InfoNu.nl > Financieel > Belasting > Inkomstenbelasting 2015 & belastingtarieven en schijven

Inkomstenbelasting 2015 & belastingtarieven en schijven

Inkomstenbelasting 2015 & belastingtarieven en schijven Hoe zien de inkomstenbelasting 2015, de belastingtarieven, gevolgen 65+, heffingskortingen en belastingschijven 2015 eruit? De belastingverlaging eerste schijf in 2014 was immers tijdelijk, de heffingskortingen 2015 zijn aangepast en sommige fiscale heffingskortingen zijn geschrapt. De nivellering via de inkomensafhankelijke heffingskortingen gaat in 2015 verder door als er geen reparatie plaats vindt. Maar voor reparatie van de koopkracht is geld nodig en dat lijkt, zeker als de gasbaten uit Groningen en de economische groei gaan tegenvallen, beperkt mogelijk. Per saldo stijgt daardoor het belastingtarief in de eerste belastingschijf. Zie hier de kabinetsplannen (Miljoenennota 2015, Belastingplan 2015) en de veranderingen in de inkomstenbelasting 2015.

Belastingschijven, belastingtarieven inkomstenbelasting 2015, belasting 2015

Bij het eerste loonstrookje uit 2014 verbeterde de koopkracht iets voor de lagere inkomens door vooral de verlaging van het belastingtarief in de eerste schijf met 0,75%, maar deze verlaging is aangekondigd als een tijdelijke maatregel. Met een kleine verlaging van het belastingtarief in de eerste schijf met 0,5% blijft er nog steeds een stijging met 0,25% over. De belastingtarieven en belastingschijven 2015 zien er als volgt uit:

Tabel 1. Tarieven, belasting en belastingschijven ib en loonheffing, in 2015 als u jonger bent dan 65 jaar plus drie maanden, 65+:

hoogte verzamelinkomenmaar inkomen niet hoger danbelastingtarief
- 19.82236,5%
19.822 33.58942%
33.589 57.58542%
57.585-52%

Tabel 2. Tarieven, belasting en belastingschijven ib en loonheffing, in 2015 als u minimaal 65 jaar plus drie maanden oud bent:

hoogte inkomenmaar inkomen niet hoger danbelastingtarief
- 19.82218,6%
19.822 33.58924,1%
33.589 57.58542%
57.585-52%

Een verandering met 0,25% van het tarief in de eerste schijf in 2015 ten opzichte van 2014 scheelt u ongeveer 50 euro per jaar. De belastingschijven zijn ook iets verlengd en dus niet bevroren op het niveau van 2014. Wie AOW gerechtigd is in 2015, minimaal 65 jaar plus drie maanden inmiddels, komt in aanmerking voor de belastingschijven en tarieven uit tabel 2. Er is een belastingverlaging in 2015 in de eerste schijf met 0,5 procentpunt, maar omdat in de meerjarencijfers nog een stijging zat met 0,75% is de per saldo stijging nog steeds 0,25% ten opzichte van 2014. Daarmee resulteert voor de eerste schijf een belastingpercentage van 36,5% en 18,6%. Dat was in 2014 nog 36,25% en 18,35%. Van de voorstellen van Van Dijkhuizen komt nog niets terecht.

Belastingtarieven en inkomensafhankelijke heffingskortingen

Met het kabinet Rutte wordt het fiscale stelsel tot nu toe enerzijds ingewikkelder en anderzijds ook eenvoudiger. Ingewikkelder omdat u niet meer alleen mag kijken naar het belastingtarief dat u betaalt omdat ook enkele heffingskortingen inkomensafhankelijk zijn geworden, eenvoudiger omdat een aantal heffingskortingen wordt geschrapt:

Heffingskortingen 2015:

Inkomensafhankelijke heffingskorting in 2015Geschrapte heffingskorting in 2015
algemene heffingskortingalleenstaande ouderkorting
arbeidskortingouderschapsverlofkorting

Tot een inkomen van 19.822 nemen de algemene heffingskorting en arbeidskorting nog toe, maar bij een hoger verzamelinkomen worden de maximale bedragen van deze heffingskortingen afgebouwd met 2,32%-punt. Waar lagere inkomens maximaal een algemene heffingskorting van ruim 2.200 euro netto in het handje kunnen krijgen, is dat voor de wat hogere inkomens maximaal ongeveer nog 1340 euro. Wie recht heeft op AOW krijgt te maken met bedragen van 1.150 euro aflopend naar naar ruim 700 euro.

Wie extra inkomen heeft of vakantiegeld krijgt, kan er fors op achteruit gaan doordat meer belasting wordt ingehouden. In 2013 kreeg nog iedereen een vast bedrag aan algemene heffingskorting, maar vanaf 2014 is dat afgelopen. Sterker nog als u een voorlopige aanslag hebt, moet u straks terugbetalen. Vandaar ook die naheffingen van de Belastingdienst over 2014 (Wiebes).

Alleenstaande ouderkorting en ouderschapsverlofkorting 2015 verdwijnen, enkele veranderingen in 2015

Een vereenvoudiging vindt plaats bij de zogenaamde kindregelingen. Daarbij gaat het om fiscale voorzieningen die zijn gericht op vooral de lagere inkomens of huishoudens die door een zwangerschap een terugval in inkomen hebben (ouderschapsverlofkorting). Het kabinet is van mening dat dit eenvoudiger moet kunnen bijvoorbeeld door een extra kop op het kindgebonden budget te geven of door regelingen samen te voegen. Hoe dit voor u zal uitpakken is nog even afwachten dus.

Hypotheekrenteaftrek tegen maximaal 51% in plaats van 52%

In 2013 is het kabinet begonnen met de hypotheekrenteaftrek verder te beperken. Niet alleen bent u daardoor ook in 2015 verplicht om maandelijks af te lossen waardoor er minder hypotheekrenteaftrek is, maar het maximale tarief waartegen dit mag wordt ook elk jaar verlaagd. In 2015 zal de hypotheekrenteaftrek maximaal nog tegen 51% zijn: hypotheekrenteaftrek 2015 omlaag.

Huishoudentoeslag 2015

Een grote onbekende was lange tijd de huishoudentoeslag. Ook die wordt door de Belastingdienst uitgevoerd en zou in 2015 ingrijpend worden hervormd. Verschillende toeslagen zouden worden samengevoegd en waarschijnlijk verder gestroomlijnd. Nu zal dat per toeslag afzonderlijk gaan plaats vinden. Misschien zal het effect voor de laagste inkomens beperkt zijn, maar de verwachting is dat daarboven de stroomlijning u geld gaat kosten. Dat kan al bij een inkomen vanaf 20.000 euro merkbaar in de portemonnee worden.

Conclusie tarieven inkomstenbelasting 2015

Veel fiscale maatregelen en veranderingen staan al op stapel om in 2015 uitgevoerd te worden. Het effect van de maatregelen zoals die tot nu toe bekend zijn is tot inkomens van 19.822 euro relatief beperkt. Vooral daarboven zal het waarschijnlijk anders zijn. Wat enorm kan helpen is een economische groei die in 2014 en 2015 verder aantrekt, maar of dat ook gaat gebeuren is nog even afwachten.

Lees verder

© 2014 - 2017 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Aanrechtsubsidie 2015 minstverdienende partnerAanrechtsubsidie 2015 minstverdienende partnerHoe hoog is de aanrechtsubsidie 2015, ook wel algemene heffingskorting minst verdienende partner 2015 genoemd. Op welke…
Algemene heffingskorting 2015Algemene heffingskorting 2015De algemene heffingskorting 2015 is niet voor iedereen even hoog. Iedere belastingplichtige heeft recht op de algemene h…
Inkomensafhankelijke combinatiekorting 2015Inkomensafhankelijke combinatiekorting 2015Ook in 2015 kan de inkomensafhankelijke combinatiekorting voor een gezin met kinderen een fors bedrag aan heffingskortin…
Inkomstenbelasting 2014 & belastingtarieven en schijvenInkomstenbelasting 2014 & belastingtarieven en schijvenDe inkomstenbelasting 2014 van het kabinet Rutte Asscher merkt u direct in uw loonstrookje, maar ook als u 65 plus bent.…
Algemene heffingskorting 2014 omhoogAlgemene heffingskorting 2014 omhoogDe algemene heffingskorting 2014 gaat omhoog, maar niet voor iedereen. De algemene heffingskorting wordt met ingang van…
Bronnen en referenties
  • Miljoenennota 2014/ 2015

Reageer op het artikel "Inkomstenbelasting 2015 & belastingtarieven en schijven"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Reacties

Louis Koopmans, 08-12-2015 08:10 #6
Het belastingpercentage van het bijzonder tarief is in 2015 van 52 naar 56% gestegen ivm met heffingskortingen die inkomensafhankelijk zijn gemaakt. Nu vraag ik mij af of in de 4% verhoging geen maximum zit? Bijvoorbeeld gemaximeerd is aan alle heffingskortingen die iemand in dat jaar zou hebben ontvangen? Reactie infoteur, 08-12-2015
Beste Louis Koopmans,
Die extra 4% is maar een voorschot, de uiteindelijke heffing kan bij de aangifte inkomstenbelasting te hoog maar ook te laag geweest blijken te zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Theo, 29-09-2015 16:24 #5
Mijn vraag aan u is of ik over mijn AOW en pensioenuitkering een premie volksverzekering moet betalen? Ik heb namelijk een aanslag gekregen en begrijp niet hoe dit wordt berekend.
Wordt dit niet ingehouden door mijn pensioenfonds? Reactie infoteur, 30-09-2015
Beste Theo,
Als het goed is wordt dit inderdaad ingehouden door uw pensioenfonds, rekening houdend met wat u aan AOW ontvangt. Vraag het dus bij uw pensioenfonds na.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johannes, 03-03-2015 20:50 #4
Moet je altijd gezamenlijk een belasting invullen, mijn vrouw heeft geen aangifte brief heeft gekregen, zij krijgt ook geen aanslag. Wel heeft zij vanaf juni 2014 AOW. Reactie infoteur, 04-03-2015
Beste Johannes,
Gezamenlijk belastingaangifte hoeft niet. Wel kan bij de aftrek ziektekosten bijvoorbeeld het gezamenlijke inkomen van belang zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

John, 02-02-2015 14:22 #3
Hallo Zeemeeuw,

Ik heb in 2014 het volle jaar AOW en een klein Pensioen mijn vrouw heeft AOW vanaf Juni 2014 en geen Pensioen. Mijn vraag, wat kan ik het beste doen, gezamenlijk de belasting aangifte invullen of ieder apart?

met vriendelijke groet,
John. Reactie infoteur, 02-02-2015
Hallo John,
Omdat jullie getrouwd zijn, zijn jullie fiscale partners en doen gezamenlijk belastingaangifte. Dat zal ook niet in uw nadeel zijn, omdat u belasting betaalt over uw inkomen en uw vrouw over het hare.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Django, 09-12-2014 11:28 #2
Er staan sites op internet om een bruto/netto berekening te maken over 2015,maar je moet het maandelijkse totaal inkomen in vullen en als ik dit doe zou ik er in 2015 ongeveer 15 per maand op vooruit gaan. Maar mijn inkomen bestaat uit twee delen wao en invaliditeits pensioen.maakt dit in de berekening wat uit als ik van twee instanties een uitkering ontvang. Reactie infoteur, 10-12-2014
Beste Django,
Voor de inkomstenbelasting worden al uw inkomens bij elkaar opgeteld om zo te komen tot uw verzamelinkomen. Bij een invaliditeitspensioen kan het zo zijn dat u nog een zvw premie moet betalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Arie Broekhuizen, 22-11-2014 23:47 #1
Als ik het goep begrijp dan zorgt een flinke hypotheekrente aftrek ervoor dat de aftopping van de heffingskorting en arbeidskorting voor het een belangrijke deel wordt teniet gedaan. Dat levert dus dubbel voordeel op als je hypotheekrente kan opvoeren. Is dit mogelijk een ongewenst bijeffect van de nivelleringdrang van het kabinet? Zolang de beperking van de hypotheekrente aftrek nog ruim boven de 42% blijft levert dit voor velen nog voordeel op. Reactie infoteur, 23-11-2014
Beste Arie Broekhuizen,
Alle aftrekposten die het inkomen verlagen kunnen als gevolg hebben dat men ook een deel van de bij de loonbelasting ingehouden heffingskorting terug krijgt. Dat geldt niet alleen voor de hypotheekrenteaftrek maar bijvoorbeeld ook voor de aftrek ziektekosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Infoteur: Zeemeeuw
Laatste update: 05-02-2015
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Special: Inkomstenbelasting 2015
Bronnen en referenties: 1
Reacties: 6
Schrijf mee!