InfoNu.nl > Financieel > Belasting > Regeerakkoord - Sociale zekerheid en inkomensbeleid

Regeerakkoord - Sociale zekerheid en inkomensbeleid

Regeerakkoord - Sociale zekerheid en inkomensbeleid In het regeerakkoord “Bruggen slaan” besteedt het nieuwe kabinet aandacht aan de sociale zekerheid en inkomensbeleid in Nederland voor de komende jaren. Een aantal belangwekkende maatregelen passeren de revue. Maatregelen die iedere Nederlander zullen treffen in de portemonnee.

Verantwoording

Het kabinet verantwoordt de keuzes met de volgende opmerking. Iedereen moet naar vermogen bijdragen om de rekening van de crisis te betalen. Hoe hoger het inkomen, des te meer mag het kabinet vragen om bij te dragen. Werk moet lonen en het verschil tussen werk en uitkering moet groter worden. De vraag is alleen of deze twee opmerkingen samen gaan in één alinea.

Maatregelen

De maatregelen die het kabinet voorstelt luiden als volgt:
 • Verhoging AOW leeftijd (zie hieronder voor aanvullende informatie);
 • Doorwerkbonus voor werknemers tussen 61 en 65 jaar met een laag inkomen, tot maximaal 175% van het minimumloon.
 • Uitkering AOW voor samenwonende komt op hetzelfde niveau als voor gehuwden.
 • Bezuiniging op de AOW tegemoetkoming aan personen met een onvolledige AOW uitkering wordt teruggedraaid.
 • Partnertoeslag AOW per 1 juli 2014 wordt ingeperkt. Is het totaalinkomen exclusief AOW meer dan € 50.000, dan zal er geen partnertoeslag meer worden uitbetaald.
 • De huishoudinkomenstoets wordt vervangen door een huishouduitkeringstoets. Meerdere uitkeringen binnen een huishouden kunnen niet meer leiden tot een beter inkomen dan de buurman die werkt. Daar staat tegenover dat inkomen uit arbeid niet direct leidt tot verrekenen van dit inkomen met uitkeringen binnen het huishouden. Daardoor moet het sneller lonen om aan het werk te gaan.
 • De bijstand kent alleen nog een permanente ontheffing voor arbeids- re-integratieverplichting voor mensen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn.
 • Niet naleven van de sollicitatieplicht leidt tot stopzetten van de uitkering van drie maanden.
 • De handhaving moet strikter om te kijken of mensen in de bijstand de verplichtingen nakomen. Gelijk daarmee zullen ernstige vormen van misdragingen tegen controlerende en uitvoerende ambtenaren leiden tot stopzetten van de uitkering.
 • Nieuwe gevallen kennen nog een nabestaandendekking van één jaar in de bijstand. In dat jaar kunnen zij met bestaande instrumenten een baan zoeken om in het levensonderhoud te kunnen gaan voorzien. In dat jaar is er geen re-integratieplicht.
 • De kindregelingen zullen worden versoberd.
 • De arbeidskorting neemt toe met een bedrag dat oploopt tot € 500 per werkende per jaar in 2017.

Pensioen

Ten aanzien van het pensioenstelsel merkt het kabinet op dat Nederland een goed en sterk stelsel kent. Om het pensioen ook toegankelijk te houden voor toekomstige generaties zijn maatregelen noodzakelijk. De verhoging van de AOW leeftijd naar 66 jaar in 2018 en naar 67 jaar in 2021 is een voorbeeld van een dergelijke maatregel.

Daarnaast zal het opbouwpercentage waarmee u pensioen kunt opbouwen naar beneden gaan. Dit is een technisch verhaal voor de meesten. Maar als u pensioen opbouwt dan kunt u met een eindloonstelsel per jaar 2% per jaar aan pensioen opbouwen. Heeft u een middelloonregeling dan kunt u per jaar 2,25% aan pensioen opbouwen.

Het opbouwpercentage voor in ieder geval het eindloonstelsel zal lager worden. Of dit ook gaat gelden voor het middelloon stelsel is onduidelijk. Het is inmiddels, aldus het kabinet, algemeen aanvaardbaar dat u pensioen opbouwt over een werkzame periode van 40 jaar. Dit pensioen moet 70% van het loon omvatten. Een simpele rekensom laat zien dat u met de huidige kaders 35 jaar maal 2% nodig heeft om een volledig pensioen op te bouwen. Door het percentage te verlagen met 0,4% dient u daar voortaan 40 jaar over te doen. Alleen rekenkundig klopt dit van geen kant, 70% gedeeld door 40 jaar is 1,75%. Ook hier grijpt het kabinet harder en ondoordachter in dan nodig.

Pensioenopbouw hogere inkomens

Heeft u een inkomen van meer dan € 100.000? Dan kunt u niet langer een fiscaal gunstig pensioen opbouwen. De vraag is hoe deze maatregel voor deze groep gaat uitpakken. Voor ondernemers zal deze maatregel geen pijn doen. Deze hebben andere manieren om pensioen te gaan opbouwen. De pijn ligt meer bij de mensen met een top inkomen en die geen pensioen meer kunnen opbouwen. Het plan is niet specifiek en merkt niet op of er helemaal geen pensioen meer kan worden opgebouwd of dat er alleen geen aanvullend pensioen meer kan worden opgebouwd. En deze groep heeft vaak geen aanvullende mogelijkheden pensioen aan te vullen. Deze groep zal dus minder te besteden krijgen om pensioen te vormen voor zichzelf, geld dat niet kan worden besteed in de economie.

Tot slot

Op elk niveau pakt het kabinet de mensen aan. En op ieder niveau zullen mensen de gevolgen ondervinden. De vraag is of de huidige politici die aan de knoppen zitten in met name de Tweede Kamer de financiële gevolgen kunnen overzien. Getuige ook de ophef waarmee de lancering van de inkomensafhankelijke zorgpremie van Rutte en Samson in november 2012 gepaard ging. Haastige spoed is zelden goed.
© 2012 - 2019 Belastingadvies, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Regeerakkoord 2012 samengevatDe PvdA en de VVD hebben samen een regeerakkoord bereikt. De titel van het akkoord is ‘Bruggen slaan’ en is volgend de t…
Wet werk en bijstand (WWB) toegelichtWet werk en bijstand (WWB) toegelichtHet uitgangspunt van onze sociale zekerheid is dat iedere zichzelf zoveel mogelijk moet voorzien van een inkomen. Indien…
Vormen van bijstandVormen van bijstandBijstand of de algemene bijstand is een inkomensondersteuning die door de overheid aan haar inwoners wordt uitgekeerd. E…
Economie: Sociale zekerheid in Nederland, VWO eindexamenEconomie: Sociale zekerheid in Nederland, VWO eindexamenDe Nederlandse sociale zekerheid is uniek wanneer je deze vergelijkt met andere landen. Het is daarom ook een belangrijk…
Bronnen en referenties
 • Bruggen slaan / regeerakkoord VVD en PvdA, 29 oktober 2012.

Reageer op het artikel "Regeerakkoord - Sociale zekerheid en inkomensbeleid"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Belastingadvies
Gepubliceerd: 04-11-2012
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Bronnen en referenties: 1
Schrijf mee!