InfoNu.nl > Financieel > Belasting > Aftrek studiekosten 2012 & 2013 & 2014 en 2015

Aftrek studiekosten 2012 & 2013 & 2014 en 2015

Aftrek studiekosten 2012 & 2013 & 2014 en 2015 De regels voor de fiscale aftrek van studiekosten 2012 zijn vrijwel gelijk aan die voor de aftrek studiekosten 2011. Er gelden voor de inkomstenbelasting vergelijkbare voorwaarden waarvan de belangrijkste is dat de studie gericht moet zijn op uw beroep. De fiscale aftrek voor deze scholingsuitgaven verandert wel grondig in 2013, 2014 en verdwijnt voor een deel in 2015. De drempel voor deze fiscale aftrekpost wordt in 2013, 2014 en 2015 verlaagd naar 250 euro, de normbedragensystematiek vervalt voor wie studiefinanciering heeft en de pc is niet meer fiscaal aftrekbaar. In veel gevallen minder aftrek van studiekosten dus voor lesgeld en studieboeken. Zie hier welke studiekosten nog in 2012, 2013, 2014 en 2015 aftrekbaar zijn, wat uw recht is en hoe u die fiscale aftrek berekent. Voor scholieren bestaat de WTOS.

Inhoud


Voorwaarden voor de aftrek studiekosten 2012

De belangrijkste voorwaarden voor fiscale aftrek studiekosten en scholingsuitgaven op een rij:
 • Uw studiekosten of scholingsuitgaven zijn hoger dan de drempel van 500 euro. In dat geval is het meerdere, voor zover niet door anderen vergoed, aftrekbaar van uw inkomen;
 • Het mag niet gaan om een hobby maar de uitgaven moet zijn voor een opleiding of studie die gericht is op uw beroep. Dat kan ook uw toekomstig beroep zijn;
 • Het gaat om uw eigen kosten voor de studie of de studie van uw partner en bijvoorbeeld niet van uw kind;
 • Het moet gaan om een leertraject, zeg maar kennis onder begeleiding of toezicht;
 • De maximale aftrek bedraagt € 15.000 per persoon;
 • Een vergoeding door uw werkgever of een fonds moet u in mindering brengen;
 • Als u studeert met uw partner geldt voor beiden de drempel van 500 euro. U kunt de uitgaven dus niet zo maar optellen.

Welke studiekosten mag ik aftrekken in 2012 en 2013?

U mag in 2012 als studiekosten aftrekken:
 • Het betaalde lesgeld, collegegeld of indien van toepassing het instellingscollegegeld;
 • De kosten voor boeken en vakliteratuur;
 • Goederen voor die u voor uw studie hebt gekocht en die wat langer meegaan, zoals een computer of laptop.

U mag in 2013 en 2014 alleen als studiekosten aftrekken de verplicht gestelde en de noodzakelijke kosten van de opleiding en studie.

Niet aftrekbaar als studiekosten of scholingsuitgaven zijn dus uw reiskosten. Voor de pc en andere duurzame goederen geldt bovendien dat u drie jaren achter elkaar 30% mag aftrekken. Dus 10% niet. Bovendien moet de pc wel aantoonbaar gebruikt worden voor de studie:

niet aftrekbare studiekosten in 2012 en 2013:
 • Reiskosten en kosten van levensonderhoud;
 • Rente op studieschulden;
 • Verblijfskosten, studiereizen of excursies;
 • Kosten studieruimte.

Maximum fiscale aftrek studiekosten

Normaliter geldt 15.000 euro als bovengrens, maar er zijn uitzonderingen:
 • In het jaar waarin de prestatiebeurs niet wordt omgezet in een gift kan de aftrek hoger zijn;
 • In de standaardstudieperiode kan de aftrek hoger zijn. Dat is maximaal 16 kwartalen waarin u hoofdzakelijk studeerde, waardoor u geen volledige baan kon hebben.

Ik heb studiefinanciering

Als u in 2012 studiefinanciering hebt of daar recht op hebt, wordt met uitzondering van de duurzame aankopen zoals een computer, niet gekeken naar de werkelijke uitgaven alleen, maar ook naar de normkosten die gelden voor het wetenschappelijk onderwijs dan wel het mbo:
 • Als de studiekosten meer zijn dan tweemaal de normbedragen dan mag u de studiekosten minus eenmaal de normbedragen en minus de toegekende prestatiebeurs als aftrekpost opvoeren. Dit minus de drempel;
 • Als het normbedrag hoger is dan de prestatiebeurs dan mag u het normbedrag minus de prestatiebeurs aftrekken.

Normbedragensystematiek 2013 en 2014, overgangsrecht

In 2013 vervalt deze normbedragensystematiek voor wie studiefinanciering ontvangt en zijn de werkelijke kosten zoals hierboven aangeven, aftrekbaar. Een belangrijke vereenvoudiging dus. Er is wel een overgangsrecht waarbij het normkostensysteem nog wel geldt voor het deel 2012-2013 als:
 • U al in 2012 recht had op studiefinanciering.
 • U in 2012 een studie volgde, maar geen dure studie (duur is voor de Belastingdienst minimaal tweemaal het normkostenbedrag). De normkostenbedragen zijn voor het studiejaar 2012-2013 voor het mbo € 139,75 per maand en hbo en wo € 206,58 per maand

Normbedragen en studiefinanciering 2012, 2013, 2014

Voor de normbedragen en studiefinanciering tot en met 2014 verwijs ik u naar de artikelen:

Normbedragen studiefinanciering mbo, hbo en wo, 2012
periodeMBO
1 januari 2012 tot en met 31 juli 2012137,91 euro per maand
1 augustus 2012 tot en met 31 december 2012139,75 euro per maand
periodeHBO en WO
1 januari 2012 tot en met 31 juli 2012201,75 euro per maand
1 augustus 2012 tot en met 31 december 2012206,58 euro per maand

Lesgeld mbo 2011-2013
jaarbedragen per jaar
Studiejaar 2011-20121.043 euro
Studiejaar 2012-20131.065 euro
Studiejaar 2013-20141.090 euro

Lesgeld, collegegegeld hbo en universiteit 2011-2013
jaarbedragen per jaar
Studiejaar 2011-20121.713 euro
Studiejaar 2012-20131.771 euro
Studiejaar 2013-20141.835 euro

Checklist aftrek studiekosten

Wat u als checklist in 2012 - 2014 nodig hebt:
 • Is studie gericht op uw loopbaan?
 • Wat kost uw computer en gebruikt u die volledig voor uw studie?
 • Hebt u studiefinanciering, bereken dan de herrekende kosten en vergelijk ze met de normbedragen;
 • Een taalstudie Nederlands is, als u een buitenlander bent, alleen aftrekbaar indien bedoeld voor een verdere studie en of noodzakelijk is voor een vakopleiding.

Drempel aftrek studiekosten 2013, wat is aftrekbaar in 2013 en 2014?

In 2013 vervalt de normkostensystematiek wat inhoudt dat wie voor het eerst een prestatiebeurs ontvangt in 2013, als aftrek heeft de verplichte studiekosten minus drempel minus studiefinanciering. Dat kan pas veranderen zodra de beurs uit een eerder jaar in 2013 definitief niet is omgezet in een gift. Een verschil is ook dat de drempel 250 euro wordt in 2013, waardoor u eerder voor de aftrek scholingsuitgaven in aanmerking kunt komen. Studenten gaan in het studiejaar 2015-2016 te maken krijgen met een sociaal leenstelsel (is een jaar uitgesteld voor bachelors), wat vooral meer lenen zal betekenen en minder aftrek van studiekosten. In 2013 en 2014 zijn nog als verplichte scholingsuitgaven aftrekbaar (dit minus uw recht op studiefinanciering):
 • Lesgeld, cursusgeld, collegegeld, examengeld;
 • Promotiekosten. Dat wil zeggen de kosten van publicatie van het proefschrift, de kosten van de voorgeschreven kleding voor de promovendus en de paranimfen bij de promotieplechtigheid;
 • Door de onderwijsinstelling verplicht gestelde leermiddelen en beschermingsmiddelen. Hiertoe behoren bijvoorbeeld de boeken, readers, cd-roms en software, een kappersschaar, een hamer, schildersbenodigdheden. Computerapparatuur, tablet, notebook en bijbehorende randapparatuur worden niet langer tot de aftrekbare leermiddelen gerekend.
 • Beschermingsmiddelen die verplicht zijn bij de opleiding. Denk aan verplichte handschoenen, een veiligheidsbril, de noodzakelijke gehoorbescherming, schoenen met stalen neuzen. Of een een helm, een kappersschort, een stofjas.

Fiscale aftrek studiekosten 2015

In 2015 verandert voor nieuwe studenten het stelsel van studiefinanciering met basisbeurs en lening in een sociaal leenstelsel. Dat heeft gevolgen voor de aftrek van studiekosten voor de inkomstenbelasting. Wie recht heeft op studiefinanciering en onder het nieuwe leenstelsel valt, zal geen aftrek van studiekosten hebben. Wie geen recht heeft op de reguliere studiefinanciering volgens het leenstelsel met studievoorschot, ook deeltijdstudenten dus, behoudt zijn fiscale aftrek van studiekosten in 2015.

Lees verder

© 2012 - 2015 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde links
Welke lening voor mij?.
Gerelateerde artikelen
Aftrekposten ondernemers 2011 & 2012Aftrekposten ondernemers 2011 & 2012Er zijn veel kosten die een ondernemer in mindering mag brengen op het belastbaar inkomen. Wat zijn de belangrijkste aft…
Studiekosten - welke studiekosten 2011 fiscaal aftrekbaarStudiekosten - welke studiekosten 2011 fiscaal aftrekbaarStuderen is duur en niet elke opleiding komt in aanmerking voor studiefinanciering. Welke aftrek van studiekosten is er…
Aftrekposten belastingaangifte 2011Aftrekposten belastingaangifte 2011In dit artikel: de aftrekposten voor de belastingaangifte in 2011. Wat is er veranderd ten opzichte van 2010?
Wat zijn aftrekposten?Wat zijn aftrekposten?De jaarlijkse belastingaangifte is een hele klus, omdat de fiscale regeling omtrent aftrekposten regelmaitg verandert. A…
Leren en studeren wordt (fiscaal) beloondLeren en studeren wordt (fiscaal) beloondStudiekosten en andere scholingsuitgaven worden nog te weinig met de fiscus afgerekend. De belastingdienst wil meer en b…

Reageer op het artikel "Aftrek studiekosten 2012 & 2013 & 2014 en 2015"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Reacties

Marianne, 29-03-2015 10:40 #273
Nog niet helemaal duidelijk voor mij, maar:
Zijn vooruitbetaalde studiekosten aftrekbaar in het jaar van betaling als je studiefinanciering ( basisbeurs) ontvangt. Aanvang studie september 2014 Reactie infoteur, 29-03-2015
Beste Marianne,
Als u studiefinanciering ontvangt zijn vooruitbetaalde studiekosten alleen aftrekbaar als u die saldeert met de nog te ontvangen studiebeurs voor dezelfde periode.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Stephanie Akkermans, 26-03-2015 13:13 #272
Beste Redactie,

In 2014 heb ik de eerste drie maanden nog gewerkt, daarna is contract beëindig, daarna recht op 3 maanden uitkering. Vervolgens ben ik een opleiding gaan volgen, kosten 3000 euro. Nu is mijn inschatting dat ik nauwelijks tot niets terugkrijg van de belastingdienst, omdat ik slechts een paar maanden heb gewerkt. Klopt deze veronderstelling? Reactie infoteur, 26-03-2015
Beste Stephanie Akkermans,
Hoeveel u terugkrijgt hangt af van uw inkomen, u kunt immers niet meer belasting terugkrijgen dan u betaald hebt. In een dergelijk geval ontstaat er een post restant persoonsgebonden aftrek die volgend jaar weer kan worden opgevoerd:

http://financieel.infonu.nl/belasting/65842-persoonsgebonden-aftrek-inkomstenbelasting-verrekenen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Atina, 25-03-2015 20:04 #271
Beste Infoteur/ Zeemeeuw,

Komend jaar ga ik een bbl-opleiding doen die het UWV voor mij gaat betalen.
Nu heb ik echter gehoord dat je dit dan toch mag opgeven bij de belastingaangifte.
Klopt dit of is dit niet toegestaan?

Met viendelijke groeten,
Atina Reactie infoteur, 25-03-2015
Beste Atina,
Als het UWV alles betaalt, hebt u geen aftrek. Als u een deel zelf moet betalen, is dat fiscaal aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jeanet, 24-03-2015 17:16 #270
Beste infoteur / zeemeeuw,

In 2013 was ik gestart met een HBO-studie voor mijn werk. In 2014 ben ik hiermee gestopt. Kan ik de in 2014 gemaakte studiekosten, gewoon aftrekken ondanks dat ik de studie niet heb afgemaakt?
Over 2013 heb ik teruggaaf gehad, moet ik deze kosten terug betalen?
En van mijn werkgever had ik in 2013 voor 1250,00 euro aan studiefinanciering gekregen maar deze heb ik terug moeten betalen in 2014. Is dit aftrekbaar?

Alvast heel hartelijk dank voor uw antwoord!
Met vriendelijke groet,
Jeanet Reactie infoteur, 25-03-2015
Beste Jeanet,
U hebt ook in 2014 aftrek en hoeft 2013 niet terug te betalen. Ook het bedrag dat u terug hebt betaald aan de werkgever is, als dit geld gebruikt is voor de studiekosten, aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kl, 24-03-2015 15:14 #269
Hallo,

Nu heb ik met een bijbaan 2500 euro verdiend en geeft men aan dat de loonheffing 72 euro is. Dit is het bedrag dat ik terug krijg. Ik wil graag mijn studiekosten van 1900 euro af trekken; het bedrag blijft 72 euro. Het maakt niet uit wat ik invul bij de studiekosten, het blijft het zelfde bedrag.

Hoe komt het dat ik niks terug krijg van mijn studie, terwijl ik geen studiefinanciering krijg?

gr Reactie infoteur, 24-03-2015
Beste Kl,
Dat komt doordat het inkomen laag is. U kunt namelijk niet meer belasting terugkrijgen in een jaar dan u betaald hebt. Wat niet van de aftrekpost terugbetaald kan worden via de belasting, kan volgend jaar weer worden opgevoerd bij de aangifte inkomstenbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mk, 23-03-2015 20:07 #268
Is een studiereis HBO ook aftrekbaar? Reactie infoteur, 24-03-2015
Beste Mk,
Voor een particulier zijn de reiskosten niet als studiekosten aftrekbaar. Voor een ondernemer wel, maar dan als zakelijke kosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joska, 23-03-2015 18:24 #267
Ik heb sinds ik studeer mijn ouders elke maand geld betaald voor mijn studie. Zij hebben mijn collegegeld en mijn studie boeken en dergelijke betaald. Wat kan ik wel terugvragen en wat niet? En onder welk kopje in het aangifte scherm moet ik dit terugvragen? Want indirect heb ik het voor een deel betaald, maar goed.
Groetjes Reactie infoteur, 24-03-2015
Beste Joska,
U mag zelf de aantoonbaar door u betaalde studiekosten aftrekken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rj, 23-03-2015 08:20 #266
Ik heb voor mijn MBO studie een macbook en adobe pakket moeten aanschaffen twv. 2500,- nu kreeg ik te horen dat ik dit terug kan krijgen klopt dat? Ik heb stufi en werk niet naast school. Of is dit weer iets aders? Reactie infoteur, 23-03-2015
Beste Rj,
De software kan nog aftrekbaar zijn, maar de hardware is dat niet meer.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Isabel, 17-03-2015 21:21 #265
Ik zit op dit moment in de ww waarin ik 1347 euro NETTO per 4 weken over hou. Ik overweeg een omscholing HBO te gaan doen die mij 3 jaar lang per jaar 2700 euro kost. Iemand heeft mij verteld dat vanuit de ww studiekosten niet aftrekbaar zijn. Is dit correct? Reactie infoteur, 18-03-2015
Beste Isabel,
Dat is niet correct. Ook als u WW hebt, zijn studiekosten aftrekbaar. Let er wel op dat het UWV eist dat u actief naar werk zoekt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Valentijn, 17-03-2015 19:08 #264
Ik had vorig jaar een bijbaan (verdiende hier €1350 mee), daarnaast ontving ik van oktober t/m december €300 aan studiefinanciering. Mijn collegegeld bedroeg €1906,- en aan andere kosten i.v.m. mijn studie was ik nog €350,- kwijt. Als ik mijn aangifteformulier invul, zie ik onderaan de streep €0,- staan. Hoe kan dit? Reactie infoteur, 18-03-2015
Beste Valentijn,
Zie #263.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Valentijn, 17-03-2015 11:21 #263
Ik had vorig jaar een bijbaan (verdiende hier €1350 mee), daarnaast ontving ik van oktober t/m december €300 aan studiefinanciering. Mijn collegegeld bedroeg €1906,- en aan andere kosten i.v.m. mijn studie was ik nog €350,- kwijt. Als ik mijn aangifteformulier invul, zie ik onderaan de streep €0,- staan. Hoe kan dit? Reactie infoteur, 17-03-2015
Beste Valentijn,
Het inkomen is te laag om naast de algemene heffingskorting ook de aftrek studiekosten uit te betalen. Zo ontstaat een post restant persoonsgebonden aftrek die volgend jaar weer als aftrek mag worden opgevoerd. Dat kan zo vele jaren worden herhaald:

http://financieel.infonu.nl/belasting/65842-persoonsgebonden-aftrek-inkomstenbelasting-verrekenen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

K., 17-03-2015 11:12 #262
Ik werk nu voor zes maanden fulltime om mijn pre-master te betalen, instellingstarief €3000. Mijn salaris wordt wekelijks via het uitzendbureau betaald en bedraagt €400 netto. Kan ik de studiekosten opvoeren en waar moet ik rekening mee houden i.v.m mijn salaris (belastingschijf)? Reactie infoteur, 17-03-2015
Beste K,
Ja je kunt de aftrek studiekosten opvoeren. Wat door een te laag niet inkomen niet kan worden uitbetaald dit jaar, schuift als restant persoonsgebonden aftrek door naar volgend jaar. Dat restant neem je dan volgend jaar nogmaals in je belastingaangifte mee:

http://financieel.infonu.nl/belasting/65842-persoonsgebonden-aftrek-inkomstenbelasting-verrekenen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

O. Lemmens, 14-03-2015 14:54 #261
Dit jaar gaat mijn dochter een MBO opleiding volgen.
Omdat zij dan pas 16 is ontvangt zij geen ov.
Omdat de school niet in de buurt is, zijn de reiskosten ongeveer € 150 per maand.
Voor de opleiding is speciale kleding nodig, deze is verbonden aan diverse voorwaarden. (€ 600,-)
Uiteraard dienen ook schoolboeken en licenties aangeschaft te worden. (€ 500,-)
Welke kosten zijn hiervan aftrekbaar? Reactie infoteur, 15-03-2015
Beste O. Lemmens,
De studiekosten (opleiding, kleding, licenties) zijn aftrekbaar, niet de vervoerskosten. Het zijn persoonsgebonden kosten die alleen aftrekbaar zijn bij haar (niet bij u) en onder de voorwaarde dat ze die kosten betaalt (bijvoorbeeld door bij u geld te lenen).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

W. Oosterhoff, 11-03-2015 12:46 #260
Ik heb vorig jaar mijn HBO diploma gehaald in deeltijd. Heb in 2013 betaald voor het studiejaar 2013/2014. Ik ontvang geen studiefinanciering en heb in 2013 geen studiekosten opgegeven. Kan ik bij mijn aangifte van 2014 het deel van het collegegeld van 2014 opgeven? Of mag je alleen kosten die ook daadwerkelijk in 2014 betaald zijn opgeven? Reactie infoteur, 12-03-2015
Beste W. Oosterhoff,
Aftrekbaar zijn inderdaad de kosten die werkelijk in een jaar betaald zijn. U kunt voor 2013 nog om een correctie vragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Verena, 10-03-2015 19:11 #259
Ik ben 17 en doe een MBO opleiding, woon thuis en krijg geen studiekostenfinanciering o.i.d., de kosten van mijn boeken e.d. zijn dan wel betaald door mijn ouders, maar kan ik die op mijn aangifte aftrekken? Reactie infoteur, 11-03-2015
Beste Verena,
Om studiekosten te kunnen aftrekken moet je die zelf betaald hebben.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ellen, 10-03-2015 16:39 #258
Beste infoteur

Als volwassene vorm ik met mijn fiscale partner een tweepersoonshuishouden. Ik volg een vierjarige opleiding waarvan ik elk jaar de kosten opvoer. tot mijn schrik zie ik bij de uitkomst dat ik veel minder terug ontvang dan overige jaren terwijl er niets is veranderd in mijn of mijn partners situatie. Beiden zijn in loondienst. Wel zie ik dat er ook een bedrag bij mijn fiscale partner staat vermeld als zijnde teruggave op mijn berekening opgave. Ik snap er niets van. Zijn er dingen veranderd als het gaat om teruggave? Reactie infoteur, 11-03-2015
Beste Ellen,
Als u geen studiefinanciering ontvangt, is er in de systematiek van de aftrek studiekosten niets veranderd. Wel krijgen mensen met een hoger inkomen door de nivellering minder algemene heffingskorting dan voorheen:

http://financieel.infonu.nl/belasting/105964-algemene-heffingskorting-2014-omhoog.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tim, 09-03-2015 16:36 #257
Ik vind het antwoord op mijn vraag hieronder in de vragen en reacties maar half terug, dus nog 1 keer:

Als ik in september in 1 keer 1906 euro collegegeld heb betaald, mag ik dit gehele bedrag dan aftrekken in 2014? Of moet ik het alsnog verrekenen als 4/10e deel in 2014 meenemen, en 6/10 in 2015? Ik had dit jaar geen recht meer op studiefinanciering. Dank. Reactie infoteur, 10-03-2015
Beste Tim,
Als u geen recht hebt op studiefinanciering, mogen ook de in 2014 vooruitbetaalde studiekosten in 2014 worden afgetrokken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Isabel, 08-03-2015 20:54 #256
Ik ben net bezig met een invullen van de aangifte voor 2015. Momenteel ontvang ik de aanvullende en prestatie beurs (wordt waarschijnlijk als een gift omgezet), verder heb ik een bijbaan. Mijn vraag is of ik het collegegeld, studieboeken ezv kan aangeven als aftrekposten? Als ja, hoe moet ik het berekenen, helaas vindt ik niet de juiste info op de websites. Alvast bedankt, Isabel Reactie infoteur, 09-03-2015
Beste Isabel,
U neemt voor 2014 de verplichte studiekosten (collegegeld, boeken, readers) die u betaalt minus de prestatiebeurs minus 250 euro.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nicole, 08-03-2015 14:11 #255
Goedemiddag,
In 2015 zal ik een NLP opleiding volgen in Engeland. De helft heb ik in 2014 al betaald en de andere helft betaal ik in april.
Mijn vragen:
- is deze buitenlandse opleiding/ training fiscaal aftrekbaar?
- in welk jaar is het eventueel aftrekbaar? mag het geheel over 2015 afgetrokken worden of een deel 2014 en het andere deel 2015?
Alvast dank,
Nicole Reactie infoteur, 08-03-2015
Beste Nicole,
Als de training ten goede komt aan uw loopbaan kan deze aftrekbaar zijn. Kan, omdat het niet echt een studie is. Wat u in 2014 betaalt (minus 250 euro) kan dan aftrekbaar zijn in 2014.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 05-03-2015 18:28 #254
Goedenavond,
Als HBO-student moet ik voor 2014-2015 een bedrag van 1.906 euro aan lesgeld betalen. Ik ontvang daarbij ook studiefinanciering. Voor boeken heb ik een bedrag van 515,23 al reeds betaald. Ook heb ik een bijbaantje waar ik geld
van terug kan krijgen. Tot hoever kan ik geld terug krijgen qua lesgeld en materiaalkosten(boeken)?
Vriendelijke groeten,
Peter Reactie infoteur, 05-03-2015
Beste Peter,
Hoeveel u terugkrijgt, hangt af van de omvang van de aftrek en de belastingschijf waarin u zit. Aftrekbaar zijn de verplichte studiekosten minus beurs minus 250 euro.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Monique Poland, 05-03-2015 16:34 #253
Ik heb vorig jaar een coaching traject gevolgd bij een loopbaancoach. En deze zelf bekostigd. Kun je dit aftrekken van de belasting? Reactie infoteur, 05-03-2015
Beste Monique Poland,
Wel als sprake is van een leertraject, d.w.z. het verwerven van kennis onder enige loopbaanbegeleiding of toezicht van een derde.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Samantha, 04-03-2015 14:10 #252
Goedemiddag, mijn studiekosten bedroegen vorig jaar in totaal 2976,42 euro (als ik de aftrekpost eraf haal). Dit bedrag wordt nu dus van mijn belastbare inkomen afgehaald, waardoor ik minder belasting hoef te betalen of in mijn geval zelfs geld terug krijg. Hoe kan ik berekenen wat mijn studie mij nu daadwerkelijk heeft gekost? Reactie infoteur, 04-03-2015
Goedemiddag Samantha,
U kunt tot 52% terugkrijgen van uw studiekosten minus de 250 euro. Welk percentage u terugkrijgt hang af van de belastingschijf waarin uw inkomen valt. Bij een inkomen tussen € 19.645 en € 56.131 is het 42%:

http://financieel.infonu.nl/belasting/104699-inkomstenbelasting-2014-belastingtarieven-en-schijven.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mike, 04-03-2015 10:58 #251
Hallo,

Ik ben een HBO student.

Ik volgde in 2014 een studie HBO Rechten via NTI (zonder studiefinanciering), ik ben tussentijds gestopt maar ik moest gewoon het lesgeld betalen tot het einde van 2014.
nadat ik ben gestopt ben ik gelijk verder gegaan met HBO Rechten bij Inholland (met studiefinanciering)

zijn de kosten die ik heb gemaakt bij NTI aftrekbaar? Reactie infoteur, 04-03-2015
Hallo Mike,
Als de studie beroepsgericht is (en dat lijkt me het geval) is het betaalde lesgeld minus drempel fiscaal aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jeroen, 03-03-2015 19:01 #250
Goedenavond,
Ik begrijp de regelgeving niet zo goed. Dus hierbij mijn situatie:

- Ik doe een voltijd WO opleiding
- Ik ontvang studiefinanciering (prestatiebeurs en aanvullend), heb een bijbaantje van max. 4 uur per week en leen bij

Kan ik m'n collegeld en boeken (vooral de laatsten zijn best prijzig in mijn opleiding) fiscaal aftrekken?

BIj voorbaat dank! Reactie infoteur, 04-03-2015
Beste Jeroen,
U mag uw collegegeld plus de verplicht gestelde leermiddelen (verplichte boeken en readers) minus prestatiebeurs minus 250 euro aftrekken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Janet, 03-03-2015 12:54 #249
Sorry, ik ben nogal een leek als het aankomt op aangiftebelasting en stel daarom mijn vraag via deze weg nog even. Mijn situatie is:

- Ik ben hbo'er en betaal mijn studie volledig zelf en in termijnen, ong. 190 euro per maand.
- Ik ontvang een vrij hoge prestatie/aanvullende beurs en leen daarnaast volledig bij (ong. 1012 studiefinanciering per maand).
- Ik woon op mezelf en ontvang huurtoeslag (161 euro) en betaal zelf de huur (505 euro)
- Ik heb een bijbaantje waar ik wekelijks ongeveer 120 euro verdien, dus om en nabij 500 euro per maand.

Kan ik nu wel of niet (een gedeelte van) mijn studiekosten terug betalen, en hoe moet ik het precies uitrekenen? Het drempel verhaal etc snap ik niet helemaal. Nogmaals ik ben echt een leek.

Alvast hartstikke bedankt voor de info! Reactie infoteur, 03-03-2015
Beste Janet,
U neemt uw verplichte studiekosten uit 2014 (voor zover betaald) minus de prestatiebeurs minus de drempel van 250 euro en krijgt zo het bedrag dat fiscaal aftrekbaar kan zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Saskia, 03-03-2015 11:30 #248
Mijn dochter is in september 2014 begonnen met een HBO opleiding. Ze is in oktober 2014 17 geworden. Ze kreeg pas per 1 oktober een OV kaart, Kan ze de eerste maand reiskosten terugkrijgen? € 300,-. Ook de eerste 2 maanden collegegeld en boekengeld 400,-? want ze kreeg pas eind oktober studiefinanciering. Ik kreeg het laatste kwartaal ook geen kinderbijslag en kindgebonden budget meer. Ben alleenstaande moeder dus dat kwam wel hard aan. Kan er überhaupt wat afgetrokken worden van van de studiekosten die ze heeft gemaakt? Reactie infoteur, 03-03-2015
Beste Saskia,
De studiefinanciering wordt altijd achteraf betaald (eind oktober voor de maand oktober) en als er recht is op studiefinanciering vervalt inderdaad de kinderbijslag. Of ze toch voor september nog een studiefinanciering kan ontvangen, hangt af van het moment van aanvraag en de afhandeling door DUO. Hierover kunt u het beste contact opnemen met DUO zelf.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tiny Bouman, 03-03-2015 10:41 #247
Mijn zoon volgt een HBO opleiding Bouwkunde. Omdat hij vertraging heeft opgelopen ontvangt hij vanaf 1 april 2014 geen studiefinanciering meer. Hij is geen lening aangegaan. Hij betaald dus nu zelf zijn studie/collegegeld en boeken. Hij heeft een bijbaantje in het weekend en woont nog thuis. Het was zo dat je dan een aftrek per kwartaal had. Maar ik kan dat nu niet meer terugvinden. Welke studiekosten kan ik dan ik aftrek brengen in zijn aangifte 2014? Reactie infoteur, 03-03-2015
Beste Tiny Bouman,
U kunt zijn studiekosten niet aftrekken, hij eventueel wel. De aftrek levensonderhoud kind 2014 is mogelijk als er geen recht meer is op studiefinanciering en uw zoon jonger is dan 21 jaar:

http://financieel.infonu.nl/geld/107385-aftrekpost-kosten-levensonderhoud-kind-2014.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rebecca, 03-03-2015 10:35 #246
Hoe zit het met degene die studiefinanciering ontvangen, maar niet volgens het sociale leenstelsel? Het sociale leenstelsel geld alleen voor het HBO, dus hoe zit het met de studenten die naar het MBO gaan? Hebben zij dan wel recht op aftrek van de studiekosten? Reactie infoteur, 03-03-2015
Beste Rebecca,
Dan zijn de verplichte studiekosten minus beurs fiscaal aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marleen, 02-03-2015 18:36 #245
Ik ben 80-100% afgekeurd maar ik zie zelf wel weer mogelijkheden om op termijn wat uren te kunnen werken. Daartoe ben ik in augustus 2014 een opleiding via het NHA gaan volgen (18 maanden cursus NIMA-A). De factuur voor het totale cursusgeld heb ik augustus, bij aanvan van de cursus ontvangen. Maar omdat ik een laag inkomen heb, was ik genoodzaakt om het cursusgeld in termijnen te betalen. Nu las ik dat je alleen de werkelijk betaalde studiekosten in een jaar mag opgeven voor de aftrek inkomstenbelasting. Daardoor zou ik voor dit jaar niet aan de drempelwaarde komen voor de aftrek. Maar volgend jaar ook niet! Dan word je toch extra benadeeld?

Vraag is:
- Geldt de factuur als bewijs van betaalde kosten (in dit geval zou ik wel de drempelwaarde behalen)
- Zo nee, is er dan nog een mogelijkheid om de termijnen bij elkaar op te tellen en als aftrekpost op te geven voor of het jaar 2014, of voor het jaar 2015 (in dat geval zou ik dus ook de drempelwaarde behalen)
- Of heb ik gewoon vette pech?

Hartelijke groet, Marleen Reactie infoteur, 03-03-2015
Beste Marleen,
Wat voor de Belastingdienst telt, is wat u in een belastingjaar betaald hebt en eventueel vooruit hebt betaald. In uw geval hebt u helaas tweemaal met een drempel te maken, wat inderdaad nadelig is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jos, 02-03-2015 10:29 #244
Ik heb in september 1906 euro collegegeld betaald voor het studiejaar 2014/2015. Hoe mag ik deze studiekosten in aftrek brengen? 8/12 van (1835)het collegegeld 2013/2014 en 4/12 van (1906) het collegegeld 2014/2015? Reactie infoteur, 02-03-2015
Beste Jos,
Als u studiefinanciering ontvangt is dat 8/12 en 4/12, anders 100% (minus drempel).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gerdie, 28-02-2015 12:41 #243
Mijn zoon heeft een wajonguitkering en heeft om zijn mogelijkheden op de arbeidsmarkt te vergroten in 2014 drie cursussen gevolgd (350 euro per cursus). Kan hij deze studiekosten deels via de belasting terugkrijgen? Reactie infoteur, 28-02-2015
Beste Gerdie,
Ja die studiekosten minus drempel (250 euro) zijn fiscaal aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 26-02-2015 10:50 #242
Beste dame, heer,

In september 2014 ben ik begonnen met een eenjarige postmaster aan de universiteit, om mijn eerstegraads bevoegdheid als docent te halen. Deze opleiding rond ik in augustus 2015 af. Ik betaal de studie volledig zelf, ik heb in 2014 8 maanden WW ontvangen een fiscaal partner met een inkomen. Ik verwacht per augustus 2015 weer een baan te hebben. Kan ik zelf bepalen voor welk kalenderjaar ik de studiekosten aftrek?

Dank en groet Reactie infoteur, 26-02-2015
Beste Peter,
De studiekosten zijn aftrekbaar in het jaar waarin de kosten gemaakt worden en als ze niet via een aftrekpost volledig te gelde kunnen worden gemaakt, schuift de restpost uit jaar X door naar jaar X+1 als rest persoonsgebonden aftrek:

http://financieel.infonu.nl/belasting/65842-persoonsgebonden-aftrek-inkomstenbelasting-verrekenen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kirsten, 17-02-2015 10:00 #241
Mijn zoon (15 jaar) krijgt huiswerkbegeleiding à circa 100 euro per maand. Ik ben zelfstandig ondernemer. Zijn deze kosten aftrekbaar? Dank vast! Reactie infoteur, 18-02-2015
Beste Kirsten,
De kosten van huiswerkbegeleiding zijn niet aftrekbaar. Sommige scholen geven wel een vergoeding.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sonja, 10-02-2015 14:46 #240
Onze dochter van 17 volgt een particuliere MBO-opleiding niveau 4. In augustus 2015 wordt zij pas 18, dus zij krijgt pas per 1 oktober 2015 recht op studiefinanciering. Als zij (zelf) haar studiekosten ( betreffende schooljaar 2015/2016 ) al voor 1 juli 2015 betaalt, mag zij die kosten dan toch nog aftrekken van de belasting? Reactie infoteur, 11-02-2015
Beste Sonja,
Als de studie pas in oktober 2015 begint, heeft het fiscaal geen zin om de studiekosten vooruit te betalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pauline Ellerbrak, 09-02-2015 17:25 #239
Mijn dochter van 16 (wordt dit jaar 17) volgt een particuliere MBO opleiding niveau 4 (zang/dans/theateropleiding). De kosten van de opleiding (3000 euro) en boekengeld (412 euro) hebben wij zelf betaald. Kunnen wij deze bedragen opgeven in onze belastingaangifte?

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,
Pauline Reactie infoteur, 10-02-2015
Beste Pauline Ellerbrak,
Helaas kunt u die kosten niet in uw belastingaangifte aftrekken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Eva, 01-02-2015 18:54 #238
Ik ben in september 2014 begonnen met een universitaire studie. Ik heb geen inkomen, krijg 280 studiefinanciering en leen 500 bij. Ik moet 1900€collegegeld per jaar betalen, ben al 800euro kwijt aan boeken, 50 aan instrumenten en 500 aan mijn laptop. kan ik geld terugvragen? Reactie infoteur, 02-02-2015
Beste Eva,
U hebt recht op de aftrekpost studiekosten die u invult bij de aangifte inkomstenbelasting. Als het inkomen te laag blijkt te zijn om de aftrek aan u te betalen, schuift daarna de aftrek automatisch door naar een volgend jaar:

http://financieel.infonu.nl/belasting/65842-persoonsgebonden-aftrek-inkomstenbelasting-verrekenen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ria, 28-01-2015 17:23 #237
Mijn dochter heeft vandaag te horen gekregen dat zij haar MBL opleiding niet gehaald heeft.
Dat betekend dat ze met een schuld achterblijft?
Is er een mogelijkheid voor haar om enig school/lesgeld terug te krijgen?
En stel dat zij een werkenleren traject ingaat per aug 2015, wat zijn dan de consequenties tov het nog terug krijgen van les/schoolgeld van haar vorige opleiding?
Ze heeft naast de studiefinancering totaal geen inkomsten ernaast, hoe kan ze ooit al dat geld terug betalen? Reactie infoteur, 29-01-2015
Beste Ria,
Als u de opleiding Master in Bedrijfsrecht bedoelt, wordt de beurs pas een gift als de opleiding binnen tien jaar wordt gehaald. Dit geldt ook voor een niveau 3 of 4 opleiding in het mbo. Twee jaar na afloop van de studie wordt bekeken hoeveel terugbetaald kan worden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bastiaans, 28-01-2015 16:50 #236
Ik heb in het studiejaar 2012-2013 een postgraduate studie gevolgd in Belgie. Hierbij geen studiefinanciering ontvangen. Wel lening ontvangen. Deze zal ik terug moeten betalen.
Heb ik recht op aftrekposten voor aangifte bij de belastingdienst en welke?

Bij voorbaat dank Reactie infoteur, 29-01-2015
Beste Bastiaans,
U mag de lening als aftrek opvoeren in box 3 (vermogen). Afhankelijk van het jaar is er wel een drempel van 2900 euro of 3000 euro:

http://financieel.infonu.nl/belasting/134301-vrijstellingen-box-3-vermogen-in-2014-2015-en-2016.html

De verplichte studiekosten kunt u, minus drempel van 250 euro, eveneens aftrekken:

http://financieel.infonu.nl/belasting/89763-aftrek-studiekosten-2012-2013-2014-en-2015.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans, 26-01-2015 09:54 #235
Ik ga in maart 2015 een deeltijdopleiding fysiotherapie starten naast mijn huidige baan, die ik zelf bekostig, ik krijg geen studiefinanciering. Kan ik de studiekosten komende 4 jaar elk jaar aftrekken bij de belasting?

Of is dat ook in dit geval straks niet meer mogelijk door dat nieuwe leenstelsel? Reactie infoteur, 26-01-2015
Beste Hans,
Het is moeilijk om vooruit te lopen op de aftrekposten in de komende jaren, maar in 2015 zijn de kosten minus drempel aftrekbaar als studiekosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jas, 17-01-2015 20:31 #234
Ik volg een HBO studie en betaal 190 euro collegegeld per maand. Daarnaast heb ik een laptop van 350 euro aangeschaft voor mijn studie. Ook ontvang ik studiefinanciering. Hoeveel kan ik aftrekken van mijn inkomstenbelasting? Ik verdien minder dan 19645 euro en betaal dus 36,5 procent belasting. Reactie infoteur, 18-01-2015
Beste Jas,
Om dat te bepalen neem je de verplichte studiekosten minus prestatiebeurs minus 250 euro. De laptop is niet meer aftrekbaar
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tanja, 12-01-2015 23:32 #233
Een vriendin van mij is alleenstaand met 2 kinderen en heeft een bijstandsuitkering (ze komt uit Ethiopië en heeft een verblijfsvergunning), ze wil een mbo opleiding volgen bij NTI of LOI, kan zij dan haar studiekosten aftrekken bij de belastingdienst? Reactie infoteur, 13-01-2015
Beste Tanja,
Ze is dan ook belastingplichtig in Nederland en kan hier haar verplichte studiekosten aftrekken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Frank, 23-12-2014 00:20 #232
Ik volg van januari tot en met juni nog een hbo opleiding. Ik heb hiervoor studiefinanciering 6 maanden lang en betaal per maand collegegeld. Vervolgens wil ik een LOI cursus gaan doen. Moet ik dan het eerste half jaar berekenen voor een studie met stufi en daarna gewoon de kosten - de drempel van 250? En wat als ik de Loi opleiding in de periode van januari tot en met juni een gedeelte wil doen? Reactie infoteur, 23-12-2014
Beste Frank,
Het gaat hier om twee verschillende studies waarbij u voor de ene studie studiefinanciering ontvangt en voor de andere niet. Daardoor is uw aftrek samengesteld en bestaat uit de studiekosten hbo minus studiefinanciering plus kosten LOI minus 250 euro.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Soekhoe, 19-12-2014 02:21 #231
Ik wil een opleiding volgen in 2015 naast mijn partimebaan (42%). Afwijkend van mijn eigen beroep, maar wil geen bemoeienissen van mijn werkgever omdat deze je wel motiveert en tenslotte met een smoes nergens aan meewerkt, ook als het wel raakvlakken zou hebben. Ik kom niet verder dan een dagcursus. Mijn intentie is in dit geval om van administratie een beroep te vinden als interieur tekenaar. Ik heb geen zekerheid of ik hier ook daadwerkelijk een baan in zal vinden. Kan ik dan toch in aanmerking komen voor aftrek studiekosten? Reactie infoteur, 19-12-2014
Beste Soekhoe,
De Belastingdienst kan naar een motivering voor uw studie vragen en als u aannemelijk kunt maken dat u (ook) serieus als interieur tekenaar aan de slag wilt gaan, is de aftrek toegestaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Angela, 15-12-2014 19:24 #230
Goedendag,

Is er een leeftijdsgrens gesteld mbt het fiscaal aftrekken van de studiekosten?

Mvg Angela Reactie infoteur, 16-12-2014
Goedendag Angela,
Neen, de aftrek studiekosten is niet afhankelijk van uw leeftijd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sjoerd, 09-12-2014 19:06 #229
Ik wil volgend jaar een communicatie-opleiding gaan volgen om mijn vaardigheden in mijn werk te verbeteren. Ik heb een inkomen van 33.000 euro bruto. wat is het percentage wat ik terug krijg? Reactie infoteur, 10-12-2014
Beste Sjoerd,
U krijgt hiervan tot 42% terug na aftrek drempel van 250 euro.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bas, 04-12-2014 19:56 #228
Ik heb momenteel nog een studieovereenkomst lopen bij mijn huidige baas. Ik ga binnenkort als het goed is ergens anders aan de slag.
Als de nieuwe werkgever deze kosten niet wil overnemen. Zit er voor mij dan een belastingtechnisch voordeel aan?

Heeft de werkgever er altijd een voordeel van een opleiding belastingtechnisch als deze ook voor mijn vakgebied is? Reactie infoteur, 05-12-2014
Beste Bas,
Als u uw studiekosten moet terug betalen terwijl u wel een studie volgt, kunt u die aftrekken in het jaar van terugbetaling. Een werkgever boekt dit als kosten, waardoor de winst en winstbelasting lager uitvallen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kenza, 02-12-2014 11:07 #227
Ik heb een gelijkwaardige vraag als PB. Ik wil nl in 2015 een docentenopleiding doen als yoga-instructrice. HEt is een prijzige 2-jarige opleiding (totaal 4000 euro verdeeld over 2 jaar ) die ik naast mijn huidige baan als schadebehandelaar wil doen. Doel: naast mijn huidige functie yoga instructrice worden en eventueel bij mogelijke afscheid van huidige baan, zal dat mijn bron van inkomsten worden. Is dit dan volledig aftrekbaar? Reactie infoteur, 02-12-2014
Beste Kenza,
Als u voor een studie geen studiefinanciering ontvangt, is de regel dat als de studie gericht is op uw loopbaan (andere of betere baan), u de verplichte kosten van studie minus drempel van 250 euro fiscaal mag aftrekken. De Belastingdienst kan zich afvragen of een yoga-studie aan de voorwaarden voldoet en dan is het aan u om uw ambities aan te tonen. Wat men wil voorkomen is dat het min of meer om een hobby gaat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anne, 01-12-2014 20:30 #226
Op dit moment volg ik een hbo opleiding waar ik studiefinanciering voor ontvang. Vanaf februari wil ik een minor gaan volgen bij een particuliere instelling. De kosten hiervoor bedragen ongeveer €3.250 en worden dus niet gedekt door de studiefinanciering. Kan ik deze kosten ergens anders indienen? En wat krijg ik dan ongeveer terug? Reactie infoteur, 02-12-2014
Beste Anne,
De verplichte studiekosten bij de minor zijn aftrekbaar en wat u hiervan terugkrijgt, hangt volledig af van de hoogte van uw inkomen (maximaal 52%).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marja, 11-11-2014 21:58 #225
Beste lezer,

Mijn zoon heeft in juni MBO afgerond en is dit najaar op HBO begonnen. Hij heeft veel studiekosten gemaakt op HBO dus zou hij wel voor aftrek in aanmerking komen. Moet ik de studiefinanciering over het hele jaar meetellen (dus ook dat deel wat hij voor zijn HBO studie heeft ontvangen?) Reactie infoteur, 12-11-2014
Beste Marja,
De aan 2014 toe te rekenen studiebeurs plus drempel gaan van de verplicht gemaakte studiekosten (geen reiskosten) in 2014 af.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hidde, 08-11-2014 15:02 #224
Dag Zeemeeuw,
Het geval wil het volgende: in 2015 zou mijn (Russische) vriendin graag een universitaire studie volgen in Nederland. We zijn fiscale partners en ons gezamenlijk maximum inkomen is niet hoger dan € 19.822. De studiekosten voor het eerste jaar liggen rond de 8000 euro (hierbij ontvangen wij geen beurzen of subsidies).is de verwachting dan juist dat wij 36,5% van deze studiekosten terug kunnen krijgen? Reactie infoteur, 08-11-2014
Dag Hidde,
Als er geen beurs of studievoorschot is, is de verwachting dat u bij dit inkomen de studiekosten minus drempel (250 euro) fiscaal tegen 36,5% kunt aftrekken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sam, 07-11-2014 11:46 #223
Hallo,

In 2015 zou ik graag HBO studie deeltijd willen beginnen, ik heb een parttime baan waarbij ik +/- 1700 euro per maand verdien. Nu wil ik weten wat het mij +/- zou gaan kosten op jaarbasis. Dus wat krijg ik terug van de belasting, of hoe kan ik dat berekenen?

Groet,
Sam Reactie infoteur, 07-11-2014
Hallo Sam,
Bij een jaarsalaris van ongeveer 20.000 euro kun je 36,5% van de aftrekbare studiekosten terugkrijgen:

http://financieel.infonu.nl/belasting/125743-inkomstenbelasting-2015-belastingtarieven-en-schijven.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sophie, 04-11-2014 17:11 #222
Beste,
Sinds 2012 volg ik een hbo opleiding. Momenteel ga ik een vijfde jaar in, waar ik alleen nog af moet studeren. Ik heb vier jaar studiefinanciering ontvangen en mijn vaste studiekosten worden betaald door mijn ouders. Momenteel volg ik een laatste (afstudeer)stage waar ik 250 euro bruto per maand ontvang. Hiernaast heb ik ook een bijbaan waar ik, wisselend per maand, 0 tot 700 euro bruto verdien. Om mijn scriptie te schrijven wil ik een laptop aanschaffen. Kan ik hier, voor 2014, nog kosten vanaf trekken bij mijn volgende aangifte? Reactie infoteur, 05-11-2014
Beste Sophie,
Een nieuwe laptop is niet meer fiscaal aftrekbaar onder de studiekosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mauer, 01-11-2014 15:23 #221
Mijn dochter doet hbo en heeft geen studiefinanciering meer. Maar heeft wel bijbanen. Ze is sinds 2 maanden ook zzp-er. Kan zij haar volledige studiekosten van dit jaar aftrekken? Reactie infoteur, 02-11-2014
Beste Mauer,
Zij mag de verplichte studiekosten minus drempel van 250 euro aftrekken als particulier of alle studiekosten als dit zakelijke kosten zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pb, 30-10-2014 21:48 #220
In september ben ik gestart met een opleiding tot Trainer Mindfullnes. Het betreft een particuliere opleiding. Na deze opleiding wil ik zelfstandig workshops mindfullness geven, naast mijn huidige werk. De kosten hiervoor wilde ik betalen vanuit mijn Persoonlijk Budget bij het UMC. Aangezien het een opleiding betreft voor mijn toekomstige loopbaan ging ik er van uit dat de kosten belastingvrij konden worden opgenomen vanuit het PB. Echter de werkgever stelt dat 'Mindfullnes' niet belastingvrij is en dat de opleiding niet direct aansluit bij mijn huidige functie (administratief). Toch is het juist wel de bedoeling dat deze opleiding voorbereid op een ander beroep. Hierna wil ik een coaching opleiding gaan volgen. Graag uw reactie. Reactie infoteur, 31-10-2014
Beste Pb,
Hier lopen twee dingen door elkaar heen. Uw werkgever die aangeeft dat het budget niet daarvoor bedoeld is, en de fiscus die voor een fiscale aftrek - voor zover u zelf studiekosten maakt- eist dat het om een opleiding moet gaan die uw loopbaan en/of toekomstige baan betreft.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Naomi, 23-10-2014 16:57 #219
Beste lezer,

Ik heb een vraagje. Ik ben in september begonnen aan mijn HBO-Rechten opleiding. Ik betaal collegegeld in termijnen en krijg studiefinanciering. Voor mijn studie heb ik een macbook gekocht van ongeveer 1500 euro en schoolboeken voor het eerste en tweede blok voor 500 euro. Hoe zit het met de aangifte volgend jaar? Mag ik mijn macbook, schoolboeken en collegegeld als aftrekposten gebruiken nadat ik mijn studiefinanciering en de drempel hiervan heb afgetrokken? Ik kom namelijk nog steeds op een best hoog bedrag uit. 1500 euro laptop, 500 euro boeken, 200 euro x 4 maanden collegegeld - 100 euro x 4 maanden studiefinanciering.

Alvast hartelijk dank voor uw antwoord!

Groetjes,
Naomi Reactie infoteur, 24-10-2014
Beste Naomi,
De macbook is niet aftrekbaar, collegegeld plus boeken minus 250 euro minus studiebeurs, wel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bakker, 13-10-2014 19:58 #218
Beste zeemeeuw,

Ik moet van de belastingdienst over 2013 aangifte doen. Ik heb medio 2012 een dure promotie moeten bekostigen (drukken van boek, kleding). Voor het jaar 2012 heb ik geen aangifte gedaan (hoefde toen niet van de belastingdienst), dus deze studiekosten heb ik niet afgetrokken. Ik vroeg me af of ik deze studiekosten die ik in 2012 heb gemaakt, (voor een deel) mag aangeven in de belastingaangifte van 2013. (net zoals je een computer binnen 3 jaar mag aftrekken).

Alvast bedankt voor uw antwoord.

Met vriendelijke groet,
Bakker Reactie infoteur, 14-10-2014
Beste Bakker,
U mag de kosten aftrekken in het jaar dat ze gedaan zijn. Als dat 2013 is, kunt u alsnog over 2013 belastingaangifte inkomstenbelasting doen. Wat u door een te laag inkomen niet terug kunt krijgen in 2013 schuift dan als aparte post door naar 2014. Die post voert u in 2014 op als restant persoonsgebonden aftrek:

http://financieel.infonu.nl/belasting/65842-persoonsgebonden-aftrek-inkomstenbelasting-verrekenen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Weetgraag, 09-10-2014 22:14 #217
Vraagje, mijn schoondochter moet aangifte doen over 2013, nu heeft zij een tegemoetkoming voor leraren gehad via DUO omdat ze geen studiefinanciering meer krijgt. Moet ze deze tegemoetkoming verreken met haar schoolgeld en overige studiekosten? en mag ze dan de resterende studiekosten aftrekken?

Bvd, Mvgr. weetgraag Reactie infoteur, 10-10-2014
Beste Weetgraag,
De tegemoetkoming leraren is een vergoeding voor het cursus- of collegegeld en de schoolkosten. Dat betekent dat alleen het meerdere aan kosten aftrekbaar is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bakker, 08-10-2014 18:40 #216
Beste zeemeeuw,

Ik moet van de belastingdienst over 2013 aangifte doen. Ik heb medio 2012 een dure promotie moeten bekostigen (drukken van boek, kleding). Voor het jaar 2012 heb ik geen aangifte gedaan (hoefde toen niet van de belastingdienst), dus deze studiekosten heb ik niet afgetrokken. Ik vroeg me af of ik deze studiekosten die ik in 2012 heb gemaakt, (voor een deel) mag aangeven in de belastingaangifte van 2013. (net zoals je een computer binnen 3 jaar mag aftrekken).

Alvast bedankt voor uw antwoord.

Met vriendelijke groet,

Bakker Reactie infoteur, 09-10-2014
Beste Bakker,
U mag de kosten aftrekken in het jaar dat ze gedaan zijn. Als dat 2013 is, kunt u alsnog over 2013 belastingaangifte inkomstenbelasting doen. Wat u door een te laag inkomen niet terug kunt krijgen in 2013 schuift dan als aparte post door naar 2014. Die post voert u in 2014 op als restant persoonsgebonden aftrek:

http://financieel.infonu.nl/belasting/65842-persoonsgebonden-aftrek-inkomstenbelasting-verrekenen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wilco, 22-09-2014 17:20 #215
Beste Zeemeeuw,

Ik ben helaas slachtoffer geworden van een reorganisatie, en in het sociaal plan staat dat er na het volgen van een outplacement traject er een mogelijkheid bestaat om als boventallige gebruik te maken van scholing/omscholing op advies van het outplacement bureau. Nu is het zo dat ik een akkoord heb ontvangen van mijn werkgever voor 2500 euro, en de opleiding small business & retailmanagement ga volgen. Moet ik deze vergoeding in het kader van een sociaal plan opgeven als inkomsten/vergoeding bij het aanvragen van studiekosten aftrek in 2014?

Alvast bedankt voor uw antwoord.

Mvg, Wilco Reactie infoteur, 23-09-2014
Beste Wilco,
Als de organisatie betaalt en dit geld niet zomaar op uw rekening stort, is dit geen inkomen. De kosten van uw studie zijn voor dit deel niet aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

René, 22-09-2014 14:19 #214
Beste infoteur,

Ondanks de veelal duidelijke antwoorden toch nog een vrij 'standaard' vraag… met excuses, maar veelvoud aan internet informatie kan ook tot twijfel leiden. Onze kinderen studeren (HBO) en ontvangen als thuiswoners ook stufi. Aan welke voorwaarden moeten ze voldoen om het overschot aan kosten te kunnen terugvragen? Te denken valt aan "vanaf eigen rekening betalen" en "inkomsten nodig om aftrekposten te kunnen toepassen'…? En zo ja, hoe kunnen wij ze toch dat geld toeschuiven? Dank voor uw aandacht. Reactie infoteur, 22-09-2014
Beste René,
1. Studiekosten zijn voor een student mogelijk aftrekbaar als hij of zij de kosten ook vanuit de eigen rekening betaalt. De ouders kunnen helpen door bijvoorbeeld een bedrag te lenen of te schenken. Als ouders studiekosten zelf vanuit hun rekening betalen is er geen aftrek.
2. Als een student onvoldoende inkomsten heeft, doet hij wel aangifte inkomstenbelasting. Zo ontstaat een gereserveerde aftrekpost die doorschuift naar een volgend jaar. Dit heet de post restant persoonsgebonden aftrek:

http://financieel.infonu.nl/belasting/65842-persoonsgebonden-aftrek-inkomstenbelasting-verrekenen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gesiena, 20-09-2014 21:56 #213
Geachte Heer/ Mevrouw,

Mijn zoon doet een HBO studie Technische bedrijfskunde.
Hij heeft inmiddels alle studiepunten behaald, alleen is zijn afstudeerproject helaas afgekeurd.
Omdat hij sinds augustus een baan heeft, heeft hij een inkomen.
Hij gaat nu zijn afstudeerscriptie opnieuw doen bij zijn nieuwe werkgever en hoopt binnen een half jaar alles af te kunnen ronden.
Hij moet weer laten inschrijven bij de school en studiekosten betalen.Ook zal hij voor de presentatie een gepaste kleding moeten aanschaffen.
Kan hij deze studiekosten aftrekken van de belasting?

Alvast dank voor uw antwoord.

Vr.gr. Gesiena Reactie infoteur, 21-09-2014
Geachte Gesiena,
Als dit betekent dat uw zoon geen recht meer heeft op studiefinanciering, zijn de verplichte studiekosten aftrekbaar minus 250 euro. Wat betreft de kleding is voor de bachelor alleen de verplichte werkkleding (bijvoorbeeld in laboratorium, een arts) die hij zelf betaalt aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Karen, 30-08-2014 11:43 #212
Beste Heer/ Mevrouw Zeemeeuw,

Graag wil ik een tweede HBO - studie starten via NCOI. Ik werk momenteel 24- uur in loondienst daarnaast bezit ik een VAR - resultaat uit overige werkzaamheden. Het is niet mogelijk om via mijn werkgever de opleiding te volgen. Is het mogelijk deze studie anderszins terug te vorderen? Middels mijn VAR of moet ik stap twee zetten en mijn inschrijven bij de KVK?

Daarnaast is mijn vriend momenteel werkeloos en wil zich graag verder ontwikkelen, zijn deze studiekosten aftrekbaar? Wij zijn beide 32 jaar.

alvast hartelijk dank voor uw antwoord.
MVG Karen Reactie infoteur, 31-08-2014
Beste Karen,
1. Als de studie van u en uw vriend zijn bedoeld als loopbaanontwikkeling, zijn de verplichte studiekosten minus een drempel van 250 euro aftrekbaar van de inkomstenbelasting.
2. Wat betreft de var-overig is het van het werk afhankelijk of u zich moet inschrijven bij de kvk, dat kunt u bij de kvk navragen. Is uw opleiding gerelateerd aan dit werk, dan zijn de kosten van de opleiding direct aftrekbaar van uw winst (overig inkomen).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Amanda, 26-08-2014 13:48 #211
Ik wil dit jaar een een jarige particuliere opleiding volgen. Ik kan geen studiefinanciering ontvangen omdat ik onder bewind sta en ook ben aangemeld bij de kredietbank en heb een ww uikering tot december 2014 en word ik ook nog aangevuld door een bijstands uitkering. Ik ben 26 en ik wil een diploma zodat mijn kansen op werk vergroot worden en zodat ik hiermee kan gaan werken en een stabiele toekomst voor mezelf maak. Nu is mijn vraag of deze kosten voor de studie aftrekbaar zijn.?
Een enige andere optie is momenteel een bbl opleiding, maar er zit geen opleiding tussen voor mij waar ik mijn toekomst in kan zien. Graag hoor ik van U.

MVG
Amanda Reactie infoteur, 27-08-2014
Beste Amanda,
Deze studiekosten zijn aftrekbaar als het een erkende opleiding met toezicht op de studieresultaten is. De gemeente stimuleert vaak dat iemand met bijstand een opleiding gaat volgen en misschien heeft uw gemeente daar ook een subsidie voor.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Moreno, 19-08-2014 23:48 #210
Ik begin dit jaar een nieuwe MBO opleiding, voor jaar 1 betaal ik totaal (schoolgeld, boeken etc) ongeveer 3000 euro. Dit bedrag is exclusief 'wettelijke cursusgeld' van 1180 euro.
- Hoort die 1180 ook bij aftrekbare kosten? Dus wordt de aftrekbare kosten totaal 4180?

Ik ontvang uitwonende basis prestatiebeurs van 257,93 + ik ontvang aanvullende beurs.
-Wordt deze 2 prestatiebeurzen allebei verrekent met het totale aftrekbare kosten, of alleen de uitwonende basis prestatiebeurs?
-En wordt de prestatiebeurs alleen gebruikt dat ik in 2014 (aug t/m dec) heb ontvangen, of heel schooljaar 2014/2015?

Bijv. Ik heb laat maar zeggen totaal 6000 euro bruto verdient in jaar 2014.
-Kom ik dan in aanmerking voor belastingteruggave? Is er een minimum?

Alvast bedankt Reactie infoteur, 20-08-2014
Beste Moreno,
1. U verrekent de gemaakte kosten in 2014 met de prestatiebeurs die in 2014 is ontvangen en vermindert dit alles met de drempel van 250 euro.
2. U mag de aftrekpost in 2014 opvoeren bij uw aangifte inkomstenbelasting en wat niet kan worden verrekend omdat het inkomen te laag is, schuift dan een jaar door. Het verdwijnt dus niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tamara, 14-08-2014 22:42 #209
Ter aanvulling: ik heb zojuist gehoord dat ik wel een certificaat krijg maar dat het geen erkende training is. Is het dan op een manier gedeeltelijk terug te vorderen? Reactie infoteur, 15-08-2014
Beste Tamara,
Als het geen erkende training is, is de kans groot dat de Belastingdienst de aftrek (als u om een onderbouwing wordt gevraagd) afwijst.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tamara, 13-08-2014 14:47 #208
Ik ga een training volgen bij een NLP trainer van 8 ochtenden. Voor dit onderdeel kun je geen diploma halen, maar ik wil uiteindelijk over een aantal jaar hiermee m'n eigen praktijk starten voor coaching en begeleiding. Na deze training volgen nog andere trainingen en cursussen om dit te realiseren, maar ik moet hiermee starten. Kan ik dit (gedeeltelijk) terug vragen via de inkomstenbelasting? Reactie infoteur, 13-08-2014
Beste Tamara,
De kosten van deze training zijn dan meer zakelijke kosten (maar u hebt nog geen bedrijf) dan studiekosten, maar het is een dunne scheidslijn. Probeer de opleiding te volgen bij een instelling die wel een erkend NLP diploma afgeeft (eventueel deelcertificaten) want die zijn er wel, en dan zal de aftrek eerder worden aanvaard.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rens, 12-08-2014 19:38 #207
Mijn echtgenoot gaat een opleiding volgen (ik weet niet of deze erkend is) om de toekomst veilig te stellen voor inkomsten.
Zij gaat hierna bij het bedrijf dat de opleiding aanbied 1 dag per week werken (naast haar vaste baan).
Heeft zij recht op studiekosten aftrek via belasting Reactie infoteur, 13-08-2014
Beste Rens,
Als het een erkende opleiding met leertraject is, zijn de verplichte kosten als studiekosten aftrekbaar. Het moet wel een studie zijn, zo is een rijexamen bijvoorbeeld niet aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Abdel, 29-07-2014 23:00 #206
Ik heb twee kinderen voor wie ik schoolgeld en boeken geld moet betalen en ik zit in schuldsanering.
deze kosten kon ik niet aftrekken van de belastingdienst, gezien dat mijn kinderen nog minderjarigen zijn

hoe kan ik deze kosten doorgeven op het formulier van belastingdienst? Reactie infoteur, 30-07-2014
Beste Abdel,
Als u voor de kinderen kinderbijslag ontvangt, is er geen aftrek. Als dat niet het geval is en er is (nog) geen recht op studiefinanciering, kunt u gebruik maken van de aftrekpost kosten levensonderhoud kind. In de tabellen in het artikel is aangegeven hoeveel aftrek mogelijk is bij de gemaakte kosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sjoerd, 29-07-2014 10:40 #205
Ik heb een opleiding gevolgt via mijn werkgever. Deze heb ik niet gehaald en dat is ook de redden dat ik eind September weg moet. Nu moet ik ook 75% van de opleiding terug betalen (deze ging via het STC Rotterdam). Nu is mijn vraag kan ik van deze kosten ook wat terug vragen bij de belasting? Reactie infoteur, 29-07-2014
Beste Sjoerd,
Als de opleiding was voor uw loopbaan, mag u dit bedrag minus drempel als studiekosten aftrekken in het jaar dat u het geld hebt terugbetaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Janneke, 16-07-2014 15:47 #204
Beste zeemeeuw,
Ik zie deze vraag er nog niet tussen staan. Om voor aftrek studiekosten in aanmerking te komen moeten de kosten op je drukken. Hoe verhoudt zich dat met een student die naast een basisbeurs een maandelijks bedrag van de ouders ontvangt gedurende de studie? De student betaalt dus zelf de kosten (collegegeld en boeken), maar krijgt iedere maand een bijdrage (stel 750 euro) van de ouders.
Bestaat er dan nog steeds een recht op aftrek van kosten?
Alvast dank voor je reactie. Reactie infoteur, 17-07-2014
Beste Janneke,
Maatgevend bij drukkende kosten is dat u betaalt. U zou die 750 euro ook aan wat anders kunnen besteden, maar kiest voor de studiekosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marieke, 12-07-2014 19:09 #203
Ik ben 43 jaar en wil een opleiding volgen via de NCOI. het gaat om een erkende hbo studie pedagogiek. Ik heb een eigen bedrijf. Mijn vraag is krijg ik nog tegemoetkoming in de studiekosten of moet ik het volledige bedrag zelf betalen? Reactie infoteur, 13-07-2014
Beste Marieke,
Een tegemoetkoming is er niet, maar er zijn wel fiscale mogelijkheden. Als het een zakelijk gezien nuttige uitgave is voor uw bedrijf, zijn daar de kosten aftrekbaar en anders als de particuliere aftrekpost aftrek studiekosten (moet wel loopbaangericht zijn).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kees, 05-07-2014 11:51 #202
Ik ben een BBL-student, ik doe dus een werk/leeropleiding, en verdien +/- 12,000 euro netto per jaar. Hoeveel belasting betaalt mijn stage begeleider voor mij? En kan mijn stagebegeleider, dit ergens vanaf trekken? Reactie infoteur, 06-07-2014
Beste Kees,
Wat een stagebegeleider betaalt is verschillend. Voor u zijn deze kosten niet aftrekbaar:

http://financieel.infonu.nl/belasting/134050-belasting-betalen-over-stagevergoeding.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Merel, 28-06-2014 13:00 #201
Ik heb een baan in dezelfde sector als mijn opleiding en ik begin in september met een deeltijdstudie, deze zal voornamelijk in de late middag en avonduren worden gegeven. De studiekosten betaal ik zelf. Zijn deze kosten ook aftrekbaar? En wanneer kan je deze kosten aftrekken? Aan het eind van het jaar? Reactie infoteur, 29-06-2014
Beste Merel,
1. Als de studie in het belang is van uw loopbaan, zijn de kosten aftrekbaar.
2. De kosten voert u op bij de aangifte inkomstenbelasting of tijdens het jaar al bij uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Alexander, 24-06-2014 15:27 #200
Ik heb de volgende vraag. In 2011 heb ik voor mij studie die nodig was voor mijn werk, een studieschuld aangegaan van 5500 euro die ditect door de fondsen aan de universiteit betaald werd. Ik heb zo, n 3000 euro van het schuld pas in 2012 afgelost.
Kan ik het bedrag van 5500 als schuld in het jaar 2011 aftrekken in box 3? Ik had een verzamelinkomen in dat jaar boven 22000, maar geen spaargeld of andere vermogen. En kan ik het door mijn afgeloste bedrag van de studieschuld (3000) in 2012 als studiekosten aftrkken in 2012? En welke van die twee zal voor mij financieel aantrekkelijk zijn? Ik hoop van harte op je antwoord! Reactie infoteur, 25-06-2014
Beste Alexander,
Een studieschuld is aftrekbaar in box 3 van de inkomstenbelasting, maar die box kan niet negatief zijn. Aflossingen zijn niet aftrekbaar. Wel de door u betaalde studiekosten (collegegeld bijvoorbeeld) zijn aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

K. V. Gurp, 14-06-2014 18:19 #199
Mij zoon van 20 gaat per sept een particuliere opleiding van een jaar volgen. Studie heeft geen erkenning dus geen recht op studiefinanciering of OV. Studentenkaart. Studie kosten 7500 en duur trein abonnement komen voor onze kosten. Bijverdien mogelijkheiden zijn erg beperkt voor hem omdat het een 5 daagde schoolweek betreft, alleen zaterdag baantje met geringe inkomsten is mogelijk. Kom ik in aanmerking voor een vorm van belastingaftrek? Of zijn er nog andere mogelijkheden om wat vergoed te krijgen? Reactie infoteur, 15-06-2014
Beste K. V. Gurp,
Omdat er geen studiekostenaftrek is en ook geen vorm van studiekostenvergoeding (studiefinanciering en dergelijke), kunt u per kwartaal een deel terugkrijgen via de aftrek levensonderhoud kind:

http://financieel.infonu.nl/geld/107385-aftrekpost-kosten-levensonderhoud-kind-2014.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jeffrey, 03-06-2014 19:15 #198
Heb ik recht op aftrek studiekosten als ik een wajong uitkering heb maar wel al mijn schoolkosten zelf betaal. Ik volg een thuisstudie bij de LOI en ga rond 1500 euro betalen in 2014. Reactie infoteur, 04-06-2014
Beste Jeffrey,
Als het gaat om een erkende studie en het loopbaangericht is, zijn de kosten minus 250 euro gewoon aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rick, 02-06-2014 10:27 #197
Beste Zeemeeuw,

Ik heb de volgende vraag:
* Ik ben van plan een MBA te volgen met totale kosten EUR 62,500 (uitsluitend lesgeld, hier komen nog woon / reiskosten etc. bij). De studie start in september en duurt t/m Juni het volgende jaar (tot 10 maanden). Aangezien ik de studie geheel uit eigen middelen financier en nu in de hoogste schijf belasting betaal, kan ik zowel dit jaar als volgend jaar de maximale teruggave van EUR 15,000 krijgen? (dus EUR 30,000 totaal). Of moet ik dan aan speciale voorwaarden etc. voldoen?

Alvast dank
Rick Reactie infoteur, 02-06-2014
Beste Rick,
Als de MBA opleidng is goegekeurd en als u de opleiding volgt voor uw carrière, is inderdaad per jaar maximaal 15.000 euro minus 250 euro drempel aftrekbaar. Hiervan krijgt u dan 52% terug.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Skpatron, 01-06-2014 20:29 #196
Hoi,

Ik heb een vraagje. Ik wil een privé opleiding gaan doen dat bestaat uit drie fases: beginpraktijk, theoriefase en grootpraktijk. Deze opleiding zal ongeveer 24 maanden duren. Maar tijdens deze opleiding ben ik ook van plan om te werken natuurlijk. Ik weet dat ik aan moet kunnen tonen dat ik niet fulltime kan werken, bv dat ik 28 uur per week (dus parttime) werk o.i.d.

Is het mogelijk om bv te werken, ontslag te nemen, 3 maanden volop studeren en beginpraktijkfase uitvoeren, hierna weer ergens te werken en tegelijkertijd theorie doen, en hierna weer de grootpraktijk te doen door ontslag te nemen. Na grootpraktijk weer werken is dan wel weer de bedoeling. Heb je in deze constructie nog steeds recht op belastingteruggave?

Geld er een minimaal aantal uur werk of inkomen om belasting teruggave te realiseren? De opleiding kost ongeveer €50,000. Ik ben van plan om dit vanuit mijn eigen rekening te betalen, nadat mijn ouders dit bedrag op mijn rekening hebben gestort. Is dit mogelijk en legaal?

Groetjes Reactie infoteur, 02-06-2014
Hoi Skpatron,
De aftrek voor studiekosten is een persoonsgebonden aftrek die, wanneer door een laag inkomen de aftrek niet volledig kan worden verrekend met de verschuldigde belasting, voor het niet verrekende deel doorschuift naar een volgend jaar als restant persoonsgebonden aftrek:

http://financieel.infonu.nl/belasting/65842-persoonsgebonden-aftrek-inkomstenbelasting-verrekenen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Simone, 22-05-2014 00:10 #195
Goedenavond, ook ik heb een vraag aan u. Mijn dochter is 18, zij wil graag een particuliere opleiding gaan volgen. Versneld bbl, erkende opleiding, aangezien het een bbl variant is ontvangt zij geen studiefinanciering maar ontvangt zij salaris van haar werkgever cq stageplaats. De kosten voor deze opleiding incl boeken en leermiddelen zullen rond de 5500 euro bedragen. Haar salaris zal om en nabij de 900 Euro bedragen. Ik begrijp dat zij via de belastingdienst haar kosten kan aftrekken minus de drempel. Hoeveel ongeveer zal dat zijn wat zij terugkrijgt, van de belastingdienst, dan kunnen wij bekijken of de particuliere opleiding haalbaar is. alvast bedankt. Met vriendelijke groetjes. Reactie infoteur, 22-05-2014
Beste Simone,
1. Als het inkomen te laag is om een aftrekpost voor de studie uit te betalen (er is te weinig belasting betaald), schuift de opgevoerde aftrekpost door naar een volgend jaar als restant persoonsgebonden aftrek:

http://financieel.infonu.nl/belasting/65842-persoonsgebonden-aftrek-inkomstenbelasting-verrekenen.html

2. Om iets terug te krijgen in 2014 moet ze minimaal 6.230 euro per jaar verdienen:

http://financieel.infonu.nl/belasting/119080-belastingvrij-verdienen-2014-en-2015.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lorenzo, 21-05-2014 16:55 #194
Ik heb een studiefinanciering (DUO) van ongeveer 922 euro per maand en ik heb de schoolgeld van het schooljaar 2013-2014 1835 euro betaald in 5 termijnen. Studiefinanciering is alleen mijn inkomen verder heb ik geen betaald werk. Is het mogelijk om een gedeelte terug te krijgen van de belastingdienst. Reactie infoteur, 22-05-2014
Beste Lorenzo,
Als je studiekosten maakt, kunnen die aftrekbaar zijn. Als er geen inkomen is, is het toch zinvol om de aftrekpost op te voeren zodat die misschien in een volgend jaar kan worden uitbetaald:

http://financieel.infonu.nl/belasting/65842-persoonsgebonden-aftrek-inkomstenbelasting-verrekenen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Esther, 21-05-2014 12:15 #193
Hallo Zeemeeuw,

Ik overweeg om komende september een deeltijd-opleding te gaan doen naast mijn baan. Ik wil over een poosje een andere richting inslaan wat werk betreft. Mijn werkgever zal dus ook niet meebetalen aan deze studie omdat het geen directe raakvlakken heeft met wat ik nu doe. Ik ben 31 jaar en heb geen recht meer op studiefinanciering.
De kosten per jaar zijn zo'n 3200/3800 euro (dit is incl lesgeld, kosten boeken, examengeld en materiaalkosten).
Kunt u mij inzicht verschaffen hoeveel studiekosten ik zou kunnen aftrekken per jaar?

Mvg,
Esther Reactie infoteur, 21-05-2014
Hallo Esther,
U mag dit bedrag minus 250 euro aftrekken, maar krijgt altijd maar een deel terug afhankelijk van de hoogte van uw inkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sander, 16-05-2014 12:41 #192
Hallo Zeemeeuw,

Ik volg een MBA studie die betaald wordt door mijn huidige werkgever. Ik ben in gesprek met een nieuwe werkgever over een nieuwe baan en overweeg de nieuwe baan te accepteren. Ik verwacht dat de oude werkgever mij zal vragen om ongeveer 24.000 euro aan studiekosten terug te betalen. Deze kosten hebben voor een groot deel betrekking op 2014 maar voor een deel ook op 2012 en 2013. De nieuwe werkgever is bereid om tot 10.000 euro eventuele kosten voor de studie te vergoeden aan mijn oude werkgever.

Mijn vraag: stel dat er inderdaad een rekening van 24.000 euro volgt waarvan 10.000 euro vergoed wordt door de nieuwe werkgever. Is de resterende 14.000 euro dan voor mij fiscaal aftrekbaar als ik die prive betaal?

Mvg,
Sander Reactie infoteur, 16-05-2014
Hallo Sander,
Zodra u die 14.000 euro betaalt onder vermelding betaling studiekosten MBA, zijn de kosten fiscaal aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bob, 09-05-2014 11:13 #191
Beste Zeemeeuw,

Dit jaar studeer ik mbo ICT applicatie ontwikkelaar. Ik ontvang iedere maand rond de 400 euro studiefinanciering en betaal 180 euro aan studiekosten (1065/jaar). Naast mijn studie werk ik 3 uurtjes per week. Hoeveel kan ik ongeveer terugkrijgen aangezien mijn studiefinanciering hoger is dan de studiekosten?

Met vriendelijke groeten,
Bob Reactie infoteur, 09-05-2014
Beste Bob,
Als het bedrag aan prestatiebeurs hoger is dan de studiekosten, is er geen aftrekpost voor de studiekosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cindy, 03-05-2014 14:57 #190
Als ik via een particuliere instelling een hbo bachelor ga volgen heb ik dan ook recht op studie aftrek. Kosten zijn minimaal 8000 per jaar. Daarnaast werk ik zo'n 20 uur per week. Hoeveel kan ik ongeveer terugkrijgen via belasting? hoe vul ik het verder in bij teruggave, kosten voor het gehele jaar of van sept tot dec? Alvast bedankt! Reactie infoteur, 04-05-2014
Beste Cindy,
Als de opleiding voor baan of kansen op de arbeidsmarkt is, zijn de kosten minus 250 euro drempel aftrekbaar. Hoeveel u van de aftrek terugkrijgt is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Per jaar geeft u de betaalde kosten in het jaar op.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Josseline, 25-04-2014 10:52 #189
Hoi Zeemeeuw,

Dit jaar studeer ik hbo journalistiek af en daarna wil ik een master corporate communication gaan doen. Ik ben verplicht daarvoor een verkorte bachelor te volgen, die 9000 euro kost. Daarna dus nog een master van 1900 euro. Reiskosten en studiemateriaal zit hier niet bij in begrepen. Ik heb geen vast inkomen en geen recht meer op studiefinanciering.
Heb ik dan misschien wel recht op belastingteruggave?
Bedankt alvast!

Vriendelijke groet Reactie infoteur, 25-04-2014
Hoi Josseline,
Je hebt recht op de aftrek van de noodzakelijke studiekosten, niet de reiskosten. Voer de aftrekpost op in je belastingaangifte en als het inkomen te laag is geweest om de aftrek terug te betalen, dan schuift de aftrekpost door naar volgend jaar als restant persoonsgebonden aftrek:

http://financieel.infonu.nl/belasting/65842-persoonsgebonden-aftrek-inkomstenbelasting-verrekenen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jolanda Molenaar, 22-04-2014 16:54 #188
Beste Zeemeeuw,

Ik ben 59 jaar, zit in de bijstand en ben september 2013 begonnen met een HBO-opleiding. De kosten van de opleiding worden gesubsidieerd door een viertal studiefondsen. Drie ervan hebben een eenmalige uitkering gedaan voor dit studiejaar; de vierde keert per kwartaal uit tot het einde van de studie.
Moet ik de uitkeringen opgeven als inkomen bij de belastingdienst? En zo ja, dan neem ik aan dat ik alleen het saldo na aftrek van studiekosten hoef op te geven. Welke studiekosten mag ik dan van de inkomsten aftrekken? Reactie infoteur, 23-04-2014
Beste Jolanda Molenaar,
Als het hier om soorten van studiefinanciering gaat, hoeft u het niet op te geven aan de belastingdienst. Een dergelijke subsidie aan een particulier is geen inkomen, maar een kostenvergoeding.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Thomas O., 21-04-2014 15:24 #187
Ik ben een 21 jarige HBO student. Naast mijn studie wil ik komend jaar een extra opleiding volgen. De kosten hiervoor bedragen +/- 3.500,00 euro (cursuskosten), hier komen reiskosten en eventuele aanschaf van materialen en boeken nog bij.

Ik heb geen vaste baan en dus vast inkomen hiernaast. Wel krijg ik minimale studiefinanciering van 100,00 euro per maand. Kan ik deze cursuskosten terug vragen? en eventuele reiskosten of materiaalkosten? Wanneer dit kan, kan dit ook als ik een vast inkomen heb van 100 tot 200 euro per maand (netto)? Reactie infoteur, 21-04-2014
Beste Thomas O,
De eigen (extra) reiskosten zijn niet aftrekbaar. De verplichte studiekosten tweede studie waarvoor u geen stufi krijgt zijn aftrekbaar. Als dat geen terugbetaling oplevert in het eerste jaar, schuift de aftrek door naar een volgend jaar:

http://financieel.infonu.nl/belasting/65842-persoonsgebonden-aftrek-inkomstenbelasting-verrekenen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anne-Marie, 16-04-2014 10:21 #186
Beste Zeemeeuw,

Ten eerste: wat fijn dat je de vragen van al deze mensen beantwoord!

Ik heb al veel gezocht en doorgelezen, maar kom (met name op de website van de belastingdienst) niet tot een antwoord op mijn vraag.

Momenteel ben ik ZZPer en wil ik een opleiding van 6 maanden volgen. Deze zal ik dus ook zelf moeten betalen, maar aangezien het wel aansluit op mijn werkzaamheden als ZZPer kan ik ze wel zakelijk opvoeren. Kun je aangeven hoeveel het mij netto kost?


Totale kosten opleiding (cursussen, tentamens etc): €4.050
BTW, 21%: €850
Totaal: €4.900

Als ik het goed begrijp scheelt het mij:
- €850 BTW teruggave
- €4.050 x 42% = €1.701
totale netto kosten: €4.900 - €850 - €1701 = €2349.

Ik lees ook op een tweetal websites dat er een soort van maximaal percentage van aftrekken is van 73,5% maar dit kan ik helemaal nergens terugvinden op de website van de belastingdienst. Als dit zo is, klopt dan onderstaande berekening?

- €850 BTW teruggave
- €4.050 x 42% x 73,5%= €1.250
totale netto kosten:€4.900 - €850 - €1250= €2.800.

Ik hoop dat je mij hierbij kunt helpen. Alvast dank voor je reactie! Reactie infoteur, 16-04-2014
Beste Anne-Marie,
1. 100% zakelijke kosten exclusief btw kunt u als zzp'er volledig van de winst en dus uw belastbaar inkomen aftrekken. De btw vraagt u terug.
2. Als kosten een gemengd karakter hebben (zakelijk en privé) is een deel aftrekbaar. Daarbij geldt voor studiereizen, congressen, seminars, eten, dat u kunt kiezen tussen een percentage van de kosten af te trekken (72,5%) of het toepassen van een drempel.
3. Hoe e.e.a. voor u uitpakt, hangt van uw belastbaar inkomen af. Bij een percentage van 42% kom ook ik uit op €2.349.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Aart, 13-04-2014 22:38 #185
Afgelopen jaar (2013) heeft mijn partner (niet mijn fiscale partner) voor haar studie 3 maanden in het buitenland gewoond en daar een afstudeer project gedaan voor een HBO opleiding. Zijn deze kosten (reis en verblijf) aftrekbaar? Reactie infoteur, 14-04-2014
Beste Aart,
Reis- en verblijfkosten zijn niet aftrekbaar als studiekosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Eta, 11-04-2014 13:35 #184
Beste Zeemeeuw,
Ik wil een eenjarige opleiding gaan doen naast mijn werk. De kosten zijn totaal 3700 en daarbij boeken 130, verplichte coaching 350 en supervisie 150. De vraag is of mijn werkgever dit wil gaan betalen en wat dan voor deze werkgever aftrekbaar is. Ik verdien een modaal inkomen en zou het eventueel ook zelf kunnen betalen maar weet niet wat het mij dan netto alsnog gaat kosten. Hoe kan ik de onderhandeling het beste ingaan die ik nog moet voeren?

Groet, Eta Reactie infoteur, 11-04-2014
Beste Eta,
Bij een onderhandeling wilt u minder betalen en wilt u dat de werkgever niet te veel voorwaarden stelt. Voor u (als u zelf betaalt) zijn de kosten minus 250 euro aftrekbaar en wat u dan terugkrijgt van de belasting hangt af van de hoogte van uw inkomen. Bij een modaal inkomen zal de teruggave 42% bedragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Habets, 09-04-2014 22:02 #183
Beste Zeemeeuw,

Volg op dit moment een HBO-opleiding waarvan de kosten worden gedragen door mijn werkgever. Een werkdag per week volg ik mijn college. Voor deze lesdag, vier dagen per loonperiode, wordt van mijn brutoloon naast de loonheffing verminderd met een bedrag met als omschrijving "studie-uren". Op mijn jaaropgaaf wordt deze rubriek, studie-uren, niet vermeld.
Mijn vraag is de volgende; zijn de bedragen op de 4-weken loonstrook, vermeld als "studie-uren", na toepassing drempel aftrekbaar als studiekosten?

mvgr, Reactie infoteur, 10-04-2014
Beste Habets,
Als u aantoonbaar kosten maakt voor uw studie (maandstrookje wellicht, bevestiging door werkgever) dan zijn de netto gemaakte kosten aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fleur, 01-04-2014 22:07 #182
Beste Zeemeeuw,

Hartelijk dank voor uw snelle reactie. Ik heb vorig jaar gewoon de belastingaangifte gedaan en ook dat jaar had ik geen inkomen maar slechts een stagevergoeding van €250,- gedurende 6 maanden. Ik ben 25 jaar en student en nog nooit echt gewerkt, af en toe een dagje catering maar dat "inkomen" is nog geen €300,- per jaar. Zolang ik aangifte doe heb ik nog nooit iets hoeven betalen maar ook nooit iets teruggekregen van de belastingdienst. Daarom begrijp ik ook niet dat het bedrag van de persoonsgebonden aftrek ineens van €2147 naar €1216 kan zijn gegaan? Misschien nu ik je wat preciezer mijn situatie heb uitgelegd je wel een idee hebt hoe dit kan? Nogmaals hartelijk dank.

Met vriendelijke groet,
Fleur Reactie infoteur, 02-04-2014
Beste Fleur,
Wat u dan het beste doet is de stand december 2012 nemen en daarbij optellen wat er volgens u in 2013 bij is gekomen. Belastinggegevens zijn niet altijd even juist en misschien komt het ook wel doordat u zelf de post restant persoonsgebonden aftrek over vorige jaren niet eerder hebt ingevuld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fleur, 01-04-2014 01:15 #181
Beste Zeemeeuw,

Ik ben mijn belastingopgave aan het invullen en stuit op een probleem.
Ik ben een afstuderende student en heb momenteel geen werk, dus geen inkomsten.
Ik krijg elk jaar een brief dat ik niet de restant persoonsgebonden aftrek vorige jaren heb aangegeven terwijl ik dat wel heb volgens hun gegevens. Ik moet nu een bedrag invullen bij dat vakje. Maar moet ik dan het bedrag van de brief van december 2013 invullen of moet ik de bedragen optellen? Wat ik ook niet begrijp is dat het in december 2012 €2147 was en afgelopen december €1216. Hopelijk kunt u mijn vragen beantwoorden. Graag verneem ik uw reactie zodat ik het morgen alsnog in orde kan maken. Hartelijk bedankt!

Met vriendelijke groet,
Fleur Reactie infoteur, 01-04-2014
Beste Fleur,
Elk belastingjaar kunt u een restant persoonsgebonden aftrek opbouwen die doorschuift naar een volgend jaar en zo over de jaren heen cumuleert of afneemt naarmate er inkomen is en belasting wordt betaald. Omdat bij u het bedrag afneemt, zult u een deel in 2012 hebben benut of hebt u in 2012 wellicht geen belastingaangifte gedaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jiska, 31-03-2014 20:01 #180
Hallo,

Ik heb een vraagje. Ik volg een HBO-opleiding en heb helaas vertraging. Mijn studiefinanciering is in augustus gestopt en nu heb ik nog een lening per maand. Kan ik de kosten die ik heb gemaakt van augustus tot en met december terugvragen?
mvg, Jiska Reactie infoteur, 01-04-2014
Hallo Jiska,
U mag de gemaakte kosten vanaf augustus minus drempel van 250 euro aftrekken. Misschien is er nog extra aftrek in 2013 als de beurs is omgezet in een lening.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vraag, 31-03-2014 13:34 #179
Hallo,
Ik heb een vraagje. Ik volg een HBO Opleiding en heb geen recht meer op studiefinanciering. Nu las ik dat het collegegeld door de student zelf moet worden betaald anders zou je het niet terug mogen vragen. Ik betaal in termijnen en het wordt afgeschreven van mijn rekening. Mijn ouders storten wel elke maand een vergelijkbaar bedrag bedrag op mijn rekening. Valt dit dan nog onder zelf betaald en kan ik het dus terugvragen?
Bedankt! Reactie infoteur, 31-03-2014
Hallo Vraag,
Ja hoor, wat telt is uw storting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Margriet, 27-03-2014 22:59 #178
Beste Zeemeeuw,

Ik heb een cursus/opleiding gevolgd in de fotografie. Nu ben ik op dit moment werkzaam in een andere branche maar aangezien ik de fotografie erg leuk vind hoop ik t.z.t. van mijn hobby mijn werk te kunnen maken. Kan ik de kosten voor deze cursus/opleiding ook aftrekken onder studiekosten?

Groet Margriet Reactie infoteur, 28-03-2014
Beste Margriet,
Als het louter voor een hobby is, zijn de kosten niet aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joahn, 27-03-2014 04:01 #177
BesteZeemeeuw,

Sinds oktober 2013 volg ik een studie (nima sales a) de volledige opleiding betaal ik zelf (ca 2200 euro en ca. 175 euro reiskosten). Ik werk full-time deze opleiding is gericht op mijn huidige werk ala verkoper. Zou ik wat terug krijgen v.d. belasting over de jaren 2013&2014? Ik hoor graag meer!

Groet,
Baars Reactie infoteur, 27-03-2014
Beste Joahn,
U mag uw studiekosten (niet de reiskosten) minus 250 euro aftrekken als studiekosten als er geen recht bestaat op studiefinanciering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anita, 25-03-2014 12:10 #176
Beste Zeemeeuw,

Ik heb al een aantal reacties voorbij zien komen maar zou toch even specifiek op mijn vraag antwoord willen.

Ik volg sinds 2010 een studie, deze word in eerste instantie betaald door mijn werkgever maar mijn werkgever houdt vervolgens 100 eu per maand in op mijn salaris met omschrijving studiekosten. Een deel van de studie wordt dus door mijn werkgever betaald en het andere deel door mij.

Kan ik de studiekosten a 1200 euro per jaar ook aftrekken van de belasting? Ik kan voor 2013 nu nog aangeven bij mijn aangifte maar kan dat ook voor de voorgaande jaren? bijvoorbeeld in 1 keer?

Ik werk fulltime en ontvang dus geen studiefinanciering. Ik doe een MBO-4 opleiding. Reactie infoteur, 25-03-2014
Beste Anita,
1. De aftrek van studiekosten is per belastingjaar aftrekbaar en niet alles uit eerdere jaren in één keer. De uitzondering hierop is het geval waarbij u een beschikking ontvangt dat de studiefinanciering is omgezet in een lening. Dan mag u een inhaalslag maken op basis van een herberekening.
2. Is die inhouding 100 euro bruto of netto? Wat u netto betaalt aan uw werkgever als studiekosten is aftrekbaar (minus drempel). Een complicatie kan ontstaan als de werkgever de kosten ook aftrekt en een belastingvoordeel geniet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Stephy, 24-03-2014 21:47 #175
Beste Zeemeeuw,
Ik heb in de periode van 2003-2007 een studie gevolgd met studiefinanciering.
Ik heb van 2008 tot 2013 collegegeld (zonder studiefinanciering) betaald omdat ik nog mijn scriptie moest afronden. Door omstandigheden, heb ik deze niet afgemaakt.

Zijn de studiekosten tussen 2008-2013 alsnog aftrekbaar?
Ik weet namelijk niet meer precies hoeveel studiefinanciering ik in 2003-2007 had ontvangen.

Alvast bedankt voor uw advies! Reactie infoteur, 25-03-2014
Beste Stephy,
De studiekosten 2009-2013 zijn nog aftrekbaar per belastingjaar. Voor eerdere jaren kunt u een schriftelijk verzoek bij de belastingdienst indienen en 2013 gaat met de huidige belastingaangifte mee.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Patrick, 21-03-2014 12:44 #174
Beste Zeemeeuw,

Mijn diplomatermijn (10 jaar) is in 2013 verstreken en dus zijn mijn studiekosten over de jaren 2003 t/m 2007 automatisch door DUO aangeleverd als aftrekbaar. Dit bedrag is lager dan het normbedrag. Bij wat uitpluiswerk lees ik in de Wet inkomstenbelasting 2001 (artikel 6.38, lid 3) het volgende:

"Indien de PRESTATIEBEURS, bedoeld in het tweede lid, op grond van de bepalingen in hoofdstuk 4, onderscheidenlijk hoofdstuk 5, van de Wet studiefinanciering 2000 definitief niet wordt omgezet in een gift, komen de scholingsuitgaven die op grond van het tweede lid niet voor aftrek in aanmerking zijn gekomen, alsnog voor aftrek in aanmerking in het jaar waarin die prestatiebeurs definitief niet wordt omgezet in een gift."

De hoofdstukken in deze WSF 2000 (hoofdstuk 5 omdat ik hoger onderwijs gevolgd heb) bevestigen dat onder prestatiebeurs ook het reisdocument (OV-jaarkaart) valt. Bovendien staat middels verschillende verwijzingen in deze wetteksten dat deze bij het verstrijken van diplomatermijn wordt omgezet in een rentedragende lening.

Kortom: Het reisdocument wordt in de WSF 2000 (hoofdstuk 5) gedefinieerd als prestatiebeurs. De WIB 2000 (artikel 6,28, lid 3) bevestigt dat de 'prestatiebeurs' indien omgezet naar een lening alsnog aftrekbaar is. Ik heb gelezen dat reiskosten in 2012 & 2013 niet aftrekbaar zijn maar in mijn geval zijn het achteraf bekeken reiskosten die gemaakt zijn tussen 2003 en 2007.

Heb jij enig idee waarom deze kosten dan toch niet als aftrekbaar worden gezien door DUO/belastingdienst? Reactie infoteur, 21-03-2014
Beste Patrick,
Reiskosten zijn niet aftrekbaar als studiekosten en een lening is dat ook niet. Dus een ov kaart die wordt omgezet in een lening ook niet. Ik denk dat dat de redenering is. Maar een lening is wel weer aftrekbaar in box 3 (vermogen):

http://financieel.infonu.nl/belasting/109172-geldlening-box-3-inkomstenbelasting.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ivana, 20-03-2014 23:19 #173
Beste Zeemeeuw,

In september 2009 ben ik een hbo opleiding begonnen. Vervolgens ben ik in februari 2010 veranderd van hbo opleiding. Vanaf september 2013 heb ik geen recht meer op studiefinanciering. Ik verwacht mijn diploma in mei 2014 te behalen, en heb nog recht op mijn ov kaart tot augustus 2014.
4 jaar lang heb ik een basisbeurs + aanvullende beurs (prestatiebeurs) gehad, van sept 2009 tot aug 2013. Vanaf september 2013 betaal ik het collegegeld van ruim €1800 in 5 termijnen, waarvan 2 termijnen in 2013, zonder recht te hebben op een prestatiebeurs.

kan ik hiervoor wat aftrekken van de belastingdienst? Reactie infoteur, 21-03-2014
Beste Ivana,
U mag het collegegeld minus 250 euro aftrekken in 2013.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tom, 20-03-2014 20:39 #172
Hai
ik ben 17 en ben van plan het komende studiejaar een opleiding te gaan volgen aan het hbo. Ik heb een bijbaan als vakkenvuller waarmee ik wat bijverdien. Mijn studie ga ik zelf betalen, ik heb daarvoor gespaard en wat geld van mijn opa en oma gekregen. Kan ik mijn collegegeld en boekengeld aftrekken bij de Belastingdienst. Ik kom volgens mij wel in aanmerking voor studiefinanciering (thuiswonend) Reactie infoteur, 21-03-2014
Hai Tom,
Ja die kosten minus studiefinanciering (beurs) minus 250 euro mag u aftrekken
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ilse, 20-03-2014 10:45 #171
Hoi.

Begin 2013 ben ik geslaagd voor mijn opleiding ik kon geen werk vinden en ben in augustus weer begonnen met een andere mbo opleiding. Ik heb in dit hele jaar niks verdient maar de tijden dat ik op school zat kreeg ik studiefinanciering van ongeveer 400 per maand. Kan ik dan wat aftrekken van de Belastingdienst? Reactie infoteur, 20-03-2014
Hoi Ilse,
Of er een aftrekpost is ten tijde van de studiefinaciering, hangt helemaal af van de hoogte van de studiekosten (vergelijken met de normkosten). Vanaf augustus zijn de werkelijke studiekosten aftrekbaar. Voor geheel 2013 geldt er een drempel van 150 euro.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fairy, 19-03-2014 11:37 #170
Ik wil graag een nieuwe bachelor opleiding gaan volgen aan het HBO of universiteit. Omdat ik al een bachelor heb, moet ik instelling collegegeld betalen. Is dit ook aftrekbaar?
Hiernaast vraag ik me af hoe je moet aantonen dat de studie voor toekomstig werk is ed.? Ik bedoel ik wil wel graag een studie doen, maar of ik er vervolgens werk in vind is een tweede. Hoe controleert de belastingdienst hierop? Reactie infoteur, 19-03-2014
Beste Fairy,
Het instellingscollegegeld is aftrekbaar. De belastingdienst kan om uw motivering vragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Petra, 18-03-2014 22:20 #169
Beste Zeemeeuw,
Onze dochter zit sinds een paar maanden drie dagen per week op huiswerkbegeleiding. Zonder die begeleiding had ze alle onvoldoendes niet weg gekregen. Dit kost ons bijna € 300,00 per maand extra. Kunnen we dit begeleidingsgeld terug krijgen van de belasting? En onder welke aftrekpost valt dit dan?
Vriendelijke groet Petra Reactie infoteur, 19-03-2014
Beste Petra,
Als u geen kinderbijslag ontvangt, is er een fiscale aftrekpost via de post kosten levensonderhoud kind, anders niet:

http://financieel.infonu.nl/belasting/104829-aftrekpost-kosten-levensonderhoud-kind-2013.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Michel, 18-03-2014 16:01 #168
Ik ben in september 2012 begonnen met een studie, maar na een jaar ben ik daarmee gestopt. Ik ben een jaar later in 2013 weer begonnen met een nieuwe studie welke ik nog steeds doe. Beide studies zijn aan het HBO. Ik ontvang daarnaast ook elke maand de basisbeurs en leen ik geld bij voor mijn studie. Het collegegeld bedraagt ongeveer 1800 per jaar en ik ontvang dan ongeveer 1200 studiefinanciering per jaar. Kan ik dan 1800-1200-250 aftrekken van de belasting? Reactie infoteur, 18-03-2014
Beste Michiel,
Ja, vanaf het studiejaar 2013-2014 klopt uw berekening.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sam, 17-03-2014 17:14 #167
Beste Zeemeeuw,

Ik ben in 2006 met een HBO studie begonnen waar ik nog steeds mee bezig ben.
Van de periode 2006 tot 2010 had ik recht op studiefinanciering.
Van de periode 2010 tot 2013 heb ik geld van DUO geleend
en van de periode 2013 - 2014 heb ik het uit eigen zak betaald.
Graag zou ik willen weten welke jaren aftrekbaar zijn.

Met vriendelijke groet,
Sam Reactie infoteur, 17-03-2014
Beste Sam,
Alle jaren kunnen aftrekbaar zijn, alleen moet u tot september 2013 kijken naar uw kosten ten opzichte van de normkosten en voor de periode daarna kunt u kijken naar de werkelijke kosten. Overigens zijn de kosten aftrekbaar in het belastingjaar waarin de kosten gemaakt zijn (zie #165).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gert, 17-03-2014 13:55 #166
Beste Zeemeeuw,
Omdat ik over een aantal maanden bij mijn huidige werkgever ga vertrekken, moet ik mijn studieschuld van ruim € 10.000 terug betalen. Daarvoor is de studieschuld deze maand omgezet in een geldlening. Voor de afbetaling wordt zolang ik nog in dienst ben per maand een bedrag ingehouden op mijn netto loon en na datum uit dienst moet ik maandelijks een bedrag aflossen totdat op 31 december 2014 alles is betaald. Zijn deze inhoudingen en betalingen aan te merken als aftrekbare studiekosten in 2014 of is de omzetting in een geldlening op zich al voldoende om aan te tonen dat de kosten in 2014 zijn betaald?
Met vriendelijk groet,
Gert Reactie infoteur, 17-03-2014
Beste Gert,
Het gaat om de uitgaven die u doet en daarvoor is het omzetten in een lening niet voldoende. Anders is het als u 10.000 euro stort en vervolgens een lening aangaat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sam, 17-03-2014 12:30 #165
Beste Zeemeeuw,

Ik ben in 2006 met een HBO studie begonnen waar ik nog steeds mee bezig ben.
Van de periode 2006 tot 2010 had ik recht op studiefinanciering.
Van de periode 2010 tot 2013 heb ik geld van DUO geleend
en van de periode 2013 - 2014 heb ik het uit eigen zak betaald.
Graag zou ik willen weten welke jaren aftrekbaar zijn.

Met vriendelijke groet,
Sam Reactie infoteur, 17-03-2014
Beste Sam,
Alle jaren kunnen aftrekbaar zijn, alleen moet u tot september 2013 kijken naar uw kosten ten opzichte van de normkosten en voor de periode daarna kunt u kijken naar de werkelijke kosten. Overigens zijn de kosten aftrekbaar in het belastingjaar waarin de kosten gemaakt zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maarten, 16-03-2014 20:39 #164
Beste Zeemeeuw,

Mijn fiscale partner heeft in 2013 een opleiding gevolgd, waarvoor ze een deel zelf heeft betaald.
Deze kosten zijn door de werkgever ingehouden op vakantietoeslag en de eindejaarsuitkering, wat kennelijk al een belastingvoordeel oplevert. Mag zij de studiekosten dan alsnog aftrekken?

Met vriendelijke groet,
Maarten Reactie infoteur, 16-03-2014
Beste Maarten,
Neen, dat kan niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Matthijs, 16-03-2014 11:11 #163
Geachte Zeemeeuw,

Ik heb van februari 2010 tot februari 2011 gestudeerd aan de Hoge Hotelschool in Maastricht. Hier heb ik helaas mijn propedeuse niet behaald. Momenteel volg ik een hbo-thuisstudie aan LOI Hogescholen. Nu is mijn vraag welke kosten nu nog aftrekbaar zijn van mijn periode aan de Hoge Hotelschool. Ik had toentertijd een basisbeurs, lening en collegegeldkrediet. Inmiddels heb ik alle schulden terugbetaald aan de DUO.

Met vriendelijke groet,

Matthijs Reactie infoteur, 16-03-2014
Geachte Matthijs,
In het belastingjaar dat u de beschikking van DUO kreeg dat uw beurs zou worden omgezet in een lening, kon u als u nog niets had afgetrokken de werkelijke kosten aftrekken van uw kosten aan de Hoge Hotelschool. Dit kan nog met terugwerkende kracht door daartoe een verzoek bij de Belastingdienst in te dienen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ed, 15-03-2014 14:57 #162
Beste Zeemeeuw,
Ik zit in de WW en ben chauffeur, als ik op eigen kosten de code 95 cursus bijhaal is dit dan aftrekbaar?
Evenals het doen van rijles voor bijvoobeeld een touringcar? Reactie infoteur, 15-03-2014
Beste Ed,
De code 95 cursus verhoogt uw kans op werk als chauffeur evenals de rijles in een touringcar. Daarom zijn de kosten aftrekbaar als u denkt in die richting van werk verder te kunnen gaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rob, 15-03-2014 11:20 #161
Beste Zeemeeuw,

De vraag die ik nu stel, zal wellicht eerder gesteld zijn, maar ik kan het niet terug vinden.
Ik wil weten of ik de studieboeken die ik in 2012 heb aangeschaft, voor een studie die t/m 2014 doorloopt, nu kan aftrekken in de belastingaangifte van 2013? Ik heb deze niet afgetrokken in 2012?
Mijn dochter heeft een basisbeurs + prestatiebeurs. Heeft dit ook nog invloed op de teruggave? Reactie infoteur, 15-03-2014
Beste Rob,
1. U kunt studiekosten voor boeken aftrekken in het belastingjaar waarin ze zijn betaald.
2. Tot september 2013 geldt het normkostensysteem (aftrekbaar zijn de meerkosten), daarna is er aftrek op basis van de werkelijke kosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jeffrey, 13-03-2014 14:42 #160
Beste Zeemeeuw,

ik ben bezig met een studie naast mijn werk. Deze studie is betaald door het bedrijf waar ik momenteel werkzaam ben. Nu ben ik met de gedachten aan het spelen om een eigen bedrijf te starten, maar dit houdt wel in dat mijn bedrijf een deel van de kosten, via mij, terug zal willen zien. De "studieschuld" voor de opleiding bedraagt € 16.500,-, maar in hoeverre kan ik dit bedrag, na betaling aan mijn huidige bedrijf, nog aftrekken? Ik kan namelijk indenken dat mijn bedrijf dit al afgetrokken heeft en het zo onmogelijk heeft gemaakt dit nog, voor mijn te starten bedrijf, te doen.

Ik ben benieuwd naar je reactie Reactie infoteur, 14-03-2014
Beste Jeffrey,
Zodra u de kosten van uw studie terugbetaalt aan uw huidige werkgever zijn ze bij u fiscaal aftrekbaar. Voor de werkgever zou het een correctie betekenen, als de kosten daar zijn afgetrokken, maar dat is niet uw zorg.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ada, 12-03-2014 16:14 #159
Geachte zeemeeuw
Ik doe een hbo opleiding en ik heb in sept 2013 in één keer mijn collegegeld betaald van €1835 kan ik deze ook in een keer aftrekken als werkelijke kosten?

Gr. Ada Reactie infoteur, 13-03-2014
Beste Ada,
Ook de vooruit betaalde studiekosten vanaf september 2013 mag u in 2013 aftrekken (maar dan niet nog een keer in 2014 natuurlijk).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tim, 10-03-2014 08:34 #158
Beste Zeemeeuw,

Ook niet wanneer deze eigen tijd gekocht wordt om de werkgever tegemoet te komen?
D.w.z. er is contractueel afgesproken dat 50% de door mij bestede tijd door mij aan werkgever wordt vergoed door het inkopen van extra vrije dagen? (Loonderving van een half maandloon)

Nogmaals dank! Reactie infoteur, 10-03-2014
Beste Tim,
De uren die in een studie worden gestopt zijn helaas niet aftrekbaar als studiekosten. Wel de leermiddelen, beschermingsmiddelen en dergelijke (zie artikel).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

O. van Eck, 09-03-2014 14:20 #157
Graag wat advies,

Ik heb volgens mij ergens in 2013 (studiejaar 2012-2013 een studentenreisproduct gehad bij een nullening, maar geen basisbeurs of aanvullende beurs.

Dit studentenreisproduct was ongeveer 6 maanden. Mag ik nu toch mijn collegegeld declareren? (of de helft of wat dan ook) Reactie infoteur, 10-03-2014
Beste O. van Eck,
U mag uw collegegeld minus drempel declaren als aftrekpost.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tim, 06-03-2014 14:01 #156
Beste Zeemeeuw,

Voor een opleiding tbv mijn werkzaamheden heb ik het afgelopen jaar (2013) maar liefst 12,5 dagen vrij moeten nemen van mijn eigen vakantiedagen. Mijn werkgever vergoedde overige 50% qua tijdsbesteding. Deze dagen waren voor zowel lesdagen (9,5) als examens en examenvoorbereiding (3).

Ik heb hier de volgende vragen over:
- Is deze tijd x uurloon aftrekbaar als zijnde studiekosten?
- zo ja; hoe bereken ik de totale kostenpost (uren x bruto uurloon?)
- zo nee; in welke gevallen wel? (bijv wanneer de dagen eerst worden gekocht?)

Alvast dank voor uw antwoord. Reactie infoteur, 07-03-2014
Beste Tim,
Het opnemen van verlofdagen is niet aftrekbaar als studiekosten, omdat het geen verplicht lesmateriaal of studiegeld is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Runno, 05-03-2014 14:34 #155
Geachte Zeemeeuw,

Ik zit nu in het 6de jaar van mijn hbo opleiding. Eerste 4 jaar had ik recht op studie financiering en de laatste 2 jaar niet meer. Kan ik nu de gemaakte kosten van de afgelopen 2 jaar gewoon aftrekken van de belasting? Dus gewoon weer twee belasting aangiftes downloaden?( 2012/ 2013)

Maar ik doe wel een duale opleiding (werk/leer) en heb hiervoor wel een salaris voor ontvangen, maakt dit wat uit?

erg benieuwd naar je reactie Reactie infoteur, 05-03-2014
Geachte Runno,
Heb je al een beschikking van DUO waarin staat dat de studiefinanciering is afgerond? Zo ja dan kunt u de werkelijke kosten aftrekken minus drempel. Als er geen studiefinanciering is, mag je verdienen wat je wilt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dijor, 04-03-2014 22:07 #154
Hallo Zeemeeuw,
Ik begrijp uw antwoord niet helemaal. Bij mijn aangifte IB staat "volgde u in het studiejaar 2012-2013 een studie waarvoor u ook al in 2012 recht had op studiefinanciering? Dit is bij mij toch van toepassing aangezien ik recht had op een (nul)lening?

Waren de herrekende studiekosten over 2012 hoger dan 2 keer het normbedrag? Hierop moet ik mijns inziens ook NEE antwoorden. Dit omvat collegegeld en boeken.

DUO zegt het volgende over studiefinancering:

Studiefinanciering bestaat uit 4 onderdelen: een basisbeurs, een aanvullende beurs, een ov-kaart (het 'studentenreisproduct') en een lening. De basisbeurs en het studentenreisproduct zijn er voor iedereen. Een aanvullende beurs en een lening moet je extra aanvragen.

De (nul)lening behoort dan toch tot de studiefinanciering faciliteit waardoor ik bij de aangifte IB onder het kopje "Maakte u in 2013 kosten voor een studie met studiefinanciering JA moet invullen? Reactie infoteur, 05-03-2014
Hallo Dijor,
De nullening is een onderdeel van de studiefinanciering waarop een student gedurende een bepaalde tijd recht kan hebben. Maar deze vorm van studiefinanciering alleen wordt bij de aftrek van studiekosten niet bedoeld. De fiscale tekst en de tekst van DUO sluiten dus niet helemaal op elkaar aan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rowan, 04-03-2014 10:10 #153
Beste Zeemeeuw,

Ik heb in totaal 3 opleidingen gedaan, maar ik ben ook met alle 3 gestopt. Voor deze opleidingen heb ik studiefinanciering, prestatiebeurs ontvangen en had ik ook een lening afgesloten.
Afgelopen jaar heb ik bericht gekregen dat ik dit jaar moet beginnen met terugbetalen. Met de eerste opleiding ben ik eind 2007 begonnen en eind 2008 gestopt. De volgende opleiding ben ik begonnen in augustus 2009 en op de helft van 2010 gestopt. De laatste opleiding ben ik in februari 2011 begonnen en in mei gestopt.
Ik snap dus niet helemaal wat ik nu terug kan vragen en hoe het nu zit met normbedragen enz.

Met vriendelijke groeten,
Rowan van der Star Reactie infoteur, 04-03-2014
Beste Rowan,
Studiekosten kunt u per belastingjaar en in dat belastingjaar aftrekken. Dit kan nog tot vijf jaren terug. Als u studiefinanciering ontvangt moet u uw kosten vergelijken met de normkosten die in dat jaar gelden. Als de beurs wordt omgezet in een lening mogen (als u nog niets hebt afgetrokken) in het jaar van de afgegeven beschikking de werkelijke studiekosten worden afgetrokken minus drempel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tjalling, 01-03-2014 20:25 #152
Beste Zeemeeuw,

Drie jaar geleden ben ik een HBO studie begonnen welke particulier is. Jaarlijks maak ik 8500 kosten. Nu heb ik de vorige jaren bewust de studiekosten niet opgegeven, omdat mijn ouders het als "lening" hebben overgemaakt naar mij. Is het mogelijk om de aangifte van 2015 deze kosten op te voeren en deze als aftrekpost te gebruiken?

Alvast bedankt!

Tjalling Reactie infoteur, 02-03-2014
Beste Tjalling,
Als u de studiekosten zelf betaald hebt vanaf uw bankrekening zijn de kosten minus drempel aftrekbaar. Dat u het geld bij uw ouders hebt geleend, maakt niet uit. Ik ga ervan uit dat er geen recht op studiefinanciering was.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Daniël, 01-03-2014 15:34 #151
Ik ben het afgelopen jaar in augustus getrouwd. Mijn partner woon sinds december in Nederland. Kan ik ook haar studiekosten als aftrekpost opgeven? Of kan dit alleen als ze een heel jaar in Nederland heeft gewoond?
Zijn de studiekosten in het buitenland überhaupt aftrekbaar?

Groet,

Daniël Reactie infoteur, 02-03-2014
Beste Daniël,
Bepalend voor het fiscaal partnerschap is in dit geval of uw vrouw in Nederland belastingplichtig is. Als ze daarvoor kiest, kunt u gezamenlijk belastingaangifte doen en de studiekosten onderling verdelen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dijor, 01-03-2014 13:35 #150
Beste Zeemeeuw,

Na het afronden van mijn HBO (welke is omgezet in een gift) ben ik aan een universiteit een pre-master gaan volgen (dit is een schakeltraject voor toelating tot een master). Voor de pre-master ben ik door de universiteit ingeschreven als zijnde bachelor-student.

CITAAT DUO:
Blijven reizen in de leenfase Vraag een nullening aan Je krijgt voor de meeste studies 4 jaar prestatiebeurs. Daarna kun je nog 3 jaar lenen en 1 jaar reizen. Wil je geen lening maar wel je studentenreisproduct houden, dan moet je voor dat jaar een lening van € 0,- aanvragen.
EINDE CITAAT DUO

Gedurende de pre-master had ik enkel nog recht op lenen aangezien ik de beurs gedurende mijn HBO verbruikt heb. Derhalve heb ik een nul-lening aangevraagd zodat ik gebruik kan blijven maken van vrij reizen (OV-jaarkaart). Deze maanden heb ik 0€ geleend echter volgens de DUO tellen deze wel mee als studiefinancieringsmaanden.

Kan ik de daadwerkelijk gemaakte studiekosten (lesgeld en boeken) opvoeren of moet ik rekening houden met normbedragen? Reactie infoteur, 02-03-2014
Beste Dijor,
De nullening is een studiefinancieringsfaciliteit. Dat bepaalt wie er gebruik van kan maken en hoe lang. Het staat gelijk aan een prestatiebeurs gelijk aan nul, wat betekent dat het normkostensysteem niet geldt:

http://financieel.infonu.nl/belasting/38830-studiekosten-welke-studiekosten-2011-fiscaal-aftrekbaar.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rob, 25-02-2014 14:10 #149
Beste Zeemeeuw,

Ik heb een hbo studie gevolgd van 2001 t/m 2008. Van 2001 t/m 2005 heb ik een prestatiebeurs ontvangen. Ik heb ook geen aftrekposten in de jaren 2001 t/m 2005 geclaimd omdat de prestatiebeurs hoger was dan de werkelijke kosten. In 2011 is de prestatiebeurs definitief omgezet in een lening. In hetzelfde jaar heb ik een aftrek studiekosten en scholingsuitgaven geclaimd van de oude studiejaren, hierbij heb ik gewoon de normbedragen aangehouden. Nu wordt door de belastingdienst afgeweken van mijn aangifte, ze tellen de geclaimde aftrekpost niet mee. Heb ik hier iets verkeerds gedaan?

mvg,
Rob Reactie infoteur, 25-02-2014
Beste Rob,
Zodra een beurs is omgezet in een lening, bepaalt u uw aftrek volgens de methodiek van de herberekende kosten. Dat zou bij bij uw belastingaangifte inkomstenbelasting over 2011 kunnen. Zie voor een toelichting op de berekening:

http://financieel.infonu.nl/belasting/38830-studiekosten-welke-studiekosten-2011-fiscaal-aftrekbaar.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Merel, 21-02-2014 13:55 #148
Beste zeemeeuw,

Ik ga in September starten op een particulier opleidingsinstituut genaamd Styling Academie Artemis. Ik ga hier een deeltijd opleiding modestyling/design volgen. Hiervoor heb ik een modeopleiding gevolgd en afgerond op MBO niveau, hier heb ik 2.5 jaar studiefinanciering voor ontvangen. Doordat het instituut particulier is en het een deeltijdopleiding is krijg ik natuurlijk geen studiefinanciering. Naast de studie ga ik zo'n 30 uur in de week werken. Zijn de studiekosten (€3400) per jaar aftrekbaar voor mij?

Met vriendelijke groet,
Merel Reactie infoteur, 21-02-2014
Beste Merel,
Als de studie voor uw loopbaan is, zijn de kosten minus drempel fiscaal aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Myriam, 20-02-2014 20:22 #147
Beste Zeemeeuw,

Ik ga in September 2014 beginnen met een HBO opleiding, nl Leraar Frans deeltijd. Ik heb geen recht meer op studiefinanciering. Wel zou ik in aanmerking kunnen komen voor een tegemoetkoming leraren (een gift en als ik me niet vergis, twee keer een bepaald bedrag over de gehele studieperiode) Zijn de overige kosten dan alsnog aftrekbaar, of is het kiezen voor het één of het ander?
Met vriendelijke groet,
Myriam Reactie infoteur, 21-02-2014
Beste Myriam,
De tegemoetkoming voor leraren van DUO is een gift. Deze tegemoetkoming in uw studiekosten gaat af van een eventuele aftrek van studiekosten en scholingsuitgaven. Uw werkelijke kosten zijn dan immers ook lager:

http://financieel.infonu.nl/geld/53491-tegemoetkoming-studiekosten-leraren-en-docenten.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bennie, 20-02-2014 08:00 #146
Beste
Mijn 16 jarige zoon is in 2013 begonnen aan een hbo opleiding. Hierdoor is de kinderbijslag voor hem vervallen. Hij krijgt wel een basisbeurs van duo. Wij betalen zelf heel zijn opleiding. Zijn die kosten aftrekbaar of is er een andere mogelijkheid om ze af te trekken?

Vriendelijke groet
Bennie de Ruyter Reactie infoteur, 20-02-2014
Beste Bennie,
Helaas is er geen fiscale aftrek omdat uw zoon recht heeft op studiefinanciering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Chantale, 17-02-2014 16:10 #145
Beste Zeemeeuw,

Ik heb 3 jaar een hbo studie gedaan, toen gestopt en met een andere hbo studie begonnen.(2009-2012) Nu zit ik in het 2e jaar van deze nieuwe studie, sinds dit studiejaar (2013-2014) heb ik geen recht meer op studiefinanciering. Dus in 2013 had ik de eerste helft wel studiefinanciering (jan-aug) en vanaf september niet meer. Hoe pak ik dat aan? aangezien ik dus een gedeelte van een jaar wel studiefinanciering heb gehad, en een gedeelte niet.

Ten tweede, kan ik ook nog aangifte doen van de jaren vóór 2013?
Alvast bedankt!

Vriendelijke groeten,
Chantale Reactie infoteur, 18-02-2014
Beste Chantale,
1. Dat betekent dat het eerste deel van 2013 een overgangsjaar is (normkosten, oude systematiek) en het tweede deel volgens de nieuwe systematiek verloopt (aftrek van werkelijke kosten).
2. U kunt maximaal vijf jaar teruggaan in het doen van een belastingaangifte.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Smeets, 17-02-2014 15:37 #144
Beste,

Ik wil graag een cursus gaan volgen via mijn werkgever, deze wil de kosten voor zijn rekening nemen indien ik of 37 verlofuren inlever of €550 netto betaal, kan ik dan die kosten of verlofuren aftrekken of geen vanbeide?

Vriendelijke groeten,
Pirkuh Reactie infoteur, 18-02-2014
Beste Smeets,
Als u zelf betaalt, zijn de kosten aftrekbaar. Het inleveren van uren is dat niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Danny, 14-02-2014 13:41 #143
Beste,

Zojuist ben ik begonnen met het invullen van mijn belastingaangifte 2013. Ik volg een HBO studie en ontving hier tot en met 2012 studiefinanciering voor, dus in 2013 niet meer. Bij de belasting aangifte van 2012 heb ik het normbedrag voor een HBO studie ingevuld. Bij mijn belastingaangifte van 2013 geef ik de werkelijk door mij zelf betaalde kosten aan zoals onder andere het collegegeld. Nu heb ik in september 2012 nog schoolboeken aangeschaft welke ik in 2013 ook nog heb gebruikt. Kan ik deze alsnog aangeven in mijn belastingaangifte 2013? De factuurdatum van de schoolboeken staat op 27-08-2012. Ik hoor graag van u.

MVG,
Danny Reactie infoteur, 14-02-2014
Beste Danny,
Bij de belastingaangifte 2013 kun je alleen uitgaven voor boeken declaren die ook in 2013 zijn betaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Simone, 12-02-2014 09:10 #142
Beste zeemeeuw,
Ik ben 22 jaar en heb in juli mijn diploma gehaald. Mijn prestatiebeurs is daarna ook omgezet in een gift. Nou merk ik dat in mijn vakgebied (ict) er vaak certificaten worden gevraagd die ik niet bezit. Nou zie ik bijvoorbeeld bij de LOI allerlei cursussen die ik dan zou kunnen doen om meer kans te hebben op een baan. Maar wanneer zijn die kosten nou aftrekbaar en wanneer niet, waar ligt die grens? Reactie infoteur, 12-02-2014
Beste Simone,
Die kosten zijn aftrekbaar als de certificaten bijdragen aan uw kansen op de arbeidsmarkt. Het moeten natuurlijk wel de bekende erkende ict certificaten zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jur, 07-02-2014 20:04 #141
Beste Zeemeeuw, ik ben 23 jaar en volg een 2e MBO opleiding en heb tot april 2013 de basis studiefinanciering ontvangen. Sinds april 2013 ontvang ik geen studiefinanciering meer maar heb nog wel OV. Ik ben dit jaar klaar met mijn opleiding. Ik heb het geld om de studie over het jaar 2013-2014 geleend van mijn ouders.
1. Kan ik het deel schoolgeld april - juli 2013 aftrekken?
2. Kan ik het deel schoolgeld aug - dec 2013 aftrekken?
3. Mijn ouders hebben betaald maar ik moet het wel terug betalen, heeft dat nog invloed?

Alvast bedankt. Reactie infoteur, 08-02-2014
Beste Jur,
Dat schoolgeld is aftrekbaar, maar alleen als u zelf hebt betaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joke, 05-02-2014 21:59 #140
Beste Zeemeeuw,
In 2010 heb ik een HBO opleiding in de zorg afgerond. In September zou ik willen starten met een nieuwe HBO opleiding in het onderwijs. Omdat het een tweede HBO studie betreft zou ik instellingsgeld moeten betalen in plaats van het wettelijke collegegeld. Kan ik dit bedrag, naar de overige kosten, aftrekken bij de Belasting?

Groeten Joke Reactie infoteur, 06-02-2014
Beste Joke,
Het instellingsgeld minus 250 euro kunt u aftrekken als studiekosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Annemijn, 31-01-2014 16:04 #139
In maart ga ik een opleiding volgen die niet door mijn werkgever vergoed zal worden. Ik ga deze nu 100% zelf betalen. Kan ik hier d.m.v. een voorlopige aanslag 2014 maandelijks in 2014 een voorschot op ontvangen? Als ik moet wachten tot mei 2015 wordt het qua financieren wat lastig. Studiefinanciering e.d. heb ik geen recht op. Reactie infoteur, 31-01-2014
Beste Annemijn.
U kunt een voorlopige teruggaaf aanvragen. De belastingdienst vergoedt per saldo altijd maar een deel, namelijk uw aftrek maal uw belastingtarief.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Richard, 24-01-2014 20:05 #138
Beste Zeemeeuw,

In september 2008 ben ik begonnen met een 4 jarige hbo opleiding. Ik ben ivm persoonlijke omstandigheden nog steeds bezig met de opleiding (ben dus langstudeerder). Ik heb tot augustus 2012 prestatiebeurs ontvangen en daarna nog 1jr OV (tot oktober 2013). Vanaf september 2012 betaal ik zelf mijn collegegeld (à €1751).

In het begin van mijn opleiding heb ik studieboeken moeten kopen (à 560euro) en werkkleding (à 50euro). Vanaf 2012 ben ik ook begonnen met werken. Ik heb in 2012 voor het eerst belasting aangifte gedaan, maar weet niet of ik eigenlijk studiekosten had moeten aftrekken. Kan ik dit alsnog opvoeren in de belastingaangifte over 2012? En hoe zit dat in 2013?

Alvast bedank! Reactie infoteur, 25-01-2014
Beste Richard,
1. Belangrijk is of u van DUO al een beschikking hebt gehad waarin is aangegeven of de beurs een gift of lening is geworden.
2. Als de studiefinanciering een gift is geworden, mag u de studiekosten minus normkosten minus drempel aftrekken tot 2013, ook als u alleen een OV-chipkaart had. Vanaf 2013 zijn de werkelijk kosten aftrekbaar minus drempel.
3. In onderstaand artikel vindt u de normkosten en vele vergelijkbare voorbeelden in de reacties:

http://financieel.infonu.nl/belasting/38830-studiekosten-welke-studiekosten-2011-fiscaal-aftrekbaar.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Yoeri, 23-01-2014 15:54 #137
Ik ben in 2013 afgestudeerd en heb in dat kalenderjaar alleen een lening van de DUO ontvangen. Geen prestatiebeurs. Mijn prestatiebeurs is omgezet in een gift toen ik mijn BA diploma heb behaald in 2011. Kan ik het betaalde collegegeld van 2013 aftrekken als studiekosten? Ik meen uit de vorige antwoorden op te maken dat het voor het jaar 2012 in ieder geval geen zin heeft om studiekosten af te trekken ivm de normbedragen. ik heb namelijk geen dure studie genoten en mijn kosten zijn niet hoger geweest dan de normbedragen en drempel.

bedankt! Reactie infoteur, 23-01-2014
Beste Yoeri,
In 2013 mag u het betaalde collegegeld minus drempel van 250 euro aftrekken als scholingsuitgaven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henk, 20-01-2014 21:20 #136
Mijn dochter heeft in maart 2011 haar hbo studie afgerond. Vanaf september 2009 had ze echter geen recht meer op een prestatiebeurs! (langer dan 4 jaar). Vanaf dat moment werd de studiefinanciering dus een lening welke terugbetaalt dient te worden. Nu begint ze vanaf 1 jan 2014 deze lening in maandelijkse termijnen terug te betalen. Mijn vraag is nu, of onder de noemer studiekosten over voorgaande jaren deze kosten (de geldende normbedragen) over die periode (sep 2009-maart 2011) alsnog kunnen opgevoerd over het belastingjaar 2013.! Kan het eventueel nog over belastingjaar 2012. Ongetwijfeld moeten kopieën gevraagd worden van de DUO, maar dat terzijde. Reactie infoteur, 21-01-2014
Beste Henk,
De studiekosten kunnen worden afgetrokken in het jaar dat ze worden betaald. Dit kan tot maximaal vijf jaar terug en moet per belastingjaar in de belastingaangifte van dat jaar gebeuren. Daarna kan de reserve die wordt opgebouwd doorschuiven naar een volgend jaar:

http://financieel.infonu.nl/belasting/65842-persoonsgebonden-aftrek-inkomstenbelasting-verrekenen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Niek, 18-01-2014 09:46 #135
Hoe zit de aftrek van studiekosten van een laptop in mekaar? Ik heb namelijk begin 2013 een laptop aangeschaft voor het schooljaar 2012-2013, deze bleek toch een vereiste te zijn. Kan ik die dit jaar nog opgeven of geldt hier al de nieuwe regeling; geen aftrek meer van pc & laptop? Reactie infoteur, 18-01-2014
Beste Niek,
Met ingang van 2013 zijn de laptop en pc niet meer als studiekosten aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Miriam, 16-01-2014 19:09 #134
Mijn zoon is 25 jaar. heeft geen studiefinanciering meer wel een OV kaart. Volgt wel nog een MBO opleiding tot goudsmid. De studiekosten en materiaal en gereedschapskosten worden door mij, zijn ouder betaald.
Volgens mij kan ik zelf niets meer aftrekken van de belasting omdat hij al 25 jaar oud is. Er bestaat geloof iets in de trant van een vordering en /of een mogelijkheid dat mijn zoon wel een aangifte doet en later als hij werkt alsnog een voordeel mbt de belasting heeft? Reactie infoteur, 17-01-2014
Beste Miriam,
Uw zoon kan inderdaad de kosten fiscaal als persoonsgebonden kosten aftrekken (eventueel met uitstel), maar moet de uitgaven dan wel zelf betaald hebben:

http://financieel.infonu.nl/belasting/65842-persoonsgebonden-aftrek-inkomstenbelasting-verrekenen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Overveld, 14-01-2014 14:14 #133
Beste,

Ik krijg tot en met augustus 2014 studiefinanciering. Ik verwacht namelijk deze zomer mijn HBO-diploma te behalen. Ik zou graag verder gaan studeren aan de Open Universiteit en daarnaast gewoon werken. Hiervoor kom ik in aanmerking voor aftrek studiekosten. Ik vroeg me alleen af of de kosten later al aftrekbaar zijn wanneer ik al in oktober 2014 begin aan de OU, of dat ik pas in januari 2015 kan beginnen. In oktober, november en december van 2014 krijg ik dus al geen studiefinanciering meer, maar heb dat eerder in 2014 dus wel gekregen. Moet ik om in aanmerking te komen voor teruggave wachten met beginnen op de OU tot 2015? Weet u hier het antwoord op? Alvast bedankt.

Mvg
v overveld. Reactie infoteur, 15-01-2014
Beste Overveld,
U kunt in 2014 de gemaakte studiekosten vanaf oktober 2014 (indien ook in 2014 betaald) aftrekken als studiekosten. Als u in 2015 pas betaalt, is de aftrek in 2015.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vraagstuk, 11-01-2014 13:23 #132
6 Jaar geleden heb ik mijn gemaakte studiekosten van 100.000 euro opgegeven bij mijn aangifte.
Ik heb hier tot op heden nog geen aftrek over kunnen doen.
Ik vroeg mij af tot wanneer ik deze kosten nog kan gebruiken als aftrekbare studiekosten? Wanneer vervallen deze aftrekbare kosten? Of vervallen deze nooit?
met vriendelijke groeten. Reactie infoteur, 11-01-2014
Beste Vraagstuk,
Als het goed is schuift deze niet benutte aftrek bij elke aangifte inkomstenbelasting een jaar door en wordt dat op uw aanslag inkomstenbelasting aangegeven als restant persoonsgebonden aftrek:

http://financieel.infonu.nl/belasting/65842-persoonsgebonden-aftrek-inkomstenbelasting-verrekenen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joop, 08-01-2014 20:16 #131
Ik (als zzp-er) mag voor een aantal mensen een outplacement traject uitvoeren. Nu heb ik inmiddels iemand weten te plaatsen bij een nieuw bedrijf. De kosten die met het outplacement traject waren gemoeid zijn inmiddels op. Het nieuwe bedrijf wil mijn kandidaat alleen in dienst nemen, als hij 2 bedrijfsgerelateerde opleidingen gaat volgen, zodat hij direct inzetbaar is. Nu heb ik met hun kunnen regelen dat zij de opleidingskosten voor haar rekening nemen, en dat ik de examengelden voor mijn kandidaat zal betalen. Aangezien de kosten ± € 1200,00 bedragen (incl. BTW) is mijn vraag oif ik deze kosten (en BTW) mag aftrekken als ZZP-er. Kunt u hier antwoord op geven. Reactie infoteur, 09-01-2014
Beste Joop,
De kosten zijn alleen aftrekbaar als het zakelijke kosten zijn en in dit geval kosten die u moet maken om de opdrachten te verwerven en uitvoeren. Laat e.e.a. wel op papier zetten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joost, 07-01-2014 09:18 #130
Ik ben bezig met een HBO-opleiding Sport en Bewegen en ben nu op mijn stage-adres aan het bespreken of ik na mijn studie fysiotherapie kan volgen bij Thim van der Laan, betaald door mijn stage-adres. Wat voor hen alleen wel belangrijk is, hoeveel van de studiekosten zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting? De kosten voor de opleiding bedragen €7.080 per jaar. Reactie infoteur, 07-01-2014
Beste Joost,
Als u de kosten betaalt, zijn voor u de verplichte leskosten minus 250 euro drempel fiscaal aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fred, 24-12-2013 15:17 #129
Ik heb mijn HBO opleiding al afgerond. Nu ga ik volgend jaar losse cursussen volgen om beter te worden als fysiotherapeut, voor de zo geheten accreditatie
Zijn deze kosten nu aftrekbaar? Reactie infoteur, 25-12-2013
Beste Fred,
Die kosten minus drempel zijn als studiekosten aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Chanitah Bookelman, 18-12-2013 00:19 #128
Goede dag. Ik heb al een voltijd hbo opleiding afgerond en in die tijd studiefinanciering gehad. Nu wil ik een universitaire deeltijdstudie doen. Kan ik deze kosten aftrekken? Reactie infoteur, 18-12-2013
Goede dag Chanitah Bookelman,
De verplichte studiekosten minus drempel mag u aftrekken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

John, 12-12-2013 14:54 #127
Hallo,
Ik ben een paar jaar terug aan een hbo opleiding begonnen, deze heb ik niet afgemaakt. Ik heb toen van mijn werkgever een voorschot gehad, en heb dat in 2013 terug moeten betalen (verrekend met salaris, het bedraagt een bedrag van € 4500,--). Ik heb niet meer alle bewijsstukken. Kan ik het bedrag op mijn aangifte van 2013 toch aftrekken?
Alvast bedankt voor je reactie,
Groet John Reactie infoteur, 12-12-2013
Beste John,
U mag de verplichte studiekosten minus drempel aftrekken. De fiscus kan wel altijd om een onderbouwing vragen. Het voorschot moet wel voor de studie zijn gebruikt dus.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mitchel, 05-12-2013 22:55 #126
Hey,
ik heb een laptop voor mijn school gekocht ter waarde van 623 euro (inc verzekering) kan ik dit terug vragen? ik gebruik hem 10 % prive om me mail te chekken voor eigenlijk werk en school is dit mogelijk? Reactie infoteur, 06-12-2013
Hey Mitchel,
Als de laptop in 2013 is gekocht, zijn deze kosten niet aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jay, 27-11-2013 18:51 #125
Beste

Ik volg een opleiding via mijn werkgever en ben ook aangenomen via een studiecontract ( Studiekosten worden betaald door de werkgever )
In mijn contract staat niks over het terug betalen van de opleiding maar ik vroeg me af mocht ik het niet halen ( vindt de opleiding vrij moeilijk ) ben je dan verplicht dit terug te betalen? Reactie infoteur, 28-11-2013
Beste Jay,
Als niet in uw arbeidscontract of studiecontract staat dat u verplicht bent om terug te betalen, hoeft dat ook niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Timo, 20-11-2013 21:58 #124
Beste,

Ik wil vanaf maart 2014 aan een 1 jarige studie gaan beginnen. Nu ga ik dat jaar ook 16 uur i.p.v 36 uur werken.
Als ik het juist heb krijg ik door de vermindering in uren minder terug dan wanneer ik 36 uur zou werken (correct?)
Nu kan ik de volledige studiekosten voor volgend jaar ook nog dit jaar betalen. Kan ik de studiekosten dan betrekken bij mijn aangifte over 2013 ondanks dat ik in dit jaar nog niet aan de studie ben begonnen?

Met vriendelijke groet en bedankt,

Timo Reactie infoteur, 21-11-2013
Beste Timo,
De vermindering in uren zal waarschijnlijk betekenen dat u in een lagere belastingschijf terecht komt waardoor de teruggave minder wordt. De aftrek kan plaats vinden voor het jaar waarin ook betaald is. Als dat 2014 is, wordt het uw belastingaangifte 2014 en niet 2013.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Thijs, 14-11-2013 21:48 #123
Beste,

Ik heb de volgende vraag. Ik mag van mijn werkgever een opleiding gaan doen die ik graag wil. Deze opleiding kost maar liefst 8.000 euro. Mijn werkgever wil dat ik hiervoor een studieovereenkomst sluit waarbij ik de studie volledig dan wel gedeeltelijk aflopend over de komende 3 jaar moet terugbetalen als ik bij het bedrijf vertrek. Mijn vraag is nu:
Stel ik vertrek binnen een jaar na afronding van de studie bij mijn bedrijf. Dan moet ik volgens de overeenkomst het gehele bedrag terugbetalen. Kan ik dit dan ook aftrekken van de belasting als studiekosten?
Ik ben benieuwd en alvast dank voor de reactie,

Thijs Reactie infoteur, 15-11-2013
Beste Thijs,
Zodra u vertrekt en dus zelf moet betalen, zijn de verplichte studiekosten minus drempel gewoon fiscaal aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Baenen, 10-11-2013 13:56 #122
Hallo,

Ik ben 38 jaar en heb een full time baan als mechanical engineer en wil graag ter uitbreiding van mijn kennis een hbo opleiding op afstand volgen. Aangezien ik in limburg woon en de dagopleiding in arnhem is wil ik deze opleiding vanwege privéredenen (werk en kinderen) vanuit thuis doen, maar wel onder begeleiding van een mentor op afstand. Ik heb zelf een tijdsbestek van 2-3 jaar voor ogen. Dit mag je namelijk zelf indelen bij de cursus op afstand. De snelst mogelijke doorlooptijd voor de thuisstudie is overigens 18 maanden bij een gemiddelde weekbesteding van 10 uur per week.

Ik heb al een HBO diploma en weet nog niet zeker of ik alle examens ga doen. Ik wil eigenlijk maar voor 5 van de 10 modules examens doen, want deze zijn interessant voor mij. De andere 5 zijn niet zo interessant. Ik volg wel de les maar wil geen examen doen.

Is deze opleiding dan wel nog aftrekbaar voor de belasting? wat zijn de eisen qua afstuderen voor de belastingdienst. Moet je alle vakken doen en halen. En wat als je de studie niet haalt? moet je dan terugbetalen.

Als het aftrekbaar is, wat kan ik dan terugkrijgen van de belasting. Het lesgeld bedraagt euro 1756,- en de examens kosten 125 euro per examen, dus dit is max 1250 euro bij alle 10 de modulen. Reactie infoteur, 10-11-2013
Beste Baenen,
De belangrijkste eis van de belastingdienst is dat het om studiekosten gaat voor een studie onder begeleiding en bedoeld is voor je (toekomstige) loopbaan. Of je de studie ook afmaakt, is daarbij niet van belang. Vergoed worden vanaf 2013 de verplichte studiekosten minus 250 euro.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jip, 05-11-2013 22:15 #121
Beste Zeemeeuw,

Hier nogmaals, even uit interesse de maximale aftrek van 15.000 duizend euro per persoon is dat per jaar of wat je totaal in je leven mag opgeven aan studiekosten?

Alvast vriendelijk bedankt,
Jip Reactie infoteur, 06-11-2013
Beste Jip,
Die 15.000 euro gelden per jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. Bijvoet, 05-11-2013 21:43 #120
Beste Zeemeeuw,

Ik ben op dit moment 28 jaar en fultime werkende, maar ben van plan weer naar school te gaan. En ga binnenkort dan ook beginnen met de voltijd studie Rechtgeleerdheid op de Universiteit van Amsterdam. Ik ontvang voor deze opleiding geen studiefinanciering, kan ik voor deze voltijd opleiding mijn studiekosten af trekken?

Met vriendelijke groet,
Jip Reactie infoteur, 06-11-2013
Beste J. Bijvoet,
U mag dan uw lesgeld, cursusgeld, collegegeld, examengeld (verplichte studiekosten) als studiekosten aftrekken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Chaya, 25-10-2013 07:52 #119
Beste Zeemeeuw,

Ik volg sinds februari 2011 de studie MBO SPW4 en zal binnenkort afstuderen. Ik krijg geen studiefinanciering, en heb inmiddels al boven de 5000 euro uitgegeven uit eigen zak. Ik heb erbij nog een bijbaan maar verdien niet genoeg om daarover genoeg belasting te betalen, maar mijn man heeft een full time baan. Hoeveel kan ik terug krijgen van de belasting?

Met vriendelijk groet,
Chaya Reactie infoteur, 25-10-2013
Beste Chaya,
In jullie gezamenlijke belastingaangifte kunt u uw studiekosten ook (deels) neerzetten bij uw man. Hoeveel u dan terugkrijgt, hangt af van de hoogte van zijn inkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Paul, 24-10-2013 14:37 #118
Ik zou willen weten hoe Belastingdienst toetst bij omscholing of een bepaalde opleiding mijn kansen vergroot op arbeidsmarkt. Ik lees namelijk dat voorwaarde voor teruggaaf is dat het een opleiding moet zijn waar ik in de toekomst wat aan heb. Dus als ik nu iets heel anders wil gaan doen (ik heb een HBO-opleiding op oog) dan in mijn verleden om meer mogelijkheden te hebben, gaat Belastingdienst daarmee akkoord?
Iets anders nog: in 2010 gevolgde cursussen, kan ik daar nog teruggaaf van krijgen? Reactie infoteur, 25-10-2013
Beste Paul,
1. Het beste is het om wat sollicitaties achter de hand te hebben of andere info waarmee u, als de belastingdienst daarom vraagt, aannemelijk kunt maken dat het geen hobbycursus is, maar een cursus ten behoeve van een toekomstige baan.
2. Voor 2010 is nog er nog aftrek mogelijk. Ook als u al een definitieve aanslag 2010 hebt, kunt u de belastingdienst daarom verzoeken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bunyamin, 08-10-2013 01:07 #117
Beste Zeemeeuw, ik was vorig jaar in oktober gestart met een rijinstructeur opleiding, nu een jaar verder heb ik er enorm veel spijt van want dit is niet iets wat ik voor de rest van mijn leven wil doen. ik wil m dan ook niet afmaken (onvoldoende gemotiveerd) heb wel alles moeten betalen met mijn laatste centjes die ik nog had. In totaal heeft het me meer dan 5000,- gekost. Nu zit ik ook al enig tijd zonder werk of inkomen. Is het nu in mijn geval nog mogelijk om iets terug te krijgen van de belasting?

Met vriendelijke groet,
Bunyamin Reactie infoteur, 08-10-2013
Beste Bunyamin,
U kunt de aftrekpost opgeven bij uw aangifte inkomstenbelasting. Als uw inkomen te laag was voor een teruggave, schuift de aftrekpost door naar een volgend jaar als restant aftrek persoonsgebonden aftrek:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/65842-persoonsgebonden-aftrek-inkomstenbelasting-verrekenen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anne, 01-10-2013 09:59 #116
Beste zeemeeuw, ik werk op dit moment 32 uur in de verslavingszorg nadat ik mijn sph opleiding heb afgerond (tijdens mijn studie heb ik vier jaar studiefinanciering gekregen) Nu wil ik me graag verder ontwikkelen in mijn huidige baan door middel van een post hbo opleiding die 6000 euro kost voor een studiejaar. Kan ik mijn gemaakte studiekosten aftrekken bij de belasting?

Mvg Anne Reactie infoteur, 01-10-2013
Beste Anne,
Ja u mag die kosten minus drempel aftrekken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anne, 01-10-2013 09:39 #115
Beste zeemeeuw, ik werk op dit moment 32 uur in de verslavingszorg nadat ik mijn sph opleiding heb afgerond (tijdens mijn studie heb ik vier jaar studiefinanciering gekregen). Nu wil ik me graag verder ontwikkelen in mijn huidige baan door middel van een post hbo opleiding die 6000 euro kost voor een studiejaar. Kan ik mijn gemaakte studiekosten aftrekken bij de belasting?

Mvg Anne

Nienke, 17-09-2013 22:00 #114
Goedenavond.
Ik heb een vraag over cursus geld dat mijn werkgever voor mij wil betalen. Ik wil namelijk graag een Engelse cursus volgen en mijn werkgever is bereid deze voor me te betalen alleen willen we graag weten hoeveel procent hij hiervan terug krijgt van de belasting. Het gaat om een cambridge cursus die inclusief examen rond de 1000 euro kost. Ook zou ik graag willen weten waar ik een formulier kan vinden om dit aan te vragen. Ik hoop spoedig van u te horen.

Met vriendelijke groeten.
Nienke Reactie infoteur, 18-09-2013
Beste Nienke,
Als de werkgever betaalt, kan de werkgever dit opvoeren als aftrekbare zakelijke kosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Laura, 03-09-2013 21:18 #113
Geachte Zeemeeuw,

Ten eerste vind ik uw antwoorden helder en bondig, erg fijn.

In 2011 heb ik mijn HBO opl. afgerond en ondertussen is mijn PB omgezet in een gift.
Nu volg ik met ingang van sept 2013 (tm aug 2014) een schakelprogramma waarvoor ik sta ingeschreven als cursist. Hiervoor is dus geen recht op sf. Na afronding van dit schakeljaar ontvang ik een certificaat wat mij toegang geeft tot de 1jarige Master.

Kan ik voor deze opleiding school- en studiekosten aftrekken?

Zo ja, mijn vraag over het cursusgeld:
Ik betaal €1575,- aan cursusgeld middels een termijnregeling waardoor er €15,- administratiekosten bij komen. In 2013 betaal ik €802,50 in totaal en in 2014 €787,5. Welke kosten dien ik in welk kalender jaar in ivm termijnregeling?

Zo nee, zijn er andere regelingen belastingtechnisch gezien waar ik voordeel uit kan halen?

Met vriendelijke groet,

Laura Reactie infoteur, 04-09-2013
Beste Laura,
1. Mooi.
2. Voor uw eerdere HBO opleiding is er geen extra aftrek meer, nu de beurs is omgezet in een gift. Dat is nu fiscaal afgehandeld.
3. In 2013 en 2014 mag u de verplichte kosten die u in die jaren betaalt minus de jaarlijkse drempel van 250 euro aftrekken als studiekosten. Als u verspreid over twee jaren betaalt, is er in die twee jaren ook aftrek. Ik zou de administratiekosten gewoon meenemen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Frank, 27-08-2013 13:10 #112
Geachte Zeemeeuw,

Mijn partner gaat beginnen met een HBO studie, in een richting waarin ze later wil gaan werken. Ze werkt nu niet en heeft zelf geen inkomen. Ik werk zelf voltijd. Kunnen we haar studiekosten (boven de drempel) dan aftrekken op basis van mijn inkomen?

Hartelijk dank

Met vriendelijke groet,
Frank Reactie infoteur, 27-08-2013
Beste Frank,
Als uw partner ook uw fiscale partner is, kunnen haar studiekosten bij een gezamenlijke belastingaangifte bij u worden afgetrokken. Zie bijvoorbeeld:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/9057-schuiven-met-aftrekposten-als-de-aanslag-binnen-is.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Miranda, 24-08-2013 15:56 #111
Goedemiddag,

Ik volg een cursus medische terminologie, waarbij ik niet word begeleid door een docent maar die wel wordt getoetst door middel van een examen. Voldoet mijn cursus nu wel of niet aan de voorwaarde van het leertraject?

Met vriendelijke groet,

Miranda Reactie infoteur, 25-08-2013
Beste Miranda,
Bij zelfstudie (ik denk dat u dat bedoelt) is er geen fiscale aftrek voor scholingsuitgaven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jaap, 23-07-2013 09:41 #110
Beste Zeemeeuw,

Ik heb in 2012 een tablet gekocht die puur voor school is. Daarnaast heb ik 1500,- betaald voor mijn studie. Volgens een vriend van mij is het handiger om deze kosten in 2013 mee te nemen omdat de drempel dan lager is. Maar de regel is volgens mij: In welk jaar de kosten gemaakt zijn dat jaar moet je het ook aftrekken?
Ik hoop dat u mij kan helpen. Reactie infoteur, 23-07-2013
Beste Jaap,
Klopt, alleen wat in 2012 betaald is, kan bij de aftrek 2012 worden betrokken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rol Ong, 03-07-2013 10:33 #109
Ik volg een HBO studie naar mijn fulltime baan die ik zelf betaald heb. Het eerste jaar heb ik betaald maar die heb ik niet gehaald en wil er mee stoppen. Ik heb belastinggeld terug gehad waarvan een groot gedeelte studiekosten.
Moet ik die nu terugbetalen?!
rol ong Reactie infoteur, 03-07-2013
Beste Rol Ong,
Als de studiekosten betaald zijn, blijft ook de aftrekpost bestaan en hoeft u de belastingdienst niet terug te betalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Struik, 03-07-2013 10:12 #108
Hallo ik ben 32 en wil een klassikale studie als onderwijsassistente gaan volgen bij het LOI (2014/2015). Zijn deze kosten ook aftrekbaar?
mvg Struik Reactie infoteur, 03-07-2013
Beste Struik,
Als de studie voor een toekomstige baan is en niet alleen een hobby, zijn de kosten aftrekbaar (minus drempel) als studiekosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hilda Vinke, 21-06-2013 14:47 #107
Ik wil graag een bachelor- of masterstudie gaan volgen, waarmee ik hoop de tools te krijgen om mijn ambitie die ik al jarenlang heb waar te maken, namelijk schrijver worden. Mijn vraag is of de belastingaftrek ook aan leeftijd gebonden is. Ik ben nl. 62. Vriendelijke groeten, Hilda Reactie infoteur, 21-06-2013
Beste Hilda Vinke,
De belastingaftrek is niet direct aan leeftijd gebonden, maar moet wel gericht zijn op een baan. Die eis kan het wat lastiger maken als iemand wat ouder is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Chrit, 08-06-2013 17:09 #106
Onze minderjarige zoon van 16 jaar heeft een autisme spectrum stoornis, waardoor hij onder andere heel veel last heeft om zich te concentreren en zaken (o.a. huiswerk) goed te plannen. De stoornis is vastgesteld na onderzoeken door deskundigen. De diagnose werd gesteld toen hij 12 jaar oud was. Er is nooit een rugzakje voor hem aangevraagd. Onze zoon volgt 3 keer per week huiswerkbegeleiding, anders lukt het hem niet om zelfstandig het huiswerk te maken en te plannen. Deze huiswerkbegeleiding is vrij kostbaar. Weet U of deze kosten (gedeeltelijk) aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting? Reactie infoteur, 09-06-2013
Beste Chrit,
De kosten van opvoedkundige en onderwijskundige hulp zijn meestal niet als ziektekosten aftrekbaar. Wel aftrekbaar zijn bijvoorbeeld de kosten van een cursus gebarentaal, de behandeling van dyslexie door een orthopedagoog of remedial teacher.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Christian, 07-06-2013 14:44 #105
Ik ga per september 2013 een MBA volgen op eigen kosten. Dit naast mijn fulltime baan. Deze opleiding kost in zijn totaliteit zo'n €25000 voor de duur van 2 jaar. Er wordt een beurs toegekend van €10000 waardoor er een maximale aftrek overblijft van €15000. Dit bedrag ga ik waarschijnlijk in 2 jaargangen betalen waardoor ik per jaar in ieder geval €7750 kan aftrekken, naast extra kosten die ik zal maken voor boeken en dergelijke.

Nu lees ik dat in principe de aanschaf van een laptop in 2013 niet meer in aanmerking komt voor aftrek, tenzij die zeer specifiek voor de studie wordt aangeschaft. Prive gebruik ik een normale desktop computer, maar die kan ik dus niet meenemen naar mijn opleidingsinstituut. Ik ben dus van plan om voor deze reden alsnog een laptop aan te schaffen. Kan ik onder die conditie dan wel de laptop aftrekken als studiekosten? Reactie infoteur, 07-06-2013
Beste christian,
Met ingang van 1 januari 2013 is computerapparatuur niet meer aftrekbaar als studiekosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ellen, 01-06-2013 12:02 #104
Beste Zeemeeuw,

In 2013 wil ik de opleiding Geestelijke Begeleiding gaan doen aan het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen. De kosten bedragen 11.300 euro. De opleiding duurt twee jaar en ik kan het bedrag in één of in twee jaar voldoen (in 2013 5650 euro en in 2014 5650 euro) Twee vragen:
1. De opleiding is hoewel gelieerd aan de Radboud universiteit geen opleiding die onder het ministerie van OCW valt en er is geen studiefinanciering mogelijk (voor mij sowieso niet meer ivm leeftijd). Wel leidt hij op tot het beroep Geestelijk Begeleider en is erkend door de beroepsvereniging. Kan ik dan wel de studiekosten aftrekken?
2. Wat is voor mij voordeliger: in één keer betalen en teruggaaf aanvragen in 2013 of het verdelen en in 2014 de andere helft aanvragen?

Met vriendelijke groet Reactie infoteur, 01-06-2013
Beste Ellen,
1. Als de studie ook gericht is op uw toekomstige baan, zijn de kosten minus drempel aftrekbaar.
2. In twee jaren betalen betekent tweemaal een drempel van 250 euro. Wat goedkoper is hangt ook af van de beschikbaarheid van het geld (lenen kost geld, maar ook als het spaargeld is, derft u rente).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ron, 27-05-2013 12:15 #103
Beste,

Ik ben voornemens een zaterdagopleiding aan de fotoacademie te gaan volgen, kosten bedragen € 7.575 per jaar. Kan ik dan bij de aangifte van 2013 dit bedrag opvoeren en een bedrag van € 7.325 (€ 7575 -/- € 250) terug verwachten?

Alvast bedankt voor de reactie.
Mvg, Ron Reactie infoteur, 27-05-2013
Beste Ron,
Bij fiscale aftrekposten zoals voor de studiekosten werkt dit anders: u trekt een bepaald bedrag af van uw inkomen en van dat bedrag krijgt u door de lagere belastingheffing een deel terugbetaald. De teruggave kan in 2013 zo 37% tot 52% zijn, nooit 100%.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kim, 15-05-2013 15:00 #102
Goedendag,

ik ben in 2013 begonnen aan een opleiding, medisch pedicure. Bij het opzetten van mijn praktijk kan ik apparatuur overnemen van een salon welke zich heeft uitgeschreven bij de kamer van koophandel. Is het toch mogelijk om de kosten die ik maak voor deze overname te declareren als studiekosten bij de belastingdienst?

mvg.Kim Reactie infoteur, 15-05-2013
Goedendag Kim,
Als het om apparatuur voor uw praktijk gaat, zijn die kosten als zakelijke kosten aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sander, 10-05-2013 14:38 #101
Ik ben in september 2012 begonnen aan een deeltijdstudie Bedrijfseconomie in Groningen. Sinds augustus 2012 heb ik geen baan meer. Dus ik heb alles uit eigen zak moeten betalen. Op dit moment ontvang ik een bijstandsuitkering. Ik ben ongeveer € 1600 aan studiekosten kwijt. Plus nog ongeveer € 600 aan boeken. Weet iemand zo ongeveer waar ik recht op heb? Ik woon in Emmen, maar ga in Groningen naar school. Daardoor ben ik elke week € 10 kwijt aan openbaar vervoer. Maar, volgens mij kan ik dat niet aftrekken van de belasting. Maar, helemaal zeker doe ik het niet. Wie kan mij meer vertellen waar ik allemaal recht op heb? Reactie infoteur, 10-05-2013
Beste Sander,
De vervoerskosten zijn niet als studiekosten aftrekbaar, de studiekosten minus drempel wel. Je krijgt 37% terug. Als de hoogte van je uitkering te laag is, wordt de teruggave over meerdere jaren gespreid:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/65842-persoonsgebonden-aftrek-inkomstenbelasting-verrekenen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nathalie, 07-05-2013 20:44 #100
Ik wil in september 2013 aan een masteropleiding in België beginnen. Deze opleiding kost 7.500 euro. Mag ik, als Nederlands belastingsplichtige, deze kosten ook aftrekken? Of mag dat alleen bij studiekosten in Nederland?

Alvast bedankt!
Nathalie Reactie infoteur, 08-05-2013
Beste Nathalie,
Als de studie in Nederland is erkend, mag u de studiekosten aftrekken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Martijn, 07-05-2013 11:25 #99
Aan het eind van het jaar wil ik een deeltijd HBO-opleiding gaan doen in mijn werkveld. Ik werk full-time en zit in de belastingschijf van 42%. Ik verwacht jaarlijks studiekosten van rond 3000 euro te maken. Kan ik in dit geval 2750 euro (3000-250) terug verwachten of zijn er meer zaken waar ik op moet letten? Reactie infoteur, 07-05-2013
Beste Martijn,
De aftrekpost is wel 2750 euro, maar dan krijgt u ook 42% van 2750 euro terug als het om verplichte studiekosten gaat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marjolijn, 19-04-2013 22:16 #98
Ik ben in september 2012 met een master opleiding begonnen aan hogeschool Windesheim. Mijn laptop is verouderd en ik wil graag een nieuwe aanschaffen. Kunt u uitleggen of ik deze kan aftrekken bij de belasting bij de belastingaangifte volgend jaar? Reactie infoteur, 20-04-2013
Beste Marjolijn,
Sinds 2013 is een laptop niet meer als studiekosten aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ricky, 16-04-2013 11:23 #97
Beste Infoteur,

Allereerst dank voor de fijne antwoorden:). Ik heb reeds 5 jaar stufi ontvangen, 4 jaar prestatiebeurs + 1 jaar nullening (1 jaar WO + 4 jaar WO). Nu wil ik hierna nog een master volgen met een instellingstarief van 12.000 euro. Hiervoor zou ik kunnen lenen bij DUO. Kan ik deze studiekosten aftrekken in de jaren na het afronden van deze master wanneer ik de lening terugbetaal? (aangezien ik dan geld verdien met (hopelijk) een baan) Reactie infoteur, 16-04-2013
Beste Ricky,
U kunt ook de studiekosten van de master aftrekken als studiekosten. U doet gewoon elk jaar belastingaangifte en dan schuift de aftrek eventueel door naar een volgend jaar, waarin er wel voldoende inkomen is. Dit gaat via de post restant persoonsgebonden aftrek:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/65842-persoonsgebonden-aftrek-inkomstenbelasting-verrekenen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Laura, 12-04-2013 00:34 #96
Goedemiddag,

Ik ben momenteel aan het promoveren (in de letterkunde), en daarvoor moet ik vrij veel boeken zelf kopen. Deze kan ik helaas niet bij mijn werkgever (de universiteit) declareren, dus komen deze voor mijn eigen rekening. Zijn deze kosten over 2013 (nog) belastingaftrekbaar als studiekosten?

Vriendelijke groet,

Laura Reactie infoteur, 12-04-2013
Beste Laura,
Als u niet op een andere eenvoudige manier aan de boeken kunt komen, zijn ze fiscaal aftrekbaar. U geeft overigens zelf al aan dat u ze moet kopen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 11-04-2013 01:00 #95
Beste Zeemeeuw,

Ik heb in 2012 gewerkt en een stagevergoeding, gezamenlijk een totaal inkomen van 15.600 euro. Tot augustus had ik recht op een lening, dit recht verviel in september. De studiekosten heb ik gedurende het gehele jaar volledig zelf betaald, kan ik dit collegegeld (HBO) ook terugvragen? Reactie infoteur, 11-04-2013
Beste Jan,
In 2012 mocht u tot € 13.362,53 bijverdienen zonder het recht op studiefinanciering (volledig) te verliezen. Als u hierdoor geen studiefinanciering hebt overgehouden in 2012 mag u het collegegeld minus drempel aftrekken als studiekosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wilbaan, 08-04-2013 11:50 #94
Ik zit momenteel bij huis als dakdekker. In de afgelopen WW periode ben ik geregeld meegeweest met mijn neef en ook met een kennis die beiden vrachtwagenchauffeur zijn. als ik nu mijn vrachtwagenrijbewijs ga doen, wat tussen de 5000 en 6000 euro gaat kosten, in hoeverre zal mij dat belastingtechnisch gezien voordeel opleveren?

Ik ben wel van plan om er mijn toekomstige beroep van te gaan maken. Reactie infoteur, 08-04-2013
Beste Wilbaan,
Het halen van een vrachtwagenrijbewijs wordt niet gezien als studiekosten helaas.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kopl, 04-04-2013 09:12 #93
Zijn de BBL studiekosten voor de werkgever fiscaal aftrekbaar?

met vriendelijke groet,
Kopl Reactie infoteur, 04-04-2013
Beste Kopl,
De BBL studiekosten kunnen bij de werkgever fiscaal aftrekbaar zijn, maar niet bij de student.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henk, 28-03-2013 20:23 #92
Beste Zeemeeuw,

Ik lees in de onderstaande berichten dat je aangeeft dat, als een ouder het collegegeld betaald, het kind dit niet bij de inkomstenbelasting als kostenpost kan aftrekken. Nu vroeg ik mij af waarom dit zo is en hoe jij dit weet.
Ik heb namelijk gelezen in meerdere bronnen dat het gaat om de naam die staat ingeschreven op de studie en dat het niet gaat om de rekening waar het afgeschreven wordt. Verder kan ik niks vinden in de voorwaarden voor het aftrekken dat diegene het ZELF betaald moet hebben of iets dergeljiks?

Kortom; hoe weet jij zo zeker dat het niet kan? Heb je misschien een link van de belastingdienst of iets dergelijks waarin staat dat je perse zelf het collegegeld over moet maken?

Alvast hartelijk bedankt,
Groeten. Reactie infoteur, 29-03-2013
Beste Henk,
Bij de scholingsuitgaven zijn aftrekbaar de scholingsuitgaven van u en uw fiscale partner. Een meerderjarig kind zal zelf zijn belastingaangifte doen en de eigen scholingsuitgaven dienen op te geven. Scholingsuitgaven hebben tot slot betrekking op een door de belastingplichtige zelf gevolgde opleiding en zijn persoonsgebonden. Het is niet voor niets een persoongebonden aftrek. Daarom zijn ook de scholingsuitgaven die door een werkgever worden betaald, niet voor de student zelf aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tarah, 25-03-2013 21:32 #91
Ik studeer aan de PABO en heb hiervoor een tegemoetingkoming gekregen voor deeltijdstudeerders. 2 vraagjes:
1) Waar moet ik de tegemoetingkoming 2012 invullen bij de belastingaangifte? Onder welk kopje?
2) Ook heb ik in 2011 geleend van de IB-groep. Waar moet ik deze nog openstaande schuld invullen?
Ik hoor graag van u. Reactie infoteur, 26-03-2013
Beste Tarah,
1. De tegemoetkoming voor deeltijdstudeerders hoeft u niet op te geven aan de belastingdienst:

http://www.educatie-en-school.infonu.nl/diversen/77775-tegemoetkoming-deeltijders-aanvragen.html

2. Uw lening kunt u minus een bedrag van 2900 euro aftrekken in box 3 van de inkomstenbelasting als schuld:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/109172-geldlening-box-3-inkomstenbelasting.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Heidi Leenman, 25-03-2013 15:41 #90
Ik heb een dochter van 21 en een zoon van 18 wonen nog thuis maar studeren is er ook recht op teruggave voor mij of voor de kinderen?

graag hoor ik van u.

b.v.d

heidi Reactie infoteur, 25-03-2013
Beste Heidi Leenman,
Als uw kinderen recht hebben op studiefinanciering, is er voor u geen aftrekpost. Dat kan anders worden als er geen recht is op studiefinanciering en uw kinderen de kosten van levensonderhoud niet zelf kunnen betalen:

http://www.financieel.infonu.nl/geld/77903-aftrek-levensonderhoud-kind-2012-2011.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bas, 25-03-2013 09:23 #89
Ik heb 8000 studiekosten gehad in verband met de nieuwe regels voor 2 keer een HBO opleiding. Deze kosten heeft mijn werkgever vergoed. Ik ben eerder vertrokken en moet deze dus terugbetalen. Ik heb van de belastingdienst begrepen dat ik deze mag opvoeren in 2013. Ik wil ze echter opvoeren met een voorlopige teruggaaf alleen heb ik die 8000 nog niet! Wel 6000 euro. Kan ik een voorlopige teruggave aanvragen voor 8000 euro? en van het geld dat ik terug krijg de resterende 2000 euro voldoen? Reactie infoteur, 25-03-2013
Beste Bas,
Als u zeker weet dat u die 8000 euro in 2013 terug zult betalen, kunt u daarmee uw voorlopige teruggaaf invullen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Roelof, 24-03-2013 23:04 #88
Op het salaris van een in opleiding politiemedewerker wordt 22% gekort gedurende het opleidingstraject van 2,5 jaar. Mag deze korting als studiekosten worden afgetrokken van de belastingen? Reactie infoteur, 25-03-2013
Beste Roelof,
Deze korting minus drempel is aftrekbaar als studiekosten als het om een inhouding voor de opleiding gaat. Als sprake is van loonderving met 22% door minder gewerkte uren, is het niet aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tom, 24-03-2013 13:09 #87
Beste,

Ik ben het jaar 2012 begonnen met een particuliere studie. In dit jaar heb ik € 2675,- aan studiekosten gemaakt. Op 7 januari 2013 heb ik nog 2 (laatste) facturen ontvangen voor de afname van 2 examens. Kan ik deze ook meerekenen voor het jaar 2012 of moet ik hiermee wachten tot volgend jaar?

Alvast bedankt voor uw reactie.

Met vriendelijke groeten,

Tom Reactie infoteur, 24-03-2013
Beste Tom,
Helaas moet u wachten tot volgend jaar, omdat in 2012 alleen de in 2012 betaalde rekeningen aftrekbaar kunnen zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Liselotte, 20-03-2013 10:14 #86
Hallo,

Ik volg een Master studie en heb geen recht meer op OV of studiefinanciering (wel nul lening). Ik heb buiten mijn collegegeld, 560 euro aan overige studiekosten betaalt. Ik kom met mijn herrekende studiekosten echter niet over het normbedrag van 2X 2441 heen. Kan ik dan nog wel enige studiekosten aftrekken? Ik krijg nu namelijk niet de mogelijkheid om te specificeren welke extra kosten ik gemaakt heb.

Alvast bedankt!
Liselotte Reactie infoteur, 20-03-2013
Hallo Liselotte,
Zie voor de systematiek van de herrekende studiekosten ook het onderstaande artikel, want wellicht is er toch aftrek mogelijk:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/38830-studiekosten-welke-studiekosten-2011-fiscaal-aftrekbaar.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Erik, 19-03-2013 22:10 #85
Beste zeemeeuw,

In 2000 ben ik een universitaire studie begonnen die ik met pauze in 2012 afgerond heb. Aangezien de diplomatermijn in 2010 verstreken is is mijn beurs destijds dus ook niet in een gift maar in een lening omgezet. Hierdoor had ik de beurs die ik gekregen heb kunnen aftrekken van mijn aangifte, maar heb dit niet gedaan doordat ik niet wist dat deze aftrekpost bestond.

Is het mogelijk om deze aftrekpost in 2012 alsnog op te voeren, omdat het gaat over voorgaande jaren, of is dit alleen mogelijk via een bezwaar? Reactie infoteur, 20-03-2013
Beste Erik,
Deze aftrek was mogelijk in het jaar dat de beschikking beschikbaar kwam. Als dat jaar niet langer dan vijf jaar terug is, kunt u de belastingdienst vragen om alsnog met uw aftrekpost rekening te houden:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/32141-belastingdienst-herstel-zo-fout-in-je-belastingaangifte.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lotte, 19-03-2013 14:11 #84
Goedemiddag,

Ik heb afgelopen jaar tot en met augustus gestudeerd, zonder studiefinanciering. Het collegegeld werd van mijn ouders rekening afgeschreven, maar ik maakte daar elke maand geld voor over naar hun rekening. Kan ik die nu wel aftrekken van de belasting? Ik heb het wel zelf betaald, het is alleen niet van mijn rekening afgegaan.

Vriendelijke groet,
Lotte Reactie infoteur, 19-03-2013
Beste Lotte,
Voor u maakt het geen verschil, maar de belastingdienst wil dat het van de eigen rekening wordt afgeschreven. U kunt ervoor kiezen om de kosten af te trekken (u hebt ze immers gemaakt), maar als er vragen over komen is vooraf onzeker of de belastingdienst met uw constructie akkoord zal gaan en de argumentatie overtuigend genoeg zal vinden. Als bij de maandelijkse stortingen aan uw ouders staat vermeld dat het om de studiekosten gaat, bent u al een stapje verder.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ilse, 18-03-2013 20:54 #83
Goedenavond,

Afgelopen jaar heb ik een studie gevolgd die gericht is op mijn beroep. Echter is dit betaald door mijn ouders. Kan ik dit zelf aftrekken of moeten mijn ouders dit doen?

Groet,
Ilse Reactie infoteur, 19-03-2013
Beste Ilse,
Als u de kosten niet zelf hebt betaald, kunt u ze ook niet aftrekken. Afhankelijk van uw leeftijd is er voor uw ouders wellicht de aftrek kosten levensonderhoud kind:

http://www.financieel.infonu.nl/geld/77903-aftrek-levensonderhoud-kind-2012-2011.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jesper Ebing, 18-03-2013 17:14 #82
Geachte Zeemeeuw,

Ik heb een vraag met betrekking tot jaarlijkse belasting teruggave.
Ik volg de studie fysiotherapie aan Thim van der Laan. De koste van deze opleiding zijn €7912 per jaar. Nu lees ik veel op internet en op dit forum dat er nogal wat veranderingen zijn met betrekking tot de studiefinanciering.
Betekent dit omdat ik studiefinanciering ontvang ik geen belastingteruggave kan verwachten dit jaar?
Zelf heb ik een jaar inkomen dit jaar van €11000.

Met vriendelijke groet Jesper Ebing Reactie infoteur, 18-03-2013
Geachte Jesper Ebing,
1. De veranderingen met de studiefinanciering (sociaal leenstelsel) moeten nog plaats vinden. Als ze al doorgaan.
2. Met betrekking tot de aftrek van studiekosten en scholingsuitgaven is in 2013 vooral veranderd dat niet meer alles aftrekbaar is (niet meer de pc of laptop), maar wel nog steeds de verplichte studieuitgaven en dat de drempel omlaag is van 500 euro naar 250 euro.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tinus, 18-03-2013 14:11 #81
Goedemiddag,

Ik heb in 2012 een massagecursus gevolgd, welke boven het drempel bedrag van 500 euro uit komt. Deze cursus is een investering voor mijzelf omdat ik hier later eventueel een eigen praktijk in wil beginnen. Nu is mijn vraag of ik deze kosten kan aftrekken als zijnde studiekosten? Daarnaast geef ik sindskort Kung Fu lessen, ben niet ingeschreven bij de KVK en heb ook geen BTW nummer omdat het nu nog heel kleinschalig is. Wel maak ik kosten voor de huur van de zaal en kosten voor lessen die weer een investering zijn voor mijn toekomst als leraar. Zijn deze kosten aftrekbaar?

Alvast dank voor het meedenken!

Groet, Tinus Reactie infoteur, 18-03-2013
Goedemiddag Tinus,
Een massagecursus is meer een praktijkopleiding dan een studie. Zakelijk aftrekbaar maar niet particulier. Hetzelfde geldt voor de kosten van huur.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marijn, 17-03-2013 21:24 #80
Ik ben 28 jaar en werk in de jeugdzorg. Nou wil ik graag een 1-jarige post-HBO gaan doen die gerelateerd is aan mijn werk. Kan ik deze kosten dan terug krijgen? Zit er dan aan vast dat je de studie (binnen bepaalde tijd) moet afronden?
Groet Marijn Reactie infoteur, 18-03-2013
Beste Marijn,
De studiekosten zijn aftrekbaar, maar u krijgt nooit alles terug. Er is een drempel en de feitelijke teruggave is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Merel, 17-03-2013 19:06 #79
Best Zeemeeuw,
Ik heb een bijbaan en volg een studie zonder studiefinanciering en de kosten betaal ik geheel zelf. De uitgaven zijn hoger dan de drempel van 500 euro. Ik heb geen werkgever die een gedeelte mee betaald of vergoed. Zijn er aftrek mogelijkheden?
Grtjes Merel Reactie infoteur, 18-03-2013
Beste Merel,
Als u geen recht hebt op studiefinanciering, mag u de gemaakte studiekosten minus drempel aftrekken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tamara, 17-03-2013 16:22 #78
Goedemiddag,

Ik heb van de week al even telefonisch contact gehad, maar heb nog 2 aanvullende vragen:
1. Geldt het maximumbedrag van €15.000 voor 1 jaar? Of voor de volledige studie?
2. Hoe lang mag ik maximaal studiekosten aftrekken? Ik ga een 4-jarige HBO opleiding doen via de LOI, betaling per jaar. Mag ik 4 jaar studiekosten aftrekken (met inachtneming van de geldende drempels uiteraard)?

Dank voor uw reactie.

Met vriendelijke groet,
Tamara Reactie infoteur, 18-03-2013
Beste Tamara,
1. De 15.000 euro gelden per jaar.
2. Zolang u studeert, mag u studiekosten aftrekken. Hoeveel u mag aftrekken is afhankelijk van de gemaakte kosten en al dan niet het recht op studiefinanciering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Janssen, 17-03-2013 15:57 #77
Hallo,

Is het ook mogelijk het collegegeld voor een PhD in Canada af te trekken wanneer je belastingplichtig bent in Nederland? Of waar kan ik vinden welke opleidingen door het DUO worden erkend? Of geldt voor het erkennen van een opleiding voor aftrekbaar zijn dezelfde voorwaarden als erkennen voor het recht hebben van studiefinanciering?

Met vriendelijke groet,
Janssen Reactie infoteur, 18-03-2013
Hallo Janssen,
Je zou contact kunnen opnemen met Nuffic, Postbus 29777, 2502 LT Den Haag, Telefoon: 070 4260 260.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Miquel, 17-03-2013 13:32 #76
Hoi, ik heb een vraag. Ik ben 21 jaar en volg een ict-hbo opleiding. Ik ben thuiswonend en deze kosten worden door mijn ouders betaald. Ik ontvang ook gewoon studiefinanciering.
Kan ik een laptop vergoed krijgen gezien dit een verplicht middel is op mijn opleiding?

Groetjes Reactie infoteur, 18-03-2013
Hoi Miquel,
Sinds 2013 is een laptop niet meer als studiekosten aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jon, 16-03-2013 21:10 #75
Onze dochter heeft in 2012 een jaar 'vrij' genomen tussen middelbare school en studie. Ze woonde bij ons en heeft Nederlandse cursussen gedaan en wiskunde als voorbereiding op de universiteit (ze heeft in Indonesië op school gezeten). Kunnen wij die cursussen als aftrekposten opgeven? Ze kreeg dat jaar geen stufi en wij kregen geen kinderbijslag (ze was 19). Dank! Reactie infoteur, 17-03-2013
Beste Jon,
Alleen uw dochter kan, indien ook door haar zelf betaald, de kosten aftrekken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ruben, 15-03-2013 17:59 #74
Ik, 28 jaar, ben momenteel 3e-jaars student aan een HBO-opleiding in Nederland. Ik ontvang uitwonende studiefinanciering (ca. 270 euro p/m) en betaal zelf het volledige collegegeld van ca. 1800 euro. Zijn er aftrek mogelijkheden? Reactie infoteur, 16-03-2013
Beste Ruben,
Zonder andere studiekosten zijn, hebt u in 2012 waarschijnlijk geen aftrek.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 15-03-2013 15:02 #73
Beste Zeemeeuw.
Mijn zoon is in augustus 18 jaar geworden en naar de hbo gegaan en woont nog thuis.
Kosten van de school zijn ruim 1700 euro + 450 euro boekengeld. Hij krijgt 97 euro studie financiering en ov. Hij heeft zelf een inkomen van 1800 euro bruto per jaar. Alle andere kosten betreffende levens onderhoud e.d. worden door mij betaald. Zijn er nog aftrek mogelijkheden?
mvgr. Jan Reactie infoteur, 15-03-2013
Beste Jan,
Helaas zijn er voor u geen extra aftrekposten meer, omdat uw zoon recht heeft op studiefinanciering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jager, 14-03-2013 13:10 #72
VRAAG: Is het fiscaal aantrekkelijker voor werkgever of werknemer om de studiekosten te betalen wanneer werknemer het restant (dat wat niet via de belastingdienst terug betaald wordt) dient te betalen? Reactie infoteur, 14-03-2013
Beste Jager,
Als u bedoelt in welk geval er minder door de belasting wordt gecompenseerd, zal in de meeste gevallen aftrek bij de werknemer voordeliger zijn door het hogere belastingtarief inkomstenbelasting. De werkgever kan de studiekosten aftrekken als zakelijke kosten, waardoor het neerslaat in een lagere winst.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

C. de Vries, 12-03-2013 14:34 #71
Ik betaal voor mijn dochter van 25 jaar, ze is uitwonend, per maand honderd zevenenzeventig E. Mijn man heeft AOW klein pensioentje en ik weduwe pensioen en UWV. Kan ik dit aftrekken van de belasting? Afwachtend op uw antwoord. c de vries. Reactie infoteur, 12-03-2013
Beste C. de Vries,
Sinds 2012 is de mogelijkheid tot aftrek (kosten levensonderhoud kind) beperkt tot kinderen tot de leeftijd van 21 jaar (was 30 jaar):

http://www.financieel.infonu.nl/geld/77903-aftrek-levensonderhoud-kind-2012-2011.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sjereen, 11-03-2013 13:00 #70
2) Ik heb hier een jaaroverzicht van gehad eind 2012, in 2011 is vastgesteld dat dit niet werd omgezet in een gift, ben ik nu dan te laat met het aftrekken van de gemaakte kosten van de studie 2008-2009? Reactie infoteur, 11-03-2013
Beste Sjereen,
Het jaar van de beschikking is wat telt. Als dat 2011 is, kunt u de belastingdienst vragen om alsnog met uw aftrek rekening te houden:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/32141-belastingdienst-herstel-zo-fout-in-je-belastingaangifte.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sjereen, 11-03-2013 09:38 #69
Hallo,

Ik heb een aantal vragen:

1) Ik volg een opleiding voor mijn (toekomstige beroep), mijn werkgever betaald de facturen (oa lesgeld en boeken) maar dit wordt opgenomen als een studieschuld, indien ik na het behalen van mijn diploma niet 5 jaar werkzaam blijf bij dit bedrijf moet alles worden terugbetaald kan ik deze kosten nu wel of niet aftrekken?

2) Ik heb in 2008-2009 een HBO opleiding voltijd gevolgd waarvoor ik toen studiefinanciering ontving, omdat ik na het behalen van mijn propedeuse een deeltijd opleiding ben gaan doen (zie bovenstaand) is dit omgezet naar een lening en dien ik dit maandelijks terug te betalen, zijn deze kosten nu nog aftrekbaar (heb dat toen niet opgevoerd ivm studiefinanciering)

3) Waar dien ik bovenstaande lening in te voeren in het aangifteprogramma?

Alvast bedankt.
Sjereen

Gr. Sjereen Reactie infoteur, 11-03-2013
Hallo Sjereen,
1. U kunt uw opgebouwde schuld bij de werkgever pas als studiekosten in box 1 aftrekken in het jaar dat u die schuld terug moet betalen, niet eerder.
2. Omdat de lening van de HBO niet is omgezet in een gift, kunt u in het jaar dat u die beschikking ontving de gemaakte kosten aftrekken.
3. Een studielening is aftrekbaar in box 3 van de inkomstenbelasting als geldlening met een drempel van 2900 euro in 2012:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/109172-geldlening-box-3-inkomstenbelasting.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Reda, 06-03-2013 12:43 #68
Besten,
Sinds september aan een HBO studie begonnen. Met de werkgever afgesproken dat wij beiden de helft betalen. De werkgever heeft al de complete betaling voldaan aan de opleider. Vervolgens zou ik maandelijks een bepaald bedrag terug betalen. Mijn vraag is of het mogelijk is of dat ik bij de aangifte van 2012 het volledig bedrag terug kan vragen ipv dit te verdelen over 3 jaar. Als ik het over 3 jaar terug vraag, krijg elke keer te maken met de drempel. Nu zou ik er in eenkeer vanaf zijn.

Ik verneem van u.

Groet,

Reda Reactie infoteur, 06-03-2013
Beste Reda,
U mag alleen aan scholingsuitgaven aftrekken wat u in een bepaald jaar betaalt. Als u het niet over drie jaren verdeelt, is de kans op aftrek groter.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Debby, 05-03-2013 19:31 #67
Goedenavond,

In 2012 heb ik een studie gevolgd en afgerond, maar deze studie mocht ik achteraf betalen. Dit heb ik onlangs gedaan (in 2013). Kan ik de kosten van deze studie aftrekken over het belastingjaar 2012 of moet ik het aftrekken in het belastingjaar 2013, omdat het in dit jaar is betaald? Ik hoor het graag! Alvast bedankt voor de reactie.

Mvg,

Debby Reactie infoteur, 06-03-2013
Beste Debby,
U mag de kosten van de studie aftrekken in het jaar van betaling.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Samir, 04-03-2013 02:15 #66
Beste Zeemeeuw,

Ik heb in het jaar 2012 twee verschillende studies gevolgd. Vanaf januari tm aug een studie en vanaf sept overgestapt op een andere studie. Ik heb vanaf januari tm juni stufi ontvangen en daarna niet meer omdat ik te veel heb bijverdiend. Mijn kosten in deze periode komen niet boven 2 x het normbedrag uit dus er valt hier niet veel uit te halen. Voor de studie waar ik in september mee ben gestart heb ik zo veel mogelijk betaald voor het schooljaar 2012-2013. Dat waren dus boeken en collegegeld wat uitkwam op ca 2500 euro. Dit heb ik dus betaald in de periode waarin ik geen recht had op stufi. Maar voor hetzelfde schooljaar ontvang ik vanaf januari 2013 weer stufi. Ik heb al eerder gelezen dat het mogelijk is om vooruitbetaalde bedragen in hetzelfde jaar af te trekken. Ik vroeg mij af of het hele bedrag van 2500 ook mag aftrekken als werkelijke kosten in 2012, ondanks dat ik voor een groot gedeelte van het schooljaar in 2013 stufi zal ontvangen.

Mvg,
Samir Reactie infoteur, 04-03-2013
Beste Samir,
Als er geen recht is op studiefinanciering is, mag u in 2012 de werkelijke kosten minus drempel aftrekken. Bedenk wel dat het een discussie met de fiscus kan geven omdat u in 2013 wel studiefinanciering ontvangt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ib, 03-03-2013 23:05 #65
Beste,

Ik ben een langstudeerder HBO. Ik ontvang sinds september 2012 geen studiefinanciering meer. Wel heb ik een volledige lening bij de DUO. Ik ben nou een beetje in de war geraakt wat ik wel of niet mag aftrekken.

Is het nou de bedoeling als ik aangifte doe voor 2012, dat ik bij de optie 'ik ontvang geen studiefinanciering' mijn collegegeld uitreken voor de maanden sept 2012 tot dec 2012?

En dat ik bij de optie 'ik ontvang wel studiefinanciering' niks invul?

Ik hoop dat ik hierbij geholpen kan worden! Alvast dank! Reactie infoteur, 25-03-2013
Beste Lb,
Wat u mag aftrekken is mede afhankelijk van het antwoord op de vraag of uw prestatiebeurs is omgezet in een lening dan wel gift en of u een dure studie hebt. Zie ook:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/38830-studiekosten-welke-studiekosten-2011-fiscaal-aftrekbaar.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Adrie van den Berk, 02-03-2013 16:31 #64
Beste Zeemeeuw,

Mijn vrouw is 2012 een cursus gestart aan de Nederlandse Kappers akademie.
Gezien dit haar toekomstig beroep zal betreffen kunnen wij de cursuskosten aftrekken bij onze belasting aangifte 2012.

Onze vraag;
Kunnen wij de kosten van benodigde materialen zoals haarkleurmiddelen, permanentvloeistof, shampoos en dergelijke ook opgeven?

Zoals ik begrijp kunnen duurzame middelen zoals scharen, kammen, borstels boeken e.d. wel worden opgegeven.

Alvast dank voor uw reactie.
Met vriendelijke groet,

Adrie Reactie infoteur, 02-03-2013
Beste Adrie van den Berk,
Als de middelen die u noemt verplichte leermiddelen zijn om de studie te voldoen, zijn ze in 2012 aftrekbaar. De fiscus kan wel altijd om een specificatie vragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Margreet, 02-03-2013 14:44 #63
Goedemiddag,

Mijn zoon volgt een HBO-studie in Nederland, maar heeft een minor in Canada gevolgd.
Normaal zijn reis- en verblijfkosten niet aftrekbaar, maar kan hij nog wel voor een eventuele andere aftrekpost in aanmerking komen? Zijn vliegreis- en verblijfkosten op de Campus zijn natuurlijk vele malen hoger geweest dan van een reguliere student.

Met vriendelijke groet,

Mar Reactie infoteur, 02-03-2013
Beste Margreet,
Onder voorwaarden bestaat voor een studie in het buitenland recht op studiefinanciering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Melanie, 01-03-2013 12:18 #62
Goedemiddag,
Ik heb een vraag over de maximale studiekosten die ik kan aftrekken. Ik heb mijn Havo afgerond en volg momenteel een MBO 4 opleiding. Hierbij wil ik een HBO deeltijd opleiding gaan volgen. Deze opleiding kost 1771, - collegegeld en ong. 400, - boeken per jaar. Kom ik in aanmerking voor de belastingaftrek en hoeveel zal dit ongeveer zijn?

Mvg, Melanie Reactie infoteur, 01-03-2013
Goedemiddag Melanie,
In 2013 zijn de verplichte studiekosten minus 250 euro aftrekbaar, maar hoeveel je hiervan terugkrijgt hangt dan af van de hoogte van het inkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Aad, 24-02-2013 15:22 #61
Geachte dames/heren,

Wij hebben in een periode van 3 jaar de MBO beroeps opleiding betaald. Geen recht op studiefinanciering, Een opleiding op een prive instituut. ( wel met erkende vakdiploma's ) Zij is thuiswonend en nu 20 jaar. Zij heeft een "NUL" uren contract en werkt ca 12 uur in de week. Kunnen wij of mijn dochter zelf kosten aftrekken van de belasting? BVD Reactie infoteur, 25-03-2013
Geachte Aad,
De aftrek van studiekosten geldt per jaar en is minus de geldende drempel. Voorwaarde is wel dat het een erkende opleiding is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ad, 22-02-2013 09:22 #60
Beste Zeemeeuw,

Onze dochter (25) volgt een universitaire studie en heeft sinds oktober 2011 geen recht meer op studiefinanciering. Wij betalen haar studiekosten en geven haar een toelage voor levensonderhoud. Gelet op alle fiscale wijzigingen: wat kunnen wij over 2012 nu nog aftrekken? Komt onze dochter zelf wellicht in aanmerking voor enige fiscale versoepeling? Reactie infoteur, 22-02-2013
Beste Ad,
Voor uw dochter is er geen fiscale versoeling, maar u mag als gevolg van de door u betaalde kosten van levensonderhoud forfaitair een bedrag aftrekken per kwartaal sinds het vierde kwartaal van 2011. Zie voor de bedragen en voorwaarden het artikel:

http://www.financieel.infonu.nl/geld/77903-aftrek-levensonderhoud-kind-2012-2011.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Youssra, 21-02-2013 23:01 #59
Geachte heer/mevrouw,

Ik zit momenteel in mijn vijfde jaar hbo. Ik had had t/m augustus studiefinanciering (schooljaar 2011-2012). Ik heb voor dit schooljaar 2012-2013 mijn collegeld in één keer betaald ( €1771, -) in september en ontvang dus sinds september ook geen studiefinanciering meer. Hoe moet ik dat regelen qua aangifte schoolkosten vanaf september?

Mvg,
Youssra Reactie infoteur, 22-02-2013
Beste Youssra,
Uw aftrek bestaat uit twee delen: het deel in de periode van de studiefinanciering en het deel zonder. In de periode waarin u geen studiefinanciering hebt, mag u de werkelijk betaalde kosten aftrekken, ook die vooruit betaald zijn. In de periode van studiefinanciering moet u uw kosten toedelen aan de maanden van studie in 2012.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Danielle, 18-02-2013 21:50 #58
Beste Zeemeeuw,

Ik ben momenteel bezig universitaire master, deze kost mij 12.500 euro per jaar, ik heb een bijbaantje, waarmee ik welgeteld zo rond de 6000 euro per jaar mee verdien. Ik ben nog thuis inwonend, mijn vraag is eigenlijk als ik mijn studiekosten min de drempel opgeef, hoeveel procent kan ik dan ongeveer terugverwachten van de 12.500 euro?

Gr Danielle Reactie infoteur, 19-02-2013
Beste Danielle,
Waarschijnlijk krijg je maar 500 euro terug, gegeven de hoogte van je inkomen. De rest wordt gereserveerd voor een volgend jaar via de restant persoonsgebonden aftrek:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/65842-persoonsgebonden-aftrek-inkomstenbelasting-verrekenen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jaap, 16-02-2013 10:58 #57
Beste Zeemeeuw,

Een vriendin volgt momenteel een studie - betaald door werkgever, geen studiefinanciering - en is zeer geïnteresseerd in een nieuwe functie bij een andere werkgever

Via studieovereenkomst geldt een 100% terugbetaling (studie nog niet afgerond) als zij inderdaad weggaat. Ik heb hierover 3 vragen

1) Welke aftrekmogelijkheden heeft zij voor de € 12.000 euro die nu reeds betaald zijn voor de studie? (12.000 - 250 drempel *belastingtarief 42%? )
2) Welke aftrek op winst i.v.m. studiekosten heeft de huidige werkgever reeds gekregen bij betaling van studiekosten?
3) Welke aftrek op winst mogelijkheden heeft een nieuw bedrijf als die de schuld bij de huidige werkgever overnemen?

Hoor graag uw deskundige mening!

groeten,

Jaap Reactie infoteur, 16-02-2013
Beste Jaap,
1. Uw vriendin mag de zelf betaalde of aan de werkgever terugbetaalde noodzakelijke studiekosten minus drempel als aftrekpost aftrekken. Als haar inkomen in de belastingschijf met 42% is, krijgt ze hiervan inderdaad 42% terug.
2. Als het een bv of nv is, krijgt de werkgever hiervan tot 25% terug via de vpb als er winst wordt gemaakt (aftrek zakelijke kosten).
3. Als de vordering (overname studieschuld) wordt geboekt als zakelijke kosten, zijn ook die aftrekbaar voor de nieuwe werkgever.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nick Groot, 14-02-2013 13:15 #56
Beste Zeemeeuw,
Ik geniet zorg met verblijf. Het zorgkantoor (CAK) bepaalt jaarlijks de inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor zorg met verblijf.
De berekening is als volgt
verzamelinkomen 2011 10.111 -/- belasting = 9033
-/- ziektekosten = 1267, 24
-/- zak-en kleedgeld = 3519
-/- 15% inkomsten uit arbeid = 1078, 63
Bijdrageplichtig inkomen wordt dan 3168, 13 = 264, 01 per maand
Hiervan gaan af 16% wtcg = 226, 20 euro eigen bijdrage per maand.

Mijn vraag: ik volg bbl-opleiding. Kosten uit eigen zak 150 euro per maand.
Kan ik een bezwaarschrift indienen bij het CAK, omdat ze geen rekening houden met deze extra kosten voor mij. In 2011 heb ik deze kosten ook niet afgetrokken.
Vriendelijke groet,
Nick Groot Reactie infoteur, 14-02-2013
Beste Nick Groot,
1. Uw eigen bijdrage wordt (in eerste instantie) berekend aan de hand van uw verzamelinkomen van twee jaren terug. Daarom zullen uw kosten voor uw studie in 2011 pas invloed kunnen hebben op uw bijdrage 2013. U moet die kosten dan wel als aftrekpost opvoeren.
2. Als u huidige inkomen fors afwijkt van het inkomen uit het peiljaar, kunt u om een aanpassing van uw eigen bijdrage vragen. Maak daarbij medling van uw studiekosten. Het jaarbedrag minus drempel komt dan in mindering in uw belastingaangifte op uw verzamelinkomen.
3. Voor 2013 zijn er veranderingen in de berekening van de eigen bijdrage voor zorg met verblijft die voor u ook interessant kunnen zijn:

http://www.financieel.infonu.nl/geld/109954-eigen-bijdrage-verzorgingshuis-2013.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jacqueline Peeters, 13-02-2013 19:28 #55
Ik volg de opleiding mbo spw niveau 4. Deze opleiding volg ik via mijn werk. Ik doe dit in mijn eigen tijd en de baas betaald de opleiding. Ik zou graag willen weten of het klopt dat als ik een laptop koop voor mijn opleiding ik deze terug kan vragen via de belastingdienst. Zijn er nog meer kosten die ik af kan trekken.

Alvast bedankt.

Jacqueline peeters Reactie infoteur, 13-02-2013
Beste Jacqueline Peeters,
Met ingang van 2013 is de pc niet meer aftrekbaar, wel de andere verplichte studiekosten die u zelf betalen moet.
Met vriendelijk egroeten,
Zeemeeuw

Robert, 11-02-2013 21:30 #54
Beste Zeemeeuw,
Ik heb sinds het begin van 2013 geen ov kaart meer die vergoed wordt door de overheid. In verband met de nieuwe regel 4 jaar +1 leenjaar. Ik zit in het tweede jaar, maar ben echter geen langstudeerder maar moet wel de reiskosten betalen voor mijn schakeljaar + master. Deze bedragen +/-3500 euro over een periode van 6 maanden. Ik vroeg mij af of deze op één of andere manier aftrekbaar zijn? Aangezien het om een vrij hoog bedrag gaat, daarnaast moet ik ook nog de studie betalen en heb ik geen baan, omdat de voltijd studie de benodigde tijd inneemt.

Met vriendelijke groet,
Robert Reactie infoteur, 12-02-2013
Beste Robert,
Deze kosten van vervoer zijn helaas niet aftrekbaar. Niet als studiekosten en niet anderszins.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mirjam, 08-02-2013 14:34 #53
Mijn man is in september begonnen met de studie Pabo in Deeltijd. We krijgen hiervoor geen vergoeding van werkgever of tegemoetkoming. Moeten we nu voor 2012 de 4 maanden studiekosten (collegegeld en boekengeld) verdelen en als aftrekpost gebruiken of het hele studiejaar? Is het

Met vriendelijke groeten,
Mirjam Reactie infoteur, 08-02-2013
Beste Mirjam,
Uw aftrekpost in 2012 is gelijk aan de uitgaven die in 2012 voor de studie gedaan zijn minus 500 euro drempel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kimberly, 07-02-2013 15:40 #52
Ik heb de bachelor fysiotherapie afgerond en wil nu geneeskunde gaan studeren. Ik werk (nog) niet in de fysiotherapie. De kosten voor geneeskunde liggen als een tweede bachelor tussen de 8.500 en 32.000 euro per jaar. Mijn vraag, zoals verwacht: zijn deze kosten ook aftrekbaar? Aan welke eisen moet ik hiervoor voldoen?

Met vriendelijke groet,
Kimberly Reactie infoteur, 07-02-2013
Beste Kimberly,
Vanaf 2013 zijn de werkelijke studiekosten aftrekbaar voor zo ver het verplichte kosten zijn (lesgeld, cursusgeld, collegegeld, examengeld), minus drempel. De computer is ook niet meer aftrekbaar. Zie artikel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ramona, 01-02-2013 16:58 #51
Ik ga starten met de Pabo. Het collegegeld is € 1480, - per jaar. Ik volg de Pabo naast mijn huidige deeltijd baan. Ik kom niet in aanmerking voor de tegemoetkoming omdat het inkomen te hoog is. Zijn de studiekosten van € 1480, - per jaar aftrekbaar ( minus de € 250, -)? Reactie infoteur, 01-02-2013
Beste Ramona,
Dan zijn de werkelijke verplichte studiekosten minus drempel in 2013 aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mamdouh, 01-02-2013 16:43 #50
Mijn partner studeert in het buitenland (V.S.) in het jaar 2012-2013, zijn haar studiekosten aftrekbaar? Reactie infoteur, 01-02-2013
Beste Mamdouh,
Haar studiekosten zijn in Nederland aftrekbaar als ze ook in Nederland belastingplichtig is. Voorwaarde hierbij is ook dat de opleiding in het buitenland erkend is door de Informatie Beheer Groep (DUO).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Erik, 31-01-2013 17:14 #49
Ik zit met de vraag of ik wel of niet gebruik mag maken van normbedragen.
Heb namelijk de MBO en HBO studie volledig afgerond en daarmee ook mijn HBO/WO beurs volledig gebruikt. Echter ben in na de HBO studie direct door blijven studeren aan de Universiteit (RUG), als voltijd student. Momenteel ben ik daar de Bachelor aan het volgen en dit doe ik al 8 jaar aaneengesloten. (heb wat problemen met mijn scriptie) Daarnaast werk ik de laatste 4 jaar ook 40 uur in de week, maar krijg hiervoor geen extra studievergoedingen.

Echter is de opleiding die ik volg wel een voltijd opleiding en ik ben dan ook netjes ingeschreven bij de DUO en de Universiteit. De basisbeurs is al omgezet in een gift, na het behalen van het de HBO diploma. De lening die ik bij de duo heb staan is nog nooit definitief omgezet in een langdurige lening (welke voor 5 jaar wordt vastgezet)

Mag ik nu als student aan de universiteit voor de jaren 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 de normbedragen van de belastingdienst gebruiken of had ik de werkelijk studiekosten moeten opvoeren, welke lager zijn dan de normbedragen. Heb al jaren geen euro meer gekregen van de Duo.

Voor het jaar 2013 kunnen alleen nog maar de werkelijke studiekosten worden afgetrokken.

Alvast bedankt voor het antwoord! Reactie infoteur, 01-02-2013
Beste Erik,
Voor de studie waarbij de basisbeurs is omgezet in een gift, zijn geen kosten aftrekbaar anders dan de eventuele meerkosten ten opzichte van de normkosten in dat jaar. Voor de andere studie, waarvoor u geen studiefinanciering hebt, geldt dat u de werkelijke kosten mag aftrekken minus de drempel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jonker, 29-01-2013 12:28 #48
Goedemorgen, mijn dochter is 17 jaar, heeft in 2012 Havo diploma gehaald en studeert nu thuis via NTI Hogeschool HBO Bedrijfskunde MER. Zij verdient wel wat bij maar blijft onder de norm van wat mag. We krijgen inmiddels geen kinderbijslag meer en ook op studiefinanciering heeft zij geen recht. Haar studiekosten betalen wij als ouders. Kunt u mij zeggen hoe het zit met de aftrek van studiekosten? Bedankt alvast en vriendelijke groeten. Reactie infoteur, 29-01-2013
Beste Jonker,
U hebt geen recht op de aftrek van studiekosten, maar kunt wellicht wel gebruik maken van de aftrekpost levensonderhoud kind:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/104829-aftrekpost-kosten-levensonderhoud-kind-2013.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gregory, 24-01-2013 07:56 #47
Ik ben in 2007 afgestudeerd als hbo docent dans. In mijn sector is het bijna niet mogelijk om niet als zelfstandige te werken dus heb ik mijn eigen onderneming sinds 2009. Scholen huren mij in. Nu ben ik een aantal jaren verder en ben klaar met dit vakgebied. Er is bijna geen werk, 3 maanden in de zomer heb je geen inkomen omdat het onderwijs vakantie heeft. Ben te oud voor zomerbaantjes en bij uitzendbureaus krijg ik de vraag of ik ook een 'echte' opleiding heb gedaan. Ik kan nu een deel ww aanvragen voor een jaar van mijn laatste school in loondienst (was 2 avonden in de week). De overige dagen ben ik of vrij of werk ik wat uren bij andere scholen.
Nu wil ik gewoon weg uit deze sector (te onzeker en teveel blessures waaronder versleten knieschijven). Ik wil geen mbo doen omdat ik het hbo al heb gedaan. Ik zat te denken aan hbo psychologie (wellicht deeltijd) of psychologie aan de open universiteit zodat ik wel nog kan blijven werken. Wat zijn de mogelijkheden? En mijn huidige studieschuld die niet te betalen is ivm te weinig inkomen. Kun je dit laten bevriezen totdat je wel een inkomen krijgt dat dit kan betalen? Reactie infoteur, 24-01-2013
Beste Gregory,
1. Voor uw studieschuld kunt u contact opnemen met DUO. Het maandelijkse bedrag kan worden verminderd en de schuld kan onder voorwaarden uiteindelijk ook worden kwijtgescholden.
2. Of de studie psychologie voor u wel een goede keuze is, kan ik moeilijk inschatten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mila, 22-01-2013 09:06 #46
Beste,

Ik heb een vraag over mijn studie, ik volg momenteel een master op een universiteit.
Het collegegeld bedraagt 12.000 voor deze master, wat kan ik hiervan vergoed krijgen? Het is natuurlijk minus de drempel, maar ik werk ook, 1 dag in de week, dus op jaarbasis ongeveer 5000 euro aan inkomen.

Wat kan ik ongeveer terug verwachten van de belastingsdienst? Reactie infoteur, 22-01-2013
Beste Mila,
Bij 5000 euro aan inkomen levert de aftrekpost u nog niets op, maar kunt u via de aftrekpost restant persoonsgebonden aftrek er een volgend jaar gebruik van maken. Hiervoor moet u wel belastingaangifte doen:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/65842-persoonsgebonden-aftrek-inkomstenbelasting-verrekenen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Milena Barinova, 18-01-2013 10:26 #45
Goede morgen,

Ik heb een vraag over de aftrek studiekosten. Is hier ook een leeftijdsgrens aan verbonden?

Met vriendelijke groet,
Milena Barinova Reactie infoteur, 18-01-2013
Goede morgen Milena Barinova,
Aan de aftrek van studiekosten is geen leeftijdsgrens verbonden maar wel de voorwaarde dat de studie gericht moet zijn op een (toekomstige) baan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Regina, 12-01-2013 10:05 #44
Hallo,
Ik werk 3 dagen in de week voor een baas. Mijn baas kan ieder moment met pensioen gaan en in mijn vakgebied is bijna tot geen werk te vinden. 2 dagen ben ik thuis bij mijn kinderen bijna 2 en bijna 4. Nu wil ik een HBO bachelor opleiding via NCOI gaan volgen op zaterdag. In het kader van omscholing om de kans op een nieuwe baan te vergroten. Duur opleiding is 3 jaar. Kosten 20.000 voor 3 jaar! Wat kan ik hiervan vergoed krijgen? Is de teruggave inkomensafhankelijk? Betaal de opleiding zelf en ontvang gewoon salaris gedurende de periode. Kan ik ergens een proefberekening maken wat ik vergoed kan krijgen? Is toch een hele investering.
Alvast bedankt!
Groetjes. Reactie infoteur, 12-01-2013
Hallo Regina,
Dat is inderdaad veel geld. Vanaf 2013 zijn de regels strenger en is de drempel wat lager. Zonder studiekosten zijn uw verplichte studiekosten zijn aftrekbaar minus de drempel. Deze aftrekpost krijgt u niet volledig terug, maar volgens het belastingpercentage dat bij uw inkomen hoort. De teruggave varieert zo van 37% tot 52% in 2013:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/96906-inkomstenbelasting-2013-belastingtarieven-en-schijven.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ivo, 07-01-2013 14:25 #43
Hallo,

ik wil dit jaar starten met het volgen van een HBO avondopleiding. Kan ik deze kosten volledig aftrekken (boven de drempel van €250, -), ondanks dat ik gewoon salaris ontvang van een werkgever?

Alvast bedankt. Reactie infoteur, 07-01-2013
Beste Ivo,
Die studiekosten zijn aftrekbaar voor zover ze niet vergoed worden door de werkgever en dat minus de drempel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Es, 06-01-2013 00:46 #42
Hallo,

Ik heb een vraag over het aftrekken van studiekosten.
Op dit moment volg ik een duale HBO-opleiding en wil ik gaan starten met een tweede HBO opleiding aan het NTI. Het NTI is een niet-bekostigde instelling, en de opleiding is geaccrediteerd. Voor de eerste opleiding krijg ik studiefinanciering.
Kan ik de kosten van de tweede studie aftrekken van de belasting?

Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,

Es Reactie infoteur, 06-01-2013
Beste Es,
De studiekosten voor de tweede studie boven de drempel van 250 euro zijn fiscaal aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Selma, 04-01-2013 12:11 #41
Goedemorgen,
Ik heb een vraag over het aftrekken van studiekosten bij de belasting m.b.t. het instellingstarief. Mijn studie kost 9.000 per jaar en ik heb geen recht meer op studiefinanciering. Zou het voordeliger zijn als mijn ouders de studie betalen en kunnen zij dan meer terugkrijgen van de belasting omdat zij in een hogere schijf 'vallen'? (ik ben boven de 21 jaar).

Alvast bedankt,

Selma Reactie infoteur, 04-01-2013
Beste Selma,
Alleen degene die de studie volgt, kan de studiekosten fiscaal aftrekken, dus dat zal niet gaan.
Met vriendelijk groeten,
Zeemeeuw

Pp, 03-01-2013 02:19 #40
Beste Zeemeeuw,

Bedankt voor je antwoord, het is al wat duidelijker geworden. Toch heb ik nog een vervolg vraag. Op het moment dat mijn lening en presetatiebeurs verwerkt worden naar een daadwerkelijke lening, kan ik dan met terugwerkende kracht nog mijn studiekosten opvoeren? Is het daarom ook handig om van de afgelopen 2,5 jaar, waar ik al geen prestatiebeurs meer ontvangen heb, mijn studiekosten (voornamelijk het wettelijke collegegeld) op te voeren en net zoals Jelle Lubbers de kosten door te voeren mbv een beschikking?

Mvg,
PP Reactie infoteur, 03-01-2013
Beste Pp,
Zodra u de beschikking hebt en de beurs is geen gift geworden, kunt u in het jaar van afgifte alsnog een herberekening opvoeren. Dat houdt in dat u in dat belastingjaar de werkelijke studiekosten mag opvoeren minus wat u al opgevoerd hebt. Het eerder opvoeren van de aftrekpost heeft geen zin als u er nog geen recht op hebt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joost, 31-12-2012 13:48 #39
Beste Zeemeeuw,

het informatieblad van de belastingdienst geeft andere normbedragen weer, te weten:
MBO
1 januari tot en met 31 juli 2012 E 136, 91
1 augustus tot en met 31 december 2012 E 137, 91

HBO/WO
1 januari tot en met 31 juli 2012 E 197, 33
1 augustus tot en met 31 december 2012 E 200, 75

Welke gegevens zijn de juiste? Vooral omdat het informatieblad aangeeft dat het voor de definitieve vaststelling is gepubliceerd.

Mijn dank.

Groet,

Joost Reactie infoteur, 31-12-2012
Beste Joost,
Inderdaad wat kleine verschillen van een paar euro's. De bedragen uit het artikel zijn de laatst bekende bedragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ad, 31-12-2012 13:33 #38
Hi Zeemeeuw.
Ik reageer nog een keer op je snelle reactie, waarvoor dank.
De buitenlander in kwestie voldoet aan de inburgeringsplicht als hij/zij examen doet op taalniveau A2. Dat niveau wordt door vakopleidingen (MBO) als onvoldoende gezien. Om mee te doen aan een MBO-opleiding, eist de instelling een taalniveau dat hoger is (B1). Is een taalcursus van taalniveau A2 naar B1 dan aftrekbaar (behalve de eigen bijdrage van € 250)? Voor taalcursussen als hier bedoeld is een keurmerk ontwikkeld (Blik op Werk).
Ik begrijp eerdere uitspraken m.b.t. studiekosten-aftrek voor vergelijkbare cursussen in het licht van subsidies die verstrekt werden aan de taal-leerders. In 2013 is er geen enkele subsidie meer voor immigranten die Nederlands willen leren. Reactie infoteur, 31-12-2012
Hi Ad,
1. Dan zijn de taalkosten fiscaal aftrekbaar als betrokkene ook beoogt om de vakopleiding (op enig moment) te gaan doen
2. Ik weet dat er geen subsidie meer wordt gegeven en de regels voor fiscale aftrek steeds strenger worden. Daarom is het slim om een keurmerk te hebben, helemaal als die ook is goedgekeurd door de belastingdienst. Overigens kan een belastingdienst altijd om uitleg vragen en moeilijk doen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pp, 31-12-2012 02:10 #37
Beste Zeemeeuw,
Sinds dit jaar ben ik langstudeerder en krijg ik dus geen prestatiebeurs meer. Hoe zit het nou met de lening die ik nu ontvang (deze is niet 0). Geldt dit dus als studiefinanciering?
Want als ik goed begrijp is het normbedrag 2400€ per jaar, collegegeld is ongeveer 1700€, dus dan zou ik 700€ aan studiekosten moeten hebben voor ik het mag aftrekken?
Wellicht interessant om er een case bij te plaatsen, soms kan een klein voorbeeld al heel veel verduidelijken.
In ieder geval bij voorbaat dank, Reactie infoteur, 31-12-2012
Beste Pp,
1. Ook een lening van DUO IB is studiefinanciering. Van belang wordt het moment dat DUO IB een beschikking afgeeft waarin staat of uw beurs is omgezet in een gift of lening.
2. In 2013 komt het normkostensysteem voor nieuwe studiekosten te vervallen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Michelle Rosini, 31-12-2012 00:21 #36
Hallo,

Ik ben bezig met een koks opleiding en heb echt een nieuwe laptop nodig want me oude is 20 jaar oud. Maar heb een laptop gezien van 475€ en heb dus eigenlijk een vraag kan ik studie geld terug vragen en heb ik daar wel recht op.?

Groetjes Michelle Reactie infoteur, 31-12-2012
Hallo Michelle Rosini,
Als u de laptop voor uw opleiding nodig hebt en in 2012 koopt, zijn de kosten in drie jaar tijd aftrekbaar. Het is afhankelijk van uw overige studiekosten of u boven de drempel van 500 euro (2012) of 250 euro (vanaf 2013) uitkomt. Een laptop in 2013 kopen, is niet meer aftrekbaar als studiekosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ad, 29-12-2012 07:52 #35
Beste Zeemeeuw
Dank je wel voor het kwieke antwoord.
Je antwoorden, gecombineerd, 1&2 lijken mij geen antwoord/oplossing. Is het nu 1 of is het 2?
Volledigheidshalve: ik ben zelf het instituut, maar de vraag is ten behoeve van mijn leerlingen. Hun taalkennis is niet voldoende na het halen van het inburgeringsexamen. Zij zijn geen zelfstandige gebruikers van het Nederlands. Zij moeten/willen daarom verder leren. Cursussen worden in 2013 niet meer gesubsidieerd. Reactie infoteur, 29-12-2012
Beste Ad,
1. Antwoord 1 gaat over de cursist, antwoord 2 over het instituut.
2. De aftrekbaarheid is een neen, tenzij. Zo heeft de Hoge Raad in arrest BNB 1980/290 en 1982/1 bepaald dat voor buitenlanders een cursus Nederlands niet aftrekbaar is, behalve als zij hier willen studeren of een vakopleiding volgen en voor die studie of vakopleiding een goede beheersing van het Nederlands nodig hebben. Van elke Nederlander wordt een voldoende kennis van de Nederlandse taal verondersteld en kan aftrekbaarheid pas aan de orde zijn als de met de cursus opgedane kennis verder gaat dan deze basiskennis Nederlands. Het zal duidelijk zijn dat dit niet voor elke cursus zal gelden.
3. De drempel voor de aftrek wordt in 2013 wel verlaagd naar 250 euro, wat bij aftrekbaarheid een voordeeltje is:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/89763-aftrek-studiekosten-2012-2013.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ad, 28-12-2012 09:16 #34
Ik ben ingeburgerd. Ik heb mijn inburgeringsdiploma. Ik ben in het buitenland geboren, maar ik woon nu bij mijn Nederlandse partner. Helaas is mijn taalniveau onvoldoende om in Nederland passend werk te vinden. Ik volg een cursus om mijn taalniveau te verbeteren. Ik ga ook een examen doen, waaruit blijkt dat mijn taalniveau verbetert. Lessen voor taalniveau-verhoging zijn duur. Naar schatting moet ik in 2013 ongeveer € 3000 uitgeven om mijn doel te bereiken. Zijn deze studiekosten aftrekbaar? Moet het taal-instituut aan bepaalde voorwaarden voldoen? Reactie infoteur, 28-12-2012
Beste Ad,
1. Hoe beter uw Nederlands is, hoe groter uw kans op een baan wordt, maar als u geen leraar Nederlands wilt worden bijvoorbeeld is het nog maar de vraag of uw kosten als studiekosten kunnen worden afgetrokken respectievelijk als aftrek wordt geaccepteerd.
2. Als het taalinstituut u onder begeleiding een taal leert en is erkend door het ministerie, voldoet het instituut aan de eisen voor aftrek.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jelle Lubbers, 27-12-2012 11:07 #33
Beste infoteur,

Op dit moment ben ik bezig met een bachelor biologie aan de RU in Nijmegen. Ik ben op dit moment 19 jaar en maak behoorlijk wat studie gerelateerde kosten zoals collegegeld en boeken (en wellicht binnenkort ook een nieuwe laptop).

Nu is mijn vraag of ik de gemaakte studiekosten allemaal bij elkaar mag optellen (tot een maximum van 15.000 euro) en dan, wanneer ik een baan (met salaris) heb, dit eenmalig in één jaar als aftrekpost kan gebruiken?

Zo niet, is het wel mogelijk om als 19 jarige student dit nu als aftrekpost te gebruiken? En zo ja vraag ik mij af of dit nut heeft met een salaris van ongeveer 400 euro per maand? Want ik krijg als het goed is toch al een flink deel terug van de belasting juist omdat ik nog zo jong ben.

Met vriendelijke groet,

Jelle Lubbers Reactie infoteur, 27-12-2012
Beste Jelle Lubbers,
Daar is een fiscale oplossing voor. U doet aangifte inkomstenbelasting en voert uw jaarlijkse aftrekpost voor de studiekosten op. Vervolgens constateert de belastingdienst dat u door een te laag inkomen uw persoonsgebonden aftrek niet volledig hebt kunnen benutten in dat jaar en geeft hierover een beschikking af. Het jaar daarop voert u naast uw aftrekpost studiekosten ook uw aftrekpost restant persoonsgebonden aftrek op. Dat levert weer een beschikking op. Zo doorgaande kan alles doorschuiven naar een jaar dat u wel voldoende inkomen hebt:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/65842-persoonsgebonden-aftrek-inkomstenbelasting-verrekenen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anne Marie, 22-12-2012 17:04 #32
Ik wil een cursus gaan volgen, gericht op een toekomstige baan. Ik heb nog niet eerder kosten afgetrokken van de belasting en wil graag weten welke voorwaarden gelden in 2013. Mijn persoonlijke omstandigheden: 46 jaar, werkzaam en gehuwd. Reactie infoteur, 22-12-2012
Beste Anne Marie,
Omdat u geen studiefinanciering ontvangt, mag u in 2013 de kosten van de verplichte leermiddelen, lesgeld, cursusgeld, examengeld en collegegeld aftrekken minus de drempel van 250 euro. Er geldt wel een maximum van 15.000 euro.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tn, 16-12-2012 21:41 #31
De kosten van boeken en vakliteratuur zijn aftrekbaar. Vallen daar ook vaktijdschriften en vakliteratuur onder die niet specifiek zijn vereist zijn voor een opleiding maar wel helpen/bruikbaar zijn? Denk bijvoorbeeld aan het opbouwen van een vakbibliotheek die voor sommige beroepen nodig is. Reactie infoteur, 17-12-2012
Beste Tn,
Het moet gaan om boeken en vakliteratuur die verplicht zijn voor uw studie. Dat is toch wat anders dan het opbouwen van een vakbibliotheek. Een vakbibliotheek is als ondernemer vaak wel aftrekbaar als zakelijke kosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wini, 14-12-2012 08:58 #30
Per 1 september dit jaar heb ik vanwege bedrijfseconomische omstandigheden mijn ontslag gekregen. Ik was werkzaam als secretarieel administratief medewerkster op een accountantskantoor. Daarvoor ben ik op een bank werkzaam geweest als Assisitent Accountmanager, een overwegend administratieve functie. Thans ben ik op zoek naar een administratieve en/of secretariële baan. In vele advertenties wordt kennis van SAP gevraagd. Over deze kennis beschik ik niet dus wil ik een cursus hierin gaan volgen. Echter, zelf bekostigen zal niet lukken. Kan ik de kosten (boven € 250, -) aftrekken bij de aangifte inkomstenbelasting 2013 (jaar waarin de kosten gemaakt zullen worden)? En zo ja, krijg ik dan alles boven de grens terug of is dat ook weer een deel ervan. Reactie infoteur, 14-12-2012
Beste Wini,
Van uw studiekosten krijgt u terug naar rato van uw belastingtarief. Als uw inkomen in de belastingschijf van 42 procent zit bijvoorbeeld en u hebt een aftrekpost van 1000 euro, krijgt u hiervan 420 euro terug.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jesse, 05-12-2012 10:32 #29
Goedemorgen,

Via mijn werk wil ik in september 2013 een HBO studie gaan volgen, waarbij ik elke dinsdag een dag op Hogeschool Utrecht aanwezig ben. Ik vroeg mij af of alle studiekosten (drie jaar lang, € 1795 per jaar incl boeken etc) vergoed worden voor mijn bedrijf in het geval zij deze kosten jaarlijks betalen.

Ik zie je reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groeten,

Jesse Reactie infoteur, 05-12-2012
Beste Jesse,
Een bedrijf kan de kosten van een werknemer aftrekken als zakelijke kosten. Dat is wat anders dan de aftrekpost studiekosten die voor een particulier geldt. Bij een bedrijf gaat het van de winst af.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Stefan van Laarhoven, 28-11-2012 09:25 #28
Goedemorgen,

Ik heb een vraag namelijk je moet de normberekenen over 2012, maar heb begin van dit jaar een MBO opleiding gedaan en afgerond. Heb toen 2 maanden geen stufi ontvangen daarna dus. Dit moet minus en nu doe ik sinds september een HBO opleiding. Moet ik dan de eerste maanden de MBO norm gebruiken en de laatste maanden de HBO norm of kan dit niet?

mvg,
Stefan van Laarhoven Reactie infoteur, 28-11-2012
Goedemorgen Stefan van Laarhoven,
Je kunt inderdaad de norm gebruiken die hoort bij de maand van studie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Elly, 13-11-2012 16:15 #27
Mijn zoon krijgt een wajonguitkering, betaalt daar zijn hbo deeltijd thuisstudie van om straks een goed beroep te krijgen. Hij betaalt weinig belasting. Zijn de studiekosten dan wel aftrekbaar? Hij ontvangt geen studiefinanciering vanwege de deeltijd en thuisstudie. Reactie infoteur, 13-11-2012
Beste Elly,
Als er een leertraject in zit waarbij men kennis opdoet onder begeleiding of toezicht, zijn de studiekosten aftrekbaar. Als er weinig belasting wordt betaalt, kan niet meer worden terugontvangen dan aan belasting is betaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Chantal Buster, 01-11-2012 22:47 #26
Beste,
voor mijn beroep in de paramedische sector volg ik regelmatig bijscholingen om geregistreerd te blijven in het kwaliteitsregister. Dit zijn dus geen hele opleidingen, maar vaak congressen van 1-2 dagen. Echter zijn deze scholingen niet goedkoop en vergoed mijn werkgever deze kosten niet. Kan ik dit ook opgeven bij de aftrekposten? En hoe zit dat met vakliteratuur, zoals maandelijksevakinhoudelijke tijdschriften, boeken en database abonnementen die ik aanschaf om up-to-date te blijven? Reactie infoteur, 02-11-2012
Beste Chantal Buster,
Voor een ondernemer zijn deze kosten wel aftrekbaar, maar particulier niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Annet, 29-10-2012 13:39 #25
Ik wil een opleiding gaan doen van een jaar. Hierna heb ik de keuze voor een vervolgopleiding die ook een jaar duurt. De opleiding start in januari 2013 en inmiddels heb ik de factuur ontvangen. Klopt het dat als ik de opleiding voor 2013 bijvoorbeeld in januari betaal, en de opleiding voor 2014 in december, ik dan gunstiger uitkom wat betreft de aftrek van studiekosten (beide facturen opgeteld, met een drempel van 250 euro). Of mag ik de opleidingskosten van 2014 ook pas in 2014 opvoeren? Reactie infoteur, 29-10-2012
Beste Annet,
Ja dan komt u gunstiger uit. Als u geen studiefinanciering ontvangt tenminste, want dan kan het niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

De Bruin, 26-10-2012 10:56 #24
Dit schooljaar ben ik begonnen aan een deeltijd lerarenopleiding. Uiteraard hou ik de gemaakte studiekosten goed bij. Volgens de voorwaarden van DUO kom ik in aanmerking voor de "tegemoetkoming studiekosten leraren". Op deze website wordt over de aftrek van studiekosten vermeld: "Een vergoeding door uw werkgever of een fonds moet u in mindering brengen"

Is het nu dus zo dat ik door de 'tegemoetkoming studiekosten leraren' (fonds) niet meer in aanmerking kom voor de aftrek van studiekosten? Zo ja, dan zou de tegemoetkoming dus eigenlijk weinig steun opleveren…

Alvast dank! Reactie infoteur, 26-10-2012
Beste De Bruin,
Of u in aanmerking komt voor de aftrek studiekosten hangt af van de hoogte van uw studiekosten. Het saldo minus drempel is wel aftrekbaar:

http://www.financieel.infonu.nl/geld/53491-tegemoetkoming-studiekosten-leraren-en-docenten.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Burggraaf, 22-10-2012 14:13 #23
Aan het begin van mijn vierjarige studie heb ik een laptop aangeschaft. Ik wil deze graag opgeven bij de belasting maar waar kan ik dat precies doen? Ik heb de laptop in januari 2009 aangeschaft. Ik heb het programma van de Belastingdienst 2009 geïnstalleerd, maar kan het zo snel even niet vinden.

Alvast hartelijk dank voor de hulp en moeite! Reactie infoteur, 22-10-2012
Beste Burggraaf,
U kunt de laptop aftrekken bij de aftrekpost studiekosten en andere scholingsuitgaven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mv, 14-10-2012 21:28 #22
Is de bovengrens van 15.000 op jaarlijkse basis? Ik wil namelijk een 4-jarige hbo-bacheloropleiding gaan volgen en betaal het instellingsgeld van 7000 per jaar
(stapelaars-wet is van toepassing ivm al behaald bachelor diploma) Reactie infoteur, 15-10-2012
Beste Mv,
De 15.000 euro is jaarlijks.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Alvarez, 12-10-2012 16:25 #21
Dag,

Onlangs is mijn laptop gesneuveld. Ik zit nu in het vierde jaar van de Hbo verpleegkunde. Kan ik wanneer ik nu een laptop aanschaf deze nog 3 jaar opvoeren voor 30% per jaar?

Mvg,

V Alvarez Reactie infoteur, 12-10-2012
Dag Alvarez,
De kosten zijn alleen aftrekbaar als en in de periode dat u nog studeert.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sander, 01-10-2012 11:40 #20
Goedemorgen,

Voor mijn studie, die ik dit jaar heb voltooid heb ik een laptop van 700 euro aangeschaft. Het was een 1 jarige studie, kan ik de kosten van de laptop dan dit jaar in 1 keer opvoeren?

Mvg,

Sander Reactie infoteur, 01-10-2012
Beste Sander,
Helaas moet de laptop in drie keer en als de studie maar 1 jaar duurt, is maar 30% aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Karina, 21-09-2012 11:26 #19
Goedemorgen,

ik ben in 1998 met een HBO studie begonnen, in 2004 heb ik mijn diploma gehaald. In 2003 ben ik met universitaire studie begonnen en heb ik nog 1 jaar extra studiefinanciering gehad. Vanaf het tweede jaar HBO heb ik, met enkele korte onderbrekingen geld geleend en ook altijd "bij"verdiend. Vanaf jan 2010 ben ik verplicht aan het aflossen. Ik werd erop gewezen dat ik, omdat de studiefinanciering die ik het laatste jaar heb ontvangen in een lening is omgezet, dit bedrag (gedeeltelijk) had mogen opvoeren als studiekosten. Klopt dit en kan dit nog omdat het al enkele jaren geleden is? Reactie infoteur, 21-09-2012
Beste Karina,
Als de studiefinanciering niet is omgezet in een gift, maar een lening, mag u een herberekening van de studiekosten maken alsof u geen studiefinanciering hebt ontvangen. Dat leidt in de meeste gevallen tot een extra aftrekpost. Dit kunt u nog tot vijf jaar terug doen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Delmé Sabina, 14-09-2012 15:42 #18
Beste
Normaal hebben wij geen recht op aftrek studietussenkomst. Maar dit jaar gaan onze 2 jongste kinderen naar de hoge school. Is daar een andere regeling voor want nu zijn de kosten dubbel. Zo ja, waar kan ik hiervan meer informatie vinden?
Sabina Reactie infoteur, 14-09-2012
Beste Delmé Sabina,
Zeer waarschijnlijk hebben uw kinderen recht op studiefinanciering:

http://www.financieel.infonu.nl/geld/79353-bedragen-studiefinanciering-studiejaar-2012-2013.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jenan, 03-09-2012 21:16 #17
Hallo,

Inmiddels zit ik in het tweede schooljaar van mijn opleiding. Voor deze opleiding heb ik een laptop aangeschaft omdat de audiovisuele opleiding er makkelijk mee werkt. Het is een apple macbook en het heeft me €2600 euro gekost. Kom ik nu in aanmerking voor de aftrek van de studiekosten? En hoe kan ik me aanmelden of gaat de procedure verder.

Bedankt.

Jenan. Reactie infoteur, 04-09-2012
Hallo Jenan,
U mag drie jaar lang 30% van de aanschafprijs opvoeren als studiekosten. Deze aftrek minus de drempel vult u in bij uw aangifte inkomstenbelasting of voorlopige aanslag inkomstenbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dee, 30-08-2012 14:55 #16
Ik wil graag een studie via scheidegger gaan volgen, de totale kosten komen ongeveer op 1500 euro. Kan ik dit opgeven bij de belasting?

Begrijp ik uit dit artikel ook dat je belasting af kunt trekken wanneer je studiefinanciering hebt ontvangen?

Groet Reactie infoteur, 30-08-2012
Beste Dee,
1. Als het een opleiding is dat is gericht of je loopbaan, wel (kosten minus drempel).
2. In de periode dat je stufi ontvangt, gelden wel speciale regels voor de aftrek:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/38830-studiekosten-welke-studiekosten-2011-fiscaal-aftrekbaar.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R. Acras, 29-08-2012 17:50 #15
Hello,
Ik ben docent aan de Amsterdam Hoge School voor de Kunst en wil mij masters in Kunst Educatie halen. Ik ben ouder dan 30 en deze masters is een deeltijd studie.
alvast bedankt,
Rose Reactie infoteur, 30-08-2012
Hallo R. Acras,
Uw leeftijd of het feit dat het een deelstudie is, verandert niets aan de aftrek zolang het een erkende studie is ten behoeve van uw loopbaan. U mag de kosten van de studie minus drempel opvoeren als aftrekpost studiekosten 2012.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sander, 28-08-2012 08:58 #14
Beste Zeemeeuw,
Voor een betere positie in de arbeidsmarkt (en voor mijn huidige werkgever natuurlijk) vol ik sinds dit jaar een HBO opleiding. De opleiding (en materiaal) betaal ik zelf, mijn werkgever geeft mij 4 uur per week tijd en reiskostenvergoeding om mijn studie te kunnen volgen.
Reiskosten is geen aftrekbare studiekostenpost, maar je moet de vergoeding van je werkgever aftrekken van je studiekosten. Moet ik in dit geval ook de reiskostenvergoeding aftrekken van de gemaakte studiekosten voor mijn aangifte?
Met vriendelijke groeten,
Sander Reactie infoteur, 28-08-2012
Beste Sander,
U hoeft niet de reiskostenvergoeding af te trekken van de gemaakte studiekosten. Het is ook geen belastbaar inkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Heidi, 21-08-2012 22:27 #13
Hallo,

Ik denk erover om in februari 2013 een deeltijdstudie te gaan volgen. Zelf heb ik geen inkomen, maar mijn fiscale partner wel. Ik heb geen recht op studiefinanciering en heb niet zoveel verstand van belastingzaken. Als ik het goed begrijp kan ik alle kosten voor studie/boeken boven de 250, - aftrekken bij de belasting? Ondanks dat ik zelf geen inkomen heb? Mijn partner betaalt dan namelijk de studie, dus zou hij het kunnen aftrekken? En is het bedrag dat hij terugkrijgt dan het complete bedrag (boven die 250, -), of is het weer aan het inkomen gerelateerd wat het percentage is van dat bedrag wat hij terugkrijgt?
En is het mogelijk om het aftrekbare bedrag als maandelijks voorschot terug te krijgen, of gaat dit eenmalig per jaar bij de jaarlijkse aangifte?

Alvast bedankt!

Groeten Heidi Reactie infoteur, 22-08-2012
Hallo Heidi,
1. Als jullie fiscale partners zijn en de opleiding of studie is gericht op uw beroep of toekomstige beroep, dan zijn de studiekosten minus drempel van 250 euro in 2013 volledig aftrekbaar. Dat betekent niet dat u alles terugkrijgt, maar de aftrekpost maal het belastingtarief dat hoort bij het inkomen. Dat is maximaal 52%.
2. Als u (uw fiscale partner) de aftrekpost opgeeft bij de aangifte inkomstenbelasting, vindt teruggave respectievelijk verrekening in één keer plaats. Als u een voorlopige aanslag inkomstenbelasting invult, wordt de teruggave uitgesmeerd in de maanden na afgifte van de beschikking van de teruggaaf.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gerbrig Reitsma, 16-08-2012 21:38 #12
Hallo meneer/ mevrouw,
Ik heb onlangs een laptop en scanner voor €600, - euro gekocht. (geheel voor school gebruik). Ook heb ik een programma gekocht wat ik voor school gebruik. (kurzweil) twv €850, - euro. Ik ontvang wel studiefinanciering (€95, - euro) maar kan ik mijn college geld dan ook terug vragen? of alleen het programma de laptop en de scanner. Ik begin met een voltijd hbo studie. Hoe moet ik dit terug vragen? Alvast bedankt voor uw moeite.

Met vriendelijke groeten,
Gerbrig Reitsma Reactie infoteur, 17-08-2012
Beste Gerbrig Reitsma,
1. Kurzweil kunt u proberen af te trekken bij de studiekosten, maar eigenlijk horen ze bij de specifieke zorgkosten (hulpmiddelen).
2. Voor laptop en scanner geldt een afschrijvingstermijn van drie jaar. Verder moet u rekenen met de studiekosten inclusief collegegeld ten opzichte van de normbedragen. Zie hiervoor ook de uitgebreide uitleg in het artikel:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/38830-studiekosten-welke-studiekosten-2011-fiscaal-aftrekbaar.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Robert, 24-07-2012 12:06 #11
Geachte heer, mevrouw,

Ik overweeg om in oktober een opleiding te starten voor 1 jaar. Ik heb geen recht op studiefinanciering. Ik betaal alle kosten in 1 keer(in 2012). Nu vraag ik mij af hoe dat zit met het aftrekken van de kosten? Moet ik 3/12 deel van de kosten aftrekken voor het jaar 2012 en 9/12 deel voor het jaar 2013? Of mag ik alle kosten in 2012 of 2013 aftrekken? Alvast bedankt voor uw reactie en moeite.

Mvg,
Robert Reactie infoteur, 24-07-2012
Geachte Robert,
Als u geen studiefinanciering hebt, mag u de in 2012 betaalde studiekosten in 2012 aftrekken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ijskar, 18-07-2012 22:07 #10
Goedenavond,

Bedankt voor dit interessante artikel. Eén ding is mij nog niet helemaal duidelijk. Ik heb dit jaar 1000 euro aan werkgerelateerde studiekosten. Krijg ik nu 500 euro hiervan vergoed of 290 euro (minus 42%, mijn belastingschaal)?

alvast bedankt! Reactie infoteur, 19-07-2012
Beste Ijskar,
Dank u wel. U krijgt dan 42% terug van 500 euro (hoogte aftrekpost) ofwel 210 euro.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Merkens11, 09-07-2012 19:08 #9
Voor mijn studie heb ik een laptop aangeschaft van 1500 euro. De laptop gebruik ik volledig voor mijn studie. De kosten van de laptop wil ik opgeven als studiekosten. Ik heb begrepen dat ik deze kosten over 3 jaar moet afschrijven, minus de restwaarde van 10% (in dit geval 150 euro). Ik zou de komende 3 jaar dus jaarlijks 450 euro kunnen aftrekken. Nu vraag ik mij af of de drempel van 500 euro ook hiervoor geld. Want dan zou ik dus niet eens boven de drempel komen. Kan iemand mij hier duidelijkheid over geven? Reactie infoteur, 09-07-2012
Beste Merkens11,
De drempel geldt jaarlijks voor de totale aftrekbare studiekosten waar deze laptop een onderdeel van is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bernhard, 01-07-2012 22:13 #8
Hallo,
Nu doe ik een studie voor/van mijn werk en deze wordt ook betaald door m'n werkgever
alleen de nieuwe pc niet, kan ik deze ook aftrekken als ik kan aan tonen dat ik wel een studie volg?

Groeten,
Bernhard Reactie infoteur, 02-07-2012
Hallo Bernhard,
Ja u mag de pc dan als studiekosten opvoeren (in drie jaar tijd, minus drempel).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Claudia, 27-06-2012 11:44 #7
In september start ik aan de verkorte bachelor Communicatiewetenschap aan de UvA. Het is een fulltime studie en daarvoor zeg ik mijn fulltime baan op. Ik ben getrouwd, mijn partner draagt de kosten voor onze woning maar meer rek zit er niet in dus ik moet een bijbaan vinden waar ik ongeveer 500-700 euro kan verdienen zodat we kunnen rondkomen. Nu is de hoogte van het collegegeld 9000, - (het instellingstarief) en de exacte hoogte overige studiekosten als boeken e.d. weet ik nu nog niet. Klopt het dan in mijn situatie dat ik volgend jaar recht heb op minimaal 8.500, - euro terug van de belastingdienst? Of zijn er nog zaken waarmee ik rekening moet houden die dat bedrag naar beneden bijstellen? De opleiding die ik volg is een investering in mijn toekomst, ik wil na de master ook in die richting gaan werken. Reactie infoteur, 27-06-2012
Beste Claudia,
U hebt als u geen recht hebt op studiefinanciering een aftrekpost studiekosten van 8.500 euro. Hoeveel u dan terugkrijgt van de belastingdienst hangt af van de hoogte van het gezamenlijke inkomen en eventuele andere aftrekposten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Aukie, 09-06-2012 10:52 #6
Hallo Zeemeeuw!
Kan ik uit al dit concluderen dat (zolang het voor de studie is) je alle dure elektronica kan kopen tot een maximum bedrag per jaar (met de berekening van -10% en dan delen door 3). Ik krijg namelijk een prestatiebeurs, maar hoef ik hiermee niets te betalen?
Alvast bedankt! Reactie infoteur, 09-06-2012
Hallo Aukie,
Alle dure elektronica niet, maar een pc, laptop of noodzakelijk studiemateriaal wel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tim, 07-06-2012 11:05 #5
Beste,
Ik ben niet zo erg thuis in de belastingwereld, dus vergeef mij als ik een 'domme vraag' stel.
Ik ben afgestudeerd van een HBO opleiding, maar ik wil nu in februari starten met een post-bachelor opleiding. Deze kost echter ruim 10.000 euro voor 2, 5 jaar en wordt helaas niet vergoed door mijn huidige werkgever. In het licht van de toekomst en de functie die ik ambieer, hecht ik veel waarde aan het volgen van deze opleiding.
Klopt het dus, dat ik van deze 10.000 euro (verdeeld over 3 jaar) zo'n 42% terug zal krijgen?
m.v.g. Reactie infoteur, 07-06-2012
Beste Tim,
1. Hoeveel u terug krijgt van de belastingdienst hangt af van de hoogte van uw inkomen. Als uw inkomen in de belastingschijf van 42% valt, krijgt u 42% terug:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/81171-inkomstenbelasting-2012-belastingtarieven-en-schijven.html

2. Wel is het zo dat er elk jaar een drempel hebt die voor eigen rekening komt. In 2012 is dat 500 euro.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

I. Ayoor, 04-06-2012 17:51 #4
Beste,
Ik heb in 2008 teveel bijverdiend naast de studiefinanciering, waardoor ik €5000 (teveel verdiend) terug moet betalen. Mijn vraag is nu: valt er iets te doen om toch de gemaakte studiekosten alsnog af te trekken, aangezien er per saldo niks aan studiefinanciering is ontvangen. alvast dank! Reactie infoteur, 04-06-2012
Beste I. Ayoor,
Als dit betekent dat u geen recht had op studiefinanciering, mag u alsnog de werkelijke studiekosten minus drempel aftrekken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Miranda, 14-05-2012 11:02 #3
Goedemorgen, Ik heb 5 jaar lang gestudeerd waarvan ik 1 jaar zelf heb moeten betalen. Vervolgens ben ik overgestapt naar een andere opleiding, waar ik geen recht heb op stufi (deeltijd + werkgever betaald). Nu is mijn prestatiebeurs omgezet in een lening. In juni/juli ontvang ik een diploma voor de huidige opleiding. De lening zal dan omgezet worden in een definitieve lening. Mag ik nu alle kosten van dat ene schooljaar -/- wat al teruggevraagd is in mijn aangifte 2012 helemaal terugvragen? Toen moest ik de ontvangen stufi eraf trekken. Reactie infoteur, 14-05-2012
Beste Miranda,
Klopt, omdat de stufi is omgezet in een lening, is er achteraf gezien ten onrechte verondersteld dat u een gift ontving. U mag de aftrek die u daardoor bent misgelopen alsnog in één keer opvoeren. U berekent wat u had mogen aftrekken zonder stufi en trekt daar vanaf wat u inmiddels aan aftrek hebt opgevoerd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Susan, 05-05-2012 16:01 #2
Goedemiddag,
Een vraag over de verlaging van de drempel van 500 naar 250 euro:
als ik in mei 2012 een cursus betaal, kan ik deze dan in 2013 bij de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2012 aftrekken met een drempelbedrag van 250? Of geldt dan nog de oude regeling van 500 euro?
Anders gezegd, als ik in aanmerking wil komen voor aftrek studiekosten met een drempelbedrag van 250 euro geldt dat dan voor een cursus aangekocht in 2012 of moet ik wachten tot deze aankoop in 2013? Reactie infoteur, 05-05-2012
Beste Susan,
De drempel van 250 euro bij de studiekosten zou moeten ingaan in het belastingjaar 2013. Dus bij uw belastingaangifte 2013 in het voorjaar van 2014.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

K. Blankers, 23-04-2012 10:15 #1
Goedemorgen, Als ik een studie zou doen bij de LOI of andere studie-organisaties kan ik de kosten aftrekken van de belasting? Of geld dat alleen voor de MBO, HBO en Wo studies? Ik ben niet in de grafische vormgeving aan het werk, maar wil dit wel? Is dat voldoende om in de kosten af te trekken voor de belasting? Denk aan een DTP-opleiding? Reactie infoteur, 23-04-2012
Goedemorgen K. Blankers,
Ook de kosten van zelfstudie zijn inderdaad aftrekbaar voor het deel boven de drempel en voor zover de opleiding op uw (toekomstige) werk is gericht.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Infoteur: Zeemeeuw
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Special: Inkomstenbelasting 2015
Reacties: 273
Schrijf mee!