InfoNu.nl > Financieel > Beleggen > Beleggen: groot grijs gebied bij maken bedrijfsjaarverslag

Beleggen: groot grijs gebied bij maken bedrijfsjaarverslag

Beleggen: groot grijs gebied bij maken bedrijfsjaarverslag Bij het maken van een jaarverslag zal een bedrijf niet altijd haar geheimen prijs willen geven. Ze willen zogenaamde stille reserves kweken. Met name bij de post afschrijvingen wil een bedrijf nogal eens creatief te werk gaan. Bij minder winst hoeft een bedrijf namelijk minder belasting te betalen en minder dividend uit te keren. Een kritische houding ten aanzien van een jaarverslag is dus van belang.

Het jaarverslag

Het jaarverslag is de schriftelijke, door de leiding van de onderneming, afgelegde verantwoording en verstrekte informatie jegens vermogensverschaffers en andere interessenten over het in een bepaalde periode gevoerde beheer. Ook zijn er uiteraard tussentijdse berichten.

Functies van het jaarverslag

  • Het dient als informatiemiddel: voor een grote groep mensen zoals aandeelhouders, personeel, banken, cliënten en leveranciers.
  • Het geeft inzicht in de winstverdeling: verantwoording van de winst van de onderneming en de verdeling van de winst onder de winstgerechtigden, zoals aandeelhouders, tantièmisten en het personeel wordt gepresenteerd.
  • Het geeft een verantwoording van het beleid en de toekomstverwachting.

Het doel van de fundamentele analyse

Met de fundamentele analyse kan je trachten zowel inzicht te verkrijgen in de financiële positie van de onderneming op een bepaald moment als in de toekomstige ontwikkeling van de onderneming.

Kengetallen

Een kengetal is een (absoluut/relatief) getal waarin men de omvang van een bepaald verschijnsel heeft uitgedrukt, zodat die omvang zich in dat getal laat kennen. Men kan hiermee een:
  • verticale analyse maken (positie van een bedrijf op een bepaald moment).
  • horizontale analyse maken (inzicht in de ontwikkeling van een bedrijf in de loop van de tijd).
  • diagonale analyse maken (kengetallen van een bedrijf vergelijken met de kengetallen van andere, soortgelijke, bedrijven).

Het meeste inzicht krijg je door deze drie analyses te combineren. Bij het analyseren zijn twee restricties:
  • Het karakter van de jaarrekening brengt met zich mee dat de analyse primair op het financieel-economische aspect van de onderneming gericht is.
  • De jaarrekening is in hoofdzaak retrospectief van aard.

De verticale analyse geeft dus een beperkte inzicht in het toekomstige koersverloop.

Bedrijven geven vaak niet alle geheimen prijs

Het komt nogal eens voor dat een bedrijf liever niet al haar geheimen prijs wil geven. Gezien de grote groepen mensen die belangstelling hebben voor de cijfers kan voor een onderneming belangrijk zijn zogenaamde stille reserves te kweken. Zij kan dit bewerkstelligen door onduidelijk te zijn over de gemaakte winst en de gemaakte kosten.

Met name in de post afschrijvingen kan een bedrijf zeer creatief te werk gaan. De afschrijvingen die een bedrijf doet, verminderen de waarde van haar bezittingen en zodoende ook het winstsaldo. Wanneer een bedrijf minder winst maakt, behoeft zij dus ook minder belasting te betalen en minder dividend uit te keren. De tellingen van de balans en de boekhouding moet uiteraard wel in orde zijn anders is er sprake van fraude. Tevens moeten de jaarverslagen van aan de Amsterdamse Effectenbeurs genoteerde ondernemingen voorzien zijn van een goedkeurende accountantsverklaring.

Het grijze gebied is echter zeer groot. Een bedrijf kan dus makkelijk manipuleren. Een kritische houding ten op zichtte van het jaarverslag is dus van belang.

Lees verder

© 2007 - 2017 Etsel, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Fundamentele analyseHet selecteren van aandelen kan op verschillende manieren. Een manier om aandelen te selecteren is het maken van een fun…
Beleggen: technische analyse beter dan fundamentele analyse?Beleggen: technische analyse beter dan fundamentele analyse?In tegenstelling tot de technische analyse bestudeert de fundamentele analyse juist de economische krachten van vraag en…
Beleggen: is kritiek op de technische analyse terecht?Beleggen: is kritiek op de technische analyse terecht?Er zijn een tweetal kritieken te horen bij de technische analyse methode: het fenomeen van self fulfilling prophecy en h…
Analyse van de jaarrekeningDe belangrijkste vraag die je bij de analyse van de jaarrekening kan stellen is: wordt er winst gemaakt en hoe hoog is d…
Beleggen: basisgrafieken voor de technische analyseBeleggen: basisgrafieken voor de technische analyseDe technische analyse maakt gebruik van grafieken om het koersverloop van aandelen weer te geven. Het voordeel van grafi…
Bronnen en referenties

Reageer op het artikel "Beleggen: groot grijs gebied bij maken bedrijfsjaarverslag"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Infoteur: Etsel
Laatste update: 15-06-2015
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Beleggen
Special: Beleggen
Bronnen en referenties: 1
Schrijf mee!