InfoNu.nl > Financieel > Administratie > De belastingdienst, de belastingdienst en de inkeerregeling

De belastingdienst, de belastingdienst en de inkeerregeling

De belastingdienst, de belastingdienst en de inkeerregeling De inkeerregeling zwart geld wordt als het aan staatssecretaris Wiebes ligt in 2017 of 2018 afgeschaft. Voor de spijtoptanten met zwart geld op een buitenlandse spaarrekening was er de inkeerregeling die tot 1 juli 2014 werd versoepeld. Maar in 2016 en 2017 is van geen versoepeling meer sprake. De boete op zwart sparen bij vrijwillige inkering bedraagt in 2016 en 2017 maar liefst 120 procent. Het vrijwillig inkeren zonder vergrijpbpoete gaat verdwijnen. Benut u deze kans zolang de inkeerregeling nog bestaat en u nog zwart geld hebt op een buitenlandse spaarrekening?

Hoeveel zwart geld is er?

In Nederland circuleert naar schatting 4,5 miljard euro aan zwart geld en daar komen nog enorme bedragen op buitenlandse spaarrekeningen of in buitenlands vastgoed bij. Het vermogen van Nederlanders op buitenlandse bankrekeningen wordt door deskundigen geschat op minimaal 50 miljard euro. Natuurlijk is er de Europese Spaarrichtlijn en de Wet Ongebruikelijke Transacties, maar toch.

Fiscus spoort zwart geld op en verhevigt zoektocht

Met ingang van 1 januari 2007 besteedt de Belastingdienst niet meer projectmatig, maar op structurele basis aandacht aan buitenlandse vermogens. Vooral minister Jan Kees de Jager heeft de druk op mensen vergroot met geld in het buitenland, die deze tegoeden nog niet bij hun aangifte inkomstenbelasting hebben gemeld. Daarbij wordt gewezen op de mogelijkheden van de inkeerregeling zwart geld en de nieuwe regels vanaf 2010.

U komt tot inkeer bij de belastingdienst

Sommigen komen tot inkeer. Doordat het geweten begint te knagen, of door publicaties over Luxemburgse rekeningen die aan de Belastingdienst ten prooi vallen. Of omdat men wit wat wil schenken. Nogal wat Nederlanders komen na langere tijd tot inkeer en willen hun geld legaal witwassen via de inkeerregeling van de Belastingdienst. Dat is niet alleen praktisch, maar ook zeer verstandig. Door tijdig én vrijwillig inkeer te tonen, kunt u voorkomen, dat er extra zware sancties worden opgelegd, die kunnen bestaan uit het opleggen van een boete van maximaal 300% van de verschuldigde belasting of ook een strafrechtelijke vervolging door het Openbaar Ministerie. De inkeerregeling heeft de fiscus in de periode 2002 tot 1 juli 2016 ongeveer 1,9 miljard opgeleverd.

Hoe werkt de nieuwe inkeerregeling september 2013 tot 1 juli 2014, wat is de inkeerregeling?

Maar nu komt de Staatssecretaris plotseling met een versoepeling van de inkeerregeling: wie voor 1 juli 2014 vrijwillig zijn zwarte geld op een buitenlandse rekening aangeeft, krijgt toch geen boete. Daarna gaan weer de hoge boetes voor zwart geld gelden.

Hoe werkt de inkeerregeling van de Belastingdienst?

Wie gebruik wil maken van de inkeerregeling moet zichzelf met zijn zwarte geld melden bij de Belastingdienst. Tijdig, want de blauwe envelop met de naheffing mag nog niet op uw deurmat liggen en de FIOD mag u ook nog niet op het spoor zijn. In dat geval krijgt u toch de hoogste boete. Na uw melding stellen de ambtenaren van de Belastingdienst vervolgens vast hoeveel belasting en heffingsrente over de afgelopen jaren verschuldigd is. Gekeken wordt naar de afgelopen twaalf jaar voor buitenlands vermogen op een buitenlandse rekening, en naar de afgelopen vijf jaar bij verzwegen binnenlands inkomen en vermogen. De navorderingstermijn kan dus maximaal 12 jaren zijn. Hoe langer zwart geld op een buitenlandse rekening had, hoe groter ook de kans is dat de rente inkomsten destijds nog onder zowel de inkomstenbelasting als de vermogensbelasting vielen. Waar het slechts om vermogen gaat is de achterstallige vermogensbelasting en de vermogensrendementsheffing aan de orde, waar het om inkomen gaat ook om de achterstallige inkomstenbelasting. Tot 2001 betaalden we in Nederland immers ook over de rente nog inkomstenbelasting. Anders dan in enkele andere Europese landen is er in Nederland voor de spijtoptanten geen amnestieregeling afgesproken. Wie nog in 2009 inkeerde, betaalde geen extra boete, maar dat is met ingang van 2010 veranderd.

De inkeerregeling sinds 2010

Vanaf 2010 worden ook bij de vrijwillige inkeerregeling boetes uitgedeeld. Komt iemand in 2013 tot inkeer en staat het geld niet langer dan drie jaar op een buitenlandse rekening, dan bedraagt de boete 30%. Verwacht wordt dat de boete jaarlijks verder zal worden verhoogd. Maar wie niet gebruik van de inkeerregeling en toch door de belastingdienst wordt, maar wel wordt gepakt, kan een boete krijgen van maar liefst 300%. In 2013 en een deel van 2014 dus niet.

De Jager opende al de inkeerlijn voor zwartspaarders en superteam zwart sparen

De druk op de zwartspaarder wordt groter. Op 25 augustus 2009 opende staatssecretaris De Jager de inkeerlijn voor zwartspaarders, die u meer uitleg geeft over de inkeerregeling. Het zou anoniem moeten zijn en is te bereiken via 0765260128 of inkeer@belastingdienst.nl. Misschien is het wel goed om ook zelf een anonieme telefoon te gebruiken. Bovendien is iemands email adres over het algemeen snel te achterhalen. Voorzichtigheid is dus geboden. Staatssecretaris de Jager heeft toen bovendien binnen de belastingdienst 200 mensen extra vrij gemaakt voor zijn jacht op de zwartspaarder. Dit superteam zwart sparen moet de vele gegevens natrekken. Nogal wat gegevens zijn inmiddels van verklikkers gekocht of zijn in de aanbieding. Kwalijk, maar waar.

Scoppola arrest, rechtbank Haarlem 2013

Belangrijk is het Scoppola arrest, besluit van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Dit arrest komt er in essentie op neer dat de boete niet zwaarder mag zijn dan die gegolden zou hebben toen de overtreding werd begaan. Mede op basis van deze beslissing werd ook door de rechtbank Haarlem op 19 februari 2013 iemand in het gelijk gesteld die bezwaar maakte tegen de hoge boete. Maak bij een boete dus altijd een voorbehoud.

Vaststellingsovereenkomst met de Belastingdienst

Wanneer er een akkoord is over de berekening van de Belastingdienst van de verschuldigde belasting en heffingsrente, wordt door de Belastingdienst een vaststellingsovereenkomst opgesteld. Daarin wordt verklaard dat de belastingplichtige, de inspecteur en een eventuele adviseur zich samen binden aan de na te vorderen belasting en dat er tegen de heffingsrente en de navorderingsaanslag geen bezwaar of beroep zal worden aangetekend.

De vragen van de Belastingdienst bij zwart geld in 2015 en 2016

Tot slot is het goed om even te wijzen op de vragen van de Belastingdienst, die in ieder geval moeten worden beantwoord:
 • Wat voor soort rekening betrof het en in welke valuta.
 • Op welke datum is de rekening geopend.
 • Door wie is deze rekening geopend.
 • Op welke wijze zijn bedragen gestort, dan wel overgemaakt op deze bankrekening.
 • Op welke data hebben stortingen en overmakingen plaatsgevonden.
 • Wat is de hoogte van de afzonderlijke stortingen en overmakingen.
 • Wat is de herkomst van de gestorte en overgemaakte bedragen.
 • Op welke wijze zijn bedragen opgenomen, dan wel overgeboekt van deze bankrekening.
 • Op welke data hebben opnamen en overboekingen plaatsgevonden.
 • Wat is de hoogte van de afzonderlijke opnamen en overboekingen.
 • Wat was het doel van deze opnamen of overboekingen.
 • Zijn het saldo en de opbrengsten van deze banktegoeden vermeld in de aangiften inkomstenbelasting en vermogensbelasting over de jaren 1994 en volgende. Voeg de gevraagde bescheiden toe.

Rekenvoorbeeld bij de inkeerregeling zwart geld als u boete krijgt

Wie nog in 2009 gebruik maakte van de inkeerregeling, betaalde geen boete maar moest wel de achterstallige belastingen plus heffingsrente betalen. Ook dit kan fors oplopen. Vanaf 2010 betekent de inkeerregeling bij een zwart sparen dat al minimaal twee jaar duurde, 15% boete tot 1 juli 2010 en sinds juli 2010 is dat al 30%. Maar wie in 2013 gepakt wordt door de belastingdienst kan een boete krijgen tot 300%. Omdat er jaren zijn geweest dat het toptarief in de inkomstenbelasting in ons land 60% was, kan het uitstellen van de aangifte van zwart geld financieel voordelig zijn. Maar daar staat tegenover dat het risico om gepakt te worden en dus een hoge boete te krijgen, de laatste tijd ook sterk toeneemt. Zie voor een rekenvoorbeeld het artikel fors hogere boete zwart geld.

Zwart geld en opsporing via gestolen gegevens

De belastingdienst ontvangt ook op een oneigenlijke gegevens over zwart spaarders. Van een bankemployee met wrok of anderszins. In België liep op 8 december de KB Lux zaak, waarbij ook bewijs is verkregen op basis van gestolen gegevens. De rechtbank heeft daar echter geoordeeld dat de verdachten vrijuit gaan, omdat door gebruik van gestolen gegevens hun rechten volledig waren uitgehold. In hoeverre dit ook gevolgen zal hebben voor verdachten van zwart geld in ons land is nog de vraag. De Belastingdienst is inmiddels ook in Liechtenstein een aantal Nederlandse zwartspaarders op het spoor gekomen. Zij zouden zijn betrokken bij 22 fondsen in Liechtenstein. Deze informatie is afkomstig van de cd-rom die eerder door Duitsland is gekocht.

Het kabinet Rutte 2 (Wiebes) wil de inkeerregeling afschaffen

Op 17 januari 2017 laat de regering aan de Tweede Kamer weten de inkeerregeling te willen afschaffen. De inkeerregeling zou niet meer van deze tijd zijn en ook bij vrijwillig inkeren zou een vergrijpboete moeten worden uitgedeeld. De jacht op zwart geld wordt verder gecontinueerd en de sancties zullen naar verwachting alleen maar strenger worden. Tijd om uw knopen te tellen, wellicht.

Slot inkeerregeling 2016 en 2017

Een hele lijst vragen voor wie met zwart geld op een buitenlandse rekening inkeert. Belasting ontduiken mag niet, maar belasting ontwijken wel. Laat u zich goed over de mogelijkheden inlichten. Sinds 2009 is voor meerdere miljard euro's aan buitenlands vermogen bij de Nederlandse belastingdienst aangemeld. Sinds 1 juli 2014 betaalt u ook als u vrijwillig inkeert, een boete aan de Belastingdienst. Als het aan het kabinet Rutte ligt komt daar in 2017 en 2018 een forse vergrijpboete bij.

Lees verder

© 2007 - 2017 Zeemeeuw, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
De belastingdienst, de belastingdienst en zwart geldDe belastingdienst, de belastingdienst en zwart geldHet bedrag aan zwart geld op rekeningen in het buitenland wordt al jaren geschat op 15 miljard euro. Een enorm bedrag wa…
Fors hogere boete zwart geldFors hogere boete zwart geldEr geldt in 2016 en 2017 een fors hogere fiscale boete dan wie bijvoorbeeld in 2009 gepakt werd voor zwart geld, maar di…
Ook Belgen halen massaal zwart geld terug naar eigen landOok Belgen halen massaal zwart geld terug naar eigen landVooral vermogende mensen halen sinds 2006 veel zwart geld terug van buitenlandse rekeningen. Niet alleen Nederlanders, m…
Belastingfraude & boetes belastingfraudeBelastingfraude & boetes belastingfraudeBij belastingfraude kan de fiscus hoge boetes opleggen. Wat houdt belastingfraude in en welke maatregelen kan de Belasti…
Zwart geld of de hoogste spaarrente in NederlandZwart geld of de hoogste spaarrente in NederlandZwart geld op een buitenlandse rekening is niet toegestaan en de controle hierop is ook in 2017 en 2018 een speerpunt va…

Reageer op het artikel "De belastingdienst, de belastingdienst en de inkeerregeling"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Buis, 03-07-2015 10:16 #4
Onze zoon woont al meer dan 10 jaar in het buitenland nu kreeg hij een vermogensbelasting aanslag van 2007. Kan dit? Reactie infoteur, 03-07-2015
Beste Buis,
Dat kan inderdaad als uw zoon in 2007 nog geen tien jaar in het buitenland woonde en vermogen in Nederland had. Ik weet niet waar hij woont maar wellicht is een dubbele heffing te voorkomen als hij ook in het woonland betaalt, bovendien is deze verplichting acht jaar geleden tot stand gekomen. Waarschijnlijk heeft hij zelf geen belastingaangifte gedaan en komt de Belastingdienst daarom met een eigen schatting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Amsterdammer, 29-09-2011 23:01 #3
Mijn ex-man heeft zich aangemeld voor een inkeerregeling, onze boedel is nog niet gescheiden. Kan de Belastingdienst nu ook bij mij aankloppen over deze periode? Reactie infoteur, 30-09-2011
Beste Amsterdammer,
Als u in gemeenschap van goederen bent getrouwd, bent u alleen dan niet aansprakelijk voor belastingschulden die tijdens het huwelijk zijn ontstaan, als u na de ontbinding van de huwelijksgemeenschap binnen drie maanden afstand doet van deze gemeenschap. Maar als het saldo in de gemeenschap positief is en blijft, is ook dat geen oplossing, omdat dan ook dit saldo niet meer van u is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rotterdammer, 15-10-2009 20:43 #2
Hallo,

Mijn moeder is sinds 2003 weduwe en kwam ertoen achter dat mijn vader een buitenlandse rekening had.Nu wil zij tot in keer komen, maar ik zie zo dat lijstje staan met vragen die de belasting dienst gaat vragen.Op geen een van de vragen van voor 2003 kan zij een antwoord geven omdat zij geen eens van het bestaan wist van deze rekening. Na dat zij van het bestaan wist van deze rekening heeft zij er nooit iets meegedaan.Heeft dit allemaal invloed op de hoogte van de te betalen belasting.?

vgr

Rotterdammer Reactie infoteur, 16-10-2009
Beste Rotterdammer,
1. Het antwoord op een vraag of bijna alle vragen kan in alle eerlijkheid inderdaad ook zijn dat het niet bekend is. Maar de vraag sinds wanneer de rekening bestaat, is natuurlijk wel belangrijk, om te bepalen sinds wanneer er sprake is van achterstallige belastingen. Zijn er geen afschriften van de rekening voorhanden? Wat weet de bank er zelf van?
2. Ik weet ook niet wanneer de erfenis fiscaal is afgerond: daarbij zal niet met de onbekende rekening zijn rekening gehouden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Brabander, 01-09-2009 18:14 #1
Hoe gaat het in zijn werk wanneer iemand een transactie doet van meer dan 15.000 Euro met geld dat nooit op een bank heeft gestaan, ook niet in het buitenland? Reactie infoteur, 01-09-2009
Beste Brabander,
1. Voor contante (!) betalingen boven de 15.000 kan een meldingsplicht gelden. Zie ook het artikel over ongebruikelijke transacties:

http://financieel.infonu.nl/belasting/10122-belastingdienst-en-witwassen-ongebruikelijke-transacties.html

2. Voor grotere stortingen op een betaalrekening hangt het van de bank en degene die stort af, of men dit opvallend vindt. Sommige mensen storten regelmatig grotere bedragen op hun rekening. De meeste banken vallen ook weer niet van 15.000 achterover. Wilt u met 100% zekerheid vragen voorkomen, dan kunt u een dergelijke storting beter in meerdere keren laten doen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Infoteur: Zeemeeuw
Laatste update: 18-01-2017
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Administratie
Special: Edelweissroute
Reacties: 4
Schrijf mee!