Minimumloon 2020 & minimumjeugdloon 2020

Minimumloon 2020 & minimumjeugdloon 2020 Vanaf 1 juli 2020 gelden nieuwe en hogere bedragen voor het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon, WML 2020. Wie 21 jaar is, heeft recht op het volledige wettelijk minimumloon. Wat verdien je dan? Er is per 1 januari 2020 een verhoging ten opzichte van juli 2019 en per 1 juli 2020 dus nog eenmaal. Het wettelijk minimumloon 2020 is het loon dat je minimaal per maand moet verdienen bij een volledig dienstverband. Het is ook de basis voor de bijstand en een vakantiebaan. Hoe hoog zijn het wettelijk minimumloon, uurloon 2020 en wettelijk minimumjeugdloon in Nederland? Bekijk ook over de wettelijke regels voor vakantiewerk, supermarkt en minimum uurloon in 2020. Houd je loonstrookje goed in de gaten en bereken zelf op welk loon en uurloon je vanaf januari en juli 2020 minimaal recht hebt. Ook wie geen arbeidsovereenkomst heeft, flexwerkers of met opdrachtovereenkomst, valt onder het wettelijk minimumloon.

Wettelijk minimumloon 2020 en wettelijk minimumjeugdloon 1 juli 2020

De bedragen voor het wettelijk minimumloon en minimumjeugdloon stijgen per 1 juli 2020 en deze bedragen gelden tot en met 31 december 2020 (per 1 januari 2021 is er weer een nieuwe ronde). Per 1 juli 2020 gaat het wettelijk minimumloon met 1,6% omhoog ten opzichte van januari 2020 en de bedragen per 1 januari waren ook al hoger. Het wettelijk minimumloon is de maatstaf voor iedereen die werkt en van 21 jaar en ouder, maar werkt ook door in allerlei sociale uitkeringen. Ben je jonger, dan heb je recht op het wettelijk minimum jeugdloon. De bedragen voor wie 21 jaar of ouder is, zijn vanaf 1 juli 2020:
 • € 1.680 per maand;
 • € 387,69 per week;
 • € 77,54 per dag.

Minimumjeugdloon per 1 juli 2020

Wie jonger is dan 21 jaar heeft recht op het wettelijk minimumjeugdloon. Die bedragen zijn wat lager, afhankelijk van de leeftijd. Het jeugdloon gaat ook 1,6% omhoog per 1 juli 2020:

Wettelijk minimumloon en minimumjeugdloon vanaf 1 juli 2020

Je leeftijdPer maandPer weekPer dag
21 jaar en ouder€ 1.680,60€ 387,69 € 77,54
20 jaar€ 1.344€ 310,15 € 62,03
19 jaar€1.008€ 232,60 € 46,52
18 jaar€ 840€ 193,85 € 38,77
17 jaar€ 663,60€ 153,15 € 30,63
16 jaar€ 579,60€ 133,75€ 26,75
15 jaar€ 504,0€ 116,30 € 23,26

Wettelijk minimumloon 2020 en wettelijk minimumjeugdloon 1 januari 2020

De bedragen voor het wettelijk minimumloon en minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2020 en gelden tot 1 juli 2020. Ook per 1 juli 2020 zal er waarschijnlijk weer sprake zijn van een stijging. Het wettelijk minimumloon geldt voor een ieder die werkt en van 21 jaar en ouder. Ben je jonger, dan heb je recht op het wettelijk minimum jeugdloon. De bedragen voor wie 21 jaar of ouder is, zijn per 1 januari 2020:
 • EUR 1.653,60 per maand;
 • EUR 381,60 per week;
 • EUR 76,32 per dag.

Een aardige toename ten opzichte van 1 juli 2019.

Minimumjeugdloon per 1 januari 2020

Ben je jonger dan 21 jaar, dan kun je ook een hoger loon tegemoet zien:

Wettelijk minimumloon en minimumjeugdloon vanaf 1 januari 2020

Je leeftijdPer maandPer weekPer dag
21 jaar en ouderEUR 1.653,60EUR 381,60 EUR 76,32
20 jaarEUR 1.322,90EUR 305,30 EUR 61,06
19 jaarEUR 992,15EUR 228,95 EUR 45,79
18 jaarEUR 826,80EUR 190,80 EUR 38,16
17 jaarEUR 653,15EUR 150,75 EUR 30,15
16 jaarEUR 570,50EUR 131,65EUR 26,33
15 jaarEUR 496,10EUR 114,50 EUR 22,90

Wettelijk minimumloon en jeugdloon per uur

Vaak is er ook interesse voor de bedragen per uur, immers niet iedereen maakt evenveel uren en wil toch weten waarop recht bestaat. Het bedrag per uur is afhankelijk van iemands leeftijd (logisch want dat geldt ook voor de maandbedragen), maar ook van de normale fulltime baan in de sector. Wie in een sector werkt waarin een volledige baan 40 uur is, heeft een ander uurloon dan in de sector waarin 36 uur gebruikelijk is:

Leeftijd36 uur per week38 uur per week40 uur per week
21 jaar en ouderEUR 10,60EUR 10,05EUR 9,54
20 jaarEUR 8,49EUR 8,04EUR 7,64
19 jaarEUR 6,36EUR 6,03EUR 5,73
18 jaarEUR 5,30EUR 5,03EUR 4,77
17 jaarEUR 4,19EUR 3,97EUR 3,77
16 jaarEUR 3,66EUR 3,47EUR 3,30
15 jaarEUR 3,19EUR 3,02EUR 2,87

Het loonstrookje 2020 goed bekijken

Bekijk je loonstrookje goed om te zien of je verdient waar je wettelijk recht op hebt. Op het loonstrookje staat:
 • Het verdiende brutoloon;
 • De opbouw van het loon. Zo kan er sprake zijn van extra toeslagen door overwerk;
 • Het wettelijk minimumloon en de minimaal toegestane vakantiebijslag;
 • Het aantal uren dat je hebt gewerkt en de periode waarin je hebt gewerkt.

Hieronder gaat het vooral over het bruto wettelijk minimumloon en jeugdloon en voor een deel wat je daarvan netto overhoudt. Wie werkt of een bijstandsuitkering heeft, heeft recht op het minimumloon of jeugdloon:
 • Werknemers van 21 tot AOW-leeftijd hebben recht op het minimumloon;
 • Werknemers van 15 tot 21 jaar hebben recht op het minimum jeugdloon.

Hoe bereken ik mijn salaris?

Om het salaris te berekenen doe je het volgende:
 1. Bekijk hoeveel uur je werkt;
 2. Bekijk hoeveel uur een volledige werkweek in de sector is waarin je werkt;
 3. Neem uit de tabellen uit dit artikel het minimum uurloonbedrag dat bij je leeftijd hoort en bij de sector. Dus 26 uur tot 40 uur;
 4. Doe het aantal gewerkte uren maal het uurloonbedrag maal 1,08 vakantiegeld maal 4,33. Hierbij is 4,33 gelijk aan 52 weken in een jaar gedeeld door 12 maanden.

Het totaalbedrag is dan het verdiende maandloon inclusief vakantiegeld.

Bijstand normbedragen

Met het niveau van het minimumloon zijn ook de normbedragen voor de bijstand bekend:

Normbedragen voor de bijstand 2020:

WieHoogte bijstandsuitkering
Gehuwd, samenwonend, tussen 21 en AOW-leeftijdsamen 100% van het netto minimumloon
Alleenstaand tussen 21 en AOW-leeftijd50% van het netto minimumloon
Alleenstaande ouder tussen 21 en AOW-leeftijd70% van het netto minimumloon

Verdien ik wel genoeg?

De manier om te bepalen of je wel genoeg verdient en dus minimaal het wettelijk minimumloon WML verdient, is als volgt. Neem je minimum uurloon, vermenigvuldig dat met het aantal uren dat je werkt en vermenigvuldig dat weer met 4,33. Dat is het verdiende loon per maand. Vergelijk dat met de bedragen uit onderstaande tabellen.

Aanpassing wettelijk minimumloon en jeugdloon vindt tweemaal per jaar plaats

Elk jaar worden de bedragen 2x aangepast, per 1 januari en per 1 juli. Bovendien wordt het bedrag hoger naarmate je ouder wordt. Althans als je nog geen 21 jaar oud bent. Zo levert elke verjaardag extra geld op. Voor wie 21 jaar of ouder blijft het wettelijk gegarandeerde loon wel gelijk, maar een werkgever mag natuurlijk altijd meer betalen, zeker als je ervaring hebt en ervaring opdoet. De bedragen voor het wettelijk minimumloon zijn exclusief:
 • Vakantie uitkering;
 • Overwerk;
 • Winstuitkering of eindejaarsuitkering;
 • Pensioen;
 • Spaarregelingen;
 • Onkostenvergoedingen;
 • Ziektekosten.

Als een werkgever enkele van deze extra's vergoedt, komt dat bovenop het wettelijk gegarandeerde loon. Het is dus extra.

Vakantiewerk en het minimum jeugdloon gaan samen

Onder vakantiewerk wordt tijdelijk werk verstaan. Vakantiewerk duurt in de regel niet langer dan zes weken en vindt plaats in de zomervakantie, van juni tot en met september. Voor een dertienjarige geldt een maximum van vier weken werk.

Je leeftijd en de hoogte van het minimumloon of minimumjeugdloon

Als jongere mag je niet elk soort werk doen en zijn er regels voor wat je minimaal moet verdienen. In grote lijnen bestaat er een drieluik:
 1. Wat geldt als je 13, 14 of 15 jaar oud bent?
 2. Wat geldt als je tussen de 16 of 17 jaar oud bent?
 3. En wat is van toepassing boven de 18 jaar?

Als ik 13, 14 of 15 jaar oud ben, welk werk mag ik dan doen?

De minimumleeftijd voor vakantiewerk in Nederland ligt op 13 jaar. In de groep van 13 tot en met 15 jaar heeft een vijftienjarige het grote voordeel dat hij recht heeft op het minimum jeugdloon voor vijftienjarigen Voor 13- en 14-jarigen zijn geen minimumlonen vastgesteld, maar moeten zij zelf met de werkgever een beloning overeenkomen. Let wel, het zijn nog jonge mensen die alleen licht werk mogen doen. Geheel zelfstandig werken, dus zonder toezicht van een volwassene, is bijvoorbeeld niet toegestaan. Deze jongeren mogen niet achter de kassa zitten, in een fabriek werken of werk verrichten waarbij ze risico's lopen. Natuurlijk zijn gevaarlijke stoffen uitgesloten. Onder toezicht fruit en dergelijke plukken, vakken vullen, auto's wassen of bollen pellen is toegestaan. Nachtwerk is niet toegestaan. Bovendien gelden er regels voor de werktijden. Wie 13 of 14 jaar jong is, mag maximaal 7 uur per dag werken tussen 7 uur en 19 uur, met een maximum van 35 uur per week. Wie 15 is mag maximaal 8 uur per dag werken, maximaal 40 uur per week. Op vrije dagen mag je onder begeleiding helpen in de landbouw, tuinbouw, op een camping of in een pretpark. De Inspectie houdt in de gaten of een vijftienjarige ook in de avond pizza's en dergelijke bezorgt (thuisbezorging), want dat is volgens de Inspectie ook onder gevaarlijk werk.

16 of 17 jaar oud, welk vakantiewerk mag ik doen?

In deze leeftijdsklasse mogen jongeren niet werken met gevaarlijke stoffen en gif, seal apparatuur, lasers en radarinstallaties. Ook lawaaiige werkplekken met meer dan 90 decibel geluid zijn niet toegestaan. In grote lijnen mag men al veel soorten vakantiewerk doen, als het maar niet slecht is voor de gezondheid. Wanneer er in enigerlei opzicht risico's aan het werk zijn verbonden, is toezicht door een ervaren werknemer noodzakelijk. Je hebt recht op het minimum jeugdloon. Nachtwerk is niet toegestaan. Jongeren van 16 of 17 jaar oud mogen maximaal negen uur op een dag werken, met een maximum van 45 uur per week en 160 uur per vier weken.

18 jaar en ouder zijn

Voor de achttienjarige is al het vakantiewerk toegestaan dat in Nederland ARBO technisch is toegelaten. Maximaal 12 uur per dienst, met een maximum van 60 uur per week. Ook overwerk is toegestaan.

Wat is een volledig dienstverband?

Hoeveel uren een volledig dienstverband is, hangt af van de sector en branche waarin je werkzaam bent. Meestal ligt het aan aantal uren bij een volledig dienstverband tussen de 36 en 40 uur, maar daar zijn geen geen wettelijke regels voor. Dit kan dus per CAO anders zijn.

De flexwerkers en het minimumloon

Ook de flexwerkers hebben meestal recht op het wettelijk minimumloon. Denk aan thuiswerkers of oproepkrachten met een flexibel contract. Voorwaarden voor het recht op het wettelijk minimumloon zijn dat je:
 • Maximaal twee opdrachtgevers hebt en niet als zelfstandige werkt.
 • Gemiddeld minimaal vier uur per week werkt en minimaal drie maanden werkt.

Verplichting tot uitbetaling van het minimumloon

Een werkgever is wettelijk verplicht om het minimumloon te betalen. Als hij dit weigert, kun je naar de Arbeidsinspectie of de kantonrechter gaan. Die kunnen de werkgever zelfs een boete opleggen van maximaal EUR 10.000. Voor juridisch advies kun je ook naar een wetswinkel gaan, het Juridisch Loket, sociale raadslieden of een vakbond.

Achterstallig loon laten uitbetalen

Je hebt dus recht op minimaal het minimum jeugdloon of minimum loon. Ook als je er pas later achterkomt dat je te weinig loon betaald hebt gehad, kunt je dit achterstallige loon en achterstallige vakantiebijslag alsnog opeisen. Je moet dit in verband met de mogelijke verjaring wel binnen 5 jaar doen.

Relatie tussen bruto minimumloon en het minimumjeugdloon

Het bruto minimum jeugdloon is afgeleid van het wettelijk minimumloon dat geldt voor personen van 21 jaar en ouder. Een vijftienjarige heeft recht op 30% van het wettelijk minimumloon van een 21 jarige, en een 20 jarige bijvoorbeeld heeft recht op 80% daarvan.

0 urencontract en nul-uren-contract

Bij een 0 uren contract gelden de volgende regels van doorbetaling:
 • Wie ziek wordt tijdens een oproep krijgt minstens 70% van het loon over de afgesproken periode die zou moeten worden gewerkt. Als dit minder is dan het minimumloon, krijgt je het minimumloon uitbetaald.
 • Wie na afloop van een oproep ziek wordt krijgt betaald voor de uren die zijn gewerkt. Zolang je arbeidscontract geldt is er geen recht op ziekengeld. Als het arbeidscontract eindigt, is er wel recht op ziekengeld via het UWV.
 • Wie ziek is buiten een oproepperiode heeft in de de periode waarin hij niet wordt opgeroepen ook geen recht op loon. Ook als je in deze periode ziek wordt. Als het arbeidscontract eindigt, krijgt je ziekengeld via het UWV.

Wat valt niet onder het minimumloon?

Niet onder het minimumloon vallen posten als:
 • De eventuele werkgeversbijdrage in de ziektekosten;
 • Onkostenvergoedingen voor het werk;
 • Verdiensten uit overwerk;
 • Winstuitkeringen en eindejaarsuitkering;
 • Pensioen, spaarregelingen met werkgeversbijdrage.

Bedenk ook dat het netto minimumloon niet overal hetzelfde is door verschillen in premies, heffingen, inhoudingen en soms de persoonlijke situatie door bepaalde aftrekposten in de inkomstenbelasting. Het loont dus de moeite om te kijken waar je eventueel meer kunt verdienen dan het minimumjeugdloon en minimumloon als medewerker.

Belastingdienst en te veel belasting betalen

Vaak is terug vragen van belastinggeld aan de orde. Voor wie maar een deel van het jaar werk heeft of bijvoorbeeld de vakantiewerker. Het is dan zeer waarschijnlijk, dat er te veel belastingen zijn betaald. Als dat zo is, kun je bij de Belastingdienst een voorlopige aanslag inkomstenbelasting indienen. Wel is het verstandig om in de gaten te houden of een en ander niet ten koste kan gaan van een eventuele kinderbijslag of studiefinanciering.

Krijg ik te weinig loon

Wanneer je minder ontvangt dan het wettelijk minimumloon, kunt je de werkgever daarop aanspreken. Helpt dit niet, dan kun je naar de Arbeidsinspectie of kantonrechter gaan. Werkgevers, die werknemers minder uitbetalen dan het wettelijke minimumloon, krijgen kunnen daarvoor direct een boete krijgen van de Arbeidsinspectie. De boete bedraagt maximaal 10.000 euro per werknemer.

Vakantiewerk en kinderbijslag

Waarschijnlijk ontvangen je ouders kinderbijslag. Tot 2020 was het slim, om je verdiensten uit vakantiewerk af te stemmen op de kinderbijslag: de kinderbijslag werd namelijk niet gekort als je in een kwartaal als thuis wonend kind of uitwonend kind netto minder verdiende dan 1.330 euro per kwartaal. Bijverdiensten, anders dan uit vakantiewerk, hadden een lagere grens: netto 1.296 euro per kwartaal. Maar let op, vanaf 1 januari 2020 mag een kind, ongeacht de leeftijd, onbeperkt bijverdienen zonder dat dit wordt gekort op de kinderbijslag.

Veel gestelde vragen over minimumloon en minimum jeugdloon, hoogte, voorwaarden

Natuurlijk gaan veel vragen over het bedrag waar je recht op hebt gegeven je leeftijd, maar er worden ook ander vragen gesteld:

1. Moet een werkgever het loon verhogen op mijn verjaardag?

Ja, totdat je 21 jaar oud bent, moet de werkgever je minimumloon en minimum jeugdloon direct verhogen zodra je een jaartje ouder wordt.

2. Mag minder dan het minimum jeugdloon of minimum loon ook?

Nee, het wettelijke minimumloon en jeugdloon is het bedrag waar je minimaal recht op hebt, gegeven je leeftijd. Soms geeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een ontheffing, maar dat komt zelden voor.

3. Hoe hoog is het netto minimum loon?

Het bruto minimum loon vindt je in de tabellen hierboven. Hoeveel het netto is, kan per persoon en bedrijfstak verschillen. Niet elke bedrijfstak houdt even veel belasting en premie in, en niet iedereen heeft dezelfde aftrekbare posten voor de inkomstenbelasting. In de tabel hierboven vind je een indicatie als gemiddelde in een aantal bedrijfstakken. Tot een jaar salaris van ongeveer EUR 7.000 is bruto gelijk aan netto. Als de werkgever toch belasting inhoudt, kun je die terugvragen via de belastingdienst.

4. Waarom een minimumloon en een minimum jeugdloon?

Dit is een kwestie van afspraak: het wettelijk minimum jeugdloon geldt voor werknemers tot 21 jaar en daarna spreken we over het wettelijk minimum loon.

5. Hoeveel is het wettelijk minimumloon per uur?

In de meeste Cao's is de arbeidsduur voor een fulltime dienstverband gelijk aan 36, 38 dan wel 40 uur per week. Als in jouw sector 38 uur per week gelijk is aan een volledig dienstverband, kijk je ook daar in de de tabellen hierboven. Als er geen CAO is, moet je proberen te achterhalen wat in die bedrijfstak of beroepsgroep een normale fulltime werkweek is.

6. Welke vakantiebaantjes zijn veel gevraagd?

Er zijn allerlei vakantiebaantjes. Veel gevraagd zijn de baantjes:
 • In de supermarkt;
 • De horeca;
 • De zorg;
 • Callcenter;
 • Bioscoop;
 • Werken in een kas. Plukken van bloemen en dergelijke.

Slot minimumloon 2020 en minimumjeugdloon 2020

Let op wat je verdient. Veel plezier ook met je werk, want dat is natuurlijk ook belangrijk.

Lees verder

© 2008 - 2020 Zeemeeuw, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Minimumloon 2020 & minimumjeugdloon vanaf 1 juli 2020Minimumloon 2020 & minimumjeugdloon vanaf 1 juli 2020Het wettelijk minimumloon 2020 en minimumjeugdloon per juli 2020 zijn bekend en gelden tot 1 januari 2021. Daarmee weten…
Wettelijk minimumloon juli 2020: loon jongeren omhoogWettelijk minimumloon juli 2020: loon jongeren omhoogWie 21 jaar of ouder is heeft in 2020 recht op het volledige wettelijk minimumloon. De leeftijd van het wettelijk minimu…
Toeslag UWV omlaag voor alleenstaand woningdeler in 2019Toeslag UWV omlaag voor alleenstaand woningdeler in 2019Als uw inkomen lager is dan het sociaal minimum, dan kunt u in 2019 van het UWV een toeslag krijgen op uw uitkering en i…
Vakantiewerk in SpanjeVakantiewerk in SpanjeWil jij vakantiewerk in Spanje? Dat kan, want ze zoeken vaak veel extra mensen in Spanje tijdens de zomermaanden. Ga naa…

De Belastingdienst en de fiscale bewaarplichtDe Belastingdienst en de fiscale bewaarplichtRuim in 2020 niet te snel uw papieren, rekeningen, bonnen en kwitanties op, zeker niet die van de inkomstenbelasting. De…
Huishoudboekje - Overzicht inkomsten en uitgavenHuishoudboekje - Overzicht inkomsten en uitgavenKom met het bijhouden van je inkomsten en uitgaven maandelijks goed uit met je loon of salaris. We kennen allemaal het g…

Reageer op het artikel "Minimumloon 2020 & minimumjeugdloon 2020"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Mina, 01-10-2019 00:11 #461
Mijn salaris moest al op vrijdag 27 okt 2019 worden uitbetaald, maar tot nu toe heb ik niks ontvangen. Heb ik recht op salarisverhoging? Reactie infoteur, 20-02-2020
Beste Mina,
Een salaris kan wel eens te laat worden geboekt, maar dat geeft geen recht op een extra salarisverhoging.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kevin, 21-01-2019 12:08 #460
Ik heb een 0 uren contract bij een ijssalon, ik ben daar leidinggevende, 21 jaar wat hoor ik te verdienen? Reactie infoteur, 22-01-2019
Beste Kevin,
Een leidinggevende verdient meer dan het minimumloon, hoeveel meer is afhankelijk van de inschaling van je functie. Waarschijnlijk is dat in jouw geval 10 euro per uur of iets meer per uur (cao-horeca).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Han, 25-05-2018 23:34 #459
Ik heb een 32-uur contract bij een horeca restaurant van Juli 2017 tot en met eind Juli 218. Ik verdien het minimumloon van een 17 jarig persoon. Dit jaar, 18 April, werd ik achttien. Hierbij is mijn vraag of mijn loon omhoog moet ongeacht ik het contract heb van Juli 2017 tot en met Juli 2018? Reactie infoteur, 28-05-2018
Beste Han,
Vanaf 18 april 2018 hebt u dan recht op het hogere wettelijk minimumloon.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vogelaar, 14-11-2017 20:45 #458
Als 50+ 'er kan ik aan de gang in de housekeeping van een hotel met een "0" uren contract.
Dit zal erop uitdraaien dat ik in de praktijk voor zo'n 18-20 uur per week (maximaal) zal worden ingezet
Kan u mij vertellen wat ik als minimum uurloon zou moeten verdienen (ex de 8% vakantie toeslag).
Hoe zit het overigens met de opbouw van vakantiedagen en het opnemen hiervan?
Ik heb begrepen dat er, na 13 weken aaneengesloten te zijn ingezet, er ook rechten worden opgebouwd m.b.t. doorbetaling bij ziekte omdat er dan sprake is van een wettelijke arbeidsovereenkomst.
In afwachting van uw reactie, met vriendelijke groet;
P.Vogelaar Reactie infoteur, 17-11-2017
Beste Vogelaar,
Het wettelijk minimum uurloon in de horecasector bedraagt € 9,59 per uur. Na 13 weken betaalt in de regel de werkgever bij ziekte uit via de ziektewet (bekijk wel uw contract voor de bepalingen).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 12-02-2017 20:43 #457
Ik werk bij een verhuisbedrijf ik ben 16 jaar en krijg 3.75 per uur, alleen het werk is echt heel zwaar (koelkasten van een trap af, granieten tafels tillen) zou ik meer moeten verdienen? Reactie infoteur, 13-02-2017
Beste Jan,
Dat is wettelijk niet verplicht.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem, 29-12-2016 20:51 #456
Klopt het dat als je in je proefmaand zit dat je pas later uitbetaald krijgt? Mijn eerste werkdag was op 17-12 rond wanneer zou ik dan ongeveer uitbetaald worden? Reactie infoteur, 30-12-2016
Beste Anoniem,
Dat er later wordt uitbetaald zal vooral administratieve redenen hebben. Misschien kunt u wel al om een voorschot op uw loon vragen, zodat u eerder over wat geld beschikt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

F., 18-12-2016 20:32 #455
Hoeveel mag ik als 19-jarige verdienen per maand, kwartaal of jaar voordat ik er belasting over moet betalen? Reactie infoteur, 19-12-2016
Beste F,
De werkgever zal loonbelasting inhouden, maar als dat te veel is geweest kunt u de belasting terugvragen bij uw belastingaangifte inkomstenbelasting. Bij een inkomen van grofweg 6000 euro per jaar gaat u inkomstenbelasting betalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Roxanne, 06-12-2016 21:09 #454
Beste heer/mevr,

Ik werk bij de Hema op de hardwarenafdeling en vroeg me af of ik recht heb op onregelmatigheidstoeslag als ik in het weekend werk? Deze Hema is ma-zo geopend. Daarnaast werk ik binnenkort op een vrijdagavond tot 9 uur en open om 7 uur op de zaterdagochtend erna, heb ik recht op onregelmatigheidstoeslag als ik binnen 12 uur weer aan het werk moet?

Bij voorbaat dank! Reactie infoteur, 07-12-2016
Beste Roxanne,

Dat zou goed kunnen. In de CAO staat: "De Hema verstaat onder arbeid op inconveniënte uren, arbeid - niet zijnde arbeid die dient om de dagtaak af te maken en die niet langer dan een kwartier duurt - verricht op de uren gelegen op:
- maandag tot en met vrijdag voor 07.00 uur en na 18.00 uur;
- de zaterdag voor 07.00 uur en na 14.00 uur;
- zon- en feestdagen;
- dagen aansluitend op een feestdag voor 07.00 uur"

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lien, 30-11-2016 15:23 #453
Beste,

Ik werk bij een thuiszorginstelling als functie financieel medewerker. Ik ben 21 bijna 22 jaar (12-12) en krijg 7.78 per uur. Ze hadden aangegeven dat ze voor volgende maand 8 euro per uur gaan geven.

Is dit niet te weinig? Reactie infoteur, 01-12-2016
Beste Lien,
Als u 21 jaar bent, hebt u minimaal recht op 6,77 euro per uur.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

22-10-2016, 22-10-2016 14:06 #452
Beste meneer/ mevrouw,

Mijn zoon wordt over twee weken 23. Hij werkt als pizzakoerier voor ongeveer 20 uur per week. Wat is dan zijn bruto/netto uurloon?

Met vriendelijk groet Reactie infoteur, 25-10-2016
Beste
Als hij het wettelijk minimumloon verdient is dit € 1.537,20 per maand bij een volledige werkweek, 9,35 euro per uur ongerekend fooi.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Krystian, 29-09-2016 13:50 #451
Hallo,

Ik werk in een callcenter en ik werk ongeveer 25 tot 30 uur per week en heb een 0-uren contract. Nu is mijn vraag of mijn minimumloon dat van 40 uur (8,87 pu) zou gelden of dat het tarief van 36 uur (9,86 pu) van toepassing zou moeten zijn.

Alvast bedankt. Reactie infoteur, 29-09-2016
Beste Krystian,
Het is 8,87 euro per uur.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Horeca, 13-09-2016 18:27 #450
Goedenavond,

Ik vraag me af wat het maximum bedrag is wat een 19-jarige thuiswonende mag verdienen per kwartaal voordat er belasting van af gaat. Is 1200€ teveel? Reactie infoteur, 14-09-2016
Beste Horeca,
Bij 1200 euro per kwartaal zul je in 2016 geen inkomstenbelasting betalen. Als er loonbelasting wordt ingehouden, krijg je die via de inkomstenbelasting terug.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Soraya, 16-08-2016 09:44 #449
Ik ben 16 jaar oud en werk als vakantiekracht bij Kruidvat, met een 8 weken contract. Nou staat op mijn contract dat voor 3 uur per week een maandloon voor ongeveer 40 euro krijg. Nou heb ik in een maand totaal 28 uur gewekt en heb maar 46 euro gekregen. Nergens staat in mijn loonstrook hoeveel uur ik heb gewerkt. Nou wil ik graag weten kan dit loon per maand kloppen want volgens mij is het veel te weinig vergeleken met het aantal uur dat ik heb gewerkt. Reactie infoteur, 17-08-2016
Beste Soraya,
Die 40 euro klopt aardig bij 12 uur werk (3.30 euro per uur), niet bij 28 uur. Voor 28 uur heb je veel te weinig uitbetaald gekregen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Amber, 10-08-2016 14:58 #448
Beste,

Sinds kort werk ik bij de Kruidvat met een 3 uur contract per week. Ik ben 18 jaar en zou graag willen weten wat mijn uurloon is. En is dat dan bruto of netto? Als het bruto is, wat is dan het nettobedrag dat ik hoor te verdienen? Reactie infoteur, 11-08-2016
Beste Amber,
Je uurloon is 4,25 euro.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Karin, 22-06-2016 09:36 #447
Beste Infoteur,

Mijn dochter van 16 werkt een aantal uren per week bij de Hema, onder andere op zondag. Nu heeft zij te horen gekregen dat er geen toeslag (meer) geldt voor werken op zondag. Klopt dit? En voor werken op feestdagen?

Dank alvast en vriendelijke groet,
Karin Reactie infoteur, 23-06-2016
Beste Karin,
De Hema schrijft op zijn website werkenbijhema het volgende " Bovendien ontvang je voor bijzondere uren een toeslag. Deze toeslag geldt onder andere voor het werken na 18.00 uur op een doordeweekse dag en op zaterdag na 14.00 uur." Daar staat de zondag niet bij, wat op zijn minst zeer opvallend is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johan, 14-06-2016 17:42 #446
Ik ga werken als medewerker van een valet parking service op Schiphol. Het is een 0 uren contract. Ik ben 33jr en het salaris is 7,50 per uur. klopt dit? Of heb ik recht op meer? Reactie infoteur, 15-06-2016
Beste Johan,
7,50 is te laag. Het zou eerder 9 euro of meer per uur moeten zijn (zie tabel).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mohammed, 12-06-2016 00:20 #445
Hey,

ik ben 19 ik werk in de horeca, soort kfc, maar het is geen keten. Ik werk daar van 25 tot 40 uur per week wat zou ik minimaal moeten krijgen per uur? Over 2 maanden ben ik 20. Wat hoor ik dan te krijgen? Reactie infoteur, 12-06-2016
Hey Mohammed,
Zolang je 19 jaar bent is dat € 4,91 per uur, eenmaal 20 jaar is dat € 5,75.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rolf, 30-05-2016 09:24 #444
Ik werk via even uitzendbureau in een 5-ploegensysteem, dus gemiddeld zo'n 32,5 uur per week. Wat is het minimumloon dan per uur en is dit exclusief of inclusief ploegentoeslag? Reactie infoteur, 30-05-2016
Beste Rolf,
Het wettelijk minimumloon is altijd zonder toeslagen. Wel kan in de CAO staan dat een toeslag voor ploegendienst x % extra betekent. Wat uw (wettelijke) uurloon is, hangt af van uw leeftijd en de sector waarin u werkt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ali, 21-05-2016 14:54 #443
Hallo

ik ben 15 jaar oud en ik begin binnekort te werken bij de Albert Heijn ik moet 4uur in de week werken en mijn vraag is wat wordt mijn maand salaris en loon per uur? Reactie infoteur, 20-02-2020
Hallo Ali,
Dat hangt een beetje af van het werk dat je gaat doen:

https://financieel.infonu.nl/geld/162282-albert-heijn-2020-betaaldatum-loon-en-personeelskorting.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johan, 14-04-2016 16:28 #442
Hallo

Ik ben 15 en werk bij de kruidvat in mijn contract staat dat ik minimaal 40,03 per maand krijg. Klopt dit en wat is mijn uur loon?

mvg Reactie infoteur, 14-04-2016
Beste Johan,
Per uur verdien je ongeveer 2,80 euro, hoeveel per maand hangt dan af van het aantal gewerkte uren.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Yvonne, 12-04-2016 19:43 #441
HI

Mijn dochter is 16 en krijgt waarschijnlijk een baantje in een ijssalon, voor doordeweeks na school en in het weekend 1 of 2 dagen (is er nog loonverschil tussen zat of zondag?) Ook in de vakanties en op feestdagen.welk netto uurloon mag zij verwachten?

Met vr grt Yvon Reactie infoteur, 13-04-2016
Hi Yvonne,
Bruto is dat 3,20 euro per uur. Als het maar om weinig uren gaat, hoeft de ijssalon geen belasting in te houden en is dit bedrag ook netto 3,20 euro. De ijssalon mag altijd meer betalen. In de horeca wordt in het weekend niet altijd meer betaald, dus is dat een kwestie van onderlinge afspraken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kris, 08-04-2016 13:39 #440
Hoi!

Ik ben 34 jaar oud en werk als keuken medewerker/spoelkeuken, Ik heb een 0 uren contract, oproep, en werk ongeveer 25 uur per week. Mijn bruto is 9,26 klopt dat? (Ik heb meer dan 5 jaar ervaring in de keuken). Reactie infoteur, 09-04-2016
Hoi Kris,
Dat is precies het wettelijk minimumloon. Kennelijk wordt er met ervaring geen rekening gehouden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kits, 05-04-2016 10:11 #439
Hoi!

Ik ben 28 jaar oud en werk op een naschoolse opvang. Ik heb een 0 uren contract en verdien 12,72 bruto. Tevens zijn er stagiaires jonger dan ik en een lager opleidingsniveau die het zelfde uitbetaald krijgen bij het maken van overuren. Is dit allemaal correct?

Groet,
Kits Reactie infoteur, 05-04-2016
Beste Kits,
Het wettelijk minimumloon regelt het loon vanaf 23 jaar als bodem in markt. Het ligt voor de hand dat iemand met meer ervaring of een betere opleiding ook meer verdient, maar verplicht is dat niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Leo, 22-02-2016 20:11 #438
Hoi,

Ik ben 15 jaar en ga binnenkort 6 uur per week bij Kruidvat werken, wat zou mijn minimumjeugdloon per uur moeten zijn?

mvg Reactie infoteur, 23-02-2016
Hoi Leo,
Dat is ongeveer 2,80 euro per uur.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lisa, 10-02-2016 18:54 #437
Hoi,
Ik ben 15 jaar en werk sindskort bij de Kruidvat, 8 uur per week. Wat zou mijn uurloon moeten zijn?
Alvast bedankt!
Groetjes Lisa Reactie infoteur, 10-02-2016
Hoi Lisa,
Dat is ongeveer 2,80 euro per uur.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Stef, 06-01-2016 17:24 #436
Misschien dat ik er over heen lees. Maar als je 34 uur werkt met een 0 uren contract, heb je dan minimaal recht op € 9,63, € 8,98 of € 8,66? (Wettelijk minimumloon 1 juli 2015) Reactie infoteur, 07-01-2016
Beste Stef,
Het wettelijk minimumloon is een maandloon en daarom kan de beloning per uur per persoon anders zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Iris, 08-12-2015 00:23 #435
Hoi,

Ik ben 21 jaar (10-08-1994), ik werk in de horeca in de bediening en ik werk ongeveer 17 uur per week. Ik werk daar nu sinds een paar weken, alleen ik weet nog steeds niet mijn uurloon. Wat hoor ik minimaal te verdienen?

Groetjes,

Iris Reactie infoteur, 08-12-2015
Hoi Iris,
Omgerekend is uw minimale uurloon gelijk aan € 9,26 (januari 2016).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lisa, 02-12-2015 13:28 #434
Hoi,

Dit is mijn eerste maand bij de Kruidvat en ik ben deze week uitbetaald met 83 euro. Ik ben 17 en werk daar nu 3 uur per week met een bruto van 52 euro. Is mijn salaris niet te weinig?

Groet,
Lisa Reactie infoteur, 02-12-2015
Hoi Lisa,
Kloppen de bedragen wel? Je hebt recht op ongeveer 3,70 euro per uur als je 17 jaar bent.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lizet, 27-11-2015 15:07 #433
Mag je nog het minimumloon verdienen als je een vmbo diploma niveau 4 hebt? Of is de werkgever verplicht tot een hoger salaris? Reactie infoteur, 28-11-2015
Beste Lizet,
De werkgever is minimaal verplicht tot het minimumloon, de rest van de loonopbouw is aan de werkgever of de CAO waarin dit is geregeld. De zwaarte van de functie (functieomschrijving), en de opgebouwde ervaring spelen daarbij vaak een belangrijke rol. De opleiding alleen is meestal niet doorslaggevend, omdat ook iemand met een hoge opleiding een eenvoudige taak in een bedrijf kan hebben.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Carmen, 23-11-2015 17:32 #432
Hoi, ik had een klein vraagje ik werk nu bijna een jaartje bij de Hema en ben in oktober 16 geworden. hoeveel verdien ik dan nu per uur? ik heb een 4-uur contract.
Groetjes Carmen Reactie infoteur, 24-11-2015
Hoi Carmen,
Bij de Hema bestaat een volledige werkweek uit 38 uur. Dat betekent een uurloon van 3,16 euro.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Saskia, 09-11-2015 19:32 #431
Hoi,

ik heb een korte vraag. Ik ben 21 jaar en werk op dit moment bij een snackbar als horecamedewerker. Mijn loonuitbetaling verloopt via een payroll bedrijf die de ABU CAO hanteert. Toen ik mijn contract kreeg is hierop ingevuld dat ik 6,64 zou gaan verdienen (dit op basis van een 38 urige werkweek (zoals dat in de horeca-cao ook staat volgens mij?). Op mijn loonstrook staat echter dat mijn minimumloon 6,31 zou moeten bedragen (op basis van een 40 urige werkweek). Het payroll bedrijf die mijn loon regelt hanteert dus een 40 urige werkweek, terwijl in de horeca een 38 urige werkweek normaal is volgens mij. Ik word binnenkort 22 en nu vraag ik mij af wat mijn nieuwe uurloon gaat worden, hoort deze op basis van een 38 urige werkweek zoals mijn werkgever dit beoordeeld te zijn of de 40 urige zoals mijn payroll bedrijf dit berekend? Reactie infoteur, 14-06-2020
Hoi Saskia,
In de horeca geldt een 38 urige werkweek en heb je recht op het uurloon dat daar bij hoort.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jeannette, 03-10-2015 14:37 #430
Ik ben op 1 december 2013 begonnen bij de plus markt op de broodafdeling in salarisschaal A. Op 1 december 2014 zou ik dan over moeten gaan naar schaal B, op dat moment was ik 15 jaar en in schaal B staan er pas uurlonen vanaf 16 jaar. Hoe werkt dat dan, heb ik dan recht op het uurloon van een 16 jarige? Reactie infoteur, 04-10-2015
Beste Jeannette,
Daar lijkt het wel op omdat schaal B bij 16 jaar begint. Plus mag ook nog meer betalen, maar of ze daartoe bereid zullen zijn?
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marco, 31-08-2015 18:39 #429
Hallo,
Ik ben 13 jaar, werk met een 0 urencontract en werk in de vakantie gemiddeld 30 uur per week van gemiddeld 6:15 tot 17:30. Ik verdien 2,25. Ik werk al 2 jaar zwart en nu een half jaar wit. Mag dit? En hoeveel moet ik verdienen? Reactie infoteur, 09-10-2020
Hallo Marco,
Zwart werken mag niet, maar dat wist je vast wel. Een bedrag van 2,25 à 2,50 euro per uur lijkt me redelijk. Als je 15 bent, is het 2,60 à 2,90 per uur:

https://financieel.infonu.nl/geld/115166-vakantiewerk-2020-en-2021-regels.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dymphie, 24-08-2015 19:19 #428
Hi,
Ik ben 20 jaar, werk met een 0 uren contract in de horeca en werk in een normale maand tussen de 9 en 18 uur per week (partimer), de fulltimers werken 36 uur per week. Nu verdien ik sinds mijn 18e 5.80 per uur, eind deze maand word ik 21, heb ik nu recht op een hoger uurloon, zo ja, hoe veel is dat dan?
Alvast bedankt! Reactie infoteur, 25-08-2015
Hi Dymphie,
Elk jaar wordt het bedrag waarop je recht hebt hoger totdat de leeftijd van 23 jaar is bereikt. Bij 21 jaar hoort € 7,01 per uur.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

John, 16-07-2015 14:53 #427
Beste Zeemeeuw,
Mijn zoon (16 jaar) heeft zojuist een indiensttredingsovereenkomst ondertekend van het Kruidvat (A.S. Watson).
Uren 3 per week
Contractduur 5 weken
Functie: 399 Vakantiekracht
Salaris € 42,25 voor 5 weken
Dit betekent € 2,82 per uur
Hem wordt verteld dat dit hoger zal uitvallen ivm allerlei toeslagen. Volgens de CAO drogisterijen is voor vakantiekrachten het minimumjeugdloon van toepassing. Klopt zijn minimum jeugdloon?

Alvast bedankt. Reactie infoteur, 17-07-2015
Beste John,
Ik denk dat dit te laag is. Bij een volledige werkweek van 37 uur wordt het volledige maandbedrag minimumjeugdloon uitbetaald en dat zou voor uw zoon van 16 jaar ongeveer 3,20 euro per uur zijn. Het lijkt wel alsof hij de betaling voor een vijftienjarige krijgt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anna, 14-07-2015 14:15 #426
Ik ben 27 jaar, heb HAVO diploma en Propodeuse (HBO). Binnenkort ga ik part-time werken bij twee verschillede bedrijven, namelijk: 24 uur als receptie/baliemedewerker en 16 uur als administratief medewerker. Ik heb 1 jaar werkervaring. Wat hoor ik te verdienden? Alvast bedankt! Reactie infoteur, 14-06-2020
Beste Anna,
Dat hangt van de functiebeschrijving en het bedrijf af. Kijk eens naar

https://financieel.infonu.nl/geld/82420-wat-verdient-een-piloot-financieel-directeur-of-advocaat.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Petra, 25-06-2015 11:15 #425
Ik heb een vraag: ik ben 45, krijg 8.67 bruto per uur en maar 112% ploegentoeslag. Dit is produktiewerk, klopt dit wel? Reactie infoteur, 25-06-2015
Beste Petra,
Die 8,67 euro wordt waarschijnlijk € 8,70 per 1 juli 2015. De hoogte van de ploegentoeslag hangt af van de sector en de CAO waar je werkt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jerome, 01-06-2015 11:35 #424
Ik werk nu al 3 jaar in de horeca met een 0-uren contract, ben 20 jaar oud en verdien nu €6,48 netto. Dit is inclusief mijn vakantiegeld en loonheffing / 13e maand. Dit komt (volgens berekeningen) neer op €5,56 euro per uur. Betekent dit nu dat ik onder het minimumloon zit voor mijn leeftijd? Ik werk ongeveer 8 a 10 uur per week. Welk bruto uurloon mag ik vragen per uur? Reactie infoteur, 01-06-2015
Beste Jerome,
Uw minimumloon in de horeca bedraagt momenteel 5,61 euro per uur.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sam, 03-04-2015 23:07 #423
Het zijn belachelijke lage lonen. Ikzelf werk op een tankstadion 38 uur verdien 2030 bruto- 1550,- netto. Mooi loon zou je denken.Helaas valt vies tegen, aangezien ik geen aanspraak kan doen op welke subsidie dan ook. Alleen zorgtoeslag 24 euro per maand. Gezien de vaste lasten en hoge huurprijzen houd ik niet veel meer over dan iemand die alle subsidies ontvangt of in de uitkering zit. Daar moet ik 38 uur voor werken, velen avonden van huis tot 23:00,ochtenden werken 6:00 uur beginnen. feestdagen en weekenden werken. Je moet nooit meer dan 24 uur werken, als je alleen bent. Zodra je meer gaat werken en verdienen, vervallen alle subsidies. Je gaat er pas echt op vooruit als je gemiddeld rond de 2200 bruto zit of hoger…
Beste is dat je 24 uur werkt en de rest zwart, mag het niet zeggen, maar helaas zo werkt het hier in Nederland. Werken word niet beloont. Wat ik het ergste vind in dit land zijn de huurprijzen. Ik die geen huursubsidie krijgt, moet noodgedwongen iets zoeken wat enigszins betaalbaar is… Iemand met recht op huursubsidie kan zich een ruimer huis of duurder huurhuis nemen, hun krijgen daar de subsidie op… Mijn broer woont in een woning van 650 euro en krijgt 300 euro huursubsidie. U begrijpt me! Reactie infoteur, 04-04-2015
Beste Sam,
Ja.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Iem, 03-04-2015 12:32 #422
Hallo,

ik ben 24 jaar en werk met een contract van 36 uur per week.
ik verdien 1350 bruto klopt & mag dat?
(heb geen geldige papieren voor het werk dat ik verricht!)

Groeten, Reactie infoteur, 04-04-2015
Hallo Iem,
Dat hangt ervan af in welke sector u werkt. Als in uw sector 36 uur gebruikelijk is, hebt u recht op € 1.501,80 per maand. Als 40 uur gebruikelijk is, wordt dit ongeveer 1352 euro, ongeveer het bedrag dat u noemt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bayram, 31-03-2015 07:45 #421
Hoi
Ik werk 3 ploegen en ben uitzendkracht als ik vroeg werk krijg ik geen toeslag klopt dat?
Ben 38 jaar en verdien €9.38 en werk 37.5 uren per week maar nu krijg ik apart nog 35 cent bovenop en wordt apart uitgerekend kan dat?
Gr.Bayram Reactie infoteur, 31-03-2015
Hoi Bayram,
Als uitzendkracht bent u afhankelijk van de afspraken met het uitzendbureau. Bij een 38 urige werkweek hebt u recht op minimaal € 9,12 per uur.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Linda, 25-03-2015 22:59 #420
Goedendag,

Ik ben 38. Ik ben benieuwd hoeveel ik kan vragen, als ik eigenlijk op papier als financieel administratief medewerker bij een meubelbedrijf werk. Maar eigenlijk doe ik bijna alles op administratief vlak. Secretarieel, receptie, schoonmaak, persoonlijke administratie, maar ook "personeelszaken". Het is een klein bedrijf en ik werk momenteel 21 uur per week, maar dat kan uitgebreid worden tot 24 uur. En waar zou ik dit kunnen opzoeken?
Met vriendelijke groet,

Linda Reactie infoteur, 20-02-2020
Goedendag Linda,
Altijd bestaat minimaal het recht op het minimumloon. Afhankelijk van opleiding en ervaring kan dit verder oplopen. Kijk eens op een vacaturesite, ik kom daar bedragen tegen van 1.800 euro voltijds en hoger. Allerlei salarissen vindt u ook terug in het artikel:

https://financieel.infonu.nl/geld/82420-wat-verdient-een-piloot-financieel-directeur-of-advocaat.html

Verder is het vaak een kwestie van onderhandelen.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sunny Jansen, 06-03-2015 11:57 #419
Goedemiddag,

Door middel van mijn uitzend bureau heb ik een opdracht gekregen van 8,67 Brutto per uur als Medewerker IT Project Arnhem. Dit uitzendbureau valt onder de ABU-CAO, ik ben 24 jaar oud en ik heb 5.45 uur gewerkt. Hoeveel hoor ik te verdienen?

Met vriendelijke groet,
Sunny Jansen Reactie infoteur, 06-03-2015
Beste Sunny Jansen,
Kennelijk is men uitgegaan van een werkweek van 40 uur, terwijl 38 uur toch meer voor de hand ligt (€ 9,12 per uur).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sandy, 05-03-2015 15:47 #418
Dag,

ik werk bij een administratiekantoor als boekhoudster met een contract van 24 uur per week, wat is mijn uurloon?

Met vriendelijke groeten,
Sandy Reactie infoteur, 05-03-2015
Dag Sandy,
U komt dan minimaal uit op een uurloon van € 9,12.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Damion, 09-02-2015 12:27 #417
Hoi

ik werk als pizzabezorger en ben 7 januari 21 geworden. Mijn werkgever vertelt dat me loonsverhoging pas ingaat vanaf de nieuwe maand? dus dat wat ik na 7 januari als 21 jaar heb gewerkt ik alsnog als 20 jaar krijg uitbetaald. Klopt dit? en/of als dat zo is hoor ik dan niet een correctie te krijgen bij mijn volgende uitbetaling?

mvg Reactie infoteur, 10-02-2015
Hoi Damion,
De loonsverhoging gaat in op de dag dat je jarig bent. Ik kan me voorstellen dat dat de werkgever niet in die maand lukt, maar dan toch de eerstvolgende maand. Daarbij heb je dan nog recht op de extra betaling van de dagen in januari dat je 21 bent.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Brenda, 04-02-2015 13:02 #416
Hallo,

ik begin binnenkort met mijn nieuwe baan bij de praxis. ik heb een 9 uren contract dus werk minimaal 9 uur per week. wat wordt dan mijn uurloon?

Groeten Reactie infoteur, 04-02-2015
Hallo Brenda,
Er is een minimumloon, maar die is wel afhankelijk van je leeftijd. Een volledige werkweek bij Praxis is 38 uur.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans, 30-01-2015 13:01 #415
Hallo mijn naam is Hans, ik ben 27 jaar oud en ik werk sinds twee jaar in het magazijn, 32 uur per week. Wat is mijn minimumloon per uur?
Hans Reactie infoteur, 30-01-2015
Beste Hans,
Dat is € 9,63 per uur (exclusief vakantiegeld).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Roos, 25-01-2015 10:41 #414
Hallo,

Ik werk in een schoenenwinkel, hier heb ik een 12-32 uren contract. Wij zijn sinds 1 Januari 2015 elke zondag open, maar nu ben ik er achter gekomen dat wanneer je zo'n contract hebt je de zondag helemaal niet uitbetaald krijgt, maar dat het aantal gewerkte uren bij je vakantie uren op komt. Mag dit? Mijn collega's met een 0 uren contract krijgen de zondag uitbetaald met 200%. Zij krijgen geen vakantie uren.

Vriendelijke groet,

Roos Reactie infoteur, 26-01-2015
Beste Roos,
Overwerk en gespaarde uren, dat wil zeggen als u een keer meer uren draait dan uw gewone werkweek, kunnen als verlof worden uitbetaald, maar in de meeste gevallen krijgt men op de zaterdag, zondag en feestdagen een overwerkvergoeding. De werkgever bepaalt dat. Ik zou er toch eens naar vragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bregje, 10-01-2015 19:46 #413
Hallo,

Ik heb naast mijn studie een bijbaantje in een bioscoop en ben begin december 18 jaar geworden. Volgens mijn werkgever hoeft hij me pas vanaf 1 januari loon voor een 18-jarige te betalen en mag hij mij over de hele maand december, waarin ik veel uren heb gemaakt (met zon- en feestdagen) nog als 17 jaar beschouwen. Klopt dit? Reactie infoteur, 12-01-2015
Hallo Bregje,
De periodieke salarisverhoging op basis van leeftijd gaat in vanaf uw verjaardag. Als de administratie dat niet aan kan, krijgt u het bedrag de volgende maand extra uitbetaald. De loonsverhoging geldt dus vanaf de gehele loonperiode waarin de werknemer jarig is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vraagje, 25-11-2014 18:10 #412
Ik werk als kapster ( salonassistent ) ben 19 jaar en werk 32 uur in de week was is mijn minimale uurloon? En hoe weet ik of ik in de juiste functie gezet ben Reactie infoteur, 26-11-2014
Beste Vraagje,
Een normale arbeidsweek in de kappersbranche is 38 uur en dan heb je recht op minimaal € 4,79 per uur (1 januari 2015). Vooral je ervaring bepaalt in welke functie je instapt (van junior styliste tot topstyliste).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Oswald Scheerder, 12-11-2014 17:08 #411
Hallo,

Ik werk in de horeca, dat is bikkelen en geen enkel probleem. Maar mn baas loopt er vaak de kantjes van af. Zo werk ik 16 uur per dag met heel af en toe een rookpauze, dit vind ik niet zo heel erg maar ik heb nog wel 300 overuren. Vroeger betaalde hij die altijd zwart maar zoveel zwart geld heeft hij niet meer en wil dit wit gaan doen. Wat hou ik hieraan over? De helft? Want als dat het geval is gaan we het met de ARBO ook wit spelen zou ik zo denken?
Ik heb een contract voor 30 uur per maand en verdien nu 6,41 euro per uur. Er is al wel gesproken over een 0-uren contract, dan ga ik 7 euro per uur verdienen. Alleen blijven die overuren dan nog steeds staan.
Wat krijg ik voor mn overuren terug te zien en wat kan ik er eventueel aan veranderen?

Groeten,
Oswald Scheerder
18 jaar Reactie infoteur, 20-02-2020
Hallo Oswald Scheerder,
Bij overuren betaal je het bijzonder tarief dat hoger kan zijn dan je normale belastingtarief. Het verschil kun je vervolgens bij de Belastingdienst terugvragen:

https://financieel.infonu.nl/belasting/62578-bijzonder-tarief-loonheffing.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Michiel, 05-11-2014 15:58 #410
Hallo,

Ik werk sinds kort bij een restaurant waar ik een 0 uren contract heb gekregen. Ik ben 17 jaar en verdien 3.59 euro per uur. Kan dit? hoeveel uur mag ik maximaal per dag / week werken?

Alvast bedankt.
M.V.G.
Michiel Reactie infoteur, 09-10-2020
Beste Michiel,
Als je 17 jaar bent, is een werkdag van 9 uur toegestaan. Zie voor de regels:

https://financieel.infonu.nl/geld/115166-vakantiewerk-2020-en-2021-regels.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hesti, 01-11-2014 21:26 #409
Hallo,

Ik werk sinds als schoonmaaker bij een hotel.
ik werk ook op zaterdag en zondag.
Ik ben 40 jaar.
ik heb 0-urencontract.
Wat is mijn minimum netto uurloon wat ik dien te ontvangen? en mogelijk weekend toeslag?

groeten,
hesti Reactie infoteur, 02-11-2014
Hallo Hesti,
Dan heb je recht op € 9,12 bruto per uur (exclusief vakantiegeld).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Robert Macdaniel, 04-10-2014 23:31 #408
Hallo,

Ik werk sinds als oproepkrachtkort bij een restaurand (bediening)
Meestal de ene week vrijdagavond en de andere week zaterdagavond.
Het zijn avonden van half 6 tot 1 uur.
Ik ben 17 jaar.
Komende week krijg ik mijn 0 urencontract.
Wat is mijn minimum uurloon wat ik dien te ontvangen incl vakantiebijslag en mogenlijk avond/weekend toeslag?

Groeten,
Robert Macdaniel Reactie infoteur, 05-10-2014
Hallo Robert Macdaniel,
In de horeca is het minimumjeugdloon voor een 17-jarige per uur 3,58 euro (3,87 euro incl. 8% vakantiebijslag).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Eva, 04-07-2014 17:27 #407
Hallo,
Ik ben deze week aangenomen als vakantiekracht in de zorg (hulp bij het huishouden) en mijn bruto uurloon is €9,02. Ik belde ze op, omdat ik 23 jaar ben en zij uitgaan van een volledige werkweek van 36 uur, dus ik zou dan €9,58 krijgen. Toen vertelden ze me dat ze alleen bij vast personeel uitgaan van 36 urige werkweken en bij ons van 40 uur en daarnaast geven ze vanaf 22 jaar iedereen hetzelfde loon dus dat zou uitkomen op €7,33. Ik mocht dus 'blij' zijn met €9,02 per uur.
Mag dit wel? Mogen ze bij vakantiekrachten uitgaan van een werkweek van 40 uur ipv 36 (terwijl ik maar 15 uur per week zal mogen werken)?

Groetjes Eva Reactie infoteur, 05-07-2014
Hallo Eva,
Het uurloon van €9,02 hoort bij een 38 urige werkweek. Dat zou overeenstemmen met de CAO voor huishoudelijke zorg. Zie bijvoorbeeld (beetje gedateerd maar toch): http://tinyurl.com/ntqo453
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Annelies, 23-06-2014 22:49 #406
Beste Zeemeeuw,
Mijn Italiaanse vriend heeft vandaag een sollicitatiegesprek gehad voor de functie van "Callcentre B2B". Op het einde van het gesprek hebben ze hem meegedeeld dat de functie maar 24 uur per week is en dat hij 750 euro Bruto zou verdienen. Nu, dit is onder het minimumloon, toch? Hij is ouder dan 30. Reactie infoteur, 23-06-2014
Beste Annelies,
Voor een callcenter is een volledige werkweek 40 uur. Dan heeft je vriend minimaal recht op 24/40 deel (=3/5) van 1495 euro=897 euro per maand. Hij krijgt dus te weinig.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rob, 24-04-2014 21:01 #405
Ik ga bij een koekjesfabriek werken via een uitzendbureau.
Ik heb het loon vanaf 23 jaar en verdien dan bruto 9,33 euro per uur en ga 2 dagen per week werken. Ik moet in 3 ploegen gaan werken ook avond en nachtdiensten. Hoeveel is die toeslag?
werktijden zijn 7-15 uur 15 tot 23 uur en 23 tot 7 uur

Met vriendelijke groet Rob Reactie infoteur, 25-04-2014
Beste Rob,
Er is een CAO zoetwaren 2014. Er zijn verschillende roostertoeslagen mogelijk afhankelijk van de grootte van de ploeg en de tijden. Het uitzendbureau moet kunnen aangeven wat op u van toepassing is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jian, 30-03-2014 23:44 #404
Hallo, ik ben 16 en heb een 0-uren contract in de horeca (bijbaantje). Ik werk vaak 's avonds na 10 uur, en zaterdag/zondag avond, heb ik recht op onregelmatigheidstoeslag, en zoja om hoeveel procent gaat dat dan? Ik werk gemiddeld 12 uur per week.
Dank voor jullie reactie! Reactie infoteur, 14-06-2020
Hallo Jian,
Werken op zaterdag en zondag hoort er in de horeca bij. Alleen voor nachtwerk kan er een extra beloning worden gegven. Ook voor overwerk (meer dan 38 uur per week) kan een extra beloning worden gegeven in de vorm van extra verlof.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mandy, 16-02-2014 22:32 #403
Hi,
Ik werk sinds kort in een kledingwinkel op basis van een 0 uren contract. Ben 19 jaar en verdien €4,77 bruto per uur. Is dat niet te weinig? Reactie infoteur, 17-02-2014
Hi Mandy,
Als dat exclusief vakantiegeld is, is het goed (4,74 euro per uur).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem, 09-12-2013 14:19 #402
Goedenmiddag,
ik ga in 2014 24 uur per week werken in de horeca. wat is mijn minimale uurloon? ben 24 jaar. Reactie infoteur, 09-12-2013
Hallo anoniem,
Dab heb je recht op een wettelijk minimum loon van 938 euro per maand en 9,02 euro per uur.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem, 03-12-2013 13:35 #401
Beste,

Een handige site om door te lezen, toch heb ik nog een vraag. Ik begrijp uit onderstaande vragen dat een nul-uren contract gezien kan worden als een 38 uren contract. Dus als ik het minimum loon wil weten van een (horeca) medewerker op basis van een nul-uren contract, kan ik in de tabel kijken van een 38 uur contract? Ook al werk ik (bijvoorbeeld) de ene week 0, de andere week 8, en de week erop bijv. 42 uur? Dan is het minimumloon van een 23 jarige (of ouder) met een nul-uren contract op dit moment dus €8,92.

Heeft u ook enig idee waar ik terecht kan met vragen over mijn loon? Ik heb het idee dat ik te weinig per uur verdien, maar mijn loonstrookje is zo ingewikkeld dat ik (en mijn naasten) er niet uit komen wat mijn uur-loon momenteel is.

Vriendelijk bedankt! Reactie infoteur, 14-06-2020
Beste anoniem,
Er is geen wet voor het wettelijk minimumloon of minimum jeugdloon per uur, wel voor het minimumloon per maand bij een volledige werktijd. Om dan de minimale beloning per uur te berekenen bekijkt u hoeveel uren in betreffende branche in een volledige werkweek zitten en deelt dat vervolgens op elkaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

C. Martina, 06-11-2013 22:34 #400
Nou ik heb een vraag, Ik ben 15 jaar en ik werk 12 uur per week bij de HEMA, hoeveel is dat dan per maand, want ik zie bij het tabel alleen hoeveel je verdiend bij 36 uur per week.

Met vriendelijke groet.

C. Martina Reactie infoteur, 07-11-2013
Beste C. Martina,
Die 36 uur slaan op het aantal uren dat in de sector gebruikelijk is. Bij de Hema is dat 38 uur. Dus verdien je als je vijftien jaar bent minimaal € 2,69 per uur.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

N. Klomp, 05-11-2013 12:39 #399
Ik heb een vraag wat is het loon dat ik verdienen mag, netto? ik ben van 19-04-1954 en gehuwd.
vriendelijk dank Nico Klomp Reactie infoteur, 27-08-2020
Beste N. Klomp,
Hoeveel u belastingvrij mag verdienen, hangt af van uw persoonlijke situatie:

https://financieel.infonu.nl/sparen/92981-belastingvrij-sparen-in-2020-en-2021.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Steyn, 02-11-2013 13:09 #398
Beste,

Ik wil een bedrijf beginnen waarin ik huishoudelijk hulp verleen. Werknemers gaan op oproepbasis bij klanten aan de slag. Onduidelijk is alleen welk contracttype ik mijn werknemers moet aanbieden. Omdat de werktijden onregelmatig zijn en werknemers alleen aan de slag gaan als er werk is tast ik hierover in het duister, contracten met vaste tijden zijn hierdoor onmogelijk. Ben ik een bemiddelaar die rekening moet houden met de regel dienstverlening aan huis of moet ik mijn werknemers nulurencontracten aanbieden? Het is niet de bedoeling dat mijn werknemers vaste klanten krijgen maar juist dat ze elk klus opnieuw aan de klant worden gekoppeld. Daarnaast ben ik benieuwd naar de extra kosten die ik heb voor mijn werknemers? Verzekeringen, vakantietoeslagen en dergelijke.

met vriendelijke groet,

Steyn Reactie infoteur, 14-06-2020
Beste Steyn,
Het is de vraag of u werkgever wilt zijn en zij uw werknemers worden of dat u een administratieve doorgeefluikt bent van opdrachten waarbij de opdrachtnemers (de huishoudelijke hulp) eigen baas worden. De Kamer van Koophandel kan u daarbij helpen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Yolandw, 18-10-2013 22:19 #397
Zou u mij kunnen vertellen wat een salaris moet zijn van een 19 jarige junior kapster.ik werk 30 uur per week. Bvd. Yolanda Reactie infoteur, 14-06-2020
Beste Yolandw,
Dat hangt van de werkgever af. Wel is het zo dat het minimumloon het minste is wat moet worden uitbetaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mp, 01-10-2013 13:32 #396
Hallo,

Ik heb een vraagje, Ik ben 25 jaar en werk als administratief medewerker (5 jaar) maar ik ben in bezit van praktijkdiploma boekhouden (mbo4) en mbo administratie medewerker (mbo3) ik verdien 9.50€ per uur. verdien ik wel genoeg?
Ik heb geen cao en bouw ook geen pensioen op. jaarlijks krijg ik ook geen salaris verhoging. ik heb op diverse sites gekeken maar niks kunnen vinden. Reactie infoteur, 01-10-2013
Hallo Mp,
Dat is het minimumloon, wat minimaal is voorgeschreven. Maar het mag meer zijn en er zullen werkgevers zijn die u meer bieden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ninno, 12-09-2013 02:54 #395
Hallo ik ben 18 jaar en heb een 32 uur contract bij de praxis en verdien 4.16 per uur klopt dit en binnenkort word ik 19 op hoeveel per uur heb ik dan recht? Reactie infoteur, 12-09-2013
Hallo Nino,
Praxis heeft een volledige werkweer van 36 uur. Dat zou een uurloon betekenen van 4,21 euro en volgend jaar van ongeveer 5 euro.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joost, 04-09-2013 16:22 #394
Hallo,

Ik ben al bijna 4 jaar werkzaam als boekhoudkundig medewerker (MBO3). Ik ben 22 en ik verdien € 1350,- bruto per maand, op basis van een werkweek van 38 uur. Gezien het minimumloon zit dit er boven, maar zijn er regels m.b.t. werkervaring/ diploma? Ik heb op diverse sites gekeken wat het startsalaris ongeveer is, dit varieert van €1500 - €1800. Naar mijn idee wordt ik karig betaald klopt dit? Mijn loon gaat alleen omhoog met een eventuele CAO-verhogingen en niet met mijn verjaardag, mag dit? Reactie infoteur, 14-06-2020
Hallo Joost,
1. Het wettelijk minimum loon is het loon waarop u minimaal recht hebt. Door ervaring of een zware functie met meer verantwoordelijkheden kunt u meer verdienen. Dat laatste, het meer verdienen, hangt van uw werkgever en de afspraken in de CAO af en is niet wettelijk bepaald.
2. Bij een functie als boekhouder is meestal een functiebeschrijving aanwezig en een functiewaardering. Probeer die boven tafel te halen om te zien of u wel juist betaald wordt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Melissa, 02-09-2013 03:52 #393
Hallo.

Sinds mijn 22e werk ik als receptioniste via een uitzendbureau als invalskracht. Hierdoor is het nooit duidelijk wat mijn rooster per maand is - desalniettemin werk ik voor een invalskracht best veel.

Mijn bruto uurloon is altijd hetzelfde, €9.26 bruto als 22-jarige, heden ten dage als 23-jarige en over twee maanden word ik 24. Ik ben sinds 08-08-2012 in dienst. 08-08-2012 tot 31-10-2012 was ik 22, €9.26 || 01-11-2012 tot 30-06-2013, 23 jaar €9.26 || 01-07-2013 tot 31-10-2013, 23 jaar €9.26
Op de website van het desbetreffende uitzendbureau staat zelf ook een tabel, waarin zij aangeven dat 23-jarigen en ouder in 2012 een minimum bruto uurloon van €9.49 horen te verdienen. Echter verdien ik dat niet.

Als 22-jarige verdiende ik veel gezien mijn leeftijd. Maar klopt de verhouding ook als 23-jarige? En hoe zit dat als ik over minder dan twee maanden 24 ben? Reactie infoteur, 02-09-2013
Beste Melissa,
Het wettelijk minimumloon is een minimuminkomen waarop u vanaf 21 jaar minimaal recht hebt. Dit inkomen gaat elk jaar iets omhoog. Bovendien kunnen ervaring en opleiding zorgen voor een hoger inkomen. Ik zou als ik u was toch eens vragen waarom u minder ontvangt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Md, 24-07-2013 13:30 #392
Hey, Ik ben een 22 jarige bezorger. Ik begin net met werken en heb mijn eerste loonstrookje binnen met een bruto uurloon van €6,80. Dat is technisch gezien onder mijn minimum. Maar ik heb een 0-uren contract en ik weet niet zeker of die regels daar ook van toepassing zijn. Kan ik er iets van zeggen of moet ik maar gewoon langere dagen maken;) Reactie infoteur, 24-07-2013
Hey Md,
De regels voor een nulurencontract zijn qua minimale beloning niet anders dan voor een ander contract en dan is 6,80 euro per uur te weinig.

Niels Hankel, 23-07-2013 15:14 #391
Hallo, Ik ben 21 jaar en zit nu bijna 2 jaar in de ziektewet. nu wil het UWV dat ik een 0 urencontract krijg bij mijn oude baas. deze wil hier wel aan meewerken maar wil mij bruto € 6 per uur geven. Mag dit? Wat is het minimum bij een o uren contract? Bij een 36 urige werkweek ligt dit op € 6,87. Ik ben 2e automonteur. Reactie infoteur, 23-07-2013
Hallo Niels Hankel,
Er is niet zoiets als een wettelijk minimumloon per uur, maar wel een wettelijk minimumloon bij een volledige werkweek. Als je zo terug rekent naar de beloning per uur, is 6 euro te laag.

Ikee, 19-07-2013 09:37 #390
Ik ben 16 jaar en heb een 0 uren contract in de horeca maar ik verdien maar €2,70 per uur. wat is het minimum jeugdloon voor een 16-jarige? Reactie infoteur, 19-07-2013
Beste ikee,
Het minimumbedrag per uur is in jouw geval € 3,10.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jim, 15-07-2013 07:37 #389
Hallo.
Ik ga beginnen met een bbl opleiding als automonteur. 1 dag in de week na school de rest werken. Ben 31 jaar en wat zal mijn netto maandloon zijn? Reactie infoteur, 15-07-2013
Hallo Jim,
Het netto minimum maandloon bij een vijfdaagse werkweek is voor iemand van 31 jaar dan ongeveer 1100 euro. Bij vier dagen ongeveer 900 euro (exclusief vakantiegeld).

K., 24-06-2013 12:44 #388
Hallo,

Ik heb een vraag. Wat is de minimale leeftijd om als vakantiewerk in een cafetaria te mogen werken? Reactie infoteur, 09-10-2020
Hallo K,
Werken in een cafetaria is toegestaan op voorwaarde dat het geen gevaarlijk werk is. Frituren bijvoorbeeld is zonder toezicht niet toegestaan. Zie voor de regels voor vakantiewerk en de minimale leeftijd daarbij:

https://financieel.infonu.nl/geld/115166-vakantiewerk-2020-en-2021-regels.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Geert, 05-06-2013 23:15 #387
Hallo,

ik ben 16 jaar oud en werk in de horeca met een 0-uren contract ik krijg 3,43 netto maar vind dit erg weinig, kunt u me me aanraden of ik een loonsverhoging zal aanvragen? Reactie infoteur, 06-06-2013
Hallo Geert,
Helaas komt dat overeen met het minimum jeugdloon. Met andere woorden: vragen kan altijd, maar men is nergens toe verplicht.

Nathalie, 03-06-2013 23:14 #386
Hallo beste lezer,

Ik heb een vraag over mijn loon mij een sportschool, ik werk gemiddeld 14u per week en verdien 7.65 (en krijg geen vakantiebijslag). Ik ben afgelopen week 22 geworden en mijn werknemer vertelde mij dat ik niet meer zou verdienen? Is dit niet onder het minimum loon?

Ik kan er helaas niet uitkomen of iets vinden wat betreft de CAO voor de fitness branche. Reactie infoteur, 04-06-2013
Beste Nathalie,
7,65 euro per uur zou kloppen bij een normale werkweek in deze branche van 38 uur.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hovik, 28-05-2013 14:31 #385
Hallo allemaal, ik ben 17 jaar oud en ik werk in horeca. ik heb 0 uur contract en nu wil ik weten hoeveel ik per uur krijg bij 0 uur contract. Is 0 uur contract gebaseerd op het loon van 36 uur per week? Reactie infoteur, 28-05-2013
Hallo Hovik,
Het loon per uur in de horeca is gebaseerd op een normale werkweek van 38 uur. Dat betekent in jouw geval een uurloon van € 3,54 per 1 juli 2013 (exclusief 8% vakantiebijslag).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bo, 08-05-2013 12:07 #384
Ik heb gereageerd op een thuishulpfunctie. Wat is het minimumloon wat ik moet verdienen?
6-20 uur per week. Reactie infoteur, 08-05-2013
Beste Bo,
Als je 23 jaar of ouder bent heb je recht op het minimumloon. Het hangt er een beetje vanaf waar u die functie vervult, maar uitgaand evan een volldegige werkweek van 36 uur, bedraagt het minimumloon bij 20 uur 695 euro per maand bruto.

Kim, 23-04-2013 18:12 #383
Ik ben 14 en ik zou graag een vakantiebaantje willen. ik heb een vacature gevonden waarbij ik moet schoonmaken en maaltijden verstrekken. kan ik dat dan wel gewoon doen? Reactie infoteur, 24-04-2013
Beste Kim,
Dat mag zolang het geen gevaarlijk werk is (gevaarlijke stoffen) en iemand je in de gaten houdt.

Ta, 10-04-2013 15:49 #382
Hallo,

Ik ben 23 jaar. Ik als huishoudelijke hulp met een 0-urencontract maar werk gemiddeld 32 uur per week. Wat zou ik nu als minimumloon moeten ontvangen?
Bedankt.
Gr. Ta Reactie infoteur, 10-04-2013
Hallo Ta,
Een volle werkweerk in jouw sector bedraagt 38 uur. Bij 32 uur heb je dan recht op een minimumloon van 1052 euro per maand exclusief vakantiegeld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Danique, 02-04-2013 18:28 #381
Hallo,

ik heb een vraag. Wat is het minimumloon per uur voor mij?
Ik ben 18 jaar en werk in een supermarkt. Ik werk alleen op zaterdagen en vakanties en mijn langste dagen bestaan uit 10 uur op de werkvloer, waarvan wel bijna 2 uur pauze totaal.
Gr Danique Reactie infoteur, 03-04-2013
Hallo Danique,
Het minimumloon per uur is dan 3,86 euro.

Benjamin, 21-03-2013 13:09 #380
Hallo,

Ik werk in een bedrijf wat zowel een eigen bakkerij als lunchroom en verkoop winkel voor brood heeft, eerst werkte ik op de locatie waar de lunchroom was, mijn taak daar was bediening en afwas, sinds ongeveer een jaar werk ik nu op de locatie waar de bakkerij is. Mijn taak hier is het maken van brood/banket, en het inpakken van brood zodat het vervoert kan worden naar de verkoop locatie.
Sinds ik de overstap heb gemaakt ben ik meer gaan verdienen, van ongeveer 5,50 naar 7,00 per uur. Nu kwam ik de volgende site tegen:
http://www.salaris-informatie.nl/images/stories/CAO/bakkers/CAO-lonen_CAO_bakkers_2012.pdf
Hierop staat het CAO voor bakkersbedrijven. Gezien mijn taken die ik uitvoer zal ik volgens mijzelf onder productiepersoneel vallen. Hier staat dat het minimum loon voor een 19 jarige in de categorie productiepersoneel 9,33 per uur zou moeten zijn. Nu krijg ik dit lang niet, en ben op mijn baas af gestapt om dit te vertellen. Zij vertelde mij dat ik geregistreerd sta als verkoopmedewerker. Bij die functie-omschrijving krijg ik wel royaal uitbetaalt, maar kan dit zomaar?
ik bedoel: kan ik zomaar onder verkoopmedewerker geregistreerd staan, terwijl ik nul uur als verkoper aan de slag ben, en 10 uur per week productie voor mijn kiezen krijg? Alvast vriendelijk bedankt, groeten Benjamin Reactie infoteur, 01-04-2013
Hallo Benjamin,
Dit is niet netjes neen. Je hoort het werk te doen dat bij je aanstelling hoort en de daarbij behorende functioneringsbeschrijving.

Jasper, 07-03-2013 22:25 #379
Ik ben 15. Ik ga misschien werken bij ah. Hoe kan het zo zijn dat ik 430$ verdien in een maand? Is dat niet een beetje weinig voor mijn leeftijd? Reactie infoteur, 10-03-2013
Beste Jasper,
Wat verdient een 15-jarige? Het minimumjeugdloon is niet zo hoog, namelijk 440 euro voor een volledige werkweek.

Koert, 03-03-2013 16:18 #378
Hallo,

Ik ben 21 jaar en werk in de horeca in een eetcafe op basis van een 0 uren contract. Nu heb ik de volgende taken, barwerk, bedienen, afrekenen, kassa tellen en storten en het cafe afsluiten.

Nu staat er het volgende op mijn loonstrook.
Datum in dienst 01-11-2011 Uurloon
€ 6, 64 Minimumloon € 200, 55 (21jr)
Tabel Wit
Met loonheffingskorting

Is dit niet te weinig gezien de extra taken die ik doe als horecamedewerker. Dit bedrag verdiende ik tevens toen ik 20 was dus ben ik niet omhoog gegaan. En mijn collega van 22 verdiend 2 euro meer dan ik dat doe.

ik heb dus geen idee of dit klopt en welke stappen ik kan ondernemen heb ik nog extra loon te goed of niet moet ik meer verdienen?

Met vriendelijke groet,

Koert-jan Reactie infoteur, 10-03-2013
Hallo Koert-Jan,
Het is ongeveer het minimumloon (exclusief vakantie uitkering). Je kunt je werkgever rustig vragen of je iets meer kunt verdienen.

B., 28-02-2013 13:22 #377
Hallo ik werk nu bijna 3 jaar in een cafetaria met nog steeds een 0 urencontract. Ik verdien 8,75 per uur inclusief vakantiegeld! maar vraag me af of dit niet veel te weinig is, en heb al aantal keren gevraagd on 20 uur contract maar tevergeefs, mag dit? Reactie infoteur, 10-03-2013
Hallo B,
Het bedrag per uur is ook afhankelijk van je leeftijd (zie tabellen in artikel). Een werkgever is niet verplicht om een 20 uren contract te geven.

Demi, 01-02-2013 16:15 #376
Geachte heer/mevrouw,

Ik ben 19 jaar, en werk bij "Plus Supermarkt", ik verdien 4, 41 per uur, ik heb een nul- uren contract.
Ik maak overgeveer per week +- 15 uur. Ben ik onderbetaald?

Ik kijk uit naar uw reactie,
bedankt voor uw aandacht,

mvg

Demi T. Reactie infoteur, 18-02-2013
Beste Demi,
Dat is iets te laag, je hebt recht op 4,45 euro per uur.

Myriam Verschueren, 24-12-2012 15:37 #375
Geachte,

Mijn vraag is ik werk sinds kort in de horeca, ben 43jaar oud en werk 100u per maand ongeveer ik krijg nu een bruto uurloon 9.55 vakantiegeld is in dit bedrag inbegrepen, is dit voldoende of wordt ik zwaar onderbetaald, en wordt ik hier ook nog op belast?

myriam Reactie infoteur, 03-01-2013
Beste Myriam Verschueren,
Ik kom uit op 9,64 euro per uur sinds 1 januari 2013. Ietsje meer dus.

Danielle, 18-12-2012 20:14 #374
Hallo,

Ik ben 21 jaar en werk in de horeca. Ik heb een horeca diploma. Wat is voor mij het minimum bruto uurloon?

m.v.g.
Danielle Reactie infoteur, 22-12-2012
Hallo Danielle,
In de horeca bestaat een gemiddelde volledige werkweek uit 38 uur. Als je 21 jaar bent, betekent dat een minimumuurloon van 6,40 euro exclusief vakantie uitkering.

E. van de Velde, 17-12-2012 14:53 #373
L.S., ik werk voor een promotieburo op basis van een nulurenkontrakt. De verlening per uur is €8, 63 en €10, 03 inclusief vakantiegeld. Kunt u mij aangeven hoeveel zij mij moeten betalen in de avonduren en op zondag. Zij betalen nu in de avonduren geen extra en op zondag 150%. Indien dit meer moet zijn, hoe kan ik dat alsnog terugvorderen?
Met vr groet
E vd Velde Reactie infoteur, 22-12-2012
Beste E. van de Velde,
Als er sprake is van overuren, kan er sprake zijn van een toeslag. Maar in veel gevallen wordt later op de dag werken niet als overuren gezien of gecompenseerd door middel van meer verlof. In het weekend hebt u in de meeste gevallen wel recht op een toeslag. Zie daarvoor ook uw CAO.

Lisa, 07-12-2012 06:16 #372
L.s.,
mijn dochter werkt nu bijna twee jaar bij een groot horeca concern. Ze werkt daar op een 0-uren contract. De laatste 3 maanden werkt ze 40 of meer uur per week. Nu wordt ze plotseling een hele week uitgeroosterd en ook de daaropvolgende week slechts kort ingezet. Daarbij heeft ze nog geen vaste aanstelling mogen ontvangen. Mag dat met inachtneming van de nieuwe cao horeca? Reactie infoteur, 22-12-2012
Beste Lisa,
Een nuluren contract is een contract zonder vaste arbeidsduur en dus zonder garantie op werk. Wat uw dochter overkomt mag dus helaas wel.

Rutger, 15-11-2012 00:45 #371
Geachte redactie,

Allereerst bedankt voor de reactie. Echter, ik zit nog met een brandende vraag:
Ik ben 20 jaar en werk parttime in de horeca en verdien €4,00 netto per uur. Is dit niet onder het wettelijk minimumloon? Reactie infoteur, 19-11-2012
Beste Rutger,
Dat hangt ervan af of er belasting wordt ingehouden. Als er geen belasting is ingehouden verdien je per uur 1,45 euro te weinig excl. vakantie-uitkering. Als er wel belasting is ingehouden, kun je die bij de belastingdienst terugvragen.

Rutger, 14-11-2012 00:14 #370
Hallo, Ik ben 20 jaar en werk in de horeca. Ik heb een 0-uren contract en werk afgerond 10 uur per week. Op het werk zeggen ze dat omdat ik een 0-uren contract heb er nergens ondertekent hoeft te worden, ik vroeg mij of of dit klopt? Daarnaast zegt mijn baas dat ik €4, 00 netto per uur verdien, is dit niet lager dan wat ik minimum behoor te krijgen? Ik probeer her en der te vinden wat ik nou precies minimum hoor te verdienen maar bijna alle minimumlonen zijn gebaseerd op een 36, 48 of 40-urige werkweek.

Alvast bedankt! Reactie infoteur, 14-11-2012
Hallo Rutger,
Ook een nul uren contract is een arbeidsovereenkomst die door beide partijen wordt ondertekend. Er zijn alleen geen vaste werkuren.

Vincent, 17-10-2012 01:06 #369
Hallo, ik ben 18 jaar en werk in de horeca. Ik heb een 18 uren contract en ben parttimer.

Ik verdien(de) al meer dan het minimumloon, maar sinds een aantal maanden heb ik een leidinggevende functie gekregen. Hierbij werk ik vaak meer uren, moet ik mensen aansturen en komt meer werk en stress bij kijken. Maar mijn salaris word niet verhoogd (de overuren worden wel betaald).

Heb ik vanwege mijn 'promotie' recht op meer loon?

Ik heb namelijk geen nieuw contract gehad waarin ik als leidinggevende word gemaakt en het is voor mij alleen maar meer en zwaarder werk. Reactie infoteur, 19-10-2012
Hallo Vincent,
Bij een zwaardere functie hoort meestal een hoger loon. Ik heb de indruk dat je een zwaardere taak hebt gekregen, maar dat dat niet op papier is gezet. Je kunt altijd vragen om dat alsnog te doen (plus een hoger loon natuurlijk).

Yusuf, 10-10-2012 23:55 #368
İk ben een niveau 2 leerling, ik volg het opleiding motervoertuigen als BBL. Ik werk 4 dagen in de week van 09:00 tot 18:00, en ben 20 jaar oud, wat is mijn minimum netto jeugdloon? Reactie infoteur, 11-10-2012
Beste Yusuf,
Het bruto minimumloon is ongeveer 710 euro. Netto is dat ongeveer 650 euro.

Tim, 03-10-2012 01:31 #367
Hallo
Ik wil me om laten scholen in de zorg ben 39 j en nu was de vraag wat verdient nu iemand van 39 j nu in de zorg? Wil graag dan wel weer 40 uur werken.
Groetjes Reactie infoteur, 11-10-2012
Hallo Tim,
De beloning hangt helemaal van de functie af, maar moet minimaal het wettelijk minimum loon zijn.

Jeffrey, 17-09-2012 14:30 #366
Hallo

Ik had bij een sportschool een contact van 12 uur in de week. Nu hebben ze geen genoeg uren voor het personeel en vinden dat ik maar thuis moet blijven zonder dat ik iets krijg betaald. Mijn contract was voor onbepaalde tijd. Mag dit zomaar? Reactie infoteur, 21-09-2012
Hallo Jeffrey,
Als het geen oproepcontract is of een nul uren contract, moet u worden doorbetaald.

Wim, 22-08-2012 16:24 #365
Beste Redactie.

Ik ben 19 jaar en werk in de Horeca met een 0 uren contract. Moet ik ook een contract of arbeidsovereenkomst krijgen en tekenen?

Geld voor avond en weekend werk dezelfde minimum loon? Ik begin vaak om 9:30 uur en ben om 22:30 uur klaar. Reactie infoteur, 24-08-2012
Beste Wim,
1. Bij een nul urencontract krijgt u een contract dat uw arbeidsovereenkomst is, maar dat geen werkuren garandeert.
2. 's - avonds werken is in de horeca normaal en wordt (uitgezonderd de feestdagen) niet extra vergoed.

Arap, 14-08-2012 16:09 #364
Ik ben 18 jaar en werk bij newyork pizza, en ik heb de functie manager. Ik verdien 7.50 per uur exclusief vakantie geld enz. Maar mijn vraag is ik krijg af en toe mijn loon te laat. Wat kan ik daar aan doen? Reactie infoteur, 17-08-2012
Beste Arap,
Ik zou de personeelsafdeling eens vriendelijk vragen waarom u uw salaris soms laat ontvangt. Misschien gebeurt dit bij meer medewerkers.

Robbin, 06-08-2012 21:15 #363
Hallo,

Ik ben 17 jaar en ik werk nu 2 weken bij praxis. Ik heb zo'n beetje mijn contract doorgekeken. Daarop staat dat ik 3, 30 bruto krijg per uur. En ik vraag mij af of dit onder het minimumjeugdloon zit?
Ik werk 20 uur per week, maar ook 1 keer 25 uur.

Mvg. Reactie infoteur, 07-08-2012
Hallo Robin,
In de doe het zelf branche geldt een werkweek van 38 uur. Daar hoort een uurloon bij van 3,47 euro voor iemand van 17 jaar oud exclusief vakantiegeld.

Erwin, 26-07-2012 21:42 #362
Hallo.

ik had een vraag ik ben 18 jaar en ik werk in de horeca ik heb een 0 uren contract en soms werk ik dus ook minder dan 36 uur klopt het dat ik dan €4, 25 per uur krijg, mijn baas zegt namelijk dat hier ook het vakantie geld bij zit en ik heb voor deze baan bij de albert heijn gewerkt en inderdaad kreeg ik daar meer als €6 hoe kan dit?

Vriendelijke groet Reactie infoteur, 28-07-2012
Hallo Erwin,
In de horeca bedraagt een gemiddelde volledige werkweek 38 uur. Dat zou omgerekend een wettelijk minimum jeugdloon betekenen van 4,02 euro per uur. Inclusief 8% vakantiegeld is dat 4,34 euro per uur.

Tilly, 19-07-2012 16:01 #361
Hallo

Ik zou graag willen weten wat de leeftijdsgrens is voor het minimum jeugdloon in de glastuinbouw.
Ik dacht altijd dat je t/m je 23 st ieder jaar met je verjaardag er wat bij kreeg, maar nu ben ik 22 geworden in mei en kreeg ik niet meer loon.
Mijn werkgever zegt dat in de glastuinbouw de grens 21 jaar is maar ik kan hier niets over terug vinden.
Klopt het dat de grens 21 jaar is.
vriendelijke groet Reactie infoteur, 23-07-2012
Hallo Tilly,
De leeftijdsgrens voor het minimumloon is overal in ons land wettelijk 23 jaar. Tot 23 jaar spreken we over wettelijk minimum jeugdloon, daarboven over het wettelijk minimumloon.

Sweetgirl, 13-07-2012 00:32 #360
Hallo,

Ik ben sinds kort begonnen met werk en hoor van andere mensen dat ik weinig verdien. Klopt dit ik werk als administratief mederwerker (boekhoudkundig) ben 21 jaar oud werk 4 dagen per week en per dag 8 uur (heb ook mbo niveau 4 administratie diploma). Verdien per maand bruto 840, - netto 750, - Reactie infoteur, 15-07-2012
Hallo Sweetgirl,
Je zit precies op het minimumloon voor iemand van 21 jaar. Het hangt van je contract af of dat terecht is en het kan nooit kwaad om eens rond te kijken of deze functie elders beter betaald wordt.

Kocabas, 10-07-2012 02:59 #359
Hoi,

ik ben zelf een uitzendkracht bij uitzendbureau en werk in een plasticfabriek. Ik heb bij hun geen contract ondergetekend, omdat ik dat niet heb gekregen. Het lastige is dat ik ene keer wel geroepen word op te werken de andere keer sta ik stand-by en de andere keer hoef ik een week niet te werken. İk ben getrouwd en moet me vaste lasten kunnen betalen en een huis onderhouden.

Mijn vraag is:
De dagen wanneer ik niet word opgeroepen kan ik dat ergens uitbetaald kunnen krijgen? Reactie infoteur, 15-07-2012
Hoi Kocabas,
Zonder contract waarin dat geregeld is, kunt u de niet gewerkte uren niet ergens uitbetaald krijgen. Wel kunt u als u inkomen te laag is, bij de gemeente om bijstand vragen.

Lotte, 04-07-2012 19:18 #358
Is het normaal dat mijn werkgever mij een kwartier laat schoonmaken aan het einde van de dag en ik hier niet voor uitbetaald krijg? Staat er in het cao voor weekendhulp en 0-urencontract iets over uitwerktijd na een dag werken? Reactie infoteur, 05-07-2012
Beste Lotte,
Als dit structureel gebeurt, is dat niet normaal. Dan moet dat kwartier gewoon worden betaald. Een enkel keertje, moet wel kunnen.

Marloes, 02-07-2012 22:38 #357
Hallo,

Ook ik heb een vraagje over mijn uurloon. Sinds juli 2010 werk ik als verkoopmedewerker bij een bakkerij. Daarbij moet ik vermelden dat deze in september 2011 failliet is gegaan, maar een doorstart heeft gemaakt.

Nu heb ik me nooit zo beziggehouden met de CAO, maar omdat ik 30 mei jl. 23 ben geworden was ik benieuwd naar mijn nieuwe uurloon. In de veronderstelling dat ik nu niet meer onder de jeugd van, maar in het functiejarensysteem terecht kom.

Ik kom er echter niet helemaal wijs uit. Kunt u mij vertellen wat het uurloon zou moeten zijn en tevens wanneer dit zou moeten ingaan?

Alvast heel erg bedankt.

Groet,

Marloes Reactie infoteur, 03-07-2012
Hallo Marloes,
1. Het wettelijk minimumloon regelt hoeveel het loon is in een maand als je een volledige werkweek hebt. Als je dat maandloon weer terug rekent per uur, kom je uit op het uurloon.
2. Vanaf het moment dat je jarig bent en 23 jaar wordt, heb je minimaal recht op het wettelijk minimumloon en daarvoor op het wettelijk minimum jeugdloon.
3. In het bakkersbedrijf bedraagt volgens de CAO een volledige werkweek gemiddeld 38 uur. Dat betekent je als je 23 jaar bent en recht hebt op het wettelijk minimumloon, je per uur recht hebt op minimaal € 8,79.

Mar, 21-06-2012 15:31 #356
De salarisschalen op mijn werk zijn verhoogd. Dus de oude schalen bestaat niet meer.
Maar voor de mensen die er al werkten, dus uitbetaald krijgen vanuit de oude salarisschalen, blijven salaris krijgen volgens de oude salarisschalen. Dit scheelt voor mij bijvoorbeeld 60 euro bruto per maand op basis van een 40-urige werkweek.
Ik vraag mij af of dit wel mag.
Zo ja; een hele rare regel.
Zo nee, waar kan je hierover een klacht indienen. Reactie infoteur, 24-06-2012
Beste Mar,
Als u bedoelt dat de salarisschalen nog bestaan maar de treden zijn geïndexeerd, waardoor het salaris hoger is, hebt u daar volledig recht op. De schalen horen namelijk bij een functie en niet bij een persoon. Dat is anders bij een bonus die iemand krijgt, omdat hij of zij iets extra's heeft gepresteerd. Die bonus is dan wel individueel bepaald.

Patricia, 19-06-2012 12:43 #355
Hallo,

Ik werk sinds vorige week bij de Kruidvat en ben 19,5 jaar oud. Er is mij mondeling toegezegd dat ik €6,14 per uur ga verdienen. Echter kreeg ik v/d week mijn contract binnen en deelde ik het bruto maandbedrag door 12 uur (dit i.v.m. 3 uur per week) en kwam ik uit op een uurloon van €5,60.

Nu net het hoofdkantoor / personeelszaken gebeld, hun keken in de salaristabel en geven echter aan dat ik maar €5,18 per uur verdien en dus geen €5,60 (wat op het contract staat als ik het bruto maandbedrag deel door 12 uur) en dus al helemaal geen €6,14.

Wat kan ik hier nu nog tegen doen? Het is gewoon mondeling toegezegd dat ik €6,14 verdien, maar dit bedrag staat nu niet in mijn contract en daarom heb ik mijn contract nog niet getekend.

Mijn bazin uit het filiaal waar ik werk, gaat het morgen voor mij nakijken, echter smste zij mij terug dat het inderdaad €6,14 is omdat zij dit nog samen met een andere manager had uitgezocht en vind het ook raar dat PZ/het hoofdkantoor wat anders zei. Echter gelijk na deze sms volgte er nog 1 en hierin zei zij ''dat ze misschien ''verkeerd'' had gekeken''

Als er straks blijkt dat mijn bazin echter wel verkeerd heeft gekeken en het hoofdkantoor gelijkt heeft met het uurbedrag van €5,18. Kan ik dit dan ''aanvechten'' of een compromi stellen met deze miscommunicatie?

Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen!

Alvast bedankt. Reactie infoteur, 20-06-2012
Hallo Patricia,
Mondeling telt wel, maar is moeilijk aantoonbaar helaas. Misschien kun je door de twee sms'en (de eerste sms bevestigt wat je zegt) op een gemiddelde uitkomen. Succes!

Els, 07-06-2012 21:27 #354
Hallo,

ik ben als starter administratief medewerkster en krijg een 26 uur contract. Ik vraag me af wat ik moet verdienen bij een gemeentelijke instelling. En om deze vraag heb ik aan veel mensen gesteld maar kreeg geen duidelijke antwoord, kunt u mij vertellen wat ik moet verdienen als 41 jarige en strarter administratief medewerker voor 26 is?
Met vriendelijke groetten, Reactie infoteur, 08-06-2012
Hallo Els,
Bij de functie van administratief medewerker hoort een salarisschaal met treden. De hoogte van de trede en dus uw salaris is afhankelijk van uw ervaring en wat u bij uw sollicitatie afspreekt.

Eva, 01-06-2012 15:42 #353
Hallo,

Ik werk sinds een jaar bij een wasserette en heb nog steeds een 0 uren contract. Ik ben 22 jaar en verdien €7, 75 per uur. Omdat ik een 0 uren contract heb moet ik mijn vakantiegeld + vakantiedagen los betaald krijgen maar deze staan nooit op mijn loonstrook vermeld. Krijg ik te weinig betaald? Reactie infoteur, 02-06-2012
Hallo Eva,
Er is een CAO textielverzorging. Fulltime is tussen de 36 en 40 uur in de textielverzorging en dus het uurloon voor iemand van 22 jaar tussen de € 7,15 en 7,93.

Tom, 29-05-2012 20:27 #352
Beste infoteur,
Ik ben 16 jaar oud en werk in een restaurant als afwasser en krijg per uur €3, 12 betaalt, is dit niet wat aan de lagere kant?
Mijn vriendin is ook 16 en verdient 4, 70 in het uur en ook in een restaurant.

Alvast bedankt! Reactie infoteur, 30-05-2012
Beste Tom,
3,12 euro is ongeveer het minimum (exclusief vakantiegeld), dus is je vriendin goed betaald.

Debby, 20-05-2012 09:14 #351
Hallo!
Ik kan gaan werken bij een bekende hotelketen (schoonmaak en ochtenddienst) op basis van een 0-uren contract. Ik ben ouder dan 23 en kreeg te horen dat ik 7, 50 incl vakantoetoeslag ga verdienen. Is dat niet wat weinig. Ik heb begrepen dat het bruto minumumloon 9, 27 is. Volgens mij komt het netto zo op de 8 euro uit. Mij lijkt 7, 50 netto incl vakantietoeslag dan wat laag.

Met vriendelijke groet Reactie infoteur, 22-05-2012
Hallo Debby,
1. Het verschil tussen bruto en netto hangt sterk af van het totale inkomen in een jaar. Als je niet meer verdient dan ruim 6000 euro in een jaar geldt bruto=netto. Als toch belastingen en premies worden ingehouden kun je die terugvragen bij de belastingdienst.
2. Die 9,27 euro per uur is het niveau juli 2010 (CAO Schoonmaak hotels). Is nu inclusief vakantiegeld 9,50 euro bij een 38-urige werkweek in de sector.

Bart, 19-05-2012 18:15 #350
Hallo,

Ik werk in een kassencomplex met een 0-urencontract.
Ik ben 19 jaar en mijn nettoloon is 5 euro per uur (inclusief 8% vakantiegeld). Nu werk ik ook op zondag en dan krijgt ik 150% uitbetaald, ditzelfde percentage geld op feestdagen. Op zondag krijgen we standaard voor 4 uur betaald. Nu heb ik 3 vragen:
1. Is 5 euro per uur (inclusief vakantiegeld) niet een karig loon?
2. Is mijn werkgever juist om op zondag en feestdagen 150% te rekenen, want zou dit niet 200% moeten zijn?
3. Is mijn werkgever verplicht om de overuren op zondag uit te betalen?

Groeten,
Bart Reactie infoteur, 22-05-2012
Hallo Bart,
1. Er is een CAO Glastuinbouw.
2. Daarin wordt voor de zondag een onregelmatigheidstoeslag van 100% genoemd en een overwerktoeslag van 50%.
3. Een voltijds contract is 38 uur en daar hoort een minimum uurloon bij van 4,98 euro voor iemand van 19 jaar (inclusief vakantiegeld).

Patricia, 15-05-2012 11:00 #349
Hallo,
Ik ben 19 jaar oud en verdien in de horeca €5,92. Is dit een normaal uurtarief voor in de horeca? Ik werk hier sinds 25 maart 2012. Ik heb in mijn contract staan dat ik een ''oproepkracht/seizoensmedewerker'' ben. Dit is een 0-urencontract. Mijn baas heeft me nu al elke zondag ingepland. Soms kan ik echter niet en wordt zij best boos + begint dan tegen mij uit te vallen. Is dit terecht en mag zij mij zomaar elke zondag inplannen? Zo niet: wat zijn mijn rechten als oproepkracht en wat kan ik hieraan doen?

Daarnaast werk ik heel soms bij een ander bedrijf (als receptioniste) waar ik ook oproepkracht ben, hier bellen ze mij netjes als zij mij nodig hebben en gaat het altijd prima. (Hier verdien ik €8.23 per uur incl. 8% vakantiegeld+dagen) Best een groot verschil met het uurloon van mijn horeca-baantje of niet?

Verder nog 1 vraag:
Ik heb dus nu 2 nul-urencontracten, bij het ene horecabedrijf waar ik sinds 25 maart 2012 werk heb ik aangevinkt dat ik ''loonheffing toepas''. Echter heb ik (volgens mij) bij mijn andere baan (als receptioniste) dit ook. Moet ik nu bij de minst verdienende baan loonheffing toepassen op mijn loon of bij mijn meest verdienende baan?

Ik hoor het graag.
Alvast bedankt! Reactie infoteur, 17-05-2012
Hallo Patricia,
1. Met een nul urencontract kan een werkgever je niet opeisen. Maar je baas is waarschijnlijk zeer tevreden over je of heeft je hard nodig, en dan is het fijn als het van twee kanten komt. De enige manier om aan zomaar inplannen te ontkomen bij die baas is denk ik lang genoeg van te voren aangeven wanneer je niet kunt.
2. Je kunt de loonheffingskorting het beste bij de meest verdienende baan toepassen, maar als je totale inkomen lager is dan 6000 euro maakt het weinig verschil of het bij beide wordt toegepast. Verdien je meer, dan maakt het wel verschil, omdat dan te weinig wordt ingehouden over het totale inkomen.

Mick, 07-05-2012 21:46 #348
Hallo,

ik ben 24 maart een jaar ouder geworden en het viel me op dat ik nog steeds hetzelfde salaris heb. Nu blijkt het bij ons bedrijf zo te zijn dat ze deze verhoging per half jaar geven.(op 1 januari en op 1 juli) kan dit? En zo ja als ze die verhoging op 1 juli geven heb ik dan recht op het geld wat ik tot die tijd ben misgelopen?

Alvast bedankt Reactie infoteur, 09-05-2012
Hallo,
Het minimumloon wordt per half jaar verhoogd, maar u hebt in de maand dat u jarig wordt recht op het minimumloon dat bij uw leeftijd hoort.

Gaby, 25-04-2012 15:20 #347
Beste, Ik ben 22 jaar oud en werk voor een bedrijf op de kredietbewaking, ik werk als oproepkracht 40 uur en verdien 7.56 per uur… In het vak heb ik ook mijn diploma behaald. Heb ik recht op meer of word ik al meer betaald dan het minimum? Reactie infoteur, 30-04-2012
Beste Gaby,
Het beste kun je kijken naar de functiebeschrijving en functiewaardering. Dit is ongeveer het minimumloon, maar lijkt me wat karig betaald voor de functie.

Stijn, 17-04-2012 20:37 #346
Hallo, ik heb maandag een sollicitatiegesprek bij de Albert Heijn en ik begin ietwat in de war te raken. Er staat hier en op de site een 'all in' loon (de bedragen op deze site zijn overigens inmiddels iets verhoogd) van €4, 79 voor een 16-jarige. Een vriend van mij die al een tijdje in dezelfde winkel werkt zei mij laatst echter dat hij 3, 65 verdient. Ik ga er nu van uit dat dit dan niet het 'all in' loon is, maar ik kan nergens vinden wat dit nu moet zijn. Kan iemand me dit uitleggen en zeggen wat nu aan te raden is, mocht ik tijdens het gesprek een keuze moeten maken?
Bij voorbaat dank. Reactie infoteur, 19-04-2012
Hallo Stijn,
Het all in bedrag bij Albert Heijn in het artikel (geactualiseerde bedragen voor 2012) is inclusief 8% vakantie-uitkering en winstdeling en daarom hoger dan het wettelijk uurloon.

Es, 17-04-2012 10:56 #345
Hallo, ik ben kort geleden aangenomen bij thuiszorg als huishoudelijke hulp. Ik heb een contract toegestuurd gekregen (0 uren contract), en daarin staat dat ik 9,08 bruto zou krijgen. Dat contract heb ik ondertekend en teruggestuurd. Nu heb ik een telefoontje van mijn manager gekregen en zij zegt dat er een foutje in het contract staat, ik zou 5 euro en nog wat krijgen ik weet niet meer precies wat ze zei. Dit omdat ik nog 17 ben, 9,08 euro is het loon wat je als 21 jarige zou krijgen. Klopt dit wel of word ik onderbetaald? Alvast bedankt. Reactie infoteur, 19-04-2012
Hallo Es,
Het klopt wel, maar is voor jou een forse tegenvaller. Als je 18 jaar wordt, zul je weer wat meer verdienen.

Louis, 13-04-2012 04:39 #344
Hallo, Ik werk al 6 jaar bij dezelfde baas (6 jaar aan een gesloten). Moet of mag de baas het minimum uur loon in der loop der jaren verhogen (Functiejaren)? En hoe wordt de ploegentoeslag uit 3 ploegendienst berekend? Gaat het over de maandloon of uurloon?Alvast bedankt Reactie infoteur, 14-04-2012
Hallo Louis,
1. De baas moet minimaal het wettelijk minimum loon betalen dat hoort bij uw leeftijd.
2. De ploegentoeslag is een opslag op het uurloon en kan bij 2 ploegen oplopen tot 25% en bij 3 ploegen tot 30%. Hierbij is het belangrijk om naar de CAO te kijken. Als er geen COA is, kunnen hele andere percentages gelden.

Dream, 23-03-2012 11:47 #343
Ik ben 19 jaar en werk als bijbaan als Sous chefkok in restaurant. Ik verdien bruto 5,90, ik doe dit gemiddeld voor maar 8 uur in de week. Ben ik dan onderbetaald? Ik kan namelijk niks vinden over baantjes van gemiddeld 12 uur per week. Graag reactie. Reactie infoteur, 23-03-2012
Beste Dream,
1. De sous-chef, leidinggevend, zit in 6 of 7 (tussen de 1.680 en maximaal 2600 euro bij 38 uur).
2. De CAO stelt ook dat de werknemer die nog niet de vakvolwassen leeftijd heeft bereikt, ten minste het bij zijn leeftijd behorende percentage van het basisloon van de loonschaal krijgt die behoort bij de functiegroep waarin zijn bedrijfsfunctie is ingedeeld. Voor 19 jaar is dat 65%, voor 20 jaar 75% en 21 jaar is dat 90%.
3. Ook met 65% zit u volgens mij te laag. Zou op de eerste trede van schaal 6 ongeveer 7 euro moeten zijn.

Yvonne, 19-03-2012 21:29 #342
Mijn dochter werkt bij een zwemschool als assistente lesgever. Ze is begonnen met 16 jaar en ontvangt een uurloon van 3,80 incl. vakantietoeslag. Nu is zij 17 jaar geworden, heeft zij recht op loonsverhoging? De zwemschool beweert van niet, omdat ze al een hoger uurloon krijgt dan normaal. Reactie infoteur, 23-03-2012
Beste Yvonne,
Inclusief vakantie-uitkering heeft uw dochter recht op 3,95 euro per uur als minimum en hoeft het niet haar oude uurloon plus 50 eurocent te zijn. Maar wel meer dan 3,80 euro dus.

Ton, 19-03-2012 12:50 #341
De dochter van mijn vriendin werkt Zaterdags bij de AH voor 4 uurtjes, ze is 14, heeft dit gevolgen voor de belasting en moet ze daar iets doorgeven? Reactie infoteur, 09-11-2019
Beste Ton,
Het is even de vraag of AH belasting inhoudt. Uw dochter is minderjarig dus bent u verantwoordelijk. Verder moet u voor de kinderbijslag de bijverdiensten van uw dochter in de gaten houden:

https://financieel.infonu.nl/geld/135762-wijzigingen-kinderbijslag-2018-2019-en-2020.html

Berber, 10-03-2012 16:00 #340
Hallo,

ik had even een vraagje ;)
Ik ben net aangenomen bij een speelpark.
In de zomer wordt ik 18 en heb ik net mijn havo diploma gehaald.
Krijg ik een hoger loon door een havo diploma?
Wat is dan het minimumloon? Reactie infoteur, 15-03-2012
Hallo Berber,
Hoeveel je krijgt uitbetaald hangt van de werkgever af, maar het moet dan minimaal het wettelijk minimum jeugdloon voor een achttienjarige zijn.

Karlijn, 09-03-2012 14:12 #339
Hallo,
Ik ben aangenomen bij de bristol en verdien eerst een tijdje het minimum loon. (ik ben 21).
ik krijg een contract van 12 - 32 uur. Nu vind ik het moeilijk in te schatten wat ik -als ik 24 uur per week aanhoud- dan verdien? moet ik het salaris aanhouden van hierboven, van 36 uur? of van 40 uur? dat is al minder. Reactie infoteur, 10-03-2012
Hallo Karlijn,
In de detailhandel voor grote schoenenzaken is de normale arbeidstijd ten hoogste gemiddeld 37 uur per week.

R., 05-03-2012 17:38 #338
Ik ben 24 jaar en werk nu een aantal maanden parttime bij een tankstation. Mijn netto uurloon heb ik laatst eens berekend en komt uit op 5,97 euro. Dit lijkt mij te weinig? Ik heb het erover gehad met een collega (hij is jonger en krijgt netto meer per uur), hij zegt dat dit komt doordat je vanaf 23 jaar veel meer belasting gaat betalen? Reactie infoteur, 06-03-2012
Hoi R,
1. Neen wat je aan belasting betaalt is niet afhankelijk van de vraag of je 23 bent of niet. Het gaat om het totale bruto inkomen in een jaar.
2. Nou zijn er een paar mogelijkheden: of die ander verdient meer per uur, of er wordt bij hem te weinig ingehouden, of hij maakt minder uren of er wordt bij jou te veel ingehouden.

Rita, 05-03-2012 17:17 #337
Hallo,
Ik krijg waarschijnlijk een baantje in de horeca voor 3.57 euro per uur. Ik weet alleen niet of dit bruto of netto is. Mocht het bruto zijn, hoeveel hou ik dan netto over? Ik werk waarschijnlijk alleen zaterdags zes uurtjes.

mvg Reactie infoteur, 06-03-2012
Hallo Rita,
Bij dat aantal uurtjes zou het bruto loon netto moeten zijn, alleen houden nogal wat werkgevers toch belasting in. Als dat gebeurt, kun je die later weer terugvragen bij de belastingdienst.

S., 29-02-2012 15:26 #336
Hallo,
Ik ben 21 jaar en ik ben aangenomen als bar/receptiemedewerker in een sportschool. Dit doe ik 1 avond in de week voor 3 uur. Mijn netto uurloon is 5 euro. Is dit te weinig? En waar kan ik een CAO vinden voor deze branche? Met vriendelijke groeten, S Reactie infoteur, 02-03-2012
Halo S.,
Weet je zeker dat er belasting wordt ingehouden, want bruto zou het minimaal 6,37 euro per uur moeten zijn.

http://www.khn.nl/documents/10156/52093/CAO+Horeca+2010+-+2012.pdf

Timo, 22-02-2012 20:17 #335
Hallo ik ben 15 en ze hebben mij gevraagd of ik in de keuken mocht helpen.
ik kreeg voor het afwassen 3 euro per uur maar wat moet ik verwachten als ik in de keuken kom te staan ik ga dan 3 dagen in de week werken vrij. za. zo. het is vrij veel maar ja hoop op succes
ps. doe vmbo misschien komt dit van pas Reactie infoteur, 25-02-2012
Hallo Tim,
Die 3 euro per euro per uur is meer dan het minimum jeugdloon. Het is dus maar de vraag of ze je meer zullen geven, maar je kunt het altijd proberen.

Rosa, 13-02-2012 09:37 #334
Ik ben 21 jaar oud en heb vanmiddag een sollicitatiegesprek bij een kledingzaak voor een parttime baan van ongeveer 16 uur per week. Nu wilde ik weten of het gebruikelijk is om tijdens het sollicitatiegesprek te vragen hoeveel ze van plan zijn me te betalen. Verder wil ik graag weten hoeveel procent er ongeveer zal worden ingehouden van mijn bruto loon. Alvast bedankt voor de reactie. Reactie infoteur, 16-02-2012
Hoi Rosa,
Neen dat is niet gebruikelijk. Dit gebeurt meestal in de tweede ronde. Hoeveel je netto overhoudt, hangt af van het salaris. Grofweg 6.050 euro in een jaar is belastingvrij door de algemene heffingskorting.

Rena, 07-02-2012 22:25 #333
Ik ben 29 jaar oud, ik werk bijna 2 jaar in een administratie kantoor. Mijn contract is voor 24 uur, en mijn netto salaris is 791,05. Vorige week heb ik 2 dagen extra gewerkt, en ik heb 70 euro bruto per dag gekregen. Ik weet dat vanaf januari salaris haat omhoog, maar ik heb geen 1 euro verhoging geregen, en ik wil graag weten hoe veel gaat omhoog. Ik wil graag weten: hoe veel moet ik verdienen, of dat is genoeg wat ik krijg. Reactie infoteur, 12-02-2012
Hoi Rena,
Het hangt ervan wat wat je functie is. Als ik uitga van het wettelijk minimumloon heb je recht op minimaal 750 euro netto exclusief vakantie uitkering.

Syl, 01-02-2012 21:56 #332
Hoi, een collega van mij die in de horeca werkt.vast contract voor 38 uur.
ze willen dat ze omdat ze 60 jaar is minder gaat werken en hebben haar gevraagt voor een aantal uren ontslag aan ter vragen… dit lijkt mij niet juist?
ze laten haar nu steeds minder werken, de afgelopen maand hebben ze haar maar 60 uur laten werken… dit moet dan zogenaamd weer ingehaald worden in de zomer omdat er in de wintermaanden minder werk is.
heeft u een goed advies wat betreft dat ontslag voor een aantal uur Reactie infoteur, 02-02-2012
Hoi Syl,
Ja, geen ontslag aanvragen voor een aantal uren, want dat betekent dat ze ook zelf minder wil werken. Een vast contract is "goud waard". Daar wil een werkgever in moeilijker tijden graag vanaf. Daar bovenop komen dan weer nieuwe voorwaarden en regels. Niet doen dus.

Thijs, 26-01-2012 20:28 #331
Hallo,
Mijn vriendin werkt bij de hema en heeft een 4 urig contract.
Maar ze werkt elke week meer dan 4 uur maar toch krijgt ze betaald naar 4 uur per week.
Ze zeggen tegen haar dat ze 1 keer in de zoveel tijd de overuren uitbetalen. Ze werkt er nu 5 maanden en nog heeft ze er niks van gezien. Wat is verstandig om nu te doen? Reactie infoteur, 31-01-2012
Hallo Thijs,
Het verstandigst is het om zelf de uren bij te houden en de Hema te vragen om ze nu te betalen. Bijvoorbeeld omdat ze het geld goed kan gebruiken en we al vijf maanden verder zijn.

Awatif -Kleine Marokaantje, 26-01-2012 15:56 #330
Hoeveel weken vakantie krijg je in een jaar? Reactie infoteur, 11-02-2020
Hoi Awatif -Kleine Marokaantje,

Zie het artikel:

https://zakelijk.infonu.nl/banen/83703-vakantiedagen-2019-en-2020-uitbetalen.html

J., 25-01-2012 12:05 #329
Ik heb zojuist mijn opleiding tot MBO Administrateur niveau 4 afgerond. En ik ga nu voor minstens een half jaar werken bij een projectontwikkelingsbedrijf en na dat half jaar wil ik een deeltijd opleiding gaan doen op het HBO. Wat voor bruto / netto maandsalaris zou normaal zijn? Reactie infoteur, 26-01-2012
Beste J.,
Bij een volledige werkweek is dat 1200 à 1300 euro per maand. In een half jaar is dat gemiddeld 7500 euro bruto. Netto is dat zonder extra aftrekposten grofweg 7000 euro.

Jens, 21-01-2012 00:32 #328
Ik citeer: 1. Moet een werkgever het loon verhogen op mijn verjaardag
Ja, totdat je 23 jaar oud bent, moet de werkgever je minimumloon en minimum jeugdloon direct verhogen zodra je een jaartje ouder wordt.

Ik ben eind oktober aangenomen en begin november negentien jaar geworden. Ze hebben me vanaf het begin direct loon gegeven van iemand van negentien, maar is het niet zo dat ik dan gewoon loonsverhoging krijg? het gaat om een loonsverhoging van achttien procent. Ik ben student dus ik kan die achttien procent goed gebruiken.
Mijn baas en de personeelsafdeling zeggen dat het niet zo is. graag zou ik van u uitsluitsel willen wie gelijk heeft. Mocht ik gelijk hebben heeft u iets waarmee ik mijn baas kan overtuigen? Reactie infoteur, 26-01-2012
Beste Jens,
Bedoeld is dat tot en met 23 jaar van jaar op jaar het minimumloon toeneemt met de leeftijd, maar als je al meer verdient, is er geen verplichting om extra te verhogen ten opzichte van wettelijk vereist is.

Sabrina, 20-01-2012 12:24 #327
Ik ben gister aangenomen in een horecabedrijf als grafisch vormgever. Zij vertelde mij dat ik werd betaald volgens de horeca regels. Ik heb er niet veel meer over gevraagd omdat ik zag dat dit meer was als gewoon. Ook betalen zij mij 'jaar ouder', als 19 jarige dus. Maar mijn uurloon is hoger dan wat hier staat. Wat is het gebruikelijke voor een 19 jarige die 16 uur in de week werkt voor een horecabedrijf? Reactie infoteur, 26-01-2012
Hoi Sabrina,
In de horeca bedraagt een gemiddelde volledige werkweek 38 uren per week. Dat betekent een uurloon voor een 19-jarige van minimaal € 4,61. Maar het mag ook meer zijn natuurlijk

Raymond B., 15-01-2012 23:32 #326
Hallo, Ik ben 21 jaar en heb zojuist mijn MBO opleiding afgerond (horeca ondernemer manager) ik ga receptie werk doen op basis van 36 uur per week. Wat kan ik ongeveer per maand aan bruto & nettoloon verwachten? Reactie infoteur, 19-01-2012
Hallo Raymond B.,
Als minimumloon heb je minimaal recht op 1048 euro exclusief vakantiegeld. Met dit MBO diploma start je een paar honderd euro hoger.

Lara, 13-01-2012 19:19 #325
Hallo, Ik ben 17 jaar en werk als kassamedewerker in de Albertheijn. Ik heb een 6uren contract en verdien 4,11 bruto. Is dit wel juist? Want ik krijg volgens hun ADV, vakantiegeld, vakantiedagen én winstuitkering direct bij me salaris.
Ook heb ik het doorgevraagt aan mijn collega's en zij vonden 4,11 bruto ook te weinig, zij verdienen voor 38 uur boven de 200 euro terwijl ik dan ongeveer 140 krijg.

Klopt mijn uurloon nou wel.? Alvast bedankt voor uw antwoord Reactie infoteur, 14-01-2012
Hallo Laura,
Te laag, kijk maar eens naar:

http://werk.ah.nl/allinloon/

Ingrid van der Hulst, 08-01-2012 19:50 #324
Ik ben 20 jaar en heb een baan in de horeca. Ik begon op mijn 14e met netto €4,- per uur en op mijn 18e is dat verhoogd naar netto €6,- incl vakantiegeld. Dit ging via een uitzendbureau als oproepkracht, vanaf mijn 18e werk ik gemiddeld 20 uur per week. Tot 1-10-2010, toen is er een nul-urencontract afgesloten. Mijn gemiddeld werkuren per week waren in 2011 24,5. Nu zijn er enige conflicten en wordt ik veel minder opgeroepen, ook een verhoging zit er niet in omdat ik nog steeds meer als het minimum zou verdienen. Ik heb veel ervaring en kan de zaak zelfstandig draaien. Wat zou een redelijk uurloon zijn? En is het toegestaan dat ze mij niet meer oproepen? Reactie infoteur, 14-01-2012
Hoi Ingrid van der Hulst,
Kijk even naar je contract of het een nuluren contract is of niet.

D., 03-01-2012 15:43 #323
Bedankt voor de snelle reactie.
1.Ik ben niet in loondienst, en we weten zelf niet zo goed hoe we dit moeten aanpakken. Hji heeft geen personeel.
2. Hij wilt dat ik een BTW-nummer aanvraag, zodat ik hem facturen kan sturen. Dat doet iedereen waar hij mee samen werkt. Maar volgens mij is dit alleen maar nadelig voor mij. (Het gaat hier om een parttime baan).
3. Stel ik kies voor uurloon ipv een percentage, wat is een redelijk uurloon? Ik ben 22 jaar. Reactie infoteur, 06-01-2012
Beste D.,
1. U kunt alleen een btw nummer aanvragen als u zelf ondernemer wordt.
2. Het minimumloon zit op ongeveer 8 euro per uur.
3. Met een relatief laag loon genoegen kan wel, maar dan moet er wel voldoende perspectief in zitten voor meer.
4. Als u in loondienst wilt en dat kan niet, kunt u ook ergens anders kijken.

D., 01-01-2012 19:31 #322
Ik werk bij een webwinkel en sinds kort ben ik aangesteld als shopmanager. Ik moet nu nadenken over het percentage winst wat ik wil hebben. Is het logisch om alleen een percentage te ontvangen of hoort hier ook nog een basis uurloon bij? En hoeveel percentage van de winst is redelijk? Alvast bedankt voor het antwoord, Reactie infoteur, 02-01-2012
Beste D,
1. Ben je in loondienst of niet? In loondienst of met contract heb je minimaal recht op het wettelijk minimumloon.
2. Denkbaar is een constructie van een relatief laag vast loon en hoge provisie (zoals een kelner). Maar het alleen koppelen aan de winst is wel riskant. Voor hetzelfde geld wordt er nooit winst gemaakt.

Karin, 27-12-2011 18:40 #321
Mijn neef van 16 doet in de Kerstvakantie klusjes bij mijn moeder en heeft aan haar 5 euro netto per uur gevraagd als betaling hiervoor. Mijn moeder vindt het moeilijk nee te zeggen maar kan financieel ook maar net het hoofd boven water houden. Ik heb met haar nu afgesproken om voor haar na te gaan wat een redelijk bedrag is om haar kleinzoon per uur te geven voor het opknappen van klusjes voor zijn oma. Mijn gevoel zegt me dat 5 euro per uur onredelijk veel is. Kunt u mij adviseren? Reactie infoteur, 29-12-2011
Beste Karin,
Dat is moeilijk te zeggen. Als er geld voor moet worden gevraagd, vind ik 2 euro veel redelijker. Misschien kunt u het vergelijken wat u aan zakgeld geeft per week?

Joey, 21-12-2011 22:32 #320
Ik ben 23 werk in de elektro techniek en ik heb storingsdienst tijdens de kerstdagen, weet u of die dagen anders betaald moeten worden in vergelijking met een normaal weekend?

alvast bedankt Reactie infoteur, 22-12-2011
Beste Joey,
Voor de elektrotechniek hangt volgens de CAO de regeling af van het moment van indiensttreding:
1. Werknemers die voor 1998 in dienst waren in de branche, krijgen bij elke betalingsperiode een gegarandeerde koopavond-/zaterdagmiddagtoeslag, ongeacht of zij daadwerkelijk op koopavonden of op de zaterdagmiddag werken.
2. Voor anderen geldt :
33,3 procent voor werk tussen 18.00 en 21.00 uur van maandag tot en met vrijdag;
50 procent voor werk tussen 21.00 en 7.00 uur van maandag tot en met vrijdag;
33,3 procent voor werk tussen 14.00 en 18.00 uur op zaterdag;
100 procent voor werk tussen 18.00 en 24.00 uur op zaterdag;
100 procent voor werk op een zon- of een feestdag.

Kimberly, 13-12-2011 00:23 #319
Ik ben aangenomen in een kledingzaak en woon 22 kilometer van de winkel vandaan, heb ik recht op reiskostenvergoeding? Er staat namelijk niks meer over in de nieuwe cao en op internet lees ik als er niks over staat in de cao de werkgever dit niet verplicht is, weet u een antwoord? Reactie infoteur, 13-12-2011
Beste Kimberly,
Gefeliciteerd. De werkgever is niet verplicht tot een reiskostenvergoeding als het niet in de cao staat. Eigenlijk moet dit dan ook worden afgesproken bij het afsluiten van een contract.

Dennis, 09-12-2011 13:35 #318
Ik ben 27 jaar en kan in Maart aan het werk voor 40 uur bij het bedrijf waar ik nu stage loop (meubelbedrijf). Ik heb mijn MBO opleiding als verkoopspecialist afgerond. Wat kan ik ongeveer als uitgangspunt nemen voor mijn salaris (netto per maand). Als u mij een indicatie kan geven dan weet ik ongeveer waar ik op moet inzetten tijdens de onderhandelingen. Reactie infoteur, 11-12-2011
Beste Dennis,
1. Wat een verkoopspecialist verdient, hangt helemaal af van het bedrijf, de werkzaamheden en al dan niet managementbevoegdheden. Een startend verkoopspecialist verdient tussen de 1500 en 2000 euro bruto per maand.
2. Wat dat netto is hangt van de individuele aftrekposten af. In het artikel staat een bruto netto tabel voor het minimumloon.

Femke, 08-12-2011 15:29 #317
Ik werk bij de Kruidvat. Heb een contract voor 20 uur/week. Maar werk ieder week een stuk meer. Heb nu al meer dan 150 overuren staan, omdat ik alleen maar mijn 20 uur/w uitbetaald krijg. De filiaalmanager ga mij een nieuw uren contract geven voor 24 uur om al die over gewerkte uren in te halen. Maar ik werk zowizo, voor mijn gevoel, meer dan 24 uur in de week. Daarnaast, mocht ik nog over uren hebben staan tegen september volgend jaar, krijg ik die uiteraard uit betaald. Een keer per jaar dus, maar dat betekent ook dat ik in feiten, heel veel belasting over mijn overuren moeten betalen en dat ik in werkelijkheid, als ik meer dan 20 u/w werk, voor het helft van mijn uurloon werk. Voor mij persoonlijk met mijn huishouding en dergelijke kom ik niet uit met mijn loon. Als ik gewoon ieder maand al mijn uren uit betaald krijg heb ik niets te klagen. Ik kan wel met mijn filiaalmanager overleggen, maar zij kan daar ook verder niets aan doen, omdat zij in principe niet een hoger contract kunnen geven met meer uur. Wat kan ik hieraan doen? Reactie infoteur, 20-02-2020
Beste Femke,
Als u de overuren laat uitbetalen, betaalt u in eerste instantie een hoge belasting door het bijzonder tarief, maar die kunt u na uw aangifte inkomstenbelasting weer terugkrijgen:

https://financieel.infonu.nl/belasting/62578-bijzonder-tarief-loonheffing.html

L., 07-12-2011 14:24 #316
Een vriendin van mij werkt in de detailhandel, waarschijnlijk valt zij in de branche gemengde detailhandel. Zijn heeft een contract voor alleen de zaterdag, van ongeveer 7,25 uur op een dag. Maar in feite werkt zij fulltime in deze winkel en krijgt zij alle uren die zij doordeweeks maakt uitbetaald als overuren. Kortom ze werkt 7,25 en maakt waarschijnlijk rond de 40 overuren. Mag dit? Is er een cao waarin staat dat dit verboden is? En wat kan zij het beste doen? Reactie infoteur, 08-12-2011
Beste L.,
1. Volgens de Arbeidstijdenwet mag een werknemer maximaal 12 uur per dienst en 60 uur per week werken. In een periode van 4 weken mag hij gemiddeld maximaal 55 uur per week werken en per periode van 16 weken gemiddeld 48 uur.
2. Die extra uren waarop u wijst zijn eigenlijk geen overwerk maar structureel extra uren waarvoor er geen contract is en dat is raar. Hopelijk krijgt ze wel extra betaald per uur.

T., 05-12-2011 18:07 #315
Ik ben laatst 17 geworden en werk in de horeca, maar ik maak vaak genoeg dagen van 1 uur tot 11 en dan 3 x per week, en op zondag van 10 tot 11, mag ik die tijden wel draaien of is dit te veel? Reactie infoteur, 06-12-2011
Beste T.,
Je mag als je 17 bent maximaal negen uur op een dag werken.

Vos, 29-11-2011 16:55 #314
Onze kind wordt binnenkort 17 jaar. Werkt in bediening bij restaurant.in winterperiode maakt ze ongeveer 7 uur per week. In zomerperiode/schoolvakantie werkt ze paar dagen per week.
Hoeveel moet ze minimaal in 2012 per uur gaan verdienen? ze is dan 17 jaar.
Kunt u het antwoord ook netto doorgeven? Reactie infoteur, 04-12-2011
Beste Vos,
Bij 17 jaar kunt u denken aan 3,50 per uur. Bruto is netto. Als toch belasting wordt ingehouden kan dit vervolgens bij de belastingdienst worden teruggevraagd.

Iris, 24-11-2011 17:47 #313
Ik ben 16 jaar en ik ga binnenkort als 'snackbar medewerker' beginnen. Ik heb nog geen ervaring en ga op zaterdagavonden van 5 tot 8 werken. Wat is dan mijn minimumloon? Ik zou dat graag willen weten voordat ik echt aan het werk ga, zodat ik, als nodig, het hierover nog even kan hebben. Bedankt! Reactie infoteur, 25-11-2011
Beste Iris,
In de horeca bedraagt een gemiddelde volledige werkweek 38 uren per week. Dat betekent voor een zestienjarige een bruto uurloon van minimaal 3 euro a 3,05 euro.

Laras, 23-11-2011 19:58 #312
Ik ben 17 jaar en werk 2 jaar in de supermarkt, aangezien de kerst er aan komt is mij gevraagd extra te werken maar volgens de overheid mag ik niet boven de 1240 per 3 maanden komen. Wanneer gaan de 3 maanden in? Is dat bijvoorbeeld: sept-okt-nov of heeft de overheid hier een bepaald schema voor? Reactie infoteur, 24-11-2011
Beste Laras,
Wie 17 jaar is mag maximaal 160 uur per maand en gemiddeld 40 uur per week werken. Die 1240 kan ik niet plaatsen.

Helena, 13-11-2011 23:01 #311
Ik ben 42 jaar en ik werk nu bijna 2 jaar in de horeca. ik heb een flex contract van 12 tot 24 uur, ik maak soms weken van 32uur. mijn bruto uurloon ligt op dit moment 9,54 p.uur, ik ben ingedeeld in functie groep 3 voor dit loon moet ik hard werken zoals de kassa bediening,
koffie voor de gasten maken, eten bereiden zoals wok maaltijden frituur bereidingen, broodjes maken, restaurant schoonmaken gehele keuken schoonmaken, voorraad halen en dat is niet weinig.
nou vindt ik het niet erg om hard te werken maar wat er allemaal moet gebeuren op een werkdag vraag ik me af of mijn loon niet te laag is en ik wel goed ben ingeschaald. Reactie infoteur, 14-11-2011
Beste Helena,
U krijgt ongeveer het wettelijk minimumloon uitbetaald en dat lijkt me relatief weinig voor wat u allemaal moet doen. Als het goed is staat in uw contract waarvoor u bent aangenomen en hoort daar een functiebeschrijving bij. Als wat u nu doet meer is dan wat daarin staat, hoort u ook meer betaald te krijgen. Misschien zijn uw werkzaamheden ook in omvang gegroeid, terwijl de schaal waarin u betaald wordt onaangepast is gebleven.

Carmen, 05-11-2011 05:45 #310
Ik werk bij een callcenter, en sinds kort doen wij ook de avonden en de nachten. Nu is mijn vraag vanaf welke tijd en tot welke tijd wij recht hebben op toeslag volgens het Callcenter CAO. Dit is niet helemaal duidelijk namelijk. Reactie infoteur, 06-11-2011
Beste Carmen,
U bedoelt een toeslag voor werken op ongebruikelijke tijdstippen. Dat wil in deze CAO zeggen buiten de periode 08.00 – 22.00 uur:
a) door de week en zaterdag: + 50%;
b) zondag: + 50% de hele dag;
c) feestdagen: + 100% de hele dag.

Nick, 03-11-2011 11:31 #309
Beste Info.nu,
Even een vraag omtrent de detail handel. Ik ben op contract een verkoper met 38 uur per week. Maar wordt soms ook ingezet als 'assistent filiaalmanager' zonder extra vergoeding. Nou wist een goede vriend van mij te vertellen dat in de detailhandel op het moment dat je als 'sleuteldrager'/'ass. filiaalmanager' werkt een vergoeding van 1.75€ extra zou moeten krijgen. Klopt dit?
Groeten Nick Reactie infoteur, 03-11-2011
Beste Nick,
Welke detailhandel? Want er zijn vele cao's in de detailhandel. Schoenen, mode, optiek, parket, verf, ga zo maar door. In zijn algemeenheid geldt dat naarmate de verantwoordelijkheden groter zijn, ook het loon hoger zal zijn. Bekijk de functiebeschrijving en het bijbehorende salaris.

Michel Kroone, 01-11-2011 23:02 #308
Goedenavond ik ben 22 jaar en ik werk in de installatietechniek. Wij zitten in de cao van het klein metaal en ik krijg gewoon het wml terwijl ik volgens mijn cao omdat ik mijn theoretische diploma heb meer zou moeten verdienen. Moet ik hiermee naar mijn werkgever gaan? Aangezien dit al 4 jaar het geval is. Reactie infoteur, 03-11-2011
Beste Michel Kroone,
Ja, dat kunt u het beste aan de werkgever voorleggen. Gewoon rustig vragen en kijken wat de reactie is.

Twentemeid, 26-10-2011 13:11 #307
Ik ben 23 jaar en werk in de thuiszorg met een 0 urencontract. Ik ben voor 2,5 maand ingepland voor ongeveer 190 uur. Na 51 uur gewerkt te hebben in de eerste week wordt ik ziek en kom ik in de ziektewet. Nou wil mijn werk mij maar de eerste 2 weken uitbetalen voor de diensten waarvoor ik ben ingepland terwijl ik 8 weken ziek ben geweest. Ik mis hierdoor bijna 100 uur werk waar ik voor ingepland was. Moeten ze deze uren ook uitbetalen of heb ik echt alleen recht op de eerste 2 weken? Alvast bedankt Reactie infoteur, 27-10-2011
Beste Twentemeid,
U bent ingepland voor 2,5 maand en zou, als u niet ziek zou zijn geworden, in die periode hebben moeten werken. Een verplichting dus. Dat betekent dat u in die periode recht hebt op ten minstens 70% van uw loon over de afgesproken periode die u zou moeten werken. Als dit lager is dan het voor u geldende minimumloon, krijgt u het minimumloon uitbetaald.

T., 13-10-2011 13:19 #306
Ik ben 40 jaar en kan beginnen met een flex contract tussen 1 en 15 uren. Het uurloon is 8,91 bruto is dit het minimum en zit ik altijd aan een flex contract vast is dit het zelfde als een gewoon contract? Het werk in huishoudelijke medewerker bij de Thuiszorg.
Wat hoor ik te krijgen als minimum voor mijn leeftijd? Reactie infoteur, 20-02-2020
Beste T.,
1. Dit is ongeveer het wettelijk minimumloon.
2. Dit flex contract garandeert voor een jaar 12 tot 180 uur en is geen vast contract. Maar een tijdelijk contract kan een vast contract worden:

https://zakelijk.infonu.nl/banen/81032-arbeidscontract-voor-bepaalde-tijd-verlengen-ketenregeling.html

S., 11-10-2011 18:24 #305
Ik ga beginnen met een kappersopleiding waardoor ik het eerste jaar in de CAO klasse Junior Stylist A val. Nu heeft de CAO - die ik via internet heb gevonden - 2 loongebouwen; A en B. Welke van deze moet ik kiezen? En weet u misschien of in deze sector een volle werkweek 38 of 40 uur is (zie verschillende dingen staan)? Alvast bedankt! Reactie infoteur, 15-10-2011
Beste S.,
1. Sinds 1 januari 2009 kan de werkgever kiezen voor loongebouw A of B. De basissalarissen van loongebouw B liggen op 98% van loongebouw A, maar kent ook een variabele beloning met een persoonlijke omzet en een normomzet. Het is dus de werkgever die kiest, waarbij het wettelijk minimumloon de ondergrens is.
2. Bij een vijfdaagse werkweek is de wekelijkse arbeidsduur 38 uur. In overleg mag het meer zijn.

Leo Koster, 06-10-2011 20:59 #304
Ik ben als medewerker bij een verhuurbedrijf van geluid en lichtapparatuur vaak 's avonds en s nachts aan het werk. Ikben 20 jaar en volgens mijn loonstrook verdien ik het minimum jeugdloon. Heb ik recht op toeslag gezien het avond en nachtwerk? Reactie infoteur, 07-10-2011
Beste Leo Koster,
Of je een toeslag krijgt, wat zeer redelijk zou zijn, hangt af van de voorwaarden in je contract.

Aljen, 27-09-2011 14:40 #303
Hey, ik werk als automonteur. En ik heb een vmbo autotechniek diploma. Ik ben 18 jaar werk 4 dagen per week van 8:30 tot 17:00. Ik heb mijn loon ontvangen van de maand september. En dit bedraagt 572 euro netto. Ik heb het gevoel dat dot te weinig is. Wat zeggen jullie erover? Bvd, Aljen Reactie infoteur, 28-09-2011
Hey Aljen,
Als je een volledige werkweek zou hebben en het minimumloon zou verdienen zou je per maand netto 653 euro overhouden. Voor vier dagen is dat 522 euro. Daar zit je nog boven. Belangrijk is dan ook wel salaris je hebt afgesproken.

K. Kraan, 24-09-2011 20:34 #302
Beste infoNu,
ik ben onlangs aangenomen bij de Hoogvliet als verkoopmedewerker ik heb 2 jaar een opleiding gedaan voor verkoopspecialist en heb hiervoor mijn diploma. nu ga ik echter hetzelfde verdienen als een vakkenvuller omdat Hoogvliet zegt dat ik in het CAO type A hoor als aankomend verkoopmedewerker ik heb echter al mijn diploma dan hoor ik toch minimaal in een CAO type B terecht te komen? ik ga nu €5,34 per uur verdienen terwijl bij CAO type B beschreven staat dat ik minimaal €5,99 moet krijgen als verkoopmedewerker. op mijn contract staat ook dat ik verkoopmedewerker ben, maar de bedrijfsleider zegt nu ineens dat ik aankomend verkoopmedewerker wordt en dat ik dus €5,34 betaald ga krijgen, nu is mijn vraag is dit terecht? of hoor ik toch in een CAO type B terecht waar ik €5,99 per uur ga verdienen. ik hoop dat jullie mij kunnen helpen want ik weet nu echt niet wat ik moet doen! Reactie infoteur, 25-09-2011
Beste K. Kraan,
Als in het contract verkoopmedewerker staat, bent u verkoopmedewerker en hoort ook die beloning erbij.

Ys, 10-09-2011 13:16 #301
Als er geen CAO is, hoe kan ik proberen te achterhalen wat in die bedrijfstak of beroepsgroep een normale fulltime werkweek is? Reactie infoteur, 11-09-2011
Beste Ys,
Dat kunt u doen door als vergelijkingsmateriaal een bedrijfstak te nemen die qua werk het dichtste tegen uw werkzaamheden aanligt.

Ray, 08-09-2011 21:00 #300
Ik werk nu 14 jaar in de slagerswereld en ben allround slager. Sinds een aantal jaren bij een detacheringsbureau. Mijn uurloon is 10,31 eur bruto. Is dit correct. Ik werk gemiddeld tussen de 34 en 40 uur per week en reis elke dag bijna 5uur (v.v.) waar ik geen vergoeding voor ontvang maar wel onderweg nog 3 andere collega's op pik in opdracht van mijn werkgever. Ik doe dit met een bedrijfsauto. Tevens is mijn vraag of je ook loonsverhoging ontvangt als je getrouwd bent? Reactie infoteur, 09-09-2011
Beste Ray,
1. Er is een nieuwe CAO voor slagersbedrijven met als looptijd 1 april 2011 tot en met 31 maart 2013. De feitelijke lonen worden in deze periode 2 keer verhoogd, namelijk op 1 oktober 2011met 1,75% en op 1 oktober 2012 met 2,25%. Uiterlijk in december 2011 wordt een eenmalige uitkering van € 100 bruto betaald.
2. U verdient nu grofweg het wettelijk minimumloon. Voor een allround slager volgens mij niet hoog.
3. Als u getrouwd bent, krijgt u geen loonsverhoging. Wel komt uw vrouw bij een gezamenlijke belastingaangifte in aanmerking voor de algemene heffingskorting.

Izabela, 05-09-2011 16:24 #299
Ik werk op dit moment via uitzendbureau, op het contract staat dat ik wekelijks het loon ontvang.In werkelijkheid is het anders.Ik ontvang hem soms onder twee weken, soms onder een week en soms onder drie weken, als ik met kantoor belt zeggen ze dat ze 4 weken tijd hebben om een wekelijks loon over te maken.Klopt dat? Reactie infoteur, 07-09-2011
Beste Izabela,
Als je per week betaalt krijgt, moet normaal gesproken tussen elke betaling een week zitten. Het is wel zo dat de eerste betaling wat later kan komen en je daarna elke week geld ontvangt. Dat betekent ook dat als je daar weg gaat, je nog geld tegoed hebt.

Thorsten, 02-09-2011 23:54 #298
Ik heb in de horcea gewerkt de afgelopen 3 maanden op basis van een 4 uren contract per week. Maar ik maakte standaard in de week 17-40 uur, mag ik nu alles wat boven die 4 uur ligt schrijven als overuren? Reactie infoteur, 04-09-2011
Beste Thorsten,
Ja, maar het hangt van de afspraken af hoe dat beloond wordt.

Naima, 31-08-2011 20:41 #297
IK ben 29 jaar en heb een nieuwe baan als assistent manger in een kleding zaak en verdien 9.15 bruto per uur ex vakantietoeslag. Klopt dit? Heb daarvoor 7 jaar in een kledingzaak gewerkt en verdiende meer. dus ga er opachteruit. Ik vind het weinig./ Reactie infoteur, 02-09-2011
Beste Naima,
Het correspondeert met het wettelijk minimumloon. Met 7 jaar ervaring lijkt me dit ook niet veel.

Rik, 30-08-2011 22:58 #296
Ik verdien 980 euro bruto per maand en ben 19 jaar. Ik neem een tussenjaartje om te kijken wat ik ga studeren. Nu is mijn vraag: hoeveel houd ik netto over? Reactie infoteur, 31-08-2011
Beste Rik,
Als je elke maand 980 euro verdient is dat bruto per jaar 11760 euro en als indicatie netto 10000 tot 10900 euro. Als indicatie, omdat je aftrekposten kunt hebben en niet in elke sector evenveel premies worden betaald. Zo weet ik niet wat jouw pensioenpremie is.

T., 29-08-2011 13:50 #295
Ik ben 38 jaar en heb ruim 2 jaar werkervaring met stralen. Wat hoor ik dan te verdienen? Ik krijg €11,- per uur, maar ik heb het idee dat dit ivm de zwaarte van het werk echt veeel te weinig is. Graag snel reactie Reactie infoteur, 30-08-2011
Beste T.,
11 euro zit iets boven het wettelijk minimumloon per uur. Maar het is ook zwaar werk. Ik weet niet waar je woont, maar bel eens voor een werkplek ergens anders. Ik zag bijvoorbeeld het volgende (met wie ik geen contact heb overigens):

https://www.werk.nl/werk_nl/werknemer/vac_deeplink

K., 26-08-2011 17:16 #294
Ik heb 2 jaar lang bij de bibliotheek gewerkt, ik verdiende 3.59 netto, dus 43€ p.maand omdat ik 3 uurtjes werkte. Maar is dat niet te weining voor een 17 jarige? En ik had een vakantie baantje bij een schoonmaak bv. daar kreeg ik voor 30 uur werken €169,50. En hoeveel mag ik eingelijk bij schoonmaak minimaal krijgen? Reactie infoteur, 30-08-2011
Beste K.,
Het minimumjeugdloon voor een 17 jarige is circa 3,50 euro per uur, exclusief 8% vakantietoeslag.

Naathie, 24-08-2011 22:19 #293
Ik werk bij de Esprit en ben 16 jaar. Ik verdien 4 euro bruto per uur en werk op donderdagavond van 17.00 tot 21.00 en op zaterdag van 09.30 tot 17.00 en op de koopzondagen (12.00-17.00). Weet u hoeveel ik netto krijg per uur? Reactie infoteur, 25-08-2011
Beste Naathie,
Dat hangt een beetje van de werkgever af. Eigenlijk zou bruto gelijk moeten zijn aan netto, maar nogal wat werkgevers houden toch belasting en premies in die je later bij de belastingdienst weer kunt terugvragen.

Tom, 24-08-2011 15:12 #292
Beste infoteur,

Ik ben 27 jaar en heb laatst op het volgende gereageerd:

Er is voor alle deelnemers een *DAGVERGOEDING *van maar liefst *50 EURO* (incl. evt. reiskosten) beschikbaar!

Ik ben hierop ingegaan omdat ik dacht 50 euro netto te krijgen, en daar bovenop nog eens reisvergoeding. Nu blijkt dat achteraf 50 euro bruto te zijn en geen reisvergoeding. Dit is mijn eigen fout, want er staat geen bruto of netto. Bovendien staat er inclusief eventuele reiskosten. Die zitten dus bij die 50 euro inbegrepen. Maar goed…

Ik heb 19 dagen voor ze gewerkt, 8,5 uur per dag = in totaal 161,5 uren.
Ik heb soms 2 dagen in de week gewerkt, soms 3 dagen in de week.
Het uurloon dat ze me officieel geven (ik heb hier een brief over gehad) is ongeveer 12,65 euro en volgens mij gaat het om een 0 uren contract.
Om mij uiteindelijk 50 euro per dag uit te kunnen keren, bedenken ze allemaal rare dingen die ik niet helemaal begrijp. Het komt er in ieder geval op neer dat ik netto maar 597,54 euro overhoud!

Mijn vragen zijn:
- Mag dit officieel wel?
- Ik zie dat het minimumloon voor 23 jaar en ouder vanaf januari 2011 per dag 65,74 euro is. Geldt dat ook voor een 0 uren contract?
- Hoeveel moet ik als 27 jarige minimaal krijgen voor 161,5 uren?
- Is er ook een minimaal netto loon? Zo ja, hoeveel moet ik dan netto krijgen voor 161,5 uur?

Alvast bedankt voor de reactie! Reactie infoteur, 25-08-2011
Best Tom,
1. Die 65,67 euro per dag is voor wie een volledige werkdag heeft. Door u minder te laten werken, kan men hiervan afwijken en anders niet.
2. Het uurloon is meer dan het minimum waar u gegeven uw leeftijd recht op zou hebben.
3. Die 161,5 uur maal 12,65 euro is gelijk aan 2043 euro. Ik zie niet hoe u hier maar 597,54 van over kunt houden.
4. Er bestaat geen wettelijk netto minimumloon, maar je kunt wel berekenen hoeveel je netto zou moeten overhouden als er verder geen aftrekposten zijn.
5. Het zou best kunnen dat die 2043 euro wordt gedeeld door 50 euro per dag waardoor de uitbetaling wordt uitgesmeerd over 41 werkdagen.

Peter, 19-08-2011 15:58 #291
Hallo,

Een vriendin van mij (24 jaar) werkt in een cafetaria met een leidinggevende functie onder een 0-uren contract. Zij heeft hiervoor nog nooit een contract onder ogen gezien en krijgt geen loonstrookjes, omdat dit allemaal in de computer staat van de werkgever. Ook als ze om een loonstrookje vraagt wordt er gezegd:"ooh dat staat in de computer, maar zodra ik tijd heb draai ik er 1 voor je uit." (dat is nu inmiddels een week geleden)
Deze heeft ze nl. nodig voor het opnieuw afsluiten van een mobiel abonnement. Ik vindt het een vaag verhaal, waarom zou een werkgever zo moeilijk doen om een loonstrookje?

Mijn vraag aan haar was:"hoeveel verdien je eigenlijk bij je werkgever?"
Haar antwoord:"ik krijg voor gemiddeld 55 uur per week "iets" van rond de 900 euro, inclusief vakantiegeld per maand."

Naar mijn idee klopt hier niks van. Mijn berekening is als volgt: 55 u.p.w : 7 dagen = gemiddeld 7.86 u.p.d x 30 dagen = 235.8 uren per maand. 900 : 235.8 = 3.82 euro per uur. Klopt dit ongeveer of zit ik er helemaal naast?

Wat er zeker niet klopt is dat ze veelste weinig verdient en dan zit het vakantie geld er ook nog bij in. Zij zelf is erg bang om naar haar werkgever toe te stappen en te vragen hoe het nu precies zit, omdat ze bang is haar baan kwijt te raken, met betrekking tot het vragen voor haar minimum loon. Wat kunnen wij hier aan doen?

P.s. Het is dus mogelijk met terugwerkende kracht het minimumloon op te eisen?
Wie kan ons daar bij helpen? Doet de socialewinkel ook aan bemiddeling of kan deze hulp bieden?

Please help! Reactie infoteur, 21-08-2011
Hallo,
1. Ze zou minimaal 1435 euro per maand moeten verdienen. Bruto en exclusief vakantiegeld. Die 7,86 uur zie ik al een volledige werkdag. Daar hoort minimaal 8,70 euro per uur bij.
2. Wat staat in haar contract aan loon?

Yvon, 17-08-2011 12:15 #290
Mijn vriend werkt in de bouwsector via een uitzendbureau. Hij is ouder dan 23 jaar en verdient ong 1400 euro netto, op 40 urige werkweek per maand. Werkt hij nu onder zijn maandloon en heeft hij recht op meer salaris? Klopt het dat het uitzendbureau veel salaris van hem inhoudt? En hoeveel is dit dan? Zijn contract is al meerdere malen verlengt en nu heeft hij een jaarcontract, wat is de volgende stap? Een vast contract voor onbepaalde tijd? Reactie infoteur, 17-08-2011
Beste Yvon,
1. Die 1400 netto is iets meer dan het netto minimumloon.
2. Zijn loonstrookje moet uitwijzen wat aan belasting en premies wordt ingehouden.
3. Wie voor de vierde keer achter elkaar voor dezelfde werkgever gaat werken op een tijdelijk contract krijgt als vierde contract dan automatisch een vast contract. Dus niet een langer contract, maar een vast contract.

Sander, 16-08-2011 23:47 #289
Hallo,
Ik werk als kassamedewerker bij een stichting op basis van een 0 uren contract.
Afgelopen 2 weken heb ik intotaal 105 uur gewerkt en had ergens gelezen dat dat niet mocht…? Ik krijg €4,65 per uur exclusief 8,33% vakantiegeld en ben 17 jaar oud.
De ene maand wordt er ca. €25,- loonheffingskorting afgeschreven, terwijl dat de volgende maand nog niet eens €2,- bedraagt…

Hoe kan ik van te voren berekenen hoeveel loonheffingskorting ik ''betaal''? Reactie infoteur, 17-08-2011
Hallo Sander,
1. Als je 17 bent is 45 uur per week het toegestane maximum.
2. De stichting houdt nu belasting in alsof je het hele jaar door elke twee weken 105 uur zult werken. Dan betaal je boven de ruim 6000 euro per jaar 33% belasting, maar daar zit je nog lang niet aan.
3. Je schrijft loonheffingskorting, maar waarschijnlijk bedoel je loonheffing.

Angela, 16-08-2011 16:51 #288
Ik heb een vraag over het vakantiegeld/vakantierecht. Onder mijn loonslip staat vermeld hoeveel vakantiegeld/vakantierecht ik heb. Ik vraag me af wat ik als uitzendkracht hiermee kan doen? Als ik het laat uitbetalen, verdien ik er toch weinig aan, omdat de belastingdienst hier een groot deel van ontvangt? Het is voor mij onduidelijk wat je precies met het vakantiegeld en vakantierecht kan doen… Reactie infoteur, 17-08-2011
Beste Angela,
Als je het vakantiegeld laat uitbetalen, betaal je in eerste instantie een hoger tarief, maar als dat te hoog is, kun je de te veel ingehouden belasting en premies bij de belastingdienst terug vragen. Gebruik hiervoor het P-formulier.

Ramona, 10-08-2011 19:35 #287
Ik werk in een supermarkt 24uur per week. ben 25 jaar.
wat moet ik eigenlijk netto verdienen? ik vind mijn 900euro eigenlijk weinig…
hoop een antw te zien

groetjes Reactie infoteur, 17-08-2011
Beste Ramona,
Het minimumloon is dan bruto gelijk aan 906 euro exclusief vakantiegeld.

Roosje, 10-08-2011 14:27 #286
Ik werk in de zorg, doe hiervoor de opleiding. Ik doe (bijna) hetzelfde werk als vaste medewerkers. Ik ben 19jaar en verdien 5,99 euro per uur. Terwijl mijn vriend hetzelfde werk doet en minder verantwoordelijkheid heeft maar wel in een andere instelling en hij verdient 11 euro per uur. Hoe kan dit? Reactie infoteur, 17-08-2011
Beste Roosje,
U verdient wel meer dan het minimumloon. Waarom uw vriend het dubbele verdient is me niet duidelijk. Waarschijnlijk betaalt die instelling gewoon beter.

Carloss (infoteur), 10-08-2011 01:31 #285
Hallo ik werk als afwasser een vakantie baan 36 uur per week en ik heb uitgerekend dat ik al 105 gewerkte uren heb en ik verdien 4,20 per uur hoeveel krijg ik op 25 aug want dan word ik uitbetaald Reactie infoteur, 14-06-2020
Hoi Carloss,

Grofweg 700 euro. Let er wel op of er belasting af is gehaald, want dan is het minder. Die belasting kun je weer bij de belastingdienst terugvragen.

Zie ook:

https://financieel.infonu.nl/belasting/79354-belasting-terugvragen-over-2020-studenten-en-scholieren.html

Cathy, 09-08-2011 13:09 #284
Ik ben 19 jaar en ga vanaf september de BBL opleiding verpleegkunde doen via het ziekenhuis. De eerste 4 à 6 maanden heb ik een beroeps voorbereidende periode (BVP) en ontvang ik 725,37 euro bruto zakgeld per maand. Hoeveel is dit dan netto, of hoe kom ik achter het netto bedrag? Reactie infoteur, 10-08-2011
Beste Cathy,
1. Zolang je per jaar niet meer verdient dan grofweg 6000 euro is bruto gelijk aan netto door de algemene heffingskorting waar je recht op hebt. Dat is per maand 500 euro. Daarboven betaal je, als er geen andere heffingskortingen zijn, 33% aan belasting en premies.
2. Het netto bedrag staat uitgelegd op het loonstrookje.
3. Als te veel belasting wordt ingehouden, kun je dat terugvragen.

Sylvia, 09-08-2011 10:42 #283
Mijn dochter van 18 gaat werken bij een kledingzaak. Ze krijg een nul urencontract maar moet wel 38 uur per week werken. Haar uurloon bedraagt 4,60 bruto, incl. vakantietoeslag en vakantieuren. klopt dit? en heeft zij na 3 maanden recht op een uren contract op basis van 38 uur. Reactie infoteur, 10-08-2011
Beste Sylvia,
1. Dat is ongeveer het wettelijk minimumloon als de vakantie-uren worden doorbetaald.
2. Als tijdens het tweede of volgende contract de duur van 36 maanden wordt overschreden, verandert een tijdelijke contract automatisch in een vast dienstverband.

Janet, 08-08-2011 18:21 #282
Hallo.
Ik werk per afgelopen week 32 uur in een kapsalon. Ik heb in juli mijn diploma behaald van alround kapper, en ben 21 jaar.
Op hoeveel euro kan ik rekenen in het uur van het cao. En hoeveel netto per maand? Reactie infoteur, 10-08-2011
Hallo Janet,
Het wettelijk minimumloon is 6,67 per uur. Maar in de kapersbranche zijn er twee salarissystemen mogelijk. Eén met normomzet en één zonder. Een allround haar-stylist heeft recht op minimaal 1360 euro bruto per maand bij een volledige werkweek van 36 uur. Dat is 1210 euro per 32 uur

Fiona, 07-08-2011 16:09 #281
Ik ben 17 jaar en werk gemiddeld 25 uur per week als vakantiekracht in de gezondheidszorg, salaris nog niet besproken, maar wat verdien ik dan per uur aangezien ik dus geen vaste werkweek van 36, 38 of 40 uur maak?! Reactie infoteur, 10-08-2011
Beste Fiona,
In de gezondheidszorg is 38 uur per week gebruikelijk. Daar hoort voor iemand van 17 jaar minimaal een uurloon bij van 3,45 euro.

Dennie, 05-08-2011 18:00 #280
Hallo,
Hier staat het minimum loon o.b.v. 36, 38 of 40 uur per week. Hoe zit dit met een nul-urencontract? Ik val op mijn werk niet onder een CAO en mijn baas heeft een uurloon vastgesteld wat volgens hem iets boven het minimumloon is. Ik weet nu niet helemaal hoe ik dit kan checken. Reactie infoteur, 06-08-2011
Beste Dennie,
Wat je moet checken is of de branche waarin je werkt onder een volledige werkweek 36,38 of 40 uur verstaat. Zo bepaal je ook het uurloon, met of zonder nul-urencontract.

Josje, 03-08-2011 23:55 #279
Ik ben 31 jaar en mijn baas betaald mij 8,08 E per uur… Al jaren. Het is een klein bedrijf. Mag dit? Reactie infoteur, 04-08-2011
Beste Josje,
Neen, dat is onder het wettelijk minimumloon. Het zou eerder 9 euro per uur moeten zijn.

Britta, 02-08-2011 20:48 #278
Ik ben 15 jaar (bijna 16) en werk nu bij de slagerij en verdien 5euro per uur.
Maar ik wil overstappen naar een kleding winkel (takko), wat zou ik ongeveer verdienen, per uur? Reactie infoteur, 04-08-2011
Hou Britta,
Zou je wel overstappen want die 5 euro is mooi. Ik denk dat je in een kledingzaak minder krijgt.

Eddi, 30-07-2011 01:29 #277
Ik ben 19 en ik wordt in september 20 ik ben pas begonnen met werken in een kapsalon de salaris hebben we nog niet besproken was me eerste dag ze waren zeer tevreden met me. Wat is mijn minimum loon? Reactie infoteur, 01-08-2011
Beste Eddy,
Zie vraag Anoniems, direct hieronder.

Anoniems, 27-07-2011 13:19 #276
Ik ben 23 jaar oud over 1 maand word ik 24 jaar.ik ga in september dus over 2 maanden (dan ben ik 24 jaar) in een kapsalon werken hoeveel mag ik verdienen voor 21 uur per week en wat moet ik voor mijn uurloon vragen? Reactie infoteur, 27-07-2011
Beste Anoniems,
1. Ook in een kapsalon heb je verschillende verdiensten afhankelijk van wat je doet.
2. Bij een vijfdaagse werkweek is de wekelijkse arbeidsduur in een kapsalon 38 uur. Een VMBO leerling en junior stylist ontvangen bij de start 1458 euro per maand bij volledige werkweek, een haar-stylist 1730 euro tot 1830 euro.

Emma, 27-07-2011 00:09 #275
Ik ben 17 jaar oud. Is er ook een maximum wat ik mag verdienen of hoeveel uren ik mag maken? Reactie infoteur, 27-07-2011
Beste Emma,
1. Qua loon is er geen maximum, wel een minimum.
2. Je mag maximaal negen uur op een dag werken, met een maximum van 45 uur per week en 160 uur per vier weken.

Erica Hubbers, 24-07-2011 11:03 #274
Mijn dochter van 21 jaar werkt op zaterdag / zondag in de horeca. Ze krijgt netto € 6,00 euro per uur. Dit is volgens de eigenaar van het restaurant €1,00 euro meer als dat hij hoeft te betalen. Kunt U mij vertellen op welk uurloon ze nou precies recht heeft. Reactie infoteur, 27-07-2011
Beste Erica Hubbers,
1. Het is de vraag hoeveel belasting en premies worden ingehouden om te bepalen of 6 euro netto te weinig is.
2. Volgens de CAO is de gemiddelde werkweek in de horeca 38 uur. Daar hoort een bruto uurloon bij van 6,31 euro per uur.
3. Als ze vakvolwassen is, zo heet dat daar, is ze ingedeeld in een salarisschaal.
4. Werken in het weekend is in de horeca normaal.

Gina, 22-07-2011 22:08 #273
Ik ben 21 en ik werk in een zonnestudio. Ik heb een nul-uren contract en verdien €6,- per uur. vanaf mijn verjaardag heb ik 1 maand € 6,67 p/u gekregen (volgens minimumloon van 36 uur) nu hebben ze mijn loon verlaagt naar € 6,- omdat ze van mening zijn dat ik recht heb op het wettelijkminimum op basis van een 40 uurig contract. Hoe zit dit?

Heb ik met een nul-uren contract recht op het wettelijk minimum uur loon op basis van 40 of 36 uur? Reactie infoteur, 27-07-2011
Beste Gina,
De vraag is wat een volledige baan bij een zonnestudio is, 36 uur of 40 uur. Helaas bestaat voor deze branche geen specifieke CAO. Er is wel een CAO recreatie en daar is een volledige werkweek 38 uur.

Anoniem, 22-07-2011 18:59 #272
Ik ben 22 jaar en heb recentelijk mijn HBO diploma gehaald. Momenteel werk ik bij een bouwbedrijf als vakantiehulp in de werkvoorbereiding. Mijn bruto uur loon is € 10,- Hoor ik als een afgestudeerde HBO-er niet meer te verdienen per uur? Reactie infoteur, 27-07-2011
Beste Anoniem,
Het startsalaris voor het HBO hangt van de baan af, maar bedraagt meestal tussen de 2000 en 2500 euro per maand. Zeg maar tot 2x het minimumloon ofwel tot 15 euro per uur.

Vinkje, 19-07-2011 10:56 #271
Ik ben 22 jaar en werk 32 uur. als administarief medewerkster ( werk hier nu 1,5 jaar)
Mijn verdienste zijn: Bruto per maand: €1123,20 ( dit is inclusief vakantiegeld € 83,20) dit krijgen wij per maand bij ons salaris uitbetaald. Verdien ik eigenlijk wel genoeg hier? Het bedrijf heeft geen CAO. Jullie tabellen zijn wel duidelijk ik mis alleen 32 uur. Heb geen idee hoe je dat dan moet uitrekenen? En wil toch graag weten of ik genoeg verdien. Reactie infoteur, 20-07-2011
Beste Vinkje,
Als in jouw branche 38 uur werken de standaard is, neem je 32/38e deel. Dat is bij benadering 1020 euro per maand bruto exclusief vakantiegeld. Daar kom je aardig in de buurt.

Godfried Erwin, 19-07-2011 03:39 #270
Ik werk op commissie basis. ik heb geen vast salaris of basis salaris. mij wergever geeft op mijn salarisslip aan het minimum loon en de rest geeft hij aan als commissie. bijvoorbeeld: mijn commissie is 4000,=. werkgever boekt 1350,= als basisloon en 2650,= als commissie. is dit korrect/goed? Reactie infoteur, 19-07-2011
Beste Godfried Erwin,
Die 1350 euro is afhankelijk van je leeftijd. Zie tabel met het wettelijk minimumloon met ingang van 1 juli 2011.

Anoniem, 17-07-2011 23:36 #269
Ik ben 23 jaar en werk nu in de horeca en verdien € 9,08 bruto per uur excl. vakantiegeld. Is dit voldoende?

Daarnaast ben ik vorige maand 23 jaar geworden. Mijn werkgever heeft mij in die maand toen geen loonsverhoging gegeven en mij uitbetaald voor een 22 jarige. De werkgever is toch verplicht om het minimumloon aan te passen in de maand dat je jarig bent, ondanks dat je de 1ste of de 20ste van de maand jarig bent? Of heeft mijn werkgever wel gelijk om dat pas de volgende maand toe te passen? Reactie infoteur, 19-07-2011
Beste Anoniem,
De werkgever kan gelijk hebben als je op je 22e het minimumloon van een 23e ontving. Die 9,08 euro is het bruto wettelijk minimum loon exclusief vakantiegeld voor iemand van 23 jaar en ouder.

San, 15-07-2011 19:53 #268
Hai mijn vraag is ben kapster en rij meer dan 40 km heen en terug samen 2 dagen en er word beweerd dat ik geen recht heb op reiskosten terwijl in onze cao wel staat maar haar accountant zegt dat is niet verplicht wat is nu waar.
(heb 0 uren contract met wat uren vast) Reactie infoteur, 16-07-2011
Hai San,
De accountant heeft ongelijk. In de CAO staat:

"De werknemer die met een ander vervoermiddel reist dan met het openbaar vervoer, heeft recht op een vergoeding van € 0,19 per kilometer tot het maximum als vermeld in onderstaande tabel voor de reisafstand in het woon-werkverkeer. Dit geldt alleen als die afstand groter is dan 10 kilometer (enkele reis, langs de meest gebruikelijke weg). Werknemers die voor de ingangsdatum van deze CAO een hogere vergoeding ontvingen dan in onderstaande tabel staat vermeld, behouden dit recht."

Peter, 12-07-2011 19:22 #267
Mijn zoon is 16 jr. en werkt in een campingwinkel.
hij krijgt daar een basisuurloon van €2,84.
Ook op feestdagen en op zondag krijgt hij dit.
klopt dat wel?
Groeten, Peter Reactie infoteur, 16-07-2011
Beste Peter,
Als dat het bruto loon is is dat te 20 cent te weinig per uur. Als het netto is, kunt u de ingehouden belasting en premies bij de belastingdienst terugvragen.

Laura, 12-07-2011 10:33 #266
Ik heb een vraag;
ik ga voor de vakantie werken bij een bedrijf en ik doe dat via randstad, dit allemaal net als vorig jaar. Mijn salaris was vorig jaar 3,75€ per uur en toen was ik 16 jaar. Nu werk ik er weer en mijn loon is het zelfde gebleven. Mag dit wel? Want in jullie artikel staat:1. Moet een werkgever het loon verhogen op mijn verjaardag
Ja, totdat je 23 jaar oud bent moet de werkgever je minimumloon en minimum jeugdloon direct verhogen zodra je een jaartje ouder wordt.

Groetjes, Laura Reactie infoteur, 12-07-2011
Beste Laura,
Eigenlijk was je uurloon vorig jaar hoger dan wettelijk vereist. Je verdiende voor een 17-jarige. Ik denk dat het daarom gelijk is gebleven.

A. T., 10-07-2011 23:41 #265
Ik ga na de vakantie werken en leren doen op het hbo en ga in een winkel werken voor 24 uur. Hiervoor heb ik een Kleding detex opleiding gedaan en MBO ondernemer detailhandel gedaan, voor beide heb ik een diploma behaald. Heb ik nu recht op een toeslag? En als ik mijn Hbo diploma behaal, krijg ik dan meer toeslag of blijft dit gelijk?

mvg Reactie infoteur, 12-07-2011
Beste A.T.,
Het wettelijk minimumloon is een recht, maar wat iemand daar bovenop krijgt is afhankelijk van bedrijf en CAO. Meestal is er een functiewaardering voor een functie en staan daar de verdiensten bij. Ook al is er geen recht op meer, je moet het altijd proberen als je diploma's of ervaring hebt.

Noa, 08-07-2011 12:05 #264
Ik ben 15 jaar. Wat moet ik netto per uur verdienen als ik op de zaterdag of zondag een paar uur werk? Ik ga nu op een stal werken en krijg daar 2,86 netto per uur. Is dat een goed salaris? Reactie infoteur, 09-07-2011
Hoi Noa,
Ja hoor, je hebt recht op 2,5 a 2,8 euro. Op zaterdag en zondag zou het iets meer mogen zijn.

Ria, 07-07-2011 10:34 #263
Ik werk bij Domino's en verdien bruto maar €4,35, terwijl ik 18 jaar ben. Netto zit ik dan toch onder het minimumloon? Ik heb mijn baas hiernaar gevraagd, maar hij beweert dat het gewoon klopt. Weet iemand wat het verschil in prijs is tussen bruto en netto bij dit loon? Ik krijg ook geen loonstrookjes, dus ik kan het niet normaal controleren ook. Ik heb geen vast contract, als dat iets uitmaakt. Reactie infoteur, 07-07-2011
Beste Ria,
1. Bruto 4,35 euro spoort wel met het bruto wettelijk minimum jeugdloon. Als je minder dan grofweg 6000 euro per jaar verdient, is het bruto loon ook het netto loon.
2. Als Domino's wel belasting inhoudt, moet je dat wel weten om het later terug te vragen bij de belastingdienst. Dan moet je daarvan ook een bewijs hebben. Maar misschien betalen ze wel bruto uit.

Kirsty, 04-07-2011 02:00 #262
Ik heb 2 vakantiebanen, allebei met een nul-uren-contract. Bij de een heb ik loonheffingskorting laten toepassen, bij de ander niet. Nu blijkt dat er bij degene mét loonheffingskorting nog steeds zo'n 33% belasting af te worden getrokken (ik verdien hier het minimumloon van een 18 jarige). Klopt dit? (ik woon nog thuis, als dat iets uitmaakt) Reactie infoteur, 04-07-2011
Beste Kirsty,
Door niet 2x de heffingskorting toe te passen voorkom je dat te weinig belasting wordt ingehouden. Dat zal betekenen dat de ene voorlopig geen belasting inhoudt en de ander wel. Het kan dus bij kleine bedragen betekenen dat er te veel wordt ingehouden aan belasting en premies. Het over een jaar te veel ingehouden deel kun je weer bij de belastingdienst terugvragen.

Claessens Liam, 02-07-2011 15:32 #261
Hoi! Ik ben 13 jaar, maar ik woon in België. Ik zou graag vakantiewerk doen, maar bij ons mag dat maar vanaf 16 jaar. Kan ik ook in Nederland werken en zo ja, zijn er sites/diensten waar ik terecht kan voor een job? Alvast hartelijk dank voor uw reactie! Reactie infoteur, 04-07-2011
Beste Claessens Liam,
Jammer, maar als je in de grensstreek kun je gewoon een Albert Heijn eens binnen lopen en vragen.

Marijke, 01-07-2011 13:30 #260
Ik werk in het weekend in de horeca. Tot nu toe kreeg ik het wettelijk minimum jeugd uurloon voor een 22-jarige. Nu ben ik echter 23 geworden. Wat verandert er voor mij en voor mijn baas? Kan ik hetzelfde aantal uren blijven werken wat ik nu ook werk? Dit is gemiddeld 15 uur per week. Reactie infoteur, 02-07-2011
Beste Marijke,
Het enige wat verandert, is dat je recht hebt op meer loon. Per uur grofweg 1,30 euro meer.

Kai, 30-06-2011 12:13 #259
Ik werk in een winkel, het aantal uren verschilt van 12 tot 34 uur per week. Ik ben 22 jaar en mijn baas betaald me 6 euro per uur, schoon. Is dit voldoende of zou ik meer moeten vragen? Reactie infoteur, 30-06-2011
Beste Kai,
Je hebt minimaal recht op 7 a 8 euro bruto per uur, afhankelijk van de branche waarin je werkt. Hoeveel dat netto is, hangt af van je jaarinkomen. Het kan dus best zijn dat er te veel wordt ingehouden, maar dan kun je dat weer bij de belastingdienst terugvragen.

Martin S., 29-06-2011 20:30 #258
Onze zoon werkt net 2 mnd bij de Hema, maar nu blijkt dat hij zijn 1e maand niet uitbetaald heeft gekregen. Uitleg manager: de 1e maand krijg je pas uitbetaald, als je stopt met werken daar. Wij hebben hier nog nooit van gehoord. Al zijn collega's blijken hier beklag over te hebben gedaan, maar men negeert dat. "Hemaregel". Kan dit? Reactie infoteur, 30-06-2011
Beste Martin S,
Een filiaal mag eigen huisregels hebben, maar mag niet afwijken van de wet. Die Hemaregel zie ik dan ook niet terug in de CAO van de Hema:

http://www.fnvbondgenoten.nl/site/caos/26850/HEMA_2010-2011.pdf

Laat de manager maar eens aantonen waar die regel in de CAO staat.

Gina, 27-06-2011 09:38 #257
Mijn zoon van 17 gaat werken bij de sociale werkplaats voor 32 uur per week. wat is dan zijn bruto uurloon / maandloon? Reactie infoteur, 27-06-2011
Beste Gina,
Dat zal minimaal 110 euro per week zijn.

Majella Gijzen, 25-06-2011 19:07 #256
Ik ben 48 jaar jong en ik werk 32 uur per week. Mijn uurloon is €8,89 bruto. In februari 2010 heb ik een schrijven gekregen dat mijn salaris vanaf februari 2010 zal stijgen met € 9,-- bruto per maand (op basis van een fulltime dienstverband). Tevens staat er in het schrijven dat het salaris minimaal 5% boven het wettelijk minimum loon ligt. Mijn vraag is: is het dan correct dat ik met een werkweek van 32 uur minder per uur krijg? Hoe zit het eigenlijk met het minimum uurloon voor een werkweek van 32 uur? Ik kan alleen van 36,38 enz. uur vinden. Reactie infoteur, 27-06-2011
Beste Majella Gijzen,
Het gaat erom wat in uw branche een volledige werkweek is. Meestal is dat 36 tot 40 uur. Ik heb het vermoeden dat dat 38 uur is. In dat geval is voor uw leeftijd het minimum uurloon per januari 2010 gelijk aan 8,55 euro en per 1 juli aanstaande gelijk aan 8,72 euro per uur.

Annemarie, 23-06-2011 12:49 #255
Ik heb even een vraagje: ik ben 19 jaar en werk bij de mac donalds 32 uur per week. ik verdien 550 euro in de maand is dit te weinig? Reactie infoteur, 24-06-2011
Beste Annemarie,
Een maand is gemiddeld 4 1/3 week, ofwel 595 euro. Per vier weken zit je wel goed. Dit is wel exclusief vakantie-uitkering.

Jolanda, 16-06-2011 16:00 #254
Vraagje ik wil bij het kruitvat gaan werken ben nu 15 jaar mag ik dan wel in de avond uurtjes dat doen
Zo ja wat is het bruto loon dan voor de avond Reactie infoteur, 21-06-2011
Beste Jolanda,
Nachtwerk mag niet, avondwerk wel. Met toeslag is dat 6 tot 8 euro per uur.

Kim van der Raaij, 15-06-2011 10:40 #253
Ik heb een vraag: hoeveel procent moet je krijgen als je en op een feestdag werkt (bv pinksterdag) en als het ook nog op een zondag valt? Reactie infoteur, 15-06-2011
Beste Kim van der Raaij,
Je kunt kiezen uit een toeslag van 100% over je gewerkte uren of een vrije dag. De werkgever bepaalt wanneer de vrije dag kan worden opgenomen.

Frank van der Meide, 14-06-2011 18:57 #252
Ik ga een vakantiebaantje doen en ik weet mijn brutoloon. Hoe kom ik achter mijn nettoloon? Reactie infoteur, 15-06-2011
Beste Frank van der Meide,
Hoeveel bruto vervolgens netto is hang af van wat je gaat verdienen, maar als dat op een jaar minder is dan grofweg 6000 euro geldt bruto=netto. Er is vaak wel een probleem in die zin dat de werkgever belastingen en premies inhoudt, waardoor je in eerste instantie minder krijgt. Maar die belastingen en premies kunnen je later weer terugvragen bij de belastingdienst.

Anne, 14-06-2011 17:00 #251
Ik ben 22 jaar en werk 3 dagen per week van 10 - 6 in een kruidenierszaak. Mijn baas wil mij 5,50 per uur betalen netto volgens mij is dit te weinig maar ik zie overal bruto uurlonen staan wat is het netto uurloon voor iemand van 22 jaar die 24 uur per week werkt? Reactie infoteur, 15-06-2011
Beste Anne,
1. De een-na-laatste tabel geeft een indicatie voor het netto minimumloon bij volledige werkweek.
2. Die 5,5 euro is te laag voor je leeftijd en wettelijk verboden. Die mag zeker 2 euro hoger zijn.

Debbie, 14-06-2011 15:48 #250
Hallo.

Mijn vraag is of een werkgever je nog het minimum jeugdloon mag uitbetalen na het behalen van een diploma waarna ik ook ga werken.
Ik ben 18 jaar.

Groet Reactie infoteur, 15-06-2011
Hallo Debbie,
Het minimumloon is het minimaal toegestane loon, dus dat mag. Of een diploma ook meteen extra loon betekent, hangt af van de functie en functiebeschrijving.

Inge Hulsman, 11-06-2011 23:29 #249
Ik heb een contract van 12 uur per week bij een incassobureau, maar ik werk er gemiddeld 20 uur. Mijn bruto uurloon is € 9,50 en dat is incl vakantiegeld en vakantiedagen! Bedrijf is niet aangesloten bij een CAO. Mogen ze de vakantiedagen in mijn uurloon verwerken, zo ja, is mijn uurloon dan excl vak.geld en dagen wel boven het wettelijk minimumloon? Ik heb toch altijd recht op vakantiedagen? Reactie infoteur, 13-06-2011
Beste Inge Hulsman,
1. Je hebt wettelijk recht op minimaal viermaal het aantal dagen of uren dat je per week werkt.
2. Om de hoogte van het loon te kunnen beoordelen moet ik wel je leeftijd weten.

H. van Deutekom, 10-06-2011 14:24 #248
Ik werk bij een installatiebedrijf, en hou me bezig met verschillende werkzaamheden, zoals elektriciteit en loodgieterswerk. ik werk nu bijna 2 jaar bij dit bedrijf. ik ben 18 jaar( word aanstaande zomervakantie 19) en verdien nu om en nabij 600 euro netto. wat is jullie mening daarover? onderbetaald, of moet ik niet zeuren? ik vind het niet veel in ieder geval. Reactie infoteur, 11-06-2011
Beste H. van Deutekom,
1. Dit is ongeveer het netto minimumloon (zie een-na-laatste tabel), maar daarbij kan het zo zijn dat te veel belasting is ingehouden. Waarschijnlijk is het ook exclusief vakantie-uitkering.
2. Dat moet als je 19 wordt bruto zeker 100 euro meer zijn.

Will, 03-06-2011 14:36 #247
Ik ben crewmember bij Mcdonalds en verdien 6.27 per uur en dat is Inclusief vakantiegeld. Is dit conform met het horeca-CAO? Ik ben parttimer voor 4 uur per week maar werk vaak 15-20 uur. Reactie infoteur, 04-06-2011
Beste Will,
Dat hangt van je leeftijd af. Kijk in de tabel voor het minimumloon vanaf juli 2011. Een tarief van 6,27 euro zou kunnen voor een 21 jarige als minimum.

Raoul, 02-06-2011 19:30 #246
Ik ben 23 jaar oud en heb sinds kort pas 6 maanden ervaring. Mijn contract wordt verlengd met een half jaar. Na het afronden van het periode heb ik dan 1 jaar werkervaring. Mijn functie is: Financieel medewerker, afgestudeerd als Bedrijfsadministrateur.

Nu verdien ik € 1.350 per 4 weken o.b.v. 40 urige werkweek. Dat is € 1450,- per maand o.b.v. 40 urige werkweek. Dat blijft ook zo na het verlengen van mijn contract. Er werd mij gezegd dat ik een vast contract zou kunnen krijgen en mijn salaris omhoog zou gaan.
Mijn vraag is : "Vanaf welk bedrag hoor ik al tevreden te zijn?"

Ik hoop snel iets te horen. Reactie infoteur, 04-06-2011
Beste Raoul,
Ik denk bij een bedrijf al gauw het dubbele van wat je nu verdient. Maar of je dat in dit bedrijf krijgt is afhankelijk van de functiewaardering en bijbehorende salarisschaal. Het kan dus geen kwaad om eens wat rond te kijken en advertenties in de gaten te houden. Van de andere kant is elke ervaring nu mooi meegenomen.

Tan, 31-05-2011 16:52 #245
Ik ben 20 jaar, school net afgerond mbo niveau 4 en ben aangenomen bij transportbedrijf om hier administratieve werkzaamheden te verrichten. Ik ontvang een maandloon van 1025 bruto. Is dit redelijk of weinig voor mijn functie? Reactie infoteur, 31-05-2011
Beste Tan,
Dat is een gemiddeld salaris om mee te beginnen en een kwart hoger dan het minimumloon voor iemand van jouw leeftijd. Maar kijk niet alleen naar het beginsalaris maar ook naar het vervolg salaris en de mogelijkheden. Een bedrag van 1300 euro per maand voor een volledige baan had van mij ook gemogen.

Rob, 27-05-2011 19:01 #244
Hallo,
Ik ben 21 jaar, en werk in een elektriciteit bedrijf op kantoor. Ik verdien € 1.278 bruto per maand. Is dit gemiddeld aardig? Of ligt het nog laag, ook zal ik nog cursussen gaan volgen. Hierdoor ga ik ook iets omhoog. Reactie infoteur, 28-05-2011
Hallo Rob,
Dit is boven het wettelijk minimumloon. Of dit redelijk is hang af van je opleiding en de zwaarte van de functie. Als het goed is, is er ook een functieomschrijving en functiewaardering waarbij een salaris hoort. Probeer daar eens aan te komen en dan wordt al snel duidelijk of je salaris redelijk is.

Leroy, 25-05-2011 16:18 #243
Ik heb 750 uur stage gelopen voor 225 euro bruto in een maand ik ben 19 jaar en ik heb gevraagd of ik bij hun kon werken in de vakantie dat mocht nu krijg ik een contract thuis gestuurd en er staat in dat dit een stage-overeenkomst is, en toen ik hem belde zij die dat die mij niet meer kon bieden dan dit. Ik heb wel een reisvergoeding gekregen. Maar ben hier totaal niet tevreden mee ik verdien nu 225 euro bruto in een maand en ik ben 19 jaar kunnen zij mij dit maken? Reactie infoteur, 28-05-2011
Hoi Leroy,
Neen, je komt niet meer voor een stage in aanmerking, maar een echte baan denk ik. Dan heb je recht op het wettelijk minimum jeugdloon.

Leen, 24-05-2011 11:29 #242
Hallo,
Ik ben 21 jaar en volg de MBO 4 opleiding communicatie en Marketing.
Ik loop een afrondstage bij een bedrijf dat mij na mijn opleiding als een soort flex medewerker wil inhuren. Voor een aantal uur in de week.
Wat hoor ik te verdienen? Reactie infoteur, 28-05-2011
Hallo Leen,
Denk aan 1335 euro bruto per maand. Bron: ROA 2010.

Elise, 24-05-2011 10:50 #241
Het uur loon van de Albertheijn klopt helemaal niet zoals het hier staat. Inwerkelijkheid is het echt stukke minder. Je kan er dus zo 2 euro vanaf trekken. Reactie infoteur, 28-05-2011
Hoi Elise,
De meeste AH zijn op de penning. Dat klopt, maar het is zeker mogelijk.

Nick Bakx, 19-05-2011 14:31 #240
Hoi ik ben 19 jaar en ga van de week bij AH beginnen maar ik ga s'nacht om 4 uur beginnen tot 10 uur sóchtends moet ik dan ook toeslag voor die nacht uren krijgen? Reactie infoteur, 22-05-2011
Hoi Nick Bakx,
1. Aan de werknemer in volledige of onvolledige dienst wordt volgens de CAO voor elk gewerkt uur tussen 0.00 en 06.00 uur door de week en tussen 18.00 en 24.00 op zaterdag het uurloon betaald, verhoogd met een toeslag van 50%.
2. Over een contract wordt niet gesproken, maar het is zeker de moeite waard om te kijken of je ook meer dan het minimumloon kunt krijgen.

Sebas, 14-05-2011 21:44 #239
Korte vraag omtrent mijn loon dat ik sinds dit jaar ontvang. Ik ben 28 maar verdien netto minder dan het wettelijk gestelde minimumloon. Dit komt omdat ik, voor mij onverwacht, een veel te dure leaseauto heb gekregen. Valt deze ook binnen het minimum of is het dan wel toegestaan minder te krijgen? Alvast bedankt voor uw reactie. Reactie infoteur, 15-05-2011
Beste Sebas,
Het wettelijk minimum loon is een bruto garantie, niet een netto garantie na aftrekposten of bijtelling voor een lease auto. Ik zou zeggen, gebruik de auto niet privé.

Anita, 13-05-2011 12:11 #238
Mijn zoon van 18 jaar gaat voor een uitzenbureau werken. Hij krijgt het minimumloon. Houdt het uitzenbureau daar ook nog geld van in of is dat het bedrag wat hij dan werkelijk in handen gaat krijgen? Reactie infoteur, 15-05-2011
Beste Anita,
Als uw zoon het minimumloon krijgt, is dat voor hem. Het uitzendbureau krijgt van de werkgever meer betaald voor de geleverde diensten.

Sabin, 13-05-2011 12:02 #237
Hoi, Ik werk bij de kruidvat, ik werk regelmatig in de avonden & ik ben 19 jaar. Op mijn salarisstrookje kan ik niet zien, of zij de toeslag ook berekenen. Ook heb ik een 3-urencontract, maar ik werk regelmatig meer dan 3 uur per week? Ik heb echt het gevoel dat ik belazerd wordt en te weinig ontvang. Wat kan ik nu het best doen? Reactie infoteur, 15-05-2011
Hoi Sabin,
1. Houd de gewerkte uren zelf bij, en wijs Kruidvat erop dat je meer uren maakt dan 3 per week. Geef aan dat je dat op zich prima vindt, maar het ook wel uitbetaald wil krijgen.
2. Noem dit geen toeslag of overuren, want dan gelden weer allerlei ingewikkelde regels die niet altijd tot uitbetaling leiden, maar tot langere pauzes.

Jolien, 12-05-2011 18:27 #236
Hallo, mijn vriend is 24 jaar en is al 3 jaar op papier werkzaam bij een instalatie bedrijf… (klein metaal) hij verdiend nog steeds het zelfde als 3 jaar geleden, klopt dit? is het niet zo dat hij met dienstjaren omhoog moet gaan? en hoeveel euro is een dienst jaar ongeveer per maand? we zijn nu wel lid van de bond geworden die gaan het allemaal uitzoeken alleen duurt het allemaal een beetje lang… hij verdiend een kleine 1200 Reactie infoteur, 13-05-2011
Hallo Jolien,
Bij een functie hoort een functieschaal met periodieken. Normaliter gaat het salaris omhoog met de leeftijd en ervaring. Hoeveel, hangt weer van functie en schaal af.

Annette, 11-05-2011 23:05 #235
Ik heb een vraagje over mijn salaris bij de Albert Heijn. Op mijn salaris strook staat dat ik 18 uur in de maand werk en 5,34 per uur verdien. Is dat normaal voor een 19-jarige. Het is trouwens altijd het geval dat ik altijd meer dan 18 uur in de maand werk ik weet niet of dat uit maakt voor mijn hoogte van mijn salaris. Reactie infoteur, 13-05-2011
Beste Annette,
Die 5,35 euro is meer dan het wettelijk minimum jeugdloon van 4,5 euro.

Afg, 11-05-2011 21:22 #234
Ik had een vraagje over Hema. Hoeveel mag een 15 jarige per dag verdienen bij Hema? Ik heb van vele gehoord dat Hema slecht verdiend. En hoeveel mag je per week verdienen incl. zaterdag met een werkuur van 29 uur per week? Reactie infoteur, 13-05-2011
Beste Afg,
Ook de Hema moet minimaal het wettelijk minimum jeugdloon betalen van 2,6 euro per uur. Meer mag natuurlijk altijd.

Frank, 11-05-2011 09:25 #233
Beste Infoteur, hoe zit het met het loon als ik in ploegendienst werk, maar de ploegen zijn niet aaneengesloten (werk 1 zaterdag ochtend elke twee weken, onder de 40 uur). Hoor ik nou, of belangrijker kan ik nou, een toeslag over die zaterdag te krijgen (150%)?
Ps. betaal ook zelf me pauzes! Reactie infoteur, 13-05-2011
Beste Frank,
Bij een onregelmatige ploegendienst heb je recht op een toeslag. Het hangt af van de CAO hoeveel dat is.

Rob, 09-05-2011 20:47 #232
Beste Infoteur, uw antwoord bij de vraag van Rick (6-5-2011) klopt volgens mij niet. De vraag is wat hij mag verdienen als hij in juni is afgestudeerd, en waarbij hij naast zijn werk nog verder mag studeren. Dan wordt het dus een gewone baan en geen stage, en is een vergoeding (voor een 20 jarige) van minimaal 1000 euro meer in de richting, met eventueel een bijdrage in de studiekosten indien hij het geleerde kan gebruiken voor zijn werk. Reactie infoteur, 13-05-2011
Beste Rob,
Ik heb het stagebedrag vervangen door een bedrag voor zijn eerste baan. Bedankt voor je reactie.

Chantal, 09-05-2011 11:51 #231
Mijn vriend is 27 jaar en heeft het minimum loon wat jullie aangeven van 23 en ouder en hij maakt 40 uur en meer in de week zijn werk is het maaken en bouwen van merlo machienes en platforms
hij krijgt er steeds meer taken bij maar loon gaat niet om hoog kan dat? Reactie infoteur, 13-05-2011
Beste Chantal,
Bedrijven hanteren bij bepaalde functies functieschalen. Hoe zwaarder de functie, hoe hoger de verdiensten. Als de functie zwaarder wordt is het dus zinvol om met de werkgever te bespreken of ook het salaris omhoog kan. Vaak zijn daar bepaalde momenten voor in een jaar, bijvoorbeeld als er een functioneringsgesprek wordt gehouden, maar je kunt ook gewoon eens vragen of je salaris omhoog kan.

Roland, 07-05-2011 17:33 #230
Wij zijn voor aankomende zomer op zoek naar een vakantiewerk(st)er, deze kracht zal in de leeftijdscategorie 16-18 jaar vallen, wat moeten wij deze kracht per uur gaan bieden?
Wij zijn werkzaam in de horecabrance. Reactie infoteur, 08-05-2011
Beste Roland,
In de horeca is een werkweek van 38 uur een volledige werkweek. Iemand van 16-18 jaar heeft dan minimaal recht op 3 euro tot 3,94 euro per uur.

Janne, 07-05-2011 10:05 #229
Ik ben 16 jaar en ga binnenkort werken bij de C1000 als kassamedewerker. Maar ik werk dan alleen op de zaterdag en de zondag, maar krijg ik dan ook het minimum jeugdloon voor een 16 jarige per maand? Dus €490;-? Reactie infoteur, 08-05-2011
Beste Janne,
Neen, die 490 euro krijg je per maand als je 38 uur per week werkt.

Rick, 06-05-2011 09:26 #228
Ik ben 20 jaar, vol de opleiding mbo niveau 4 administrateur. Ik hoop in juni mijn diploma te behalen. Ik loop nu stage bij een administratiekantoor. Zij hebben mij een baan aangeboden. Hier zit tevens in dat ik hiernaast nog opleidingen kan gaan doen. Nu vraagt mijn baas aan mij hoeveel ik wil gaan verdienen. Wat zou u mij adviseren? Reactie infoteur, 13-05-2011
Beste Rick,
Kijk eens hoe hij reageert bij 1000 euro per maand.

Peter, 01-05-2011 12:16 #227
Mijn vriendin verdient iets meer dan het minimumloon (eur 1040 per maand bij 24 urige werkweek) In haar contract staat dat bij ziekte zij slechts 70% krijgt uitbetaald. Zij komt dan dus onder het minimumloon. Mag dat? Reactie infoteur, 02-05-2011
Hoi Peter,
De werkgever heeft de plicht om het loon in het eerste jaar aan te vullen tot het minimumloon. In het 2e jaar vervalt de plicht om het loon tot het minimumloon aan te vullen.

Jeffrey, 01-05-2011 08:54 #226
Hallo

ben werkzaam in de bergings sector wat onder het klein metaal valt nou ben ik overgestapt naar een ander bedrijf en heb natuurlijk een aantal jaar werkervaring opgebouwd (3 jaar) en diverse diploma's en certificaten behaalt nou wil ik graag weten of mijn nieuwe werkgever de opgebouwde werkervaring mee moet nemen in mijn alaris wat nu niet het geval is krijg nu een bruto salaris van iemand die net in dit vak begint

alvast bedankt, Reactie infoteur, 02-05-2011
Hallo Jeffrey,
Een werkgever neemt iemand aan voor een functie waarvoor een bepaalde salarisschaal geldt. Als voor de functie de werkervaring is vereist, zal hij dat meenemen anders niet. Maar het kan geen kwaad om dit rustig eens te vragen.

Franklin Marijnissen, 22-04-2011 12:27 #225
Hallo,

Mijn vriendin heeft een 25 urig contract getekend en het bedrijf waar ze voor werkt heeft een eigen CAO die we nog niet gezien hebben. Wel weet ze dat ze 8,25 euro bruto per uur gaat verdienen. Ze is afgelopen januari 24 geworden en Ze is afgelopen maandag begonnen bij haar nieuwe werkgever.
Voor zover ik weet is dit onder de norm van het minimumloon.
Kan iemand mij precies vertellen wat we moeten doen?

Alvast bedankt. Reactie infoteur, 27-04-2011
Hallo Franklin Marijnissen,
Of dit onder het minimumloon is hangt af van de sector waarin ze werkt. In een sector waarin 40 werken de norm is bijvoorbeeld bedraagt het wettelijk minimumloon voor iemand van 23 jaar en ouder € 8,17.

Joan Krawiec, 20-04-2011 16:22 #224
Mijn dochter werkt bij Mac Donald's. Ze is in deze maand 18 geworden en moet nu dus soms ook tot 02 u 30 werken. Is het verplicht om "late dienst toeslag" of zoiets te betalen? De meningen lopen hierover uiteen en ik wil graag weten of hier wettelijk iets voor geregeld is. Reactie infoteur, 27-04-2011
Beste Joan Krawiec,
Ook voor Mac Donald's geldt de horeca-CAO. Deze CAO regelt wel voldoende rust bij nachtarbeid, maar niet dat de beloning hoger moet zijn.

Niek, 14-04-2011 11:29 #223
Hallo Infoteur,
Is het ook zo dat de AH franchise ondernemers gebonden zijn aan de uurlonen, zoals beschreven staan in het artikel? Ik werk nu bijna 5 jaar bij de AH en ben verkoper 2, en heb een uurloon van 6,99 inclusief alles toeslagen vakantiegeld etc. Ook zit hier de verhoging in van verkoper 2, dit is € 0,80 in het uur meer, dan een normaal verkoper. Ik ben 20 jaar. Reactie infoteur, 19-04-2011
Hallo Niek,
Neen, de enige plicht is minimaal het wettelijk minimum loon uitbetalen.

Niek, 14-04-2011 10:29 #222
Hallo Bertien,
Zolang er niks op papier staat, heeft haar baas helemaal niks te vertellen. Wel zou ik bij het 'nieuwe' baantje, waar ze wil beginnen wel een contract ondertekenen. Het is natuurlijk altijd goed om beide rechten en plichten te hebben, je dochter zoal de werkgever. Reactie infoteur, 19-04-2011
Hallo Niek,
Maar de werkgever kan wel zeggen dat hij haar hulp niet meer hoeft.

Mandy, 13-04-2011 23:43 #221
Hallo,

Ik heb een baan aangeboden gekregen als stalmederwerker. Hier zit geen cao aan vast. Nu zeggen ze dat ik minimumloon uitbetaal krijg. Wat zou dit kunnen zijn? En ik moet 30 km reizen zijn ze dit ook verplicht uit te betalen?

Groetjes Mandy Reactie infoteur, 19-04-2011
Hallo Mandy,
De hoogte van het wettelijk minimumloon is afhankelijk van je leeftijd. Ik zou zeker om een onkostenvergoeding vragen, maar zonder CAO weet ik niet wat de regels van het bedrijf zijn.

Bertien, 12-04-2011 15:01 #220
Hallo, ik heb eenvraag van mijn dochter.
Ze werkt in de horeca, in een lunchroom. Ze heeft nooit een contract getekend, en werkt meestal 6 tot 10 per week in het weekeinde. Nu heeft ze een weekeind baantje aangeboden gekregen in een lunch café en die heeft andere openingstijden mooi aansluitend op haar eerste baantje. Nu had ze gedacht dat ze in overleg dit kan kombineren. Ze is in gesprek gegaan met haar eerste baas, maar die vindt het niet goed om op twee plekken te werken. Ook al zorgt ze er voor dat ze pas na het rooster gekregen te hebben van de eerste baas die bij de tweede te bekijken en dan haar uren te roosteren bij de tweede. Nu heeft ze haar ontslag aangeboden. Maar nu moet ze uitwerken, terwijl er helemaal niets op papier staat en ook nooit mondeling hier afspraken over gemaakt zijn.
Wat is nu wijsheid. Haar eerste baas is gewoon boos dat ze weg wil nu en heeft haar al voor een geldjunk uit gemaakt, toch niet erg nettjes dacht ik. Wat zijn nu de rechten en plichten van mijn dochter. Reactie infoteur, 19-04-2011
Beste Bertien,
Als een werkgever niet wil, wil die niet. Daar is niets aan te doen. Ik zou een gesprek aangaan en daarin aangeven dat ik toch graag zou blijven, maar geld tekort kom en meer zekerheden wil. Misschien biedt de werkgever dan wel een contract aan, met meer uren en tegen een beter loon.

Jan, 11-04-2011 22:04 #219
Vraagje: mijn dochter van 15 gaat werken bij de Hema; zij heeft een 5-uurcontract en wordt standaard 6 uur p.w. ingezet. Daarnaast moet zij ook zaterdags werken. Dan heeft zij toch recht op salaris ter hoogte van het aantal gewerkte uren? Reactie infoteur, 19-04-2011
Beste Jan,
Het werkelijk aantal gewerkte uren moet worden uitbetaald en niet 5 uur.

Ed, 11-04-2011 11:12 #218
Zoon van 16 jaar gaat bij AH werken als vulploegmedewerker. Hem is verteld dat hij 3,- euro zoveel gaat verdienen voor 4 uurtjes per dag en dat voor 4 dagen in de week. Is dit zijn minimum jeugdloon? Volgens het onderstaand tabel heeft hij recht op 4, 71 euro? hoe zit dit? Reactie infoteur, 19-04-2011
Beste Ed,
Het wettelijk minimum jeugdloon is 3 euro. De AH tabel is wat AH vaak betaalt, maar geen recht. Al met al is het aan de lage kant, maar wettelijk toegestaan.

Iris, 09-04-2011 19:11 #217
Ik heb een bijbaantje in de supermarkt, ben aangenomen voor op (alleen) de zondag van 11.00 uur tot 19.00 uur alleen krijg ik gewoon het minimloon en niet dubbel/150% betaald. Kan dit want ik werk toch op zondag moet je dan niet dubbel betaald krijgen? Ik ben 17 wat zou ik moeten verdienen? Reactie infoteur, 10-04-2011
Hoi Iris,
Er staat een tabel in het artikel met wat je bij AH zou kunnen verdienen. Daar zitten dan alle toeslagen in.

Martijn, 07-04-2011 18:17 #216
Ik was aan het kijken of mijn minimumloon wel klopte en toen kwam ik er achter dat in de tabel van Minimumloon en minimumjeugdloon 1 januari 2011 staat dat een 22 jarige per dag meer zou verdienen dan een 23 jarige.
En het de berekeningen kloppen ook niet. 85% van 1424 is geen 1210,75 maar 1210,40
Nou vind ik het niet erg dat ze in tabel 35 cent hoger zitten, dan volgens de berekening, maar dit zijn al 2 foutjes die ik zo tegenkom. Wie weet zitten er nog veel meer in.
Of het UWV heeft een logische verklaring dat deze fouten er in zitten.
Ik vind het slordig en zou het op prijs stellen als het UWV deze en mogelijk andere fouten op deze pagina verbeterd of eruit haalt. Reactie infoteur, 08-04-2011
Het zit in de afronding. Om preciezer te zijn: het wettelijk minimum loon bedraagt voor iemand vanaf 23 jaar € 1.424,40 per maand en dan is 85% gelijk aan 1210,74. Dat scheelt nog 1 cent.

Paula, 05-04-2011 22:36 #215
Ik ben 22 jaar, net MBO afgerond aansluitend op mijn nieuwe baan. Heb nu aangeboden gekregen als verantwoordelijke in de bediening, 32 uurs contract, met daarbij 5 jaar ervaring in de horeca. Wat is het minimumloon? Reactie infoteur, 08-04-2011
Beste Paula,
Voor de horeca is een werkweek van 38 uur normaal. Dus is het minimum loon gelijk aan 32/38 maal 1210 euro. Dit is 1019 euro.

Tijgertje, 04-04-2011 22:06 #214
Hoi ik ben 20 jaar en zou graag een 38 urige werkweek bij een benzinestation willen werken hoeveel verdien ik dan netto per uur? Reactie infoteur, 08-04-2011
Hoi Tijgertje,
Tussen de 1250 en 1400 euro.

Tim, 04-04-2011 15:08 #213
Ik werk sinds kort als (assistent)bedrijfsadministateur als bijbaantje door de weeks ik.
Mijn vraag is nu hoeveel ga ik verdienen als ik met mijn niveau 3 diploma ga werken als bedrijfsadministrateur? Ik ben 18 jaar oud. Reactie infoteur, 08-04-2011
Beste Tim,
Het startsalaris ligt tussen de € 1550 en € 1750 bruto per maand.

Denise, 03-04-2011 10:45 #212
Een nieuwe baan voor 4 dagen in de week 32 uur dus, de functie: receptioniste/telefoniste ben 42, meer dan 20 jaar ervaring, aanbod werkgever 1500 burto per maand… naar mijn idee te weinig klopt dit? Reactie infoteur, 04-04-2011
Beste Denise,
Bekijk in welke schaal je terecht komt en op welke trede. Misschien is over de trede wel te praten omdat je al 20 jaar ervaring hebt. Qua schaal ligt e.e.a. meestal wel vast.

Maura, 02-04-2011 22:29 #211
Bij de minimumlonen, staat hoeveel je hoort te verdienen in een week.
Maar wat hoor je nou echt te verdienen, per uur.

Want ik werk bij de Hema, de ene week 5 uur, en de andere week 9 uur. En wat ik verdien zit onder de minimumloon!

Dus hoe zit het nou echt…

Groetjes! Reactie infoteur, 04-04-2011
Beste Maura,
Hoeveel je per minimaal per week verdient hangt af van wat bij de Hema een volledige werkweek is. Bekijk de tabel met werkweek 36 uur tot en met 40 uur en vermenigvuldig dit bedrag per uur met het aantal uren dat je werkelijk werkt in een week.

Denise, 30-03-2011 20:46 #210
Beste,

Ik verder 1200 euro. en ben 20 jaar oud. Nu ben ik bijna jarig en vroeg ik aan mijn baas of ik dan nog omhoog ga met mijn loon. Zijn antwoord was nee, omdat ik al boven het minimum verdien. Maar ongeacht of ik boven het minimum verdien moet mijn salaris toch om hoog gaan? Reactie infoteur, 04-04-2011
Beste Denise,
Het wettelijk minimumloon is verplicht en meer niet. Sneu maar waar.

Stephanie, 30-03-2011 18:59 #209
Hallo, ik werk nu 2 jaar bij een manege. Eerst had ik een contract van een half jaar toen verdiende ik € 1010 per maand. Daarna kreeg ik een jaar contract en verdiende ik € 1190 per maand. Mijn contract is stilzwijgend verlengd met een jaar, maar ik verdien nog steeds € 1190. Ik werkte 38 uur in de week, en sinds november werk ik een uur langer, en in december ben ik 24 geworden. Klopt mijn loon dan nog wel? Reactie infoteur, 04-04-2011
Hallo Stephanie,
Je hebt recht op een wettelijk minimumloon van € 1.424. Daar komt nog de vakantie-uitkering van 8% bij.

M. M. Mackaaij, 26-03-2011 09:42 #208
Hallo, onze dochter heeft sinds kort een bijbaantje bij een Fast-food bedrijf. Zij is 16 jaar. Ze heeft in februari 32 uur gewerkt, verschillende tijden, dus ook 's avonds en op zaterdag. Zij kreeg voor dit aantal uur € 65,00 betaald. (dat is omgerekend dus ca € 2,00 per uur-netto). Bruto-uurloon in haar geval bij dit bedrijf bedraagt € 3,05. Mijn vraag is nu of dit dan wel klopt? Ik vind netto € 2,00 / uur wel een heel laag bedrag. Reactie infoteur, 29-03-2011
Hallo M.M.Mackaaij,
Die 3,05 euro bruto klopt wel. De ingehouden loonbelasting kan uw dochter via een P-biljet terug vragen bij de belastingdienst. Voorheen kon dit met een T-biljet, maar dat is inmiddels komen te vervallen.

Piet, 21-03-2011 14:55 #207
Ik werk in een snackbar gemiddeld 120 uur per maand. Mijn werkgever heeft door de accountant laten berekenen wat ik moet verdienen. Deze kwam op een bedrag van 8,12 per uur incl. vakantiegeld. Ik zie overal op internet allerlei getallen staan, maar niet het bedrag waar de accountant op uit is gekomen, dus ik vraag me nu af of dit klopt? Reactie infoteur, 21-03-2011
Beste Piet,
Hoe oud ben je? Dat is namelijk bepalend voor het wettelijk minimum loon.

Ramona, 16-03-2011 17:38 #206
Ik werk nu 2 jaar bij een sportschool en ben hier begonnen met 8 euro per uur. Ik was toen net 18 geworden. Ik ben nu een maand geleden 20 geworden, en verdien nog steeds 8 euro per uur. Dit is al die tijd met loonheffingskorting geweest. Ik verdien ongeveer rond de 340 euro per maand. Ik vroeg mij af of ik nu loonsverhoging kan krijgen? Ook omdat ik hier al 2 jaar werk, en nog steeds op hetzelfde bedrag zit. Reactie infoteur, 19-03-2011
Beste Ramona,
1. Ik zou het gegeven je ervaring zeker vragen. Bovendien stijgen salarissen in een jaar meestal.
2. Er is een CAO Sport- en fitnesscentra voor fitnesscentra, die verenigd zijn in de Nederlandse Belangenvereniging Fitnessondernemers NBFO.

Denice, 14-03-2011 09:32 #205
Ik ben 20 jaar uit. Ik verdien boven het minimumloon (1285,- bruto per maand) Is mijn werkgever als nog verplicht om met mijn verjaardag mijn loon te verhogen. Ik vraag dit omdat ik bang ben dat mijn werkgever straks zegt: Je verdiend al ver boven het minimumloon je krijgt er dit jaar niks bovenop… Alvast vriendelijk bedankt voor het beantwoorden. Reactie infoteur, 15-03-2011
Beste Denice,
Vanaf 23 jaar is het wettelijk minimumloon minimaal verplicht en dat loon wordt 2x per jaar aangepast los van iemands leeftijd. Verder heb je te maken met afspraken in de CAO.

Sara, 13-03-2011 12:52 #204
Ik ga straks bij een schoonheidssalon werken ben 18 jaar en en dan net gediplomeerd, ik krijg een nul uren contract, wat ga ik bruto verdienen per uur? Reactie infoteur, 15-03-2011
Beste Sara,
Welk contract je krijgt is afhankelijk van de salon en ervaring. Dit geldt ook voor je loon, maar het mag nooit lager zijn dan het minimum jeugdloon.

Dide, 06-03-2011 12:38 #203
Ik werk in het Mercure hotel, en daar ben ik schoonmaakster. Ik ben daar geplaatst door mijn uitzendbureau maar het schoonmaakbedrijf die daar schoonmaakt heet ARGO. Ik verdien niet per uur maar per kamer, maar ik moet de hoeveelheid kamers omrekenen in uren. Per uur verdien ik 5,60. Nu wilde ik weten of dit ook weinig is aangezien er misschien ook nog een deel naar mijn uitzendbureau gaat. Alvast bedankt! Reactie infoteur, 08-03-2011
Beste Dide,
Dat hangt van je leeftijd af. Het minimumjeugdloon bij 18 jaar is grofweg 2,70 tot 4 euro en vanaf 23 jaar 8 tot 9 euro bruto per uur. Zie de tabel in het artikel.

Suzan, 04-03-2011 11:21 #202
Hallo, ik ben 25 jaar oud en werk 40 uur per week bij een drukkerij als administratief medewerker. Wat ga ik verdienen per uur (CAO grafische branch)? Reactie infoteur, 08-03-2011
Hallo Suzan,
1. Dat hangt van de schaal af. Die loopt van schaal A tot en met K. Het eindsalaris per 1 januari 2011 is in schaal A 1728 euro en in K is dat 4547 euro.
2. Per 1 juli 2011 is er een salaris verhoging van 0,5% en per 1 januari 2012 nog eens.

Daniella, 28-02-2011 17:23 #201
Hallo, ik ben 15 jaar en heb een baantje bij een ijssalon. Ik verdien 3,80 euro per uur bruto. Ik werk er ongeveer 25 uur per maand. Ik ben best wel heel erg benieuwd hoeveel ik dan netto overhou? Mijn vriendin wil graag bij de Albert Heijn gaan werken en daar staat op de site dat je 4,08 euro bruto verdiend. Hoeveel hou je dan over, en krijg je dus beter betaald bij de AH? Reactie infoteur, 01-03-2011
Hallo Daniella,
1. Of je bij AH beter betaald krijgt hang er van af wat er allemaal inzit. Als beide inclusief vakantie uitkering is en je nu niet betaald krijgt voor overwerk, is het bedrag bij AH waarschijnlijk hoger.
2. Bij dit bedrag is bruto gelijk aan netto. Als de werkgever toch belastingen en premies inhoudt, kun je die bij de belastingdienst terugvragen via het P biljet. Vroeger heette dat het Tj-biljet:

http://www.financieel.infonu.nl/geld/12415-belastingdienst-het-t-biljet.html

Paula, 27-02-2011 14:02 #200
Ik ben net 22 geworden en ik werk nu al 3 jaar als bijbaan in een drogist voor 10,25 uur in de week. Ik verdien nu 6,90 per uur. Wat ga ik nu verdienen? Of beter gezegt wat moet ik nu minimaal gaan verdienen per uur? Ik kan het niet helemaal opmaken uit de tabellen. Reactie infoteur, 27-02-2011
Hoi Paula,
Dat wordt ongeveer 7,90 euro per uur.

Alexander, 19-02-2011 22:56 #199
Hallo, is het mogelijk om indien van onderbetaling door de werkgever dit met terugwerkende kracht terug te vorderen? En indien het antwoord ja is, zit hier een tijdslimiet op? ok vroeg ik me af of je als oproepkracht / iemand met een nul-uren contract in een schaal zit (A0, A1, A2 etc.)? Reactie infoteur, 25-02-2011
Beste Alexander,
1. Je vordering verloopt na 5 jaar.
2. Ja je wordt in een bepaalde schaal ingedeeld.

Kelly, 16-02-2011 15:28 #198
Ik ben 21 jaar en ik werk in een sigarenboer. Ik werk ongeveer 26 uur per week. Wat hoor ik per uur te krijgen? En wat hoorde ik te krijgen toen ik 20 jaar was. Reactie infoteur, 18-02-2011
Hoi Kelly,
Dat was 5,30 euro per uur toen je 20 was en vanaf de leeftijd van 23 is dat 8,7 euro per uur.

Valerio@live Nl, 16-02-2011 02:34 #197
Hoi ik had een vraagje,

ik werk in een franchise albert heijn en bij ons is het zo dat je geen loonsverhoging krijgt na mate je meer ervaring opbouwt. ik werk er al bijna 3 jaar en heb alleen een verhoging op mijn verjaardagen. mijn uurloon is 6.22 (excl. alle toeslagen en dergelijke) en ik ben 20. is dit niet een groot verschil gezien een normale albert heijn, terwijl je gewoon het zelfde werk doet? Reactie infoteur, 16-02-2011
Hallo Valerio,
Dat is zeker een behoorlijk verschil, maar wel boven het wettelijk minimum jeugdloon. Er kan ook een verschil in de toeslagen zitten.

Dick, 05-02-2011 19:50 #196
Heel fijn allemaal dat we al die schaaltjes te zien krijgen. maar ik heb niet echt duidelijk antwoord gekregen op mijn vraag. Ik wil graag weten wat iemand verdiend die oproepkracht is en een nul uren contract dan per uur moet/kan verdienen. in de boven geplaatste lijsten is alleen 36 to 40 uur contracten te vinden. Of is er ergens anders wel te vinden wat iemand verdiend als echte parttimer.

alvast bedankt voor de reactie. Reactie infoteur, 08-02-2011
Hoi Dick,
1. Het wettelijk minimumloon en jeugdloon is een wettelijk minimum maandloon voor iemand die full time werkt. Wat full time is hangt weer af van de sector waarin je werkt.
2. Is in jouw sector 36 uur het normale aantal uren voor full time, dan kun je het wettelijk maandloon dat bij je leeftijd hoort delen door dit aantal uren om het uurloon te berekenen. Dit vermenigvuldig je vervolgens met het aantal uren dat je werkt. Dit kan als uurloon dus per sector verschillend zijn.
3. Het is ondoenlijk om honderden scenario's in een artikel op te nemen. Daarom staat jouw geval er misschien niet precies tussen, maar kun je hem wel voor jouw situatie zelf afleiden.

Anoniem, 05-02-2011 17:10 #195
Wat is het minimumloon voor een 15-jarige die in een winkel werkt? Dus die klanten helpt en heel de winkel gereedmaakt elke zaterdag. Reactie infoteur, 08-02-2011
Beste Anoniem,
Binnen de detailhandel zijn meer dan 60 CAO's. Over het algemeen wordt een werktijd van gemiddeld maximaal 38 uur per week aangehouden. Daar hoort een wettelijk minimum jeugdloon bij van 2,60 euro per uur. Maar meer mag ook, zeker als je meer doet dan gebruikelijk is voor een 15 jarige.

Stefan, 04-02-2011 16:30 #194
Hallo, ik heb een vraag en het betreft hier om een vraag over reiskosten. In een brief gericht aan mij staat het volgende. Wat betreft de reiskosten is het normaal dat iemand die via een uitzendbureau binnen zijn eigen gemeente werkt en binnen een straal van 10 KM van zijn woonadres werkt geen reiskostenvergoeding ontvangt.

Mijn vraag en beredenering: Als ik van mijn woonadres naar mijn werk ga kom ik net iets boven de 10 KM uit (enkel heen) namelijk 10,2. Dus heen en terug leg ik 20,4 KM af. Ik dacht dat ik recht had op reiskostenvergoeding, en na mijn weten is dit ook gewoon zo, daar ik boven de 10 KM zit (zie uitleg boven uit een brief)

Heb ik nu recht op reiskostenvergoeding? Reactie infoteur, 08-02-2011
Hallo Stephan,
Ja, meer dan 10 is meer dan 10.
Groetjes.

Zoe, 03-02-2011 17:12 #193
Ik wil graag bij de Albert Heijn gaan werken. Klopt het dat je daar niet betaald krijg voor overwerken? Ik ben 15 jaar en vroeg me af hoeveel uur ze je bij de Albert Heijn op die leeftijd inplannen. En wat is het minimumloon? Ik snap de tabel namelijk niet zo heel goed. Reactie infoteur, 08-02-2011
Beste Zoe,
In het artikel staat onderin juist een tabel voor het loon bij Albert Heijn. Het loon daar is hoger dan het minimumloon. Daarom zit daar volgens AH alles in.

Wendy, 02-02-2011 17:27 #192
Hallo, Ik heb een vraag en ik kom er zelf echt niet uit. Ben 20 jaar, en werk al bijna 2 jaar bij een Zwemschool. Vanaf het begin verdiende ik 4.75 euro. Toen was ik 19. Nu verdien ik nog steeds 4.75 euro, en heb een nul-urencontract. Met de jaren is er ook niets bij gekomen omdat ik een jaar ouder werd. Ook zeggen ze dat ze niet met een CAO werken. Ik weet niet of ik nu genoeg verdien of te weinig? Reactie infoteur, 03-02-2011
Hallo Wendy,
Je zit iets te laag, maar raar is wel dat je er niet op vooruit bent gegaan. Je bent immers ouder, hebt meer ervaring en ook het wettelijk minimum jeugdloon stijgt elk jaar.

Erica, 01-02-2011 23:24 #191
Hallo, even een vraagje. Ik ben 34 jaar en wil in de thuiszorg 32 uur gaan werken als huishoudelijke hulp. Ik moest in bezit van auto zijn, hoeveel is mijn bruto/netto uur/maandloon? Alvast bedankt! Ben trouwens in bezit van diploma vakgeschoold schoonmaken. Reactie infoteur, 03-02-2011
Hallo Erica,
Dat is minimaal 1.140 euro per maand maar kan ook meer zijn, omdat dit het wettelijk minimum, is.

Martijn, 27-01-2011 20:26 #190
Goedendag,

Ik had een vraag,

Ik ben al een tijdje bij een autobedrijf in dienst. Nu krijg ik het minimum loon. Wel heb ik een Havo Diploma. Heeft het behalen van mijn Havo diploma invloed op mijn netto wettelijk minimum loon? Ik ben 18 jaar.

Met vriendelijke groet,

Martijn Reactie infoteur, 30-01-2011
Hallo Martijn,
Neen, het wettelijk minimumloon is het bedrag waar je wettelijk minimaal recht op hebt. Ook zonder een mooi diploma dus. Elke werkgever mag meer betalen en een diploma, resultaten of ervaring extra belonen.

Robin, 25-01-2011 13:22 #189
Hoi infoteur, ik heb een vraag.
Ik heb sollicitatie gedaan voor de functie van administratief medewerker bij een reisbureau.Ik ben 19 jaar en ik werk dan 32 uur per week van maandag t/m vrijdag (donderdag vrij) en verdien?820 bruto (gebaseerd op salarisschaal 2), klopt dit bedrag dan?

alvast bedankt voor je reactie! Reactie infoteur, 25-01-2011
Hoi Robin,
Er is een CAO voor de reisbranche. De maximale werkweek bedraagt 39 uur. De administratief medewerker zit in functiegroep 2. Dit bedrag is hoger dan ik in de salarisschaal zie staan. Die salarisschaal is ook nog eens gebaseerd op 39 uur per week en niet 32. Dat zou dus netjes zijn.

Manou, 24-01-2011 15:09 #188
Hoi, ik heb een vraag. Sinds kort werk ik bij videoland in eindhoven. hier heb ik een 0 uren contract en werk ik rond de 32 uur per week. Ik ben 18 jaar. Nu ben ik heel benieuwd wat het minimumloon is MET vakantiegeld er al bij? Reactie infoteur, 25-01-2011
Hoi Manou,
Omdat er geen CAO is voor videotheken is het niet precies aan te geven. Reken exclusief vakantie-uitkering bruto op een bedrag tussen de 3,75 en 4,15 euro. Dat is inclusief vakantie-uitkering tussen de 4,05 en 4,48 bruto.

Anne, 24-01-2011 04:18 #187
Hoi, ik heb een vraagje ik werk nu anderhalf jaar in de kroeg en ben nu 20 jaar, ik heb een 0 uren contract en verdien 5,29 per uur ik heb standaard sins de dag dat ik aangenomen ben de weekend diensten zo werk ik vrijdag en zaterdag vanaf 21.00 uur tot sluitingstijd dit kan wel eens verschillen maar dit is vaak tot ongeveer 2 uur, daarna komt nog wel schoonmaken er bij. ik rkijg wel al mijn vakantie dagen en vakantie geld direct uitbetaald, en er gaat ook loonheffing van af. dit gaat niet 'naar mijn idee' van mijn uurloon af.

nu heb ik ook een tijdje bij de Action gewerkt ik was even oud maar had hier wel een uren contract van 32 uur in de week. hier ging ook alles vanaf vakantie dagen en uren en loonheffing.
mijn vraag is klopt dit dan allemaal wel want ik vindt het raar dat ik bij een ander bedrijf ruim 1 euro meer verdien terwijl ik even oud ben! Reactie infoteur, 25-01-2011
Hoi Anne,
1. Bruto zou je eigenlijk wel wat hoger mogen zitten, omdat je zulke late uren draait, vind je niet.
2. Dan bruto versus netto. Iedereen heeft recht op een algemene heffingskorting van maximaal 2000 euro per jaar. Dat is het bedrag dat je minder aan belasting betaalt dan zonder heffingskorting.
3. De ene werkgever houdt direct met het recht op deze belastingvermindering rekening en houdt pas loonheffing in als je meer verdient dan grofweg 6000 euro per jaar. Dan geldt bruto=netto.
4. Een andere werkgever houdt geen rekening met de belastingvermindering, maar houdt van begin af aan de loonheffing in. Die krijg je dan pas later van de belasting terug, als je daarom vraagt. Je krijgt dan per uur netto minder, maar als je de later terug gegeven belasting weer deelt door het aantal gewerkte uren, moet het weer ongeveer het bruto bedrag zijn. Broekzak, vestzak dus.

Moon, 21-01-2011 12:13 #186
Hallo ik heb een vraag mijn vriend heeft werk gekregen voor 32 uur, nu had hij een contract gekregen dat hij uitbetaald zou worden voor het minimum loon. hij is 40 jaar. Hoeveel uurloon heeft hij dan recht op zowel bruto als netto? Reactie infoteur, 23-01-2011
Hallo Moon,
Het wettelijk minimum loon voor een 40 jarige is hetzelfde als voor een 23 jarige. Tot een brutoloon van grofweg 6000 euro in een jaar is bruto=netto. Daarboven betaal je tot grofweg 18600 euro op een jaar 33% belasting.

Bob, 13-01-2011 22:27 #185
Hallo, ik heb een vraagje! ik werk 2,5 jaar bij de It's electronics en ik ben nu 18 jaar.
mijn uur loon is 3,93 euro en ik vroeg me af of dit genoeg is? ik hoor nog wel eens van wat jongeren vrienden die bijv bij een slager of een kleding winkel nu al meer verdienen dan ik, terwijl zij 16 jaar zijn. ík werk op de vrijdag avond (18:00-21:00) op zaterdag (13:00-17:00) en op zondag (12:00-17:00). Dus zeg maar 12 uur per week (17 uur uitbetaald) Is die 3,93 euro als 18 jarige dus normaal? Reactie infoteur, 19-01-2011
Hallo Bob,
Het wettelijk minimumloon geeft alleen het minimum aan. Sommige winkels en ketens betalen beter. Zie bijvoorbeeld de bedragen voor een medewerker bij Albert Heijn in het artikel.

Jennifer, 13-01-2011 00:10 #184
Door naar deze informatie te kijken kreeg toch wel wat problemen op het werk en het zit me heel erg dwars. Ik ben 17 jaar, ik werk in een winkel en ik zit in een beetje vreemde situatie. Volgens de afspraak met mijn werkgever zou ik per maand?384 verdienen. Dus ik ging mijn uren nakijken, en ik werk dus 36,5uur per week. Ik vond dat maar raar, maar het blijkt dat mijn werkgever mijn pauzes per week niet uitbetaald. Dan kom ik op 32uur per week. Daarnaast blijkt ook dat ik?3 per uur krijg. Als ik naar de bruto lonen kijk, staat er € 3.61,- per uur voor 17 jaar. Nou had ik mijn werkgever daarop aangesproken en die zei dat het bedrag van € 3,- netto was. Klopt dit wel? Ik hoor van her en der dat dat toch te weinig is en dat ik op z'n minst € 3.50,- netto per uur moet verdienen. En na een vervelende discussie met mijn werkgever kan ik concluderen dat hij/zij niet bereid is om mij
meer te betalen wanneer dit gegeven niet klopt. Heeft u enig idee wat wel correct is in mijn situatie? En hoe zou ik mijn werkgever hierop moeten aanspreken? Hij/zij blijft toch volhouden dat het allemaal wel goed zit. Alvast bedankt! :) Reactie infoteur, 13-01-2011
Beste Jennifer,
1. Een werkgever moet belasting en premies inhouden, maar in jouw geval heb je recht op de algemene heffingskorting van maximaal 2000 euro per jaar. Als je werkgever daarmee rekening zou houden, zou in jouw geval het bruto bedrag meteen ook netto moeten zijn.
2. Bekijk je loonstrookje om te zien of er belastingen en premies zijn ingehouden.
3. Je kunt je werkgever vragen om met je algemene heffingskorting rekening te houden of de belastingdienst via een t-biljet vragen om de ingehouden belasting terug te storten. Dat kan wel, maar is eigenlijk omslachtig en een beetje onnodig.
4. Wettelijk is geregeld dat 1) als je langer werkt dan dan 5 1/2 uur, je minimaal recht hebt op 30 minuten pauze, eventueel op te splitsten in 2 keer een kwartier. 2) Als je langer werkt dan dan 10 uur, bedraagt de pauze minstens 45 minuten, die ook in eenheden van een kwartier mogen worden opgesplitst.
5. Een werkgever hoeft werknemers niet door te betalen tijdens de pauzes als dat niet in de CAO staat.

Rowan, 12-01-2011 18:18 #183
Hallo, Ik werk in een supermarkt, ben 21 en heb een contract van 32 uur. Er wordt gezegt dat uren na 18.00u niet extra uitbetaald worden eveneens van zaterdag, klopt dit? Wat is mijn minimum loon? Reactie infoteur, 13-01-2011
Hoi Rowan,
Werken in de avonduren wordt, behalve voor mensen in vaste dienst die al lang bij de supermarkt werken, vaak niet extra beloond, omdat dat geacht wordt te gebeuren op vrijwillige basis.

Kyra, 12-01-2011 16:13 #182
Ik ben 18 jaar oud, werk bij de kassa bij albert heijn, en ik heb een 20 uren contract.
Vorig jaar werkte ik bij de ah to go (ik was toen ook 18 jaar) en had een 12 uren contract, ik kreeg 4,53 netto per uur. Maar dat was dan ook een all-in loon. Maar sinds ik bij de normale albert heijn werk en een 20 uurs cotract he, heb ik netto 3,89 per uur gekregen, en ik verdien bruto 4,57 per uur. Krijg ik nou niet netto veelste weinig? Reactie infoteur, 13-01-2011
Beste Kyra,
Dat lijkt me weinig. Dat ze belasting inhouden is ook al een beetje vreemd, omdat bij de hoogte van dit salaris bruto=netto. Je hebt namelijk recht op de algemene heffingskorting van maximaal 2000 euro per jaar. Vraag ze daar ook maar eens naar.

Mary, 12-01-2011 15:16 #181
Hoii, Ik ben 23 jaar. Ik ben aangenomen bij een Ah to GO, maar heb mijn contract nog niet ondertekent. dus ik ben eigenlijk ook heel nieuwsgierig hoeveel ik ga verdienen. Ze hadden mij gezegt dat ik een 20 uur contract ga krijgen, maar daarnaast heb ik ook nog eens 2 jaar ervaring bij de broodafdeling van een gewone AH. Kunt u mij misschien vertellen hoeveel ik zou kunnen gaan verdienen, want dan weet ik voordat ik het contract ga ondertekenen hoeveel ik maximaal zou moeten krijgen per uur. Heel erg bedankt!:-) Reactie infoteur, 13-01-2011
Hoi Mary,
Ik kan niet aangeven hoeveel je maximaal zult krijgen, maar wel waar je minimaal recht op hebt. Dat is in jouw geval 8,7 euro per uur, ofwel circa 700 euro per week.

Brendon, 10-01-2011 22:36 #180
Ik ben 17 jaar en ben sinds kort aangenomen bij Hema. Nadat ik was aangenomen vroeg ik aan haar wat me uurloon zou zijn. Zij liet me een blaadje zien waarop stond 3.23 bruto. Daar schrok ik een beetje van maar ze vertelde mij dat ik het als netto moest zien omdat alles er al van is gegaan. Ook vertelde ze trots dat het iets meer was dan ik hoor te krijgen. Maar 3.23 klonk me niet echt goed in de oren dus keek ik hiernaar toe. Bij Albert Heijn verdiende ik toch veel beter (wel 3,89 per uur netto). Nu weet ik niet naar welke werkweek ik moet kijken, maar ze had me wel verteld dat ik een 5 uren contract zou krijgen. Ga ik nou onderbetaald krijgen of heeft mijn leidinggevende nou gelijk? Misschien toch slim om weer bij AH te gaan solliciteren? Reactie infoteur, 12-01-2011
Hoi Brendon,
Bij de hoogte van dit salaris is bruto gelijk aan netto salaris. Alles wat je bruto meer zou krijgen is dus ook netto meer in jouw geval. Zie ook uurloon medewerker Albert Heijn in het artikel.

Ricardo Bouwman, 09-01-2011 23:45 #179
Hallo,
ik werk nou zo een 1,5 jaar bij albert heijn, sinds kort ben ik na de kassa afdeling gegaan.
Nou is mijn vraag ik ben nog steeds in schaal A ingedeeld, dat is iedereen in dit filiaal sinds een jaar trouwens.
terwijl in de CAO gewoon staat dat je als casiér op schaal B moet zitten, ik moet daar dan toch ook aanspraak op maken? Reactie infoteur, 10-01-2011
Beste Ricardo Bouwman,
Een aankomend kassamedewerker zit volgens de CAO in schaal A, een kassamedewerker in schaal B en een 1e kassamedewerker in schaal C. Ik zou in uw geval zeker vragen hoe dat zit.

Mark, 07-01-2011 16:23 #178
Hoi, ben 31 en werk in de logistiek 40 uur per week. Ik werk via het uitzendburo voor een opdrachtgever. Ik krijg 8.17 bruto per uur. Heb weleens meer verdiend per uur. Het uitzendburo vertelde me dat ik na 1 week 8,31 per uur kreeg maar na 5 dagen kreeg ik post dat ik na 2 weken 8,25 per uur ging verdienen 8 cent meer na pas 2 weken. Ik begon op een Dinsdag en kwam op 28.5 uur in mijn eerste week en kreeg daarvoor 200.69. De vraag is nu klopt dat minimumloon voor mij en is het bedrag niet te weinig wat ik uitgekeerd heb gekregen. Daar ik ook een bijstandsuitkering ontvang ikpersoonlijk vond het allemaal niet al te best heb wel eens beterverdiend en de mevrouw van het uitzendburo vertelde me dat ik net tegen het minimumloon aanzit. Dus mijn vraag is of dit alles klopt. Reactie infoteur, 09-01-2011
Beste Mark,
Je hebt minimaal recht op 8,22 euro per uur. Je hebt ontvangen 7,04 euro per uur. Waarschijnlijk is dat dan netto en niet bruto. Ik zou dat navragen als ik jou was.

Tim, 07-01-2011 12:17 #177
Vraag me af waar mijn reactie is gebleven, beetje vreemd allemaal. De 3e van Januari hier een reactie ingezet en toegevoegd en zie mijn reactie toevoegen nergens terwijl er op de 2e hieronder nog iets neergezet en beantwoord is geworden. Reactie infoteur, 09-01-2011
Beste Tim,
Als ik in de back up van 4 januari 2011 kijk, zie ik je vraag ook niet staan. Kun je je vraag nogmaals stellen, dan zal ik hem beantwoorden.

Sude, 02-01-2011 15:58 #176
Ik werk 40 uur per soms werk ik tot 21.00 uur en na 18.00 uur staat er in me contract dat ik 25% meer krijg dus eigenlijk werk ik per week meer dan 40 uur per week hoe zie ik nou op mijn loonstrook dat ik wel 25% meer uitbetaald wordt? Reactie infoteur, 03-01-2011
Beste Sude,
Als het goed is zie je dat aan het maandbedrag. Vaak is er een extra regel opgenomen met de extra vergoeding, maar soms zit het in het totaal verwerkt.

Marja, 01-01-2011 20:39 #175
Mijn zoon werkt gemiddeld 12 tot 14 uur per week over 3 dagen verdeeld in een piza hut als manusje van alles zeg maar. al meer dan een half jaar.

Hij heeft een 0 uren contract.
hij is 16 jaar
-wat is zijn mimimum uurloon
-heeft hij recht op salaris als hij ziek is.
-mag zijn baas hem eerder dan afgesproken naar huis sturen? Hij is nml aangenomen om 3 dagen van 17.00 tot 20.00uur te werken maar wordt de laatste tijd vaak eerder weg gestuurd. (de bovenstaande werk uren staan helaas niet op contract maar er wordt wel vanuit gegaan dat hij er is op de dagen die bij aanvang van zijn baan zijn afgesproken, moet ook officieel vrij vragen en zelfs dan moet hij vaak nog zelfs een oplossing regelen, )
-hij heeft maar 2 keer een loonstrookje ontvangen daarna niets meer en wel steeds een wisselend salaris.
-wat zijn zijn rechten?

vriendelijke groeten een bezorgde moeder (van een heel hard en serieus werkende zoon) die graag wilt dat haar zoon eerlijk en oprecht behandeld wordt en daar nu aan twijfelt. Reactie infoteur, 02-01-2011
Beste Marja,
1. Een volledige werkweek in de horeca bedraagt 38 uur. Het wettelijk minimum jeugdloon per uur is dan 2,98 euro.
2. Ik heb een extra stuk in het artikel opgenomen over het 0 uren contract.

Ad Goud, 29-12-2010 20:06 #174
Mijn zoon van 20 jaar (23-02-1990) is werkzaam bij een grafisch bedrijf. Nu heeft hij te horen gekregen dat, vanwege de slechte resultaten van het bedrijf, hij geen loonsverhoging krijgt als hij 21 jaar wordt. Hij verdient op dit moment € 1.444,56 (bruto). Nu is mijn vraag of dit geoorloofd is. Ik dacht dat je tot je 23ste altijd een verhoging hoort te krijgen. Reactie infoteur, 02-01-2011
Beste Ab Goud,
1. Uw zoon moet wettelijk gezien minimaal het wettelijk minimum loon en jeugdloon verdienen.
2. Het is afhankelijk van de CAO welke opslag er jaarlijks minimaal gegeven wordt.

Jesper, 27-12-2010 10:48 #173
Ik ben 22 jaar oud en werk elke vrijdagavond over een periode van nu al 5 jaar bij een bakkerij, Hier ben ik een eindverdeler, toch sta ik onder klassa A op mijn loonstrook vermeld.
De dagen die ik werk ben ik van 16;00 tot 24;00 aanwezig in de bakkerij. Op mijn loonstrook staat niets vermeld over de 35 % die ik extra krijg voor de uren tussen 18;00 en 24;00.
Is mijn bedrijf verplicht om me dit extra geld wat ik in er bij zou krijgen over de afgelopen 5 jaar dat ik daar in dienst ben onder een 0-uren contract terug te betalen? of kunnen ze hier gemakkelijk onderuit komen?
b.v.d. Jesper Reactie infoteur, 27-12-2010
Hoi Jesper,
1. Er is een speciale CAO bakkerbedrijf 2009-2011. Doordeweeks heb je conform CAO op deze uren recht op een toeslag van 34% en op zon en feestdagen van 100%. Koninginnedag en 5 mei is plus 50%. De werknemer ontvangt voor de uren waarop hij op de dag voorafgaand aan christelijke feestdagen na 18.00 uur werkt een extra toeslag van 50% van zijn functie-uurloon.
2. Het bakkersbedrijf moet zich aan deze CAO houden.

Theo, 22-12-2010 18:06 #172
Ik zit voor 65-80% in de wao en verdien daar 900 euro netto.
tevens werk ik voor 18 uur per week op en sociale werkplaats en verdien 525 euro netto,
mag ik daar meer gaan verdienen of trekt men dit van mijn wao af?
wat mag ik maximaal bij de sociale werkplaats verdienen zodat men mij niet kort op mijn wao?
bvd theo Reactie infoteur, 23-12-2010
Beste Theo,
1. De WAO geldt alleen voor werknemers die voor 1 januari 2004 ziek zijn geworden en na een eventuele herkeuring opnieuw voor minimaal 15% arbeidsongeschikt zijn verklaard.
2. Of bijverdienen ten koste gaat van je WAO uitkering hangt af van het laatst verdiende loon en de mate van afkeuring. De uitkering is maximaal 50,75% bij arbeidsongeschiktheidspercentage van 65-80%.
3. Als ik het goed begrijp, bedroeg het laatst verdiende loon netto 900 euro. Dan is de uitkering maximaal 456 euro.
4. Je verdient 525 euro. Plus uitkering kan dit niet meer dan 100% zijn. Dat betekent dat de WAO gekort wordt met 81 euro. Meer bijverdienen betekent een verdere korting.
5. Allemaal bij benadering, gegeven bruto-netto traject.

Astrid, 14-12-2010 00:34 #171
Ik werk bij de Mcdonalds. Ik ben 18 jaar. Heb een minimumloon van 3,91. Ik heb een 0-uren contract, maar ik werk gemiddeld 35 uur per maand (over 3 maanden berekend). Zijn er verschillen tussen een 0-uren contract en een (zoals bij ons genoemd: " meer-uren contract" van 36 uur bijv.? Heb ik meer rechten behalve recht op meer uren? Ik werk met grillen en toasters die boven de 170 graden zijn. Ik stuur de hele dag mensen aan. Ik ben voor hen verantwoordelijk en voor alles wat er in de keuken gebeurd. Tussen 17.00 en 19.00 stuur ik zelfs 4 a 5 mensen aan. Geeft mij dit recht op meer geld, omdat ik meer verantwoording draag dan andere? Reactie infoteur, 14-12-2010
Beste Astrid,
1. Mc Donalds valt onder de horeca CAO.
2. Een meer uren contract geeft je het recht op meer uren, waarbij de werktijden van afgelopen 3 tot 5 maanden maatgevend zijn.
3. Een medewerker fastfoodrestaurant met deels leidinggevende werkzaamheden zou op basis van de functiebeschrijving qua beloning hoger moeten zitten dan het wettelijk minimumjeugdloon. Bekijk dus ook de functiebeschrijving om te zien of die wel past bij het werk dat je verricht. Of dat het een andere functiebeschrijving zou moeten zijn met daarbij een betere betaling.

Coen, 13-12-2010 23:50 #170
Ik werk 39 uur per week in een computerwinkel, Ik ben 21 jaar oud en doe service aan huis bij particulieren. Mijn opleiding is een ict bbl nivo 3 opleiding op mbo. Die opleiding heb ik niet kunnen halen ivm te veel werken en geen enkele ondersteuning van mijn werkgever of school. Al vanaf mijn 17e verdien ik € 675 netto per maand (al die tijd 39u per week) en betaal zelf mijn opleidingskosten en kosten voor het openbaar vervoer naar mijn werk en school. Ondertussen is mijn salaris € 850 netto geworden en heb dus erg veel onderbetaald gekregen de afgelopen 2 of 3 jaar. Ik ben eind oktober 21 geworden en heb sinds dien wel een normaal salaris. Ik vraag me af waar ik hulp kan krijgen om uit te zoeken wat ik financieel nog terug hoor te krijgen. Verder heb ik nooit salarisstroken gekregen alleen jaaropgaven. Ík heb een gevoel of er enorm gefraudeerd is betreft mijn verdiensten en gemaakte kosten betreft de opleiding. Bedankt voor uw advies. Reactie infoteur, 14-12-2010
Beste Coen,
Kijk eens naar:

https://www.digitalediensten.arbeidsinspectie.nl/DigitaleDienst.WebApp/Meldingen/frmMeldingFormulier.aspx?FormulierType=OnderbetalingWML

Carolien, 13-12-2010 11:31 #169
Ik werk bij een boekwinkel. Als de winkel dichtgaat, moet ik nog geld tellen, schoonmaken, opruimen… soms duurt dat een halfuur, soms een uur. Die tijd krijg ik niet betaald. Volgens mijn baas hoeft dat ook niet en hoort dat gewoon bij het werk. Is dat echt waar? Reactie infoteur, 13-12-2010
Beste Carolien,
Als het bij je werk hoort, moet het juist wel uitbetaald worden. Lees je contract hierop na.

Juan, 08-12-2010 22:31 #168
Sinds kort werk ik in een restaurant. Mijn werkgever biedt mij een 0-uren contract aan tegen CAO-voorwaarden. Ik ben 18 jaar. Hoeveel moet ik minstens per uur verdienen? Reactie infoteur, 09-12-2010
Beste Juan,
In de horeca geldt een werkweek van 38 uur. Daarbij hoort vanaf 1 januari 2011 een minimum uurloon van 3,94 euro voor een achttienjarige, exclusief vakantie uitkering.

Sharon, 08-12-2010 14:42 #167
Hallo,

ik werk nu net een maand bij een ander bedrijf. en ik werk ongeveer 16 uur per week en ik krijg maar 93 euro permaand klot dat? volgens mij niet ik ben 18 jaar hoeveel moet ik per uur verdienen ongeveer?

groeten sharon Reactie infoteur, 08-12-2010
Hallo Sharon,
Als je 18 jaar bent hebt je recht op een minimum uurloon van tussen de 3,25 en 3,60 euro per uur. Dat is per week tussen de 52 en 58 euro bruto.

Ebr0e, 06-12-2010 23:45 #166
Hallo,

Ik ben 22 jaar en ik ga in januari beginnen als administratief medewerker bij een bewindvoerderskantoor. Ik ga daar 32 uur per week werken en krijg 1200,- bruto. Klopt deze bedrag dan?

Alvast bedankt voor uw reactie! Reactie infoteur, 07-12-2010
Hallo Ebr0e,
Dat klopt. Het exacte bedrag is € 1.203,60 euro per maand, exclusief 8% vakantie uitkering.

Robin, 02-12-2010 19:16 #165
Ik ben 23 jaar en werk in de sportschool als instructeur fitness en spinning, heb hier ook de diploma´s voor! Ik verdiende als 22 jarige 8,50 per uur, en ben sinds kort 23. Ik krijg verder ook geen vakantie toeslag of die andere dingen allemaal, daar heb ik nooit iets van gezien! Mijn bazen wouden me eerst ook zwart uitbetalen maar na veel aandringen gaat het toch netjes wit via een loonstrookje. Waarom krijg ik geen vakantie toeslag, en als ik dit niet krijg, moet mijn uurloon toch automatisch fors omhoog gaan? Sowieso toch al omdat ik ouder ben geworden? Reactie infoteur, 04-12-2010
Beste robin,
Normaal gesproken zou het per uur 70 ct meer moeten zijn als 23 jarige. Iedereen heeft recht op 8% vakantiegeld. Soms wordt dat per maand betaald, soms in 1 keer in de maand mei. Kijk ook naar je loonstrookje.

Andrea, 02-12-2010 12:25 #164
Dat ik dat ben vergeten er bij te zetten. Ik ben 23 jaar. Reactie infoteur, 02-12-2010
Beste Andrea,
In het bakkersbedrijf bedraagt volgens de CAO een volledige werkweek gemiddeld 38 uur. Dat betekent dat je minimaal recht hebt op 8,66 euro per uur, exclusief 8% vakantie uitkering. Je zit dus een stuk te laag.

Andrea, 01-12-2010 10:27 #163
Ik ga volgende week beginnen bij een bakker, hiervoor heb ik alleen in horecabedrijven gewerkt. Ik ga hier 24 uur werken en krijg 8,31 euro per uur. klopt dit? Reactie infoteur, 01-12-2010
Hoi Andrea,
Hoe oud ben je, want dat maak natuurlijk uit?

Robin, 25-11-2010 12:18 #162
Als Shopmanager bij de Jack&Jones krijg je alle overuren die je werkt NIET uitbetaald zowel niet in geld als in vrije dagen. Dit mag toch niet of wel? Je hebt een contract van 40 p.w. en je werkt er bijv. 50 uur dan zie je bij de Jack&Jones van die 10 overwerkuren er helemaal niks van terug. Het bedrijf zegt dat hoort bij je functie. En als je weigert omdat je al zoveel weken 50 uur of meer werkt ivm personeels te kort, dan gooien ze het op werk weigering. Mag een bedrijf zoals Jack&Jones dit wel doen. Persoonlijk vind ik zoiets vrij onmenselijk. Reactie infoteur, 25-11-2010
Beste Robin,
In artikel 7.5 Toeslag voor overwerk van de cao mode- en sportdetailhandel staat aangeven dat voor overwerk een toeslag geldt van 50% voor ieder uur boven de 40 uur per week, berekend over een periode van 4 aansluitende weken.

Infoteur: Zeemeeuw
Laatste update: 09-06-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Administratie
Special: Belasting 2020
Reacties: 461
Schrijf mee!