InfoNu.nl > Financieel > Belasting > Belasting: Pagina 3
Artikelen 21 - 30 in de rubriek Belasting

Belasting (Financieel)

Landbouwvrijstelling en landbouwregeling in 2016 & 2017

Landbouwvrijstelling en landbouwregeling in 2016 & 2017

Agrariërs kennen ook in 2016 en 2017 in Nederland enkele bijzondere fiscale regelingen, waaronder de landbouwvrijstelling (inkomstenbelasting) en de landbouwregeling (btw). Eerstgenoemde regeling stel… Bl86g, 09-01-2017
Verliesverrekening in de Vpb: fiscale regels in 2016 & 2017

Verliesverrekening in de Vpb: fiscale regels in 2016 & 2017

Menig BV behaalt niet elk jaar een winst, maar soms ook een verlies. In dit geval mag dit verlies verrekend worden met de winst die de BV in het voorgaande jaar heeft behaald (achterwaartse verliesver… Bl86g, 09-01-2017
Belastingvrij inkomen in 2016 & 2017: zzp versus werknemer

Belastingvrij inkomen in 2016 & 2017: zzp versus werknemer

Wie weinig verdient, is niet altijd over zijn of haar kleine inkomen belasting verschuldigd. Vanaf 2001 kent Nederland namelijk zogeheten heffingskortingen die elke Nederlander op zijn te betalen bela… Bl86g, 09-01-2017
Urencriterium in 2016 & 2017: voorwaarden en regels

Urencriterium in 2016 & 2017: voorwaarden en regels

In Nederland bestaan uiteenlopende fiscale faciliteiten waarmee ondernemers belastingkortingen kunnen realiseren, waaronder met name de zelfstandigenaftrek. De overheid wil echter dat alleen 'echte' o… Bl86g, 09-01-2017
Fiscale ondernemersfaciliteiten in 2016 & 2017

Fiscale ondernemersfaciliteiten in 2016 & 2017

Ook in 2016 en 2017 zijn er volop fiscale faciliteiten waar een ondernemer gebruik van kan maken om minder belasting te betalen. De twee bekendste fiscale ondernemersfaciliteiten zijn de zelfstandigen… Bl86g, 09-01-2017
Verliesverrekening voor inkomstenbelasting (IB), 2016 & 2017

Verliesverrekening voor inkomstenbelasting (IB), 2016 & 2017

Het kan zijn dat iemand in een bepaald jaar een negatief inkomen uit werk en woning (box 1 van de inkomstenbelasting (IB)) realiseert. Dit kan zich niet alleen voordoen bij ondernemers die in een jaar… Bl86g, 09-01-2017
Willekeurige afschrijving starters: regels in 2016 & 2017

Willekeurige afschrijving starters: regels in 2016 & 2017

Willekeurig afschrijven maakt het voor startende ondernemers mogelijk om de te betalen belasting in de eerste ondernemingsjaren te drukken. Op deze manier kan een liquiditeitsvoordeel en rentevoordeel… Bl86g, 09-01-2017
Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) in 2016 & 2017

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) in 2016 & 2017

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) maakt het voor ondernemers mogelijk om hun belastbare winst met een bepaald bedrag te verlagen wanneer zij investeren in bedrijfsmiddelen en kiezen voor to… Bl86g, 09-01-2017
Herinvesteringsreserve: voorwaarden & voorbeeld, 2016 & 2017

Herinvesteringsreserve: voorwaarden & voorbeeld, 2016 & 2017

De herinvesteringsreserve (HIR) maakt het voor ondernemers (zowel eenmanszaken, personenvennootschappen als BV's) eenvoudiger om nieuwe investeringen in bedrijfsmiddelen te financieren. De HIR maakt h… Bl86g, 05-01-2017
Stakingsaftrek: voorwaarden en hoogte in 2016 en 2017

Stakingsaftrek: voorwaarden en hoogte in 2016 en 2017

Wanneer een ondernemer niet langer winst uit onderneming geniet (omdat hij zijn onderneming aan een ander overdraagt of geheel beëindigt omdat hij met pensioen gaat, is overleden, in loondienst gaat w… Bl86g, 05-01-2017