InfoNu.nl > Financieel > Geld > Voorwaardelijk en herroepelijk schenken: schenking herroepen

Voorwaardelijk en herroepelijk schenken: schenking herroepen

Voorwaardelijk en herroepelijk schenken: schenking herroepen Stel u wilt uw kind geld schenken en uw kind of kleinkind krijgt dat geld pas als er aan een aantal voorwaarden is voldaan. Zo niet dan wilt u uw schenking kunnen herroepen. We noemen dit herroepelijk schenken of schenken onder voorwaarden, maar wat betekent deze soort schenking voor de schenkbelasting die betaald is of hoeft er geen belasting over de schenking betaald te worden? En hoe kunt u met een schenkingsovereenkomst herroepelijk schenken? Een schenking herroepen betekent wel dat er fiscale gevolgen zijn, als er meer dan de vrijstelling wordt geschonken. Voorwaardelijk schenken geldt ook bij de schenking van 100.000 euro tot 1 januari 2015.

Schenking herroepen

U kunt iemand contant geld geven en zo wat schenken of geld op de rekening storten, maar in veel gevallen en zeker bij grotere bedragen gaat een schenking via een akte. Dat kan een akte zijn bij de notaris of een onderhandse akte. In een schenkingsakte of schenkingsovereenkomst kunt u allerlei aanvullende voorwaarden opnemen:
 • Voor wie het geld is;
 • Wie aan het geld mag komen via uitsluiting;
 • Wanneer het geld beschikbaar komt;
 • Waarvoor het geld is bedoeld. Onder bewind schenken;
 • Dat aan een aantal voorwaarden moet zijn voldaan;
 • Dat een schenking niet in de gemeenschap van goederen komt;
 • Dat u een schenking kunt herroepen.

Eigenlijk kunt u een schenking zo ingewikkeld of zo eenvoudig maken als u wilt.

Voorwaardelijk en herroepelijk schenken

Bekend zijn de voorbeelden waarbij een kind een bepaald bedrag krijgt geschonken als een studie is afgemaakt of als het lukt om tot de leeftijd van achttien jaar niet te roken. Wordt aan die voorwaarden voldaan, dan gaat de schenking door. Wordt niet aan de voorwaarden voldaan, dan is er ook geen schenking. Deze herroepelijke schenking is pas effectief een schenking als aan de voorwaarden uit de overeenkomst is voldaan. Als niet aan de voorwaarden is voldaan, wordt de akte ontbonden en kan de schenkingsbelasting worden teruggevorderd.

Schenking terughalen

Maar u kunt in de akte ook opnemen dat u bevoegd bent om een gedane schenking terug te halen. Dat kan ook op vele manieren:
 • Zonder opgaaf van redenen;
 • In een bepaalde periode;
 • Voor een deel van de schenking;
 • Voor de gehele schenking.

De clausule dat u zonder opgaaf van redenen een schenking kunt herroepen geeft u natuurlijk de meeste ruimte. Zeker in een tijd van economische onzekerheid kan dat voor de schenker prettig zijn, omdat zo de schenker ook wanneer hij later krapper bij kas zit eenvoudig een deel kan herroepen. De ontvanger zal met deze clausule minder blij zijn, omdat het extra onzekerheid geeft. Daarom wordt er vaak voor gekozen om aan de mogelijkheid tot herroepen een tijdslimiet te verbinden of de voorwaarden te koppelen aan de leeftijd van schenker dan wel de ontvanger van de schenking. Bij het terughalen van een schenking of een deel daarvan kunt u de schenkbelasting ook bij de fiscus terughalen.

Onderhandse akte van schenking of via de notaris?

Of u kiest voor een onderhandse akte of voor een akte bij een notaris hangt van een aantal zaken af:
 • Als er meerdere kinderen zijn, is het verstandig om de akte via een notaris te laten verlopen. Een onderhandse akte kan nog wel eens verdwijnen, een akte bij de notaris niet en dat bevordert een eerlijke verdeling;
 • Vooral als het om grote bedragen gaat, wordt een akte via een notaris interessant;
 • Als er grote fiscale of juridische belangen spelen, ligt een notariële akte voor de hand;
 • Als u wilt dat een schenking ook bij de verdeling van de erfenis wordt ingebracht, is een akte bij de notaris bij wie een testament laat opstellen aan te raden;
 • Verwacht u bij de ontvanger echtelijke problemen die van invloed kunnen zijn op de schenking, dan heeft een notaris de voorkeur.

In delen schenken is fiscaal voordelig

In plaats van een grote schenking onder voorwaarden te doen, kan het verstandig zijn om in delen te schenken. Het voordeel is dat u de besteding dan niet steeds hoeft te volgen of een deel van het geld terug moet vorderen, maar jaarlijks zelf vaststelt hoeveel u wilt geven. U hoeft dan niet per se naar de notaris en kunt jaarlijks gebruik maken van de vrijstellingen. Een kind heeft een jaarlijkse vrijstelling van ruim 5000 euro en kan daarvan elk jaar weer gebruik maken. Bij een grote schenking ineens, kan het zo zijn dat tot 20% belasting moet worden betaald en als het een schenking is aan iemand anders zelfs tot 40%: belastingvrij schenken aan kleinkind 2014 en 2015.

Fiscale gevolgen van het terugdraaien van een schenking

Het terugdraaien van een schenking kan fiscale gevolgen hebben. De schenking kan namelijk hoger geweest zijn dan de vrijstelling waardoor er ten onrechte belasting is betaald. Verder kan de schenker de lening in mindering hebben gebracht op het vermogen in box 3. Het moment van terugdraaien is bepalend voor de hoogte van het fiscale bedrag dat met het terugdraaien gemoeid is en het moment van herroepen.

Schenking ton aan kind voor het eigen huis (voorbeeld voorwaardelijk schenken)

U mag aan iedereen, maar in het bijzonder een kind of familielid, 100.000 euro belastingvrij schenken onder de voorwaarde dat het geld wordt besteed aan de eigen woning: schenking, vrijstelling eigen woning 100.000 euro.

Nog een voorbeeld van voorwaardelijk schenken: uitsluiting door middel van een uitsluitingsclausule

Het kan ook zijn dat u niet wilt dat uw schenking in de gemeenschap goederen komt en zo in de verdeling bij een echtscheidng. Om dit te voorkomen kunt u een uitsluitingsclausule in de schenkingsakte opnemen:

Uitsluitingsclausule:
Deze schenking, de vruchten van de schenking en wat voor de goederen in de plaats komt, is gekomen of zal komen, zal niet in enige gemeenschap van goederen vallen waarin de betreffende erfgenaam <naam: ..> ten tijde van mijn overlijden zal zijn gehuwd of daarna zal huwen. Ook zal de schenking niet worden betrokken in enige verrekening bij de ontbinding van de huwelijksgemeenschap.

Droit de retour: voorbeeld tekst

De ontbindende voorwaarde droit de retour regelt dat de schenking ongedaan wordt gemaakt bij het vooroverlijden van de begiftigde. Het voordeel is dat de schenking automatisch terugkomt bij de schenker, het nadeel dat de schenker dit bedrag opnieuw moet schenken aan de erfgenamen, waarbij een hoge tariefstelling kan gelden. Dan is een herroepelijke schenking flexibeler en voordeliger.

Droit de retour:
Ik verbind aan de schenking de voorwaarde dat bij het vooroverlijden van mijn dochter ten opzichte van mij en <...> de schenking als niet gedaan zal worden beschouwd en het geld per direct aan mij en <...> zal worden geretourneerd

Conclusie voorwaardelijk schenken

Als u voorwaarden wilt stellen aan een schenking, kan dat. Bij onherroepelijk schenken is terugdraaien niet meer mogelijk, bij voorwaardelijk en herroepelijk schenken wel zodra niet mee aan de voorwaarden van de schenker is voldaan. Dit vergt wel een extra clausule in de schenkingsakte.

Lees verder

© 2013 - 2016 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Schenkbelasting 2011 - 2012: tarieven & vrijstellingenAls u een schenking doet of ontvangt, krijgt u te maken met de schenkbelasting. Voordat er belasting wordt geheven over…
Schenking 2015: vrijstellingen en tarieven schenkbelastingSchenking 2015: vrijstellingen en tarieven schenkbelastingEen schenking in 2015 wordt duurder, er moet meer schenkbelasting worden betaald en bepaalde vrijstellingen uit 2014 ver…
De schenkbelastingDe schenkbelastingAls u een schenking krijgt bent u in veel gevallen belastingplichtig. De hoogte van de schenkbelasting hangt af van de h…
Schenken op papier voordelen en nadelenSchenken op papier voordelen en nadelenSchenken op papier is populair. Ouders met vermogen, aandelen of eigen huis kunnen ook in 2015 of 2016 kiezen voor een s…
Belastingvrij schenken aan kinderen en kleinkinderenBelastingvrij schenken aan kinderen en kleinkinderenJaarlijks mogen ouders en grootouders de kinderen en kleinkinderen belastingvrij een bedrag schenken. Eenmalig mag er ee…

Reageer op het artikel "Voorwaardelijk en herroepelijk schenken: schenking herroepen"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Reacties

Marianne B., 06-01-2016 11:11 #4
Ik heb een v raag. Mijn dochter en schoonzoon zijn gehuwd in gemeenschap van goederen en voornemens te scheiden. Na de scheiding wil mijn dochter voor haar en de kinderen een huis(je) kopen. Ik heb toegezegd haar voor de nieuw aan te schaffen inboedel na scheiding een bedrag van 10.000,- te schenken. Is het nu zo -hoop uiteraard van niet- dat de 10.000 door de nu gedane toezegging straks onderdeel is van de boedel. Hoor graag. vr.gr. Marianne Reactie infoteur, 07-01-2016
Beste Marianne B.,
U hebt toegezegd dat u na de scheiding van uw dochter haar een schenking zult doen. Als u dat ook na de scheiding doet, valt de schenking niet in de boedel. De toezegging van uw kant, kan niet worden gezien als een vordering tijdens het huwelijk.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Petra, 31-07-2015 21:25 #3
Hallo.ik heb een vraag.ik heb jaren geleden van mijn ouders een schenking gekregen en mijn broers ook.er is voor te voren mondeling afgesproken en dat heb we ook op papier staan dat het voor de kinderen is.maar nu ben ik net gescheiden van mijn man.en die heeft nog een motor die ik heb betaald van de schenking. De mediator zegt steeds dat die door de helft moet.maar dat is toch van mij ik heb dat gekregen van mijn ouders.Hoe zit dat nu.gr petra Reactie infoteur, 01-08-2015
Hallo Petra,
Als u in gemeenschap van goederen bent getrouwd op het moment van schenking en in de schenkingsvoorwaarden staat niet dat de schenking niet in de gemeenschap valt, dan is van ieder de helft. In dit geval is het geld 100% voor de kinderen. Als ze dat weten kunnen ze dat geld ook vorderen van hun ouders. Het beste wordt het geld op een spaarrekening gezet voor de kinderen. Het spreekt voor zich dat het geld niet voor die motor en ouders bedoeld was.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Brigitte Braun, 10-12-2014 23:08 #2
Geachte heer, mevrouw,

Het gaat hier om het volgende. Pas is er een schenking op papier opgesteld door mijn schoonouders. Het betreft hier voor mijn man en zijn zus. Nu is er onenigheid. Het feit doet zich voor dat op het moment ik werd gevraagd een kopie te maken van mijn man's paspoort, ik ben toen naar boven gegaan, er is getekend.
Mijn man kan mij niet vertellen wat hij precies heeft getekend. Zijn zus had nog niet getekend. Nu hebben zijn ouders de schenking ingetrokken. Wat betekent dat voor mijn man en waarom is dat gedaan?

Ik hoor graag van u.
Hartelijk dank.
Met vriendelijke groet
Brigitte Reactie infoteur, 11-12-2014
Beste Brigitte Braun,
Ik vermoed dat uw man iets heeft getekend waardoor niet aan de voorwaarde uit de schenking is voldaan of dat de zus bezwaar heeft gemaakt. Alleen de schoonouders (wellicht de notaris) weten hier het fijne van.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bob, 05-10-2014 22:49 #1
Beste heer/mevrouw,

De situatie is als volgt in 2014 heeft een vriend van mij een schenking gedaan van 8.000 voor de financiering van mijn restschuld. Nu wil hij deze schenking intrekken. Kan dit? En om deze schenking terug te betalen moet ik nu een lening afsluiten kan ik deze nog steeds opvoeren bij de belasting om in aanmerking te komen voor rente aftrek?

Alvast bedankt,
Bob Reactie infoteur, 06-10-2014
Beste Bob,
Een schenking kan niet worden herroepen als dat zo niet van te voren is afgesproken en (liefst) op papier staat. De rente op een lening voor een restschuld is aftrekbaar, maar niet de rente op een lening om een schenking terug te betalen. Wel is de lening deels in box 3 aftrekbaar, maar dat geeft alleen een voordeel als u ook spaargeld hebt:

http://financieel.infonu.nl/belasting/109172-geldlening-box-3-inkomstenbelasting.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Infoteur: Zeemeeuw
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Special: Schenkbelasting 2012
Reacties: 4
Schrijf mee!