InfoNu.nl > Financieel > Geld > Erf geen schulden: erfenis

Erf geen schulden: erfenis

Erf geen schulden: erfenis Pas op voor schulden bij een erfenis en neem dus uw maatregelen. Schulden erven van een overledene: schulden komen in de nalatenschap. Stel u bent erfgenaam, maar u kent de financiële positie van de erflater onvoldoende of niet. Regelmatig zijn bij een erfenis de schulden groter dan het vermogen. Een erfenis van een ouder kan hoofdzakelijk uit schulden bestaan. Wat kunt u dan als erfgenaam het beste doen. U kunt de erfenis verwerpen en weigeren of beneficiair aanvaarden. Erf dus geen schulden waarvoor u verantwoordelijk wordt, want dat is niet nodig. U kunt een erfenis verwerpen of beneficiair aanvaarden om het risico van schulden en claims te ontlopen. Wel is er een wet in de maak (Teeven) waarbij de kantonrechter bij onverwijtbaarheid en onverwachte schuld u van de schulden uit een erfenis kan ontslaan.

Erf geen schulden van ouder, ouders of andere erflater

Als u een erfenis zonder beperkingen aanvaardt, accepteert u zowel het bezit als de schulden. Ook als de schulden groter zijn dan het bezit en er in feite sprake is van een negatieve balans. Als de balans negatief is, bent u mede eigenaar van de schulden en dus privé direct aanspreekbaar voor de nagelaten schulden. Sterker nog, als u in gemeenschap van goederen bent getrouwd of in gemeenschap van goederen samenwoont, komen de door de partner geërfde schulden eveneens in de gemeenschap en bent u dus beiden voor de schulden aanspreekbaar. Overigens wordt een studieschuld bij de Dienst Uitvoering Onderwijs, de DUO IB Groep, bij overlijden kwijtgescholden.

Wie is de erfgenaam?

Stel dat bijvoorbeeld uw partner erft van een relatieve vreemde, iemand op afstand of iemand met wie er nauwelijks contact was. Er zijn gevallen bekend van een erfenis van een biologische vader die nooit iets van zich heeft laten horen. Stel uw partner gaat zonder de situatie goed te kennen, gewoon akkoord met een erfenis vol schulden. Ook dan vallen deze schulden in de volle gemeenschap en bent u beiden privé direct aanspreekbaar. Wilt u dit niet, dan zijn er twee mogelijkheden: verwerpen of aanvaarden onder voorwaarden, ook wel beneficiair aanvaarden genoemd. Overleg in geval van twijfel met uw notaris. Ik loop beide mogelijkheden voor u na. Voor een overzicht van erfgenamen als er geen testament is, verwijs ik u naar het artikel wie zijn erfgenaam en erfgenamen volgens de wet.

De uitvaart of begrafenis regelen

Bij wet is het zo geregeld dat wie een uitvaartondernemer inschakelt ook verantwoordelijk wordt voor de totale kosten van de uitvaart. Als er dus onvoldoende geld is en er geen uitvaartverzekering is afgesloten, moet u hiermee zeker rekening houden. De nota van de uitvaart komt voor uw rekening als u dit niet anders met de familieleden regelt.

Erfenis weigeren en verwerpen om schulden erven te vermijden

Stel de erflater laat meer schulden na dan bezittingen of u wilt om andere redenen niets met de erfenis te maken hebben, bijvoorbeeld door allerlei ruzies, dan kunt u de nalatenschap verwerpen. De erfenis weigeren en verwerpen doet u via een verklaring bij de rechtbank. Om alle schijn te voorkomen kunt u het beste zo snel mogelijk deze verklaring van verwerping afleggen bij de arrondissementsrechtbank in het arrondissement van de de overledene. U vraagt het formulier op bij de betreffende arrondissementsrechtbank.

Gedraagt u zich op geen enkele wijze als erfgenaam en verricht geen handelingen die later als zodanig zouden kunnen worden uitgelegd, want dan kunt u alsnog in de problemen komen. Als u bijvoorbeeld het huis van de overledene ontruimt, kunt u al aangemerkt worden als aanvaard wettig erfgenaam. Ook als u in de auto van de overledene gaat rijden of wat spullen van de overledene meeneemt. Na verwerping komt het eerstvolgende meest verwante familielid als eventuele erfgenaam in aanmerking. Die kan natuurlijk ook weer de erfenis verwerpen en zo verder.

Wat is beneficiair aanvaarden van een erfenis?

Een andere mogelijkheid is het beneficiair aanvaarden van een erfenis, ook wel het aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving genoemd. Ook nu moet u een verklaring afgeven bij de griffie van de rechtbank. Als één erfgenaam beneficiair aanvaardt, moet de hele erfenis beneficiair worden afgewikkeld. Ook hier moet u zich, net als bij het verwerpen van de erfenis, niet als gewoon erfgenaam gaan gedragen. Er bestaan strikte regels voor hoe een en ander afgewikkeld moet worden. Vraag uw notaris hiernaar. Beneficiair een erfenis aanvaarden komt vaker voor dan u denkt. Denk hierbij aan jonge kinderen en personen die onder curatele staan. Zij kunnen hooguit beneficiair aanvaarden om deze personen tegen zichzelf te beschermen. Aan het beneficiair aanvaarden zijn wel extra kosten verbonden die snel oplopen tot 700 euro.

Het voordeel van voorwaardelijk aanvaarden

Voordeel van deze manier van voorwaardelijk aanvaarden is dat als later de opbrengsten groter blijken te zijn dan de schulden, het saldo alsnog naar de erfgenaam gaat. U blijft immers voorwaardelijke erfgenaam, maar u kunt niet voor de schulden van de nalatenschap worden aangesproken. Anderzijds verwerft u ook niets van de bezittingen, totdat zeker is dat alle schulden zijn betaald. Het is dus vooral een goede oplossing bij een nalatenschap, waarbij de omvang en samenstelling van de nalatenschap bij het overlijden onvoldoende duidelijk is.

Nieuwe wet: onverwachte schuld uit erfenis schrappen door kantonrechter?

Staatssecretaris Teeven zou graag zien dat als u een onverwachte schuld erft en het overige vermogen uit de erfenis onvoldoende is om de schuld te dekken, de kantonrechter kan besluiten dat u toch niet voor de schuld aansprakelijk bent. Ook niet bij zuiver aanvaarden van een erfenis. Kernwoord is daarbij de onverwijtbaarheid. U kon niet van de schuld op de hoogte zijn. Maar u loopt altijd nog het risico dat een kantonrechter besluit dat u beter had kunnen weten en een en ander dus wel verwijtbaar is. Zo valt een schuld door een onverkoopbaar huis niet onder de nieuwe regeling, omdat een hypotheek geacht wordt bekend te zijn en opvraagbaar is. Het blijft dus oppassen.

Slot geen schulden erven

Aanvaard een erfenis niet zo maar, zeker zolang de nieuwe wet er nog niet is. Hebt u twijfels of de erfenis wel per saldo positief is, onderneem dan actie bij de notaris. Wellicht is over de schulden van de overledene meer bekend bij het Bureau Krediet Registratie, BKR, in Tiel. Tot slot is het zo dat in geval van minderjarigen een nalatenschap altijd beneficiair aanvaard moet worden. Regel een erfenis en nalatenschap met of zonder testament altijd goed.

Lees verder

© 2007 - 2015 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde links
Erfbelasting & succesierechten.
Gerelateerde artikelen
Huis erven met restschuld of hypotheek (verwerpen)Huis erven met restschuld of hypotheek (verwerpen)Een huis erven met een schuld, hypotheek of restschuld is een mogelijk gevaar bij een erfenis. Een huis erven met een sc…
Erfenis verwerpenErfenis verwerpenEen erfenis verwerpen met een akte van verwerping en daarmee de nalatenschap niet zuiver aanvaarden of de erfenis benefi…
Zuiver aanvaarden of beneficiair aanvaarden?Zuiver aanvaarden of beneficiair aanvaarden?Over het algemeen worden erfenissen zuiver aanvaard. Bij twijfel over de gevolgen van het zuiver aanvaarden, kunt u een…
Beneficiair aanvaardenBeneficiair aanvaardenBeneficiair aanvaarden: Wanneer iemand komt te overlijden, zal datgene wat deze persoon achter laat verdeeld moeten word…
Schulden – Erfenis en schuldSchulden – Erfenis en schuldHet overlijden van iemand die je nastaat is vaak al erg zat. Maar wanneer dan ook nog eens blijkt dat de nalatenschap vo…

Reageer op het artikel "Erf geen schulden: erfenis"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Reacties

Wim, 11-02-2015 12:08 #46
Het nalatenschap is door zoon verworpen, middels volmacht aan een notaris. Nu bijna twee jaar later blijven verschillende schuldeisers echter maar brieven sturen naar deze zoon, dit creëert telkens een onwenselijke confrontatie. Melding van deze verwerping aan schuldeisers heeft nog niet geholpen. Wat kan hiertegen worden ondernomen? Reactie infoteur, 11-02-2015
Beste Wim,
Hij kan de schuldeisers een kopie van de verwerping sturen, bovendien zou de verwerping in het boedelregister nalatenschappen moeten staan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anna Bakker, 10-02-2015 16:04 #45
Ik heb al jaren geen contact meer met mijn broer, ik weet niet eens waar hij woont.
Hoe weet ik dan of hij overleden is want dan kan ik waarschijnlijk niet binnen de drie maanden een afstandsverklaring regelen. Volgens informatie van derden heeft hij geen vrouw en kinderen.
Ben ik dan na die 3 maanden alsnog aansprakelijk voor alles of kan ik iets vast laten leggen bij een notaris?

mvg,
anna bakker Reactie infoteur, 11-02-2015
Beste Anna Bakker,
Een erfenis verwerpen kan pas als u een erfenis krijgt en niet vooraf. Het Centraal Bureau voor Genealogie houdt persoonskaarten bij van overleden personen bij (kost een klein bedrag): Postbus 11755, 2502 AT Den Haag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Betty Herregodts, 08-02-2015 21:11 #44
Kan dat ook (een incassobureau of een deurwaarder in de hand nemen) als nu achteraf blijkt dat er toch nog andere familieleden moeten aangeschreven worden? (Uit eerste hand heb ik vernomen dat allen de erfenis ook zullen verwerpen). Kan ik onmiddellijk reageren of ben ik verplicht om te wachten tot ook deze personen officieel de erfenis hebben verworpen? Reactie infoteur, 09-02-2015
Beste Betty Herregodts,
Het kan wel, maar u hebt natuurlijk pas een zaak als iemand ook echt schuldenaar is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Betty, 03-02-2015 22:35 #43
De huurder sterft plotseling en de enige verwante (zoon) verwerpt de erfenis als blijkt dat er schulden zijn. De eigenaar verhuurde de woning aan de overleden persoon via een verhuurkantoor. Hij verwittigt het verhuurkantoor van het sterfgeval, maar deze ontvangt geen overlijdensakte, noch verbreking van het huurcontract. Slechts na 2,5 maanden vernemen, zowel eigenaar als verhuurkantoor wat er aan de hand is. Ondertussen is de huur betaald via de huurwaarborg. Vanaf nu ontvangt de verhuurder dus geen huurgeld meer.
Dat geld is broodnodig als aanvulling van het pensioentje om het rusthuis te kunnen betalen. Wat kan de eigenaar ondernemen om de inboedel (met zo weinig mogelijk kosten) uit de woning te verwijderen teneinde deze zo vlug mogelijk weer te kunnen verhuren? Dringend aub! Reactie infoteur, 04-02-2015
Beste Betty,
De eigenaar kan een incassobureau of deurwaarder in de arm nemen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jessica, 30-01-2015 14:56 #42
In onze familie is het volgende aan de hand. Man en vrouw zijn getrouwd in gemeenschap van goederen en hebben twee minderjarige kinderen. Man werkt als zzp-er. Man komt te overlijden en na overlijden blijken er enorm veel schulden te zijn (rond 80.000 euro). Zowel gezamenlijke lasten (zoals energie) maar ook veel schulden opgebouwd onder bedrijfsnaam of op meneer zijn eigen naam. Ik neem aan dat met het verwerpen van de erfenis veel schulden alsnog gewoon opeisbaar zijn bij de echtgenote? En als echtgenote de erfenis verwerpt, hoe in dit geval om te gaan met de minderjarige kinderen? Reactie infoteur, 31-01-2015
Beste Jessica,
Bij een gemeenschap van goederen is de echtgenote eigenaar van de helft van de gezamenlijke boedel, in dit geval ook de helft van de schulden. De andere helft komt in de erfenis en kan worden verworpen. Het is wel de vraag of de man deze schulden mocht aangaan zonder handtekening van zijn vrouw. Dat zou bekeken moeten worden. Voor de minderjarige kinderen kan beneficiair worden aanvaard, waarbij de rechter bekijkt of een verwerping in het voordeel van de kinderen is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anja Wouters, 18-01-2015 08:39 #41
Gisteren zaterdag om 18.00 uur stond ineens mijn schoonzus op de stoep (we hebben al jaren geen contact met de Fam) dat mijn man bij de rechtbank moest tekenen (gelijk al op maandag ochtend om 9.00 uur) omdat zijn broer overleden is. Wij weten niet wanneer hij overleden en of al begraven is, wel dat er schulden zijn. Gezien de dag en tijd stip kan ik ook geen informatie opvragen. Hoelang zit er tussen het overlijden en het regelen van de erfenis? Als wij gaan verwerpen zijn dan onze twee kinderen van 19 en 21 verantwoordelijk voor de schulden? Reactie infoteur, 18-01-2015
Beste Anja Wouters,
Uw man moet overigens niets tekenen als hij niet weet waarvoor dat is. Hij kan als er schulden zijn inderdaad ook een erfenis verwerpen. Daarvoor heeft hij drie maanden de tijd na overlijden van de broer. Bij een verwerping schuift het aandeel in de nalatenschap van uw man door naar zijn plaatsvervullers en dat zijn in dit geval de kinderen:

http://wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/77142-wat-is-plaatsvervulling-in-erfrecht.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tara, 26-10-2014 12:45 #40
Beste Zeemeeuw,
Mijn moeder staat garant (is dat het zelfde als borg staan?) voor de hypotheekschuld van mijn broer. Er is geen maximumbedrag of tijd afgesproken voor de borg. Ik heb al uit bovenstaande vragen begrepen dat de borg overerfbaar is als mijn moeder komt te overlijden, maar wat me nog niet duidelijk is, is of dit voor het gehele bedrag is van de borg of voor de helft (zoals bij een schuld). Mijn moeder heeft twee kinderen. Mijn broer zou dan bij haar overlijden voor de helft borg komen te staan voor zichzelf. Dat lijkt me niet logisch, dus ik vrees dat ik bij mijn moeder's overlijden hoofdelijk aansprakelijk wordt voor mijn broer's gehele hypotheekschuld. Klopt dat, of zit het anders?

Met vriendelijke groet, Reactie infoteur, 26-10-2014
Beste Tara,
1. Als uw moeder een garantstelling heeft getekend bij de bank, zal dat hetzelfde zijn als een borgstelling. Maar bekeken zou moeten worden voor hoeveel uw moeder garant staat en wat de voorwaarden zijn.
2. Als uw moeder hoofdelijk aansprakelijk is, komt dit terug in haar nalatenschap. Als ze in gemeenschap van goederen getrouwd is, is dat voor de helft, anders voor 100% van de garantstelling. Bekijk hierbij om wat voor bedrag het gaat en hoeveel risico u loopt.
3. Vervolgens wordt de nalatenschap bij aanvaarding verdeeld. Het kan ook zo zijn dat de bank een nieuwe garantstelling vraagt, omdat uw broer moeilijk ook nog eens voor zichzelf garant kan staan. In dat geval moet u zich afvragen of u dat wilt. U bent immers niet verplicht om te tekenen voor de garantstelling.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Akkie, 23-10-2014 16:06 #39
Beste,

6 weken geleden is mijn vader overleden, ik ben als enige erfgename opgesteld in het testament. Mijn vader had drie kinderen maar heeft de andere twee dus onterft. Ik heb geprobeerd inzicht te krijgen in rekeningen maar dit is helaas niet gelukt. Dus ik wil nu de erfenis verwerpen en ga ik hier ook morgen voor tekenen. het probleem is alleen dat mijn vader via een Zorginstelling een woning had. De manager van de zorginstelling belt mij continu dat de woning leeg moet. Wat kan ik hier aan doen want ik ga verwerpen dus ik mag nergens aan komen. Ook gaan mijn broer en zus en enige oom verwerpen. Wat moet de woningbouw nu doen? In de woning staan ook spullen van de zorginstelling, hun hebben dus al wat gerommeld in de woning om hun spullen er uit te halen kan ik hier problemen mee krijgen? Reactie infoteur, 24-10-2014
Beste Akkie,
Het beste kunt u de zorginstelling uitleggen wat de situatie is. De goederen zouden dan eventueel even elders kunnen worden opgeslagen. U bent niet verantwoordelijk voor het handelen van de zorginstelling als u daarrtoe geen opdracht geeft.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ton, 15-10-2014 21:53 #38
Kort geleden is mijn alleenstaande schoonvader overleden. Hij had geen testament waardoor zijn 3 volwassen kinderen wettelijk erfgenaam zijn. Omdat de verwachting is dat de erfenis negatief is (schatting 2 duizend) willen 2 van de 3 erfgenamen de erfenis beneficiair gaan aanvaarden. Met de 3 de erfgenaam is al jaren geen contact meer geweest. Ik heb de volgende vragen hierover:

1) Mag ik voordat het verzoek van beneficiaire aanvaarding bij rechtbank is ingediend alle betrokken instanties op de hoogte brengen van zijn overlijden ( banken, verzekeringen, verhuurder, internetaanbieder etc)?

2) kan ik mij ( als schoonzoon) als contactpersoon met mijn adres opgeven als instanties dat vragen voor verdere afwikkeling nav mijn melding van het overlijden van mijn schoonvader? Ik wil voorkomen dat ik een handeling verricht van zuivere aanvaarding

3) ik wil zelf verzoek van beneficiaire aanvaarding indienen bij de rechtbank Limburg. Ik vroeg me af of er ergens een voorbeeld verzoek van beneficiaire aanvaarding te verkrijgen is welke ik kan gebruiken?

4) ik ben bekend met de griffiekosten van € 114 voor verzoek van beneficiaire aanvaarding bij de Rechtbank. Zitten er aan de rest van de te volgen procedure van beneficiaire aanvaarding ook kosten verbonden als ik de erfgenamen dit zelf oppakken? Bijvoorbeeld aan het ter inzage leggen van de boedelbeschrijving? Of het melden bij de rechtbank van negatieve nalatenschap?

5) De woning van mijn schoonvader is gehuurd. Nu wil de verhuurder dat de woning over 2 weken leeg is. De inboedel is van zeer geringe waarde. Er is enkel sprake van gedateerde inboedel en gedateerde huisraad ( opkoopwaarde hooguit 1,5 tot 2 duizend). Is het toegestaan, indien beneficiaire aanvaarding heeft plaatsgevonden en een inboedelbeschrijving is gemaakt en terinzage is gelegd bij de rechtbank, dat 1 erfgenaam de inboedel en huisraad opslaat in de garage? Wat kunnen we het beste doen in deze situatie?

Ik hoop dat iemand mij wijze raad kan geven. Alvast bedankt.
Met vriendelijke groeten, Ton Reactie infoteur, 16-10-2014
Beste Ton,
1. Als iemand geen erfgenaam wilt zijn, mag die niet handelen zoals een erfgenaam zou doen. Andere instanties inlichten over een overlijden, is meer iets dat een erfgenaam zou doen. Daar staat tegenover dat een schoonzoon niet zo maar erft van een schoonvader.
2. Bij de griffie van de rechtbank of een notaris laat betrokkene weten beneficiair te willen aanvaarden. Zij hebben daarvoor een standaarddocument tot hun beschikking.
3. Er zijn allerlei kosten mogelijk. Als de erfenis negatief blijkt te zijn, kunnen de erfgenamen de rechter om een kosteloze vereffening verzoeken.
4. Als iemand is benoemd tot vereffenaar, kan het beste onder diens toezicht de woning worden leeggemaakt en boedel worden opgeslagen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Van Nieuwenhove, 24-09-2014 14:57 #37
Beste
mijn broer is overleden ten gevolge van een verkeersongeval waar hij in fout was volgens de wegcode. Hij was ook niet verzekerd voor de bromfiets waarmee het ongeval is veroorzaakt. Alle broers ( ook ikzelf ) en zusters hebben onmiddelijk een document afgeleverd tot afstand van mogelijke erfenis en eventuele schulden. Mijn eigen 2 kinderen zijn op dit moment in september 2014nog minderjarig ( en ál zeker op het moment van het verkeersongeliuk in 2013 ). Nu krijgen wij (= de broers en zussen ) een vraag van de verzekering om de rechtskosten te betalen. Wij hebben ons dus "afgetekend" en zijn dus safe.
kan die vraag dan nu nog doorgerekend worden aan de huidige minderjarige kinderen? Of staan die automatisch "buiten schot " van enige vervolging van kosten?
alvast bedankt voor de aandacht.
met vriendelijke groeten Reactie infoteur, 24-09-2014
Beste Van Nieuwenhove,
Met uw verwerping staan de kinderen niet buiten schot. Ook voor hen zou u een verzoek tot verwerping kunnen doen, waarna de rechtbank bekijkt of een verwerping in het voordeel van de kinderen is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Therese, 09-07-2014 05:14 #36
Kan het opzeggen van de huur, en water en het melden van het overlijden bij de bank. Worden gezien als het aanvaarden van de nalatenschap. Ook als je in het proces zit om de nalatenschap de verwerpen. Mag je helemaal niks doen wat betreft het informeren van instanties over het overlijden. En wat zijn de consequenties als instanties de rekening aan mij beginnen te richten als er nog geen uitspraak ligt dat ik geen erfgenaam meer ben. Reactie infoteur, 09-07-2014
Beste Therese,
U mag wel iemand informeren over een overlijden maar geen handelingen verrichten die een erfgenaam zou verrichten en bijvoorbeeld geen schulden voldoen die ten laste van de erfgenamen zijn. Het is verstandig om daarbij altijd te aan te geven dat u niet handelt als erfgenaam.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ben van Dijk, 08-07-2014 11:34 #35
Onlangs is een goede vriend van mij overleden. Hij had met zijn vrouw een goedlopende winkel welke werd gedreven in een VOF. Zij waren in gemeenschap van goederen gehuwd. De boedel is ruim € 1.000.000 negatief.
Dit heeft te maken met een belastingschuld en hypotheken welke aanmerkelijk hoger zijn dan de waarde van de panden. De weduwe zal de erfenis zonder twijfel verwerpen.
De winkel geeft jaarlijks een winst van circa € 100.000 De winkel is open gebleven na het overlijden van mijn vriend. De weduwe kan zo in ieder geval de hypotheekrente blijven
betalen tot zij een andere woning heeft gevonden.
Bestaat nu het gevaar dat de rechter het openhouden van de winkel ziet als een aanwijzing dat de weduwe de boedel zuiver heeft aanvaard? heeft het invloed als de verkoopopbrengst in tween wordt gedeeld en aan ieder wordt toegerekend?
Graag een antwoord op deze vraag Reactie infoteur, 08-07-2014
Beste Ben van Dijk,
1. Er spelen (minimaal twee zaken): het voortzetten van de VOF en het overlijden.
2. Is er bij de oprichting van de van de VOF aantoonbaar afgesproken wat er gebeurt als een firmant komt te overlijden of dat de ene firmant de andere automatisch kan vervangen? Kan ze anderszins aantonen dat de VOF na het overlijden mocht worden voortgezet?
3. Er is een scheiding tussen voor en na het overlijden, maar beiden waren wel 100% aansprakelijk. Met het verwerpen wordt waarschijnlijk niet voorkomen dat schuldeisers bij haar zullen aankloppen. Verwerping biedt haar wel de mogelijkheid om e.e.a. weer te verhalen op een volgende erfgenaam.
4. Waarschijnlijk mocht de VOF worden voortgezet (zie 1) en verstoort dit de bepaling van de nalatenschap niet, waardoor ook nog niet zuiver is aanvaard.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mar, 13-06-2014 20:18 #34
Mijn vader is onlangs overleden, wij zijn met zes kinderen, onze moeder is met 2 kinderen naar een notaris geweest om een verklaring van erfrecht te regelen omdat zei anders haar bankzaken niet kan regelen (vind ik een vreemd verhaal) Nu krijg ik een brief van de notaris waarin ik wordt geadviseerd om de nalatenschap zuiver te aanvaarden. Ik vind het vreemd dat ik niet ben uitgenodigd bij het gesprek met de notaris. Ik weet ook niet of er schulden zijn. Wat moet ik doen? Reactie infoteur, 14-06-2014
Beste Mar,
1. In tal van gevallen eist een bank een verklaring van erfrecht om zaken te kunnen regelen:

http://financieel.infonu.nl/geld/88569-geen-verklaring-van-erfrecht-of-executele-meer-nodig.html

2. De vraag is waarom de notaris u adviseert om zuiver te aanvaarden. Weet hij zeker dat er geen schulden zijn, is er een testament, is het om te voorkomen dat nog geen verklaring van erfrecht kan worden afgegeven? Het beste regelt u daarom een afspraak met de notaris om hier meer van te weten te komen. Gewoon bij het kruisje tekenen is meestal niet verstandig.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maarten, 23-05-2014 17:55 #33
Mijn vader is overleden en hij stond borg voor de hypotheek van mijn broer. Wij hebben allen ons deel gekregen uit de erfenis en alles is ook keurig afgehandeld. Nou vraagt de bank van mijn broer naar een verklaring van erfrecht, omdat er iets aan de hand is? Zijn de andere kinderen nog aansprakelijk te stellen voor de borgstelling van mijn vader? Reactie infoteur, 24-05-2014
Beste Maarten,
De borgstelling gaat bij overlijden normaliter inderdaad over op de erfgenamen. Bekijk wel of er al problemen waren met de borg voordat uw vader overleed of dat het om een nieuwe claim gaat. Er ontstaat nu de rare situatie dat de broer nu (deels) borg staat voor zichzelf.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Temel, 29-01-2014 13:58 #32
Goedemiddag,

Mijn vader is in november overleden. Wij (zijn kinderen) hebben nooit contact met hem gehad. Nu krijgen wij een rekening die wij voor hem moeten betalen. VGZ zorgverzekeraar heeft al een incassobureau ingeschakeld. De gemeente wil een bedrag van bijna 500 euro ontvangen etc. etc. Wij zijn niet van plan dit te betalen. Ze vragen een bewijs van het niet accepteren van de nalatenschap. Er is geen sprake van een erfenis dus laat staan dat we deze hebben geaccepteerd. Hoe kunnen we dit bewijzen?

M.v.g.
H. Temel Reactie infoteur, 29-01-2014
Beste Temel,
De wet bepaalt wie de erfgenamen zijn. Erfgenamen kunnen een erfenis verwerpen, om niet te hoeven op te draaien voor de eventuele schulden in de erfenis. Daarvoor moet u naar de notaris (of griffier gerechtshof).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

O. Z., 15-01-2014 23:44 #31
Beste zeemeeuw,

Van mijn vader weet ik dat hij veel schulden heeft. Bij een eventueel later overlijden dien ik dus de erfenis te weigeren.
Ik heb 1 zoon die dan op zijn beurt op 18 jaar die erfenis moet weigeren? Kan dat stilzwijgend aanvaard worden of worden we hiervan bericht?
Moet ik voor overlijden als iets via notaris doen?

Vriendelijk bedankt voor uw antwoord,

O.Z Reactie infoteur, 16-01-2014
Beste O.Z.,
U kunt niet iets voor het overlijden doen. Iets weigeren dat er nog niet is, gaat niet. Zodra uw vader is overleden kunnen u en uw zoon actief de erfenis verwerpen of een notaris daartoe machtigen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Castermans Janine, 30-09-2013 23:05 #30
Wij zijn met 2 zussen 65 en ik 67 jaar en moeder 94 jaar, ik heb 26 jaar voor moeder gezorgd terwijl mijn zus geen contact had met moeder ik had volmacht. In augustus was ik een maand in verlof en is mijn zus terug bij moeder gekomen, met als gevolg dat ze met moeder naar de bank is gegaan, mijn volmacht heeft laten intrekken en de code heeft veranderd die mijn zus nu alleen weet, mijn moeder weet het niet meer want ze kan niet meer onthouden. Nu is mijn vraag als er iets gebeurd met moeder kan ik of mijn kinderen aansprakelijk gesteld worden voor de kosten, ik vertrek voor 6 maand naar Spanje, wat kan ik doen om niet voor de kosten op te draaien, of mijn kinderen. Mijn zus heeft zelf 5 kinderen, maar leven allemaal van een leefloon of ziekteverzekering, terwijl mijn kinderen werk hebben. dank bij voorbaat Reactie infoteur, 01-10-2013
Beste Castermans Janine,
Vervelend. U kunt als uw moeder komt te overlijden de erfenis verwerpen door een verklaring van verwerping bij de burgerlijke griffie van de rechtbank van Eerste Aanleg van het arrondissement in wettige woonplaats van uw moeder (België). In Nederland is dit bij de kantonrechter. In Nederland moet dit binnen drie maanden gebeuren, in België hebt u maar liefst 30 jaar de tijd. Beneficiair aanvaarden mag ook:

http://financieel.infonu.nl/geld/120014-beneficiair-erven-nadelen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

G. W., 22-05-2013 00:49 #29
"Erf geen schulden" is de titel, vind dat wel wat calculeerderig" en kort door de bocht. En verder is het héle artikel zo'n beetje het zelfde liedje. Snap dat wanneer het een erfenis van een bijna volledig vreemde (maar dat zal wel niet gouw voorkomen) is, of dat het zoveel is dat het je te gronde gaat richten, dat je het dan beter niet kan doen, nee. Maar als het bijvoorbeeld van je ouders is, of van een goede vriend, en je kan het opbrengen om ze te betalen, dan is het toch mooi dat je het in je vermogen hebt om dat nog voor iemand te kunnen doen. Komt dat nou helemaal niet eens bij jullie op, zelfs? Reactie infoteur, 22-05-2013
Beste Gw,
Als u dat wilt mag u de schulden van een ander overnemen. Niemand houdt u tegen. Wie dat wil voorkomen neemt wel de maatregelen zoals in het artikel is aangegeven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

P. Janssen, 13-04-2013 14:38 #28
Ik heb een vraag over het volgende.Mijn vader staat op dit moment borg voor een verkocht bedrijf van mijn zwager. Dit is nooit goed afgesloten.Hoe kan hij hier een eind aan maken? Ik maak me zorgen over deze borgstelling, mijn vader is nu bijna 80 en ik wil eea. Goed regelen.
Graag Uw reactie Reactie infoteur, 13-04-2013
Beste P. Janssen,
Als het bedrijf is verkocht, zal uw vader als het goed is niet meer borg staan. Bekijk de borgstelling (het contract) op dit punt of neem anders contact op met de bank om de borgstelling te schrappen. Niet elke borgstelling is op dezelfde gronden geformuleerd:

http://www.financieel.infonu.nl/hypotheek/67103-borg-staan-voor-hypotheek-of-lening-van-je-kind.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sophie, 06-03-2013 12:57 #27
Beste,
Mijn ouders zijn gescheiden, mijn vader heeft mij laten vallen, ik heb al meer dan 22 jaar geen contact meer met hem. Ik weet zelfs niet waar hij woont, hoe kan ik het nodige doen, zodat ik geen schulden van hem erf aub? Als dat via een notaris is, moet ik hiervoor dan betalen?

Alvast bedankt, Reactie infoteur, 06-03-2013
Beste Sophie,
Schulden kun je pas erven als er een erfenis is. Vooraf kun je geen erfenis weigeren, omdat die er dan nog niet is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Arvi Kabo, 26-02-2013 10:27 #26
Mijn moeder is onlangs overleden als laatstlevende ouder. Wij zijn 8 kinderen. Moeder heeft bij testamtent 1 kind onterfd. Dit kind heeft in 1985 het vadersdeel al gekregen. De andere kinderen hebben dat vadersdeel laten doorgaan naar moeder. In de loop der jaren heeft moeder een aantal schenkingen gedaan aan alle kinderen (behalve aan het onterfde kind). Welk legitieme deel kan het onterfde kind gaan opeisen? Ook met betrekking tot deze schenkingen? Dank voor een antwoord. Reactie infoteur, 26-02-2013
Beste Arvi Kabo,
De legitieme massa bestaat uit de nalatenschap van ma plus de gedane schenkingen tijdens haar leven. Van wat ze nalaat is afgetrokken het vadersdeels (uitgestelde vordering) inclusief rente. Zie voor meer uitleg over de schenkingen en de gevolgen voor de legitieme portie ook het artikel:

http://www.wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/9736-erfenis-de-legitieme-portie-of-het-wettelijke-erfdeel.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maas, 08-02-2013 23:33 #25
Vraagje: ik en mijn broer kregen een brief binnen van een notaris… We erven na aftrek een klein bedrag van een of ander familie lid, nu stellen ze de, drie, bekende opties
Wat nu te doen, hoe weet ik nu of dat familielid wel of geen schulden had… Wel is ze zo, n 10 maanden geleden overleden en zat ze in een huur verzorgings tehuis
Alle hulp is welkom… Reactie infoteur, 09-02-2013
Beste Maas,
Het beste kunt u de notaris vragen hoeveel de erfenis bedraagt en dan uw keuze bepalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wendy, 07-02-2013 14:03 #24
Mijn vader is zeer plotseling overleden twee weken geleden. Mijn vader zit in een schuldsanering, en hij had daarbij ook geen uitvaartverzekering. Is het mogelijk dat de kosten op mij woorden verhaald of in het ergste geval op mijn kinderen (19, 17 en 13 jaar) Wij hebben geen vermogen, moeten hard werken om de kinderen te laten studeren.

Alvast bedankt Reactie infoteur, 07-02-2013
Beste Wendy,
Als u de erfenis niet verwerpt, kunnen de schulden van uw vader inderdaad op u worden verhaald. Hetzelfde geldt voor de kinderen zodra ze 18 jaar of ouder zijn. De kosten van de begrafenis worden uit de erfenis betaald of door de opdrachtgever van de uitvaart.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lucien, 23-01-2013 13:05 #23
Mijn broer heeft veel schulden. Nu hij overleden is wordt er een huis verkocht waar hij erfgenaam van is. Maar zijn schulden komen op de kinderen terecht (broers en zussen). Moeten wij die schulden mee betalen of niet? Reactie infoteur, 23-01-2013
Beste Lucien,
Als een wettelijk erfgenaam een erfenis niet verwerpt, erft hij de nalatenschap inclusief schulden en is daarvoor dan ook verantwoordelijk en aansprakelijk.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Andre, 02-01-2013 10:53 #22
L.s.
31 december is mijn vader plotseling overleden.
Mijn ouders hebben een koopwoning waar nog een flinke hypoheek op staat.
Mijn vader (van de oude stempel) had geen uitvaartverzekering en heeft altijd tegen me moeder gezegt dat ze het huis maar moet verkopen en van dat geld de uitvaart moet betalen. Nu heb je in deze tijd je huis niet zo snel verkocht. Mijn moeder heeft geen geld, me zus heeft een bkr notering en ikzelf ook. Geen van ons kan dus een lening afsluiten om de crematie te kunnen betalen. Bij familie kunnen we ook niet aankloppen. Wat zouden we nog kunnen doen? Bvd. Reactie infoteur, 02-01-2013
Beste Andre,
1. Een huis verkoop je niet zo maar en je moet vervolgens bij verkoop ergens anders gaan wonen wat ook weer allerlei zorgen geeft.
2. Het meest voor de hand ligt om met het uitvaartcentrum een betalingsregeling af te spreken. Als het huis voldoende overwaarde heeft, ligt verkoop voor de hand, maar dan in uw tempo. Wellicht is (afhankelijk van de hoogte van het inkomen van moeder) bijzondere bijstand van de gemeente mogelijk.
3. De rekening van een uitvaart ligt meestal niet direct in bus, maar na enkele weken of maanden. Wellicht geeft ook dat wat ruimte.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tt, 06-12-2012 21:49 #21
Hartelijk dank voor uw snelle reactie. Ik heb nog 2 vragen:
1. Mijn vader woont in een zorgcentrum. Als hij er niet meer is en zijn kamer moet ontruimd worden, wat moet ik doen?
2. Stel dat een van zijn kinderen of kleinkinderen beneficiair aanvaardt. Moet ik dan nog steeds de erfenis verwerpen? Reactie infoteur, 07-12-2012
Beste Tt,
1. Het ontruimen van zijn kamer wordt gezien als een actie die past bij aanvaarding van de erfenis. Als u eerst verwerpt of beneficiair aanvaardt, kunt u wel ontruimen.
2. Als één van de directe erfgenamen beneficiair aanvaardt, kan niet een erfgenaam tegelijkertijd de nalatenschap zuiver aanvaarden. Als u eerst beneficiair aanvaardt, kunt u altijd daarna nog verwerpen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tt, 06-12-2012 15:57 #20
Mijn vader heeft zeer waarschijnlijk schulden. Als hij komt te overlijden, wil Ik de erfenis verwerpen. Mag ik de familiefoto's die hij heeft ook niet meenemen? Reactie infoteur, 06-12-2012
Beste Tt,
Officieel niet. Hij zou ze u wel eerder kunnen geven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Roel, 17-11-2012 15:14 #19
Mijn broertje is 4oktober overleden begrafenis geregeld, nu blijkt dat hij veel schuld heeft en huurschuld. hij heeft een dochter van 13 jaar geen vrouw en geen vriendin.onze vraag is wat moeten we hier meedoen.wat mogen we en wat kunnen we doen.alles staat nog in huis.er is geen testament. Reactie infoteur, 18-11-2012
Beste Roel,
1. Zijn minderjarige dochter is zijn enige erfgename. Dit minderjarig zijn betekent dat de langstlevende ouder de wettelijke vertegenwoordiger van het kind is of dat er een voogd moet worden aangesteld. Bovendien kan in eerste instantie hooguit sprake kan zijn van een beneficiair aanvaarden van de erfenis of het verwerpen daarvan en niet van een zuiver aanvaarden.
2. Na het verwerpen van de erfenis schuift de erfenis door naar een ander. Eerst zijn dat de broers en zussen.
3. Omdat al duidelijk is dat er veel schulden zijn, ligt een gang naar de kantonrechter voor de hand waarbij het kind, broers en zussen en anderen de nalatenschap verwerpen:

http://www.wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/51073-wie-als-erfgenaam-en-erfgenamen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gijsbert, 30-10-2012 22:00 #18
In het testament van vader stond dat moeder over kinds deel mocht beschikken tot haar dood. Over het bedrag van die vordering was een enkelvoudige rente verschuldigd van 6% per jaar, te rekenen vanaf zijn overlijden tot de voldoening van die "schuld." Wij hebben moeder altijd aangespoord om te genieten van dat geld. Nu, 13 jaar later, is ze gestorven en laat een bedrag van € 20.000 achter. Er zijn geen schulden, alleen kindsdeel + opgebouwde rente. We zijn met 4 kinderen (allen erfgenamen). We zijn dus eigenlijk schuldeiser en erfgenaam. Moeten we nu de erfenis zuiver aanvaarden of beneficiair (kosten 4 x €120) aanvaarden? Inboedel heeft alleen emotionele waarde. Reactie infoteur, 31-10-2012
Beste Gijsbert,
Als er geen externe schuldeisers zijn, kunt u gewoon de erfenis aanvaarden. De erfenis is dan gelijk aan die 20.000 euro minus vordering en rente. Als dat negatief is, is dat wel jammer maar u hoeft verder niemand iets te betalen behalve de kosten van de uitvaart.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Carola, 23-10-2012 15:02 #17
Wat als je volmacht bij leven van je schoonmoeder hebt om de geldzaken te regelen, en je wilt na de dood de erfenis verwerpen. Vervalt dan alles na de dood of word je wel aansprakelijk gesteld om toch nog de geldzaken dan te regelen? Of dat het op ons wordt verhaald hoe zit dat? En wat als er geen erfgenaam is? Wie regelt dan alles na de tijd? De rekeningen enzo die doorlopen? Reactie infoteur, 23-10-2012
Beste Carola,
U mag altijd een erfenis verwerpen en als er niet direct een volgende erfgenaam bekend is kan de kantonrechter een afwikkelingsbewindvoerder aanstellen. Uiteindelijk vervalt een erfenis aan de Staat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Barry, 22-10-2012 22:10 #16
Mijn schoonvader is onlangs overleden. In 1996 gescheiden. In 2002 opnieuw getrouwd, vrouw 3 weken later overleden, vorig jaar voor de 3e keer getrouwd, ditmaal huwelijkse voorwaarden. Geen uitvaartverzekering. Wel testament waarin mijn vrouw en broer als erfgenamen worden genoemd en legaten voor zijn 3e vrouw. Zijn moeder, de oma van mijn vrouw is 2 maanden eerder overleden en laat wel behoorlijk wat na, geen geld, maar onroerend goed.
Draaien wij als erfgenaam nu op voor de kosten van de uitvaart? Een doorlopend krediet van 18000 euro en enkele duizenden euro's in het rood op de lopende rekening. Hij was "directeur" van een slapende BV, waarvan wij het bestaan niet afwisten. Hoe hier mee verder. Tenslotte had hij een vaststellingsovereenkomst met een zakenpartner over een stukje grond, wat ze samen jaren geleden hebben gekocht. Daar waren al problemen over, vandaar die overeenkomst. Erven wij dit ook?
Ik snap dat dit heel veel vragen zijn, maar de zaak is dus dan ook erg gecompliceerd. Dat wat Oma nalaat, is erg veel in waarde, maar zit dus in onroerend goed. Dit bedrag is waarschijnlijk wel ruim voldoende om zijn schulden te voldoen. En wat is de rol van zijn 3e vrouw? Het contact met haar is nu niet bepaald goed te noemen… Reactie infoteur, 23-10-2012
Beste Barry,
1. Als iemand overlijdt, bevat de erfenis alle lusten en lasten, ook verborgen lusten en lasten. De verdeling hiervan komt direct voort uit het testament.
2. Schoonvader heeft geërfd van zijn moeder. Doordat tussen beider overlijden maar twee maanden zit, komt de erfenis en belastingafwikkeling direct terecht in zijn nalatenschap.
3. Zijn derde vrouw heeft bij onterving alleen recht op haar legaat:

http://www.wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/79326-echtgenoot-onterven-kan-met-testament.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Martine, 24-08-2012 10:08 #15
Mijn dochter haar papa is invalide en beginnend dement. Nu is het zo dat hij zijn financiën niet zelf kan regelen. Momenteel houdt zij de rekeningen een beetje bij, en betaalt wat er betaald moet worden. Maar ze wordt uitgescholden van dief, ge zijt met al mijn geld weg. Alhoewel hij met een put van bijna 10.000 euro zat. Mijn dochter heeft dit allemaal kunnen oplossen; nu zou ze graag van die taak vanaf geraken, door de beledigingen die ze krijgt.
Onze vraag is, wat gebeurt er als hij terug schulden maakt. Zijn 2de echtgenote is verleden jaar overleden. Hijzelf heeft niet naar zijn dochter omgekeken, toch heeft ze alle financiële dingen voor hem in orde gebracht. Er is nog een halfzus ook. Worden de schulden naar de 2 meisjes overgebracht, alsook naar zijn kleinkind. Ik zou niet willen dat mijn dochter haar huis moet verkopen voor hem. Wat kan ze doen? Reactie infoteur, 24-08-2012
Beste Martine,
1. Zolang de vader niet onder bewind is geplaatst, mag hij schulden maken. Wie vervolgens van hem erft, hoeft de erfenis niet te accepteren, maar kan de erfenis verwerpen. Daarmee worden de schulden naar de volgende schakel van erfgenamen doorgeschoven die op hun beurt de erfenis en schulden ook kunnen verwerpen.
2. Uw dochter kan het beste zorgen dat ze een goede administratie bijhoudt om de aantijgingen te weerspreken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

H., 15-06-2012 00:57 #14
Mijn schoonvader is onlangs overleden, mijn schoonmoeder woont nog in een huurhuis, wij zijn met 3 broers, zijn wij als erfgenamen verantwoordelijk om het huurhuis in de oude staat terug te brengen, en zijn de kosten daarvan bij ons verhaalbaar na het overlijden van mijn schoonmoeder? Reactie infoteur, 15-06-2012
Beste H,
De erfgenamen die de erfenis aanvaarden zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor het in de oude staat terug brengen van het huurhuis:

http://www.wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/66696-huurder-overleden-en-dan.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maria, 29-04-2012 12:33 #13
Mijn vraag is: mijn man en ik willen graag een huisje kopen, we hebben 1 getrouwde dochter, die ook een eigen huis hebben. als mijn man en ik komen te overlijden, wat gebeurd er dan, mijn dochter en schoonzoon kunnen geen 2 hypotheken betalen, dat houd ons steeds tegen om zelf nog wat te kopen,
groetjes maria roelofsen. Reactie infoteur, 29-04-2012
Beste Maria,
1. Altijd is het zo dat iemand een erfenis mag verwerpen als hij vermoedt dat er meer schulden zijn dan er aan vermogen is. Men kan ook kiezen voor beneficiair aanvaarden.
2. Als er een hypotheek rust op een huis, moeten de lasten betaald worden uit de erfenis respectievelijk door degenen die de erfenis aanvaarden. Dat hoeft ook geen probleem te zijn als men de lasten kan dragen of denkt dat de verkoopprijs hoger zal zijn dan de hypotheek.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gerard, 28-03-2012 16:13 #12
Hallo, Mijn moeder is 21 maart overleden en 26 maart gecremeerd. Ik en mijn 2 broers verwerpen de nalatenschap, dienen dit as vrijdag in bij de rechtbank, haar broers en zusters ook. Volgens de woningbouw mogen wij de huurwoning niet meer betreden. In haar huis staan een scootmobiel, beademingsapparaat en nog meer spullen die zij in bruikleen heeft. Mogen wij dit dus niet meer zelf regelen? Zelfde geldt voor upc/kpn en andere abonnementen. Wie gaat dit dan doen? Voelt echt onrechtvaardig en moreel niet goed dat die spullen daar zomaar blijven staan die zij in bruikleen heeft gehad, zijn niet haar veigendom. Wij snappen dat we niets van de inboedel mee mogen nemen, dat zou aanvaarden van de nalatenschap betekenen.

Hopende op een antwoord,
'
Vriendelijke groet,

Gerard Reactie infoteur, 28-03-2012
Hallo Gerard,
De regels voor het overlijden van een huurder en wat de erfgenamen mogen doen, leest u in:

http://www.wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/66696-huurder-overleden-en-dan.html

Als iedereen verwerpt, zal een curator worden aangesteld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Alain Bont, 25-02-2012 12:41 #11
Mijn moeder is 10 feb j.l. overleden, donderdag 17 feb hebben we na de uitvaart de erfenis volledig verworpen via de griffie van de rechtbank… Nu was mijn vraag of wij nu nog de huur op moeten laten zeggen of instanties moeten informeren over het overlijden. Of hoeven wij (m'n zusje en ik) helemaal niks meer te regelen nu we volledig afstand hebben gedaan? Reactie infoteur, 25-02-2012
Beste Alain Bont,
Doordat jullie de erfenis hebben verworpen, zijn jullie geen erfgenaam meer en niet meer verantwoordelijk. Jullie hoeven dus ook de huur niet te regelen:

http://www.wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/66696-huurder-overleden-en-dan.html

Nu wordt de volgende in lijn verantwoordelijk als niet ook die de erfenis verwerpt. Een (anoniem) kaartje sturen naar de verhuurder kan natuurlijk altijd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Frans, 11-01-2012 11:42 #10
Ik lees hier dat als je de erfenis wilt verwerpen je je nergens mee mag bemoeien, maar wie regelt dan een begrafenis? Hoe gaat dat dan in z' n werk als je gebeld wordt dat er iemand is overleden? Reactie infoteur, 11-01-2012
Beste Frans,
Een begrafenis regelen is toegestaan, ook bij verwerping. Ook een derde mag een begrafenis regelen, maar dat is wat anders dan de erfenis verdelen, goederen verkopen, spullen meenemen en dergelijke.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ria, 26-08-2011 19:37 #9
Mijn vader is ernstig ziek en heeft niet lang meer te leven. Hij heeft schulden die groter zijn dan de opbrengst dit is al zeker vastgesteld! Ik wil de erfenis verwerpen.Nu heb ik nog een zus die onder een bewindvoerder staat, en mijn zus heeft ook een zoon van 17 jaar oud die gehandicapt is. Wij dachten zelf de erfenis te verwerpen, maar ik lees nu dat personen die minderjarig zijn en personen die onder een bewindvoerder staan alleen benificair kunnen verwerpen, en dat wij dit dan ook zouden moeten doen. Hoe zit dit precies? Reactie infoteur, 27-08-2011
Beste Ria,
Minderjarige kinderen kunnen niet zonder beperkingen een erfenis volledig aanvaarden. Beneficiair kan, maar verwerpen kan ook.
Met vriendelijke groeten,
zeemeeuw

A., 21-08-2011 17:39 #8
Mijn stiefvader is ernstig ziek en heeft niet lang meer te leven. Hij heeft, samen met mijn moeder, een schuld opgebouwd. Kan mijn moeder, in gemeenschap van goederen getrouwd, straks de erfenis verwerpen? En wat houdt de verklaring bij de arrondissementsrechter in?Als zij inderdaad afstand doet van de erfenis, wat betekend dit dan voor de inboedel? Reactie infoteur, 22-08-2011
Beste A.,
1. Uw moeder kan de erfenis wel verwerpen, maar doordat ze in gemeenschap van goederen is getrouwd, zal ze waarschijnlijk ook verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor de gemaakte schulden.
2. Bespreek de situatie met een notaris en laat zo nodig nog snel een testament opstellen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vandewalle Marc, 21-07-2011 08:59 #7
Mij moeder is gestorven en we zij met 4 broers het was maar ik die al 10 jaar niet meer ging naar mij moeder en broers… nu zet het zo dat ze de begravenins niet kunnen betaal en de inboedel is ook al verdeelt zonder iest aan mij te vragen
wat kan ik doen Reactie infoteur, 21-07-2011
Beste M. Vandewalle,
1. Kosten van de begrafenis komen ten laste van de erfenis, in dit geval de waarde van de inboedel. Daarom is het vreemd dat die al verdeeld is.
2. Ik weet niet of er een testament is.
3. Het is de vraag of u het wel erg moet vinden als er weinig te verdelen is. Waar u wel voor moet oppassen is dat u straks zelf de rekening van de begrafenis moet betalen. Teken daarvoor niets.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

G. de Vries, 14-07-2011 18:17 #6
Mijn schoonvader is overleden en heeft met zijn eenmanszaak veel schulden gemaakt. Prive huishouding wordt geregeld door mijn schoonmoeder en is in orde. Kan zij (in gemeenschap gehuwd) middels een verklaring van erfrecht onder deze zakelijke schulden uit of moet zij via Schuldsanering een aanvraag doen voor bijstand? Reactie infoteur, 14-07-2011
Beste G. de Vries,
Als de schulden te groot zijn, kan zij de erfenis verwerpen:

http://www.financieel.infonu.nl/geld/62222-erfenis-verwerpen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vv, 18-05-2011 09:48 #5
Kan iemand mijn vraag beantwoorden? Mijn ouders hebben een eigen zaak (V.O.F). Er zijn volgens mij meer schulden dan bezittingen. Als zij beiden of één van beiden komen te overlijden erf ik dan als hun enige zoon deze schulden en moet ik dit afbetalen? Hoe kan ik dit voorkomen? Reactie infoteur, 18-05-2011
Beste VV,
U hoeft een erfenis niet onvoorwaardelijk te aanvaarden, maar u kunt een erfenis beneficiair aanvaarden of verwerpen. Zie voor meer uitleg hierover het artikel:

http://www.financieel.infonu.nl/geld/5906-erf-geen-schulden.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

N., 13-04-2011 18:19 #4
U heeft het in de reactie over een verwerping. Binnen hoeveel tijd moet dit? Heeft dit consequenties voor als je samen hebt gewoond? (dus raak je dan ook je inboedel kwijt?) De schulden werden allemaal automatisch bij mij neergegooid, en ik kom er nu na enige tijd achter dat ik dus blijkbaar een keuze had? Reactie infoteur, 14-04-2011
Beste N,
U hebt 3 weken de tijd om te besluiten om een erfenis te aanvaarden of te verwerpen. Deze verklaring heeft alleen betrekking op de erfenis en wat zich daarin bevindt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sanne, 13-09-2010 11:15 #3
Even een vraag die iemand hopelijk voor mij kan beantwoorden. Mijn vader en zijn vrouw hebben een behoorlijk hoge schuld opgebouwd en willen natuurlijk niet dat ik, of haar zoons, de schuld erven. Kunnen zij dit zelf laten vastleggen of kunnen wij dit pas later doen, als zij zijn overleden?

Met vriendelijke groet,
Sanne Reactie infoteur, 13-09-2010
Beste Sanne,
U erft het saldo van vermogen en schulden op het moment dat de erfenis vrij komt. Pas dan kunt u beslissen wat u met de erfenis doet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hil, 08-03-2010 21:29 #2
Okt 2009 is mijn moeder overleden mijn vader leeft al lang niet meer. Mijn vraag is ben ik verandwoordelijk voor de schuld bij de bank ik ben ooit gemagtigd. Er is geen testament. Reactie infoteur, 09-03-2010
Beste Hil,
De ene machtiging is de andere niet. Bij grotere bedragen vraagt de bank ook een ondertekend briefje van uw moeder waaruit blijkt dat u gemachtigd bent. Van kleinere bedragen wordt, wanneer u gemachtigd bent, automatisch aangenomen dat u dit met toestemming van uw moeder deed. Kortom, zolang voldoende aannemelijk is te maken dat de schulden uit naam van uw moeder zijn ontstaan, bent u niet verantwoordelijk voor deze schulden. Anders is het natuurlijk wanneer u bijvoorbeeld een lening uit eigen naam hebt mede ondertekend.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marit, 19-02-2010 11:12 #1
Beste Zeemeeuw, wat kost het om een erfenis te verwerpen? De erfenis bestaat grotendeels uit schulden en er is een conflict over de erfenis. Reactie infoteur, 19-02-2010
Beste Marit,
Een verklaring bij de rechter tot verwerping en weigering van een erfenis kost grofweg 100 euro.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Infoteur: Zeemeeuw
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Special: Erfenis verdelen
Reacties: 46
Schrijf mee!