InfoNu.nl > Financieel > Geld > Alles over de kinderbijslag 2011 en kindgebonden budget 2012

Alles over de kinderbijslag 2011 en kindgebonden budget 2012

Alles over de kinderbijslag 2011 en kindgebonden budget 2012 Wie al in 2011 kinderbijslag ontving, krijgt waarschijnlijk ook in 2011 en in 2012 het kindgebonden budget toegewezen. Dit budget is een maandelijkse bijdrage van de belastingdienst voor gezinnen met kinderen. De hoogte van het kindgebonden budget is bij een bepaald verzamelinkomen maximaal. Als u geen recht hebt op kinderbijslag, hebt u ook geen recht op het kindgebonden budget. Lees hier alles over de kinderbijslag 2011, het kindgebonden budget 2011, 2012 en 2013. Let op bijverdienen kind. Wat mag kind bijverdienen?

Kindgebonden budget 2012 beperkt

Het kindgebonden budget 2012 is vanaf het derde kind beperkt ten opzichte van 2011. Bijna 200.000 gezinnen met drie kinderen of meer kwamen in 2011 in aanmerking voor het kindgebonden budget. Zie hieronder de bedragen voor 2011 en 2012.

Kinderbijslag 2011

De kinderbijslag wordt geregeld via de AKW, de Algemene Kinderbijslag Wet. Zodra een kind wordt geboren, krijgen de ouders van de Sociale Verzekeringsbank SVB een formulier, waarmee zij de kinderbijslag kunnen aanvragen. Het recht op kinderbijslag vervalt zodra een kind 18 jaar wordt of een hogere beroepsopleiding gaat volgen dan wel aan een universiteit gaat studeren. U hoeft in zijn algemeenheid niet zelf een formulier aan te vragen, ook niet als er kinderen bijkomen. Als u in het bevolkingsregister GBA staat ingeschreven, neemt de SVB automatisch met u contact op. Maar hierop zijn wel enkele uitzonderingen die van belang kunnen zijn.

Kinderbijslag: wanneer wel zelf een geboorte doorgeven aan SVB

U moet wel de geboorte van uw kind aan de SVB doorgeven als u:
 • Niet in Nederland woont.
 • In Nederland komt wonen of werken en een kind hebt.
 • Een kind adopteert en een adoptieverklaring hebt van een erkend adoptiebureau. Zo niet dan zoekt de SVB een en ander uit.
 • Niet binnen 1 maand bij de gemeente aangifte hebt gedaan van de geboorte.

Welke ouder heeft recht op kinderbijslag

De ouders of verzorgers van het kind ontvangen de kinderbijslag. Als de ouders gescheiden zijn, moeten de ex-partners onderling overleggen. Lukt dat niet dan zal de vrouw de kinderbijslag ontvangen.

Kinderbijslag voor een pleegkind

De kinderbijslag is niet alleen een vergoeding voor een kind dat u zelf ter wereld hebt gebracht, maar ook voor :
 • Een geadopteerd kind.
 • Een pleegkind.
 • Een stiefkind.
 • Een ander kind dat u zelf opvoedt en verzorgt als ware het uw eigen kind.

Kinderbijslag en bijverdienen kind 2012

Als een kind bijverdient kan dat ten koste gaan van de inkomsten, zodra een kind 16 jaar of ouder is. Daarbij maakt het verschil of een kind nog thuis wonend is. Als de bijverdienste hoger is wordt op de kinderbijslag gekort:

Bepaal hoeveel uw kind mag bijverdienen in 2011 en 2012
Maximum netto bedrag bijverdienen per kwartaal
Bijverdiensten thuiswonend€ 1.240,00
Vakantiewerk€ 1.250,00
Bijverdiensten uitwonend€ 1.754,00

U bent verplicht om inkomen hoger dan € 800 netto per kwartaal aan de SVB door te geven.

Hoeveel kinderbijslag in 2011 voor een thuiswonend kind

De hoogte van de kinderbijslag is afhankelijk van de leeftijd van uw kind, maar ook van het feit of uw kind vóór of na 1995 is geboren. In sommige gevallen kunt u tweemaal kinderbijslag voor een kind te krijgen. Enkele tabellen met de hoogte van de kinderbijslag per kwartaal. De bedragen gelden voor geheel 2011:

Tabel 1. Kinderbijslag 2011 voor kinderen geboren op of na 1 januari 1995
Leeftijd0 t/m 5 jaar6 t/m 11 jaar12 t/m 17 jaar
Hoogte kinderbijslag per kind€ 194,99€ 236,77€ 278,55

En dan voor de kinderen van 16 t/m 17 jaar :

Tabel 2. Kinderbijslag 2011 voor kinderen geboren vóór 1 januari 1995
Aantal kinderenHoogte kinderbijslag per kind
1€ 278,55
2€ 313,25
3€ 324,81
4€ 350,23
5€ 365,47
6€ 375,64
7€ 382,90
8€ 396,22
9€ 406,57
10€ 414,85

Oudere kinderen kosten meer en daarom is de kinderbijslag voor hen hoger. De bedragen worden uitbetaald rond de 5e dag van een nieuw kwartaal. U krijgt ook kinderbijslag als u met uw kind in het buitenland woont. Als u ook vanuit een ander land kinderbijslag ontvangt, wordt die aangevuld tot ten hoogste het niveau in Nederland.

Kinderbijslag 2012

Vanaf 2012 krijgt u per kind gemiddeld 35 euro minder kinderbijslag per jaar.

Kinderbijslag voor een uitwonend kind

Uw kind wordt als uitwonend beschouwd als het minder dan vier nachten thuis slaapt. Denk aan een kind in een tehuis, op kamers, een vakantie, stage of ziekenhuisopname. Zodra het verblijf buitenshuis langer is dan een half jaar, is het kind uitwonend. Meestal vervalt dan ook de kinderbijslag. Wanneer uw kind uit huis gaat wonen kunt u nog kinderbijslag ontvangen als u minimaal € 408 per kwartaal bijdraagt aan het onderhoud van uw kind. Het kind mag niet meer dan 1.754 euro netto per kwartaal bijverdienen.

Tweemaal kinderbijslag voor een kind

Wie door omstandigheden veel kosten maakt voor een uitwonend kind, kan tweemaal kinderbijslag krijgen. U mag in dat geval niet meer dan 45 dagen per kwartaal bij uw kind verblijven via een bezoek of anderszins. Hierbij maakt het verschil wanneer uw kind geboren is en sinds wanneer het uitwonend is:

1. Uw kind was vóór 1 oktober 1995 door ziekte, handicap of onderwijs uitwonend
In dat geval krijgt u tweemaal kinderbijslag wanneer u minimaal € 813 per kwartaal betaalt voor het onderhoud van uw kind.

2. Uw kind is uitwonend
Als uw kind uitwonend is gelden als voorwaarden voor de dubbele kinderbijslag dat u per kwartaal meer dan € 1.081 betaalt voor het onderhouden van uw kind en uw kind niet meer dan € 1.081 netto per kwartaal bijverdient. Als uw kind jonger is dan 16 jaar, geldt als eis dat het uitwonend is door ziekte, handicap of studie.

3. Thuiswonend gehandicapte kind
Als u een thuiswonend gehandicapte kind hebt, komt u niet voor een dubbele kinderbijslag in aanmerking, maar kunt u een aanvraag doen voor een vergoeding TOG. Tegemoetkoming Onderhoudskosten Thuiswonende Gehandicapte Kinderen.

Wanneer stopt de kinderbijslag?

De kinderbijslag stopt in de volgende gevallen:
 • Uw kind wordt 18 jaar. Als een kind niet op de eerste dag van een kwartaal 18 jaar wordt, maar in een kwartaal, wordt dat kwartaal nog volledig uitbetaald.
 • Uw kind te veel verdient met een bijbaan.
 • Ook als uw kind jonger is dan 18 kunnen zich nog andere omstandigheden voordoen, zoals dat uw kind van 16 of 17 jaar niet naar school gaat en meer dan 19 uur per week werkt of recht heeft op studiefinanciering.
 • Als uw kind komt te overlijden.
 • U in het buitenland gaat wonen of werken respectievelijk uw kind in het buitenland gaat wonen. Als u in een ander land gaat wonen, maar in Nederland blijft werken, hoeft dit niet te spelen.

Bijbaan en kinderbijslag, wat zijn de gevolgen?

Als een kind minder verdient dan € 1.240 netto per kwartaal, verandert dat niets aan de kinderbijslag. Daarboven wordt de kinderbijslag gestopt.

Het kindgebonden budget 2011

Als u kinderbijslag ontvangt, krijgt u onder voorwaarden ook het kindgebonden budget. Hoeveel u krijgt, hangt af van het gezinsinkomen inclusief uw toeslagpartner en het aantal kinderen onder de 18 jaar. Bij een co-ouderschap geldt als hoofdregel dat wie de kinderbijslag ontvangt, ook het kindgebonden budget krijgt. Het kindgebonden budget is net zoals bij de huurtoeslag of huursubsidie 2012 een voorschot. Bij de definitieve berekening van uw verzamelinkomen na ontvangst van uw belastingaanslag wordt duidelijk of uw inkomen anders is dan werd verondersteld en of moet terug betalen dan wel extra krijgt.

Hoe u uw toetsingsinkomen berekent, leest u in:

Hoe wordt het bedrag kindgebonden budget vastgesteld

De hoogte van het kindgebonden budget hangt dus af van het verzamelinkomen van u en uw partner. In 2011 ligt de grens voor het maximale bedrag op een verzamelinkomen van € 28.897. Boven dit inkomen loopt het budget af. Het verloop is ook afhankelijk van het aantal kinderen dat u hebt. Als u 1 kind hebt, bedraagt het inkomen bij de maximale toeslag € 40.000, maar als u 5 kinderen hebt € 50.000. De maximale bedragen voor het kindgebonden budget zijn in 2011:

Tabel 3. Hoogte kindgebonden budget 2011, bedragen per jaar
Maximale bedragen kindgebonden budget per jaar in 2011
gezin met 1 kind€ 1.011
gezin met 2 kinderen€ 1.466
gezin met 3 kinderen€ 1.828
gezin met 4 kinderen€ 2.110
gezin met 5 kinderen€ 2.299
gezin met 6 kinderen of meer€ 189 extra per kind

Kindgebonden budget 2012

In 2012 zijn de bedragen voor een gezin met 1 of twee kinderen hoger dan in 2011, maar daarna niet meer:

Tabel 4. Hoogte kindgebonden budget 2012, maximale bedragen per jaar
Maximale bedragen kindgebonden budget per jaar in 2012
gezin met 1 kind€ 1.017
gezin met 2 kinderen€ 1.478
gezin met 3 kinderen€ 1.661
gezin met 4 kinderen€ 1.767
gezin met 5 kinderen€ 1.873
gezin met 6 kinderen of meer€ 106 extra per kind

Kindgebonden budget 2013

Vanaf 2013 wordt het kindgebonden budget beperkt en komt er een vermogenstoets. Wie een vermogen heeft boven de 80.000 euro komt dan niet langer voor het kindgebonden budget in aanmerking. Het kindgebonden budget twee kinderen bedraagt vanaf 1 januari 2013 maximaal 1.553 euro per jaar. Dat is 75 euro meer dan in 2012.

Slot

Het bedrag aan kinderbijslag kan per kind aardig oplopen en als uw inkomen niet te hoog is, komt u waarschijnlijk ook in aanmerking voor het kindgebonden budget. Denk er wel aan om eventuele wijzigingen in inkomen of gezinssituatie op tijd door te geven, want anders loopt u de kans dat u een deel van de toeslagen weer terug moet betalen.

Lees verder

© 2011 - 2015 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde links
Hoogte kinderbijslag 2012 en Kindgebonden budget 2013.
Gerelateerde artikelen
Kinderbijslag, kindgebonden budget in 2012, 2011 en 2010Kinderbijslag, kindgebonden budget in 2012, 2011 en 2010Kinderbijslag is al jaren een toeslag voor ouders met opgroeiende kinderen. De bedragen van 2012, 2011 en 2010 van het k…
Kindgebonden budget en kinderbijslagKindgebonden budget en kinderbijslagOuders hebben recht op een tegemoetkoming in de kosten bij het onderhouden van kinderen tot 18 jaar in de vorm van de ki…
Kindgebonden budget 2015: bedragen, voorwaarden, wijzigingenKindgebonden budget 2015: bedragen, voorwaarden, wijzigingenHet kindgebonden budget 2015 is samen met de kinderbijslag een belangrijke financiële bijdrage in de kosten van uw kinde…
Kinderbijslag 2014 omlaag?Kinderbijslag 2014 omlaag?De kinderbijslag 2014 gaat toch niet omlaag, het kindgebonden budget 2014 blijft grotendeels gelijk en het kindgebonden…
Verzamelinkomen berekenenVerzamelinkomen berekenenIn beschikkingen van de Belastingdienst zul je regelmatig het begrip “verzamelinkomen” voorbij zien komen. Het verzameli…

Reageer op het artikel "Alles over de kinderbijslag 2011 en kindgebonden budget 2012"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Reacties

Karin, 24-04-2015 10:02 #48
Beste zeemeeuw,
Ik heb een WIA, dus heb recht op Kinderbijslag. Reactie infoteur, 24-04-2015
Beste Karin,
Maar betaalt u hierover in Nederland belasting?
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Karin, 28-11-2014 21:19 #47
Sinds maart woon ik in Spanje, mijn zoon is in september 16 jaar geworden, nu heeft de SVB de kinderbijslag voor mijn zoon stopgezet met als reden, dat hij hier niet naar school gaat, terwijl hij niet meer onder de Nederlandse leerplicht valt en daarbij de leerplicht hier in Spanje TOT 16 jaar is plus hij in Ned. Altijd speciaal onderwijs heeft gevolgd en dat hier niet bestaat. Naar mijn mening is dan ook de kinderbijslag voor hem ten onrechte stopgezet, wie weet of ik gelijk heb en de SVB dus fout handelt? Reactie infoteur, 29-11-2014
Beste Karin,
Als u buiten Nederland woont en werkt, krijgt u geen Nederlandse kinderbijslag meer tenzij dit tijdelijk is (met detacheringsverklaring) of dit in Nederlandse overheidsdienst is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Schuur, 04-11-2014 10:25 #46
Goedendag, in 2012 is ons verzamelinkomen naar beneden gehaald door oa de aftrek van kosten nieuwe hypotheek. onze verzekeringsadviseur heeft deze aangifte voor ons gedaan. Nu krijg ik bericht van de belasting dat we recht hebben op extra zorgtoeslag, kan ik mijn kindgebonden budget ook nog terug ontvangen, want na berekening heb ik recht op een kleine 1000,00. dat is wel erg veel geld om bij de belastingdienst te laten liggen. Ik was niet op de hoogte dat je verzamelinkomen omlaag gaat door oa de aftrek en dat dat ook gunstig is voor de toeslagen. Onze verzekeringsadviseur heeft ons daar ook niet van op de hoogte gebracht.

mvg Reactie infoteur, 05-11-2014
Beste Schuur,
U kunt het in ieder geval proberen. Als u in de pijplijn zat voor het kindgebonden budget maar feitelijk te weinig hebt ontvangen, zal dat worden gecorrigeerd bij de definitieve beschikking. Als u nog geen kindgebonden budget had aangevraagd, kan dat voor 2012 waarschijnlijk alleen nog als u uitstel van belastingaangifte inkomstenbelasting had.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Van't Goor, 21-09-2014 14:25 #45
Mijn ex man heeft altijd te weinig minder bij slag betaald. Waar kan ik terecht met mijn vragen?

MVg. Jennie van't Goor Reactie infoteur, 22-09-2014
Beste Van 't Goor,
De kinderbijslag komt van de SVB. Voor vragen over alimentatie kan ik u verwijzen naar het artikel:

http://financieel.infonu.nl/belasting/89766-aftrek-alimentatie-2012-2013-alimentatie-2014.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Astrid, 16-07-2014 09:38 #44
Mijn ex en ik zijn sinds begin april uit elkaar en sinds mei wonen we apart. In goed overleg heb ik de oudste bij mij ingeschreven, de jongste staat op zijn adres. De scheiding is aangevraagd maar nog niet verwerkt. Wanneer kunnen wij het kindgebondenbudget budget aanvragen? Samen verdienen we te veel. apart komen we wel in aanmerking. En vanaf wanneer gaat de kindertoeslag van kracht? Reactie infoteur, 16-07-2014
Beste Astrid,
Het kindgebonden budget is afhankelijk van het inkomen van beide fiscale partners. Als de echtscheiding is aangevraagd en jullie wonen apart dan zijn jullie geen fiscale partners meer en geldt het individuele inkomen. De kinderbijslag is inkomensonafhankelijk en kan door elk per inwonend kind worden aangevraagd (via een wijziging), zodra jullie niet meer samen wonen volgens de gemeentelijke administratie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sabrina, 02-07-2014 18:15 #43
Goedemiddag,
Ik had een vraagje voor mijn broertje,
Hij is sinds kort uitwonend in een internaat hij is 17 en over een half jaar dus in feb wordt hij 18. Ik begrijp dat je recht blijf hebben op kinderbijslag als je voor meer dan 400 nog wat euro zorg bijft dragen aan het kind in 4 maanden klopt dit heb ik het goed begrepen. Ik kijk uit naar uw reactie Reactie infoteur, 03-07-2014
Beste Sabrina,
U krijgt in 2014 kinderbijslag voor uw uitwonende kind als u minstens € 416 per kwartaal betaalt voor het onderhoud van uw kind en uw kind minder dan € 1.266 netto per kwartaal bijverdient. Maar u krijgt kinderbijslag tot en met het kwartaal waarin uw kind 18 wordt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Josje, 12-06-2014 10:29 #42
Goedemorgen, mijn dochter is 17 jaar en gaat per augustus studeren in leeuwarden dus ze gaat op kamers.heeft zij recht op aanvulling op kinderbijslag? En waar kunnen we dat eventueel aanvragen.
Groeten Reactie infoteur, 12-06-2014
Beste Josje,
U kunt extra kinderbijslag krijgen tot het moment dat zij studiefinanciering krijgt en kunt dat aanvragen bij de SVB (telefoonnummer kantoor is afhankelijk van uw woonplaats en postcode).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dit Dus, 15-05-2014 00:05 #41
Geachte Infoteur,

Binnenkort zal mijn kind, 9 jaar oud, naar school gaan in België. Daarbij zal hij verblijven in een internaat. Mijn inkomen is laag. Zal ik dan nog wel huurtoeslag, kinderbudget, zorgtoeslag, kwijtschelding gemeentelijke belastingen, alleenstaande ouderkorting ontvangen? Ik zal veel reiskosten maken, want ieder weekend en in de schoolvakanties zal hij thuis zijn. En zijn beddengoed en kleding zal ik allemaal zelf moeten wassen etc. Kunt u mij vertellen waar ik recht op heb?

Alvast bedankt voor uw antwoord. Reactie infoteur, 15-05-2014
Geachte Dit Dus,
1.Dat uw kind naar een internaat gaat, hoeft geen gevolgen te hebben voor uw toeslagen. Als uw kind in Nederland ingeschreven blijft, hoeft dit ook geen nadelige gevolgen te hebben voor de kinderbijslag. In andere gevallen zal de SVB een onderbouwing van de kosten van levensonderhoud van uw kind vragen. Bovendien is het, omdat uw kind jonger is dan 16 jaar en het te volgen onderwijs, mogelijk om tweemaal kinderbijslag te krijgen,
2. In Nederland kennen we hiervoor verder geen subsidies, maar misschien is dat in Begië wel het geval.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gescheiden Ouder, 26-03-2013 10:22 #40
Ik ben een alleenstaande gescheiden ouder van twee kinderen. Beide kinderen (14 en 11) staan bij mij ingeschreven. De kinderbijslag wordt netjes verdeeld, door storting op een gezamenlijke rekening met mijn ex-partner. Doordat ik alleen met mijn kinderen woon en een laag inkomen heb, ontvang ik kindgebonden budget. Mijn ex-partner woont samen en heeft daardoor een fiscale partner. Hun inkomen is te hoog voor kindgebonden budget. Maar mijn ex-partner vindt dat het kindgebonden budget dat ik ontvang op basis van mijn lage inkomen, ook verdeeld moet worden, net als de kinderbijslag. Ik vind van niet; kindgebonden budget is toch een aanvulling op een laag inkomen. Waarom zou iemand met een hoog inkomen over de rug van iemand met een laag inkomen daar aanspraak op hebben? Heeft mijn ex-partner gelijk of heb ik gelijk? Reactie infoteur, 26-03-2013
Beste Gescheiden Ouder,
U hoeft het kindgebonden budget niet te verdelen, want deze toeslag is gebaseerd op uw inkomen. Het is al discutabel dat uw ex kinderbijslag ontvangt als de kinderen bij u zijn ingeschreven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joshua, 20-03-2013 09:52 #39
We hebben in november 2012 een kleine gekregen en kreeg gister een brief dat wij kinder gebonden budget krijgen over 2013. Krijgen wij het nu ook nog betaalt over de maanden januari t/ m maart? Gr. Reactie infoteur, 20-03-2013
Beste Joshua,
Ja zowel de kinderbijslag als het kindgebonden budget gaan bij u per 1 januari 2013 in.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nicole, 14-03-2013 15:01 #38
Mijn zoontje is geboren op 26-06-2012 dus nog in het 2e kwartaal maar heb pas in oktober voor het eerst de kinderbijslag gehad. Kan ik het geld van 2e kwartaal als nog met terugwerkende kracht krijgen?

Met vriendelijke groet,
Nicole Reactie infoteur, 14-03-2013
Beste Nicole,
Wat telt is de eerste dag van een kwartaal. Dat zou betekenen dat u vanaf het derde kwartaal (juli) recht hebt op kinderbijslag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vanety, 21-02-2013 15:06 #37
Hallo,

Ik ben een meisje van 19 en heb een dochter van bijna 2. Ik ontvang de kinderbijslag voor haar. Maar mijn vriend wilt het ontvangen zodat hij meer geld krijgt van het UWV. Hij verdient maar 950 euro in de maand en we wonen bij zijn ouders. Zijn moeder dringt ook aan om de kinderbijslag aan hem te geven. Kan dit kwaad om het aan hem te geven? En mag ik dan wel ze gebonden budget houden? Reactie infoteur, 21-02-2013
Hallo Vanety,
Als uw vriend niet de vader of een ouder is, heeft hij geen recht op de kinderbijslag. Bovendien maakt de kinderbijslag geen deel uit van het loon en is dus niet van invloed op zijn uitkering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Didi, 20-12-2012 22:03 #36
Mijn ex en ik hebben Co-ouderschap. Een zoon staat bij mij ingeschreven en een bij mijn ex-man. In onderling overleg gaat de kinderbijslag naar mij en daardoor ook het kindgebondenbudget. Het klopt toch dat dit mag, ook al staat een kind niet bij mij ingeschreven? Alvast bedankt voor uw reactie. Reactie infoteur, 21-12-2012
Beste Didi,
1. Bij echt 'co-ouder­schap' woont een kind afwisselend bij u en uw ex-partner en kunt u kiezen.
2. In andere gevallen wordt, voor zover de SVB dat kan nagaan, de kinderbijslag betaald aan de ouder bij wie het kind woont.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Moeder, 13-11-2012 11:46 #35
Mijn zoon woont weer thuis en heeft een kindje van 2 jaar. Zij is bij hem vijf dagen en daarna gaat zij weer naar haar moeder en komt dan daarna weer 5 dagen bij hem. Hij betaalt geen allimentatie, vanwege laag inkomen. De moeder krijgt de kinderbijslag en kindgebondenbudget. Nu is mijn vraag: heeft mijn zoon ook recht op een gedeelte?

Ik hoor het graag. Reactie infoteur, 13-11-2012
Beste Moeder,
Als een kind om beurten bij de ouders woont, is dat een co-ouderschap. De SVB verdeelt (als ze op de hoogte zijn van de situatie) de kinderbijslag tussen beide ouders. Dat zou hier dus een verdeling van 2/7 voor haar en 5/7 voor uw zoon zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nadia, 11-10-2012 14:18 #34
De vriendin van mijn zoon woont bij mij sinds april vorig jaar, maar haar moeder wil haar adres niet veranderen. Wij onderhouden haar. Het beetje kindergeld dat ze krijgt geeft ze aan ons, dat is maar 120 euro daar moeten we haar school-kledij-en noem maar op van betalen. Ik heb zelf ook 3 kinderen. Heb ik geen recht op meer kindergeld? Reactie infoteur, 11-10-2012
Beste Nadia,
Omdat zij niet uw kind is of pleegkind komt u niet voor een kindergeld regeling voor haar in aanmerking.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Deemy, 18-09-2012 15:04 #33
Beste,

Ik ben 17 jaar en wil uitwonend gaan, heb ik dan recht op mijn kinderbijslag of hebben mijn ouders recht op tweemaal kinderbijslag? Reactie infoteur, 18-09-2012
Beste Demy,
De kinderbijslag wordt overgemaakt naar de ouders, maar dat kan alleen als ze je onderhouden met ieder kwartaal minimaal € 408. Tweemaal kinderbijslag is dan mogelijk als je op kamers woont.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dirk, 27-06-2012 19:24 #32
Mijn 19 jarige zoon is deze maand bij mij komen wonen, en is nog schoolgaand. heb ik nog recht op kindergeld? en hoe vraag ik het aan indien hij er nog recht op heeft? ik ben momenteel werkzoekende Reactie infoteur, 27-06-2012
Beste Dirk,
Als uw zoon jonger is dan 18 jaar, hebt u recht op kinderbijslag. Dit kunt u aanvragen bij de SVB.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Moultaka, 26-06-2012 12:12 #31
Beste,
heb een vraag over kindgebonden budget. komen wij in aanmerking als wij een gezamenlijke inkomen van 56000 en 3 kids.
Alvast bedankt voor het advies,
Moul, Reactie infoteur, 26-06-2012
Beste Moultaka,
Met 56.000 euro als gezamenlijk inkomen zit u in 2012 boven de toegestane maximum grens. U hebt daarom geen recht op het kindgebonden budget.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Oeliboeli, 25-06-2012 11:12 #30
Na de relatiebreuk hadden mijn ex en ik afgesproken de kinderbijslag elk kwartaal eerlijk te verdelen en samen te beslissen over de uitgaven hiervan. Dit is ook de enige reden waarom ik mijn handtekening heb gezet onder het formulier waarmee ik toestemming verleende dat zij het zou ontvangen. Echter, sinds de breuk heb ik nooit iets van het geld gezien en ook nooit geweten waar het aan uitgegeven werd, al weet ik wel 1 ding zeker het gaat niet naar onze dochter. Nu hebben wij beiden het gezag en ze verblijft 3.5 dag bij mijn ex en 3.5 dag bij mij, maar het enige wat ik te horen krijg van mijn ex als ik over het kindergeld begin is dat zij de verzorgende ouder is en zij alles bepaald, alle rechten heeft enz enz zucht en ik moet maar opflikkeren. Kan dit zomaar? Heb ik als gezaghebbende ouder dan geen recht op een gedeelte hiervan of op zijn minst recht op inspraak of informatie waar het aan uitgegeven wordt? Reactie infoteur, 25-06-2012
Beste Oeliboeli,
De SVB betaalt uit aan de ouder waar het kind woont. Als het kind zoals in uw geval bij beide ouders woont (om de beurt) is sprake van co-ouderschap en dan kan de SVB op uw verzoek aan beide ouders een deel uitkeren. U moet dan even met de SVB contact opnemen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sheronna, 12-06-2012 18:23 #29
Hallo, ik heb een zoontje van 7 maanden en mijn zoontje staat op mijn naam. De vader heeft het kind niet herkend, maar wil dat als nog doen. Ik krijg nu kinderbijslag, zorgtoeslag, en kindgebonden budget, . Mijn vraag is : krijg ik dat ook allemaal als onze zoon op mijn vriend zijn naam staat? Blijft het bedrag dan ook hetzelfde? Wordt het niet minder of niet meer gegeven? Da`s mijn vraag… want mijn vriend heeft schulden en kan zijn eigen rekeningen niet betalen, dus als ik geen geld meer krijg of minder geld heb ik een probleem. Reactie infoteur, 13-06-2012
Hallo Sheronna,
1. U blijft de kinderbijslag ontvangen zolang het kind bij u woont.
2. Voor de toeslagen inclusief kindgebonden budget is van belang of de vader bij u woont of dat hij met u een samenlevingscontract heeft. Als dat niet het geval is, verandert er voor u niets.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anita, 14-05-2012 22:18 #28
Hoihoi,

heb een eenoudergezin met twee kinderen maar heb wel een eigen huis waar behoorlijk wat eigen geld in zit. Heb een minimum inkomen. heb ik dan in 2013 nog recht op een kindergebonden budget?

groetjes Anita Reactie infoteur, 14-05-2012
Hoi hoi Anita,
Wie in 2013 een vermogen heeft boven de 80.000 euro komt niet voor het kindgebonden budget in aanmerking, maar het eigen huis valt daar niet onder. Wel een tweede huis, apart spaargeld en dergelijke.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lies, 08-05-2012 18:51 #27
Krijg ik nog gebondenbudget voor mijn kind als hij 4 dagen elders verblijft, wel de weekenden thuis is? Reactie infoteur, 09-05-2012
Beste Lies,
Als u kinderbijslag ontvangt, kunt u in aanmerking komen voor het kindgebonden budget. Als u geen kinderbijslag ontvangt, kan dat alleen als u een kind in belangrijke mate onderhoudt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jens, 04-05-2012 00:22 #26
Mijn moeder heeft er een tijd geleden voor gekozen om de kinderbijslag te laten storten op de rekening van mijn vader, maar nu wil ze het weer op haar eigen rekening, maar mijn vader wil daar waarschijnlijk niet mee instemmen. Is er een manier zonder juridische stappen om het geld vanaf nu te laten storten op mijn moeders rekening zonder instemming van mijn vader? Reactie infoteur, 04-05-2012
Beste Jens,
Uw moeder kan bellen met de regionale SVB en vragen om voortaan het geld gewoon weer op haar rekening te storten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Savanne, 11-04-2012 23:18 #25
Ik ben zwanger en niet getrouwd mijn vriend en ik willen uit elkaar. Alleen kan ik nergens naartoe omdat ik geen huis heb, hij heeft een inkomen van 2000 euro per maand. Mijn vraag is nu waar heb ik eigenlijk allemaal nog recht op en waar kan ik hulp krijgen? Reactie infoteur, 12-04-2012
Beste Savanne,
In dit geval kunt u het beste contact opnemen met uw gemeente.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Leiden, 07-04-2012 04:48 #24
Mijn zoon van 5 jaar gaat in het buitenland wonen, behoud ik nog steeds het recht op kinderbijslag en kindgebonden budget? Reactie infoteur, 07-04-2012
Beste Leiden,
Dat hangt ervan af. Er wordt dan alleen kinderbijslag uitbetaald als u of uw kind in een land gaat wonen waarmee Nederland een handhavingsverdrag heeft gesloten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Thies, 29-03-2012 22:43 #23
Mijn ex en ik zijn al meer als 5 jaar uit elkaar. We hebben de kinderen op papier gedeeld een kind staat bij haar in geschreven, en het andere kind staat bij mij in geschreven. Ik krijg netjes mijn kinderbijslag, en wilde een kind gebonden budget aanvragen, wat tot mijn verbazing door de belastingdienst werd afgewezen. Bij de svb bank was niks bekend volgens de belastingdienst, dat het kind op mijn naam stond. Na een telefoontje met de svb bank, omdat ik wilde weten hoe het nu zat. zeiden ze je kind staat wel op jouw adres ingeschreven, en jij krijgt ook de kinderbijslag, maar omdat je ex de aanvrager is staat ze nog bij haar. Raar hoe kan dat, ze wisten dat we gescheiden waren en hadden ook het convenat gelezen. Ze hebben het nu omgezet, mijn ex heeft wel al die jaren voor 2 kinderen een kindgebonden budget ontvangen, terwijl ik er recht had om dat van 1 kind te ontvangen.
Kan ik dat als nog krijgen? Reactie infoteur, 30-03-2012
Beste Thies,
Ik denk niet dat de SVB dat geld bij uw ex gaat terugvorderen en aan u overmaken, maar dat kunt u de SVB vragen. Anders zult u zelf een invordering moeten instellen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Politiek Beu, 24-03-2012 17:20 #22
En weer word duidelijk dat dit kabinet alleen in eigen zak kijkt en om eigen portemonnee denkt. Gezin met minimum inkomen mag 17 euro per maand inleveren op kindgebonden budget en vervolgens ook nog eens 20, 63 euro per kinderbijslag.
We dachten dat het de bedoeling zou zijn om mensen met een minimum inkomen te helpen door aan alle kanten geld af te snoepen, maar het moge nu duidelijk zijn dat dit alleen voor de hoge heren geldt. Reactie infoteur, 25-03-2012
Beste Politiek Beu,
Het zijn lastige tijden. Om een voorbeeld te noemen: Pechtold van D66 liet gisteren in Nieuwsuur weten dat hij vindt dan de AOW per direct een half jaar later moet ingaan en dan elk jaar weer drie maanden later. Veel mensen rekenen op hun AOW en moeten door Pechtold (als hij zijn zin krijgt) daarop steeds langer wachten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Esther, 21-03-2012 20:32 #21
Ik ben moeder van een dochter van 5 jaar. Haar vader en ik zijn niet meer bij elkaar. We zijn nooit getrouwd geweest, wel gezamenlijk gezag. Haar vader werkt in het buitenland voor een buitenlandse werkgever (Spanje en werkt voor een Ierse werkgever). Ieder kwartaal moet ik volgens het SVB aantonen dat ik nog in Nederland werk anders krijg ik geen kinderbijslag meer. Het zou dan overgaan naar haar vader volgens het Spaanse recht? Klopt dit? Kunnen jullie mij hier iets over vertellen? Reactie infoteur, 22-03-2012
Beste Esther,
1. Als u buiten Nederland werkt en u hebt geen detacheringsverklaring, dan komt u niet in aanmerking voor de kinderbijslag. Dan wordt gekeken naar uw rechten in het land waar u werkt. Dat kan, als uzelf niet werkt, ertoe leiden dat wordt gekeken naar de rechten in het land waar de vader werkt.
2. Als u gewoon in Nederland werkt is er niets aan de hand. De kinderbijslag wordt elk kwartaal opnieuw vastgesteld. Dat de SVB dit elke keer weer bevestigd wil zien, is te verklaren maar wellicht wat overdreven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Stefanie, 05-03-2012 16:46 #20
Ik ben moeder van 1 zoon van 9 jaar. Ik ben in juli 2010 gescheiden. Ik heb geen kindgebondenbudget aangevraagd vanaf toen. In oktober ben ik met mijn nieuwe partner gaan samenwonen. Kan ik met terugwerkende kracht het kindgebondenbudget over die periode nog terugvragen aan de belastingdienst? Reactie infoteur, 05-03-2012
Beste Stefanie,
U kunt een toeslag over 2011 aanvragen tot 1 april 2012.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jolanda van den Berg, 01-03-2012 13:12 #19
Ik ben moeder van zoon 20 en dochter 17,ik ga bij mijn vriend wonen de kinderen blijven in mijn huis wonen krijg ik nu voor mijn dochter dubbele kinderbijslag, ik blijf haar helemaal financieel verzorgen.Ze woont dus niet meer bij mij Reactie infoteur, 01-03-2012
Beste Jolanda van den Berg,
Als u zich laat uitschrijven uit uw eigen huis, zijn uw kinderen uitwonend. Een dubbele kinderbijslag is voor de 17-jarige aan de orde als u per kwartaal meer dan € 1.081 betaalt voor het onderhoud van uw kind en uw kind niet meer dan € 1.081 netto per kwartaal bijverdient.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

De Groot, 06-02-2012 14:09 #18
Ik hreb een vraag over het recht op kinderbijslag. Mijn jongste dochter is 17 jaar en studeerde en kreeg dus studiefinaciering en geen kinderbijslag meer. nu is zij gestopt met haar opleiding en heeft ze geen recht meer op studie financiering. kan ik nu weer kinderbijslag voor haar aanvragen? zo ja waar kan ik dat doen? Reactie infoteur, 06-02-2012
Beste De Groot,
U kunt de kinderbijslag telefonisch aanvragen bij de SVB. Bij welk kantoor precies is afhankelijk van uw postcode. Het kan ook digitaal met uw digid code.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sham, 03-02-2012 12:48 #17
Wordt een kindgebondenbudget automatisch meegenomem in je aangifte indien je in aanmerking komt hiervoor of moet je dit op een bepaalde manier aanvragen. Stel dat je in aanmerking komt hiervoor en je hebt het nooit aangevraagd, krijg je dit dan met terug werkende kracht terug. Reactie infoteur, 03-02-2012
Beste Sham,
Als u gegeven uw inkomen in aanmerking komt voor het kindgebonden budget, zoudt u dat automatisch moeten krijgen. Als u denkt er recht op te hebben, maar niets hebt ontvangen, kunt u het budget zelf met uw digi-d aanvragen of een formulier vragen bij de belastingtelefoon (0800 - 0543).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Linda, 08-12-2011 10:27 #16
Ik heb een vraag, er staat :

Kinderbijslag voor een pleegkind
De kinderbijslag is niet alleen een vergoeding voor een kind dat u zelf ter wereld hebt gebracht, maar ook voor :

Een geadopteerd kind.
Een pleegkind.
Een stiefkind.
Een ander kind dat u zelf opvoedt en verzorgt als ware het uw eigen kind.
nu heb ik al twee jaar een pleegkind in huis, ik krijg wel een pleegzorgvergoeding maar heb ik nu ook recht op kinderbijslag of niet? ik heb behoorlijk wat kosten omtrent het pleegkind dus was benieuwd of ik hier recht op zou hebben? Reactie infoteur, 08-12-2011
Beste Linda,
Ja, maar u moet zelf actie ondernemen. Dat kan digitaal met DigiD-code of door te bellen met de SVB.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Yvonne, 27-11-2011 15:25 #15
Mijn zoon is 13,krijg ik ook kinder gebondenbuget?
heb wel kinderkorting.
er zijn mensen met een minima, en weten niet waar ze allemaal recht op hebben, en als je niks zegt, zeggen hun ook niks, als je een uitkering heb, waar heb je als ouders recht op. Reactie infoteur, 27-11-2011
Beste Yvonne,
Of u het kindgebonden budget krijgt, hangt af van de hoogte van uw inkomen. U kunt het altijd aanvragen. Wat betreft de kinderkortingen moet men belastingaangifte doen en dan bepaalt de belastingdienst of u ervoor in aanmerking komt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mama van 3. Kids, 27-11-2011 12:13 #14
Waarom gaat de kinderbijslag omlaag en vervalt het budget voor het 3e kind?
ik heb 3 kinderen en we hebben het niet echt breed, zo wordt het voor ons nog moeilijker rondkomen. Zo worden de gezinnen met 3 kinderen toch "gestraft"of zie ik dit helemaal verkeerd? Reactie infoteur, 27-11-2011
Beste Mama van 3 Kids,
Dit maakt onderdeel uit van de bezuinigingen voor 2012 en latere jaren. Helaas zijn de uitgaven van het Rijk voor de kinderopvang de laatste tijd fors gestegen en worden de bezuinigen gezocht in de zogenaamde kinderregelingen, waaronder de kinderbijslag en het kindgebonden budget.
Met vriendelijke groeten,
zeemeeuw

Stolk, 25-11-2011 22:56 #13
Ik ben alleen staande ouder met 2 kinderen, m.i kom ik in aanmerking voor een kindgebondenbudget, met welke instantie kan ik contact opnemen om hier verdere informatie over te vragen?

Mvg. Reactie infoteur, 26-11-2011
Beste Stolk,
U kunt contact opnemen met de Sociale Verzekeringsbank in uw regio. De SVB heeft meerdere kantoren in het land.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lk, 10-11-2011 15:25 #12
Bedankt voor de reactie zeemeeuw. Ik vraag me echter af op wij op één lijn zitten. Ik weet dat één van de ouders recht heeft op kindgebonden budget. Dat geldt volgens mij voor mijn EX en MIJ. Ik heb dat recht. Maar heeft mijn vriend recht op zijn deel voor zijn dochter of worden wij gezien als 1 gezin en dus recht op kindgebonden budget voor twee kinderen, ook al heb ik drie kinderen bij mijn wonen en mijn vriend 1 (dus samen vier) Reactie infoteur, 10-11-2011
Beste Lk,
De belastingdienst definieert een samengesteld gezin als een gezin waarin 2 ouders samenleven, die allebei kinderen hebben uit een eerdere relatie. Een dergelijk gezin heeft eenmaal recht op het kindgebonden budget. Dit nog los van uw ex.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lk, 08-11-2011 12:00 #11
Ik heb een vraag over ons samengestelde gezin. Wij zijn samenwonend zonder geregistreerd partnerschap. Vier van de vijf kinderen wonen bij ons: één van mijn partner, drie van mijzelf. Hebben wij nu recht op kindgebonden budget voor zijn kind en twee van mij of worden wij gezien als één gezin en hebben we dus maar recht op budget van twee kinderen?

Alvast bedankt voor de reactie Reactie infoteur, 08-11-2011
Beste Lk,
Bij een samengesteld gezin kan slechts één van de ouders het kindgebonden budget krijgen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pvv, 28-10-2011 01:20 #10
Dit is duidelijk beleid van de PVV. Ik dacht dat zij gedoogpartner waren en geen regeringspartij. Blijkbaar hebben ze zowel het CDA als de VVD in de pocket zitten. De enige die keihard achteruitgaan naar aanleiding van deze wijzigingen die ik zie, zijn over het algemeen allochtonen. Deze nemen over het algemeen meer kinderen en zijn dan ook het haasje.

Daar tegenover schreeuwen zij daar in Den Haag wel dat zij iets aan de vergrijzing willen doen. Ik wens ze veel succes met dit demotiverend beleid. Dan zullen ze toch een blik Polen of Roemenen moeten op trommelen. O Ja, dat zijn ook buitenlanders die volgens sommige alleen maar onze baantjes komen inpikken.

Kortom, wat zijn we weer hypocriet daar in Den Haag. Reactie infoteur, 28-10-2011
Beste Pvv,
Deze kortingen hangen bij mijn weten samen met de forse overschrijdingen bij de kinderopvang.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Andre, 20-09-2011 15:29 #9
Ik heb een vraag over de dubbele kinderbijslag. Gezin met kinderen wonen in het oosten van het land. De oudste (15 jaar) gaat naar een school verder weg gelegen. Zij heeft een reistijd van bijna 2 uur. (enkele reis) Op basis van openbaar vervoer (fiets, trien, bus, lopen)
Nu wil ze door de week dicht bij de school gaan wonen, aan welke voorwaarden moeten we voldoen, zodat we in aanmerking komen op de dubbele kinderbijslag. Reactie infoteur, 20-09-2011
Beste Andre,
Zie punt 2 in het artikel onder Uw kind is uitwonend.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marianne, 18-09-2011 23:53 #8
Hallo, een vraag over het Kindgebondenbudget 2012:
In de tabel van dit artikel staat: 2011 maximaal bedrag per jaar euro 1322 bij 2 kinderen
Eronder staat: 2012 maximaal bedrag per jaar euro 1117 bij 2 kinderen

Dit betekent een enorme stap terug dus! En dus NIET zoals vermeld: "In 2012 zijn de bedragen voor een gezin met 1 of twee kinderen hoger dan in 2011 en voor de rest gelijk". Welke bedragen zijn van toepassing voor 2012? Reactie infoteur, 19-09-2011
Hallo Marianne,
Het is als volgt:
1. De kinderbijslag gaat gemiddeld per kind 35 euro omlaag.
2. Het kindgebonden budget vervalt vanaf het derde kind en wordt voor het 1e en 2e kind verhoogd. De tabel is op dit punt verduidelijkt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Annelies Grootjen, 12-09-2011 16:03 #7
Mijn vriendin had een co-ouderschap met haar ex maar hebben dit onlangs verbroken.
Haar ex is de aanvrager voor de kinderbijslag en is niet van plan om de kinderbijslag om te zetten naar haar ex. De nu bij ons inwonende dochter ontvangt dus de helft van de kinderbijslag hoe kunnen wij aanspraak maken op de andere helft van de kinderbijslag terwijl hij de aanvrager is? Reactie infoteur, 12-09-2011
Beste Annelies Grootjen,
U moet contact opnemen met de Sociale VerzekeringsBank, SVB. In dit geval heeft de moeder recht op 100%.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pieter, 30-08-2011 15:57 #6
Onze dochter loopt stage en ontvangt een stagevergoeding (1050 euro/kwartaal).
In de zomermaanden mag een kind 1250 euro extra bijverdienen.
De kinderbijslag is nu voor haar gestopt omdat ze haar vakantiegeld in mei uitbetaald heeft gekregen en dus voor dat kwartaal teveel heeft 'bijverdiend'. Ook is het kindgebonden vervallen. Dit kost ons bijna 700 euro, en dat vanwege het feit dat ze haar vakantiegeld op een verkeerd moment uitbetaald heeft gekregen… Ook worden we niet ingelicht over hoeveel ze heeft bijverdiend, wat waarschijnlijk een gering bedrag is. Wat is dit voor een vreemde regeling? Reactie infoteur, 30-08-2011
Beste Pieter,
1. Die timing is wel heel ongelukkig. Het vakantiegeld wordt bijna altijd in de maand mei uitbetaald. Het volgende kwartaal komt ze wel weer voor de regeling in aanmerking.
2. Die 1250 euro is wel netto. Buiten de zomermaanden is het 800 euro netto.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Frans, 03-08-2011 12:04 #5
Hallo mijn zoon is 15 en komt bij me wonen maar nu ontvangt me ex de kinderbijslag kindgebonden budget hoe kan ik ervoor zorgen dat ik het ontvang?

mvg frans Reactie infoteur, 03-08-2011
Beste Frans,
Als de ouders uit elkaar gaan, betaalt de Sociale Verzekeringsbank SVB de kinderbijslag uit aan de ouder bij wie het kind woont. U moet dat wel aan SVB doorgeven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. Bajric, 09-05-2011 10:29 #4
Mijn dochter wordt 1 november 18 jaar en ze zou als in 6e jaar VWO zitten, moet ik studiefinanciering zelf aanvragen of gaat vanzelf. Reactie infoteur, 09-05-2011
Beste M. Bajric,
1. U bedoelt de tegemoetkoming scholieren. Uw dochter heeft hierop recht vanaf het eerste kwartaal na de 18e verjaardag. De tegemoetkoming gaat in op 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober.
2. Deze tegemoetkoming moet u aanvragen bij DUO-IB: (050) 599 77 55.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Oldenburg, 28-04-2011 18:58 #3
Mijn zoon is op 2 maart 18 geworden, aangezien hij te veel verdiend heeft, in het laatste kwartaal waarin hij recht op kinderbijslag had, krijgt hij niets, betekent dit ook dat hij dan dit laatste kwartaal geen recht meer heeft op kindgebonden budget? Reactie infoteur, 29-04-2011
Beste Oldenburg,
Als er geen kinderbijslag is, is er inderdaad ook geen recht op het kindgebonden budget.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Engelberts, 20-04-2011 16:48 #2
Mijn dochter van 13 jaar (sept. 14 jaar) komt per 14 augustus bij mij en mijn partner wonen i.p.v. bij haar moeder. Mijn vraag is, kan ik voor haar de eventuele kinderbijslag aanvragen? of gaat dit automatisch nadat mijn dochter in mijn woonplaats staat ingeschreven? Reactie infoteur, 21-04-2011
Beste Engelberts,
Omdat het om één kind gaat, doet u er verstandig aan dit te melden aan de SVB. De gemeente zal de gegevens uit de GBA wel doorgeven, maar als het niet om een verhuizing van een heel gezin gaat, kan dat onvoldoende zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

P. G. van Kranenburg, 28-03-2011 21:25 #1
Mijn dochter wordt 18april 2011 18 jaar. Tot wanneer krijgt zij kinderbijslag en moet voor haar het kindergebonden budget zelf worden gewijzigd? Zoja wanneer moet dat gedaan worden en op welke manier? Reactie infoteur, 28-03-2011
Beste P.G. Kranenburg,
1. Uw dochter krijgt alleen het 2e kwartaal nog kinderbijslag.
2. Vanaf het 3e kwartaal telt uw dochter automatisch niet meer mee voor het kindgebonden budget.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Infoteur: Zeemeeuw
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Special: Kinderopvangtoeslag 2013
Reacties: 48
Schrijf mee!