InfoNu.nl > Financieel > Belasting > Erfbelasting en schenkbelasting 2013

Erfbelasting en schenkbelasting 2013

Erfbelasting en schenkbelasting 2013 Over een schenking of een erfenis moet u onder bepaalde voorwaarden belasting betalen over de waarde van de verkrijging. De vrijstelling en de hoogte van de heffing is afhankelijk van de waarde van de verkrijging en de familieband. Erfbelasting en schenkbelasting zijn omstreden belastingheffingen. Het vermogen waar iemand over beschikt is al meerdere keren belasting over voldaan. Toch vindt de wetgever het noodzakelijk dat er nog een keer belasting moet worden geheven over vermogen op het moment dat er schenkingen worden verricht of bij overlijden. De belastingdruk is vooral zwaar indien de verkrijger niet behoort tot het gezin van de schenker of de overledene.

Waar moet erfbelasting over worden voldaan?

Bij overlijden wordt er over de nalatenschap belasting geheven over de waarde van de verkrijging. Voor partners geldt een zo hoge vrijstelling dat de meeste partners na overlijden geen belasting hoeven te betalen. Dat ligt anders in het geval de verkrijger niet tot partner of de kinderen behoren van de overledene.

Vrijstellingen voor de erfbelasting

Voor de partner van de overledene geldt voor 2013 een vrijstelling van 616.880. Voor kinderen en kleinkinderen geldt een vrijstelling van 19.535. Onder voorwaarde geldt voor gehandicapte kinderen van de overledene een vrijstelling van 58.604. Voor de ouders geldt een vrijstelling van 46.266. Alle overige verkrijgers hebben slechts een vrijstelling van 2.057. Deze vrijstellingen worden eerst afgetrokken van de waarde van de verkrijging en over het resterende deel moet er belasting betaald worden.

Waar moet schenkbelasting over worden voldaan?

Een schenking is een ruim begrip. Het is in ieder geval een gift waarbij de vrijgevigheid voorop staat. Het gaat meestal om geld of goederen, maar iemand een bedrag lenen tegen een laag rentepercentage kan ook gezien worden als een schenking. U bent zelf verantwoordelijk voor het opgeven van de schenking aan de Belastingdienst. Voor zover de schenking onder de vrijstelling blijft hoeft u er geen belasting over te betalen.

Vrijstellingen voor de schenkbelasting

Er zijn ruime schenkingsvrijstellingen opgenomen voor giften aan de kinderen. De standaard vrijstelling voor kinderen bedraagt 5.414. Dit bedrag kan onder voorwaarden hoger zijn. Hiervoor moet het kind tussen de 18 en 40 jaar oud zijn. Wordt aan deze voorwaarde voldaan? Dan geldt er een extra vrijstelling van 24.676. Gaat het kind de schenking gebruiken om een huis aan te kopen of te verbouwen of voor een studie? Dan geldt er nog een extra vrijstelling van 26.731. Voor alle overige verkrijgers geldt een vrijstelling van 2.057.

Hoogte van de heffing over erfbelasting en schenkbelasting

De hoogte van de heffing is voor beide vormen van verkrijging gelijkgesteld. De waarde moet eerst verlaagd worden met de vrijstelling en over het meerdere wordt pas geheven. Het tarief is onderverdeeld in verkrijgingen (boven de vrijstelling) boven de 118.254 en lagere bedragen. Kinderen en de partner moeten tot 118.254 een belastingheffing betalen van 10% en 20% over het meerdere. Voor kleinkinderen geldt het tarief als voor de kinderen het geval is plus 80%. Kleinkinderen betalen dus 18% en 36% heffing. De heffing voor overige verkrijgers bedraagt maar liefst 30% tot 40%.

Waar moet de heffing over betaald worden?

Op het moment van de verkrijging moet de waarde worden vastgesteld. Na overlijden van een huiseigenaar kan de waarde van het huis afgeleid worden van de WOZ-waarde van het huis. Voor de erfbelasting kan een huis ook getaxeerd worden om de waarde te bepalen per de overlijdensdatum.
© 2013 - 2017 Juul, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
De schenkbelastingDe schenkbelastingAls u een schenking krijgt bent u in veel gevallen belastingplichtig. De hoogte van de schenkbelasting hangt af van de h…
Schenking 180 dagen voor overlijdenSchenking 180 dagen voor overlijdenAls u een schenking krijgt van iemand die kort daarna overlijdt kan de schenking als onderdeel van de erfenis worden gez…
Belastingaangifte 2010, schenk- ­en erfbelastingBelastingaangifte 2010, schenk- ­en erfbelastingPer 2010 is de Successiewet ingevoerd. Deze nieuwe wet vervangt de oude wetgeving ten aanzien van successierecht en sche…
Schenkbelasting 2011 - 2012: tarieven & vrijstellingenAls u een schenking doet of ontvangt, krijgt u te maken met de schenkbelasting. Voordat er belasting wordt geheven over…
Erfbelasting: vrijstelling en tarief in 2015, 2014 en 2013Erfbelasting: vrijstelling en tarief in 2015, 2014 en 2013Erfbelasting is een van de meest vervelende vormen van belasting. De regeling is echter sinds kort wel vereenvoudigd. We…
Bronnen en referenties
  • http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/vragen-en-antwoorden/wanneer-moet-ik-schenkbelasting-betalen.html

Reageer op het artikel "Erfbelasting en schenkbelasting 2013"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Infoteur: Juul
Gepubliceerd: 06-03-2013
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Bronnen en referenties: 1
Schrijf mee!