Extra belastingvoordeel stamrecht bv 2014 - 2017 en 2018

Extra belastingvoordeel stamrecht bv 2014 - 2017 en 2018 In 2014 kon u met een fors eenmalig extra belastingvoordeel van de Belastingdienst uw stamrecht bv 2014 opheffen en afkopen, maar in 2017, 2018 en 2019 niet meer. Een afkoop, uw ontslagvergoeding direct opnemen, kon inderdaad zeer voordelig zijn. Met de opheffing verliest u wel de voordelen van de stamrecht bv, maar bent ook direct af van de kosten van het beheer van de bv met daarin uw ontslagvergoeding. U hebt zo direct geld vrij besteedbaar in handen zonder dat u het hoge belastingtarief over uw opgebouwde kapitaal hoeft te betalen. Ook in 2018 kunt u nog een stamrecht bv van voor 2014 hebben, wat kunt u daarmee nog doen? Zie ook hoe u de afkoopwaarde berekent.

U hebt in 2013 of in eerdere jaren een ontslagvergoeding ontvangen

Wie een ontslagvergoeding ontvangt, doet er altijd goed aan om vooraf te bekijken wat de fiscale gevolgen zijn en of er fiscale alternatieven zijn. Als u de ontslagvergoeding of gouden handdruk in één keer op uw rekening laat uitbetalen, wordt dat bedrag als fiscaal inkomen gezien. Dat betekent dat uw uitkering belast is tegen de progressieve tarieven inkomstenbelasting in ons land en in veel gevallen wordt de betaling afgerekend tegen het bijzonder tarief van 52%. Dat zou betekenen dat meer dan de helft van uw gouden handdruk naar de belastingdienst gaat. Dat is schrikken, maar toch komt dit nog regelmatig voor. Deze gang van zaken is niet nodig, omdat er goede alternatieven zijn waarvan de stamrecht bv en het banksparen wel de bekendste zijn.

Voordeel stamrecht bv en banksparen

Het grote voordeel van een stamrecht bv of de keuze voor banksparen is dat:
  • U een belastingvoordeel hebt, over de ontslagvergoeding betaalt u pas belasting zodra er een uitkering plaats vindt.
  • U uw kapitaal nog kunt verhogen.
  • U een appeltje voor de dorst hebt.
  • Een stamrecht bv kan u goedkoop een lening verstrekken.
  • Dit kapitaal geen vermogen is in box 3 van de inkomstenbelasting.

Nadeel stamrecht bv en banksparen

Een nadeel van vooral de stamrecht bv is dat er extra kosten zijn. Zo moet de bv eerst worden opgericht en zijn er jaarlijks terugkerende kosten van beheer. Het nadeel van het apart zetten van uw ontslagvergoeding is ook dat het opgepot geld is dat voorlopig niet besteed wordt. Althans dat opgepotte geld ziet vooral het kabinet als nadeel, omdat de besteding ervan een oppepper zou kunnen betekenen voor de economie en ook nog eens extra belastinginkomsten zou kunnen genereren als het geld wel wordt opgenomen.

Plan kabinet Rutte Asscher: eenmalig voordeel stamrecht bv 2014 en afkopen van ontslagvergoeding

Maar het kabinet Rutte Asscher is op zoek naar extra geld voor de Staatskas en naar maatregelen die de economie zouden kunnen stimuleren. De combinatie van beide is helemaal mooi, zo liet Diederik Samsom eerder al weten. In ons land zit ongeveer 10 miljard euro in allerlei stamrecht bv’s die geleidelijk tot uitbetaling zullen komen. Het kabinet wil u stimuleren om dat niet langer geleidelijk te doen, maar uw stamrecht bv in 2014 op te heffen en zo het bedrag in één keer op te nemen. De systematiek van de stamrecht bv’s en zijn voordelen blijven bestaan, maar als u uw bv in 2014 opheft, kan dit met een groot belastingvoordeel worden gedaan.

Hoe groot is het belastingvoordeel in 2014?

In de nieuwe regeling die ook met Prinsjesdag 2013 is gepresenteerd, is het zo dat als u in 2014 uw stamrecht bv in één keer leeg haalt en het totale bedrag laat uitbetalen, hiervan 80% als fiscaal loon wordt gezien. Als u anders 52% belasting zou betalen, wordt dat nu dus 80% hiervan ofwel een tarief van 41,6%. Dat is een belastingvoordeel van 10%. Houdt er wel rekening mee dat de uitbetaling later wel deel kan gaan uitmaken van uw vermogen in box 3 en dat het gevolgen kan hebben voor de toeslagen. Bovendien is het logisch dat de vrijstelling alleen maar geldt voor de papieren waarde van uw bv: als uw bv onder water staat, is er geen belastingvoordeel. Let erop dat uw ontslagvergoeding uiterlijk op 15 november 2013 op uw rekening moet staan om van de 80%-regeling gebruik te kunnen maken in 2014:

Wat is de afkoopwaarde van mijn stamrecht bv?

Bij de bepaling van de afkoopwaarde is van belang wat voor een stamrecht bv u hebt: met een gericht stamrecht of met een zuiver loonstamrecht. Bij gerichte stamrechten is op het leven van een of meer in de bv genoemde personen een periodieke uitkering verzekerd, zonder dat de omvang van de stamrechtuitkeringen vaststaan. Bij zuivere stamrechten staan de ingangsdatum en de te ontvangen periodieke stamrechtuitkeringen wel vast. Bij een gericht stamrecht bv is de afkoopwaarde gelijk aan het ingelegde kapitaal plus de rente, bij een zuiver stamrecht bv is de afkoopwaarde gelijk aan de actuariële waarde van de toekomstige periodieke uitkeringen. Dit zijn over het algemeen lastige berekeningen.

Uw voordeel bij afkoop ontslagvergoeding in 2014:

belastingschijfbelastingtariefbelastingtarief 80% maatregel stamrecht
schijf 137,00%29,60%
schijf 242,00%33,60%
schijf 342,00%33,60%
schijf 452,00%41,60%

Op 4 november 2013 liet staatssecretaris Weekers in aanvulling hierop weten dat wie later dan 15 november 2013 nog een stamrecht-bv wil oprichten dat nog kan doen als op uiterlijk 31 december 2013 het ontslag is aangezegd en de ontslagdatum uiterlijk 30 juni 2014 is. Tot 1 juli 2014 dus. U hebt dan de voordelen van een stamrecht bv, maar niet het voordeel van de 80%-regeling. Het banksparen met een ontslagvergoeding wordt op een vergelijkbare wijze behandeld als de stamrecht bv, inclusief deze overgangsregeling tot 1 juli 2014 dus.

Wel of niet eenmalige uitkering uit stamrecht bv toepassen in 2014?

Allereerst merk ik op dat de stamrecht bv nog steeds bestaat. U kunt er in 2013 nog een oprichten en in 2014 alles laten uitbetalen tegen een voordelig tarief. Of dit voordelig is, hangt af van de hoogte van de ontslagvergoeding en de kosten die u dit jaar nog moet maken voor notaris, advies en beheer. Wie al een stamrecht bv heeft, gaat natuurlijk ook rekenen. Maar er speelt meer. Zo zult u voor uzelf de afweging moeten maken of u het geld nu nodig hebt, waarvoor u het wilt gebruiken en of u het toch liever apart zet. Het kabinet rekent er in ieder geval op dat vele mensen van de nieuwe regeling gebruik zullen maken en rekent op 1 miljard euro aan extra belastinginkomsten in 2014. Dat is natuurlijk wel geld dat in latere jaren minder zal binnen komen in de Staatskas.

Eenmalig belastingvoordeel bij opname geld uit stamrecht bv

Het belastingvoordeel van 20% bij afkoop is aantrekkelijk en als u voor het geld een goede besteding weet, bijvoorbeeld het aflossen van een lening met een hoge rente. Dan is het zeker aan te bevelen. Een nadeel kan zijn dat u de komende jaren minder geld overhoudt om van te leven. Hoe het in uw geval uitpakt, zou per geval moeten worden bekeken en berekend. Een extra belastingvoordeel is ook nooit weg. Alleen in 2014 geldt dit voordeel, terwijl voor nieuwe bv's de stamrechtvrijstelling vanaf 2014 komt te vervallen. En uw bv moet niet al onder water staan, want dan heeft afkopen geen zin.

Een stamrecht bv in 2017, 2018 of 2019

In 2017, 2018 en 2019 kunt u een bestaande stamrecht bv gewoon laten uitkeren of kiezen voor een afkoop als er voldoende geld in de bv zit. Dit gaat echter zonder belastingvoordelen, waardoor u veel inkomstenbelasting zult moeten betalen, zeker als het om hoge bedragen gaat. Houdt er ook rekening mee dat de Belastingdienst in 2018 de stamrecht bv extra onder de loep legt, zeker waar door de bv privé wordt geleend of wordt uitgeleend aan een andere bv. De fiscus heeft het stamrechtproject gestart waarin vooral de meer recent opgerichte stamrecht bv's streng worden gecontroleerd. Wordt niet aan de strenge eisen voldaan, dan loopt kans op een heffing van tenminste 52% plus 20 % revisierente.

Conclusie stamrecht bv 2014-2017, 2018 en 2019

De stamrecht bv was een mooie fiscale oplossing tot 2014, maar sindsdien kan deze bv een last aan uw been zijn door de strenge eisen en controle van de Belastingdienst. Goed advies is vaak noodzakelijk, want u kunt ook thuisbezoek van de fiscus verwachten.

Lees verder

© 2013 - 2020 Zeemeeuw, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Stamrecht banksparen: Ontslagvergoeding en stamrechtWanneer je wordt ontslagen, krijg je vaak een ontslagvergoeding of gouden handdruk mee ter compensatie. Voorheen konden…
Wat te doen met ontslagvergoeding?Wat te doen met ontslagvergoeding?Op het moment dat u recht hebt op een ontslagvergoeding, moet u de mogelijkheden goed tegen elkaar afwegen. Laat u het i…
Banksparen met je gouden handdruk of ontslagvergoedingBanksparen is populairder dan ooit. Mensen zijn bang geworden voor koopsompolis en de lijfrente en kiezen massaal voor b…
Revisierente – voorwaarden en hoogteRevisierente – voorwaarden en hoogteDe revisierente van de Belastingdienst kan de afkoop van een lijfrenteverzekering, stamrecht of pensioenrecht een stuk d…

Schenking 2014: verhoogde vrijstelling en schenkbelastingSchenking 2014: verhoogde vrijstelling en schenkbelastingEen schenking kan in 2014 worden gedaan door gebruik te maken van de eenmalig verhoogde vrijstelling van 100.000 euro, d…
Belastingvrij sparen voor de eigenwoningschuldHypotheken zijn er in allerlei soorten. Je kunt ‘gewoon’ aflossen, sparen, beleggen, een levensverzekering nemen of zelf…

Reageer op het artikel "Extra belastingvoordeel stamrecht bv 2014 - 2017 en 2018"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Maryka, 13-12-2017 23:08 #70
Beste Zeemeeuw,
De belastingdienst is van mening dat de waarde van het Stamrecht, de waarde is, die er op de dag dat het bedrag ineens (na aftrek van de periodieke uitkeringen) wordt uitbetaald. Zodoende zijn de acht periodieke uitkeringen volledig belast.
Er zullen zeker veel meer klanten van Administratiekantoren zijn met de zelfde behandeling en als de belastingdienst geen gelijk krijgt is er een hoop gedoe.
Er is nog geen jurisprudentie. Die moet nu komen dus want ik heb een bezwaarschrift ingediend bij de bestuursrechtbank in Arnhem en wacht op de dagvaarding.
Ik ben slechts een particuliere belastinginvuller en wordt vermoedelijk tijdens die rechtszaak met juridische termen om mijn oren geslagen.
Kunt u mij nog advies geven?
Met vriendelijke groeten, Maryka. Reactie infoteur, 14-12-2017
Beste Maryka,
Wellicht heb je nog iets aan de volgende uitspraken: https://tinyurl.com/ya3uv6qt
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maryka, 09-12-2017 22:02 #69
L.S.
Ik ben al twee jaar met de belastingdienst in discussie over de berekening van belasting over de reguliere betalingen die zijn gedaan over de acht maanden vóór de opheffing van de stamrecht BV in 2014. Die acht betalingen zijn volledig belast, het restant (in september betaald) is belast volgens het 80 % regeling.
De bel.d. meldt het volgende: "Door de belastingdienst is aangegeven dat het niet de bedoeling van de wetgever is geweest dat reguliere betalingen uit een reeds ingegaan stamrecht tegen 80% belast zou worden". Ik heb van het administratie kantoor van de stmr-BV geen waarschuwing gekregen de betalingen stop te zetten. Ik kan nergens deze bedoeling van de wetgever vinden en ook nergens een mededeling van de bel.d. daarover.
Waar zou ik kunnen informeren naar die specifieke bedoelingen van de wetgever. (of liever: waar kan ik vinden dat het niet de bedoeling is mensen te benadelen die hun reguliere maandelijkse betalingen hebben laten doorlopen tot het administratie kantoor de berekeningen klaar had.)
Met belangstelling uw visie afwachtend, Maryka. Reactie infoteur, 12-12-2017
Beste Maryka,
In het handboek loonheffingen 2014 paragraaf 19.3 staat hierover: "Als uw (ex-)werknemer in 2014 de volledige waarde in het economische verkeer van het stamrecht in 1 keer laat uitbetalen, is 80% van dit bedrag belast."
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Prem, 13-06-2017 23:19 #68
Hallo,
Mijn stamrecht (gouden handdruk) komt in juni vrij. Is het verstandig dit in een keer op te nemen of maandelijks binnen 5 jaar? Wat is voordeliger?
B.V.D.
mvgn, Reactie infoteur, 14-06-2017
Hallo Prem,
Kan het bedrag wel in een keer worden opgenomen? Belangrijk bij de keuze is of u het geld nu nodig hebt en hoeveel meer u krijgt als u de uitkering laat uitsmeren. Jaarlijks uitkeren betekent ook jaarlijkse kosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jeroen, 15-07-2015 14:54 #67
Hallo,

10 jaar geleden heeft mijn vrouw een ontslagvergoeding gekregen en deze in een stamrechtverzekering gestopt. Deze loopt binnenkort af en komt tot uitkering. Mijn vrouw heeft op dit moment en afgelopen jaren een inkomen van ca 8500 euro. De stamrechtverzekering heeft een waarde van ca 30000 euro.
1) Wanneer we deze in 1 keer laten uitkeren dit jaar, wordt er dan direkt 52% belasting ingehouden?
2) Kunnen we dan ook bij de belastingopgave van 2015 gebruik maken van de zogenaamde middelingsregeling (inkomsten van afgelopen 3 jaar optellen en delen om zo niet in een hogere belastingschijf te komen)?
3) waar moeten we belastingtechnisch nog meer op letten?

Vriendelijke groeten Jeroen Reactie infoteur, 16-07-2015
Hallo Jeroen,
1. De uitbetaling wordt inderdaad in de meeste gevallen als inkomen box 1 gezien. In eerste instantie wordt 52% belasting ingehouden, maar dat zal bij haar aangifte inkomstenbelasting uiteindelijk lager worden, omdat haar inkomen in de schijf van 42% valt:

http://financieel.infonu.nl/belasting/125743-inkomstenbelasting-2015-belastingtarieven-en-schijven.html

2. Als het box 1 inkomen is (geen aanmerkelijk belang box 2), kan inderdaad middeling worden toegepast:

http://financieel.infonu.nl/belasting/109880-extra-loon-en-middeling-van-inkomen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hien, 08-06-2015 15:07 #66
Geachte Zeemeeuw,
Ergens in 1997 was mijn vorige werkgever opgeheven en heeft mij een ontslag/gouden handdruk gegeven. In overleg is het bedrag naar een verzekeringsmaatschappij overgeboekt door mijn werkgever. Vervolgens is er nooit een premie betaald en dus heb ik ook nooit belastingvoordeel hiervan genoten. Echter toen ik in 2014 65 jaar werd is mij door de bank geadviseerd om eventueel de speciale regeling van 80-20 in overweging te nemen. Mijn vraag is, ben ik, ondanks dat ik in die stamrechtperiode nooit premie heb betaald, toch de revisierente aan de belasting kantoor verschuldigd? Heel graag uw advies en bij voorbaat mijn hartelijke dank.
Met vriendelijke groet, Hien. Reactie infoteur, 08-06-2015
Geachte Hien,
De 80-20 regeling in 2014 is zonder revisierente. De revisierente blijft dan juist achterwege.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Margreet, 01-06-2015 14:22 #65
Goedemiddag, ik heb een vraag over een stamrecht bv. Vanuit de stamrecht heb ik een privelening (met aflosschema enz). Nu onttrek ik ook een maandelijks bedrag waarover ik belasting betaal. Hiervan los ik ook de lening af, en dit geld gaat dus terug de stamrecht in. Maar… als ik dit weer opneem, dan moet ik er weer belasting over betalen.
Graag uw advies. Alvast dank, groet Margreet Reactie infoteur, 01-06-2015
Beste Margreet,
Toch wil de Belastingdienst de belasting heffen over de bij de oprichting van de bv voorziene uitkeringen, daar is niet zoveel aan te doen omdat een verstandig beheer wordt geëist (fiscale vereiste).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. A. Huisman, 30-12-2014 13:10 #64
Geachte heer / mevrouw,
Wellicht een minder interessante vraag aan u gezien ik mijn stamrecht b.v. wil beëindigen.
Desondanks vraag ik u advies. Gezien ik het totaal oneens was met het beëindigen van mijn loopbaan in 2008 adviseerde men mij een ontslagvergoeding te bedingen. Gezien het bedrijf waar ik werkte markt en omzet verloor moest ik na 10 jaar hard werken bij dit bedrijf, genoegen nemen met 55.000 euro. Deskundigen adviseerden mij een stamrecht b.v. op te richten. Dit omdat je dan niet direct wordt belast met een tarief van 52 %. Na mijn 65e jaar met pensioen en zou er nog maar 22 % worden belast van deze 55.000 euro. Dus nam ik de adviseurs serieus. Nu blijkt dat ik wel 52 % belasting moet betalen omdat ik de "b.v. " wil opheffen. Graag uw vrijblijvend advies. Reactie infoteur, 31-12-2014
Beste J. A. Huisman,
In 2014 bestaat juist de mogelijkheid om uw bv op te heffen tegen 80% van het tarief dat bij uw inkomen past. In eerste instantie zal dat 52%, maar als dat te hoog is, kunt u een deel terugvragen via uw aangifte inkomstenbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gerben, 17-12-2014 14:55 #63
Hallo, ik heb een tweetal praktische vragen over de regeling:
- Klopt het dat ik het stamrecht bedrag in de BV per 1/1/2014 onder deze regeling kan laten uitbetalen? En zo ja, wat doe ik dan met de oprenting over 2014?
- Als ik het stamrecht bedrag per morgen vanuit de BV overmaak naar mijn priverekening (het volledige bedrag zonder inhouding van IB) kan ik dan wachten tot maart 2014 met het doen van mijn definitieve aangifte 2014 om de IB te betalen aan de fiscus?

Dank, Gerben Reactie infoteur, 17-12-2014
Hallo Gerben,
Bij een gericht stamrecht bv is de afkoopwaarde gelijk aan het ingelegde kapitaal plus de rente, bij een zuiver stamrecht bv is de afkoopwaarde gelijk aan de actuariële waarde van de toekomstige periodieke uitkeringen. Als de afkoop in 2014 plaats vindt, kunt u de 80% waarde meenemen in box 1 (aangifte inkomstenbelasting maart 2015).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dennis, 01-12-2014 12:19 #62
Mag de aangifte en het uitkeren van de stamrecht bv in 2015 worden afgewikkeld? Net zo als we de IB aangifte van 2014 afwikkelen in 2015. Of moet alles geregeld zijn voor 31 december 2014? Reactie infoteur, 02-12-2014
Beste Dennis,
Voor het belastingvoordeel moet u wel uw bv in 2014 hebben leeggemaakt. De belastingaangifte mag in 2015.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marion, 24-11-2014 21:23 #61
Kan je stamrecht B.V. kapitaal 80/20 regeling afkopen en dan overboeken naar een uitkerende bankspaarregeling [of lijfrente]. zonder dat je aow- partnertoeslag in gevaar komt, wordt het gezien als inkomen, hoe dit anders te voorkomen?
gr.
Marion Reactie infoteur, 25-11-2014
Beste Marion,
De uitbetalingen en het afgekochte bedrag zijn, als de stamrecht bv particulier is afgesloten en het geld vrij besteedbaar was, niet van invloed op de AOW-partnertoeslag. Het is wel inkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kleis, 12-11-2014 10:44 #60
Hallo Zeemeeuw,
Ik lees in een paar van je antwoorden dat het afwikkelen van een stamrecht bv geheel door jezelf kan worden gedaan. bij andere antwoorden staat dat dit door een notaris moet worden ontbonden. Wat is de juiste procedure om een stamrecht bv op te heffen?
gr.
Kleis Reactie infoteur, 12-11-2014
Beste Kleis,
In de regel is een notaris nodig (al dan niet via een tussenpersoon). Als een stamrecht bv niet meer financieel actief of leeg is, volstaat het om de notulen van de ontbinding van de bv met een hiervoor apart beschikbaar formulier in te dienen bij de Kamer van Koophandel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

C. R. van Vugt, 07-11-2014 23:39 #59
Beste redactie, Ik moet binnen 7 dagen beslissen of ik mijn stamrecht-spaartegoed opneem of een tweede leefrekening open. Ik heb een WAO-IVA uitkering en mijn vrouw een WAO uitkering. Het gaat om een netto bedrag van +/- 51000 euro (be-eindigingsvergoeding). Raak ik hierdoor mijn uitkering kwijt?

Als ik 10000 euro opneem voor 31 december (afromen) moet ik dan een uitgave kunnen aantonen of mag ik de oude sok van stal halen? Reactie infoteur, 08-11-2014
Beste C. R. van Vugt,
Als het binnen de voorwaarden van uw stamrecht bv valt, mag u 10.000 euro vrij opnemen (is wel fiscaal belast). Een ontslagvergoeding is niet van invloed op uw WAO-uitkering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maria, 06-11-2014 11:15 #58
Beste redactie,
Ik heb inmiddels mijn Stamrecht bv laten afstorten. Concreet : Ik had nog in mijn Stamrecht 47079,70 maar ik kreeg uitgekeerd 37.270,67. Dus… er is door de Firma waar mijn Stamrecht was, belasting over betaald ( denk ik )
Ik dacht, dat ik 47079,70 zou krijgen en dat ik daarvan 80% moest opgeven aan de belasting. Dus… dat ikzelf de belasting moest betalen. Nu er al belasting is afgehouden door de Firma, moet ik dan nog die 80% opgeven aan de belastingdienst? Als dat zo is, dan betaal ik toch dubbel belasting? Of zit ik mis. Hopelijk kunt u mij het antwoord hierop geven, alvast bedankt.
M.vr.gr.
Maria Reactie infoteur, 06-11-2014
Beste Maria,
De firma heeft belasting ingehouden en dus geeft u dat bedrag bij uw aangifte inkomstenbelasting aan als de inmiddels betaalde belasting. Vraag wel om een specificatie, want er kunnen ook andere kosten in zitten dan de belasting alleen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rene van Vugt, 04-11-2014 15:09 #57
Ik wil dit jaar mijn ontslagvergoeding opnemen en zodoende 20% minder nadeel ondervinden. Het is een( stamrecht-bankspaarconstructie) Moet ik dan in 2015 weer inkomstenbelasting hierover betalen of wachten mij nog sancties van de bank vanwege een verboden handeling (voortijdige ontbinding)?

met vriendelijke groet, C.R. van VUGT Reactie infoteur, 05-11-2014
Beste Rene van Vugt,
Neen er zijn (als het goed gebeurt) geen sancties of extra heffingen meer. Wel kan zal het geld, als het per 1 januari 2015 nog niet is besteed, deel uitmaken van uw vermogen in box 3.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sjaak 20-10-2014, 20-10-2014 22:41 #56
Ik heb al 12 jaar een stamrecht bv ik heb wat spullen gekocht ( een P.C.)en al 12 jaar kosten van een boek houder en het opstarten van de stamrecht. Kan ik dit bedrag dat oploopt tot 20.000 eur. eerst aftrekken van het totaal en dan de 20 - 80 regeling?
Dit zijn toch onkosten.
Gr.Sjaak Reactie infoteur, 21-10-2014
Beste Sjaak,
Als het normale onkosten zijn, mag dat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tony Hupkens, 10-10-2014 22:45 #55
Geachte heer, mevrouw,

Door belegging verliezen is het geld in mijn stamrecht BV (ca. 100k) in rook opgegaan. Saldo nul.
Moet ik met de fiscus ergens rekening mee houden.

Bij voorbaat dank.
Mr. Pech Reactie infoteur, 11-10-2014
Beste Tony Hupkens,
Dat is zeker pech. De Belastingdienst zal willen weten of er niet onnodig veel risico is gelopen waardoor niet alleen het rendement maar ook het kapitaal is verdampt en kan als dat zo is met een naheffing komen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maria, 29-09-2014 15:49 #54
Beste redactie,
M.b.t het afstorten van n Stamrecht BV in 2014 heb ik de volgende vraag. Stel je wilt gebruik maken van de 80/20% regeling in 2014. Ben je verplicht ALLES af te laten storten ( dus bv wordt opgeheven) of is het ook mogelijk om dit met een DEEL v het kapitaal te doen? bv 50% laten afstorten en 50% in de Stamrecht bv laten staan. ( dus stamrecht bv blijft bestaan) Hopelijk kunt u dit beantwoorden. Alvast bedankt, en met vriendelijk groet,
Maria Reactie infoteur, 30-09-2014
Beste Maria,
Eis voor de 80/20% regeling is dat u alles van het ontslagtegoed laat afstorten. Dat hoeft niet per se een opheffing van de bv te zijn (die kan ook nog andere functies hebben), maar in de meeste gevallen wel. De meeste banken werken ook niet mee aan een gedeeltelijke afkoop.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anton, 18-09-2014 21:35 #53
Ik heb vanuit mijn stamrecht bv een lening aan prive verstrekt die nu 1,5 jaar loopt (in 10 jaar terug te betalen). Moet deze in zijn geheel terugbetaald zijn aan de BV voordat ik deze dit jaar ivm 80% regel kan opheffen? Reactie infoteur, 19-09-2014
Beste Anton,
Als u de BV opheft, vervalt de lening, terwijl u belasting betaalt over de boekwaarde waar de lening als vordering inzit.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maria, 13-07-2014 16:21 #52
Beste redactie,
Ik heb mijn Stamrecht bv in 2009, met akkoordbevinding van de belastingdienst, ondergebracht in een BV van mijn partner.
Moet het opheffen vd Stamrecht bv áltijd via een notaris? Of kan de BV van mijn partner, ná de éénmalige uitkering in 2014 (voordeel 2014) zelfstandig de Stamrecht bv opheffen?
Groet,
Maria Reactie infoteur, 14-07-2014
Beste Maria,
Wanneer de stamrecht bv leeg is gemaakt, kunt u die in beginsel zelf opheffen zonder notaris. Check wel nog even de statuten van de bv voor eventuele bijzondere bepalingen en bedenk dat er wel e.e.a. moet worden afgewikkeld met de Belastingdienst (loonbelasting, jaaropgave, wat is de waarde) en bijvoorbeeld de KvK (uitschrijven).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henry, 12-06-2014 01:05 #51
Beste redactie,

Ik heb een stamrecht b.v.en heb daar privé in de loop der jaren van geleend, dus de bv heeft een vordering op mij. Moet ik de leningen eerst terug betalen aan de st. b.v. of is dat niet noodzakelijk om gebruik te kunnen maken van de 80% regeling. Ik lees in de reacties hieronder dat het gaat om de actuele waarde in de st b.v., die is dus in mijn geval lager dan het aanvankelijk gestorte bedrag. Vervallen de vorderingen van de st. BV op mij?

Groet, Henry Reactie infoteur, 12-06-2014
Beste Henry,
Als de vorderingen worden geschrapt, worden die gezien als uitbetaald inkomen en hierover is loonbelasting verschuldigd. Dat is fiscaal niet aan te raden. Dan is even het saldo aanvullen en vervolgens de bv sluiten met de 80% regel veel goedkoper. Lukt dit niet, dan zou ik niet van de 80% regel gebruik maken en loopt de lening conform gemaakte leningafspraken door.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johannes, 13-04-2014 09:19 #50
Beste redactie,

OOk bij mij is sprake van beleggingsverliezen. Uw antwoord hieronder aan een andere vraagsteller brengt mij echter in verwarring.

Reactie infoteur, 22-02-2014
Beste Fred,
De 80% regel geldt voor het bedrag dat in de bv aanwezig is na verrekening van het verlies, stand 1/1/2014.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ik weer dat voor de beleggingsverliezen eerst het gestorte kapitaal ad euro 18000 wordt gebruikt. Die ben je dan dus kwijt. Als het beleggingsverlies hoger is, zoals bij mij, dient dan het verschil alsnog vanuit prive te worden bijgelegd alvorens de stamrecht in 2014 kan worden opgeheven?

Hoor graag
Vrgr Reactie infoteur, 13-04-2014
Beste Johannes,
U hebt een gerichte stamrecht bv waarbij de afkoopwaarde gelijk is aan de aanvankelijke inleg plus rente. Bij beleggingsverliezen haalt u dit bedrag niet waardoor er bijgestort zal moeten worden. In de meeste gevallen is het dan zeer onvoordelig om af te kopen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gerben, 08-04-2014 14:18 #49
Ik wil in 2014 mijn volledige stamrecht uit eigen BV in éénmaal uit laten betalen en gebruik maken van de 80-20-regel. Is dat gewoon mogelijk, of zijn er nog specifieke voorwaarden aan verbonden? Moet het vb. alleen een 'gouden handdruk stamrecht' zijn?

Mijn boekhouder zegt nl. dat in het stamrecht niet uit eigen BV kan halen met de 80-20 regel omdat het geen gouden handdruk stamrecht betreft. Hij zegt: indien je het toch wil afkopen dan betaal je eerst revisierente van 20% en
daarna wordt het volledig belast in box 1.

Is dit juist, of er is wel een mogelijk om van het extra belastingvoordeel stamrecht te profiteren?

Ik hoor het graag. MVG, Gerben. Reactie infoteur, 10-04-2014
Beste Gerben,
Het gaat om uw stamrecht-bv waarin de gouden handdruk of ontslagvergoeding is ondergebracht, niet een lijfrentepolis bij een verzekeraar. Het hangt dus helemaal van uw bv af en uw boekouder heeft daar het beste inzicht in. De voorwaarden staan in het artikel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rick, 29-03-2014 17:42 #48
Er lijkt veel discussie te zijn over wat "de (afkoop)waarde" van de stamrecht is. Ik was er tot voor kort vanuit gegaan dat de afkoopwaarde voor de fiscus gelijk zou zijn aan de fiscale waarde in de Stamrecht BV (stamrecht plus minimaal de fiscale oprenting).

Nu lees ik echter dat er alsnog moet worden uitgegaan van actuariële berekeningen voor het berekenen van de afkoopwaarde. Ook hier was ik er simpelweg vanuit gegaan dat er geen verschil zou zijn tussen de boekwaarde (plus evt. reserve) en de uitkering, omdat de uitkering niet in termijnen maar ineens wordt uitgekeerd.

Is er misschien ergens een informatiebron waaruit blijkt wat er daadwerkelijk met de afkoopwaarde wordt bedoeld? De teksten die ik tot nu toe heb gelezen lijken te suggereren dat de uitwerking dusdanig complex is (althans in theorie), dat ik me afvraag of de wetgever dat bedoeld heeft. Reactie infoteur, 30-03-2014
Beste Rick,
1. De politiek wil graag dat er extra geld vrijkomt om de economie te stimuleren en zo kwam ook de afkoop van een stamrecht bv aan bod. De uitwerking is dan aan de belastingdienst.
2. Een lastige berekening is altijd de waardering. Deze is gelijk aan de actuariële waarde van uw bv, en die is weer afhankelijk van de soort bv die u hebt, de rente en de eventuele correcties voor de kosten en gewijzigde levensverwachting. Een verzekeraar kan u die waarde wel geven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rob, 25-03-2014 18:38 #47
Ik wil in 2014 mijn volledige stamrecht uit eigen BV in één maal uit laten betalen en gebruik maken van de 80-20-regel. Kan dat alleen via loon en loonheffing (knap ingewikkeld) of gewoon via een uitkering ineens aan privé en een (vervroegde) afdracht van inkomstenbelasting (41,6%) van de stamrechtverplichting? Het laatste is een stuk eenvoudiger! Reactie infoteur, 26-03-2014
Beste Rob,
Dit mag via een uitkering aan privé. Bij uw aangifte inkomstenbelasting 2014 vult u 80% van het uitgekeerde bedrag in.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Frank, 06-03-2014 14:49 #46
Moet door de BV bij de (eenmalige) uitkering geen loonheffing worden ingehouden (groene tabel, waar al gauw 52% tarief geldt)? Eerder wordt gesteld dat een voorlopige aangifte IB 2014 waarin opgenomen is 80% van bruto stamrechtverplichting ook voldoet. Zou dan leiden tot een aanslag IB voor deze 80%. Moet over de eenmalige uitkering in 2014 wegens opheffen van de stamrecht BV inkomensafhankelijke Z V W premie worden betaald? Zo ja, moet de BV dit doen of komt er tzt een aanslag naar degene die de uitkering heeft ontvangen? Een periodieke uitkering uit stamrecht BV valt naar mijn info wel onder loon waarop uit inkomensafhankelijke Z V W wordt gebaseerd. Reactie infoteur, 07-03-2014
Beste Frank,
1. Over stamrechtuitkeringen wordt de lagere bijdrage Zvw ingehouden. In 2014 is dit 5,4% over maximaal € 51.414 op jaarbasis. De maximumbijdrage is € 2.776. Bij een uitkering ineens bespaart u op de Zvw.
2. Het bijzonder tarief is van toepassing.
3. Via uw belastingaangifte inkomstenbelasting vindt de finale fiscale verrekening plaats.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fred, 22-02-2014 00:44 #45
Ik heb in de stamrecht bv nog een verrekenbaar verlies door tegenvallende beleggingsresultaten. Maw het bedrag in de bv aanwezig is lager dan de verplichting. Kan ik dan toch gebruik maken van de 20% regeling en zo ja over welk bedrag wordt de 20% en uiteindelijk te betalen belasting berekent? Over de verplichting minus verrekenbaar verlies of over de gehele verplichting, waardoor een deel van het voordeel verloren gaat aan het verrekenbare verlies? Reactie infoteur, 13-04-2014
Beste Fred,
De 80% regel geldt voor de inleg plus rente, stand 31/12/2013 (zie artikel).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marc, 10-02-2014 11:07 #44
Moet de afkoop stamrecht in de loonadministratie verloont worden tegen het bijzonder tarief of mag ook de maandtabel toegepast worden? Reactie infoteur, 10-02-2014
Beste Mark,
Voor de afkoop geldt het bijzonder tarief.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Karmel, 27-01-2014 01:48 #43
Ik ben in 2013 65 geworden om moest dus een begin maken met de uitkering van mijn stamrechtverzekering. Kan ik nu toch het resterend bedrag fiscaalvriendelijk (dus 20% belastingvrij) opnemen?

Karmel Reactie infoteur, 27-01-2014
Beste Karmel,
Als u in 2014 de rest in één keer opneemt, kunt u gewoon gebruik maken van de 80-% regeling.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jo, 23-01-2014 21:43 #42
Hallo, bij wie zou ik terecht kunnen om mijn b.v. op te heffen? Ik kreeg periodiek een uitkering uit de b.v. degene die dat voor mij geregeld hadden vragen voor mijn gevoel veel om het op te heffen. Reactie infoteur, 24-01-2014
Beste Jo,
Allerlei kantoren bieden hierbij hun diensten aan, maar waarschijnlijk is het goedkoper om zelf stappen te ondernemen en zelf een notaris uit te zoeken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gerben, 22-01-2014 20:37 #41
Hallo, ik neem aan dat de regeling gaat over het gedrag van het stamrecht dat nog in de bv zit.
Ik wil namelijk de bv in stand houden voor toekomstige activiteiten en daar ook het bedrag inlaten dat bij storting stamrecht als kosten is ingehouden (ongeveer 9000 eur). Ik neem aan dat dit kan. Met vr.gr., Gerben Reactie infoteur, 07-08-2014
Beste Gerben,
Om voor het belastingvoordeel in aanmerking te komen moet u de positieve waarde van de ontslagvergoeding in uw bv in één keer afkopen. Dat betekent waarschijnlijk ook een opheffing van uw bv, tenzij de akte van oprichting van de bv een voortzetting van activiteiten los van de ontslagvergoeding mogelijk maakt. Anders gezegd, u kunt dan niet op een later moment nog een deel van de ontslagvergoeding uit de bv halen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johanna, 20-01-2014 11:47 #40
Wij hebben een stamrecht opgericht in april 2012. Het opgenomen geld tot nu toe uit de stamrecht is steeds als prive lening naar onze prive rekening gestort. Er moet dus nog wel belasting over worden betaald. Geldt nu voor dit hele bedrag de 80% regeling? Wij hebben nog aardig bedrag op de spaarrekening van de BV en willen dit resterende laten uitkeren en dus de BV opheffen. Hoeveel belasting gaan we betalen over het opgenomen geld en hoeveel over wat er nog in de stamrecht zit? Reactie infoteur, 20-01-2014
Beste Johanna,
De 80% regeling geldt voor het bedrag dat in 2014 nog resteert en in zijn geheel door u wordt opgenomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henry, 15-01-2014 16:23 #39
Het programma berekent de hoeveel belasting maar gaat ervan uit dat dit betaalt wordt op het moment dat ik de stamrechtverplichting uitkeer. Hoe zorg ik er voor dat ik, op het moment van uitkeren (boeken naar prive rekening?) dan inderdaad belasting betaal en niet pas bij de aangifte over 2014 (in 2015)?

Met vriendelijke groeten,
Henry Reactie infoteur, 15-01-2014
Beste Henry,
Door een voorlopige aanslag inkomstenbelasting in te vullen voor 2014.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. de Vries, 15-01-2014 15:41 #38
Dient de afkoop van het stamrecht via de loonadministratie van de BV te verlopen? Zo ja, kan ik dit dan in december 2014 laten doen? Reactie infoteur, 15-01-2014
Beste J. de Vries,
Dit kan in december 2014 via uw loonadministratie, maar zorg ervoor dat het ook in 2014 volledig wordt uitbetaald en ontvangen (feestdagen).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henry, 15-01-2014 12:22 #37
Beste Zeemeeuw,
Ik heb het aangifte of wijziging voorlopige aanslag 2014 form gedownload en 80% van de stamrechtverplichting ingevuld onder uitkering. Het aangifte programma berekent dan niet hoeveel belasting ik moet betalen over de uitkering. Waarschijnlijk heb ik het niet op de juiste plaats ingevuld?

Met vriendelijke groet,
Henry Reactie infoteur, 15-01-2014
Beste Henry,
Bedoelt u dat het programma de totaal verschuldigde belasting niet tussentijds berekent (dat is namelijk zo) of op het einde?
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henry, 15-01-2014 10:27 #36
Beste Zeemeeuw,
Ik heb een praktische vraag. Hoe kan ik in 2014 gebruik maken van de 80% regeling?
Moet ik gewoon het totale bedrag (stamrechtverplichting + 18000 + winstreserve) overboeken naar prive rekening en dan via de inkomstenbelasting 80% van de Stamrechtverplichting opgeven als inkomsten uit vroegere arbeid? Of moet ik een melding loonheffing formulier van de belastingdienst invullen omdat ik een uitkering ga uitbetalen aan mezelf?

Met vriendelijke groeten,
Henry Reactie infoteur, 15-01-2014
Beste Henry,
Bij uw aangifte voorlopige aanslag 2014 of uw belastingaangifte inkomstenbelasting 2014 vult u 80% van het stamrecht in als inkomen in box 1.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Conny, 28-12-2013 11:35 #35
Ook ik heb uit eerder oprichte Stamrecht BV,hypotheek verstrekt aan mij privé.
Indien ik besluit om in 2014 de BV volledig leeg te trekken om belastingvoordeel te hebben, moet ik dan die hypotheek eerst weer terugstorten in de BV? Over het geleende bedrag hypotheek heb ik in het verleden natuurlijk nog geen belasting hoeven te betalen.
Ik kan echter die hypotheek pas aflossen aan mijn Stamrecht BV als ik de contanten die op bankrekeningen van de Stamrecht BV staan, laat uitkeren.
Kortom mag ik in 2 termijnen mijn Stamrecht BV leeg trekken in 2014?

Alvast bedankt
Met vriendelijke groet
Conny Reactie infoteur, 28-12-2013
Beste Cony,
Het leegtrekken kan niet in twee stappen als u van het belastingvoordeel gebruik wilt maken, De hypotheek behoort tot het vermogen van de bv en is onder bepaalde voorwaarden verstrekt. Als de hypotheek ten alle tijden opeisbaar is, zal een notaris een gelijktijdige opheffing tot stand kunnen brengen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pim, 16-12-2013 14:22 #34
Beste Zeemeeuw,

Interessant artikel. Ik heb een vertrekstimuleringsregeling en overweeg een Stamrecht BV op te richten. Ik heb contact gehad met een notariskantoor en een accountant. Er komen toch nogal wat kosten bij kijken. Allereerst opstellen van de akte ad. ongeveer €350, dan opstellen van de overeenkomst ad. ongeveer €650. Dat als start, vervolgens de kosten van het jaarlijkse onderhoud. Is er een breakeven punt, waarbij zo'n Stamrecht BV financieel interessant wordt? Mijn zorg is dat, het financieel voordeel onder aan de streep best eens kan tegen vallen, terwijl je er veel administratieve rompslomp bij krijgt. Mijn volgende vraag is of het dan klopt dat, wanneer ik nu een Stamrecht BV opricht, mijn bruto bedrag er op laat storten, vervolgens de eenmalige uitkering van het totaalbedrag doe, me dit een belasting voordeel van 52% naar 41,6% oplevert. Klopt die redenering? En welke bankaire spaarmogelijkheden zijn er als alternatief?

Alvast bedankt, met vriendelijke groet,

Pim Reactie infoteur, 16-12-2013
Beste Pim,
1. Het hangt van uw belastingtarief af, maar 52% wordt dan inderdaad 41,6% en 42% wordt 33,6%.
2. Een stamrecht bv is ook een hoop rompslomp inderdaad. Het is vooral zinvol bij grotere bedragen en als u er nog eentje wilt oprichten (er is nog weinig tijd) dan moeten de kosten wel opwegen tegen het belastingvoordeel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ingrid, 10-12-2013 07:25 #33
Beste Zeeuwmeeuw,

Bedankt voor je reactie, maar dat was niet het antwoord waar ik naar op zoek was. Mijn vraag is of het originele bedrag (ontslagvergoeding) en winst op de rekening van de stamrecht bv moet staan voordat je kunt laten uitkeren? Dat bedrag staat er nu niet op, dus moet ik dat volledig terugstorten op de rekening voordat de BV opgeheven kan worden?

Met vriendelijk groet,

Ingrid Reactie infoteur, 10-12-2013
Beste Ingrid,
Het volledige originele bedrag hoeft bij afkoop niet meer op de rekening te staan, maar toch deels (er moet wel iets af te kopen zijn). Terugstorten kan betekenen dat het geld tweemaal belast wordt: bij de eerdere opname, en nu bij afkoop.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ingrid, 08-12-2013 21:17 #32
Geachte lezer,
Mijn stamrecht bv is zes jaar geleden opgericht, welke ik gebruik als hypotheek aan mezelf (privépersoon). Elk jaar stort ik de rente in mijn Stamrecht B.V. Indien ik gebruik wil maken van de 80/20% regeling, moet mijn BV dan helemaal volgestort zijn, dus moet het originele bedrag + winst weer op de rekening van de Stamrecht BV staan voordat het kan worden uitgekeerd? Ik heb een negatieve/positieve hypotheekverklaring. Als ik de BV moet volstorten betekent dit dat ik mijn hypotheek in een keer aflos. Geeft dat nog problemen?
Ik zie uw reactie graag tegemoet. Reactie infoteur, 09-12-2013
Geachte Ingrid,
Als u van de 80% faciliteit gebruik wilt maken, moet u uw bv opheffen en daarmee verdwijnt uw mogelijkheid tot deze hypotheek via de stamrecht constructie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jeroen van D., 05-12-2013 18:05 #31
Beste Zeemeeuw,
Dank voor al deze nuttige informatie.
Ik heb mijn stamrecht BV opgerekt tot een actieve BV, vanwaaruit ik mezelf verhuur als consultant. Ik neem aan dat ik in 2014 mijn volledige stamrecht kan uitkeren met het fiscale voordeel en de BV gewoon in stand houdt met de andere activiteiten.
Goede groet, Reactie infoteur, 06-12-2013
Beste Jeroen van D,
Bij een goede administratie is dat geen probleem, maar het betekent wel ook een opheffing van de overige activiteiten in uw bv, waarvoor u vervolgens een nieuwe bv kunt oprichten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Eelko, 04-12-2013 16:48 #30
Mijn vraag: In mijn beheer b.v. zit sinds 1986 een stamrechtverplichting aan mij. Geldt deze regeling ook voor het geactuariseerde bedrag?
Vr.gr. Reactie infoteur, 05-12-2013
Beste Eelko,
Ja, elk stamrecht bv met een positief saldo komt bij opname in aanmerking voor het belastingvoordeel in 2014.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 02-12-2013 16:11 #29
Mijn vraag is: Als ik besluit alles in één keer uit te laten betalen, maakt het dan nog uit of ik dat doe in januari of in december of is er een eind datum bepaald? Als ik het in december doe, trek ik nog een jaar extra rente? Reactie infoteur, 02-12-2013
Beste Jan,
Het moet in 2014 zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jh Keuning, 28-11-2013 21:18 #28
Mijn vraag is:
is het mogelijk om een gedeelte van de stamrecht bv in 2014 af te rekenen, met het voordeel van 20 procent, en een ander deel van de stamrecht pot te laten staan voor de jaren 2015 en volgende jaren. de samengevat is de vraag: moet alles of kan een deel worden afgerekend en de rest laat staan, worden afgerekend? Reactie infoteur, 29-11-2013
Beste Jh Keuning,
Voorwaarde is dat u uw bv in één keer leeg trekt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Har Seegers, 26-11-2013 08:25 #27
In welk jaar vind de aangifte plaats en welke belasting box geld dan?

bvd,
Har Seegers
Hamaro bv Reactie infoteur, 26-11-2013
Beste Har Seegers,
Afkoop is mogelijk vanaf 1 januari 2014, box 1.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Thieu, 07-11-2013 23:05 #26
Beste,

Als je op dit moment je gouden handdruk hebt verdeeld over 2 gouden handdruk spaarrekeningen (bij verschillende banken) en 1 lopende uitkeringsrekening, en je wilt in 2014 het volledige bedrag opnemen (inclusief de uitkeringsrekening) moet dan de uitkeringsrekening in 2013 worden stopgezet? Ik neem verder aan dat het geen probleem is dat het bedrag bij 2 verschillende banken is ondergebracht?

Alvast bedankt en met vriendelijke groet Reactie infoteur, 08-11-2013
Beste Thieu,
Het hebben van twee rekeningen is geen probleem. De uitkeringsrekening hoeft niet al in 2013 te worden stopgezet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

B. Rijskamp, 07-11-2013 17:06 #25
Als aanvulling op het artikel: ontslagvergoedingen die vóór 15 november op een bankspaarregeling worden gestort, kunnen nog meedoen met de 80%-regeling in 2014. Ontslagvergoedingen na deze datum kunnen nog tot 30 juni 2014 worden ondergebracht in een daartoe opgerichte stamrecht-BV. Het ontslag moet dan wel op 31/12/2013 rond zijn en ook de ontslagvergoeding zelf moet dan vast staan. Dit even ter info. Reactie infoteur, 08-11-2013
Beste B. Rijskamp,
Klopt, bedankt voor het opmerken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dick, 07-11-2013 10:57 #24
Is het bedrag na opname vrij te besteden of is het geoormerkt voor bv storten in een hypotheek? Alvast dank voor het antwoord.

Dick Reactie infoteur, 07-11-2013
Beste Dick,
Uw geld is dan vrij besteedbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henk, 31-10-2013 15:55 #23
Het oprichten van een stamrecht bv mag niet meer vanaf 1 jan 2014. Wat zijn dan de alternatieven als je ongeveer 200.000 krijgt in febr. 2014. Zou je de stamrecht bv ook in 2013 kunnen oprichten en dan 200.000 eigen geld erin stoppen? Reactie infoteur, 31-10-2013
Beste Henk,
1. Vanaf 1 januari2014 bestaat alleen nog de mogelijkheid om de ontslagvergoeding in één keer te ontvangen.
2. De oprichting van een stamrecht bv moet berusten op de storting van een ontslagvergoeding. Dat kan nog tot 15 november 2013.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Van W., 29-10-2013 16:34 #22
Beste Zeemeeuw,

Is dit plan (20% vrijstelling) al definitief en geldt die ook voor opheffen van een bankspaarrekening waar een ontslagvergoeding op is gestort?

Ik krijg in december een, weliswaar lage, vergoeding van 13.000,- en val ook met die vergoeding nog binnen de 42%. Toch leert een snelle rekensom mij dat ik op dat bedrag nog een kleine 1000,- extra kan overhouden als ik nog snel een bankspaarrekening open.

Alvast dank voor uw antwoord.

Gr.,

Van W. Reactie infoteur, 30-10-2013
Beste Van W,
1. Het is begonnen met de stamrecht bv, maar inmiddels valt elke vorm van sparen met de ontslagvergoeding hieronder.
2. De 80% maatregel voor de stamrecht bv en banksparen staan in het Belastingplan 2014 dat nog door het parlement moet worden goedgekeurd.
3. Let op de deadline in 2013.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

S. de Vries, 28-10-2013 13:48 #21
Het belastingvoordeel is bij 80% afrekenen en een belastingschaal van 52% ca 10%.
Gesteld werd door Bongers 19-09-2013 dat dit voordeel met een rendementsheffing van 1,2% (en gesteld geen spaarrente) in 8 jr verdwenen zou zijn. Deze stelling klopt m.i niet want na afrekenen met de fiscus ga je verder met het netto bedrag en niet met het bruto bedrag. Bij 52% schaal is na 15 jr en bij 42% schaal is na 10,5 jr het break-even bereikt. Nogmaal zonder spaarrente. Reactie infoteur, 28-10-2013
Beste S. de Vries,
Eens.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Herman, 21-10-2013 14:53 #20
Ik heb bij het oprichten van de stemrecht BV 18.000 euro uit mijn prive vermogen gestort. Hier is al een keer belasting over betaald. Als ik de bv ophef en het hele bedrag laat uitbetalen, moet ik dan ook weer belasting betalen over de 18000 euro

Hoe moet ik met dit bedrag omgaan?. Reactie infoteur, 21-10-2013
Beste Herman,
Dat hangt er vanaf hoe u deze storting hebt verwerkt in uw bv. Als u het een lening vanuit privé noemt, is er geen belasting over verschuldigd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Stef, 13-10-2013 12:03 #19
Beste, Als een verplichte uitkering uit de stamrecht bv is gestopt en er alleen nog geld in zit, is het geld dat je prive uitkeert voor 25% belast(dividend). Is het fiscaal voordeliger geworden om dit geld in prive te krijgen? Reactie infoteur, 13-10-2013
Beste Stef,
Als de verplichte uitkering is gestopt is het de vraag op er in uw bv nog sprake is van een gebonden reserve. Zo ja dan is het opnemen van het geld (vrijwel gelijk) aan de afkoop van uw stamrecht bv met daarbij de revisierente als boete bovenop uw marginaal belastingtarief inkomstenbelasting. In 2014 daarentegen wordt het afkopen van uw bv aangemoedigd, zonder dat daarbij revisierente is verschuldigd en dat is voordeliger. Laat u wel nog even de statuten van uw bv nalopen om te zien of daaruit nog belemmeringen voortkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. van Leeuwen, 02-10-2013 14:28 #18
Hallo Zeemeeuw,
Ik heb mijn ontslagvergoeding in een stamrecht bv zitten en er nog geen geld uit gehaald.
Van UWV heb ik een WAOtje van euro 600,- + 410,- aanvulling.
Wat zijn de gevolgen als ik mijn stamrecht bv in 2014 laat uitbetalen, wordt de uitkering als salaris gezien, zodat ik mijn aanvulling kwijt raak?
Groetjes Jan Reactie infoteur, 02-10-2013
Hallo J. van Leeuwen,
Als door uitbetaling van de ontslagvergoeding het gezinsinkomen hoger wordt dan het sociaal minimum, gaat het meerdere ten opzichte van dit minimum van uw WAO af.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johan, 26-09-2013 21:07 #17
Als je per 1 januari 2014 ontslag krijgt met daaraan gekoppeld een ontslag vergoeding van c.a. 100.000 euro, is het dan mogelijk om al in 2013 een stamrecht bv op te richten of kan dat pas in 2014? Reactie infoteur, 27-09-2013
Beste Johan,
U kunt wel een bv oprichten, maar als die per 31 december 2013 leeg is, valt u niet onder de regeling.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rob, 25-09-2013 16:37 #16
Per 1 November 2013 ontvang ik van mijn werkgever een ontslagvergoeding van 85.000 Euro. Deze week richt ik een stamrecht b.v op. Dan kan ik toch het beste dit volledige bedrag in 2014 aftikken? Reactie infoteur, 25-09-2013
Beste Rob,
Ja, het hangt ook uw inkomen in 2013 en 2014 af en de hoogte van de ontslagvergoeding, maar in de meeste gevallen zult u met het incasseren in 2014 goedkoper uit zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ben, 24-09-2013 09:25 #15
In eerste instantie worden banksparen en stamrecht bv in 1 adem genoemd. Echter, later in het artikel wordt alleen maar de stamrecht bv genoemd. Als je nu een ontslagvergoeding krijgt in 2013, kun je dan ook een bankspaarrekening openen en deze in 2014 leegtrekken met het voordeel van 20%. Maw, dan bespaar je de oprichtings- en accountantskosten van de stamrecht bv Reactie infoteur, 24-09-2013
Beste Ben,
De wetswijziging spreekt alleen over het tegoed van de stamrechtrechtspaarrekening of de waarde van het stamrechtbeleggingsrecht, maar er zijn natuurlijk meer manieren om fiscaal slim met uw ontslagvergoeding om te gaan. Vandaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

H. van der Straten, 22-09-2013 22:40 #14
Bij het opnemen van saldo van de stamrecht bv, is 20% belasting vrij. Men vergeet volgens mij, als het gaat om een bedrag van 100.000 euro en daarbij heb je nog een inkomen van 30.000 euro, je maar over 51.000 euro de inkomsten afhankelijke zorgpremie moet betalen. Dus het voordeel is dan nog groter, omdat je dan over 80.000 euro geen premie meer hoeft te betalen in de toekomst. Reactie infoteur, 23-09-2013
Beste H. van der Straten,
Als u zvw premie betaalt, bent u met afkoop inderdaad voordeliger uit.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Erik, 19-09-2013 21:00 #13
Eind november sluit het bedrijf waar ik werkzaam ben. Mijn ontslagvergoeding bedraagt € 90.000. Is het mogelijk om nog dit jaar een stamrecht bv op te richten en het totale bedrag in 2014 met belastingvoordeel uit te keren?
Groeten,
Erik Reactie infoteur, 20-09-2013
Beste Erik,
Ja dat is nog mogelijk. Ik zou wel nu al contact opnemen met een notaris zodat die de voorbereidingen kan treffen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bart, 19-09-2013 10:19 #12
Ik heb een voorziening stamrechtbedrag ad. stel €100.000,00 in de stamrecht BV en daarnaast een eigen vermogen dat momenteel lager is dan de gestorte € 18.000,00 i.v.m. een negatieve overige reserve post.

Hoe is de berekening dan waarover 80% voordeel wordt berekend? Kun je de eerder gestortte € 18.000,00 belastingvrij overboeken naar privé (neem ik aan van wel) en hoe wordt het lagere EV dan verrekend?

Bij voorbaat dank voor uw antwoord. Reactie infoteur, 19-09-2013
Beste Bart,
De 80% regel geldt voor het bedrag dat in 2014 liquide is en aan u kan worden uitgekeerd. Een negatief eigen vermogen is dan niet toegestaan, omdat anders ook meer zou kunnen worden uitgekeerd dan er in de stamrecht bv zit.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bongers, 19-09-2013 09:50 #11
Het belastingvoordeel van 10% wordt in 8 jaar teniet gedaan als het uit te keren bedrag volledig in box drie zou vallen. Namelijk 8*1,2% vermogensbelasting die dan betaald zou moeten worden. Klopt deze redenering?

Tweede vraag betreft langlopende deposito's na 2014. Deze moeten worden afgekocht? De bv heeft een overeenkomst aangegaan om een bedrag langdurig weg te zetten. Reactie infoteur, 19-09-2013
Beste Bongers,
1. Als u uw geld in box 3 laat staan en het op een spaarrekening zet of ermee belegt, zult u toch meer dan 1,2% rendement maken per jaar?
2. Als het bedrag niet liquide kan worden gemaakt of op uw naam gezet, kan het ook niet worden uitgekeerd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Louis Gilberts, 18-09-2013 14:26 #10
Pas op met het verleidelijke voorstel om je stamrechtuitkering in één keer te laten uitbetalen. Je hebt weliswaar het belastingvoordeel, maar door het toegenomen vermogen in box 3 wordt ook je belastbaar inkomen hoger, waardoor je een groter deel van de heffingskorting verliest. Reactie infoteur, 18-09-2013
Beste Louis Gilberts,
Als het geld niet wordt gebruikt, is dat juist. Het komt dan in box 3 terecht, maar dat wordt pas relevant per 1 januari 2015.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anton, 18-09-2013 14:10 #9
Wat gebeurt er in de volgende situatie:
Pensioen en uitkering van stamrecht bv vallen in 2013 nog net niet in het 52% tarief.
Als je nu het resterende saldo van de stamrechtbv in 2014 gaat uitkeren dan wordt dat primair belast met 52%. Het uitgetalingsbedrag valt immers bijna geheel in de 52% schaal. 20% korting maakt dan ca. 42%. Voordeel in dan NIHIL, aangezien er bij normale voortgang van de stamrechtbv met uitbetaling ook sprake was van max. 24%. Reactie infoteur, 18-09-2013
Beste Anton,
Als er geen belastingvoordeel is, is er nog wel het voordeel dat u direct over het bedrag kunt beschikken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Richard, 18-09-2013 13:34 #8
Ik lees in de berichtgeving over de kabinetsplannen alleen maar over stamrechtbvs, maar ik heb een stamrechtpolis. Hoe zit het daar dan mee? Reactie infoteur, 18-09-2013
Beste Richard,
De nieuwe 80% regeling geldt alleen voor de stamrecht bv. Bij een polis gelden allerlei prohibitieve afspraken met uw verzekeraar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Richard, 18-09-2013 11:16 #7
Als de stamrecht bv al is begonnen met uitkeringen, kunnen deze dan stopgezet worden en toch gebruik gemaakt worden van het eenmalige belastingvoordeel in 2014? Reactie infoteur, 18-09-2013
Beste Richard,
U kunt in 2014 alleen afkopen wat er dan nog in de kas zit. Als u nu stopt met uitkeren in 2013, is uw bedrag dat kan worden afgekocht in 2014 inderdaad hoger.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ron, 18-09-2013 10:59 #6
(Vervolg op mijn vraag/uw antwoord eerder vandaag) Inderdaad, de bv heeft een vordering op mij. Dit houdt dus in dat ik de hypotheek (=de vordering) moet aflossen en het bedrag weer naar de bv terug breng alvorens ik van de regeling gebruik kan maken? Is het de bedoeling dat 100% in de bv wordt teruggebracht of -omdat 20% toch niet wordt belast- dit niet 100% maar ook 80% mag zijn? Reactie infoteur, 18-09-2013
Beste Ron,
U mag in 2014 afkopen wat er dan in de stamrecht bv aan geld beschikbaar is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ron, 18-09-2013 08:45 #5
Een deel van mijn stamrecht-geld zit momenteel in mijn hypotheek (Stamrecht BV dient hier dus als bank). Kan ik ook met deze constructie kiezen voor totale uitkering in 2014 of is dat niet mogelijk omdat het geld op dit moment al uit de bv is onttrokken? Reactie infoteur, 18-09-2013
Beste Ron,
In neem aan dat de bv dan een vordering op u heeft. Als de bv dat geld opvraagt, kunt u het via deze nieuwe regeling 2014 liquide maken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Arwin, 17-09-2013 15:53 #4
IB is neem ik aan alleen verschuldigd over de oorspronkelijke ontslagvergoeding?
Of is er ook nog IB verschuldigd over het rendement dat in de BV is gemaakt? Reactie infoteur, 17-09-2013
Beste Arwin,
IB is verschuldigd over het bedrag dat wordt uitbetaald (inclusief rendement).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Aad Hagemeijer, 17-09-2013 14:37 #3
Wat is de verwachting dat er fiscaal gebeurt met ontslagvergoedingen die op dit moment of begin 2014 worden bedongen. Stel dat belasting direct wordt afgerekend? Fiscaal voordeel? Reactie infoteur, 17-09-2013
Beste Aad Hagemeijer,
Het voordeel is er alleen maar als u al een stamrecht bv hebt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. C. Hagemeijer, 16-09-2013 19:32 #2
Is nier geen sprake van rechtsongelijkheid. Wat is het fiscale verschil tussen een stamrecht in "eigen beheer" of "uitbesteed aan en bank"?

Lijkt mij dat ook bij een bank lopende of nog op korte termijn te bedingen stamrechten van het eventuele fiscale voordeel moeten kunnen genieten. Zet dan echt zoden aan de dijk voor de huidige financiële problematiek. Is wel een wissel voor de toekomst echter het ziet er uit dat de belastinginkomsten komende jaren, gezien het feit dat juist de generatie die nu met pensioen gaat meet vermogend is dan de huidig gepensioneerde, aanzienlijk gaan stijgen. Reactie infoteur, 16-09-2013
Beste A. C. Hagemeijer,
Wat wel speelt is dat u bij een stamrecht in eigen beheer eigen baas bent en niet of veel minder afhankelijk bent van wat de bank wil en toestaat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Roland, 27-08-2013 20:45 #1
Hallo, weet iemand of het extra belastingvoordeel ook van toepassing is op mensen met een stamrecht bankrekening? Alvast bedankt! Reactie infoteur, 28-08-2013
Halo Roland,
Dat is nog niet bekend maar ligt wel voor de hand. Een bank moet dan wel willen meewerken aan de afkoop.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Infoteur: Zeemeeuw
Laatste update: 16-12-2018
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Special: Ontslagvergoeding 2020
Reacties: 70
Schrijf mee!