Huishoudtoeslag 2015, huishoudentoeslag 2015

Huishoudtoeslag 2015, huishoudentoeslag 2015 Een nieuw belastingstelsel met gevolgen voor de toeslagen? De huishoudtoeslag of huishoudentoeslag moet al vanaf 2015 de verschillende toeslagen van de belastingdienst vervangen en verlagen. Lagere toeslagen en anders verdeeld dus. De zorgtoeslag 2015, huurtoeslag 2015, kindgebonden budget en ook de kinderbijslag worden samengevoegd tot één toeslag. Dit is een voorstel van de Commissie van Dijkhuizen dat het kabinet Rutte Asscher wil overnemen. De huishoudentoeslag 2015 moet de lagere AOW 2015 door de afschaffing van de KOB in 2015 compenseren. Er komt misschien een gestaffelde vermogenstoets in de zorgtoeslag. De Toeslagenwet wordt aangepast. Met het aftreden van staatssecretaris Weekers eind januari 2014 is de huishoudentoeslag 2015 actueler dan ooit, maar invoering stuit volgens minister Asscher op juridische problemen. Zien we het terug bij de hervorming van het belastingstelsel 2016-2017, 2018

Waarom de huishoudtoeslag en huishoudentoeslag invoeren in 2015, nieuwe Toeslagenwet

De fraude bij de toeslagen door Roemenen en de ingewikkeldheid van de toeslagen hebben ervoor gezorgd dat de commissie Van Dijkhuizen heeft bekeken of de toeslagen op een andere manier kunnen worden bepaald. Ruim 6 miljoen gezinnen en huishoudens ontvangen een toeslag van de belastingdienst en in vele gevallen gaat het om meerdere toeslagen tegelijkertijd. Met de volgende toeslagen is een budget gemoeid van ruim 8,5 miljard euro:
  1. De zorgtoeslag;
  2. De huurtoeslag;
  3. Het kindgebonden budget;
  4. De kinderopvangtoeslag.

Maar liefst 5 miljard euro gaat naar de zorgtoeslag. Toeslagen 1 tot en met 3, maar ook de kinderbijslag, hebben gemeenschappelijk dat ze zorgen voor een belangrijke inkomensondersteuning. Vooral de lagere inkomens profiteren van een toeslag. Wie beter naar de voorwaarden van de toeslag kijkt, valt op dat deze toeslagen verschillende voorwaarden kennen voor het maximaal toegestaan inkomen en vermogen. Onderstaande tabel geeft dat aardig weer:

Toeslag 2014 en 2015 en de voorwaarden in inkomen en vermogen:

toeslagmaximaal inkomenmaximaal vermogen
De zorgtoeslag31.000 tot 42.000 euro102.000 tot 124.000 euro
De huurtoeslag22.000 euro tot 30.000 euro21.000 tot 42.000 euro
Het kindgebonden budget48.500 euro102.000 tot 124.000 euro
Kinderbijslaggeen grensgeen grens
____
Het hogere bedrag is voor een meerpersoonshuishouden. Het lagere bedrag is voor een alleenstaande.

Bovendien blijkt het zo te zijn dat er per regeling een andere afbouw van de hoogte van de toeslag is als het inkomen toeneemt. De commissie Van Dijkhuizen komt met het voorstel om de toeslagen samen te voegen tot één budget. De commissie noemt dit nieuwe budget een huishoudentoeslag. In de praktijk heet het ook wel een huishoudtoeslag. In het herfstakkoord van oktober 2013 met D'66, SGP en ChristenUnie is afgesproken dat de afbouw van de huishoudentoeslag wordt vergroot van 10½ procent in de eerdere plannen naar circa 11 procent nu.

Hoeveel huishoudtoeslag 2014 of 2015, hoeveel lager, de veranderingen?

Wat gaat deze huishoudtoeslag of huishoudentoeslag voor uw portemonnee betekenen? Op zich hoeft dit nieuwe budget niet te betekenen dat u er in koopkracht op achteruit gaat. Zeker niet als de nieuwe toeslag gewoon een optelling wordt van de afzonderlijke toeslagen. Het ligt echter voor de hand dat een samenvoeging van de toeslagen ook zal leiden tot stroomleiding van de voorwaarden en we weten dat het kabinet op zoek is naar geld. Maar als de vermogenstoets voor de huishoudentoeslag wordt verhoogd naar die bij de zorgtoeslag, zullen meer mensen een toeslag ontvangen. Een ander aspect is dat de afbouw van de huurtoeslag boven het minimuminkomen veel sneller verloopt, een afbouw tot 40%, dan bij de zorgtoeslag waar we een afbouwpercentage zien van 5%. Als ook dit afbouwpercentage wordt gestroomlijnd naar een hoger percentage, zullen juist minder mensen een zorgtoeslag gaan ontvangen. Omdat het kabinet behalve een stroomlijning ook een bezuiniging zoekt, wordt een verdere afbouw voor hogere en middeninkomens verwacht. De kinderbijslag is hierop nog een uitzondering, omdat die niet inkomensafhankelijk is en ook niet afhankelijk is van uw vermogen.

Perspectief huishoudentoeslag 2015, op nieuwe leest geschoeid

De huishoudentoeslag is een inkomenstoeslag die vooral bij huishoudens met een lager gezamenlijk inkomen terecht zou moeten komen. De toeslagen die we nu kennen hebben ieder een bepaalde afbouw, de huishoudtoeslag kent één afbouwpercentage, waarbij hooguit nog onderscheid kan worden gemaakt tussen éénpersoonshuishoudens en meerpersoonshuishoudens. Voor de lagere inkomens zullen de effecten voor de koopkracht gering kunnen blijven, voor de hogere inkomens (boven sociaal minimum of wettelijk minimum loon) zijn de effecten waarschijnlijk groter. Minder mensen zullen nog een toeslag krijgen en dat zullen bij deze uniformering vooral de wat hogere inkomens zijn.

Zorgtoeslag naar zorgverzekeraar en huurtoeslag naar woningbouwvereniging?

Gegeven de risico's op fraude in het huidige systeem van voorschotten, is het ook denkbaar om voortaan de zorgtoeslag direct naar de zorgverzekeringsmaatschappij te storten en de huur naar de woningbouwvereniging. Het is klantvriendelijk naar de burger, maar vraagt wel wat van de twee andere instanties.

Huishoudentoeslag 2015 en AOW 2015

In 2015 wordt de KOB afgeschaft, een tegemoetkoming voor wie recht heeft op de AOW in 2015. Dit is een bedrag van 25 euro per maand dat in uw AOW verwerkt zit. Deze bezuiniging is een gevoelige klap voor wie alleen van de AOW moet rondkomen. Daarom is het kabinet van plan om dit gat in uw AOW te compenseren met een hogere huishoudentoeslag 2015, waarbij rekening wordt gehouden met uw AOW-opbouw. Dat betekent wel dat niet iedereen deze compensatie krijgt, immers de huishoudentoeslag wordt getoetst aan uw vermogen. Als u te veel geld in box 3 hebt, verliest u door deze vermogenstoets als AOW-er per persoon 25 euro per maand. Deze vermogenstoets wordt gestaffeld. Wie meer vermogen heeft, krijgt minder toeslag.

De huishoudentoeslag aanvragen

Bij uw aanvraag naar de huishoudentoeslag zult u in de toekomst moeten aangeven voor welke toeslagen u denkt in aanmerking te komen. De belastingdienst berekent de hoogte van elke toeslag waarop u recht hebt, voegt dat samen en stort dit totale bedrag maandelijks op uw rekening. Dat is voor de belastingdienst eenvoudiger en wordt voor u eenvoudiger. Dit zal in 2014 nog niet het geval zijn, maar dan toch zeker vanaf 2015. Was het wel al in 2014 ingevoerd geweest, dan was staatssecretaris Weekers waarschijnlijk niet verplicht geweest om af te treden. Ook is dit voor het kabinet een mooie gelegenheid om de toeslagen eenvoudiger te maken, ze meer te richten op de lagere inkomens, minder fraudegevoelig te maken en om zo te bezuinigen op het totale bedrag aan toeslagen.

Huishoudentoeslag wordt uitgesteld tot het nieuw belastingstelsel van Wiebes 2016-2017, 2018-2019

Op 14 april 2014 werd door minister Asscher bekend gemaakt dat de invoering per 1 januari 2015 niet wordt gehaald. Of het dan 2016 wordt, is nog de vraag. Het betekent ook dat het kabinet zonder aanvullende maatregelen een besparing van 1,2 miljard euro misloopt. Daarom wordt nu naar alternatieven gezocht. Zo kunnen alvast bij de afzonderlijke toeslagen maatregelen worden genomen zonder dat de regelingen tot één toeslag worden samengevoegd. Daarom zijn we van de huishoudentoeslag de komende jaren nog niet af. Uitstel is namelijk niet altijd afstel. We zien het vast op een of ander manier terug bij de herziening van het belastingstelsel van staatssecretaris Wiebes. Want een nieuw belastingstelsel 2016-2017, 2018-2019 zal ook gevolgen hebben voor de toeslagen. In 2018 wordt bijvoorbeeld de betaling van de kinderopvangtoeslag geheel anders georganiseerd. DUO betaalt dan direct uit aan de kinderopvanginstelling en niet meer aan de ouders.

Lees verder

© 2013 - 2020 Zeemeeuw, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Fiscale toeslagen 2016, 2017: nieuw belastingstelsel WiebesFiscale toeslagen 2016, 2017: nieuw belastingstelsel WiebesWelke fiscale toeslagen zijn er in 2016 en 2017 met het nieuw belastingstelsel van het kabinet Rutte en vooral Wiebes, o…
Kinderbijslag 2014 omlaag?Kinderbijslag 2014 omlaag?De kinderbijslag 2014 gaat toch niet omlaag, het kindgebonden budget 2014 blijft grotendeels gelijk en het kindgebonden…
Modaal inkomen tussen wal en schip?Modaal inkomen tussen wal en schip?Het modaal inkomen is bij benadering het gemiddelde inkomen van Nederland. De gezinnen die rond moeten komen van een der…
Bijbaan of bijverdiensten: gevolgen voor toeslagenBijbaan of bijverdiensten: gevolgen voor toeslagenWanneer je een huurhuis, kinderen of een zorgverzekering hebt kan je hiervoor een bijdrage in je kosten krijgen. Een der…

Arbeidskorting 2014Arbeidskorting 2014De arbeidskorting 2014 gaat voor sommigen omhoog, maar als u meer dan 40.721 euro aan arbeidsinkomen hebt gaat deze bela…
Huurtoeslag 2019 & 2020 en betaaldataHuurtoeslag 2019 & 2020 en betaaldataHoeveel huurtoeslag 2019 en 2020, de bedragen? Tot 1 september 2020 kunt u nog huurtoeslag over 2019 aanvragen. Misschie…

Reageer op het artikel "Huishoudtoeslag 2015, huishoudentoeslag 2015"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Lenie, 28-05-2015 13:20 #12
Hallo zeemeeuw,
Wat je zegt klopt, maar heel veel dingen mogen niet meer afgetrokken worden, wat eerder wel mocht. Gelukkig viel het verzamelinkomen mij op, anders had de terugvordering een enorme klap gegeven. Netto krijg je nl. niet meer salaris, dus het valt niet op.
Alleen door al deze maatregelingen is het bruto verzamelinkomen wel hoger geworden. Ook bij ons zijn de kosten niet verdwenen, je mag ze alleen niet meer opvoeren als beloning… minder huur en zorgtoeslag. Het is echt zuur.
Het is dus niet zo dat we minder willen aftrekken… het mag niet. Nu kan ik daar nog vrede mee hebben, maar niet dat het ook nog de toeslagen kost. Ik voel me nu dubbel gepakt, bijna gestraft dat we chronisch ziek zijn
Ik maak me zorgen voor degenen die nu al aan de rand bungelen en straks een naheffing krijgen. Ze vertellen wel dat de aftrekposten minder zijn, dat het vakantie geld minder is. Maar… per saldo gaat er bijna niemand op achteruit… Nou dat merk ik. Belasting, ze kunnen het niet leuker maken.

Groet Lenie Reactie infoteur, 28-05-2015
Hallo Lenie,
Dat klopt inderdaad. Het tikt overal in door en het zijn vast niet de chronisch zieken die er financieel op vooruit gaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lenie, 28-05-2015 03:12 #11
Net de belastingaanslag gekregen en wat blijkt? Door de afschaffing van ziektekosten bij de aangiften, is ons inkomen in eens met €4500,- gestegen. Daardoor krijgen wij 155,- minder aan toeslagen. Onze zorguitgaven zijn gelijk gebleven, ons netto inkomen ook. Vorig jaar kregen wij van de belasting €2200,- terug. Dit jaar niet en dan €1880,- minder aan toeslagen. Dit is een achteruitgang van €4000,- per jaar/ €333,-per maand. Tel daarbij de gestegen kosten op! Wij voelen ons dubbel gepakt. Hier had ook niemand voor gewaarschuwd. Graag reactie,
een verdrietig stel Reactie infoteur, 28-05-2015
Beste Lenie,
De aftrek van ziektekosten is niet afgeschaft, er zijn nog aftrekmogelijkheden. Als er minder aftrek is, stijgt het verzamelinkomen en worden de toeslagen lager, dat klopt op zich wel:

http://financieel.infonu.nl/belasting/105078-fiscale-aftrekpost-specifieke-zorgkosten-2014-verdwijnt.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johannes, 08-12-2014 19:26 #10
Infoteur,

Het verzamelinkomen mag gebruikt worden voor de tegemoetkoming huur/zorgtoeslagen, kan het bedrag de ZVW, die wij betalen met de AOW/Pensioen ook daarbij in mindering worden gebracht? In 2015.
Graag een antwoord terug?
Vriendelijke groet. Reactie infoteur, 09-12-2014
Beste Johannes,
De premie zvw kunt u niet in mindering brengen op uw verzamelinkomen:

http://financieel.infonu.nl/belasting/67483-drempelinkomen-en-verzamelinkomen-inkomstenbelasting.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Koos, 24-11-2014 15:38 #9
Wanneer kan huur- en zorgtoeslag 2015 worden aangevraagd? Reactie infoteur, 24-11-2014
Beste Koos,
De Belastingdienst is nog niet zo ver, en dus zal het wel december 2014 worden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johannes, 09-10-2014 09:29 #8
Infoteur,
De AOW heeft een toeslag, de KOB, blijft deze voor ons bestaan in 2015/2016?
Wij hebben samen AOW en ik een klein Pensioen,

vriendelijke groet. Reactie infoteur, 09-10-2014
Beste Johannes,
In 2015 wordt de MKOB afgeschaft en omgezet in een inkomensondersteuning. Dit zou alleen nadelige gevolgen hebben voor wie geen volledige AOW heeft opgebouwd (door de jaren in het buitenland).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ik, 30-09-2014 18:33 #7
En als je een eigen huis hebt wat dan? Word je dan ook gekort op de zorgtoeslag? Als uitzendkracht kon je in de jaren 80 geen hypotheek krijgen en daar word ik nu voor gestraft.
Heb gelukkig wel wat gespaard omdat je ook geen pensioen opbouwde bij een uitzendbureau maar dat word mij nou ook afgepakt. Reactie infoteur, 01-10-2014
Beste Ik,
Uw eigen huis wordt niet tot het vermogen in box 3 gerekend en valt daarom niet onder de vermogenstoets bij de zorgtoeslag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johannes, 08-12-2013 17:36 #6
Het is treurig dat dit Kabinet de korting op de zorg, die een verzekerde via een werkgever of andere instantie krijgt, in mindering gebracht wordt door de toeslagen te verlagen, dit is geen manier en hoop dat dit alsnog ongedaan gemaakt gaat worden, nog dit jaar, Kabinet! Reactie infoteur, 09-12-2013
Beste Johannes,
De Eerste Kamer moet nog akkoord gaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jbahellingh, 19-11-2013 14:31 #5
Hoe zit het als je een iaw uitkering heb en chronisch en gehandicapt bent met de toeslagen in 2014 (waar ik niet om gevraagd heb)? Reactie infoteur, 19-11-2013
Beste Jbahellingh,
De hoogte van uw uitkering en huur bepalen samen wat u aan huurtoeslag of zorgtoeslag in 2014 zult krijgen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kees Wiersma, 19-09-2013 21:08 #4
In uw informatie is niet vermeld hoe de afschaffing van ouderenkorting en alleenstaande ouderenkorting bij de belastingheffing in de huishoudtoeslag wordt gecompenseerd. Dat is essentieel voor de inschatting van de inkomenseffecten voor mensen met aanvullende pensioenen boven de AOW. Reactie infoteur, 20-09-2013
Beste Kees Wiersma,
Dat begrijp ik, maar die informatie is nog niet beschikbaar. Daar broedt het kabinet nog op.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Michael, 17-09-2013 23:37 #3
Hoe zit het met mensen die in het kader van de AWBZ samen in 1 huis wonen? Worden die een oor aangenaaid doordat slechts 1 van hen zorgtoeslag kan krijgen, of is daar een uitzonderingsclausule voor gemaakt? Reactie infoteur, 18-09-2013
Beste Michael,
Als jullie geen gezamenlijke huishouding voeren, zal per persoon een toeslag worden verstrekt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vraagnaam, 17-09-2013 20:41 #2
Stel als je bij je ouders woont? En je ouders hebben meer vermogen dan 121000 euro. Maar jij zelf hebt geen inkomen en geen vermogen. Krijg je dan nog wel toeslag voor de zorg. En wordt de huishoudtoeslag maar aan een iemand uitgekeerd van het hele huishouden? En hoe zit het als je een inwonende student hebt? Wordt die persoon bij je huishouden gerekend? Of je hebt een vriendin die bij je inwoont maar niet geregistreerd partner? Reactie infoteur, 18-09-2013
Stel vraagnaam,
Het is de bedoeling van het kabinet dat per huishouden wordt bekeken op hoeveel toeslag er recht is. Als u geen eigen huishouding hebt, is de kans groot dat u door het vermogen van uw ouders geen toeslag meer krijgt vanaf 2015. Maar dit punt moet nog eerst door het kabinet worden uitgewerkt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

S., 17-09-2013 15:28 #1
Wat nou als je als student nog bij je ouders woont? krijg je dan geen aparte zorgtoeslag meer? Reactie infoteur, 17-09-2013
Beste S,
Dan kunt u nog wel de huishoudentoeslag krijgen, maar die bestaat dan maar uit één onderdeel. Daarbij is het goed mogelijk dat ook wordt gekeken naar het inkomen van de totale huishouding inclusief uw ouders.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Infoteur: Zeemeeuw
Laatste update: 23-06-2015
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Special: Commissie Van Dijkhuizen
Reacties: 12
Schrijf mee!