Kinderkorting of kindgebonden budget 2017

Kinderkorting of kindgebonden budget 2017 De kinderkorting is een toeslag die ouders voor hun kinderen krijgen. De overheid komt zo tegemoet in de opvoeding en verzorging van kinderen tot 18 jaar. De kinderkorting is de oude benaming voor wat later de kindertoeslag werd en sinds 2009 het kindgebonden budget heet. Wie heeft er recht op en hoeveel krijg je?

Wat is kinderkorting en kindgebonden budget?

Kindgebonden budget is sinds 2009 de benaming voor een inkomensafhankelijke toeslag aan mensen die kinderen hebben. Het maakt hierbij niet uit of het een eigen kind is, een stiefkind, een adoptiekind of een pleegkind. Voorwaarde is dat de aanvrager het kind verzorgt en opvoedt. Iedere ouder/ verzorger in Nederland heeft in eerste instantie recht op het kindgebonden budget. Er zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Hierover wordt later in dit artikel uitvoerig op ingegaan.

De kinderkorting is de voorloper van het kindgebonden budget. Tot 2008 was er sprake van de kinderkorting. Dit was een heffingskorting. In 2008 was er de kindertoeslag, die vanaf 2009 werd vervangen door het kindgebonden budget. Hoewel het kindgebonden budget dus al sinds 2009 in gebruik is, wordt het nog heel vaak de kinderkorting genoemd.

KIT / KGB: wat is dat?

Veel ouders of verzorgers zien op hun maandelijks bankafschrift de afkorting KIT / KGB staan. De afkorting KGB staat voor KindGebonden Budget, iets dat veel mensen wel weten. Toch vragen velen zich af waar KIT voor staat. KIT staat voor KInderToeslag. De kindertoeslag was het gehele jaar 2008 de benaming voor wat nu het kindgebonden budget is. De belastingdienst gebruikt beiden benamingen nog.

Kan ik deze toeslag zelf aanvragen?

Wanneer de belastingdienst de inkomens van de ouder/ verzorger heeft, dan maakt de belastingdienst zelf een berekening van het te ontvangen bedrag. Dit wordt dan maandelijks op de rekening gestort. Ouders die kinderbijslag ontvangen voor hun kind ontvangen vaak ook vanzelf het kindgebonden budget. De belastingdienst krijgt de gegevens door via de SVB en/ of ontvangt gegevens over het loon. Wanneer je geen bericht ontvangt van de belastingdienst over het kindgebonden budget dan kan het zijn dat de belastingdienst te weinig gegevens heeft om te bepalen of er rechts is op deze toeslag. Dit kan bijvoorbeeld zo zijn als je verder geen toeslagen ontvangt. Aanvragen kan dan via mijn toeslagen, een website van de belastingdienst.

Hoewel iedere ouder in beginsel rechts heeft op kindgebonden budget, zijn er toch een aantal voorwaarden aan verbonden en zijn er ook een aantal uitzonderingen. Zo wordt er geen kindgebonden budget meer uitgekeerd voor kinderen ouder dan 18 jaar. Ook wordt er pas kindgebonden budget uitgekeerd vanaf de eerstvolgende maand waarin het kind is geboren. Is een kind op 15 januari geboren dan volgt er kindgebonden budget vanaf 1 februari, en niet eerder. Daar tegenover staat dat het kindgebonden budget ook iets langer doorloopt. Wordt het kind op 15 januari 18 jaar, dan wordt er voor de hele maand januari KGB ontvangen en stopt deze per 1 februari.

De volgende belangrijkste voorwaarden zijn van toepassing om recht te hebben op KGB:
  • Je hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning, net als de toeslagpartner.
  • Het betreft een eigen kind, stiefkind, adoptiekind of pleegkind.
  • Wanneer je voor een pleegkind pleegoudervergoeding krijgt dan ontvang je geen KGB.
  • Je ontvangt kinderbijslag voor het kind of onderhoudt het kind in belangrijke mate. Het onderhouden betekent dat je een bijdrage levert van minimaal 416 per kwartaal.
  • Wanneer je bij je ouders woont samen met je kind, dan ontvangt degene die kinderbijslag voor het kind ontvangt ook het KGB.
  • Het kind is jonger dan 18 jaar.

Kindgebonden budget in 2017

Vanaf 2013 is er geen kindgebonden budget meer mogelijk wanneer het (gezamenlijke) vermogen hoger is dan een bepaald bedrag. Onder vermogen wordt verstaan: spaargeld, vakantiewoning, beleggingen, schenkingen. Een eigen woning telt niet mee als vermogen. De peildatum voor dit vermogen is 1 januari. Hoeveel vermogen je mag hebben is als volgt:
Maximaal 25.000 euro vermogen per persoon.
Daarnaast is er nog een vrijstelling van 82.752 per aanvragend gezin voor een alleenstaande of een aanvrager met partner. De hoogte van het KGB bedraagt in 2017 maximaal 6.672. Hoe meer kinderen, hoe meer KGB.

In 2015 ontvangen alleenstaande ouders meer KGB: maximaal 3.076 extra.
De inkomensgrens is in 2015 omlaag gegaan en gelijk getrokken met de grens voor de zorgtoeslag.
© 2013 - 2020 Bibiana, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Wijzigingen kindgebonden budget 2019Wijzigingen kindgebonden budget 2019Als u recht hebt op het kindgebonden budget in 2019, wilt u ook graag weten hoeveel dat is vanaf januari 2019 en hoe u d…
Tegemoetkoming in de schoolkosten voor scholierenKinderen die naar school gaan kosten ouders veel geld. Voorheen was daarvoor de tegemoetkoming ouders. Maar die is per 1…
Belastingdienst en kosten levensonderhoud kind in 2019Belastingdienst en kosten levensonderhoud kind in 2019Het is in 2019 niet altijd eenvoudig om goed in de kosten van levensonderhoud van een kind te voorzien. Kinderen zijn al…
Kindgebonden budget 2020 omhoog: wijzigingen, inkomensgrensKindgebonden budget 2020 omhoog: wijzigingen, inkomensgrensHet kindgebonden budget 2020 gaat omhoog door de indexering van bedragen en hogere inkomensgrenzen en het nieuwe drempel…

Mag je belastingvrij bijverdienen?Mag je belastingvrij bijverdienen?Met belastingvrij bijverdienen bedoelen veel mensen het zogenaamde zwartwerk: werken zonder dat hierover loonbelasting w…
Veranderingen in de financiële situatie van ouderenDe financiële positie van ouderen, vooral van 65-plussers die moeten leven van een OAW-uitkering en misschien een aanvul…
Bronnen en referenties
  • http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/inloggen_op_mijn_toeslagen

Reageer op het artikel "Kinderkorting of kindgebonden budget 2017"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

C. A. Luiten, 26-05-2019 10:51 #5
Ik heb een vraag, ben 11 jaar hertrouwd met een Thaise vrouw en woon in Thailand en ben gepensioneerd.
Ik heb vijf jaar geleden de dochter van mijn vrouw geadopteerd ze is nu zestien jaar oud, heeft zij recht op een financiële bijdragen.
of heb ik zelf misschien recht op meer AOW bijdragen daar ik voor een minderjarige kind zorg!
Wij willen ook bekijken of dit kind in Holland haar studie kan door zetten, waarop moet ik dan financieel rekening mee houden?
Gaarne informatie hierover, bij voorbaat mijn dank

Schaap, 26-06-2018 19:47 #4
Kun je met terugwerkende kracht kindgebonden budget ontvangen over 2017?

Nel, 16-06-2018 14:12 #3
Vraag
Wij verzorgen onze kleindochter met Syndroom van down al jaren op onze kosten. Ik heb overal na vraag gedaan voor een bijdragen maar helaas. Dat komt omdat ze bij haar moeder op het adres blijft ingeschreven. Zij ontvangt (moeder) alle toeslagen die er voor haar dochter zijn maar woont intern bij ons. Wat voor kansen hebben wij? Wij zijn intussen gepensioneerd en doen het van onze AOW'tje.

Hoor graag van u. Reactie infoteur, 19-06-2018
Beste Nel,
Zolang kind bij moeder staat ingeschreven, is deze ook officieel de eerste opvoeder/verzorger en ontvangt alle gelden.

Av van der Greft, 31-12-2015 18:19 #2
Moet ik zelf kindgebonden budget stop zetten als kind 18 is?

J. Brouwers, 23-12-2014 20:09 #1
De zoon van mijn partner, waar wij beiden voor zorgen wordt 25 december 2014, 18 jaar.
De belasting heeft over de maand december geen kit/kgb AD 110,00 gestort. De zorgtoeslag is wel verhoogd? Het zou toch op 1 januari 2015 pas moeten stoppen net als dat pas de volgende maand ingaat na de geboorte. Theoretisch moet ik nu bezwaar gaan maken, even bellen kan ook om een procedure, bezwaarschrift, hoorzitting evt. Beroep te voorkomen. Telefonisch horen wordt door de NOM aanbevolen. Hebben jullie andere inzichten?

Infoteur: Bibiana
Laatste update: 21-12-2016
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Bronnen en referenties: 1
Reacties: 5
Schrijf mee!