InfoNu.nl > Financieel > Geld > Huurverhoging 2015 en 2016 inkomensafhankelijk

Huurverhoging 2015 en 2016 inkomensafhankelijk

Huurverhoging 2015 en 2016 inkomensafhankelijk De maximale huurverhoging 2015 per 1 juli is minder groot dan per 1 juli 2014 (tot 6,5%) door een lagere inflatie, maar wel nog steeds inkomensafhankelijk. Hetzelfde wordt voor 2016 verwacht. Het kabinet wil meer marktconforme huren en wil dat mensen die scheefwonen in 2015, dat wil zeggen weinig huur betalen in verhouding tot hun inkomen, fors meer huur gaan betalen. Een inkomensafhankelijke huur dus waardoor ook in de huursector de maandlasten zullen stijgen. Voor sommigen wordt zo het kopen van een huis ook weer wat aantrekkelijker dan huren, maar corporaties hebben niet van iedereen de belastinggegevens gekregen. In de sociale huursector wordt echter 699,48 euro de maximale huur en liberalisatiegrens huur in 2014, € 710,68 in 2015 waarna die huurgrens in 2015, 2016 en 2017 wordt bevroren. Vanaf juli 2016 gaat de kwaliteit een grotere rol spelen.

Maximale huurverhoging 2013 en 2014 naar inkomen, jaarlijkse huurverhoging per 1 juli

Het kabinet Rutte Assher wil volgens het regeerakkoord huren die toegroeien naar een marktconforme prijs. Iedereen weet dat de huursector en dan in het bijzonder de sociale huursector in het verleden grote bouwsubsidies kreeg, waardoor de huren gematigd konden blijven. De huursector is een sterk door de overheid gereguleerde markt, waarbij de overheid bepaalt wat de trendmatige huurverhoging in een jaar is. Er is een deel van de huurmarkt geliberaliseerd waarbij veel meer vrijheden bestaat, maar een belangrijk deel loopt sterk aan de leiband van de Staat. Daarbij komt dat nogal wat mensen scheefwonen. Zij zouden gegeven hun inkomen een hogere huur kunnen betalen maar doen dat niet omdat ze in ene goedkope huurwoning zitten. Dit terwijl de regels van de overheid en de trendmatige huurverhoging per 1 januari van het jaar juist bedoeld zijn om de mensen met een kleinere portemonnee bescherming te bieden.

Scheefwonen is een probleem

Al vele jaren wordt scheefwonen als een probleem gezien, omdat de mensen die meer huur zouden kunnen betalen de plek van een huishouden met een lager inkomen innemen. De sociale woningbouw is altijd bedoeld geweest voor de lagere inkomen en dus is scheefwonen, hoewel begrijpelijk, wel oneigenlijk. Men woon zelf goedkoop en een ander komt op de wachtlijst te staan. Bovendien zouden mensen met een hoger inkomen ook kunnen doorstromen naar een koopwoning. Die doorstroming zou de hele huizenmarkt, huurmarkt en koopmarkt, ten goede kunnen komen.

Huurverhoging inkomensafhankelijk gemaakt

Met het regeerakkoord is de kogel door de kerk, huren worden meer inkomensafhankelijk. Nu is de huurmarkt tot de liberalisatiegrens van € 681,02 aan kale huur al inkomensafhankelijk omdat de huurder voor de huurtoeslag in aanmerking kan komen en zo een deel van de huur terugkrijgt. Maar daar komt nu het element bij dat ook de mate van huurverhoging met ingang van 2013 inkomensafhankelijk wordt en wel als volgt na het woonakkoord van het kabinet Rutte van 12 februari 2013:

maximale huurverhoging 1 juli 2013:
hoogte inkomenhuurverhoging
tot € 33.614 1,5% plus inflatie
tussen € 33.614 en € 43.0012% + inflatie
boven € 43.0014% + inflatie

Hierbij wordt een inflatie verondersteld van 2,5% waardoor de maximale huurverhoging gelijk is aan 6,5% voor inkomens boven de 43.000 euro. In de praktijk blijken de belasting gegevens niet altijd op tijd beschikbaar, in die gevallen wordt een maximale huurverhoging van 4% toegepast. Let op: bij deze huurstijging per 1 juli 2013 is het inkomen over 2011 bepalend, niet dat uit 2013, en geldt in beginsel niet voor de geliberaliseerde huursector (huur boven € 681,02 per maand in 2014).

Maximale huurverhoging 2014 en 2015 berekenen

Voor 2014 geldt het volgende als we de CBS cijfers als uitgangspunt nemen. Volgens het CBS was de inflatie in 2013 gelijk aan 2,5%. Dat betekent per 1 juli 2014:
 • Wie op jaarbasis meer verdient dan 43.602 euro, gaat vanaf 1 juli 2014 maar liefst 6,5 procent meer huur betalen.
 • Tussen 34.085 euro en 43.602 euro stijgt de huur 4,5 procent.
 • Tot 34.085 euro is de huurstijging maximaal 4 procent.

Maximale huur in 2014 blijft op het niveau van 2013: 699,48 euro. In 2016, 2017 en 2018 wordt de maximale huurgrens bevroren op € 710,68, zo hebben VVD en PvdA op 8 april 2014 besloten.

Voor 2015 wordt gerekend met een inflatie van 1%. Dat betekent per 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016:
 • Wie op jaarbasis meer verdient dan 43.786 euro, gaat vanaf 1 juli 2015 maar liefst 5 procent meer huur betalen.
 • Tussen 34.229 euro en 43.786 euro stijgt de huur 3 procent.
 • Tot 34.229 euro is de huurstijging maximaal 2,5 procent.

Maximale huurprijs ook inkomensafhankelijk

Als iemand met een hoger inkomen een woning uit de sociale huursector bezet, wordt de maximale huurgrens die voor een huurwoning geldt, tijdelijk ongedaan gemaakt. Uiteindelijk kan een huurder als hij toch blijft zitten waar hij zit, een hoge huur gaan betalen, hoger dan in de sociale huursector normaliter is toegestaan. Pas nadat de huurder de woning heeft verlaten, wordt de maximale huurgrens voor de nieuwe bewoner weer geactiveerd.

Het huishoudinkomen van twee jaren terug telt voor de berekening van de huurverhoging

Voor het inkomen telt het verzamelinkomen van alle bewoners, niet alleen de huurder. Voor het jaar 2014 en 2015 kunnen verhuurders bij de Belastingdienst een inkomensverklaring opvragen over het huishoudinkomen 2013. De Belastingdienst geeft de verhuurder daarvoor een code door en meldt dit ook aan de huurder:
 • code N (huishoudinkomen niet hoger dan € 34.229);
 • code M (huishoudinkomen in categorie € 34.229 - € 43.786);
 • code J (huishoudinkomen hoger dan € 43.786);
 • code O (inkomen 2013 is onbekend).

Liberalisatiegrens huur in 2016, 2017 en 2018

De liberalisatiegrens per 1 januari 2015 is € 710,68 wat tevens de grens is voor de huurtoeslag. Deze grens geldt tot en met juli 2018.

Huurverlaging kan ook

Wie eerder te maken kreeg met een inkomensafhankelijke huurverhoging, kan als het inkomen daalt ook een lagere huur krijgen tot de huur voor de huurverhogingen en dit maximaal tot twee jaar terug. Bovendien kan voor chronisch zieken en gehandicapten een uitzondering worden gemaakt.

Huurder gaat rekenen of doorstromen lonend is

Een huurder in een sociale huurwoning doet er nu goed aan om te berekenen of het wel voordelig is om in dezelfde woning te blijven of dat het beter is om door te stromen naar een koopwoning of een duurdere huurwoning met meer comfort. Overigens is dit alles niet alleen het voorgenomen beleid van het kabinet, maar is de nieuwe methodiek van huurverhoging in 2013. Voor 2013 en 2014 is het goedgekeurd door het parlement, inclusief Eerste Kamer, ook voor 2015 is dit het geval. Overigens verandert het systeem per 1 juli 2016.

Huurverhoging 1 juli 2016 volgens huursombenadering en kwaliteit van de woning

Een huurverhoging waarbij alleen naar het inkomen wordt gekeken kan ook zeer onredelijk zijn als de woning waarin men woont te weinig kwaliteit heeft. Als twee huishoudens met een zelfde inkomen in twee verschillende woningen wonen maar de ene woning kwalitatief veel beter is dan de andere, betalen ze beide tot 2016 evenveel meer. Vanaf juli 2016 zou dat kunnen veranderen als een wetsvoorstel van Minister Blok hierover wordt aangenomen. Dit wetsvoorstel is gebaseerd op de huursombenadering. De huursombenadering is een afspraak over de som van alle huren, waarbij tussen huurders verschil mag worden gemaakt zolang de afgesproken stijging over het totaal maar gehaald wordt. Het is minder simpel dan een inkomensafhankelijke huur maar ook beter te verdedigen.

Huurverhoging afhankelijk van de kwaliteit van de woning, 1 juli 2016

Gedacht wordt aan een systeem zoals uitgewerkt in het akkoord tussen Aedes en de Woonbond:
 • Als de feitelijke huur die u betaalt meer bedraagt dan 80% van de maximaal toegestane huur zoals die volgt uit het woningwaarderingstelsel, is de huurverhoging maximaal gelijk aan de inflatie plus 2,5 procentpunt.
 • In andere gevallen zal de huurstijging lager zijn en zelfs mag een huurverlaging worden toegepast.
 • Voorwaarde blijft dat de totale huursom over alle huurders bij de corporatie maximaal mag stijgen met de inflatie plus 1%. Hoe dit over alle huurders wordt verdeeld (de een heeft 2,5% huurstijging, de ander veel minder) is aan de wooncorporatie waar uw woning bij hoort.

Huren in 2016 verder omhoog

Hoe een huurverhoging individueel uitpakt is dus de vraag. Wat is toegestaan is een huurstijging per individuele woning in 2016 van 2,5% plus inflatie en voor zogenaamde scheefwoners een huurverhoging van de inflatie plus 4 procent. Forse huurverhogingen blijven dus ook in 2016 mogelijk.

Lees verder

© 2013 - 2016 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Huurverhoging 1 juli 2013: verhogingen per inkomensgroepHuurverhoging 1 juli 2013: verhogingen per inkomensgroepIn Nederland wordt per 1 juli 2013 een grootschalige huurverhoging doorgevoerd. Dit is al bekend sinds het sluiten van h…
Prognose en verwachting huizenprijzen en woningmarkt 2016Prognose en verwachting huizenprijzen en woningmarkt 2016Wat gaat de woningmarkt in 2016 doen en wat is de prognose voor de huizenprijzen 2016? In 2015 stijgen de huizenprijzen,…
Inkomensgrens en liberalisatiegrens sociale huurwoning 2016Inkomensgrens en liberalisatiegrens sociale huurwoning 2016De inkomensgrens voor sociale huurwoningen is bepalend voor het wel of niet krijgen van een huurwoning. In een klein aan…
Deflatie in aantocht: "Huizenprijzen dalen in 2015"Deflatie in aantocht: "Huizenprijzen dalen in 2015"De huizenprijzen dalen of stijgen ieder jaar een beetje. Het ene jaar gebeurt dit meer dan het andere. Vanaf 1985 zijn d…
Maximale huurverhoging per 1 juli 2013Vanaf 1 juli 2013 gelden hogere percentages maximale huurverhoging voor de middeninkomens en hogere inkomens. De reden h…
Bronnen en referenties
 • Regeerakkoord, akkoord Eerste Kamer

Reageer op het artikel "Huurverhoging 2015 en 2016 inkomensafhankelijk"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Reacties

Anna, 04-02-2016 23:10 #36
Beste infoteur,

Als je vermogen hebt, maar een lager inkomen dan mag je in een sociale huurwoning wonen en krijg je niet die forse huurverhogingen die anderen met een iets hoger inkomen, maar zonder vermogen wel krijgen. Meer betalen dan mensen die "krap bij kas zitten" is redelijk. Ik ken echter verschillende gevallen waarbij sprake van een fors vermogen en waarbij geen enorme huurverhogingen plaatsvinden omdat alleen naar inkomen wordt gekeken. Dit is niet rechtvaardig.
De huurtoeslag heeft hier niets mee te maken. Verder heeft het uitoefenen van druk door te huren zo te verhogen ook effect op het welzijn van mensen; kinderen die mogelijk uit hun vertrouwde buurt moeten, zorgen om de toekomst (de huur op termijn niet meer kunnen opbrengen) etc. En de binding die je hebt in je buurt en met je huis. Waar je kinderen zijn opgegroeid, waar je de buren goed kent etc. Ik heb hier, als alleenstaande ouder, veel zorgen om.
De term "scheefwonen" vind ik niet terecht; van al mijn vrienden (meeste met koopwoning) betaal ik verreweg het meest van mijn inkomen aan "wonen". En zijn die woningen die ooit gebouwd zijn, jaren terug, niet al lang terugverdiend in al die jaren huur?
Is het argument dat deze zwaar gesubsidieerd worden niet een beetje overdreven? Het zijn vaak simpele rijtjeshuizen of flats waar alleen het hoognodige aan onderhoud wordt gedaan. De term scheefwonen suggereert dat je voor een "prikkie" woont. Echter bijna 800, - euro huur voor een heel normale rijtjeswoning is niet heel goedkoop. Als mensen horen dat ik "scheefwoner" ben en ze horen wat ik betaal voor mijn woning dan zijn ze altijd stomverbaasd… Reactie infoteur, 05-02-2016
Beste Anna,
Bij de huurtoeslag is er wel een vermogenstoets, bij de huurverhogingen niet. Als iemand denkt zijn huis snel te verkopen om goedkoper te kunnen huren, kan dat wel eens tegenvallen. Er zijn te weinig relatief goedkope huurwoningen in ons land en dus probeert men er meer beschikbaar te krijgen. Een alternatief zou zijn dat er meer sociale huurwoningen worden bijgebouwd, maar dat kost tijd en de ruimte is er niet altijd. Overigens heb ik dit beleid niet bedacht, maar probeer ik het wat toe te lichten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anna, 03-02-2016 20:33 #35
Er wordt geen rekening gehouden met het gevolg van de huurstijgingen op langere termijn en met regels en voorwaarden bij andere voorzieningen. Als je verder net boven de inkomensgrens zit en ook studerende kinderen hebt dan val je overal buiten en zijn de kosten echt niet meer op te brengen.
Als er sprake is van terugval in inkomen door wat voor oorzaak dan ook dan ontstaat er bovendien een onrechtvaardige situatie; met mogelijk hetzelfde inkomen als je buren op dat moment betaal je veel meer dan je buren omdat die wat huur betreft minder stijging hebben doorgemaakt. De huurverhoging van ten hoogste twee jaar kan immers maar ongedaan worden gemaakt.
Verder zijn er, in gewilde buurten, steeds meer mensen die hun koophuis verkopen en in een sociale huurwoning gaan wonen. Daar het vermogen niet wordt getoetst kun je en goedkoop wonen en genieten van je vrijgekomen geld. Is dat de bedoeling? Reactie infoteur, 04-02-2016
Beste Anna,
1. Het is de bedoeling dat mensen die het kunnen betalen meer huur betalen dan wie krap bij kas zit. Zo ontstaat er een druk op de huurder om naar een andere woning te gaan en kan iemand met minder inkomen dat huis in. Maar het kan inderdaad fout gaan als iemand een inkomensachteruitgang heeft. Dan gaan de huren minder omhoog, maar de huurstijging die eerder heeft plaats gevonden betaalt u nog steeds.
2. Wie zijn huis verkoopt om goedkoop te gaan huren, verliest zijn hypotheekrenteaftrek maar krijgt geen huurtoeslag. In de huurtoeslag zit namelijk wel een vermogenstoets. Het is dan ook nog maar de vraag of de woonlasten dan echt omlaag gaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Carly, 17-01-2016 01:47 #34
Hoe gaat fat in 2016. Puntenaantal en WOZ wordt meegerekend. Stel er komt uit dat je niet meer mag verwonen dan 618,00
maar doordat het inkomen te hoog is ga je dan toch meer verwonen vanaf 2016.
Er komt zo`n een driejaarlijkse toets voor scheefwoners, mag de woning dan toch meer opgetrokken worden als eigenlijk is vastgesteld door de puntentelling dat hij maar 618 euro huur waard is. Reactie infoteur, 17-01-2016
Beste Carly,
Als het aantal schaarstepunten door een lagere WOZ-waarde dalen, dan daalt ook de maximale huur die in de sociale huursector voor een zelfstandige woonruimte gevraagd mag worden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ellen, 08-01-2016 14:23 #33
Inderdaad belachelijk. Ik zit in een huis dat sinds vorig jaar boven de huurgrens terecht is gekomen. Dus ieder jaar meer dan 6 procent verhoging! Ben 58 jaar, gescheiden en al 10 jaar alleen in dit huis met 2 kinderen. Werk fulltime. Ik ben te oud om te kopen, heb niet genoeg kunnen sparen. Dit door alle lasten! En vraag me af waar ik over 2 jaar heen moet. Laat staan als ik met pensioen ga… Commune starten? Reactie infoteur, 09-01-2016
Beste Ellen,
Bij een lager inkomen zal de huurverhoging minder hoog zijn, maar een jaarlijkse verhoging van 6% is zeker fors te noemen. Ik begrijp de klem waarin u zit.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Debbie, 14-12-2015 17:53 #32
Dit is echt belachelijk! Ik ben een alleenstaande moeder met 3 kinderen.
Welke alleenstaande moeder met dus 3 kindjes werkt 5 dagen in de week? en verdiend dan dus €1.850 p.m.?
Ik wilde graag naar een andere woning zodat mijn kinderen ieder een eigen kamer zou hebben want ik mis nu 1 kamer.
Nu is de regel dat de huur omlaag gaat nou het gekke hiervan is is dat alleen de huur van flatjes dus voor mij zogenaamd te betalen zijn. Er is geen eengezinswoning die je kan huren voor €628 wel zijn er 1 gezinswoningen met 3 kamers te huur maar ja daar kan ik dus niet gaan wonen met 3 kinderen. Dus dat betekend dat ik naar een flatje zou moeten met mijn 3 kindjes terwijl ik juist naar eengezinswoning wilde voor mijn kinderen? Ik zit nu in een eengezinswoning van €709 en ben nu bijna verplicht hier te blijven wonen en zullen mijn kindjes nooit een eigen kamer krijgen. Tegenwoordig is het zelde dat mensen nog bij elkaar blijven in een relatie en is het heel normaal dat mensen gescheiden zijn. Dus kortom wat je nu gaat krijgen is gezinnen met kinderen en 2 verdieners mogen daar wonen en 2 mensen die samen zijn en geen kinderen kunnen daar wonen maar alleenstaande ouder met 3 kindjes die verdiend dus te weinig. en moet dus de kinderen bij elkaar in de kamer proppen.
want er zijn geen 4 kamer of dus al helemaal geen 5 kamer woningen te huur voor €628 en dat allemaal omdat ze huurtoeslag willen afschaffen. waarom worden alleen staande ouders en dus vooral de kinderen de dupe van dit allemaal?
En nu heb ik het nog geen eens over de alleenstaande ouders met uitkering waarvan de huurtoeslag dus uiteindelijk weg valt betekend dit dat de uitkeringen omhoog gaan dus dan kan iedereen weer meer belasting afdragen om de uitkeringen te kunnen bekostigen? krom zooitje is het hier ik ben dus tegen dit besluit naja tegen? ik vind dan ook dat jullie de huur van eengezins woningen met 4 of 5 kamers ook omlaag moeten gooien dan heeft t pas echt zin! Reactie infoteur, 15-12-2015
Beste Debbie,
Helaas kan ik hier ook weinig aan doen :)
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marieke, 11-11-2015 16:19 #31
Wij zitten ook in een lastige situatie. we komen boven de 43000 grens omdat onze licht verstandelijk beperkte dochter van 28 nog bij ons woont. zij krijgt wajong.mzij is nog niet in staat om zelfstandig te wonen. doordat onze huur zo extreem stijgt moet haar wajong ook worden gebruikt om rond te komen., zij kan niet sparen voor het moment dat ze wel in staat is min of meer zelfstandig te wonen, en wij hebben financiële problemen imdat wij voor haar zorgen. is hier geen uitkomst in? Reactie infoteur, 12-11-2015
Beste Marieke,
Het inkomen van een inwonend kind dat ouder is dan 23 jaar telt mee bij het huishoudinkomen. De verhuurder is niet verplicht om de maximale huurstijging door te voeren, misschien kunt u hem er in overleg vanaf brengen om dat te doen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dobby, 10-11-2015 11:37 #30
Beste,

Afgelopen jaren fijn 5% huursverhoging voor onze kiezen gekregen; zitten nu op 800 euro. Mijn salaris daarentegen is de afgelopen jaren niet verhoogd; door de crisis ben ik op alle vlakken steeds meer gaan betalen voor onder andere zorg en energie. Met 2 kinderen op middelbare school is het besteedbaar inkomen alleen maar minder geworden. Zit net boven die inkomensgrens.

Gezien het gebrek aan stijging zit ik dadelijk op het punt waarop de huur 50% van mijn inkomen gaan vertegenwoordigen; uitwijken / kopen is niet mogelijk. Is het mogelijk om bezwaar aan te tekenen tegen de aankomende huursverhoging in 2016? Reactie infoteur, 10-11-2015
Beste Dobby,
De verhuurder zal naar de inkomensgrens kijken, maar moet in 2016 ook meer rekening gaan houden met de kwaliteit van de woning. Misschien biedt vooral een gebrek aan kwaliteit mogelijkheden om bezwaar aan te tekenen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Trudy, 07-11-2015 14:05 #29
Nergens in de woon wet hebben zij het over de vergrijzing, en dat terwijl dit toch het paradepaardje is van onze regering.
Juist deze mensen gaan nu minder inkomen krijgen, zo niet veel minder. Zelf zit ik ook in zo`n positie de huren bij mij zijn 710,68
en ik betaal door het scheefwonen 810 euro. Terwijl er ook mensen alleen wonen met huurtoeslag die maar 411 euro betalen, hoezo scheef. Maar als iedereen uit zijn sociale huurwoning moet, zijn er dan ook wel genoeg vrije sector woningen?
BEN BENIEUWD! Ik denk van niet en waar moeten wij dan naartoe. Reactie infoteur, 08-11-2015
Beste Trudy,
Veel mensen moeten inderdaad wel blijven zitten waar ze zitten omdat er geen alternatief is of omdat het alternatief veel duurder is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Guus, 05-11-2015 11:58 #28
Kan het zomaar dat inkomens bij elkaar worden opgeteld als je nog niet eens fiscale partners van elkaar bent.

Ons verhaal: We kregen de maximale huurverhoging in 2014 (ook kunnen we niet verhuizen terwijl er gezondheidsproblemen zijn) omdat het verzamelinkomen over 2013 werd genomen en wij boven de sociale huurgrens uitkwamen. Per 1-3-'16 gaan we ruim onder de sociale huurgrens uitkomen.
Wat ik krom vind is dat we het eerste half jaar van '13 allebei een eigen huishouding voerden, mijn man toen nog 40 uur werkte en ik een volledige AOW-uitkering ontving.
Per 1-9-'13 ging mijn man met de Vut en gingen op 1-7-'13 samenwonen waardoor mijn AOW-uitkering werd verlaagd.
Wie kan mij helderheid verschaffen? Reactie infoteur, 05-11-2015
Beste Guus,
Er wordt gekeken naar het gezamenlijke verzamelinkomen en omdat men twee jaren terugkijkt zijn dat de twee individuele inkomens uit 2013 bij elkaar opgeteld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gjmy, 01-11-2015 13:06 #27
Is het rechtvaardig om mij een scheefwoner te noemen als men net boven de inkomensgrens zit, al jaren in een aanleunwoning woont, geen subsidies ontvangt en alle zorgkosten zelf moet betalen?
Volgens mij is dat diefstal van onze overheid! Reactie infoteur, 02-11-2015
Beste Gjmy,
U valt in ieder geval tussen de wal en het schip en dat voelt zeker niet als rechtvaardig.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Beryl, 31-10-2015 01:56 #26
Huurverlaging kan ook
Wie eerder te maken kreeg met een inkomensafhankelijke huurverhoging, kan als het inkomen daalt ook een lagere huur krijgen tot de huur voor de huurverhogingen en dit maximaal tot twee jaar terug. Bovendien kan voor chronisch zieken en gehandicapten een uitzondering worden gemaakt.

Las bovenstaande in de artikel.
Mijn inkomen is ook fors gedaalt.
Is dit nog van toepassing?
Wil hier meer over weten Reactie infoteur, 31-10-2015
Beste Beryl,
Ja dat geldt nog steeds. Als uw inkomen aantoonbaar omlaag is gegaan, doet u aan de verhuurder een voorstel om de huur te verlagen en als die dat niet doet kunt u naar de huurcommissie stappen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Al, 22-10-2015 09:34 #25
Beste, hier ook een vraagje. In de tijd dat er nog geen sprake was van deze huurverhogingen, heb ik kredieten afgesloten, ivm aankoop van auto en andere zaken. Ik dacht toen nog niet aan het kopen van een woning en vond het verder prima wonen in een huurwoning. Dan is het opeens 2014/2015 en krijgen wij te maken met 5% huurverhoging en dan niet eenmalig, maar dat kan in ons geval door groeien naar de max huurprijs (volgens het puntensysteem €1050). Ben begonnen met 560 euro, inmiddels 690 EURO. Daar kan dus elk jaar ongeveer 50 euro bijkomen vanaf nu (inkomensgrens van 43.000, daar zitten wij net boven). Even terug naar mijn krediet. Door die krediet die ik nog aan het afbetalen ben, kan ik geen woning kopen. Banken die accepteren dat niet, zij verwachten van ons dat wij deze eerst afbetalen. Ik heb nog een jaar of 6 nodig om het krediet af te lossen, daarna kan ik een woning kopen. Tot die tijd kan ik dus niet anders dan blijven wonen in mijn sociale huurwoning en accepteren dat ik binnen 5 jaar van 690 euro naar bijna 1000 euro per maand huur ga stijgen. Geen idee of ik een uitzondering ben in heel Nederland, maar ik ben in ieder geval wel tussen wal en schip belandt zo. Reactie infoteur, 22-10-2015
Beste Al,
U zit inderdaad gevangen in uw huurwoning, het kabinet gaat er te gemakkelijk vanuit dat iedereen wel kan doorstromen. Overigens zijn deze enorme inkomensafhankelijke huurstijgingen alleen toegestaan bij een sociale huurwoning.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ton, 19-10-2015 22:18 #24
Scheefwonen? Dat is gewoon een truc van de politiek om ons weer meer geld af te persen. Als een miljonair een Fiat Panda prima vindt i.p.v. een BMW, dan wordt die Panda toch ook niet plotseling voor hem veel duurder? Alle waar naar zijn geld. Het is gewoon de marktwerking die het moet doen. Als er veel behoefte is aan goedkopere woningen, dan moeten die gebouwd worden. Maar in plaats daarvan moeten al die projectontwikkelaars zo nodig hun zakken vullen door peperdure projecten te bouwen, waar blijkbaar weinig vraag naar is. Die blijven leeg staan, dus gaat de politiek ons dwingen om door te stromen, en daarom hebben ze 'scheefwonen' uitgevonden. Reactie infoteur, 21-10-2015
Beste Ton,
Ik begrijp de reactie, wel is het zo dat de sociale huurwoningen met gemeenschapsgeld zijn betaald en oorspronkelijk voor een bepaalde doelgroep zijn bedoeld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sandra, 08-10-2015 13:02 #23
Kunt u wellicht aangeven: vroeger werd gesproken over minimale trendmatige huurverhoging. Met welke huurverhoging kan dat nu worden vergeleken? Alleen het inflatiepercentage of ook met aanvulling van het inkomensafhankelijke percentage? Reactie infoteur, 08-10-2015
Beste Sandra,
Klopt, tegenwoordig kunt u die vervangen door minimaal 1,5% plus inflatie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Janssen, 25-09-2015 11:54 #22
In dit artikel staat dat de huurgrens tot 2018 vast staat. Dit gebeurt toch pas vanaf 2016?
En stel dat ik een woning huur in de vrije sector à 720 incl. servicekosten per maand. Mijn inkomen is zo laag dat ik recht heb op huurtoeslag, de woning is gehuurd obv een garantstelling van mijn ouders. De sociale huurgrens wordt ik 2016 verhoogd naar 730. Is mijn woning dan opeens een sociale huurwoning geworden, wat betekent dat ik vanaf januari opeens huurtoeslag aan kan vragen? Reactie infoteur, 25-09-2015
Beste Janssen,
Er is afgesproken dat de maximale huurgrens voor het onderscheid sociale sector en de vrije sector (nieuwbouw) een aantal jaren wordt bevroren en daardoor is eerder bekend hoe hoog deze grens zal zijn. Bij een huurovereenkomst na 1 juli 1994 bepaalt de aanvangshuur of het een sociale huurwoning is of niet. Als de aanvangshuur hoger is dan de toenmalige liberalisatiegrens, is en blijft het een vrije sector woning.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vijver, 08-05-2015 09:18 #21
Wij hebben een huurhuis in de vrije sector en hebben nu 2015 een huurverhoging van 1,60%. Ik dacht dat dit niet mocht tot 2018. Ons inkomen is ook drastisch omlaag gegaan. Reactie infoteur, 08-05-2015
Beste Vijver,
Voor de vrije sector is de huur niet gereguleerd en mag daarom worden verhoogd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Helena Hoop, 22-04-2015 12:38 #20
Toen de inkomensafhankelijke huurverhoging van start ging was ik ineens (ik was toen 64, bijna 65 en werkte fulltime) een scheefwoner en ik ging dan ook behoorlijk meer huur betalen. Toen ik 65 plus 1 maand was kreeg ik recht op AOW plus een klein pensioentje. Geen recht op huurtoeslag want inkomen te hoog, en die tweemaal extra verhoogde huur voor mijn kiezen.
Allemaal krap maar nog te doen. In mijn omgeving zie ik nu echter een aantal gevallen van 'scheefwoon-ontduiking' zal ik het maar noemen ontstaan. Ik zal een voorbeeld geven: persoon A bewoont met kind sinds 1 jaar een huis waarvan de huur 150 Euro hoger is dan de huur van de buren die er al langer wonen. Persoon A verwoont dus ca 700,=. Werkt, verdient, maar ontvangt ook huurtoeslag. Heeft een persoon B bij zich wonen (werkt ook) maar niet officieel, dus niet ingeschreven op het betreffende adres. Samen zijn ze dus scheefwoners en hebben ze geen recht meer op huurtoeslag maar met de constructie die ze hebben gecreëerd blijft hun huurverhoging nu beperkt en ontvangt persoon A nog steeds huurtoeslag. Als persoon A in de bijstand gezeten zou hebben was de uitkering allang beëindigd geweest i.v.m. samenwoning. In mijn ogen is het bovenstaande net zo goed fraude maar wie 'controleert' de werkelijke woon- en financiële situatie in gevallen als deze? Ik krijg de indruk dat helemaal niemand dit controleert. Het stoort mij omdat ik elk Eurodubbeltje moet omdraaien en zij blijkbaar zonder zorgen de tuin inrichten, loungesets en dure parasols kopen, op vakantie gaan enz enz. Reactie infoteur, 22-04-2015
Beste Helena Hoop,
Dat is inderdaad fraude. Toeslagen worden gecontroleerd door de Belastingdienst en die kunnen een huiscontrole doen als ze het niet vertrouwen. Als uw in komen nu lager is, kan overigens ook uw huurverhoging lager worden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wilbo, 15-04-2015 18:57 #19
Dit is weer bedacht door gasten die niet verder kijken. Mijn broer en ik wonen nog bij ons ouders thuis. We kunnen het goed vinden dus geen probleem. Maar we verdienen met z'n allen teveel voor deze woning. (let wel we zitten in 1 woning) Als die huurverhogingen doorgaan ga ik uit huis, mijn broer gaat uit huis en onze ouders moeten een huis. Hee opeens 2 woningen extra nodig. Aangezien we minder dan modaal verdienen hebben we ook nog recht op huurtoeslag, hoe krom wil je het hebben. We besparen nu op de woningmarkt 2 woningen, maar we worden gestraft omdat we nu opeens scheefwonen.
Een woning kopen kan niet gezien de leeftijden dat valt dus af. Reactie infoteur, 16-04-2015
Beste Wilbo,
De maatregel kan inderdaad ook tot dit soort reacties leiden, waarbij de overheid juist duurder uit kan zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

S. Schwindt, 14-04-2015 08:59 #18
Na een hartinfarct en 2 jaren in de ziektewet ben ik nu 50% arbeidsongeschikt en in de WIA terecht gekomen. Sinds november 2014 ben ik ook werkloos met weinig kans weer werk te vinden (63 jaar). Ik ben dus flink in mijn inkomen achteruit gegaan en wordt dit jaar toch op mijn inkomen van 2013 beoordeeld. Is er een mogelijkheid de huurverhoging te relateren aan mijn lager inkomen? Reactie infoteur, 14-04-2015
Beste S. Schwindt,
Zeker, u geeft uw inkomensachteruitgang dan door aan de verhuurder en vraagt om met uw lagere inkomen rekening te houden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. Koppies, 15-03-2015 23:04 #17
Als je een huis die afbetaald is in de vrije sector wilt verhuren wie stelt de huurprijs vast? En wordt die huurprijs aan de belasting doorgegeven. Ook als je minder vraagt als het puntensysteem anders aangeeft als je maar boven de huursubsidie grens blijft.

Dank voor de invormatie Reactie infoteur, 16-03-2015
Beste M. Koppies,
Voor een huurhuis in de vrije sector stelt de verhuurder de prijs vast. Als u de huur niet zelf doorgeeft, wordt hij niet aan de Belastingdienst doorgegeven. Ook de huurder zal dat niet doen, omdat er geen huurtoeslag is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. Bonsu, 05-06-2014 09:58 #16
Mijn man en ik zijn allebei chronisch ziek. Door een fout van mijn werkgever is ons loon boven de 43.000 in 2012 gekomen. In 2013 heb ik 5000 aan mijn werkgever moeten terugbetalen waar door in 2013 ons inkomen dus 5000 lager is en 42.000 is. Echter op basis van de belastinggegevens over 2012 krijg ik nu de maximale huurverhoging. Hoe kan ik dit aanvechten? Reactie infoteur, 05-06-2014
Beste M. Bonsu,
Als uw huishoudinkomen in 2013 lager is dan in 2012 vastgesteld, is dat een grond om bij de verhuurder bezwaar te maken tegen de te grote huurverhoging. U kunt dit onderbouwen met een IB 60 formulier (inkomensverklaring belastingdienst) of een of een voorlopige aanslag van 2013.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Salim Abidi, 23-05-2014 09:41 #15
Ik huur woning in vrije sector en krijg voor de tweede keer achter elkaar 4% huurverhoging dit jaar. (2013 en 2014) Mag dit zomaar? Inflatie + 1,5%. Mogen ze dit ook volgend jaar weer doen? Wie bepaalt de regels voor de huurverhogingen in vrije sector?
Vriendelijke groet. Reactie infoteur, 07-08-2014
Beste Salim Abidi,
De vrije sector is in beginsel vrij, maar bekijk wel of in het huurcontract is aangegeven hoe de huurverhoging berekend wordt en of dit daarmee overeenkomt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans van Til, 20-05-2014 12:57 #14
Mijn verhuurder heeft de verhoging over 2014 vastgesteld op 4+2,5%. Dit op basis van het inkomen in 2012. Nu ga ik medio 2014 met pensioen, waarbij het inkomen daalt. is het mogelijk om nu al bezwaar te maken tegen deze huurverhoging? Reactie infoteur, 20-05-2014
Beste Hans van Til,
Ik zou zeker bezwaar maken met daarbij aangegeven wat uw inkomen werkelijk zal worden. Nu is het wel zo dat naar het jaarinkomen wordt gekeken. Daarbij is 2012 zeker, 2013 binnenkort (juli 2014 als u belastingaangifte hebt gedaan) en 2014 nog niet. Het kan dus zijn dat de verhuurder uw verzoek in beraad houdt of alsnog de huurverhoging doorvoert als blijkt dat uw inkomen toch hoger is uitgevallen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans van Biezen, 19-05-2014 19:44 #13
Door de belastingdienst is mijn gezinsinkomen over 2012 boven € 43.602 opgegeven, hetgeen juist is. Maar in 2013 is het gezinsinkomen duidelijk daaronder gedaald. Er wordt steeds melding gemaakt van "het inkomen", zonder jaarspecificatie.
Kan ik op grond van het bovenstaande bezwaar maken tegen de maximale verhoging? Reactie infoteur, 20-05-2014
Beste Hans van Biezen,
Voor 2013 wordt uitgegaan van de definitieve inkomens uit 2012, maar als uw jaarinkomen na een huurverhoging aantoonbaar lager is, kunt u vragen om een huurverlaging respectievelijk minder verhoging.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ab van Kraaij, 12-05-2014 10:42 #12
Ik woon in een vrije sector woning en heb bericht ontvangen dat ik 6 1/2 % huurverhoging moet gaan betalen daar mijn vrouw en ik tezamen boven de euro 43.602 grens zitten aan inkomsten. Deze gegevens heeft mijn verhuurder gekregen bij navraag bij de belastingdienst. Ik heb nu begrepen dat de verhuurder zo'n navraag niet mag doen bij bewoning van een vrije sector woning. Klopt dit en zo ja kan ik hier iets tegen ondernemen en heeft dat dan ook betrekking op de huurverhoging van verleden jaar? Graag uw reactie. Reactie infoteur, 12-05-2014
Beste Ab van Kraaij,
In de vrije huursector zijn de huren vrij en mag de verhuurder niet naar uw inkomen vragen. Dat hij op basis van uw inkomen uw huur verhoogt en dit inkomen bij de belastingdienst opvraagt, lijkt me niet rechtmatig (schending van de privacy). Uw huurcontract bepaalt hoe de huur bij u kan worden verhoogd. U kunt bezwaar maken en desnoods naar de kantonrechter stappen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Teleurgesteld, 15-04-2014 17:37 #11
Als gehandicapte ben je mooi klaar met deze regelingen. De kosten die je voor je beperkingen zelf draagt, zijn niet gering en zijn door de huidige regelingen alleen maar flink toegenomen! Nu die kortingen verdwenen zijn en de kosten, i.v.m. beperkingen, niet meer aftrekbaar zijn, verandert dus ook het verzamelinkomen. Hierdoor mag de verhuurder nog meer huur vragen, omdat het immers volgens deze regelingen gewoon mág! Maar de kosten voor een handicap, zoals voor hulpmiddelen, thuishulp en medicijnen zijn allesbehalve minder geworden voor de chronisch zieken en gehandicapten en de zorgverzekering is voor deze mensen immers ook veel duurder.
Waaraan heb ik dit kabinet en deze regels verdient? Reactie infoteur, 15-04-2014
Beste Teleurgesteld,
Alles bij elkaar wordt het inderdaad een stuk duurder.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sylvia, 09-04-2014 16:34 #10
Woon nu sociale huurwoning €691,-pm, dus onder de €699,-huurgrens. Per 1-7-2014 gaat de huur 4%omhoog naar kale huur van €719,- dus boven de huurgrens. Ik heb een bijstandsuitkering dus jaarinkomen onder de €20,000.
Kan ik nu bezwaar indienen of niet? blijft mijn huur nu (kalehuur) €691,-? Want wat bedoelen ze met huurgrens bevriezen is dit nu?, dus voor 1-7-2014?
mvg Sylvia Reactie infoteur, 10-04-2014
Beste Sylvia,
Het kabinet heeft afgesproken om de maximale huurgrens te bevriezen per 1 juli 2014, wat inhoudt dat in de sociale huursector de huur niet hoger mag worden dan 699 euro. De verhuurder zal bij u dan ook een lagere huurstijging moeten gaan toepassen. Maar het besluit van het kabinet moet nog in een wet worden omgezet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Top Down Bottom Up, 27-04-2013 19:01 #9
Ik adviseer iedereen die huurt in de vrije sector even zijn huurcontract er op na te slaan.
Vaak is er in een artikel de wijze van huurverhoging opgenomen en meestal gebaseerd op de CPI index. Zo kreeg ik een brief van mijn verhuurder dat er op basis daarvan maximaal met 5% verhoogd mag worden. Gelukkig voor mij staat er in de laatste alinea van de brief; Uw verhuuder (naam) stelt zich echter op het standpunt dat een huuraanpassing van 5% geen recht doet aan de huidige economische conjuctuur en uw huidige huurprijs en heeft daarom besloten de huur voor uw woning NIET te verhogen! Man wat was ik blij want ik zag de bui al hangen.

Wil verder wel even kwijt dat ik het van de zotte vind dat verhuurders blijkbaar gewoon de gegevens van huurders in de vrije sector op kunnen vragen dit had nooit mogen gebeuren aangezien het akkoord zich richt op de sociale huurwoningen dit is niet mij maar wel een vriend van mij overkomen en die krijgt nu op basis daarvan ook de volle 6,5% voor zijn kiezen daarnaast is het ook nog eens over een inkomen uit 2011. Deze vriend is gepensioneerd en daar is natuurlijk ook e.e.a. gaande, verhoging 1e belastingschijf en het korten van de pensioenuitkering maar wel lekker die 6,5% erop knallen. Ga er maar aan staan. Maar ik vraag mij (ik denk terecht) af zijn die verhuurders niet strafbaar? Of is de belastingdienst niet buiten zijn boekje gegaan wat zijn de regels omtrent het opvragen van inkomen geldt dit dan gewoon voor álle huurders of alleen zij die in een sociale huurwoning zitten? Reactie infoteur, 28-04-2013
Beste Top Down Bottom Up,
Een verhuurder kan bij de belastingdienst opvragen in welke categorie het inkomen valt, maar niet hoeveel het inkomen bedraagt. Daarbij verschaft de belastingdienst de verhuurder een code. De belastingdienst weet niet of het dan om sociale verhuur gaat of niet en een verhuurder is niet altijd verplicht om de extra huurverhoging in rekening te brengen. Bovendien kan een huurder bezwaar maken als het inkomen niet klopt. De verhuurder kan vervolgens een tweede inkomensindicatie opvragen. Handhaaft de verhuurder zijn huurstijging, dan kunt u nog tot 11 augustus 2013 naar de huurcommissie:

http://www.huis-en-tuin.infonu.nl/kopen-en-huren/109493-procedure-klacht-huurcommissie.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ronald, 25-04-2013 21:25 #8
Ik woon eveneens in een vrije sector woning met een huur van 800 en krijg 6,5% verhoging met een verwijzing naar de inkomensafhankelijke wet en een verklaringsinkomen van de belasting. Hoe kan een particuliere verhuurder deze wet toepassen en inkomensinformatie ontvangen voor een niet sociale woning?
Is de wet nu toch van toepassing op iedereen die huurt? Reactie infoteur, 28-04-2013
Beste Ronald,
De wet is van toepassing in de sociale huursector. In de vrije sector zijn de huren en huurstijgingen vrij. Een verhuurder in de vrije sector is niet verplicht de hoge huur te vragen en u hoeft ook niet daarmee akkoord te gaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Theo, 25-04-2013 20:09 #7
Dit is zo bizar en absurd, dat ik me er ontzettend boos over maak. Het is de grootste flauwekul dat de huren omhoog moeten omdat de politici die de bouw vertegenwoordigen en de bouwwereld zelf in het verleden maar niet wilden inzien dat ze verkeerd bezig waren. De hypotheekrenteaftrek mocht niet worden afgeschaft want daar wilden de rijken en de bouwers niet aan. Zo werden er als maar grotere huizen gebouwd (terwijl de gezinnen kleiner werden) en de grootverdieners trokken alsmaar meer hypotheekrente af.
En nu is er een probleem en mogen de mensen die er absoluut niet aan hebben bijgedragen dat deze problemen zijn ontstaan, nu moeten die maar meer huur gaan betalen. En wat moeten de woningbezitters zelf meer betalen? Nada, erger nog ze pakken ouderen en gehandicapten ook nog eens de broodnodige zorg af en dat alles om de grote jongens maar de hypotheekrenteaftrek te kunnen laten genieten.
Ik heb er geen woorden voor en eigenlijk zijn het gewoon dieven.

Wat is het volgende; moeten de mensen die met een klein autootje rondrijden dadelijk meer betalen zodat de rijken de mercedes kunnen blijven betalen? Want dit hele spel heeft niets te maken met de gewone man die een hypotheekje van 4 ton wil kunnen aftrekken, het is om de grote jongens met mallotig grote villa's te blijven matsen.
En helemaal belachelijk is dat er van de gewone huizenbezitter niets extra's wordt gevraagd. Waarom dan wel de huurders? Eerst zou alleen de scheefwoner worden aangepakt maar intussen worden al die mensen aangepakt die op de koopmarkt niet mee konden/mochten doen en de zakkenvullers die in het verleden toch ook winst hebben gemaakt (maar daar hoor je ze nu niet over) die lopen nu te klagen. Ze zijn toch niet gedwongen om een huis te kopen. Reactie infoteur, 26-04-2013
Beste Theo,
Ik begrijp uw zorgen, maar het is ook zo dat er huurders zijn die een lage huur betalen terwijl ze een hoog inkomen hebben en zo een huurwoning van iemand met een lager inkomen bezet houden. Als die nou doorschuiven naar een koopwoning? Ook de koopsector zit in de problemen en de hypotheekrenteaftrek wordt met ingang van 2013 wel degelijk beperkt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ed, 25-04-2013 15:31 #6
Ik woon in een vrije-sector woning maar krijg nu ook 6,5% huursverhoging op een huur die veel hoger ligt dan 681,00 voor mijn kiezen. Ik ga nu dus failliet, bedankt Rutte/Blok. Geen kans op een sociale huurwoning en geen kans op een koopwoning, en nu? Reactie infoteur, 25-04-2013
Beste Ed,
Dat is zeker lastig.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jos van Schendel, 03-04-2013 18:43 #5
Dat iemand al 20 jaar in hetzelfde huis woont en er een leven heeft opgebouwd is niet belangrijk. als het je niet aanslaat dan rot je op. als je 20 jaar ergens woont heb je een leeftijd dat een hypotheek niet meer haalbaar is. maar daar wordt geen moment over gesproken. a-social beleid met geen enkel gevoel voor het echte leven. gewoon zorgen dat je ontslag krijgt, zodat je onder een bepaalde inkomensgrens komt. blijft de huur nagenoeg gelijk en je krijgt ook nog de nodige subsidies. werkend nederland wordt gestraft. Reactie infoteur, 03-04-2013
Beste Jos van Schendel,
Tja.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Caro, 19-03-2013 11:27 #4
De inkomens boven 43000 hebben volgens de laatste berichten wél een huurplafond, nl dat vd max huur op basis v wws. Dat was eerder niet de bedoeling, maar nu wel. Reactie infoteur, 19-03-2013
Beste Caro,
Dat maakt inderdaad verschil als de maximaal toegestane huur volgens het woonwaarderingssysteem afwijkt. In de praktijk is dat waarschijnlijk alleen het geval wanneer de huur vóór deze nieuwe huurverhoging al te hoog was.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

C., 13-03-2013 11:58 #3
De regeling voor huurverhoging is ingesteld om het 'scheefwonen' tegen te gaan. "De sociale huur woningen zijn voor mensen met lage inkomens" wordt gezegd. Mijn vraag is dan: hoe komt het dat mensen met een laag inkomen, onder de 33.000, ook een extra huur verhoging krijgen? Reactie infoteur, 13-03-2013
Beste C,
Terechte vraag. De minister probeert de huren meer marktconform te maken. Voor lagere inkomens komt een deel van de extra huurverhoging terug via een hogere huurtoeslag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Danny, 11-02-2013 16:22 #2
Geldt deze maatregel nu ook voor woningen in de vrije sector (of alleen voor sociale huur)? Reactie infoteur, 07-08-2014
Beste Danny,
Deze maatregel geldt voor de sociale sector. Daarboven zijn in wezen de huren vrij.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Teun Snijder, 01-02-2013 10:20 #1
Mag een woningcorporatie naast de huurverhoging een verhoging van 1.5 % opleggen? Ik zit in aow met een bruto uitkering van 20000 per jaar gaarne een reactie b.v.d. Reactie infoteur, 01-02-2013
Beste Teun Snijder,
De maximale huurverhoging in een jaar is voor u 1,5% plus de inflatie. Dit vervangt de trendmatige huurverhoging die vroeger vaak 3% per jaar bedroeg.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Infoteur: Zeemeeuw
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Special: Huren of kopen
Bronnen en referenties: 1
Reacties: 36
Schrijf mee!