InfoNu.nl > Financieel > Belasting > Hoogte heffingskortingen 2014

Hoogte heffingskortingen 2014

Hoogte heffingskortingen 2014 Tien heffingskortingen zijn er nog in 2014, waar hebt u recht op? Een heffingskorting is vooral een loonheffingskorting die wordt verrekend met het loon en salaris per maand, maar de definitieve afrekening van uw heffingskortingen vindt pas plaats na afloop van het jaar, namelijk met uw aangifte inkomstenbelasting. De heffingskortingen 2014 zijn erg belangrijk voor de bepaling voor de hoogte van uw netto inkomen en hebben soms meer effect dan een verandering in de hoogte van de tarieven inkomsten van de belastingdienst. Ook als u 65+ bent. De heffingskortingen 2014 zijn gebaseerd op het Belastingplan 2014 dat op Prinsjesdag 2013 is gepresenteerd en het begrotingsakkoord van 11 oktober 2013 dat met een deel van de oppositie kon worden gesloten.

Heffingskortingen 2014

Een heffingskorting is voor de regering een belangrijk instrument om veranderingen aan te brengen in de inkomensverdeling in ons land. Zo weten we dat na de discussie over de inkomensafhankelijke zorgpremie bij het regeerakkoord Rutte 2 allerlei reparatievoorstellen in onze koopkracht werden bedacht die lopen via de heffingskortingen, waarvan de algemene heffingskorting wel de bekendste is. Bij de introductie van de heffingskortingen na de grote belastingwijzigingen in 2001, waren de heffingskortingen niet bedoeld om inkomenspolitiek te bedrijven, maar oorspronkelijk vooral bedoeld als een vereenvoudiging van het belastingstelsel. Wie aan de voorwaarden voldeed kreeg gewoon een deel van de betaalde belasting via een heffingskorting terug. Simpel en doeltreffend.

Minder heffingskortingen in 2014

In 2014 zijn er minder heffingskortingen en als het aan de Commissie van Dijkhuizen ligt kunnen zullen in 2015 nog wel wat heffingskortingen worden samengevoegd. Inmiddels gesneuveld zijn de heffingskorting van de levensloopregeling, omdat die niet meer bestaat, en die met betrekking tot durfkapitaal en maatschappelijke beleggingen. Daar is de heffingskorting van de werkbonus bijgekomen.

Hoeveel heffingskorting in 2014, hoeveel gaat u erop achteruit?

Niet iedereen krijgt alle heffingskortingen. Sommige huishoudens ontvangen alleen de algemene heffingskorting, andere
zijn alleenstaand, werken of hebben kinderen en krijgen dus meerdere bedragen door de belastingdienst uitgekeerd. De hoogte van de bedragen 2014 is als volgt:

Hoogte heffingskortingen, loonheffingskortingen, 2014 voor wie jonger is dan 65 jaar en twee maanden, de AOW-leeftijd

LoonheffingskortingenBelastingjaar 2014
Algemene heffingskortingmaximaal 2.103 euro was 2.001 euro
Arbeidskorting (maximaal)maximaal 2.097 euro, was 1.723 euro
Inkomensafhankelijke combinatiekorting basis1.024 euro, onveranderd
Inkomensafhankelijke combinatiekorting maximum2.133 euro, onveranderd
Werkbonusmaximaal 1.119 euro
Alleenstaande ouderkorting jonger dan 65947 euro, onveranderd
Aanvullende alleenstaande-ouderkorting 1.319 euro, onveranderd
Jonggehandicaptenkorting 708 euro, onveranderd
Groen beleggen0,7%
Ouderschapsverlofkorting 4.29 euro per uur

Hoogte heffingskortingen 2014 voor 65 jaar plus twee maanden en ouder

HeffingskortingenStand 2014
Algemene heffingskortingmaximaal 1.065 euro
Arbeidskorting (maximum) maximaal 1.062 euro, was 890 euro euro
Alleenstaande-ouderkortingmaximaal 1.172 euro
Ouderenkorting1.032 euro maximaal
Alleenstaande ouderenkorting480 euro (was 489 euro)
Ouderenkorting boven inkomensgrens 35.450150 euro
Tijdelijke heffingskorting voor vroeg gepensioneerdenmaximaal 121 euro
Inkomensafhankelijke combinatiekorting maximum1.080 euro
Groen beleggen0,7%

Zoals gebruikelijk wordt hierbij een verschil gemaakt tussen personen met de AOW-leeftijd en ouder, en personen die nog geen recht op AOW hebben.

Opvallende wijzigingen en veranderingen 2014 ten opzichte van 2013

Opvallende veranderingen zijn:
  • De algemene heffingskorting wordt inkomensafhankelijk waardoor er een bepaald maximaal bedrag kan worden vastgesteld, maar uw inkomen kan zodanig zijn dat u minder algemene heffingskorting krijgt dan in 2013. In 2017 kan door deze afbouw de korting dalen naar ruim 1000 euro. In de Miljoennennota 2014 is dat nog minder voor hogere inkomens, maar dat is met het begrotingsakkoord met een deel van de oppositie op 11 oktober 2013 teruggedraaid. Ook is bekend dat iedereen er honderd euro bij krijgt.
  • De arbeidskorting gaat 250 euro omhoog;
  • De belastingschijven worden bevroren waardoor u met een hoger inkomen in 2014 toch in een hogere belastingschijf terecht kunt komen. De overige heffingskortingen zijn daarom ook bevroren. Zonder deze bevriezing zou een deel van de bezuinig alsnog via een hogere heffingskorting weglekken.

Financieel bekeken wordt de grote klapper niet gemaakt via de heffingskortingen 2014. Punten van zorg zijn eerder de zorgtoeslag 2014 en de huurtoeslag 2014, nog niet in 2014 gebundeld tot een huishoudentoeslag maar toch zeker in 2015.

Lees verder

© 2013 - 2019 Zeemeeuw, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Hoogte heffingskortingen 2015Hoogte heffingskortingen 2015Het bedrag aan heffingskortingen 2015 bepaalt in belangrijke mate de te betalen inkomstenbelasting, uw koopkracht, wat u…
Hoogte heffingskortingen 2016Hoogte heffingskortingen 2016Op welke heffingskortingen u in 2016 recht hebt is van grote invloed op het loon en inkomen dat u 2016 netto overhoudt.…
Hoogte heffingskortingen 2018Hoogte heffingskortingen 2018De hoogte en omvang van de heffingskortingen 2018 zijn belangrijk voor wat u netto aan salaris, loon en inkomen overhoud…
Heffingskortingen en echtscheidingHeffingskortingen en echtscheidingEen echtscheiding heeft vele gevolgen, financieel en emotioneel. Financieel kunnen er grote veranderingen door een echts…
AOW en belasting betalen: de heffingskortingenAOW en belasting betalen: de heffingskortingenOok over de AOW moet u in 2018 en 2019 belasting betalen. Gelukkig kunt u dit beperken door de heffingskortingen waarop…
Bronnen en referenties
  • Wikipedia

Reageer op het artikel "Hoogte heffingskortingen 2014"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reactie

Lida, 22-01-2014 12:00 #1
Mijn gaat per 1 april de ww in. Blijf ik dan aanrechtsubsidie krijgen? Reactie infoteur, 22-01-2014
Beste Lida,
Ja, met dien verstande dat het nu (voor zover mogelijk) met de belasting uw inkomen wordt verrekend in plaats van dat op het inkomen van uw partner.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Infoteur: Zeemeeuw
Laatste update: 26-01-2015
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Special: Inkomstenbelasting 2014
Bronnen en referenties: 1
Reacties: 1
Schrijf mee!