InfoNu.nl > Financieel > Geld > Huurverhoging 2014 en 2015 inkomensafhankelijk

Huurverhoging 2014 en 2015 inkomensafhankelijk

Huurverhoging 2014 en 2015 inkomensafhankelijk De maximale huurverhoging 2015 per 1 juli en 1 juli 2014 is groot (tot 6,5%) en inkomensafhankelijk. Het kabinet wil meer marktconforme huren en wil dat mensen die scheefwonen in 2013 en 2014, dat wil zeggen weinig huur betalen in verhouding tot hun inkomen, fors meer huur gaan betalen. Een inkomensafhankelijke huur dus waardoor ook in de huursector de maandlasten zullen stijgen. Voor sommigen wordt zo het kopen van een huis ook weer wat aantrekkelijker dan huren, maar corporaties hebben niet van iedereen de belastinggegevens gekregen. In de sociale huursector wordt echter 699,48 euro de maximale huur en liberalisatiegrens huur in 2014, 710,68 in 2015 waarna die huurgrens in 2015, 2016 en 2017 wordt bevroren.

Maximale huurverhoging 2013 en 2014 naar inkomen, jaarlijkse huurverhoging per 1 juli

Het kabinet Rutte Assher wil volgens het regeerakkoord huren die toegroeien naar een marktconforme prijs. Iedereen weet dat de huursector en dan in het bijzonder de sociale huursector in het verleden grote bouwsubsidies kreeg, waardoor de huren gematigd konden blijven. De huursector is een sterk door de overheid gereguleerde markt, waarbij de overheid bepaalt wat de trendmatige huurverhoging in een jaar is. Er is een deel van de huurmarkt geliberaliseerd waarbij veel meer vrijheden bestaat, maar een belangrijk deel loopt sterk aan de leiband van de Staat. Daarbij komt dat nogal wat mensen scheefwonen. Zij zouden gegeven hun inkomen een hogere huur kunnen betalen maar doen dat niet omdat ze in ene goedkope huurwoning zitten. Dit terwijl de regels van de overheid en de trendmatige huurverhoging per 1 januari van het jaar juist bedoeld zijn om de mensen met een kleinere portemonnee bescherming te bieden.

Scheefwonen is een probleem

Al vele jaren wordt scheefwonen als een probleem gezien, omdat de mensen die meer huur zouden kunnen betalen de plek van een huishouden met een lager inkomen innemen. De sociale woningbouw is altijd bedoeld geweest voor de lagere inkomen en dus is scheefwonen, hoewel begrijpelijk, wel oneigenlijk. Men woon zelf goedkoop en een ander komt op de wachtlijst te staan. Bovendien zouden mensen met een hoger inkomen ook kunnen doorstromen naar een koopwoning. Die doorstroming zou de hele huizenmarkt, huurmarkt en koopmarkt, ten goede kunnen komen.

Huurverhoging inkomensafhankelijk gemaakt

Met het regeerakkoord is de kogel door de kerk, huren worden meer inkomensafhankelijk. Nu is de huurmarkt tot de liberalisatiegrens van 681,02 aan kale huur al inkomensafhankelijk omdat de huurder voor de huurtoeslag in aanmerking kan komen en zo een deel van de huur terugkrijgt. Maar daar komt nu het element bij dat ook de mate van huurverhoging met ingang van 2013 inkomensafhankelijk wordt en wel als volgt na het woonakkoord van het kabinet Rutte van 12 februari 2013:

maximale huurverhoging 1 juli 2013:
hoogte inkomenhuurverhoging
tot 33.614 1,5% plus inflatie
tussen 33.614 en 43.0012% + inflatie
boven 43.0014% + inflatie

Hierbij wordt een inflatie verondersteld van 2,5% waardoor de maximale huurverhoging gelijk is aan 6,5% voor inkomens boven de 43.000 euro. In de praktijk blijken de belasting gegevens niet altijd op tijd beschikbaar, in die gevallen wordt een maximale huurverhoging van 4% toegepast. Let op: bij deze huurstijging per 1 juli 2013 is het inkomen over 2011 bepalend, niet dat uit 2013, en geldt in beginsel niet voor de geliberaliseerde huursector (huur boven 681,02 per maand in 2014).

Maximale huurverhoging 2014 en 2015

Voor 2014 geldt het volgende als we de CBS cijfers als uitgangspunt nemen. Volgens het CBS was de inflatie in 2013 gelijk aan 2,5%. Dat betekent per 1 juli 2014:
  • Wie op jaarbasis meer verdient dan 43.602 euro, gaat vanaf 1 juli 2014 maar liefst 6,5 procent meer huur betalen.
  • Tussen 34.085 euro en 43.602 euro stijgt de huur 4,5 procent.
  • Tot 34.085 euro is de huurstijging maximaal 4 procent,

Maximale huur in 2014 blijft op het niveau van 2013: 699,48 euro. In 2016, 2017 en 2018 wordt de maximale huurgrens bevroren op 710,68, zo hebben VVD en PvdA op 8 april 2014 besloten.

Maximale huurprijs ook inkomensafhankelijk

Als iemand met een hoger inkomen een woning uit de sociale huursector bezet, wordt de maximale huurgrens die voor een huurwoning geldt, tijdelijk ongedaan gemaakt. Uiteindelijk kan een huurder als hij toch blijft zitten waar hij zit, een hoge huur gaan betalen, hoger dan in de sociale huursector normaliter is toegestaan. Pas nadat de huurder de woning heeft verlaten, wordt de maximale huurgrens voor de nieuwe bewoner weer geactiveerd.

Liberalisatiegrens huur in 2016, 2017 en 2018

De liberalisatiegrens per 1 januari 2015 is 710,68 wat tevens de grens is voor de huurtoeslag. Deze grens geldt tot en met juli 2018.

Huurverlaging kan ook

Wie eerder te maken kreeg met een inkomensafhankelijke huurverhoging, kan als het inkomen daalt ook een lagere huur krijgen tot de huur voor de huurverhogingen en dit maximaal tot twee jaar terug. Bovendien kan voor chronisch zieken en gehandicapten een uitzondering worden gemaakt.

Huurder gaat rekenen of doorstromen lonend is

Een huurder in een sociale huurwoning doet er nu goed aan om te berekenen of het wel voordelig is om in dezelfde woning te blijven of dat het beter is om door te stromen naar een koopwoning of een duurdere huurwoning met meer comfort. Overigens is dit alles niet alleen het voorgenomen beleid van het kabinet, maar is de nieuwe methodiek van huurverhoging in 2013. Voor 2013 en 2014 is het goedgekeurd door het parlement, inclusief Eerste Kamer, of dat ook in 2015 lukt is nog de vraag.

Lees verder

© 2013 - 2015 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Huurverhoging 2008De regering heeft besloten dat de huurprijzen dit jaar worden aangepast naar de inflatie van het afgelopen jaar.Dit gebe…
Niet tevreden over je huurwoning, wat kun je doen?Niet tevreden over je huurwoning, wat kun je doen?Veel mensen die een huurwoning hebben, hebben het wel eens meegemaakt. Reparaties worden niet of laat uitgevoerd, er is…
Huurverhoging 1 juli 2013: verhogingen per inkomensgroepHuurverhoging 1 juli 2013: verhogingen per inkomensgroepIn Nederland wordt per 1 juli 2013 een grootschalige huurverhoging doorgevoerd. Dit is al bekend sinds het sluiten van h…
Huren van een woning: de inkomensafhankelijke huurverhogingHuren van een woning: de inkomensafhankelijke huurverhogingEr verandert veel in Nederland op het gebied van huren van sociale huurwoningen. Het overheid pakt de huursector behoorl…
Maximale huurverhoging per 1 juli 2013Vanaf 1 juli 2013 gelden hogere percentages maximale huurverhoging voor de middeninkomens en hogere inkomens. De reden h…
Bronnen en referenties
  • Regeerakkoord, akkoord Eerste Kamer

Reageer op het artikel "Huurverhoging 2014 en 2015 inkomensafhankelijk"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Reacties

M. Koppies, 15-03-2015 23:04 #17
Als je een huis die afbetaald is in de vrije sector wilt verhuren wie stelt de huurprijs vast? En wordt die huurprijs aan de belasting doorgegeven. Ook als je minder vraagt als het puntensysteem anders aangeeft als je maar boven de huursubsidie grens blijft.

Dank voor de invormatie Reactie infoteur, 16-03-2015
Beste M. Koppies,
Voor een huurhuis in de vrije sector stelt de verhuurder de prijs vast. Als u de huur niet zelf doorgeeft, wordt hij niet aan de Belastingdienst doorgegeven. Ook de huurder zal dat niet doen, omdat er geen huurtoeslag is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. Bonsu, 05-06-2014 09:58 #16
Mijn man en ik zijn allebei chronisch ziek. Door een fout van mijn werkgever is ons loon boven de 43.000 in 2012 gekomen. In 2013 heb ik 5000 aan mijn werkgever moeten terugbetalen waar door in 2013 ons inkomen dus 5000 lager is en 42.000 is. Echter op basis van de belastinggegevens over 2012 krijg ik nu de maximale huurverhoging. Hoe kan ik dit aanvechten? Reactie infoteur, 05-06-2014
Beste M. Bonsu,
Als uw huishoudinkomen in 2013 lager is dan in 2012 vastgesteld, is dat een grond om bij de verhuurder bezwaar te maken tegen de te grote huurverhoging. U kunt dit onderbouwen met een IB 60 formulier (inkomensverklaring belastingdienst) of een of een voorlopige aanslag van 2013.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Salim Abidi, 23-05-2014 09:41 #15
Ik huur woning in vrije sector en krijg voor de tweede keer achter elkaar 4% huurverhoging dit jaar. (2013 en 2014) Mag dit zomaar? Inflatie + 1,5%. Mogen ze dit ook volgend jaar weer doen? Wie bepaalt de regels voor de huurverhogingen in vrije sector?
Vriendelijke groet. Reactie infoteur, 07-08-2014
Beste Salim Abidi,
De vrije sector is in beginsel vrij, maar bekijk wel of in het huurcontract is aangegeven hoe de huurverhoging berekend wordt en of dit daarmee overeenkomt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans van Til, 20-05-2014 12:57 #14
Mijn verhuurder heeft de verhoging over 2014 vastgesteld op 4+2,5%. Dit op basis van het inkomen in 2012. Nu ga ik medio 2014 met pensioen, waarbij het inkomen daalt. is het mogelijk om nu al bezwaar te maken tegen deze huurverhoging? Reactie infoteur, 20-05-2014
Beste Hans van Til,
Ik zou zeker bezwaar maken met daarbij aangegeven wat uw inkomen werkelijk zal worden. Nu is het wel zo dat naar het jaarinkomen wordt gekeken. Daarbij is 2012 zeker, 2013 binnenkort (juli 2014 als u belastingaangifte hebt gedaan) en 2014 nog niet. Het kan dus zijn dat de verhuurder uw verzoek in beraad houdt of alsnog de huurverhoging doorvoert als blijkt dat uw inkomen toch hoger is uitgevallen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans van Biezen, 19-05-2014 19:44 #13
Door de belastingdienst is mijn gezinsinkomen over 2012 boven 43.602 opgegeven, hetgeen juist is. Maar in 2013 is het gezinsinkomen duidelijk daaronder gedaald. Er wordt steeds melding gemaakt van "het inkomen", zonder jaarspecificatie.
Kan ik op grond van het bovenstaande bezwaar maken tegen de maximale verhoging? Reactie infoteur, 20-05-2014
Beste Hans van Biezen,
Voor 2013 wordt uitgegaan van de definitieve inkomens uit 2012, maar als uw jaarinkomen na een huurverhoging aantoonbaar lager is, kunt u vragen om een huurverlaging respectievelijk minder verhoging.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ab van Kraaij, 12-05-2014 10:42 #12
Ik woon in een vrije sector woning en heb bericht ontvangen dat ik 6 1/2 % huurverhoging moet gaan betalen daar mijn vrouw en ik tezamen boven de euro 43.602 grens zitten aan inkomsten. Deze gegevens heeft mijn verhuurder gekregen bij navraag bij de belastingdienst. Ik heb nu begrepen dat de verhuurder zo'n navraag niet mag doen bij bewoning van een vrije sector woning. Klopt dit en zo ja kan ik hier iets tegen ondernemen en heeft dat dan ook betrekking op de huurverhoging van verleden jaar? Graag uw reactie. Reactie infoteur, 12-05-2014
Beste Ab van Kraaij,
In de vrije huursector zijn de huren vrij en mag de verhuurder niet naar uw inkomen vragen. Dat hij op basis van uw inkomen uw huur verhoogt en dit inkomen bij de belastingdienst opvraagt, lijkt me niet rechtmatig (schending van de privacy). Uw huurcontract bepaalt hoe de huur bij u kan worden verhoogd. U kunt bezwaar maken en desnoods naar de kantonrechter stappen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Teleurgesteld, 15-04-2014 17:37 #11
Als gehandicapte ben je mooi klaar met deze regelingen. De kosten die je voor je beperkingen zelf draagt, zijn niet gering en zijn door de huidige regelingen alleen maar flink toegenomen! Nu die kortingen verdwenen zijn en de kosten, i.v.m. beperkingen, niet meer aftrekbaar zijn, verandert dus ook het verzamelinkomen. Hierdoor mag de verhuurder nog meer huur vragen, omdat het immers volgens deze regelingen gewoon mág! Maar de kosten voor een handicap, zoals voor hulpmiddelen, thuishulp en medicijnen zijn allesbehalve minder geworden voor de chronisch zieken en gehandicapten en de zorgverzekering is voor deze mensen immers ook veel duurder.
Waaraan heb ik dit kabinet en deze regels verdient? Reactie infoteur, 15-04-2014
Beste Teleurgesteld,
Alles bij elkaar wordt het inderdaad een stuk duurder.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sylvia, 09-04-2014 16:34 #10
Woon nu sociale huurwoning 691,-pm, dus onder de 699,-huurgrens. Per 1-7-2014 gaat de huur 4%omhoog naar kale huur van 719,- dus boven de huurgrens. Ik heb een bijstandsuitkering dus jaarinkomen onder de 20,000.
Kan ik nu bezwaar indienen of niet? blijft mijn huur nu (kalehuur) 691,-? Want wat bedoelen ze met huurgrens bevriezen is dit nu?, dus voor 1-7-2014?
mvg Sylvia Reactie infoteur, 10-04-2014
Beste Sylvia,
Het kabinet heeft afgesproken om de maximale huurgrens te bevriezen per 1 juli 2014, wat inhoudt dat in de sociale huursector de huur niet hoger mag worden dan 699 euro. De verhuurder zal bij u dan ook een lagere huurstijging moeten gaan toepassen. Maar het besluit van het kabinet moet nog in een wet worden omgezet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Top Down Bottom Up, 27-04-2013 19:01 #9
Ik adviseer iedereen die huurt in de vrije sector even zijn huurcontract er op na te slaan.
Vaak is er in een artikel de wijze van huurverhoging opgenomen en meestal gebaseerd op de CPI index. Zo kreeg ik een brief van mijn verhuurder dat er op basis daarvan maximaal met 5% verhoogd mag worden. Gelukkig voor mij staat er in de laatste alinea van de brief; Uw verhuuder (naam) stelt zich echter op het standpunt dat een huuraanpassing van 5% geen recht doet aan de huidige economische conjuctuur en uw huidige huurprijs en heeft daarom besloten de huur voor uw woning NIET te verhogen! Man wat was ik blij want ik zag de bui al hangen.

Wil verder wel even kwijt dat ik het van de zotte vind dat verhuurders blijkbaar gewoon de gegevens van huurders in de vrije sector op kunnen vragen dit had nooit mogen gebeuren aangezien het akkoord zich richt op de sociale huurwoningen dit is niet mij maar wel een vriend van mij overkomen en die krijgt nu op basis daarvan ook de volle 6,5% voor zijn kiezen daarnaast is het ook nog eens over een inkomen uit 2011. Deze vriend is gepensioneerd en daar is natuurlijk ook e.e.a. gaande, verhoging 1e belastingschijf en het korten van de pensioenuitkering maar wel lekker die 6,5% erop knallen. Ga er maar aan staan. Maar ik vraag mij (ik denk terecht) af zijn die verhuurders niet strafbaar? Of is de belastingdienst niet buiten zijn boekje gegaan wat zijn de regels omtrent het opvragen van inkomen geldt dit dan gewoon voor álle huurders of alleen zij die in een sociale huurwoning zitten? Reactie infoteur, 28-04-2013
Beste Top Down Bottom Up,
Een verhuurder kan bij de belastingdienst opvragen in welke categorie het inkomen valt, maar niet hoeveel het inkomen bedraagt. Daarbij verschaft de belastingdienst de verhuurder een code. De belastingdienst weet niet of het dan om sociale verhuur gaat of niet en een verhuurder is niet altijd verplicht om de extra huurverhoging in rekening te brengen. Bovendien kan een huurder bezwaar maken als het inkomen niet klopt. De verhuurder kan vervolgens een tweede inkomensindicatie opvragen. Handhaaft de verhuurder zijn huurstijging, dan kunt u nog tot 11 augustus 2013 naar de huurcommissie:

http://www.huis-en-tuin.infonu.nl/kopen-en-huren/109493-procedure-klacht-huurcommissie.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ronald, 25-04-2013 21:25 #8
Ik woon eveneens in een vrije sector woning met een huur van 800 en krijg 6,5% verhoging met een verwijzing naar de inkomensafhankelijke wet en een verklaringsinkomen van de belasting. Hoe kan een particuliere verhuurder deze wet toepassen en inkomensinformatie ontvangen voor een niet sociale woning?
Is de wet nu toch van toepassing op iedereen die huurt? Reactie infoteur, 28-04-2013
Beste Ronald,
De wet is van toepassing in de sociale huursector. In de vrije sector zijn de huren en huurstijgingen vrij. Een verhuurder in de vrije sector is niet verplicht de hoge huur te vragen en u hoeft ook niet daarmee akkoord te gaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Theo, 25-04-2013 20:09 #7
Dit is zo bizar en absurd, dat ik me er ontzettend boos over maak. Het is de grootste flauwekul dat de huren omhoog moeten omdat de politici die de bouw vertegenwoordigen en de bouwwereld zelf in het verleden maar niet wilden inzien dat ze verkeerd bezig waren. De hypotheekrenteaftrek mocht niet worden afgeschaft want daar wilden de rijken en de bouwers niet aan. Zo werden er als maar grotere huizen gebouwd (terwijl de gezinnen kleiner werden) en de grootverdieners trokken alsmaar meer hypotheekrente af.
En nu is er een probleem en mogen de mensen die er absoluut niet aan hebben bijgedragen dat deze problemen zijn ontstaan, nu moeten die maar meer huur gaan betalen. En wat moeten de woningbezitters zelf meer betalen? Nada, erger nog ze pakken ouderen en gehandicapten ook nog eens de broodnodige zorg af en dat alles om de grote jongens maar de hypotheekrenteaftrek te kunnen laten genieten.
Ik heb er geen woorden voor en eigenlijk zijn het gewoon dieven.

Wat is het volgende; moeten de mensen die met een klein autootje rondrijden dadelijk meer betalen zodat de rijken de mercedes kunnen blijven betalen? Want dit hele spel heeft niets te maken met de gewone man die een hypotheekje van 4 ton wil kunnen aftrekken, het is om de grote jongens met mallotig grote villa's te blijven matsen.
En helemaal belachelijk is dat er van de gewone huizenbezitter niets extra's wordt gevraagd. Waarom dan wel de huurders? Eerst zou alleen de scheefwoner worden aangepakt maar intussen worden al die mensen aangepakt die op de koopmarkt niet mee konden/mochten doen en de zakkenvullers die in het verleden toch ook winst hebben gemaakt (maar daar hoor je ze nu niet over) die lopen nu te klagen. Ze zijn toch niet gedwongen om een huis te kopen. Reactie infoteur, 26-04-2013
Beste Theo,
Ik begrijp uw zorgen, maar het is ook zo dat er huurders zijn die een lage huur betalen terwijl ze een hoog inkomen hebben en zo een huurwoning van iemand met een lager inkomen bezet houden. Als die nou doorschuiven naar een koopwoning? Ook de koopsector zit in de problemen en de hypotheekrenteaftrek wordt met ingang van 2013 wel degelijk beperkt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ed, 25-04-2013 15:31 #6
Ik woon in een vrije-sector woning maar krijg nu ook 6,5% huursverhoging op een huur die veel hoger ligt dan 681,00 voor mijn kiezen. Ik ga nu dus failliet, bedankt Rutte/Blok. Geen kans op een sociale huurwoning en geen kans op een koopwoning, en nu? Reactie infoteur, 25-04-2013
Beste Ed,
Dat is zeker lastig.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jos van Schendel, 03-04-2013 18:43 #5
Dat iemand al 20 jaar in hetzelfde huis woont en er een leven heeft opgebouwd is niet belangrijk. als het je niet aanslaat dan rot je op. als je 20 jaar ergens woont heb je een leeftijd dat een hypotheek niet meer haalbaar is. maar daar wordt geen moment over gesproken. a-social beleid met geen enkel gevoel voor het echte leven. gewoon zorgen dat je ontslag krijgt, zodat je onder een bepaalde inkomensgrens komt. blijft de huur nagenoeg gelijk en je krijgt ook nog de nodige subsidies. werkend nederland wordt gestraft. Reactie infoteur, 03-04-2013
Beste Jos van Schendel,
Tja.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Caro, 19-03-2013 11:27 #4
De inkomens boven 43000 hebben volgens de laatste berichten wél een huurplafond, nl dat vd max huur op basis v wws. Dat was eerder niet de bedoeling, maar nu wel. Reactie infoteur, 19-03-2013
Beste Caro,
Dat maakt inderdaad verschil als de maximaal toegestane huur volgens het woonwaarderingssysteem afwijkt. In de praktijk is dat waarschijnlijk alleen het geval wanneer de huur vóór deze nieuwe huurverhoging al te hoog was.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

C., 13-03-2013 11:58 #3
De regeling voor huurverhoging is ingesteld om het 'scheefwonen' tegen te gaan. "De sociale huur woningen zijn voor mensen met lage inkomens" wordt gezegd. Mijn vraag is dan: hoe komt het dat mensen met een laag inkomen, onder de 33.000, ook een extra huur verhoging krijgen? Reactie infoteur, 13-03-2013
Beste C,
Terechte vraag. De minister probeert de huren meer marktconform te maken. Voor lagere inkomens komt een deel van de extra huurverhoging terug via een hogere huurtoeslag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Danny, 11-02-2013 16:22 #2
Geldt deze maatregel nu ook voor woningen in de vrije sector (of alleen voor sociale huur)? Reactie infoteur, 07-08-2014
Beste Danny,
Deze maatregel geldt voor de sociale sector. Daarboven zijn in wezen de huren vrij.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Teun Snijder, 01-02-2013 10:20 #1
Mag een woningcorporatie naast de huurverhoging een verhoging van 1.5 % opleggen? Ik zit in aow met een bruto uitkering van 20000 per jaar gaarne een reactie b.v.d. Reactie infoteur, 01-02-2013
Beste Teun Snijder,
De maximale huurverhoging in een jaar is voor u 1,5% plus de inflatie. Dit vervangt de trendmatige huurverhoging die vroeger vaak 3% per jaar bedroeg.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Infoteur: Zeemeeuw
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Special: Huren of kopen
Bronnen en referenties: 1
Reacties: 17
Schrijf mee!