InfoNu.nl > Financieel > Belasting > Kinderkorting of kindgebonden budget 2017

Kinderkorting of kindgebonden budget 2017

Kinderkorting of kindgebonden budget 2017 De kinderkorting is een toeslag die ouders voor hun kinderen krijgen. De overheid komt zo tegemoet in de opvoeding en verzorging van kinderen tot 18 jaar. De kinderkorting is de oude benaming voor wat later de kindertoeslag werd en sinds 2009 het kindgebonden budget heet. Wie heeft er recht op en hoeveel krijg je?

Wat is kinderkorting en kindgebonden budget?

Kindgebonden budget is sinds 2009 de benaming voor een inkomensafhankelijke toeslag aan mensen die kinderen hebben. Het maakt hierbij niet uit of het een eigen kind is, een stiefkind, een adoptiekind of een pleegkind. Voorwaarde is dat de aanvrager het kind verzorgt en opvoedt. Iedere ouder/ verzorger in Nederland heeft in eerste instantie recht op het kindgebonden budget. Er zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Hierover wordt later in dit artikel uitvoerig op ingegaan.

De kinderkorting is de voorloper van het kindgebonden budget. Tot 2008 was er sprake van de kinderkorting. Dit was een heffingskorting. In 2008 was er de kindertoeslag, die vanaf 2009 werd vervangen door het kindgebonden budget. Hoewel het kindgebonden budget dus al sinds 2009 in gebruik is, wordt het nog heel vaak de kinderkorting genoemd.

KIT / KGB: wat is dat?

Veel ouders of verzorgers zien op hun maandelijks bankafschrift de afkorting KIT / KGB staan. De afkorting KGB staat voor KindGebonden Budget, iets dat veel mensen wel weten. Toch vragen velen zich af waar KIT voor staat. KIT staat voor KInderToeslag. De kindertoeslag was het gehele jaar 2008 de benaming voor wat nu het kindgebonden budget is. De belastingdienst gebruikt beiden benamingen nog.

Kan ik deze toeslag zelf aanvragen?

Wanneer de belastingdienst de inkomens van de ouder/ verzorger heeft, dan maakt de belastingdienst zelf een berekening van het te ontvangen bedrag. Dit wordt dan maandelijks op de rekening gestort. Ouders die kinderbijslag ontvangen voor hun kind ontvangen vaak ook vanzelf het kindgebonden budget. De belastingdienst krijgt de gegevens door via de SVB en/ of ontvangt gegevens over het loon. Wanneer je geen bericht ontvangt van de belastingdienst over het kindgebonden budget dan kan het zijn dat de belastingdienst te weinig gegevens heeft om te bepalen of er rechts is op deze toeslag. Dit kan bijvoorbeeld zo zijn als je verder geen toeslagen ontvangt. Aanvragen kan dan via mijn toeslagen, een website van de belastingdienst.

Hoewel iedere ouder in beginsel rechts heeft op kindgebonden budget, zijn er toch een aantal voorwaarden aan verbonden en zijn er ook een aantal uitzonderingen. Zo wordt er geen kindgebonden budget meer uitgekeerd voor kinderen ouder dan 18 jaar. Ook wordt er pas kindgebonden budget uitgekeerd vanaf de eerstvolgende maand waarin het kind is geboren. Is een kind op 15 januari geboren dan volgt er kindgebonden budget vanaf 1 februari, en niet eerder. Daar tegenover staat dat het kindgebonden budget ook iets langer doorloopt. Wordt het kind op 15 januari 18 jaar, dan wordt er voor de hele maand januari KGB ontvangen en stopt deze per 1 februari.

De volgende belangrijkste voorwaarden zijn van toepassing om recht te hebben op KGB:
  • Je hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning, net als de toeslagpartner.
  • Het betreft een eigen kind, stiefkind, adoptiekind of pleegkind.
  • Wanneer je voor een pleegkind pleegoudervergoeding krijgt dan ontvang je geen KGB.
  • Je ontvangt kinderbijslag voor het kind of onderhoudt het kind in belangrijke mate. Het onderhouden betekent dat je een bijdrage levert van minimaal 416 per kwartaal.
  • Wanneer je bij je ouders woont samen met je kind, dan ontvangt degene die kinderbijslag voor het kind ontvangt ook het KGB.
  • Het kind is jonger dan 18 jaar.

Kindgebonden budget in 2017

Vanaf 2013 is er geen kindgebonden budget meer mogelijk wanneer het (gezamenlijke) vermogen hoger is dan een bepaald bedrag. Onder vermogen wordt verstaan: spaargeld, vakantiewoning, beleggingen, schenkingen. Een eigen woning telt niet mee als vermogen. De peildatum voor dit vermogen is 1 januari. Hoeveel vermogen je mag hebben is als volgt:
Maximaal 25.000 euro vermogen per persoon.
Daarnaast is er nog een vrijstelling van 82.752 per aanvragend gezin voor een alleenstaande of een aanvrager met partner. De hoogte van het KGB bedraagt in 2017 maximaal 6.672. Hoe meer kinderen, hoe meer KGB.

In 2015 ontvangen alleenstaande ouders meer KGB: maximaal 3.076 extra.
De inkomensgrens is in 2015 omlaag gegaan en gelijk getrokken met de grens voor de zorgtoeslag.
© 2013 - 2017 Bibiana, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Kindgebonden budget 2012Kindgebonden budget 2012In dit artikel leest u wat de hoogte van het kindgebonden budget is. Wat is het kindgebonden budget, hoe kunt u het aanv…
Kindgebondenbudget 2012: Hoogte, voorwaarden & aanvragenKindgebondenbudget 2012: Hoogte, voorwaarden & aanvragenIn dit artikel leest u wat de hoogte van het kindgebonden budget is in 2012. Wat is het kindgebonden budget, hoe kunt u…
Kinderbijslag, kindgebonden budget in 2012, 2011 en 2010Kinderbijslag, kindgebonden budget in 2012, 2011 en 2010Kinderbijslag is al jaren een toeslag voor ouders met opgroeiende kinderen. De bedragen van 2012, 2011 en 2010 van het k…
Tegemoetkoming in de schoolkosten voor scholierenKinderen die naar school gaan kosten ouders veel geld. Voorheen was daarvoor de tegemoetkoming ouders. Maar die is per 1…
Alles over kinderbijslag 2016 en kindgebonden budget 2017Alles over kinderbijslag 2016 en kindgebonden budget 2017Het kindgebonden budget 2016 is voor ouders met kinderen jonger dan 18 jaar een belangrijke financiële bijdrage in de ko…
Bronnen en referenties
  • http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/inloggen_op_mijn_toeslagen

Reageer op het artikel "Kinderkorting of kindgebonden budget 2017"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Reacties

Av van der Greft, 31-12-2015 18:19 #2
Moet ik zelf kindgebonden budget stop zetten als kind 18 is?

J. Brouwers, 23-12-2014 20:09 #1
De zoon van mijn partner, waar wij beiden voor zorgen wordt 25 december 2014, 18 jaar.
De belasting heeft over de maand december geen kit/kgb AD 110,00 gestort. De zorgtoeslag is wel verhoogd? Het zou toch op 1 januari 2015 pas moeten stoppen net als dat pas de volgende maand ingaat na de geboorte. Theoretisch moet ik nu bezwaar gaan maken, even bellen kan ook om een procedure, bezwaarschrift, hoorzitting evt. Beroep te voorkomen. Telefonisch horen wordt door de NOM aanbevolen. Hebben jullie andere inzichten?

Infoteur: Bibiana
Laatste update: 21-12-2016
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Bronnen en referenties: 1
Reacties: 2
Schrijf mee!