Fiscale aftrekpost specifieke zorgkosten 2014 verdwijnt?

Fiscale aftrekpost specifieke zorgkosten 2014 verdwijnt? De fiscale aftrek specifieke zorgkosten 2014 verdwijnt volgens het regeerakkoord, maar dat is met het herfstakkoord van 11 oktober 2013 grotendeels achterhaald. Zorgkosten zijn ook in 2014 fiscaal aftrekbaar, maar niet wat ook via de WMO kan worden vergoed. Wat is aftrekbaar in 2014? Is een kuntsgebit nog aftrekbaar als hulpmiddel? Een neen betekent een minder grote aftrekpost voor de belasting. Samen met grote delen van de zorg worden vanaf 2014 meerdere budgetten overgeheveld naar de gemeenten. Dit betekent een decentralisatie van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten Wtcg, minder fiscale aftrek van specifieke zorgkosten, medische hulpmiddelen en ziektekosten, een aangepaste Tegemoetkoming Specifieke Zorgkosten TSZ en geen Compensatie Eigen Risico CER vanaf 2014. Dit wordt vervangen door gemeentelijk maatwerk en een huishoudelijke hulp toelage van maximaal 10 euro per uur. Stel dure ingrepen niet uit tot 2015 als dat niet hoeft.

Specifieke zorgkosten niet aftrekbaar als aftrekpost inkomstenbelasting 2014 volgens het regeerakkoord

Na het Regeerakkoord kwam voor de chronisch zieken gelukkig het Herfstakkoord. In 2014 is het volgens het Regeerakkoord volledig afgelopen met de fiscale aftrekpost voor specifieke zorgkosten. Het Rijk wilde volgens het regeerakkoord Rutte Samson van deze fiscale aftrekpost in de inkomstenbelasting af. De belastingaangifte inkomstenbelasting 2014 werd daarmee eenvoudiger dan ooit. Dat zou betekenen dat een chronisch zieke niet meer via de belasting rekeningen kan aftrekken voor hulpmiddelen, vervoer, verzorging, een dieet, een noodzakelijke aanpassing aan het huis, kleding en beddengoed. Noem maar op. Het budget dat met deze fiscale aftrekpost gemoeid is, zou in afgeslankte vorm worden overgeheveld naar de gemeenten. Een gemeente kan meer maatwerk leveren en u waar nodig ondersteunen waardoor de fiscale aftrekpost niet meer nodig zou zijn. Dit idee is met het Herfstakkoord gedeeltelijk verlaten: er gaat wel een budget naar de gemeenten maar er blijft ook nog een fiscale aftrekpost mogelijk (zie hierna).

Wtcg 2014 afgeschaft, CER afgeschaft

De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten Wtcg komt in handen van de gemeenten. Momenteel verzorgt het CAK de uitvoering van de algemene tegemoetkoming en de compensatie eigen risico CER. Het budget dat hiermee gemoeid is, gaat in 2014 naar de gemeenten. Niet volledig, maar met korting. Met maatwerk moeten de gemeenten ook hiermee de mensen die de ondersteuning in de zorg en zorgkosten het meeste nodig hebben, helpen. De hoogte van de algemene tegemoetkoming 2011 varieert nu nog tussen de € 154 en € 514. De compensatie eigen risico bedraagt in 2012 en 2013 nog 85 euro. Wat u van deze bedragen in 2014 nog terugziet, is maar de vraag. Welke nieuwe eisen gemeenten gaan stellen, is nog onbekend. Het enige wat zeker is, is dat het Rijk ervan af wil: tegemoetkoming Wtcg 2013-2014 inkomensafhankelijk. Chronisch zieken betalen vooral de prijs in 2014. Dit is met het Herfstakkoord niet veranderd.

Zorgtoeslag 2014 afgeschaft?

Even werd eraan gedacht om ook de zorgtoeslag in 2014 af te schaffen. Dat gaat niet door en ook het eigen risico in de zorg wordt niet inkomensafhankelijk. Wel gaat de zorgtoeslag 2014 omlaag.

Maatwerk zorg door gemeenten in 2015

Gemeenten hebben ervaring met zorgtaken. Denk aan de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning WMO. Dat betekent hulp op maat vanuit de gemeente voor ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. Maar in 2014 worden niet de totale budgetten naar de gemeenten gedaan. Er wordt door het Rijk bespaard op de bedragen waardoor de gemeenten met minder geld hetzelfde moeten zien te bereiken wat nu met een groter budget via het Rijk mogelijk is. Het is nog maar de vraag of dat gaat lukken. Het is ook maar de vraag of dezelfde mensen van de budgetten zullen profiteren als nu en of er niet te veel zieken uit de boot zullen vallen. Een grote besparing inboeken in het regeerakkoord zoals Rutte en Samson doen, is niet moeilijk, maar het werk moet nog wel door de gemeenten worden uitgevoerd.

Welke zorgkosten zijn in 2014 aftrekbaar volgens het Herfstakkoord?

Toen kwam in oktober 2013 het Herfstakkoord. Daarmee zijn in 2014 toch als zorgkosten aftrekbaar de uitgaven voor:
 1. De geneeskundige en heelkundige hulp, maar niet ooglaser behandelingen ter vervanging van bril of contactlenzen;
 2. Uw werkelijke kosten van vervoer;
 3. De uitgaven voor farmaceutische hulpmiddelen op voorschrift van een arts;
 4. Andere medische hulpmiddelen, maar wel zodanig dat zij hoofdzakelijk door zieke of invalide personen worden gebruikt (zie de uitsluitingen hierna vermeld);
 5. Uitgaven voor extra gezinshulp (bij bepaalde inkomens);
 6. De extra kosten van een op medisch voorschrift gehouden dieet en dit tot een bedrag vastgesteld via een ministeriële regeling;
 7. Extra kleding en beddengoed en de daarmee samenhangende extra uitgaven;
 8. Reiskosten met het regelmatig bezoeken van personen die wegens ziekte of invaliditeit langer dan een maand worden verpleegd. Vereiste is dat de bezoeker bij het begin van de ziekte of invaliditeit een gezamenlijke huishouding had met de zieke en dat de afstand tussen de woning of verblijfplaats van de bezoeker en de locatie van verpleging meer dan 10 kilometer bedraagt. Dit kan op een mantelzorger van toepassing zijn.

Welke kosten zijn in 2014 niet aftrekbaar?

Niet aftrekbare ziektekosten zijn:
 • Uw premies voor de basisverzekering, de aanvullende zorgverzekering en de kosten die onder het verplicht of vrijwillig eigen risico vallen.
 • Uw wettelijke eigen bijdragen aan CAK.
 • Kosten voor een ivf-behandeling als u 43 jaar of ouder bent
 • De eerste twee ivf-behandelingen als meer dan 1 embryo per poging wordt teruggeplaatst en u jonger bent dan 38 jaar.
 • Betalingen voor bepaalde hulpmiddelen zoals een rollator, een looprek, een loophulp met drie of vier poten. Ook niet een elleboogkruk, een gipssteun, een okselkruk of een onderarmschaalkruk.
 • Kosten van preventie.
 • Woningaanpassingen, zoals een verhoogde toiletpot of traplift.

Wat wordt in 2014 verder niet meer aan zorgkosten door de belastingdienst vergoed?

Bij de medische hulpmiddelen worden niet ook meer vergoed:
 1. Brillen, contactlenzen en overige hulpmiddelen ter ondersteuning van het gezichtsvermogen.
 2. Een scootmobiel;
 3. Een rolstoel;
 4. Een aanpassing aan, in of om uw woning. Ook niet aftrekbaar is de aanpassing aan een woonboot, woonwagen of aanhorige gelegenheid. Wel aftrekbaar in 2014 is een nog resterende afschrijvingstermijn voor een scootmobiel, rolstoel of woningaanpassing uit 2013 of eerder jaar (eerbiedigende werking afschrijvingsregime specifieke zorgkosten).

Wel aftrekbaar als hulpmiddelen zijn in 2014 nog de steunzolen, een kunstgebit, gebitsprothese en andere prothesen.

Drempel aftrek ziektekosten 2014

Voor de aftrek van ziektekosten geldt een drempel die afhankelijk is van de hoogte van uw inkomen en of u een fiscale partner hebt:

Drempel zorgkosten 2014 als u een fiscale partner heeft

Drempelinkomen voor beide partners 2014Drempel
tot en met € 14.914minimale drempel is € 250
€ 14.914 tot en met € 39.6181,65%, minimale drempel is € 250
meer dan € 39.618€ 653 + 5,75% van het extra drempelinkomen

Drempelbedrag zorgkosten 2014 als alleenstaande

Uw drempelinkomen 2014Drempel
tot en met € 7.457minimale drempel bedraagt € 125
€ 7.457 tot en met € 39.6181,65%, minimale drempel bedraagt € 125
meer dan € 39.618€ 653 + 5,75% van het extra drempelinkomen

Drempel uitgaven voor extra gezinshulp 2014

Uw drempelinkomen 2014Drempel
tot € 30.593nul
€ 30.593 tot € 45.890 1% van het drempelinkomen
€ 45.890 tot € 61.1812% van het drempelinkomen
meer dan € 61.181 3% van het drempelinkomen

Verhoging specifieke zorgkosten 2014

Wel bestaat ook in 2014 de mogelijkheid om uw aftrek te verhogen met 40% tot 113% als uw drempelinkomen niet hoger is dan € 33.555:
 • Met 40% wanneer u op 31 december 2013 nog geen recht hebt op AOW (65 plus een maand).
 • Met 113% wanneer u op 31 december 2013 wel de AOW-leeftijd hebt bereikt.

Deze verhoging en opslag gelden niet voor geneeskundige en heelkundige hulp en de reiskosten voor ziekenbezoek.

Conclusie: ingrepen zorg 2015 naar 2014 halen, minder belasting betalen met deze aftrekpost?

Als u een dure ingreep moet ondergaan waarvoor u aftrek hebt in 2014, kunt u deze ingreep beter niet uitstellen tot 2015. Hetzelfde geldt voor de aanschaf van hulpmiddelen. In 2013 zijn uw ziektekosten nog aftrekbaar bij uw aangifte inkomstenbelasting, in 2014 en 2015 niet altijd meer. Vanaf 2014 zijn er minder fiscale aftrekposten waarvan u gebruik kunt maken, waardoor u meer zelf moet betalen. Haal uitgaven naar voren en bespaar zo op de inkomstenbelasting. Met het herfstakkoord van 11 oktober tussen het kabinet en D'66, GPV en ChristenUnie is de aftrekpost in 2014 nog niet van de baan, maar wordt de aftrek wel weer een stuk kleiner. Met de overheveling van de langdurige zorg in 2015 naar de gemeenten wordt dit effect nog groter.

Lees verder

© 2012 - 2020 Zeemeeuw, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Fiscale aftrekpost specifieke zorgkosten 2019Fiscale aftrekpost specifieke zorgkosten 2019Welke specifieke zorgkosten, medicijnen en ziektekosten zijn in 2019 fiscaal aftrekbaar bij uw belastingaangifte? Van we…
Belastingdienst & Aftrek buitengewone uitgaven verdwijntBelastingdienst & Aftrek buitengewone uitgaven verdwijntDe fiscale aftrek van buitengewone uitgaven ziektekosten verdwijnt grotendeels. Sinds 2009 geldt er namelijk een nieuwe…
Belastingdienst & de verzilveringsregeling & TSZ regelingBelastingdienst & de verzilveringsregeling & TSZ regelingVaak is het belastbare inkomen zo laag dat u geen voordeel heeft van alle heffingskortingen in 2019 en 2020. U hebt bijv…
Aftrekposten inkomstenbelasting 2019Aftrekposten inkomstenbelasting 2019Ook al hebt u in 2019 minder aftrek, de aftrekposten inkomstenbelasting 2019 blijven belangrijk. Een grote aftrekpost is…
Wat staat er in het regeerakkoord PvdA en VVD 2012Wat staat er in het regeerakkoord PvdA en VVD 2012Na een valse start kwamen de VVD en PvdA met nieuwe plannen. Het idee van de inkomensafhankelijke zorgpremie schokte hee…
Bronnen en referenties
 • Begrotingsakkoord 2014

Reageer op het artikel "Fiscale aftrekpost specifieke zorgkosten 2014 verdwijnt?"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Anja Trel, 20-02-2016 20:18 #28
Ik moet een rugoperatie ondergaan maar, omdat ze niet op de regulieren kunnen opereren kan dit alleen bij de t herniakliniek kosten bijna € 9.000,- wordt hier iets van vergoed! Reactie infoteur, 22-02-2016
Beste Anja Trel,
Wat u vergoed krijgt, hangt af van uw zorgverzekeraar en zorgverzekering. Neem dus met uw verzekeraar contact op.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joyce, 31-08-2015 14:05 #27
Ik wil graag een buikwandcorrectie laten doen, maar krijg het niet vergoed door de zorgverzekering, nou hoorde ik dat je het ook bij de belasting kan aftrekken klopt dat? Reactie infoteur, 31-08-2015
Beste Joyce,
Een buikwandoperatie wordt, als het niet louter om cosmetische redenen gaat, door de basisverzekering vergoed. Wat niet wordt vergoed is dan nog fiscaal aftrekbaar. Als er geen medische indicatie is, is er geen aftrek.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Brenda, 30-05-2015 09:09 #26
Onze woning is in 2012 aangepast, ook de rekening daarvan is toen betaald en voor als aftrekpost voor dat jaar ingediend.
Wij kregen dit jaar (2015) nog een rekening, die de aannemer had laten liggen met het opstellen van de factuur. Ik wil hier over nog belasting terug vragen, echter ik lees overal, dat je voor 2012 en 2013 nog mag aftrekken, mits deze rekening ook in de betreffende jaren zijn betaald. Klopt dat? Of heeft het nog zin om toch nog om belastingaftrek van deze rekening te verzoeken?

Mvg. Brenda Reactie infoteur, 30-05-2015
Beste Brenda,
Vanaf 2014 zijn de kosten voor een woningaanpassing helaas niet meer aftrekbaar. Dan zou u het nog kunnen proberen voor een eerder jaar in verband met de fout van de aannemer en afwachten of de Belastingdienst daarin meegaat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lina, 22-04-2015 17:20 #25
Ik heb chronische astma, is chronisch ziekte aftrekbaar? Reactie infoteur, 23-04-2015
Beste Lina,
De kosten die u zelf maakt voor een chronische ziekte en die niet vergoed worden (ook niet via de WMO), kunt u in de meeste gevallen aftrekken (niet een aanpassing van de woning bijvoorbeeld).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jos, 05-04-2015 11:03 #24
Ik heb een zoon die wel zelfstandig woont maar autistisch is dissectie heeft en adhd heeft, ik moet daar elke week heen om daar schoon te maken en op te ruimen omdat hij daar totaal het overzicht niet in heeft.
Ook als hij ergens naar toe moet buiten zijn woonplaats dan is hij aangewezen op mijn vervoer.
Kan ik deze reiskosten aftrekken van de belasting aangifte.
met vriendelijke groeten
Jos Reactie infoteur, 06-04-2015
Beste Jos,
Als uw zoon zelfstandig woont, hebt u helaas geen aftrekposten voor de zorg die u hem verleent.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joop, 26-03-2015 10:27 #23
Als je vanwege medische indicatie niet zelf kan koken en je avond maaltijden laat bezorgen via een particuliere Tafeltje Dekje, mag je de extra kosten (t.o.v. zelf boodschappen doen) dan aftrekken als zorgkosten? Reactie infoteur, 26-03-2015
Beste Joop,
Een dieet kan fiscaal aftrekbaar zijn maar extra kosten voor Tafeltje Dekje niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Arend, 25-03-2015 15:33 #22
Vorig jaar heb ik na diverse operaties in het VUmc A.dam 4 maanden daar doorgebracht, ik woon in de kop van Noord- Holland,
mijn echtgenote heeft deze periode in het gastenverblijf gelogeerd, elke dag heen en weer rijden was voor haar geen optie gezien haar leeftijd van 76 jaar, het is per dag toch 120 kilometer over de A9.
Mijn vraag is of deze kosten aftrekbaar zijn.

Bij voorbaat danArend Reactie infoteur, 26-03-2015
Beste Arend,
Deze verblijfkosten voor uw echtgenote zijn niet als zorgkosten aftrekbaar maar kunnen voor een deel wel door een zorgverzekering worden vergoed.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vlerks, 05-03-2015 07:47 #21
Beste infoteur,

Dank voor uw advies op mijn vorige vraag. In aansluiting hierop: geldt dit ook voor het abonnement voor een sleutelkluisje dat geplaatst is op eigen kosten?
Of is hier sprake van een aanpassing aan de woning? Reactie infoteur, 05-03-2015
Beste Vlerks,
Het sleutelkastje is voor eigen kosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Van den Boom, 04-03-2015 11:21 #20
Ik heb een hulphond welke kosten mag ik nog aftrekken als zijnde zorgkosten? Reactie infoteur, 04-03-2015
Beste Van den Boom,
Een zorgverzekeraar als Anderzorg vergoedt als u een blindengeleidehond, hulphond of signaalhond hebt, de kosten voor het levensonderhoud, de verzorging en de kosten voor een speciale ziektekostenverzekering voor de hond. Als u van uw verzekering geen vergoeding krijgt, zijn deze kosten aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vlerks, 03-03-2015 18:31 #19
Voorgaande jaren was een persoonsalarm (drukknop om de hals naar een alarmcentrale) aftrekbaar als bijzonder hulpmiddel.
Is dat nu ook nog het geval? Reactie infoteur, 04-03-2015
Beste Vlerks,
Dit alarm is, als de gemeente hem niet verstrekt via de wet WMO en het niet door de verzekering wordt vergoed, aftrekbaar als hulpmiddel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Martina, 07-12-2014 11:49 #18
Graag uw advies. Mijn zoon met ADHD gebruikt Concerta. Kost ruim 300€per jaar. Mijn dochter met extreem veel exceem is nu 18jr. Gevolg ruim 200€ per jaar eigen bijdrage aan zalfjes. 2 maal per jaar gooi ik haar beddengoed weg. Mag ik deze kosten afschrijven? Reactie infoteur, 08-12-2014
Beste Martina,
Als uw kinderen nog tot uw huishouden behoren, mag u hun ziektekosten betrekken bij uw zorgkosten. Het is wel zo dat de medicijnen die ten laste komen van een eigen bijdrage of verplicht eigen risico niet aftrekbaar zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cc, 17-09-2014 11:49 #17
Ik onderga in 2015 een buikwandcorrectie. Dit wordt niet vergoed door de verzekeraar. Kan ik deze kosten aftrekken in 2015? In 2014 zijn de kosten (nog) aftrekbaar zag ik. Geldt dat ook voor een buikwandcorrectie uitgevoerd in het buitenland? Reactie infoteur, 17-09-2014
Beste cc
Als de buikwandoperatie op medische gronden is, zijn de kosten fiscaal aftrekbaar. Let wel op uw drempelinkomen:

http://financieel.infonu.nl/belasting/67483-drempelinkomen-en-verzamelinkomen-inkomstenbelasting.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marjan, 16-09-2014 15:36 #16
Beste infoteur,
Terugkomend op uw antwoord in de vorige gestelde vraag, waarvoor alvast mijn dank! Hoe bereken ik dat dan? De ene auto rijdt toch zuiniger dan de ander? En hou ik mijn gereden kilometers aan of gaat dat via de routeplanner van bijv. de ANWB?
Vriendelijke groet,
Marjan Reactie infoteur, 17-09-2014
Beste Marjan,
Dat is waar als u met uw auto rijdt. Houdt bij wat hoeveel u rijdt en draai voor de zekerheid de routeplanner van de ANWB uit. Dit is allemaal voor het geval er vragen mochten komen. Het is niet allemaal op de eurocent te checken, maar grote verschillen met wat redelijk lijkt, kunt u zo voorkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marjan, 15-09-2014 11:54 #15
Hoe moet ik bij zorgkosten de "werkelijke" kosten van vervoer zien? Het aantal kilometers x benzine prijs op dat moment? En hoe bewijs ik dat? Reactie infoteur, 15-09-2014
Beste Marjam,
De werkelijke kosten zijn uw benzinekosten (bonnetjes bewaren), parkeergeld plus afschrijving. Met taxi of openbaar vervoer is dat het bonnetje of kaartje.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Daniek, 21-08-2014 10:54 #14
Relatietherapie/ seksuoloog wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. Is dit aftrekbaar over 2014? Reactie infoteur, 21-08-2014
Beste Daniek,
Deze behandeling is alleen aftrekbaar als het wordt verricht op voorschrift en begeleiding van een bevoegd genees- of heelkundige.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Simon, 22-07-2014 15:54 #13
Ik heb een spierziekte, en het lopen gaat steeds moeilijker. ik loop met orthopedische schoenen en met een kruk. nou was ik op de hulpmiddelen beurs in Utrecht, en heb daar op een driewielige loopfiets gezeten. deze is nog niet op de markt, maar het is voor mijn echt een uitkomst! aangezien mijn evenwicht ook aangedaan is, kan ik niet op een gewone loopfiets zitten.
deze fiets genoemd de Alinker, zal rond de 1300 eu moeten gaan kosten. ik weet zeker, dat eventueel mijn revalidatie arts daar de noodzaak wel van inziet. is dit bedrag nog ergens te verhalen? gemeente, of mijn verzekering? UNIVE. misschien aftrekbaar volgend jaar?

ik hoor het graag Simon 54 jaar. Reactie infoteur, 23-07-2014
Beste Simon,
1. Unive geeft een loopfiets als hulpmiddel in bruikleen als de behandelend arts dat noodzakelijk vindt. Zie hiervoor pagina 10 van http://tinyurl.com/py84qes
2. Als daar niet de juiste fiets tussen zit die uw arts voorschrijft zijn de kosten aftrekbaar.
3. In 2015 verandert veel doordat de chronische zorg naar de gemeenten gaat. Dan zal waarschijnlijk de loopfiets onder de WMO vallen, maar toch ook weer een eenvoudigere versie, verwacht ik.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henry B., 09-04-2014 17:45 #12
Beste infoteur.
Als ik alle reacties bekijk gaan wij naar het Amerikaanse zorgsysteem. Mensen met geld kunnen hun operatie krijgen, mensen zonder geld(chronisch zieken en gehandicapten) mogen creperen. Ik vraag mijzelf af waneer de overheid gaat beginnen met het uitdelen van de euthanasie pillen dan is het probleem van het kabinet vlug opgelost.
En om nog even op Amerika terug te komen.
Veel mensen hebben geen verzekering omdat ze liever het geld in hun zak houden en dus krijgen ze geen hulp.
Hier krijgen chronisch zieken en gehandicapten straks ook geen hulp maar ze moeten wel grof betalen. Reactie infoteur, 10-04-2014
Beste Henry B,
Ik hoop dat het niet zo erg wordt als u beschrijft.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

S. Hartogs, 04-02-2014 14:10 #11
Zijn de (on)kosten voor dyslexie van onze zoon van 13 jaar nog aftrekbaar in 2014?

met vriendelijke groet,

sabine Reactie infoteur, 07-08-2014
Beste S. Hartogs,
De onkosten van dyslexie (behandeling door remedial teacher, orthopedagoog) zijn aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. de Laat, 02-02-2014 15:25 #10
Blijven de kosten voor dieetkosten in 2014 nog aftrekbaar.? Reactie infoteur, 03-02-2014
Beste A. de Laat,
Ook in 2014 zijn bepaalde diëten aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marlies Gerdes, 31-01-2014 12:58 #9
Ik wil dit jaar (2014) twee implantaten laten plaatsen met drie kronen erop. Zijn deze kosten nog aftrekbaar? Met vriendelijke groet. Reactie infoteur, 31-01-2014
Beste Marlies Gerdes,
Voor zover niet vergoed (denk aan de AWBZ), zijn deze tandartskosten fiscaal aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ben Pijpers, 22-12-2013 12:54 #8
Mijn dochter is meervoudig gehandicapt en verblijft doordeweeks in een awbz instelling.Wij hebben pas een andere wagen aangeschaft en willen deze ombouwen voor rolstoelgebruik, is dit in 2014 nog aftrekbaar?

M.v.g.Ben Reactie infoteur, 22-12-2013
Beste Ben Pijpers,
Op dit punt verandert de regeling niet in 2014, maar moet u wel eerst nagaan of de gemeente u niet met een voorziening wil helpen (WMO).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 19-12-2013 15:22 #7
Mijn vrouw krijgt in 2014 een buikwandcorrectie. Ze heeft een verwijsbrief van de huisarts dat er een medische noodzaak is. De verzekering vergoed niks. Zijn deze kosten nog aftrekbaar in 2014?

Alvast bedankt! Reactie infoteur, 19-12-2013
Beste Peter,
Deze behandeling op medische indicatie is ook in 2014 fiscaal aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anneke, 06-12-2013 17:22 #6
Even een vraagje.
Deze maand december 2013 heb ik implantaten gekregen en er komen nog kronen op, die komen volgend jaar.
Ik vraag me af of ik dit volgend jaar ook nog af kan trekken, als ik volgend jaar alles pas betaal.
Anders wil ik het dit jaar allemaal betalen en dus voor het jaar 2013 aftrekken. Reactie infoteur, 07-12-2013
Beste Anneke,
Deze aftrek is ook in 2014 nog mogelijk (Eerste Kamer moet nog akkoord gaan). Wat in 2013 is betaald, is in 2013 aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. Bakker, 02-12-2013 22:09 #5
Geachte infoteur Zeemeeuw,
Hoe gaat fiscus om met het volgende:
Ik heb een operatie ondergaan in oktober 2013. Ik moet een deel van de operatie zelf betalen, echter… na informatie bij het ziekenhuis blijkt dat de nota, die voor mij tot de specifieke zorgkosten behoort en aftrekbaar is, pas zal worden verzonden in 2014! Volgens een afspraak tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen wordt er slechts eenmaal per 3 maanden gefactureerd.
Ik ben door het ziekenhuis wel op de hoogte gebracht van het te declareren bedrag en heb ook gevraagd aan de zorgverzekeraar mij een pro- forma nota voor dit bedrag te sturen, maar dat wordt te moeilijk geacht. Mij gaat het uiteraard om de aftrek van dit bedrag in 2013. Wat denkt u, zou ik de gok kunnen wagen en het bedrag gewoon opvoeren of het verzoek voorleggen aan de belastingdienst? Graag uw gewaardeerde antwoord, vriendelijke groet, J.Bakker Reactie infoteur, 03-12-2013
Geachte J. Bakker,
Uitgaven zijn aftrekbaar in het jaar dat de uitgaven gedaan worden (op kasbasis en niet op verplichtingenbasis dus). Dat betekent dat als u in 2014 de zorgkosten betaalt, deze ook pas in 2014 aftrekbaar kunnen zijn en niet in 2013.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Reitsma, 17-09-2013 12:00 #4
Berekend heb ik, met hulp van de belastingdienst, dat ik als chronisch zieke, voor volgend jaar tot over 1000 euro minder te besteden heb:
- 100 euro bijbetalen; geen ong. 800 euro niet terug krijgen= 900 euro minder + eigen bijdrage: 559-350= 250=totaal900+250= 1150 euro zo wie zo minder te besteden en dan een kleine verrekening via de zorgpremie en teruggaaf eigen risico;

Dat vind ik veel!/teveel

en dat "maatwerk" gemeenten: de aftrekposten worden zelfstandig gemaakt en zelfstandig opgevoerd, zonder een loket er tussen in: betekent dus een afname van de zelfstandigheid in handelen van de bevolking en dat is mogelijk wel de grootste aantasting van de bevolking die in deze plannen aanwezig is!

Die extra loketten bij de gemeenten, die kosten geld; nu kost het opvoeren van aftrekposten niets en alles is maatwerk; straks moet dus alles bekeken worden: ligt hier niet een aantasting van de privacy in?
Ja mag wel iets uit de zorgpot hebben, maar dan moet je ziel en zaligheid open gelegd worden?

Een dagje uit met financiele ondersteuning moet dan 2 maanden van te voren gepland worden en de gemeente moet de bestemming goedkeuren?

Hoe ver wil deze overheid, behalve de financiele middelen weghalen de bevolking gaan koeieneren in hun zelfstandige bestaan en intreden in zaken die in feite prive-aangelegenheden zijn?
Want: dit gaan niet meer " alleen maar" om geld, maar om uitoefening van macht over…

Naar ik hoop, wordt ook naar dit laatste een keer gekeken!

Mvrgr,

E.Reitsma Reactie infoteur, 07-08-2014
Beste Reitsma,
Zeker. In de troonrede 2013 staat opvallend vaak het woord participatiemaatschappij. Een nieuw woord, maar het betekent in de praktijk dat vooral ook chronisch zieken meer zelf zullen moeten regelen en vooral zelf moeten betalen. In hoeverre een gemeente u daarbij goed zal bijstaan is helaas nog volstrekt onbekend. Ook voor de gemeente is het allemaal nog nieuw.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ine Jansen, 12-06-2013 21:07 #3
Als alle (oa fiscale) regelingen worden afgeschaft wordt er ook niets meer aangeschaft… Reactie infoteur, 13-06-2013
Beste Ine Jansen,
Klopt, maar als je zorg nodig hebt, heb je die keuze vaak niet en betaal je de volle prijs.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rob Pijls, 29-11-2012 18:34 #2
Dit is waanzin ten top! Vele chronisch zieken en gehandicapten zullen zwaar in de problemen komen. De gemeenten hebben vaak de expertise niet in huis van wat op hún afkomt, en daarbij krijgen ze ook minder geld. Voorts willen ze ook nog de dure zorg alsnog gaan stoppen, zie artikel: PvdA en VVD willen bij wet vastleggen dat zorg 'kosteneffectief' is, staat verstopt in het regeerakkoord. Artsen willen een objectief middel om te besluiten: deze operatie is te duur. Dit werd ten tijde van de de campagne van de tafel geveegd, om vervolgens te verstoppen in het regeer akkoord. ALS dit doorgaat begint het op een verkapte vorm van etnische zuivering te lijken. Reactie infoteur, 29-11-2012
Beste Rob Pijls,
Eerst was er de inkomensafhankelijke zorgpremie met daarvoor veel aandacht, maar dat de zorg vanaf 2014 nog steeds grondig anders wordt, is kennelijk velen nog niet opgevallen en vooralsnog ongemoeid gelaten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

L. H. P. V. An der Ende, 19-11-2012 10:39 #1
Een grof schandaal wat dit nivelleringskabinet uit gaat voeren. Het z.g.n. nivelleren gebeurt specifiek bij de ouderen en modale inkomens maar de bankdirecteur die 750.000 euro (v.d.Zalm) 1, 3 miljoen I.N.G.en Rabo topmannen etc die blijven net als de rooie zakkenvullers van Vara en Nos met tonnen salarissen die niet genivelleerd worden. Schande en nog eens schande. Als 86 jarige kan ik helaas niet meer emigreren en het ontbreekt er deze regering nog maar aan dat ze ouderen boven de 80 jaar een doods-spuitje gaan geven! Reactie infoteur, 19-11-2012
Beste L. H. P. V. An der Ende,
Wie ouder is dan 65 jaar wordt met dit regeerakkoord met allerlei kostenverhogingen geconfronteerd. Het afschaffen van de fiscale aftrek van de ziektekosten raakt echter nog veel meer mensen die noodgedwongen gebruik maken van de zorg.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Infoteur: Zeemeeuw
Laatste update: 25-08-2015
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Bronnen en referenties: 1
Reacties: 28
Schrijf mee!