Inkomstenbelasting 2015 & belastingtarieven en schijven

Inkomstenbelasting 2015 & belastingtarieven en schijven Hoe zien de inkomstenbelasting 2015, de belastingtarieven, gevolgen 65+, heffingskortingen en belastingschijven loonbelasting 2015 eruit? De belastingverlaging eerste schijf in 2014 was immers tijdelijk, de heffingskortingen 2015 zijn aangepast en sommige fiscale heffingskortingen zijn geschrapt. De nivellering via de inkomensafhankelijke heffingskortingen gaat in 2015 verder door als er geen reparatie plaats vindt. Maar voor reparatie van de koopkracht is geld nodig en dat lijkt, zeker als de gasbaten uit Groningen en de economische groei gaan tegenvallen, beperkt mogelijk. Per saldo stijgt daardoor het belastingtarief in de eerste belastingschijf volgens de kabinetsplannen (Miljoenennota 2015, Belastingplan 2015) en de veranderingen in de inkomstenbelasting 2015.

Belastingen en tarieven 2015


Belastingschijven, belastingtarieven inkomstenbelasting 2015, belasting 2015

Bij het eerste loonstrookje uit 2014 verbeterde de koopkracht iets voor de lagere inkomens door vooral de verlaging van het belastingtarief in de eerste schijf met 0,75%, maar deze verlaging is aangekondigd als een tijdelijke maatregel. Met een kleine verlaging van het belastingtarief in de eerste schijf met 0,5% blijft er nog steeds een stijging met 0,25% over. De belastingtarieven en belastingschijven 2015 zien er als volgt uit:

Tabel 1. Tarieven, belasting en belastingschijven ib en loonheffing, in 2015 als u jonger bent dan 65 jaar plus drie maanden, 65+:
Belastbaar inkomen meer dandoch niet meer dantotaal tarief belastingen en premies
€ --€ 19.82236,5%
€ 19.822€ 33.58942%
€ 33.589€ 57.58542%
57.585meerdere52%

Tabel 2. Tarieven, belasting en belastingschijven ib en loonheffing, in 2015 als u minimaal 65 jaar plus drie maanden oud bent:
Belastbaar inkomen meer dandoch niet meer dantotaal tarief belastingen en premies
€ --€ 19.82215,70%
€ 19.822€ 33.58923,95%
€ 33.589€ 57.58542%
€ 57.585meerdere52%

Wat betekent dit fiscaal voor u?

Een verandering met 0,25% van het tarief in de eerste schijf in 2015 ten opzichte van 2014 scheelt u ongeveer 50 euro per jaar. De belastingschijven zijn ook iets verlengd en dus niet bevroren op het niveau van 2014. Wie AOW gerechtigd is in 2015, minimaal 65 jaar plus drie maanden inmiddels, komt in aanmerking voor de belastingschijven en tarieven uit tabel 2. Er is een belastingverlaging in 2015 in de eerste schijf met 0,5 procentpunt, maar omdat in de meerjarencijfers nog een stijging zat met 0,75% is de per saldo stijging nog steeds 0,25% ten opzichte van 2014. Daarmee resulteert voor de eerste schijf een belastingpercentage van 36,5% en 18,6%. Dat was in 2014 nog 36,25% en 18,35%. Van de voorstellen van Van Dijkhuizen komt nog niets terecht.

Belastingtarieven en inkomensafhankelijke heffingskortingen

Met het kabinet Rutte wordt het fiscale stelsel tot nu toe enerzijds ingewikkelder en anderzijds ook eenvoudiger. Ingewikkelder omdat u niet meer alleen mag kijken naar het belastingtarief dat u betaalt omdat ook enkele heffingskortingen inkomensafhankelijk zijn geworden, eenvoudiger omdat een aantal heffingskortingen wordt geschrapt:

Heffingskortingen 2015:

Inkomensafhankelijke heffingskorting in 2015Geschrapte heffingskorting in 2015
algemene heffingskortingalleenstaande ouderkorting
arbeidskortingouderschapsverlofkorting

Algemene heffingskorting

Tot een inkomen van € 19.822 nemen de algemene heffingskorting en arbeidskorting nog toe, maar bij een hoger verzamelinkomen worden de maximale bedragen van deze heffingskortingen afgebouwd met 2,32%-punt. Waar lagere inkomens maximaal een algemene heffingskorting van ruim 2.200 euro netto in het handje kunnen krijgen, is dat voor de wat hogere inkomens maximaal ongeveer nog 1.340 euro. Wie recht heeft op AOW krijgt te maken met bedragen van 1.150 euro aflopend naar naar ruim 700 euro.

Vakantiegeld

Wie extra inkomen heeft of vakantiegeld krijgt, kan er fors op achteruit gaan doordat meer belasting wordt ingehouden. In 2013 kreeg nog iedereen een vast bedrag aan algemene heffingskorting, maar vanaf 2014 is dat afgelopen. Sterker nog als u een voorlopige aanslag hebt, moet u straks terugbetalen. Vandaar ook die naheffingen van de Belastingdienst over 2014.

Hypotheekrenteaftrek tegen maximaal 51% in plaats van 52%

In 2013 is het kabinet begonnen met de hypotheekrenteaftrek verder te beperken. Niet alleen bent u daardoor ook in 2015 verplicht om maandelijks af te lossen waardoor er minder hypotheekrenteaftrek is, maar het maximale tarief waartegen dit mag wordt ook elk jaar verlaagd. In 2015 zal de hypotheekrenteaftrek maximaal nog tegen 51% zijn.

Huishoudentoeslag 2015

Een grote onbekende was lange tijd de huishoudentoeslag. Ook die wordt door de Belastingdienst uitgevoerd en zou in 2015 ingrijpend worden hervormd. Verschillende toeslagen zouden worden samengevoegd en waarschijnlijk verder gestroomlijnd. Nu zal dat per toeslag afzonderlijk gaan plaats vinden. Misschien zal het effect voor de laagste inkomens beperkt zijn, maar de verwachting is dat daarboven de stroomlijning u geld gaat kosten. Dat kan al bij een inkomen vanaf 20.000 euro merkbaar in de portemonnee worden.

Conclusie tarieven inkomstenbelasting 2015

Veel fiscale maatregelen en veranderingen staan op stapel om in 2015 uitgevoerd te worden. Het effect van de maatregelen is tot inkomens van 19.822 euro relatief beperkt. Vooral daarboven zal het waarschijnlijk anders zijn. Wat enorm kan helpen is een economische groei die in 2014 en 2015 verder aantrekt.

Lees verder

© 2008 - 2020 Zeemeeuw, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Algemene heffingskorting 2019Algemene heffingskorting 2019De algemene heffingskorting 2019 gaat omhoog, een meevaller in de loon- en inkomstenbelasting die het kabinet Rutte al i…
Algemene heffingskorting 2015Algemene heffingskorting 2015De algemene heffingskorting 2015 is niet voor iedereen even hoog. Iedere belastingplichtige heeft recht op de algemene h…
Algemene heffingskorting 2020Algemene heffingskorting 2020De algemene heffingskorting 2020 gaat niet voor iedereen in dezelfde mate omhoog, maar soms zelfs omlaag. Wie in 2020 me…
Algemene heffingskorting 2017Algemene heffingskorting 2017De algemene heffingskorting 2017 gaat voor iedereen iets omhoog ten opzichte van 2016. De afbouw van deze inkomensafhank…

Eigen woning: belastingtarieven 2019 en 2020Eigen woning: belastingtarieven 2019 en 2020Een eigen woning kost geld. In 2019 en 2020 stellen de gemeenten wederom voor uw huis de WOZ waarde (waarde onroerende z…
Belastingdienst en kosten levensonderhoud kind in 2019Belastingdienst en kosten levensonderhoud kind in 2019Het is in 2019 niet altijd eenvoudig om goed in de kosten van levensonderhoud van een kind te voorzien. Kinderen zijn al…

Reageer op het artikel "Inkomstenbelasting 2015 & belastingtarieven en schijven"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Robert van Schalm, 27-02-2012 21:15 #71
Beste belastingdienst,

Ik heb hier nog een een ib60 formulier ligen.Voor 2009.
Kan geen jaaropgave of iets meer vinden vandaar dat ik het zo moet regelen.Als ik de lijst van het aangifteprograma wil invoeren.Klopt het van geen kanten.Kunnen jullie mij op weg helpen.Heb dit nog nooit gedaan.Die van 2008/2010 en 2011 heb ik laaten doen.
Nu wil ik graag het jaar 2009 inleveren.

Vriendelijke Groet Robert van Schalm, Reactie infoteur, 28-02-2012
Beste Robert van Schalm,
U kunt uw inkomensverklaring aanvragen via de Belasting Telefoon. Dat werkt toch het snelste.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Erik-Jan Ham, 01-11-2011 13:32 #70
Geachte mevrouw, mijnheer,

Wat was in 2008 het maximale verzamelinkomen om in aanmerking te komen voor de ouderenkorting? Ik kan dat nergens terugvinden…

Met vriendelijke groet,

Erik-Jan Ham Reactie infoteur, 01-11-2011
Geachte Erik-Jan Ham,
In 2008 lag de grens voor de ouderenkorting bij een inkomen van 32.234 euro.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Daan, 19-05-2011 14:16 #69
Geachte infoteur,

Om voor de ouderenkorting in aanmerking te komen mocht het verzamelinkomen in 2009 niet meer bedragen dan € 34.282.
Uitgaande van een inflatiecorrectie van 1,019 zou dit bedrag voor 2010 dan uitkomen op € 34.934 (zoals ook wordt vermeld in de elsevier belastingalmanak). Echter door de belastingdienst wordt als maximum verzamelinkomen een bedrag van € 34.649 gehanteerd.
Hierdoor loop ik juist de ouderenkorting over 2010 ad € 684 mis.
Hoe is dit door de fiscus gehanteerde bedrag tot stand gekomen en is daar nog bezwaar tegen te maken?

Voor uw reactie zeg ik u bij voorbaat dank.

met vriendelijke groet,
Daan Schuddeboom Reactie infoteur, 19-05-2011
Geachte Daan,
1. Ik ken het probleem. Eerst was ik ook van het hogere bedrag aan inkomen uitgegaan, omdat de belastingdienst dat bedrag nog hanteerde bij een verzoek om wijziging van de voorlopige aanslag 2010. Maar ik heb dat naar aanleiding van latere publicaties van de belastingdienst toch aangepast naar € 34.649.
2. Waarom de belastingdienst het bedrag heeft bijgesteld is mij onduidelijk, maar het staat er nu al zo lang dat ik niet verwacht dat dit nog zal wijzigen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

K. Thijssen, 20-04-2011 12:56 #68
Bedankt voor uw antwoord infoteur. Ik heb een fiscale partner met een hoger inkomen. Maar dan wordt mijn inziens alleen de algemene heffinngskorting uitbetaald maar niet de jonggehandicaptenkorting. En dat is ook gebeurd. Ik denk dat ik net als de wettelijke rente van de nabetaling de schade moet claimen bij het UWV, want die hebben jaren ten onrechte mijn wajong gestopt. Reactie infoteur, 20-04-2011
Beste K. Thijssen,
De belastingdienst stelt het volgende: " Had u geen of een laag inkomen? En hebt u een fiscale partner? Dan kunnen wij de heffingskorting die u niet kunt verrekenen, (deels) aan u uitbetalen. Voorwaarde is dat uw fiscale partner voldoende belasting is verschuldigd."
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

K. Thijssen, 19-04-2011 15:36 #67
In 2005 is mijn wajong gestopt vanwege herkeuring. Via de rechter is mijn wajong in 2009 met terugwerkende kracht vanaf 2005 weer hersteld en ontving in 2009 een grote nabetaling. In de aangifte 2009 heb ik de jonggehandicaptenkorting weer kunnen verzilveren maar bij mijn aangifte in 2006, 2007 en 2008 was het inkomen dermate laag dat aanvinken van het recht op jonggehandicaptenkorting geen effect had. Deze wordt ook niet uitbetaald en bij middeling wordt ook geen rekening gehouden met heffingskortingen. Kan ik die schade nog ergens verhalen? Reactie infoteur, 20-04-2011
Beste K. Thijssen,
Neen, helaas. Dit is meteen ook het grote nadeel bij heffingskortingen. Ze worden niet uitbetaald als er te weinig belasting is betaald. Uitzondering kan een fiscale partner zijn met een hoger inkomen. Door dan gezamenlijk belastingaangifte te doen kan vaak alsnog worden uitbetaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R. Hendriksen, 03-03-2011 10:10 #66
Ik loop sind kort stage via het UWV. Het bedreft een buitendienst functie. Hier heb ik nu een auto van de zaak gekregen en zou hier ook prive mee willen rijden. Is dat mogelijk? of kan dat pas als je een contract hebt gekregen? Reactie infoteur, 03-03-2011
Beste R. Hendriksen,
1. Als u meer dan 500 privékilometers rijdt, dan geldt de regeling privégebruik auto van de werkgever. De werkgever regelt dan de inhouding op uw loon.
2. U moet uw werkgever aangeven dat u graag de auto ook privé gebruikt. De meeste werkgevers doen daar niet moeilijk over.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

T. Wijnberg, 02-02-2011 11:36 #65
Beste Zeemeeuw, De volgende vraag; Werk sinds 3 jaar (vast contract) bij een tandarts voor 14u per week met een bruto salaris van 731 euro, waarvan oa aan loonheffing 58,41 euro wordt ingehouden, per maand. Va volgende week kan ik met mijn bij-baan beginnen voor 6-a 9 uur per week met een bruto uurloon van 9,45 euro per uur. Hoe zit het met de loonheffing hierover en wat hou ik er netto aan over? Reactie infoteur, 02-02-2011
Beste T. Wijnberg,
Wat u daarvan netto overhoudt is niet precies met een schaartje te knippen, omdat het mede afhankelijk is van het aantal maanden en uw overige aftrekposten. Waarschijnlijk komt u uit op netto 6,40 euro per uur.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kees, 31-01-2011 19:04 #64
Beste zeemeeuw
De volgende vraag: mijn vrouw heeft 2 parttimebanen. Zoals vereist wordt slechts bij 1 van de werkgevers rekening gehouden met de algemene heffingskorting. Deze werkgever vermeld ook dat er sprake is van arbeidskorting, maar de andere werkgever niet. Zou hij dit toch ook niet moeten doen. Verder neem ik aan dat tot - totaal het maximum bedrag wat mogelijk is - hier ook recht op bestaat bij de andere werkgever. Kun je dit bij de digitale aangifte zelf handmatig aanpassen. Reactie infoteur, 01-02-2011
Beste Kees,
Ja, u kunt bij de digitale aangifte de heffingskortingen, waar u recht op hebt, zelf instellen. Let er wel op dat als de belastingdienst al een deel heeft ingevuld, bij de arbeidskorting een te laag bedrag kan staan dat u zelf moet aanpassen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

An Kie, 29-01-2011 11:00 #63
Ik werd per 01/04 ontslagen afgelopen jaar en ben kort daarna vrijwilligerswerk gaan doen (2 dagen p/w via gemeentelijk gesubsidieerde instelling). Natuurlijk heb ik daar zelf ook wel onkosten van. Mijn vraag is mede daarom ook of er belastingtechnisch recht is op een of andere korting cq tegemoetkoming als "vrijwilliger-werkende?" Reactie infoteur, 29-01-2011
Beste An Kie,
1. Als u een beloning als vrijwilliger ontvangt van maximaal € 150 per maand en maximaal € 1.500 per kalenderjaar, hoeft hierover geen belasting te worden betaald. Extra voorwaarde is nog dat de uurvergoeding maximaal 4,50 euro mag bedragen. Dat is € 2,50 voor een vrijwilliger jonger dan 23 jaar.
2. Ook voor wie er bijstand ontvangt zijn er regels: de hoogte van uw uitkering wordt niet verlaagd, als de vergoeding voor het vrijwilligerswerk maximaal € 95 per maand is en maximaal € 764 per jaar. En als het vrijwilligerswerk is dat de gemeente noodzakelijk vindt voor de reïntegratie van uw vrijwilliger, dan wordt de uitkering niet verlaagd als de vrijwilligersvergoeding niet hoger is dan € 150 per maand en € 1.500 per jaar.
3. De belastingdienst ziet bovenstaande regels als soort van onkostenvergoeding voor het geleverde werk.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Inez, 13-01-2011 12:51 #62
Ik heb in 2010 13192,45 verdient en 1886,00 aan loonheffing betaald. Ik ben 21 jaar en woon op kamers en zou graag willen weten of ik iets en zo ja hoeveel ongeveel ik terug krijg. Zou erg handig zijn met het oog op studie :) Reactie infoteur, 07-04-2019
Beste Inez,
1. Ik denk dat u ruim 100 euro te veel hebt betaald, als er geen aftrekposten zijn.
2. Hebt u de zorgtoeslag aangevraagd en eventueel de huurtoeslag? Zie hiervoor ook:

https://financieel.infonu.nl/geld/19608-zorgtoeslag-2019-wijzigingen-en-voorwaarden.html

https://financieel.infonu.nl/belasting/62287-huurtoeslag-2019-en-vermogen-2019.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johannes, 27-12-2010 13:36 #61
Een volledige aow en een pensioen, komt daardoor de algemene heffingskorting hoger uit, dan bij een aow alleen? Reactie infoteur, 27-12-2010
Beste Johannes,
Als u 65+ bent bedraagt de algemene heffingskorting ruim 900 euro. Deze komt, als er geen andere aftrekposten zijn, volledig tot uitbetaling bij de AOW alleen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

V. Grootveld, 06-12-2010 16:59 #60
Ik stap bij mijn huidige werkgever op, door bezuinigingen. Ik krijg hierdoor 42.000 euro mee, kunt u mij zeggen wat ik hieraan over hou, en wat ik er het beste mee kan doen,
ik heb het geld niet nodig. Reactie infoteur, 06-12-2010
Beste V. Grootveld,
1. Gewoon laten uitbetalen kan 52% aan belasting kosten zodat u van dit bedrag ruim 20.000 euro over houdt.
2. Voor fiscaal slimmere manieren verwijs ik u naar het artikel:

http://www.financieel.infonu.nl/geld/30811-gouden-handdruk-betaal-minder-aan-de-belastingdienst.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Melanie, 03-12-2010 12:49 #59
Ik heb op dit moment een fulltime baan met een bruto jaarsalaris van 23000 euro. Ik heb er voor gekozen om nog ongeveer 12 uur parttime in de week bij te gaan werken a 8.32 brutto per uur. Is dit verstandig? en moet ik erop rekenen dat ik een flink bedrag bij moet betalen tijdens mijn belasting aangifte? Reactie infoteur, 07-04-2019
Beste Melanie,
1. U houdt van elke extra euro aan verdienste altijd nog 58% over en lijkt me zeker de moeite waard.
2. Als de 2e werkgever loonbelasting inhoudt, hoeft u niet bij te betalen, anders wel.
3. Extra inkomen kan wel gevolgen hebben voor de hoogte van bijvoorbeeld de zorgtoeslag:

https://financieel.infonu.nl/geld/19608-zorgtoeslag-2019-wijzigingen-en-voorwaarden.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Robert de Vries, 20-11-2010 15:03 #58
Zelf heb ik een inkomen van € 50.000,-- per jaar. Nu kan ik een auto van de zaak uitkiezen. Hoe zit dit nu met betrekking tot mijn inkomen want ik begrijp dat ze altijd een deel van de auto toevoegen aan je salaris. Betekend dit dan dat ik meer moet betalen voor mijn auto 52 % i.p.v. 42 %. Dit inverband met mijn salaris verhoging door de auto? Hoe wordt dit nu allemaal geregeld? Reactie infoteur, 20-11-2010
Beste Robert de Vries,
1. Bij een inkomen meer dan € 54.367 per jaar betaalt u over het meerdere aan inkomen, bijvoorbeeld door een auto van de zaak, 52% belasting.
2. U hebt als werknemer de mogelijkheid om de belastingdienst te laten weten dat u de u ter beschikking gestelde auto niet voor privé-doeleinden gebruikt. U krijgt dan van de Belastingdienst een verklaring van geen privégebruik. Wanneer u deze verklaring aan uw werkgever overlegt, moet deze de belasting over het voordeel van de auto voor privé-doeleinden achterwege te laten, tenzij de werkgever weet dat de mededeling van de werknemer onjuist is.
3. U moet tijdens het jaar wel zorgen voor een goede rittenadministratie, zodat u uw gelijk blijvend kunt aantonen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Alitaronimi, 15-11-2010 12:28 #57
Deze maand heb ik 117,5 uur gewerkt a 9,98 per uur = een bruto bedrag van 1172,65. Toen ik zojuist mijn salaris gestort kreeg, zag ik dat ik maar een bedrag van 748,34 hiervoor kreeg? Omgerekent een uurloon van 6,37 per uur? Lijkt me erg weinig, hoeveel belasting moet ik per maand betalen? Hoeveel mag ik per maand bruto verdienen om onder een bepaalde grens te blijven? En hoeveel belasting moet ik dan afdragen per maand? Vind dit wel een heel zielig bedrag… Reactie infoteur, 15-11-2010
Beste Alitaronimi,
1. Op uw salaris is ongeveer de 33 procent ingehouden die gebruikelijk is voor een jaarinkomen tot ruim 18000 euro.
2. Of dit terecht is hangt van hoeveel u in 2010 al hebt verdiend en of er al rekening is gehouden met de algemene heffingskorting van 2000 euro.
3. Wie in een jaar 6000 euro verdient betaalt nauwelijks belasting omdat het berekende belastingbedrag van 33 procent dan weg valt tegen deze algemene heffingskorting.
4. Als er te veel belasting is ingehouden kunt u dat terugkrijgen bij de aangifte inkomstenbelasting of via een voorlopige aanslag.
5. Vraag eventueel de salaris-afdeling hoe men aan dit netto bedrag is gekomen. Misschien is er helemaal geen rekening gehouden met heffingskortingen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dirk, 27-10-2010 22:49 #56
Mijn vrouw heeft in 2008 een nabetaling gekregen van een bijbaantje dat ze van 2003 tot en met 2007 heeft gedaan. Door verkeerde berekening is er al die tijd te weinig salaris betaald waardoor ze in 2008 bijna?6800 nabetaald heeft gekregen. Doordat we hier nooit een jaaropgaaf van hebben gehad is dit niet ingevuld bij de aangifte van 2008 nu krijgen we een bericht van de belasting dat dit wordt gewijzigd (voornemen afwijking) wat betekend dit concreet voor ons nu haar belastbaar inkomen uit werk en woning (box1) wijzigd van 4384 naar 11146? Moeten we nu alsnog over de bijna 6800 zo'n 33% gaan betalen? Reactie infoteur, 27-10-2010
Beste Dirk,
1. Dat hoeft niet en is afhankelijk van de onbenutte heffingskortingen en eventuele aftrekposten. Ik zal het uitleggen.
2. Iedereen heeft in ieder geval recht op de algemene heffingskorting van maximaal 2000 euro. Dat is een korting die u krijgt op de te betalen belasting. Bij een inkomen van 4383 euro hoort een heffing van 1470 euro en een dito algemene heffingskorting. Dat wil zeggen dat u vrouw nog recht heeft op 530 euro maar die is bij een inkomen van 4383 euro niet te benutten, maar wel bij extra inkomen.
3. De extra belasting bij een extra inkomen van 6800 euro bedraagt dan 2270 euro minus 530 euro.
4. Als er nog onbenutte aftrekposten of heffingskortingen zijn, kan de extra te betalen belasting nog lager zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wilco, 18-10-2010 20:39 #55
Even terug komende op mijn artikel/ vraag.
Ieder geval bedankt, het is mij bijna duidelijk.

OK ik kom dus niet in problemen met de belastingteruggave als ik de extra overuren laat uit betalen.
Ik dacht altijd dat als je meer verdient je ook minder teruggave hebt, is dat zo? Of is dat andere materie?

Voorbeeld>> Ik verdiende in jaar 2008 bijvoorbeeld bruto?40.000. Mijn voorlopige terugave voor 2009 is berekend op dit bruto salaris van?40.000.
Op dit salaris ontvang ik mijn maandelijkse hypotheek teruggave.
Nu blijkt, omdat ik meer overuren laat uitbetalen dat ik?5000 extra boven op dit bruto salaris komt.
Mijn definitieve jaarsalaris van 2009 is dus?45.000 en niet zoals de voorlopige aanslag?40.000.

Krijg ik nu na dit voorbeeld minder hypotheekteruggave? Reactie infoteur, 19-10-2010
Beste Wilco,
1. Als je voor de 5000 extra gewoon belasting afdraagt, maakt dit extra inkomen niet uit voor de teruggave. Het is anders wanneer die 5000 euro bruto worden uitgekeerd, want dan zul je bij de afrekening over 2010 alsnog die belasting moeten bijbetalen.
2. Er is meer teruggave naarmate er te veel belasting is ingehouden. De werkgever houdt loonbelasting in en houdt daarbij geen rekening met aftrekposten zoals een eigen huis. Bij de inkomstenbelasting en de voorlopige teruggave wordt wel met die aftrekposten rekening gehouden, en zal de conclusie zijn dat te veel loonbelasting is ingehouden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Denise, 18-10-2010 17:40 #54
Momenteel woon ik samen en wij zijn fiscaal partner. Ik werk, en val met mijn loon in de 2e belastingschijf. Mijn vriend studeert nog en heeft geen inkomen uit stage en geen recht op studiefinanciering. Aangezien wij fiscale partners zijn krijgt mijn partner de algemene heffingskorting uitbetaald. Ik vroeg mij af of het daarna mogelijk is inkomsten uit arbeid te verdelen over beide fiscale partners, waardoor wij beiden in het laagste belastingtarief zouden vallen. Reactie infoteur, 18-10-2010
Beste Denise,
Ja met een aantal inkomsten en aftrekposten kan dat. Zie hiervoor het artikel:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/9057-schuiven-met-aftrekposten-als-de-aanslag-binnen-is.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wilco, 16-10-2010 18:38 #53
Ik heb dit jaar veel overuren gemaakt en laat deze overuren altijd omzetten in tijd voor tijd. Nu heb ik er zoveel staan dat ik bruto € 4000 á € 5000 meer ga verdienen als afgelopen jaar. Kom ik nu flink in de problemen met mijn hypotheek teruggave? Ik zit in schaal 42%. Wat kan ik ongeveer verwachten wat ik moet terug moet betalen aan de belastingdienst? Want ik heb nu een voorlopige aanslag die ik maandelijks laat uitkeren. Dus dit bedrag is berekend op een Bruto salaris die dus € 4000 á € 5000 lager is dan in werkelijkheid voor het jaar 2010. Kun je er ongeveer een som op los laten? Van bijvoorbeeld, je verdient € 1000 meer als je voorlopige aanslag, dus daarom moet je ook weer € 1000 terugbetalen aan de belastingdienst, of is dat 50% of 10%. Wie kan me daar mee helpen? Reactie infoteur, 17-10-2010
Beste Wilco,
1. De werkgever houdt, als het goed is, belasting in. Daarom zouden deze extra inkomsten geen gevolgen moeten hebben voor de belastingteruggave als gevolg van de hypotheekrenteaftrek.
2. Als je in de belastingschijf van 42 procent zit, betaal je over 5000 euro 2100 euro belasting. Dat zou moeten betekenen dat je netto voor de gewerkte uren 2900 euro uitbetaald krijgt en niet 5000 euro.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jack, 07-10-2010 16:06 #52
Beste,

Ik wil een eigen onderneming starten, maar vraag me af hoeveel belasting ik (naast de BTW) dient te betalen. Ik zie in de belastinschalen staan dat het om 33% gaat tot een bedrag van 17.000, maar van andere mensen heb ik weer gehoord dat je als beginnend ondernemer die weinig omzet heeft bijna geen belasting hoeft te betalen. Heeft u een duidelijk antwoord voor mij? Reactie infoteur, 07-10-2010
Beste Jack,
1. Welke soort belasting u betaalt hangt af wat voor ondernemer u wordt. U kunt een bv oprichten waarin vennootschapsbelasting moet worden betaalt of een ondernemer worden voor de inkomstenbelasting.
2. Altijd is het zo dat u belasting betaalt over inkomsten minus fiscale aftrekposten.
3. Bij een startende ondernemer zijn meestal de inkomsten relatief laag en de aftrekposten relatief groot. Voor een startende ondernemer zij er namelijk allerlei extra aftrekposten.

Kijk bijvoorbeeld eens naar:

http://www.leerwiki.nl/Fiscale_voordelen_startende_ondernemer

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mathilda, 03-10-2010 13:23 #51
Beste zeemeeuw, moet ik volgend jaar ook belasting betalen over het opgenomen spaarloon geld? Reactie infoteur, 03-10-2010
Beste Mathilda,
1. De regels voor het spaarloon veranderen in 2010 en 2011 niet.
2. Als u het geld 4 jaar op de geblokkeerde rekening laat staan en dan opneemt, betaalt u er geen loonbelasting over.
3. Ook als u tussentijds het geld deblokkeert, is dat belastingvrij als u het gebruikt voor:
* de aankoop van een eigen woning.
* bepaalde verzekeringspremies.
* stortingen op bepaalde spaarrekeningen of beleggingsrechten.
* onbetaald verlof.
* start van een eigen onderneming.
* studiekosten.
* kosten kinderopvang.
* kosten procedure Erkenning verworven competenties (EVC-procedure) of behalen van een ervaringscertificaat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cm van Koppen, 07-09-2010 13:58 #50
Mijn loon is momenteel rond de 18.000 per jaar, ik ben alleenstaand met twee kinderen, krijg huursubsidie en een aantal toeslagen. Ik zit nu nog net in de laagste belastingschijf.
Wanneer ik boven de grens kom, en ik kom in de tweede belastingschijf, ga ik dan over mijn gehele loon meer belasting betalen, of alleen over het gedeelte wat boven die grens uitkomt? Is het lonend om net boven die grens te zitten? Ik heb het idee dat ik minder toestlagen en subsidie ga krijgen, en daardoor minder overhou dan nu. Reactie infoteur, 07-09-2010
Beste CM van Koppen,
1. Als u meer gaat verdienen dan € 18.218 dan betaalt u over het meerdere een hoger belastingtarief en niet over het totale inkomen.
2. De 18.000 euro is niet bij de toeslagen per se grens. Bij de zorgtoeslag ligt de grens bijvoorbeeld in de buurt van de 30.000 euro. Voor thuiszorg gaat u bijvoorbeeld veel meer betalen als u meer dan 15.000 euro per jaar verdient. U zou per regeling waarvan u gebruik maakt moeten nagaan waar de grens ligt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sandra, 18-08-2010 16:04 #49
Mijn partner krijgt geen uitkering en heeft sinds januari recht op heffingskorting. Nu hij zijn verblijfsvergunning heeft ontvangen mag hij eindelijk werken. Hij heeft via het uitzendbureau een loonbelastingverklaring ingevuld. Vorige week heeft hij zijn eerste loonstrook ontvangen van het uitzendbureau, maar daar is helemaal geen belasting op ingehouden. Klopt dit wel? Ik zelf heb overigens een fulltime baan en verdien ca 35000 euro per jaar. Reactie infoteur, 18-08-2010
Beste Sandra,
1. De loonbelastingverklaring is er juist voor bedoeld dat de werkgever de belastingen en premies kan inhouden. Misschien waren die gegevens nog niet door de werkgever verwerkt, en zal er volgende maand extra worden ingehouden.
2. Het kan ook de hoogte van het inkomen zijn. Als de heffingskortingen ongeveer even hoog zijn als de in te houden belastingen en premies in 2010, vallen die tegen elkaar weg en zal niets geheven hoeven te worden in 2010. Maar dat zal dan in 2011 anders zijn.
3. U doet er dus goed aan om te vragen wat er aan de hand is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Karlijn, 18-08-2010 15:11 #48
Beste heer/ mevrouw,

Ik heb een zaterdagcontract bij TNT voor 3 uur. Momenteel werk ik al enige tijd ook doordeweeks en maak gemiddeld 30 uur in de week. Hierdoor heb ik veel (ongeveer 250) verlofuren opgebouwd. Mijn vragen: Is mijn werkgever verplicht om een deel van deze opgebouwde verlofuren uit te betalen? Is dit belastingtechnisch nadelig? Ik betaal momenteel 33,45 % belasting. Wordt het uitbetalen van deze verlofuren ook belast met 33,45% of meer? Alvast bedankt! Reactie infoteur, 18-08-2010
Beste Karlijn,
1. Vaak is een stuwmeer aan verlof niet toegestaan en is er de keuze om met verlof te gaan of de verlofuren uit te betalen.
2. Verlof uren worden door de werkgever voor de zekerheid vaak hoger belast, maar de te veel betaalde belasting krijgt u dan weer terug bij de aanslag inkomstenbelasting. Dan wordt namelijk bekeken hoeveel u in het jaar echt verdiend hebt en welk belastingtarief daarbij hoort.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Trudy, 17-08-2010 13:52 #47
Ik wil voor 14 uur per week als huishoudelijk medewerkster gaan werken in een Gezinsvervangend tehuis. Hou ik daar wel wat aan over of werk ik dan eigenlijk voor niets. Mijn man heeft een fulltimebaan.
Groeten Trudy Reactie infoteur, 17-08-2010
Beste Trudy,
Ja, u houdt daar wat aan over. Tot ruim 18000 euro per jaar betaalt u maar 33% belasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tamara, 24-06-2010 22:51 #46
Hoi ik heb een vraagje vorige jaar 2008 1100 euro terug gekregen verzamel inkomen was 14.523 en ingehouden loonheffing 1800 euro nu 2009 verzamelinkomen 14.103 en ingehouden loonheffing 2.223 en krijg nu niks terug sdnap dat niet Reactie infoteur, 25-06-2010
Beste Tamara,
1. Waarschijnlijk komt dat door de heffingskortingen. De belangrijkste wijziging in 2009 is dat aanvullende combinatiekorting is vervallen en daar een inkomensafhankelijke combinatiekorting voor in de plaats is gekomen. Bovendien is de alleenstaande ouderkorting met bijna 550 euro verlaagd.
2. De werkgever houdt niet automatisch met deze kortingen rekening wat betekent dat u ze zelf moet aankruisen bij de aangifte inkomstenbelasting.
3. Als dit de reden is, moet u bij de belastingdienst vragen om alsnog met deze heffingskortingen rekening te houden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maarten, 19-05-2010 10:57 #45
Mijn belastbaar inkomen is totaal € 54.353. Ik wil een vakantiewoning gaan verhuren, is dat wel verstandig, omdat de opbrengst bij mij inkomen opgeteld wordt? Reactie infoteur, 19-05-2010
Beste Maarten,
Bij verhuur van een vakantiehuis is de huur niet fiscaal belast, wel valt het vakantiehuis zelf in box 3 van de inkomstenbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

H., 14-05-2010 09:18 #44
Ik heb verleden jaar 63000 verdiend en zit daardoor dit jaar in het 52% tarief. Dit jaar kom ik weer onder de grens en betaal daardoor 10% teveel. Krijg ik het teveel betaalde terug bij mijn aangifte? (vooral mijn vakantiegeld scheelt behoorlijk). Reactie infoteur, 14-05-2010
Beste H,
1. Bij de loonbelasting 2010 wordt geen 52 procent meer ingehouden als uw inkomen lager is.
2. Wel kan het zijn dat u bij de voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2010 een te hoge voorlopige aanslag krijgt, omdat men veronderstelt dat het inkomen uit 2010 in de buurt zal liggen van het inkomen in 2009. Daartegen kunt u, zodra zich dat voordoet, bezwaar aantekenen door digitaal de juiste gegevens aan te leveren.
3. Mocht u, ondanks dit alles, toch te veel betalen in 2010, dan wordt dat weer recht getrokken in 2011 bij de afhandeling van de aangifte inkomstenbelasting 2010.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gwen, 11-05-2010 10:39 #43
Sindskort heb ik 3 baantjes. Bij de eerste werkgever verdien ik net iets meer dan € 6000 per jaar, bij de tweede ca 500 per jaar en het derde is op oproepbasis en zal rond de 700 euro per jaar zijn. Het derde baantje kost mij veel extra energie, is het belastingtechnisch interessant als ik dit 3e baantje toch aanhou? Of moet ik daar financieel teveel voor inleveren? Reactie infoteur, 11-05-2010
Beste Gwen,
Van elke verdiende euro betaal je dan ongeveer 33 cent belasting, zodat het zeker nog de moeite waard is om bij te verdienen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fred, 06-05-2010 16:35 #42
Beest Zeemeeuw
Word per1 juni ontslag na 13 jaren want mijn functie wordt verplaats.ik heb dit 1 week geleden.Straks krijg ik een netto bruto van circa 42.000 euro(13xbruto salaris) maar heb nog 57 vankantie dagen die ik niet opgenomen heb, moet dat erbij?
En ik heb gehoord dat ik 52% belasting moet gaan betalen uit dit bedrag! wat is de best om zo minder mogelijk belasting te betalen!
Alvast bedankt voor uw reactie! Reactie infoteur, 06-05-2010
Beste Fred,
1. Ja u hebt recht op uitbetaling van uw opgebouwde verlofdagen.
2. Kijkt u voor het beperken van de te betalen belasting op een gouden handdruk of ontslagvergoeding ook eens naar het artikel van Zeemeeuw, getiteld:

http://www.financieel.infonu.nl/geld/30811-gouden-handdruk-betaal-minder-aan-de-belastingdienst.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

H. Hamers-J Hamers-Leenaers, 19-04-2010 17:40 #41
Boven welk bedrag moet ik inkomstenbelasting betalen? Reactie infoteur, 19-04-2010
Beste H. Hamers,
Omdat iedereen, indien er voldoende inkomen is, recht heeft op de algemene heffingskorting van 2000 euro gaat u op zijn vroegst vanaf circa 6.000 euro aan inkomen inkomstenbelasting betalen. Maar dat kan nog iets hoger zijn als u ook recht hebt op andere heffingskortingen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Thijs, 06-04-2010 11:54 #40
Duidelijk. Maar het T-biljet zit tegenwoordig toch verwerkt in het belastingaangifte computerprogramma? Stel dat ik dit jaar dus 8000 euro ga verdienen in totaal. Krijg ik dan NIKS terug, of een gedeelte? Hoe groot kan ik dit percentage verwachten? Vind het eigenlijk ook waardeloos dat deze informatie nergens terug is te lezen op de belastingsite. Zelfs niet op het jongerengedeelte. Dus bedankt voor uw hulp! Reactie infoteur, 06-04-2010
Beste Thijs,
1. Als u 8000 euro uit arbeid verdient, betaalt u 2676 euro belasting minus de heffingskortingen die voor u gelden, waaronder de algemene heffingskorting van 1900 euro. Netto dus 776 euro.
2. Als het goed is houdt de werkgever met deze heffingskorting rekening bij de loonbelasting. Zo niet dan krijgt u het terug bij het doen van de belastingaangifte inkomstenbelasting of na het invullen van het t-biljet.
3. Zie ook het artikel:

http://www.financieel.infonu.nl/geld/12415-belastingdienst-het-t-biljet.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Thijs, 02-04-2010 08:29 #39
Op dit moment ben ik thuiswonend student en stage aan het lopen. Op zaterdagen (en vakanties) werk ik op een andere plek. Daar verdien ik ~250 per maand, waar loonheffingskorting op wordt toegepast. In de zomervakantie werk ik daar 1.5maand fulltime. Voor mijn stage krijg ik 400 per maand, maar houd hier ivm belasting 270 van over. Nu is mijn vraag hoeveel ik maximaal in een jaar mag verdienen om de gevorderde belasting van mijn stage terug te krijgen? Reactie infoteur, 02-04-2010
Beste Thijs,
Omdat de algemene heffingskorting bijna 2000 euro is, kunt u met uw stage of vakantiewerk tot een maximum van bijna 6000 euro per jaar belastingvrij verdienen. U kunt teruggave van de ingehouden loonbelasting aanvragen via het T-biljet:

http://www.financieel.infonu.nl/geld/12415-belastingdienst-het-t-biljet.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Eric, 12-03-2010 13:32 #38
Ons bedrijf zit in surceanse van betaling en 't zal uitlopen op een faillissement. Mijn vraag: ik heb vanaf 1dec 09 t/m heden geen salaris ontvangen. Bij Faillissement zegt men volgens UWV: betaling salaris t/m maart + april ( 1 maand opzegtermijn) + vakantiegeld + uitbetalen vakantiedagen (17 voor'09 en 24 voor '10). Vraag: klopt dit? en voor hoeveel procent worden de vakantiedagen belast? Reactie infoteur, 12-03-2010
Beste Eric,
1. Uitbetaalde vakantiedagen worden belast met het tarief bijzondere beloningen. Dit bijzonder tarief kan bij de loonheffing oplopen tot 52 procent. Valt u echter in een lager belastingtarief, dan krijgt na uw aangifte inkomstenbelasting een deel van de ingehouden belasting weer terug.
2. Als de schulden van het bedrijf zo groot zijn dat de curator het achterstallig loon niet kan betalen, neemt het UWV de loonverplichting over. U hebt dan recht op achterstallig loon, emolumenten, niet opgenomen vakantiedagen, vakantiegeld, pensioenpremie, en onkostenvergoedingen over een periode van 13 weken voorafgaande aan de datum van de opzegging van uw contract of functie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Michel, 09-03-2010 14:58 #37
Mijn vriendin werkt bij een zorginstelling en heeft een 24-uren contract.
Ze werkt soms ook meer dan 24 uur per week.
Omdat ze meer uren wil werken, vraagt ze zich af of het lonend is om 1 dag op oproepbasis te gaan werken bij een andere werkgever. Ze verdient rond de 18000 euro bruto op jaarbasis.
Is dit lonend of niet?

met vriendelijke groet,

Michel Reactie infoteur, 09-03-2010
Beste Michel,
Als er geen uitkering is en er geen toeslagen zijn voor de huur en dergelijke, is extra werken lonend. Boven de 18.218 euro houdt uw vriendin van elke euro extra dan bijna 58 ct over.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marieke, 08-03-2010 21:59 #36
Ik ben 22 jaar, en verdien 12.312 bruto per jaar, en mijn arbeidskorting is 659 euro en loonheffing 1478, dit is voor 3 dagen, nu wil ik graag 1 dag bij een andere baas erbij gaan werken, is dit nadelig voor de belasting? Of hoe zit dat? Wie kan met het uitleggen? Reactie infoteur, 09-03-2010
Beste Marieke,
1. Meer gaan verdienen is, als u geen uitkering en geen toeslagen hebt, nooit nadelig.
2. Waar u wel op moet letten is dat de tweede werkgever te weinig belasting kan inhouden, als hij niet weet dat u ook een andere baan hebt. Hij hanteert dan ook de algemene heffingskorting, terwijl u die ook al bij de eerste werkgever hebt benut. Dan zult u op een later moment belasting moeten bijbetalen, maar dat is geen extra belasting maar een correctie op de in eerste instantie te weinig betaalde belasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

S. Telkamp, 04-02-2010 19:31 #35
Ik heb pensioen en AOw en mijn vrouw alleen AOW.
Vorig jaar betaalde ik 149 euro inkomsten belastingbelasting(2008)
Nu er geen aftrekposten voor ziekteposten meer zijn moet ik over het jaar 2009 620 euro betalen.Dat vind ik onrechtvaardig. Reactie infoteur, 03-05-2019
Beste S. Telkmap,
Dat is fors inderdaad, maar weet u zeker dat er voor u geen aftrekbare ziektekosten inkomstenbelasting meer zijn. Bekijk ook het artikel:

https://financieel.infonu.nl/belasting/35916-aftrekbare-ziektekosten-ib-2019-uitgelegd.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ria, 31-01-2010 09:23 #34
Hallo Zeemeeuw,
ik ontvang uit het buitenland (Oostenrijk) een Weduwepensioen, daar het in Oostenrijk in de Belastingsvrije voet valt, wordt daar dus geen belasting over verrekend. Aangeven bij de Nederlandse belasting doe ik wel ( Wereld inkomen).
Ergens heb ik gelezen dat een pensioen vanuit het buitenland, als het van een soziale verzekering uitgekeerd wordt, in Nederland niet belast mag worden, dat zou Oostenrijk dus moeten doen? Het is een bedrag van ca.8000 Euro per jaar.Hier in Nederland verdien ik ca.7000 Bruto

Hopenlijk heb ik me goed uitgedrukt en weet je wat ik bedoel. :-) In ieder geval bedankt voor een eventueel antwoord Reactie infoteur, 01-02-2010
Beste Ria,
U moet drie vragen zeker invullen op het belastingformulier. Ik neem het aangifte P formulier 2009 als voorbeeld:
1. Vraag 2: inkomsten Nederland uit vroegere dienstbetrekking, 7000 euro.
2. Vraag 6: inkomsten uit het buitenland: ja, Oostenrijk, te weten 8000 euro.
3. Vraag 40: u wilt geen dubbele belastingheffing.
Dan wordt automatisch berekend hoeveel belasting uw over uw wereldinkomen moet betalen. De belastingdienst houdt zelf al rekening met een aftrek, als u de drie vragen invult. Als u bijvoorbeeld een pensioen ontving van de Europese Unie, dan is dit pensioen volledig vrijgesteld van belasting in Nederland.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pieter, 29-01-2010 16:22 #33
Beste Zeemeeuw,
Ik kende infonu nog niet, maar uw artikel komt me goed van pas bij mijn aangifte inkomstenbelasting 2009, die ik dit weekend moet doen. Is iedereen verplicht om aangifte te doen? Reactie infoteur, 29-01-2010
Beste Pieter,
1. Veel succes bij het invullen van de belastingaangifte 2009. Bijna iedereen moet in ons land belastingaangifte doen. Sterker nog: als u wel belastingaangifte had moeten doen, maar te laat bent met uw belastingaangifte, kunt u een hoge boete krijgen. Zie hiervoor ook het artikel van Zeemeeuw getiteld:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/33658-wie-moet-belastingaangifte-doen.html

2. Vergeet ook de vele fiscale aftrekposten niet en kijk eens naar de hulp bij het invullen van de belastingaangifte inkomstenbelasting via de website:

www.inkomstenbelasting.jouwpagina.nl

Veel succes, en met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sten, 27-01-2010 19:11 #32
Beste Zeemeeuw,

Een vraag van een leek.

Mijn vriendin en ik gaan gezamelijk een belastingaangifte doen, fiscaalpartnerschap. Nu heb ik een vraag over de algemene heffingskorting en arbeidskorting. Ikzelf heb niet meer dan 18000 euro bruto verdiend, bij lange na niet en mijn vriendin zit rond de 44000 euro bruto. Komen wij dan in aanmerking voor die heffingskortingen? Of hebben wij gezamelijk teveel verdiend?

Alvast bedankt voor je eventuele antwoorden. Reactie infoteur, 27-01-2010
Beste Sten,
1. Uw inkomen zit in de eerste belastingschijf. Zonder heffingskorting zou u circa 6000 euro belasting moeten betalen. Dat betekent dat u zeker de algemene heffingskorting en arbeidkorting terug krijgt, omdat die bedragen samen lager zijn dan 6000 euro.
2. U betaalt namelijk netto aan belasting 6000 euro minus de relevante heffingskortingen. Stel nu dat u een lager inkomen had gehad en bijvoorbeeld 1000 euro belasting zou moeten betalen, dan zou u 1000 euro aan heffingskorting terug krijgen op uw inkomen (en dus netto geen belasting betalen) en de rest kunnen terugvragen via het inkomen van uw fiscale partner.
3. Omdat uw vriendin een hoger inkomen heeft, krijgt zij haar heffingskortingen eveneens terug.
4. De belastingdienst houdt voor wie werkt automatisch met deze twee heffingskortingen rekening.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A., 21-01-2010 19:02 #31
Beste Zeemeeuw,
Ik ben een gehuwde man van 62 en ontvang ca.? 43.000 per jaar pensioen. Mijn vrouw is ook 62 jaar en heeft geen inkomsten. Zij ontvangt de algemene heffingskorting 2008? 2007). Nu komt in de loop van het jaar een koopsom vrij (oud regime) groot ca.? 30.000 Wat is fiscaal de meest gunstige oplossing.
Met vriendelijke groeten,
A. te H. Reactie infoteur, 22-01-2010
Beste A,
1. Een vrijkomende lijfrente volgens het oude regime biedt de meeste mogelijkheden: van bedrag ineens tot schenken en een levenlange lijfrente. De keuze hangt af van wat u met uw geld wilt doen en hoe hard u het geld nodig heeft.

Zie het artikel:

http://www.financieel.infonu.nl/verzekering/9683-lijfrente-wat-zijn-de-mogelijkheden-bij-lijfrente.html

2. Fiscaal is het lastig. U zit in belastingschijf 3 en lager zult u niet komen. Ik ga er van uit dat u geen verdere aftrekposten heeft, en dat u de koopsom bij het afsluiten van de polis destids ook van de inkomstenbelasting hebt afgetrokken. Dat betekent dat u grofweg 10.000 euro per jaar extra inkomen aan lijfrente kunt krijgen tegen het 42 procent belastingtarief. Daarboven wordt het het 52 procent marginaal tarief.

3. Wilt u het geld snel hebben, dan is fiscaal gezien een lijfrente van een paar jaar voor u het voordeligst, mits u in belastingschijf 3 blijft. Hebt u een kind, dan mag u een groot deel belastingvrij schenken: de polis moet dan bij het kind worden uitgekeerd en niet bij u. Zijn er dit jaar grote fiscale aftrekposten te verwachten dan kan een uitkering ineens een goede oplossing zijn: de extra aftrekposten compenseren dan een deel van de extra te betalen belastingen.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Greg Krajenbrink, 18-01-2010 17:57 #30
Dank voor uw antwoord op 14 januari 2010;
Uw antwoord wordt betwist door de Belastingdienst. Deze schrijft mij in hun brief van 23 december 2009 geen recht hierop te hebben. De reden hiervan is; Dat ik geen huishouding voert ALLEEN met eigen kinderen. Is dit juist in de context dat mijn nicht ook bij mij inwoont of maakt de Dienst een fout. Indien ik er degelijk recht op hebt, kan ik dan in bezwaar en zo ja hoe?
Alvast dank voor uw reactie Reactie infoteur, 19-01-2010
Beste Greg Krajenbrink,
1. Kennelijk dicht de belastingdienst uw nicht ook een bepaalde rol in de huishouding toe, iets waar ik niet van uit ging.
2. Als uw nicht zelf belastingaangifte doet, en verder geen rol in uw huishouding vervult, moet u binnen zes weken bezwaar aantekenen. Leg daarin uit dat uw nicht geen enkele rol in uw huishouding heeft.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Greg Krajenbrink, 13-01-2010 19:55 #29
Ik ben een alleenstaande man met een studerende inwonende dochter van 24 jaar. Ook heb ik een nicht bij mij inwonen die ook studeert en daarnaast werkt. Ik draag alleen zorg voor mijn dochter. Heb ik nu recht op de alleenstaande-ouderkorting? Reactie infoteur, 14-01-2010
Beste Greg Krajenbrink,
Ik heb het antwoord op uw vraag over de alleenstaande ouderkorting in het artikel opgenomen: ja, als u uw kind in belangrijke mate onderhoudt ( minimaal € 400 per kwartaal in 2009 en € 408 in 2010), of recht hebt op kinderbijslag voor uw kind.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hanneke, 13-01-2010 16:37 #28
Als ik het programma voor 2009 download, krijg ik bij de rubriek 'heffingskortingen' niet meer de vraag over het hebben van 'kinderen' en het verzorgen daarvan.Dit in tegenstelling tot het programma van 2008. Hoe kan dit? Reactie infoteur, 14-01-2010
Beste Hanneke,
Ik zou bij het scherm heffingskortingen gewoon aanvinken op welke heffingskortingen u meent recht te hebben.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Musje, 08-01-2010 12:32 #27
Ik ben nog student, maar ga een freelance klus voor 1 jaar doen. Hiermee verdien ik op jaarbasis ongeveer 21000 euro. BTW kan ik terugvragen. Maar met hoeveel aftrek van andere belastingen moet ik nog rekening houden, kortom: wat houd ik van dit bedrag uiteindelijk over? Mijn VAR is een VAR row. Reactie infoteur, 08-01-2010
Beste Musje,
Dit hangt sterk af van je aftrekposten. Over het saldo van inkomen en aftrekposten betaal je inkomstenbelasting conform de belastingschijven uit het artikel, minus de heffingskortingen waarop je recht hebt. Bovendien zijn er als freelancer allerlei aftrekposten mogelijk. Zie voor meer details en gevolgen voor een freelancer van de belastingen en inkomstenbelasting het artikel van Zeemeeuw:

http://financieel.infonu.nl/belasting/5635-freelancer-dat-willen-we-zijn.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Aniel, 04-01-2010 18:59 #26
Ik ben nu alleenstaande en wil gaan samenwonen, heeft dit gevolgen voor mijn inkomen wat betreft inkomstenbelastingen of verschuiving van schijf (vriendin gat niet werken)? Reactie infoteur, 04-01-2010
Beste Aniel,
Als uw vriendin geen inkomsten of vermogen heeft, zal dat voor u geen gevolgen hebben voor de inkomstenbelasting. Wel heeft uw vriendin recht op de algemene heffingskorting van 1.987 euro, die aan haar zal worden uitbetaald als jullie ook fiscale partners worden en u voldoende inkomen heeft. Zie ook het artikel:

http://financieel.infonu.nl/belasting/31116-wat-is-fiscaal-partnerschap.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

N. Tempelaar, 25-12-2009 14:32 #25
Ik heb als student zijnde een eenmanszaak. Ik ben ervan uitgegaan dat ik over elke factuur BTW en inkomstenbelasting (33,6%) moet betalen, is dit juist? Reactie infoteur, 26-12-2009
Beste N. Tempelaar,
U kunt als ondernemer de btw op het saldo van inkomsten en uitgaven voor de zaak bij de belastingdienst terugvragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kennisopdoen, 22-12-2009 22:28 #24
Stel ik verdien 2.000 euro bruto in een jaar. Ik ben student geldt de regel van alg.heffingskorting en arbeidskorting dan ook? Ik verden dus 2.000 en die kortingen zijn plus minus 3500? Wie kan me hierbij helpen. Reactie infoteur, 23-12-2009
Beste Kennisopdoen,
1. Als u of uw fiscale partner te weinig inkomsten heeft en dus de heffingskortingen niet helemaal worden gebruikt, kan de Belastingdienst het bedrag toch betalen als 1) u een fiscale partner heeft met voldoende inkomen, en 2) als u in het kalenderjaar meer dan 6 maanden elkaars fiscale partner bent geweest.
2. Er kan niet meer worden ontvangen dan aan belasting is betaald. Uitzondering hierop is de situatie van onevenredig hoge ziektekosten in verhouding tot het inkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bert, 20-12-2009 09:49 #23
In 2009 heb ik een erfenis ontvangen en daaroven zijn successie rechten betaald.
Moet ik dit dan ook nog opgeven voor de inkomstenbelasting 2009 en hierover belasting betalen?
Waar kan ik hierover informatie verkrijgen? Reactie infoteur, 20-12-2009
Bert,
Neen, over een erfenis worden succesierechten betaald en niet nog eens inkomstenbelasting. Maar, het aan het einde van het jaar overgebleven verkregen vermogen gaat wel naar box 3 van de belastingsheffing met een vermogensrendementsheffing van 1,2%.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Stefan, 19-12-2009 12:52 #22
In 2008 heb ik teveel overgewerkt, waardoor ik in de 52% schaal ben terecht gekomen in 2009. Nu heb ik in 2009 veel minder verdiend en kom ruim onder de 52% drempel uit en behoor ik in de 42% schaal te zitten. Dit betekent dat ik het afgelopen jaar 10% teveel belasting heb betaald. Kan ik dit terug vorderen en hoe moet ik dit doen? Reactie infoteur, 19-12-2009
Beste Stefan,
Bij een sterk wisselend inkomen kunt u misschien bij de belastingdienst een beroep doen op de regeling middeling van inkomen: inkomsten uit verschillende jaren worden gelijker over de jaren gespreid, waardoor u minder belasting betaalt of meer belasting terug krijgt. Zie hiervoor het artikel van Zeemeeuw:

http://financieel.infonu.nl/belasting/16642-belastingdienst-minder-belasting-via-middeling-van-inkomen.html

met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Emmi, 18-12-2009 11:58 #21
Ik heb een vraag over aftrek van ziektekosten 2009: Mag men niet vergoede ziektekosten door de zorgverzekeraar opvoeren als aftrekpost? Het gaat om een hernia-operatie ( uitgevoerd in NL) die het college voor zorgverzkeraars tot 2006 had opgenomen in de lijst voor vergoedingen, maar nu niet meer. De operatie kost 7400 euro en omdat wij dit jaar veel reiskosten hebben gemaakt voor specialistenbezoek, komt dit bedrag volledig boven onze drempel uit, zodat de fiscus 42% mee betaalt aan deze operatie.
Misschien is dit niet de juiste site voor mijn vraag, dan mijn excuses!
Met vriendelijke groet,

Emmi Reactie infoteur, 03-05-2019
Beste Emmi,
Deze niet vergoede kosten mag u aftrekken van de inkomstenbelasting. Zie voor wat er aan ziektekosten in 2019 mag worden afgetrokken en de drempels daarbij ook het artikel van Zeemeeuw:

https://financieel.infonu.nl/belasting/35916-aftrekbare-ziektekosten-ib-2019-uitgelegd.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Purpel, 06-12-2009 12:42 #20
Hoeveel belasting moet er betaald worden over een stage? Gewoon 33,6%? Reactie infoteur, 06-12-2009
Beste Purpel,
Ja, maar u heeft ook recht op de algemene heffingskorting en arbeidskorting. Daardoor kan het zijn dat u zo te veel belasting betaalt, en dat dus terug kunt vragen via een t-biljet:

http://financieel.infonu.nl/geld/12415-belastingdienst-het-t-biljet.html

met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

F. van der Kraan, 29-11-2009 19:43 #19
Ik heb van 20 augustus 2009 tot heden geen loonheffingskorting gehad, omdat ik het vergeten was om het over te zetten naar mijn nieuwe baan. Ik was daar niet goed over geïnformeerd. Hoe kan ik dat geld wat ik teveel heb betaald terug krijgen? Moet ik wachten totdat ik mijn belastingteruggaaf moet invullen of kan ik dat geld ook eerder terug krijgen? Reactie infoteur, 30-11-2009
F. van der Kraan,
De heffingskortingen bent u niet kwijt: ze worden zo wie zo verrekend bij uw belastingaangifte over 2009. Maar dat duurt nog even. U kunt twee dingen doen: 1) u vraagt uw werkgever om met een hogere korting rekening te houden, omdat een paar maanden onjuist zijn berekend, of 2) u vraagt een voorlopige teruggave bij de belastingdienst via de belastingtelefoon.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Esther, 23-11-2009 13:17 #18
Zeemeeuw heel erg bedankt voor je snelle reactie :-) Op mijn loonstrook zag ik ook staan dat ik in belastingtarief 2 behoor 42%. Als ik besluit dit freelance werk aan te nemen kan ik dan maandelijks aan de belastingdienst doorgeven wat ik extra bijverdiend heb die maand, zodat ik niet in 1x een groot bedrag moet betalen aan belastingen? Of is dit alleen mogelijk om aan te geven met de eenmalige belastingaangifte per jaar.

Indien dit mogelijk is per maand welke formulieren dien ik daar dan voor te downloaden? Reactie infoteur, 23-11-2009
Beste Esther,
1. Waarschijnlijk voldoe je niet aan de term freelancer volgens de belastingdienst, in die zin dat je ook de aftrekposten en dergelijke van een freelancer hebt. Dit, omdat de inkomsten in verhouding tot de overige inkomsten als te laag zullen worden gezien. Zie voor verdere uitleg bijvoorbeeld het artikel:

http://financieel.infonu.nl/belasting/5635-freelancer-dat-willen-we-zijn.html

2. Maar je kunt de extra inkomsten wel gewoon verwerven en ze op het aangiftebiljet opgeven via de post "overige inkomsten".

3. Op het aangiftebiljet 2009 (voorjaar 2010) kun je aangeven dat de inkomsten in 2010 hoger zullen zijn dan in 2009. Bovendien kun je via de Belastingtelefoon of digitaal een voorlopige aanslag aanvragen in verband met extra inkomsten, of als dat van toepassing is, vragen om de maandelijkse teruggaven te verminderen of stop te zetten.
4. Veel succes toegewenst.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Esther, 22-11-2009 19:58 #17
Ik werk momenteel in loondienst en verdien daar 1600 bruto per maand mee (24 uur per week werkzaam). Nu wil ik gaan bijverdienen thuis als freelancer voor een aantal uur per week. Dit zal mij ongeveer 500 euro per maand opleveren. Hoeveel belasting moet ik dan over deze 500 euro per maand betalen? Ik wil graag weten wat ik er aan over houdt voor dat ik besluit dit werk erbij te gaan doen. Reactie infoteur, 23-11-2009
Beste Esther,
12 maanden 1600 euro betekent 19200 euro per jaar aan inkomen. Daarmee valt u in belastingschijf 2 met 42% belasting. Dat betekent ook dat u van 500 euro per maand extra elke maand netto 290 euro overhoudt. Overigens is dit wel afhankelijk van uw eventuele aftrekposten en heffingskortingen. Het kan zijn dat u hierdoor nog in belastingschijf 1 blijft en 33,5% moet afdragen. In dat geval houdt u van elke 500 euro netto 332,50 euro over.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rakker126 (infoteur), 04-11-2009 17:54 #16
Hoe zit het eigenlijk met minderjarigen? Reactie infoteur, 04-11-2009
Hoi Rakker,
Een minderjarige kan met toestemming van ouders of voogd zelf aangifte doen. Zo niet, dan worden de inkomsten en eventueel vermogen meegenomen bij de aangifte van de ouders.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wim, 31-10-2009 15:00 #15
Als ik alleen kijk naar het belastbare inkomen (maandsalaris, geen 13e maand, wel vakantie geld, geen jaarbonus of iets), waar ligt dan het omslag punt qua maandsalaris van belastingschijf 3 naar belastingschijf 4?

Bedankt voor de reactie. Reactie infoteur, 31-10-2009
Beste Wim,
De overgang van belastingschijf 3 naar 4 ligt in 2009 bij een belastbaar inkomen van € 54.776 per jaar. Wie € 54.776 per jaar verdient, betaalt in totaal € 21.485 belasting plus 52% over het meerdere als hij jonger is dan 65 jaar en anders € 15.734 plus 52%.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mary, 28-10-2009 08:03 #14
Ik ga als zelfstandige thuishulp aan het werk voor 6 uur per week. Ik verdien daar 12.20 euro bruto mee. Hoeveel gaat er af voor de belasting? Percentage? Ik ga niet in loondienst. Reactie infoteur, 28-10-2009
Beste Mary,
1. Als je door de belastingdienst als zelfstandige wilt worden behandeld, zijn er een aantal eisen waaraan moet zijn voldaan.
Zie het artikel:

http://financieel.infonu.nl/belasting/5635-freelancer-dat-willen-we-zijn.html

2. Je zult per saldo geen belasting hoeven te betalen door de algemene heffingskorting van circa 176 euro per maand, die je voor die maanden terugkrijgt. Het tarief van 33,6% over 293 euro per maand is lager, namelijk 98,45 euro. Verder kun je een beroep doen op de arbeidskorting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R. Doornbusch, 04-10-2009 17:41 #13
Mijn vraag is.
Wat mag je bijverdienen als je 65 jaar bent geworden ik werk zelfstandig een aantal weken in een jaar.
Graag hoor ik wat van U.
Roel Doornbusch. Reactie infoteur, 04-10-2009
Beste R. Doornbusch,
1. Bijverdienen mag u altijd. Het heeft geen effect op de hoogste van uw AOW.
2. Welk belastingpercentage u over het bijverdiende geld betaalt is afhankelijk van uw overige inkomen. Zie hiervoor de tabel in het artikel met tarieven 2009 in box 1 voor 65 jaar en ouder.
3. Anders is het, wanneer u een uitkering of bepaalde toeslagen krijgt, die afhankelijk zijn van het inkomen, zoals een huurtoeslag of zorgtoeslag. Dergelijke toeslagen kunnen door bijverdiensten lager uitvallen of geheel komen te vervallen.
4. Denk ook bijvoorbeeld aan de kosten voor de thuiszorg, die inkomensafhankelijk zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

G. Kolthof, 04-10-2009 10:58 #12
In box 3 staat dat het heffingsvrije bedrag op spaargeld? 20.315 bedraagt.
Ik ben getrouwd, is dit heffingsvrije per persoon of geld dit bedrag voor ons samen.

dank voor U medewerking vr.gr. G.Kolthof Reactie infoteur, 05-10-2009
Beste G. Kolthof

Zie hiervoor het artikel van Zeemeeuw:

http://financieel.infonu.nl/belasting/43699-belastingen-de-belastingvrijstelling-sparen-en-vermogen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Steffan, 10-06-2009 09:49 #11
Ik heb op 1 Jan 2008 20.000euro geinvesteerd in een bedrijf. (als prive persoon)
Dit bedrijf wordt nu verkocht en ik ontvang in totaal 100.000. De 20k krijg ik als het goed is belasting vrij terug.
wat gebeurt er met de overige 80.000 Reactie infoteur, 10-06-2009
Beste Stephan,
Als het om een investering gaat in een bedrijf dat niet van u is en dat u niet in loondienst heeft, ontvangt u de 100k belastingvrij. Wel komt de extra 80k terug in box 3 van de belastingen. Op het gemiddelde saldo van schulden en vermogen in een jaar wordt in box 3 dan 1,2 procent belasting geheven. Prima investering dus!
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Robert, 05-06-2009 13:11 #10
Heb je als alleenstaande oudere recht op de ouderenkorting plus de alleenstaande ouderenkorting? Ik heb AOW en een pensioen en blijk na het aanvragen van een voorlopige aanslag over 2009 ruim 4000,00 bij te moeten betalen. Is dit uitsluitend het gevolg van het toekennen van de heffingskorting(en) aan de AOW, of loopt er ergens anders nog iets mis? En wat is de beste oplossing om achteraf bijbetalen (+ heffingsrente!) te voorkomen? Reactie infoteur, 05-06-2009
Beste Robert,
Goede vragen Robert.

1.Ja, u kunt voor beide kortingen, de ouderenkorting plus de alleenstaande ouderenkorting, in aanmerking komen.
Voor een toelichting verwijs ik naar het artikel:

http://financieel.infonu.nl/belasting/29573-belastingdienst-de-heffingskortingen-in-2009.html

2. Wie meerdere inkomens heeft, kan tegen het probleem aanlopen dat beide instanties belasting heffen alsof er maar 1 inkomen is. Beide houden dan met de algemene heffingskorting rekening, terwijl u er maar 1 keer recht op heeft. Bovendien wordt dan waarschijnlijk tegen een te laag belastingtarief afgerekend. In dat geval doet u er goed aan, om de betalende instanties duidelijk te maken dat u twee inkomens heeft. Zo vermindert u de kans, dat u moet bijbetalen.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Michel Wiegman, 01-06-2009 21:13 #9
In 2010 krijgt mijn vrouw AOW. Ik heb een inkomen van 42.000? Moet ik ook extra belasting gaan betalen. Wordt de AOW en mijn inkomen bij elkaar geteld waardoor ik mogelijk in het 52 % tarief terecht kom. Ik hoor graag van U. Reactie infoteur, 02-06-2009
Beste Michel Wiegman,
1. Neen, net nog niet. Gehuwden met de jongste partner die nog geen 65+ is, ontvangt per 1 januari 2009 en zonder partnertoeslag: 686,78 euro per maand. Dit is voor een vol jaar gelijk aan 10.425 euro. Daarmee blijft u met uw gezamenlijk inkomen onder de 54.776 euro.
2. Waar u wel op moet letten is dat bij de belastingafdracht van uw vrouw in eerste instantie niet met uw inkomen wordt rekening wordt gehouden, waardoor bij de afrekening aan het einde van het jaar moet worden bijbetaald. Zij komt in eerste instantie in het tarief van 15,6 procent terecht.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nico Jassies, 14-03-2009 21:03 #8
Volgende week ga ik mijn vriendin helpen met het digitaal invullen van het belastingformulier over 2008. Zij is alleenstaande ouder met één schoolgaand kind. De belastingdienst heeft het steeds over 'minderjarige' kinderen, maar waar ligt de leeftijdsgrens? In het helpprogramma van de belastingdienst wordt dit niet aangegeven, wie o wie helpt mij uit de brand? Reactie infoteur, 15-03-2009
Beste Nico Jassies,
Een paar tips. De leeftijd is niet altijd gelijk. Denk bijvoorbeeld aan de inkomensafhankelijke combinatiekorting. De aftrekpost levensonderhoud kinderen of het kindgebonden budget.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Enwee, 22-01-2009 10:38 #7
Het bedrag voor ouderenkorting op de Voorlopige aanslag 2009 is niet correct. Er staat het bedrag van 2008 E.476, ipv het bedrag voor 2009 E.661. Een verschil van E.185 waardoor ouderen E.185 teveel moeten betalen. Reactie infoteur, 22-01-2009
Beste Enwee,
U doelt op een fout van de Belastingdienst bij de verzending van de voorlopige aanslag 2009. In dit artikel staat evenwel wel het goede bedrag, waar u in 2009 recht op hebt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Robert, 02-01-2009 17:21 #6
Uit de informatie maak ik op dat de heffingskortingen voor een alleenstaande 65+er lager is geworden in 2009. Is dat een vergissing, of zijn onze nationale struikrovers weer bezig om een lichte stijging van de AOW volledig weg te belasten? Reactie infoteur, 02-01-2009
Beste Robert,
De alleenstaande ouderkorting is voor 65 plussers verlaagd van € 683,- naar€ 421. De aanvullende alleenstaande ouderkorting is gestegen van € 683,- naar € 692,-. De ouderenkorting van € 486,- naar € 661,-
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bert, 02-01-2009 09:53 #5
Waar ligt de grens voor de inkomensafhankelijk arbeidskorting? M.a.w wat verstaat men onder 'hoge inkomens'? Reactie infoteur, 02-01-2009
Beste Bert,
Het omslagpunt ligt bij circa € 40 000. De terminologie "hoge inkomens" is van Financien afkomstig.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rudi de Rijcke, 29-12-2008 13:05 #4
De alleenstaande ouderkorting voor 2009 is niet correct. Op de door mij ontvangen voorlopige aanslag staat hiervoor een bedrag van 644 Euro. Op de site van Postbus 51 wordt een bedrag van 902 Euro genoemd. Heb contact gehad met de Belastingtelefoon en ben medegedeeld dat hierover door de Belastingdienst nog een brief wordt verstuurd Reactie infoteur, 29-12-2008
Beste Rudi,
Bij mijn weten is het in 2009 € 902 respectievelijk € 421.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johan, 12-09-2008 11:34 #3
Ik ben student en werk op vrij dagen en vakantie bij een groothandel. Hier heb ik een 0-uren conrtact en hier wordt loonheffing toegepast. Nu ben ik vanaf 1 september begonnen met stage en hiervoor krijg ik een stagevergoeding. Dit gaat via de belasting. Kan mijn werkgeven (groothandel) de heffingskorting stop laten zetten zodat ik dit kan laten toepassen bij mijn stage? Reactie infoteur, 12-09-2008
Beste Johan,
Ja je kunt een werkgever verzoeken om niet met de algemene heffingskorting rekening te houden. Bijvoorbeeld omdat je nu elders extra inkomsten hebt (de stagevergoeding), waar ook al met de heffingskorting wordt rekening gehouden. Zou je niet ingrijpen, dan zou aan het einde van jaar waarschijnlijk blijken dat je te veel belasting hebt terug gekregen en dus moet bijbetalen.
Maar als je dat gedurende het jaar doet, is al een deel van de heffingskorting verbruikt. Als je bijbetaling wilt voorkomen, doe je er goed aan om bij de stage aan te geven hoeveel van de heffingskorting naar schatting al verbruikt is. Anders wordt bij de stage alsnog te weinig belasting ingehouden.

Met vriendelijke groet,
Zeemeeuw

Sietske Schutte, 18-07-2008 16:29 #2
Ik heb nu een vaste baan voor 16 uur per week. Als ik die ga combineren met een baan in loondienst van 24 uur hoe kan ik dan de loonheffing het best laten verrekenen ter voorkoming van naheffing? Reactie infoteur, 18-07-2008
Beste Sietske,

1. Bij de eindafrekening aan het einde van het jaar zal de Belastingdienst beide inkomens bij elkaar optellen, en zo bepalen hoeveel belasting je had moeten betalen over het jaar. Daaruit volgt hoeveel je eventueel terugkrijgt dan wel moet bijbetalen.

2. Als je zelf geen actie onderneemt, zullen beide werkgevers je inkomen als enig inkomen zien. Beide zullen waarschijnlijk rekening houden met de algemene heffingskorting en met de belastingheffing starten bij schijf 1, terwijl de heffingskorting voor het totale inkomen geldt, en je waarschijnlijk meer inkomen vergaart dan voor belastingsschijf 1 geldt. Los van andere aftrekposten zal dat waarschijnlijk tot een naheffing leiden, die je i.v.m. de heffingsrente duur kan komen te staan. Zie ook:

http://financieel.infonu.nl/belasting/8984-sparen-bij-de-belastingdienst.html

3. Ik zou het bedrijf waar ik het meeste verdien vragen om rekening te houden met de algemene heffingskorting, en het andere bedrijf erop wijzen dat je ook nog een ander inkomen hebt, waarvoor belasting en premies worden ingehouden en vragen daarmee rekening te houden.

4.Als je het bedrijf liever niet meldt dat je ook een andere baan hebt, kun je zelf een som gaan maken, en op basis daarvan de Belastingdienst vragen om een voorlopige aanslag, waardoor een naheffing zo klein mogelijk wordt.

Veel succes,
Zeemeeuw

Ria Hamwijk, 27-06-2008 13:49 #1
Ik wil graag weten in welke schaal ik kom bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar. Ik heb n.l. meerdere kleine pensioenen en weet niet of ik dan mag doorwerken of dat ik eerder moet stoppen omdat ik anders teveel pensioen ontvang en daardoor in een hele hoge schaal val. Reactie infoteur, 28-06-2008
Beste Ria Hamwijk,

1. Het tarief wijzigt in de maand waarin u 65 jaar wordt. Daardoor kunt u in het eerste jaar dat u 65 wordt met meerdere tarieven te maken krijgen. Namelijk de lagere voor de maanden dat u 65 jaar of ouder bent en de hogere voor de andere maanden.
2. De lagere tarieven hebben te maken met de AOW premie, die u als 65 jarige niet meer hoeft te betalen en reiken daardoor tot een inkomen van €31.589 in 2008. Boven dit inkomen bestaat er geen verschil meer op basis van uw leeftijd. Als u bijvoorbeeld een belastbaar inkomen heeft van €40.000, gelden tot €31.589 de lagere belastingschijven en voor het meerdere een tarief van 42%.Zie bovenstaande tabellen.

Zeemeeuw

Infoteur: Zeemeeuw
Laatste update: 04-07-2019
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Special: Inkomstenbelasting 2015
Reacties: 71
Schrijf mee!