InfoNu.nl > Financieel > Beleggen > Beleggen: risico versus rendement

Beleggen: risico versus rendement

Beleggen: risico versus rendement Beleggers zullen zich de volgende fundamentele vragen moeten stellen, alvorens zij daadwerkelijk gelden gaan beleggen: Is er een goede verhouding tussen de verwachte opbrengst en het risico van de belegging? Welke tijdshorizon wordt gekozen? Welke persoonlijke omstandigheden en wensen zijn relevant? Beleggen is geen gokken. Gokken is het wedden of inzetten van gelden op een onzekere uitkomst; er is geen evenwicht tussen het risico van de investering en de opbrengst. Dat is geen beleggen.

Risico

renterisico

Het renterisico komt het duidelijkst naar voren bij obligatieleningen. De waarde van obligaties daalt bij stijging van de rente, zodat nieuw obligaties (looptijd/coupon) eenzelfde effectieve rente hebben als reeds bestaande obligaties.

koopkrachtrisico

Brutorendement van kortlopende rentewaarden ligt dicht in de buurt van de inflatie. Dus geen reëel rendement. Bij rentestijging zal de koers van de obligatie dalen.

ondernemingsrisico

Dit is het risico dat voorkomt uit de specifieke kenmerken van één bepaalde onderneming.

marktrisico

Dit komt tot uiting in de samenhang die de koers van een aandeel vertoont met de marktindex.


Risicometing

risico in de beleggingstheorie

Risico is de onzekerheid dat voortkomt uit de specifieke kenmerken van één bepaalde onderneming.

bij sterke stijging rendement neemt het risico toe

Doordat het uiteindelijke rendement zeer sterk afwijkt van het verwachte (gemiddelde) rendement. Omdat gekeken wordt naar de afwijking van het gemiddelde rendement, zorgt een constant rendement dus voor een laag risico en een sterk variërend rendement voor een hoog risico.

standaarddeviatie

Hiermee berekenen we hoeveel werkelijk rendement in een bepaalde periode afwijkt van het gemiddelde rendement.

Ri = ((Kt - K1-t + Dt) ÷ Kt) x 100%

Ri = rendementspercentage in deelperiode i
Kt = slotkoers huidige periode
Kt-1 = slotkoers vorige periode
Dt = dividend huidige periode

het gemiddelde rendement

R = ∑Ri ÷ n
R = het gemiddelde rendement
n = totaal aantal waarnemingen
i = de waarneming in deelperiode i
∑ = de som in deelperiode 1 t/m n
Ri = rendementspercentage

6 stappen om de standaard deviatie te berekenen

 1. rendement per periode
 2. gemiddeld rendement
 3. verschillen tussen rendement en gemiddelde
 4. kwadraat van de verschillen
 5. gemiddelde van kwadraten (variantie)
 6. de wortel van de variantie


Risicobeheersing

risico versus rendement

Bij een afname van het risico wordt een lager rendement verkregen.

goede diversificatie

Dit zorgt ervoor dat het verwachte rendement gelijk blijft, terwijl de kans op een waardedaling van het totale beleggingsportefeuille vermindert. Een goede spreiding krijgen we vooral door beleggingen te kiezen die zoveel mogelijk van elkaar verschillen. Op deze manier is de kans dat een daling van een belegging gepaard gaat met een stijging van een andere belegging, zo groot mogelijk. Deze spreiding tast het verwachte rendement niet aan. De kans dat de verschillende beleggingen dalen neemt niet toe door diversificatie.

vier meest gangbare assets (vermogensklassen)

 1. aandelen
 2. obligaties
 3. liquiditeiten
 4. vastgoed (fondsen)

lange termijn volgorde van het verwachte rendement

 1. aandelen (hoogste risico)
 2. vastgoed
 3. obligaties
 4. liquiditeiten (laagste risico)

volgorde van het risico gelijk aan de volgorde van het verwachte rendement

Omdat beleggers een risicopremie verlangen voor het lopen van risico.

zero sum game

Dit betekent dat de winsten van de ene belegger altijd voortkomen uit de verliezen van een andere belegger.

diversificeerbaar risico

Risico dat kan worden kwijtgeraakt door middel van spreiding.

gevolg toevoegen buitenlandse aandelen aan een portefeuille

Standaarddeviatie kan nog verder worden verlaagd. Verlaging van het risico van een beleggingsportefeuille.

belang tijdshorizon bij het bepalen van het risico van een asset

Indien een belegging een langere tijd wordt aangehouden, dan neemt het risico aanzienlijk af.


Portefeuilletheorie

theorie van Harry Markowitz

Modern Portefeuille Theory = optimale portefeuille samenstelling. Deze theorie gaat uit van de eenvoudige veronderstelling dat de belegger streeft naar een zo laag mogelijk risico en een zo hoog mogelijk rendement.

Markowitz Efficiënte Grenslijn

De lijn geeft de optimale combinaties aan tussen de afzonderlijke beleggingen.

Capital Asset Pricing Model

Dit is een vereenvoudiging van de Moderne Portefeuille Theorie. Er wordt namelijk niet de optimale combinatie tussen alle beleggingsmogelijkheden berekend, maar slechts het verband tussen een belegging en de marktindex.

Zes veronderstelling van de Capital Asset Pricing Model

 1. geen enkel belegger kan alleen de prijs beïnvloeden
 2. alle beleggingen zijn financiële beleggingen
 3. er zijn geen belastingen en transactiekosten
 4. alle beleggers zijn rationele risico-optimalisators
 5. alle beleggers hebben dezelfde verwachtingen
 6. alle beleggers hebben dezelfde tijdshorizon

Griekse letter bèta

Hiermee wordt in het Capital Asset Pricing Model het marktrisico mee aangegeven. Verband tussen een belegging en de marktportefeuille.

Griekse letter alfa

Hiermee wordt in het Capital Asset Pricing Model het ondernemingsrisico mee aangegeven. Het verschil tussen het werkelijke rendement en het rendement dat hoort bij zijn bèta.

Lees verder

© 2008 - 2017 Etsel, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Beleggingsfonds kiezen - TipsBeleggingsfonds kiezen - TipsDe Nederlandse belegger kan kiezen uit duizenden beleggingsfondsen. Door het grote aantal fondsen is het lastig om het j…
Beleggen in vastgoed: risico's en rendementBeleggen in vastgoed: risico's en rendementOnroerend goed heeft vaak nogal een saai imago. Niet veel beleggers hebben dan ook - behalve dan eventueel hun eigen hui…
Wat is actief of passief beleggen?Als je wilt gaan beleggen moet je een keuze maken tussen actief en passief beleggen. Wanneer kies je voor actief belegge…
Beleggen: beleggingsbeleid en -mentaliteitBeleggen: beleggingsbeleid en -mentaliteitHoe dien je aandelen, obligaties en opties eigenlijk te gebruiken? Hieronder vind je enkele richtlijnen. Ik kijk hierbij…
De statistische kant van beleggen: rendement en risicoDe statistische kant van beleggen: rendement en risicoAssetallocatie (invulling van de portefeuille) heeft alles te maken met rendementen en risico's. Aan de hand van het ris…

Reageer op het artikel "Beleggen: risico versus rendement"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Infoteur: Etsel
Laatste update: 14-06-2015
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Beleggen
Special: Beleggen
Schrijf mee!