InfoNu.nl > Financieel > Belasting > Belasting: Pagina 5
Artikelen 41 - 50 in de rubriek Belasting

Belasting (Financieel)

Zelfstandigenaftrek en startersaftrek 2016, 2017 en 2018

Zelfstandigenaftrek en startersaftrek 2016, 2017 en 2018

De zelfstandigenaftrek is één van de fiscale faciliteiten waar ondernemers aanspraak op kunnen maken om hun belastingdruk te verzachten. In 2016 bedraagt deze aftrek € 7.280, net als in 2017 en waarsc… Bl86g, 06-10-2016
Innovatiebox: voorwaarden en voorbeeld voor 2016 en 2017

Innovatiebox: voorwaarden en voorbeeld voor 2016 en 2017

De innovatiebox is in 2007, toen nog onder de naam 'octrooibox', aan de Nederlandse vennootschapsbelasting toegevoegd om zo R&D-werkzaamheden fiscaal te stimuleren. Dankzij de innovatiebox zijn inkoms… Bl86g, 06-10-2016
Deelnemerschapslening, bodemlozeputlening en schijnlening

Deelnemerschapslening, bodemlozeputlening en schijnlening

In de vennootschapsbelasting worden eigen vermogen en vreemd vermogen fiscaal zeer verschillend behandeld. Om deze reden is het van belang dat er ook een fiscaal onderscheid wordt gemaakt tussen beide… Bl86g, 06-10-2016
Onzakelijke lening anno 2017: definitie en fiscale gevolgen

Onzakelijke lening anno 2017: definitie en fiscale gevolgen

De onzakelijke lening werd in 2008 in het fiscale recht geïntroduceerd door de Hoge Raad. In de standaardarresten van 2011 werden de fiscale gevolgen van de onzakelijke lening (géén aftrek afwaarderin… Bl86g, 06-10-2016
Aftrek studiekosten 2017 en 2018 en scholingsuitgaven

Aftrek studiekosten 2017 en 2018 en scholingsuitgaven

In 2017 kunnen studiekosten en scholingsuitgaven nog fiscaal aftrekbaar zijn, in 2018 niet meer. Stel uw studie dus niet uit, maar haal hem naar voren. Wat zijn de voorwaarden om via deze belastingaft… Zeemeeuw, Studievoorschot, 05-10-2016
Gebruikelijk loon voor DGA’s: hoogte en regels in 2016, 2017

Gebruikelijk loon voor DGA’s: hoogte en regels in 2016, 2017

Een directeurgrootaandeelhouder (DGA) stopt zowel arbeid (als directeur) als kapitaal (als grootaandeelhouder) in zijn BV en krijgt normaliter voor beide een vergoeding. Arbeid wordt echter anders, do… Bl86g, 29-09-2016
Fiscale aftrekpost specifieke zorgkosten 2017

Fiscale aftrekpost specifieke zorgkosten 2017

In 2017 zijn niet alle zorgkosten fiscaal aftrekbaar, welke nog wel en hoe berekent u die aftrek? Voor velen zijn de specifieke zorgkosten een belangrijke aftrekpost bij de aangifte inkomstenbelasting… Zeemeeuw, 29-09-2016
Hoe werkt de aftrek voor specifieke zorgkosten (2016)?

Hoe werkt de aftrek voor specifieke zorgkosten (2016)?

Eén van de meestgebruikte persoonsgebonden aftrekposten zijn de specifieke zorgkosten. Deze aftrekpost zorgt ervoor dat allerlei zorguitgaven aftrekbaar kunnen zijn, uiteenlopend van tandartskosten to… Bl86g, 23-08-2016
Tips voor maximale fiscale aftrek van zorgkosten in 2016

Tips voor maximale fiscale aftrek van zorgkosten in 2016

Specifieke zorgkosten zijn ook in 2016 als persoonsgebonden aftrek in mindering te nemen op het belastbaar inkomen. De regels zijn evenwel complex, waardoor niet iedereen alle fiscale aftrekmogelijkhe… Bl86g, 23-08-2016
Betaal je meer belasting over een tweede baan of bijbaan?

Betaal je meer belasting over een tweede baan of bijbaan?

Als je een tweede baan of bijbaan hebt waarbij je bruto hetzelfde verdient als je primaire andere baan, dan blijkt het netto salaris van je tweede baan of bijbaan meestal toch een heel stuk lager. Ver… Smw101, 22-08-2016