InfoNu.nl > Financieel > Geld > AOW-uitkeringen 2011

AOW-uitkeringen 2011

AOW-uitkeringen 2011 Ze zijn weer bekend, de nieuwe AOW-uitkeringsbedragen. Onder invloed van de stijging van het minimum loon, worden ook de uitkeringsbedragen verhoogd. Verwacht er niet te veel van. Meer dan een paar euro netto per maand houdt u er niet aan over. Heeft u bovendien een partner jonger dan 65 en zonder eigen inkomsten, dan kan het zo maar gebeuren dat u minder ontvangt. Lees er alles over.

AOW-uitkering: de basis

Het uitgangspunt van de AOW is iedereen die vanaf z'n 15e in Nederland heeft gewoond, een basis oudedagsvoorziening uit te keren. De hoogte van de AOW wordt afgeleid van het minimum loon voor iemand van 23 jaar en ouder en bedraagt 70% daarvan. Vanaf 2015 gaat dit voor ieder op individuele basis gelden. Het recht op AOW ontstaat in de maand dat u 65 wordt. Heeft u een jongere partner, dan ontvangt hij of zij pas de AOW op het moment dat de 65-jarige leeftijd wordt bereikt.

Goed en slecht nieuws

Niet alleen de aanpassing van de AOW-bedragen is goed nieuws, ook de verlaging van het belastingtarief in de eerst schiijf van 15,45% naar 15,1% draagt bij aan een hoger netto AOW-bedrag. Maar - zoals zo vaak - wat links wordt gegeven, wordt rechts weer weggehaald. Omdat de fondsen van de ziektekostenverzekering al jaren kampen met groeiende tekorten (jaarlijkse overschrijding van het budget), wordt uw maandelijkse bijdrage verhoogd van 7,05% naar 7,75%. Tel uit je winst.

Partnertoeslag

Bent u thans al 65 of ouder en heeft u een partner jonger dan 65 en zonder eigen inkomen, dan kunt u aanspraak maken op een partnertoeslag die maximaal gelijk is aan de hoogte van de AOW-uitkering voor gehuwden.

Wetsvoorstel
Het Kabinet Rutte heeft een nieuwe wet ingediend, waarvan de behandeling is voorgedragen voor de plenaire behandeling in de Eerste Kamer. Deze wet houdt in dat in 2011 de partnertoeslag met 8% wordt gekort voor partners met een gezamenlijk inkomen van meer dan € 20.000,- (110% van het minimum loon). Deze korting geldt voor nieuwe gevallen, maar ook voor lopende uitkeringen. Wordt de wet aangenomen, dan volgt publicatie in de Staatscourant en treedt in werking. In 2015 wordt de partnertoeslag voor nieuwe gevallen volledig afgeschaft.

AOW-uitkeringen

Uitkering voor Alleenstaanden
OmschrijvingMet HeffingskortingZonder Heffingskorting
Bruto€ 1.067,47€ 1.067,47
Af: Loonheffing€ 0,00€ 161,00
Af: Bijdrage zvw€ 82,72€ 82,72
Netto€ 984,75823,73

Noot:Deze bedragen zijn inclusief de Tegemoetkoming AOW van € 33,09, maar exclusief het vakantiegeld van € 58,62 per maand, dat in mei 2011 wordt uitbetaald.

Uitkering voor Alleenstaanden met minderjarige kinderen
BrutoMet HeffingskortingZonder Heffingskorting
Bruto€ 1.345,36€ 1.345,36
Af: Loonheffing€ 29,91€ 202,41
Af: Bijdrage zvw€ 104,26€ 104,26
Netto€ 1.211,19€ 1.038,69
Noot: Deze bedragen zijn inclusief de Tegemoetkoming AOW van € 33,09, maar exclusief het vakantiegeld van € 75,35 per maand, dat in mei 2011 wordt uitbetaald.

Uitkering voor gehuwden en samenwonenden
OmschrijvingMet HeffingskortingZonder Heffingskorting
Bruto€ 743,60743,60
Af: Loonheffing€ 0,00€ 112,08
Af: Bijdrage zvw€ 57,62€ 57,62
Netto€ 685,98€ 573,90
Noot: Deze bedragen zijn inclusief de Tegemoetkoming AOW van € 33,09, maar exclusief het vakantiegeld van € 41,87 per maand, dat in mei 2011 wordt uitbetaald.

Uitkering gehuwden en samenwonende, waarvan de partner jonger is dan 65 jaar, met 100% toeslag
OmschrijvingMet HeffingskortingZonder Heffingskorting
Bruto€ 1.454,11€ 1.454,11
Af: Loonheffing€ 82,00€ 219,41
Af: Bijdrage zvw€ 112,69€ 112,69
Netto€ 1.259,42€ 1.122,01
Noot: Deze bedragen zijn inclusief de Tegemoetkoming AOW van € 33,09, maar exclusief het vakantiegeld van € 83,74 per maand, dat in mei 2011 wordt uitbetaald.[/B]

Bij deze laatste tabel past nog een opmerking. Als de bovengenoemde wet wordt aangenomen, dan zal de partnerbijdrag met bruto 8% worden gekort, ofwel € 58,16 per maand. Deze verlaging werkt ook door in het vakantiegeld. U gaat er dan dus op achteruit.

Tot Slot

Tot slot nog een nadere toelichting.

De term "heffingskorting" heeft in dit verband uitsluitend betrekking op de algemene heffingskorting die voor alle belastingplichtigen geldt. Alle overig korting hebben een individueel karakter en zijn afhankelijk van uw omstandigheden. Vandaar dat daar geen rekening mee wordt gehouden. Zeker als u ook nog andere inkomsten heeft, is het zaak om jaarlijks - in februari - even te checken of u moet bijbetalen of juis nog wat terug krijgt.

De loonheffing voor 65-plussers is lager dan voor niet-65-plussers. Dat komt omdat de eersten geen premie AOW meer betalen (wel ANW en AWBZ). De AOW kent een omslagstelsel, waarbij mensen met een inkomen de uitkeringen opbrengen voor mensen van 65 jaar en ouder.

Ik wens u veel pensioengenoegen.
© 2010 - 2017 Hypotheekinfo, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
WIA-uitkering: Hoogte, duur en voorwaardenIn dit artikel leest u wat de hoogte is van een WIA-uitkering en welke voorwaarden er gelden om in aanmerking te komen v…
IVA uitkering: Hoogte, duur en voorwaardenIn dit artikel leest u over de hoogte en duur van een IVA uitkering, voor volledig arbeidsongeschiktheid. De IVA uitkeri…
Berekening arbeidsverleden (WW en WIA)Wie een WW of WIA uitkering aanvraagt, krijgt te maken met het begrip “arbeidsverleden”. Het arbeidsverleden bepaalt nam…
IVA: wat is dat?IVA: wat is dat?IVA staat voor Inkomensverzekering volledig en duurzaam arbeidsongeschikten. Wat is de IVA en wie komen ervoor in aanmer…
Hoogte Wajong uitkering 2012Hoogte Wajong uitkering 2012De Wajong (Wet Arbeidsongeschiktheid Jonggehandicapten) is ingrijpend veranderd vanaf 1 januari 2010, als gevolg van de…

Reageer op het artikel "AOW-uitkeringen 2011"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Reacties

Bert, 25-02-2014 12:53 #4
Zolang je de AOW leeftijd nog niet hebt bereikt, betaal je gewoon AOW premie, dacht ik? Waardoor de loonheffing hoger is totdat je de AOW leeftijd hebt bereikt.

H. S. H. Hendriksen, 24-02-2014 07:58 #3
Wat is het minimum voor een AOW uitkering? Ik ben gehuwd met een echtgenote die jonger dan 65 jaar is. Ik krijg een uitkering die veel lager is dan 1.122.01 euro. Ik heb wel een uitkering van het ABP, maar daar heb ik tenslotte voor betaald. Krijg ik te weinig AOW? Is veel lager dan het minimum inkomen, wat volgens de wet geregeld moet zijn.

A. C. Kras-Stoffels, 04-07-2011 16:27 #2
Per 1 juli 2011 zijn er weer nieuwe AOW uitkeringsbedragen bekend, een kleine verhoging bij de maandelijkse uitkeringen, maar een verlaging van de vakantietoeslagen!
De vakantietoeslagen zijn toch gekoppeld aan de uitkeringen (5,5%), dan horen zij toch te stijgen i.p.v. te dalen. Is dit te verklaren?

Aad Veth, 21-03-2011 13:14 #1
Indien geen premie is betaald gedurende een aantal jaren, hoeveel bedraagt dan de korting per jaar. Geldt de korting dan alleen voor de echtgenoot of is de korting ook van toepassing op de echtgenote. Verandert de situatie wanneer de echtgenoot overlijdt en echtgenote als weduwe achter blijft.

Infoteur: Hypotheekinfo
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Reacties: 4
Schrijf mee!