2008
Beste Berchis,
Zie voor de aftrekposten levensonderhoud kind (ook in het buitenland) het volgende artikel:
http://financieel.infonu.nl/belasting/9499-belastingen-levensonderhoud-kinderen.html

Met vriendelijke groet,
Zeemeeuw

Rmoolenaar, 31-08-2008 22:43 #5
Mijn zoon heeft ADHD en een vorm van autisme, hierdoor zijn we elke maand een bedrag van ongeveer 100 euro kwijt aan medicijnen die niet worden vergoed door de zorgverzekeraar. Zijn deze kosten in 2008 aftrekbaar? Reactie infoteur, 01-09-2008
Beste RMolenaar,
Ja, maar ook hier geldt dat u er pas fiscaal voordeel van heeft, wanneer de totale kosten die u wilt aftrekken, boven de inkomensafhankelijke drempel uitkomen.
Met vriendelijke groet,
Zeemeeuw

Marianne Wigmore, 26-08-2008 10:38 #4
Wat ik me afvraag is of de kosten van een begrafenisverzekering, via jaarlijkse betaling of via een koopsom, in 2008 nog aftrekbaar is. Reactie infoteur, 26-08-2008
Beste Marianne,
Ja, in 2008 nog wel. Vanaf 2009 niet mee. Om maximaal te profiteren van de aftrekbaarheid, kunt je dus het beste in 2008 nog een koopsompolis afsluiten. Denk wel aan de fiscale voorwaarden als genoemd in het artikel.
Met vriendelijke groet,
Zeemeeuw

Fjanssens, 21-08-2008 11:49 #3
Het mij niet duidelijk of brillen hoorapparaten en hoorapparaatbatterijen etc. nog aftrekbaar zijn in 2008. Reactie infoteur, 21-08-2008
Beste Fjanssens,

Deze uitgaven zijn in 2008 nog aftrekbaar, mits niet vergoed door de zorgverzekeraar en boven het drempelinkomen. Let wel op voor 2009, want dan zullen naar alle waarschijnlijkheid ook deze aftrekposten vervallen. Dat zullen we pas zeker weten met Prinsjesdag.

Daarom lijkt het verstandig om dergelijke uitgaven niet uit te stellen naar latere jaren.

Zie ook het artikel:
http://financieel.infonu.nl/geld/13832-belastingdienst-aftrek-buitengewone-uitgaven-verdwijnt.html

Met vriendelijke groet,
Zeemeeuw

Frans Dominicus, 27-06-2008 10:36 #2
Het is niet leuk, dat we met deze veranderingen in de buitengewone lasten te maken krijgen, maar uw informatie is voor mij meer dan voldoende en duidelijk.

Bedankt en ga zo door met uw informatie,

Frans Dominicus. Reactie infoteur, 27-06-2008
Graag gedaan :)

M. van den Berg, 07-05-2008 15:22 #1
Het is een belastingmaatregel welke bedoeld was voor de minderdraagkrachtigen, chronisch zieken, gepensioneerden (zij kunnen de persoonsgebonden aftrek niet meer aftrekken), AOW-ers enz. Een betere oplossing zou zijn geweest, een stelsel met progessieve drempels, nu is het niet meer dan een ordinaire belastingverhoging.

Infoteur: Zeemeeuw
Laatste update: 26-08-2019
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Special: Ziektekosten
Reacties: 136
Schrijf mee!