InfoNu.nl > Financieel > Belasting > Bepaling en uitleg WOZ-waarde en de OZB-belasting

Bepaling en uitleg WOZ-waarde en de OZB-belasting

Voor iedere huizenbezitter is het jaarlijks afwachten hoe hoog de WOZ-waarde wordt ingeschat en hoe hoog daaruit voortkomende onroerend zaak belasting is. Ondanks de dalende waarde van koophuizen in de afgelopen jaren, worden veel woningen op dezelfde hoge, en dus té hoge, waarde bepaald en daarbovenop zijn vele gemeenten ook overgegaan tot een hogere OZB in verhouding tot de WOZ-waarde. Hoe dit bepaald wordt en hoe daar tegen in beroep te gaan leest u in dit artikel.

Uitleg en bepaling hoogte van WOZ-waarde

De wet WOZ is een afkorting voor de Wet waardering onroerende zaken, welke in Nederland in 1994 is ingevoerd en die voorschrijft hoe de waarde van onroerend goed (voornamelijk gebouwen en grond) bepaald dient te worden, met als doel de hoogte van diverse belastingen te kunnen bepalen. Één van de belastingen die worden bepaald aan de hand van de WOZ is de onroerende zaak belasting (ofwel OZB).

De WOZ-waarde van woningen verandert in wezen jaarlijks, zo niet frequenter. Deze is afhankelijk van de huizenmarkt, omgevingsfactoren, eventuele ver- of aanbouwen en nog vele andere mogelijke factoren. Echter, het is uiteraard niet mogelijk deze waarde voor alle woningen steevast te blijven peilen. Daarom wordt er gewerkt met zogeheten waardepeilen. Zo wordt de hoogte van de WOZ gedurende geheel 2013 gewaardeerd op waardepeildatum 1 januari 2012. Wat er na deze periode veranderd is aan de woning heeft gedurende geheel 2013 geen invloed meer op de hoogte van de WOZ. De waardepeildatum is vanaf heden altijd 1 januari van het voorgaande jaar. De waarde voor de WOZ in 2015 is dus bijvoorbeeld gebaseerd op de waarde op 1 januari 2014.

Sinds 2007 is er jaarlijks sprake van herwaarderingen en kan de hoogte van de bepaalde WOZ dus jaarlijks aangepast worden, eerder was dit minder vaak. Idee hierachter is dat jaarlijks de marktverandering doorgerekend kan worden, echter dus wel met een jaar 'vertraging'. Dit zorgt er voor dat de dalende huizenprijzen pas in een later stadium een invloed hebben op de hoogte van de WOZ, de komende jaren zou deze echter zeer zeker moeten dalen voor de meeste woningen. De gemeente dient hierbij de verkoopwaarden van verkochte woningen in de nabije omgevingen ter vergelijk te hanteren.

Uitleg onroerendezaakbelasting (OZB) en bepaling hoogte

De onroerendezakenbelasting is een belasting die wordt betaald door eigenaren van woningen aan de gemeente. Tot 2006 moesten zowel eigenaar als gebruiker betalen, sindsdien betaald alleen de eigenaar belasting over het pand. Uitzondering daarop zijn panden die niet als woning aangemerkt worden, zoals bedrijfspanden. De hoogte van het ozb-tarief wordt jaarlijks door de gemeenteraad vastgelegd.

De afgelopen jaren is deze belasting door veel gemeenten enigszins 'misbruikt' om forse tegenvallers op andere gebieden te vereffenen. Hiertegen van als particulier geen bezwaar te maken, behalve uiteraard door de politiek discussie uit te gaan. Het vastgestelde percentage geldt voor iedereen in de bewuste gemeente, dus ongeacht plaats, leeftijd, inkomen of welk andere punt ook.

Het vastgestelde percentage kan tussen gemeenten fors verschillen, anno 2012 zijn er gemeenten met een ozb-tarief van nauwelijks 0,04% van de WOZ-waarde tot enkele gemeenten die bijna 0,20% van de WOZ-waarde als OZB innen. Klik op deze link naar de site van het CBS voor informatie over uw gemeente.

Te betalen OZB berekenen aan de hand van WOZ-waarde

De hoogte van de OZB wordt bepaald als een percentage van de vastgestelde WOZ-waarde van een huis. Geen van beiden zijn vaste getallen; het percentage wordt door de gemeente jaarlijks vastgesteld en de WOZ-waarde kan periodiek worden bijgesteld.

Voorbeeldberekening OZB bepalen
  • WOZ-waarde woning; 194.500,-
  • Vastgesteld ozb-tarief door gemeente; 0,115%
  • Te betalen OZB; 194.500*0,00115 = 223,68

Bezwaar maken tegen te hoge WOZ-waarde

Na het ontvangen van de dagtekening van de WOZ-beschikking heeft een eigenaar van het betreffende object zes weken de tijd om hier bezwaar tegen aan te tekenen. Bij het maken van dit bezwaar moeten op zijn minst vermeld worden; de naam van de persoon waaraan de dagtekening gericht was, het beschikkingsnummer en de goed onderbouwde reden van het bezwaar.

Het is van belang om met goede redenen voor het bezwaar aan te komen, men zal anders niet snel overgaan tot aanpassing. Duidelijk waardeverminderende aspecten en de verkoop van in de buurt gelegen soortgelijke woningen voor beduidend lagere prijzen zijn bijvoorbeeld goede bezwaren. Houd hierbij echter in acht dat er altijd gewerkt wordt met een peildatum van 1 januari van het voorgaande jaar. Het heeft daarmee dus geen zin om de hoogte van de WOZ in 2013 aan te vechten aan de hand verkopen in de loop van 2012, aangezien de waarde per 1 januari 2012 vastgesteld wordt. Veranderingen in 2011 zouden in dit voorbeeld wel aangevoerd kunnen worden (en zouden al meegenomen moeten zijn in de bepaling van de WOZ-waarde)
© 2012 - 2018 Appelflap, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Wat houdt de WOZ-waarde in?De afkorting WOZ staat voor Wet waardering onroerende zaken. Dit is een waarde-indicatie voor woningen en andere onroere…
Wat is de WOZ waarde?De hypotheekrente die u betaalt in verband met uw eigen huis is fiscaal aftrekbaar. Daarnaast is uw eigen huis ook een k…
Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld?Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld?De gemeente is verantwoordelijk voor het vaststellen van de waarde van uw huis op grond van de Wet waardering onroerende…
Het eigenwoningforfait 2017 en 2018 - aanslag onroerend goedHet eigenwoningforfait 2017 en 2018 - aanslag onroerend goedHet eigenwoningforfait 2017 en 2018 is een forse bijtelling bij uw inkomen. De hoogte van dit forfait hangt direct af va…
Eigenwoningforfait 2013Eigenwoningforfait 2013Het eigenwoningforfait 2013 is een fiscale bijtelling bij uw inkomen in box 1 van de inkomstenbelasting voor uw eigen wo…
Bronnen en referenties
  • http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/overheid-politiek/publicaties/artikelen/archief/2012/2012-3708-wm.htm
  • http://www.eigenhuis.nl/hypotheken-financien/belastingen/woz/

Reageer op het artikel "Bepaling en uitleg WOZ-waarde en de OZB-belasting"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Appelflap
Gepubliceerd: 12-12-2012
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Bronnen en referenties: 2
Schrijf mee!