InfoNu.nl > Financieel > Belasting > In 2019 en 2020 nog vier kindregelingen in plaats van elf

In 2019 en 2020 nog vier kindregelingen in plaats van elf

In 2019 en 2020 nog vier kindregelingen in plaats van elf Als u een kind of meerdere kinderen hebt, zult u in 2019 en 2020 merken dat er veel minder kindregelingen zijn waardoor u er in koopkracht op achteruit kunt gaan. Van de elf regelingen voor een huishouden met een kind, blijven er vier over. Regelingen voor uw kind worden of afgeschaft, of samengevoegd of verlaagd. Alleen de kinderbijslag, kinderopvangtoeslag, inkomensafhankelijke combinatiekorting en het kindgebonden budget bestaan in 2019 en 2020 nog. Doordat de aftrek voor kosten levensonderhoud kind is afgeschaft, is de kinderalimentatie niet langer fiscaal aftrekbaar. Bekijk de de veranderingen in de kindregelingen 2019 en 2020. Wat gebeurt er als uw kind 12 jaar wordt?

Inhoud


Welke elf kindregelingen waren er nog in 2014?

Vaak wordt gezegd dat er vele kindregelingen zijn, maar dat was wellicht in 2014 nog zo, in 2019 en 2020 is dat anders. In 2014 kenden we de volgende regelingen voor kinderen die voor de ouders voor een extra inkomen zorgen:
 1. De kinderbijslag;
 2. Het kindgebonden budget;
 3. De kinderopvangtoeslag;
 4. Een aanvulling op een sociaal-minimum uitkering voor alleenstaande ouders;
 5. De Tegemoetkoming onderwijs- en schoolkosten WTOS;
 6. De Tegemoetkoming ouders thuiswonende gehandicapte kinderen TOG;
 7. De alleenstaande ouderkorting;
 8. De aanvullende alleenstaande ouderkorting;
 9. De inkomensafhankelijke combinatiekorting;
 10. De aftrek levensonderhoud kinderen tot 21 jaar;
 11. De ouderschapsverlofkorting.

Al deze regelingen zorgen voor een extra inkomen en zijn een gedeeltelijke tegemoetkoming in de kosten van een kind. Het verschil zit erin dat regelingen 1 tot en met 6 regelingen zijn waarbij er geld op uw rekening wordt gestort door de belastingdienst en regelingen 7 tot en met 11 fiscale regelingen zijn die via uw belastingaangifte inkomstenbelasting lopen, de zogenaamde heffingskortingen.

Welke vier kindregelingen in 2019 en 2020?

In 2019 en 2020 zijn er vier regelingen voor uw kind over:
 1. De kinderbijslag;
 2. Het kindgebonden budget;
 3. De kinderopvangtoeslag;
 4. De inkomensafhankelijke combinatiekorting 2019.

Er zijn dus zeven regelingen vervallen als zelfstandige regeling, maar een deel daarvan terugkomt als een toevoeging, een soort kop, op de vier regelingen die wel over blijven. En ook die bestaande regelingen zullen veranderen door een andere inkomenstoets of vermogenstoets. Ook al is ook bekend dat de kinderbijslag niet inkomensafhankelijk wordt tijdens Rutte 3, er mag worden verwacht dat het wel de bedoeling is dat het overblijvende budget voor kinderen zoveel mogelijk terecht komt bij de huishoudens die dit geld het hardste nodig hebben. Dus zal het maximaal toegelaten inkomen voor nogal wat regelingen omlaag gaan.

Motivering van de bezuiniging

Met de kindregelingen is veel geld gemoeid en als daar niets aan wordt gedaan, zullen er overschrijdingen van het budget plaats vinden. Verder is het kabinet op basis van het rapport van de Commissie van Dijkhuizen op zoek naar mogelijkheden om regelingen te vereenvoudigen en samen te voegen. Tot slot kan het nu gebeuren dat iemand zonder werk die gebruik maakt van de kindregelingen, zodra hij of zij werk vindt er achter komt dat door het extra inkomen er netto minder overblijft. Dit verhindert de drang om naar werk te zoeken en leidt tot een soort van armoedeval, omdat men noodgedwongen liever blijft in de situatie waarin men zit, ook al is die situatie ongewenst.

Gevolgen veranderingen kindregelingen 2019 en 2020 voor de koopkracht van een huishouden met kind

De gevolgen voor een huishouden zijn vooral individueel bepaald. Over het algemeen komt een gezin met kinderen er bij Rutte 3 niet slecht vanaf. Het is de bedoeling dat alleenstaande ouders met een minimuminkomen tenminste dezelfde financiële ondersteuning blijven houden en het liefste erop vooruit gaan.

Waarop heb ik recht als mijn kind 12 jaar wordt in 2019 of 2020?

Als uw kind 12 jaar wordt kan dat gevolgen hebben voor fiscale regelingen toeslagen. Zo stopt de inkomensafhankelijk combinatiekorting in het jaar nadat een kind 12 is geworden, maar stijgt de kinderbijslag:

Hoeveel kinderbijslag krijgt u in 2019 en 2020?

Leeftijd0 t/m 5 jaar oud6 t/m 11 jaar oud12 t/m 17 jaar oud
Hoeveel kinderbijslag per kind 1 januari 2019€ 216,58€ 262,99€ 309,40
Hoeveel kinderbijslag per kind 1 januari 2020 (schatting)€ 220€ 265€ 312

Mogelijk hebt u ook recht op het kindgebonden budget kgb. Het kgb is voor interessant voor alleenstaande ouders omdat er voor hen een extra bedrag beschikbaar is van maximaal 3.200 euro per jaar.

Conclusie

De in 2015 doorgevoerde bezuiniging op de kindregelingen kan nadelig voor u uitpakken. Of u er op vooruit gaat is sterk afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en de leeftijd van uw kind. Bekijk altijd op welke regelingen u recht hebt want bij elkaar kan het om een aantrekkelijk bedrag voor uw kind gaan.

Lees verder

© 2013 - 2019 Zeemeeuw, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Belastingdienst en kosten levensonderhoud kind in 2019Belastingdienst en kosten levensonderhoud kind in 2019Het is in 2019 niet altijd eenvoudig om goed in de kosten van levensonderhoud van een kind te voorzien. Kinderen zijn al…
Wijzigingen kindgebonden budget 2019Wijzigingen kindgebonden budget 2019Als u recht hebt op het kindgebonden budget in 2019, wilt u ook graag weten hoeveel dat is vanaf januari 2019 en hoe u d…
Kinderbijslag 2014 omlaag?Kinderbijslag 2014 omlaag?De kinderbijslag 2014 gaat toch niet omlaag, het kindgebonden budget 2014 blijft grotendeels gelijk en het kindgebonden…
Inkomensafhankelijke combinatiekorting 2012 en 2011Inkomensafhankelijke combinatiekorting 2012 en 2011De inkomensafhankelijke combinatiekorting 2012 en 2011, de kinderkorting, is een loonheffingskorting, een korting waardo…
Belasting en de huishoudelijke uitgaven rond een kind/gezinBelasting en de huishoudelijke uitgaven rond een kind/gezinIeder jaar in januari zijn er wijzigingen in de belastingregels die gevolgen hebben voor het huishoudgeld. Veelal is het…
Bronnen en referenties
 • Ministerie van Sociale Zaken

Reageer op het artikel "In 2019 en 2020 nog vier kindregelingen in plaats van elf"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Visser, 08-09-2015 19:30 #8
Mijn zoon van 18 heeft een wajong uitkering, nu wordt dat bij onze inkomsten geteld en moet ik toeslag terugbetalen. Hoe komt dat? Reactie infoteur, 13-01-2018
Beste Visser,
Dat zal voor de huurtoeslag zijn, want dan telt voor thuiswonende kinderen tot 23 jaar het inkomen boven € 4.749 mee in de berekening. Hij wordt dan als medebewoner gezien.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rei, 11-03-2015 22:13 #7
Ik ben alleenstaande moeder, zoon 20 EN dochter 15. wonen thuis, ik heb inkomen van werk en ww uitkering. heb ik geen recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting?
heb net aangifte gedaan en de combinatie korting is nergens te bekennen. ik ben dus flink achter uit. Reactie infoteur, 13-01-2018
Beste Rei,
De inkomensafhankelijke combinatiekorting is voor kinderen tot 12 jaar mogelijk.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sr, 09-01-2015 14:03 #6
Alleenstaande ouderkorting valt nu onder KGB maar ik krijg in totaal veel minder geld per maand. Kunt u dit dan verklaren? Reactie infoteur, 13-01-2018
Beste Sr,
Dat kan aan allerlei oorzaken liggen. Uw voorlopige beschikking van de Belastingdienst zou dit moeten kunnen verklaren.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sr, 09-01-2015 11:52 #5
Beste Zeemeeuw,

Bedankt voor uw antwoord maar ik denk niet dat deze correct is; ik ontvang helemaal geen inkomensafhankelijke combinatiekorting meer omdat mijn dochter in oktober 2014 12 jaar is geworden. Eigenlijk een belachelijke regeling; de financiële zorg is er sowieso tot een kind 18 jaar wordt. Alles wordt gebaseerd op volwassenheid maar dit tot een kind 12 jaar wordt. Vreemd, hoe minder je werkt hoe meer toeslagen je ontvangt. Waarom zou je dan überhaupt nog gaan werken? Mensen die werken moeten juist gestimuleerd worden! Reactie infoteur, 10-01-2015
Beste Sr,
De inkomensafhankelijke combinatiekorting is inderdaad tot twaalf jaar en vereist een arbeidsinkomen. Het is juist bedoeld voor mensen die werken, maar houdt bij de leeftijd van 12 jaar helaas op. Daarmee is het vooral een stimulans voor wat jongere gezinnen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sr, 08-01-2015 13:09 #4
Ik ben een alleenstaande moeder met een dochter van net 12. Ik werk 32 uur p/w. Nu komt ook mijn inkomensafhankelijke combinatiekorting te vervallen. Alleenstaande ouderkorting valt nu onder de noemer kgb. Ik ga op deze situatie er € 50,- per maand op achteruit terwijl mijn lasten niet € 50,- lager worden. Ik krijg geen kinderalimentatie omdat de vader zogenaamd te weinig zou verdienen (eigen ondernemer maar sinds augustus 2014 vaste baan bij werkgever) en omdat ik, volgens hem, alle fiscale voordelen heb omdat mijn dochter bij mij staat ingeschreven. Mijn vraag is dan ook; komt er iets anders voor in de plaats? Reactie infoteur, 09-01-2015
Beste Sr,
De inkomensafhankelijke combinatiekorting 2015 is juist een kindregeling die in 2015 wel blijft bestaan, maar is inderdaad tot 12 jaar:

http://financieel.infonu.nl/belasting/130340-inkomensafhankelijke-combinatiekorting-2015.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R., 17-12-2014 07:40 #3
3 jaar geleden uit elkaar gegaan. Ik betaal 400 euro kinderalimentatie voor mijn inmiddels 13 en 16 jarige kinderen. De KA is opgebouwd uit 2 bedragen, het alimentatiebedrag en mijn belastingvoordeel. Mijn belastingvoordeel van 103 euro per maand (dat dus naar de ex gaat) kan ik niet meer terugvorderen.
Ik heb betaald werk en na aftrek van mijn vaste lasten, heb ik ongeveer 250 ego per maand over voor eten, drinken, kleding en benzine. Als ik mijn belastingvoordeel kwijt raak dan wordt het wel heel karig.
Wat kan ik het beste doen? Reactie infoteur, 17-12-2014
Beste R,
De kinderalimentatie is destijds door een rechter vastgesteld en kan alleen maar worden aangepast als de rechter of uw ex daartoe toestemming geven. Helaas.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw.

B., 15-12-2014 18:40 #2
Mijn ex-partner brengt vanaf volgend jaar de helft van zijn belastingnadeel in mindering op het te betalen bedrag kinderalimentatie. Hij is van mening dat dit nadeel ook door mij moet worden gedragen. Vanaf volgend jaar heb ik echter geen recht meer op de alleenstaande ouderkorting. Dit kost mij ook nog eens een flink bedrag per maand. Naar mijn mening wordt ik dan dubbel benadeeld of zie ik dit verkeerd. Reactie infoteur, 16-12-2014
Beste B,
Uw ex partner mag niets veranderen aan de kinderalimentatie. Als hij het anders wil, zal hij naar de rechter moeten gaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

T., 26-11-2014 08:47 #1
Beste

Ik ben alleenstaande vader en Co. Ouder (50/50)van 3 kinderen, 11/16/19 jaar. 1 (16jr) staat bij mij ingeschreven. Alle kinderbijslag gaat naar moeder. Ik betaal nog € 150 p/ kind/ maand aan moeder.
Gisteren voorlopige aanslag 2015 ontvangen. Teruggave is ca. € 4000 minder door verdwijnen kindregelingen.L? Dit betekent voor mij € 380 netto minder per maand!
Kan dit zomaar of zie ik iets over het hoofd… Komt er iets anders voor terug?
Dit is dramatisch Reactie infoteur, 26-11-2014
Beste T,
Waarschijnlijk komt uw wel in aanmerking voor het verhoogde kindgebonden budget:

http://financieel.infonu.nl/geld/135766-kindgebonden-budget-2015-bedragen-voorwaarden-wijzigingen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Infoteur: Zeemeeuw
Laatste update: 09-10-2019
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Special: Kinderopvangtoeslag 2019
Bronnen en referenties: 1
Reacties: 8
Schrijf mee!