InfoNu.nl > Financieel > Belasting > Uitstel erfbelasting 2015 of 2016 aanvragen

Uitstel erfbelasting 2015 of 2016 aanvragen

Uitstel erfbelasting 2015 of 2016 aanvragen Uitstel van erfbelasting aanvragen bij de belastingdienst, uitstel van betaling aanvragen? De vrijstellingen en tarieven 2015 en 2016 toepassen? Als de erfenis van een overledene hoofdzakelijk bestaat uit een woning of onroerend goed en er geen spaargeld aanwezig, dan kunt u uitstel van de aangifte erfbelasting bij de belastingdienst aanvragen. U krijgt namelijk vrij snel een belastingaanslag erfbelasting op basis van de WOZ-waarde van de woning zonder dat het geld aanwezig is en dat kan een hoog tarief zijn. Vraag dus uitstel betaling erfbelasting aan. Uitstel kost u na acht maanden belastingrente tot zes weken na de dagtekening van de aanslag. Invorderingsrente komt daar nog eens buiten de termijn van zes weken na de dagtekening van de aanslag.

Tarief erfbelasting 2015 en 2016

In 2010 is de systematiek van de erfbelasting herzien en zijn tarieven gewijzigd. Wie met de erfbelasting te maken krijgt zal zien dat de erfbelasting ook nu nog steeds veel te hoog is. De tarieven voor de erfbelasting 2015 en 2016 zijn gelijk aan die uit 2014. Wel wijken de vrijstellingen en schijven iets af, waarover straks meer.

Huis als erfenis wordt gewaardeerd tegen de WOZ-waarde

Als voornamelijk het huis de erfenis is, erft men stenen en geen geld. Dat zou geen probleem hoeven zijn wanneer de woning direct voor een mooie prijs kan worden verkocht, maar dat is vaak niet het geval. De erfbelasting daarentegen is in veel gevallen gebaseerd op de WOZ waarde van 1 januari een jaar terug. Dat geeft twee problemen:
 • De geschatte waarde is vaak te hoog doordat de waarde van huizen is gedaald. Maak dan direct bezwaar tegen die WOZ-waarde. In het verschil in belasting kan groot zijn.
 • Er moet wel belasting worden betaald terwijl contant geld in de stenen zit en dus niet beschikbaar is.

Dan loont het om uitstel te vragen totdat het huis is verkocht of andere middelen beschikbaar zijn gekomen. Onroerend goed is bijna geld, maar wordt pas echt geld als het huis daadwerkelijk is verkocht. Gelukkig is de successiewet op dit punt gewijzigd en is er een keuzeregeling gekomen.

Keuzeregeling waardering onroerend goed (Successiewet)

De keuzeregeling houdt in dat er sinds 1 januari 2012 wat te kiezen valt. U kunt bij bijvoorbeeld een overlijden in 2014 nu kiezen uit de waarde op de WOZ-beschikking 2014 (waardepeildatum 1 januari 2013) of de nog te ontvangen WOZ-beschikking 2015 (met waardepeildatum 1 januari 2014). Bij een overlijden in 2015 kunt u dus ook wachten tot de beschikking 2016.

Uitstel erfbelasting, wie doet de aangifte erfbelasting?

De aangifte erfbelasting kan door de executeur testamentair worden gedaan, door de contactpersoon of per individuele erfgenaam. Ook voor de aangifte uitstel erfbelasting geldt deze procedure. Met een verzoek tot uitstel gaat u op een later moment belasting betalen, maar u kunt de betaling ook vervroegen door een voorlopige aanslag erfbelasting aan te vragen. Een verzoek tot een voorlopige aanslag wordt vaak ingediend als de erfenis en verdeling snel helder is en de erfgenamen willen voorkomen belastingrente moet worden betaald. Ook de invorderingsrente kan zo worden voorkomen.

Hoogte erfbelasting en successierechten

Voor de aangifte erfbelasting is niet alleen de hoogte van erfenis en nalatenschap van belang, maar ook wie de erfgenamen zijn. De erfbelasting is hoger als de erfenis hoger is, maar ook hoger als de relatie tot de overledene afstandelijker is en verder reikt dan het eigen gezin:

Erfbelasting 2015:

Relatie tot overledene:Tarieven erfbelasting 2015:
echtgenoot, echtgenote, geregistreerd partner tot maximaal € 121.296 gelijk aan 10%
echtgenoot, echtgenote, geregistreerd partner vanaf € 121.296 gelijk aan € 12.130 plus 20% over het meerdere
kind, stiefkind, pleegkind tot maximaal € 121.296 gelijk aan 10%
kind, stiefkind, pleegkind vanaf € 121.296 gelijk aan € 12.130 plus 20% over het meerdere
kleinkind en achterkleinkindtot € 121.296 gelijk aan 18%
kleinkind en achterkleinkind vanaf € 121.296 gelijk aan 36%
neef, nicht, overige erfgenamen en derden€ 0 - € 121.296 gelijk aan 30%
neef, nicht, overige erfgenamen en derden vanaf € 121.296 gelijk aan 40%
ANBI instellingbetaalt geen erfbelasting

Erfbelasting 2016:

Relatie tot overledene:Tarieven erfbelasting 2016:
echtgenoot, echtgenote, geregistreerd partner tot maximaal € 121.903 gelijk aan 10%
echtgenoot, echtgenote, geregistreerd partner vanaf € 121.903 gelijk aan € 12.190 plus 20% over het meerdere
kind, stiefkind, pleegkind tot maximaal € 121.903 gelijk aan 10%
kind, stiefkind, pleegkind vanaf € 121.903 gelijk aan € 12.190 plus 20% over het meerdere
kleinkind en achterkleinkindtot € 121.903 gelijk aan 18%
kleinkind en achterkleinkind vanaf € 121.903 gelijk aan 36%
neef, nicht, overige erfgenamen en derden€ 0 - € 121.903 gelijk aan 30%
neef, nicht, overige erfgenamen en derden vanaf € 121.903 gelijk aan 40%
ANBI instellingbetaalt geen erfbelasting

Zie voor de tarieven en schijven 2013 en 2014: erfbelasting 2013 of erfenis belastingvrij.

Geen erfbelasting betalen

U hoeft geen erfbelasting te betalen als sprake is van de volgende situaties:
 • De erfenis kleiner is dan de vrijstelling.
 • U erf vrij van recht.
 • U bent een ANBI instelling.

Of u een ANBI instelling bent, een Algemeen Nut Beogende Instelling, hangt helemaal af van de goedkeuring van de belastingdienst. Die bepaalt of u aan de eisen voldoet.

Vrijstellingen erfbelasting 2015:

In 2015 zijn de vrijstellingen van erfbelasting als volgt:
 • Partner € 633.014.
 • Kind, kinderen: € 20.047.
 • Ouder en ouders: € 47.477.
 • Kinderen met een handicap: € 60.138.
 • Kleinkinderen: € 20.047.
 • Achterkleinkinderen: € 2.111.
 • Anderen: € 2.111

Vrijstellingen erfbelasting 2016:

In 2015 zijn de vrijstellingen van erfbelasting als volgt:
 • Partner € 636.180.
 • Kind, kinderen: € 20.148.
 • Ouder en ouders: € 47.715.
 • Kinderen met een handicap: € 60.439.
 • Kleinkinderen: € 20.148.
 • Achterkleinkinderen: € 2.122.
 • Anderen: € 2.122

Vrij van recht erven

Vrij van recht erven is een andere mogelijkheid. Vrij van recht erven betekent niet dat er geen belasting hoeft te worden betaald, maar dat de belasting niet door de ontvanger zelf hoeft te worden betaald. De belasting moet worden opgebracht vanuit de erfenis. De ontvanger van een erfenis vrij van recht is daar blij mee, maar de andere erfgenamen niet. Het betekent weer een extra last die uit de erfenis moet worden betaald en die niet direct voorhanden hoeft te zijn. Ik noemde al het geval wanneer de erfenis geheel of voornamelijk uit het erven van een huis of ander onroerend goed bestaat.

Slot uitstel erfbelasting 2015 - 2016 aanvragen

Bij een erfenis klopt de belastingdienst aan de deur en moet er erfbelasting worden betaald. Maar het geld is niet altijd direct voorhanden. Vraag dan uitstel van betaling aan en raadpleeg uw notaris of belastingadviseur.

Lees verder

© 2011 - 2017 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Erfbelasting 2013 - 2014 of erfenis belastingvrij?Erfbelasting 2013 - 2014 of erfenis belastingvrij?Hoeveel erfbelasting betaalt u in 2013 en 2014 over een erfenis of nalatenschap? Kind, kleinkind, een ander? De successi…
Waarom erfbelasting 2013 betalen?Waarom erfbelasting 2013 betalen?Successierechten, waarom en wanneer moeten we in 2013, 2014 en in 2015 zoveel erfbelasting en successierechten betalen e…
Hoeveel erf ik van een oom, tante, suikeroom, broer of zus?Hoeveel erf ik van een oom, tante, suikeroom, broer of zus?Hoeveel geld erf ik in 2015, 2016 of 2017 netto na belasting als bijvoorbeeld mijn oom, tante, een broer of zus komt te…
Erfbelasting en schenkbelasting 2013Erfbelasting en schenkbelasting 2013Over een schenking of een erfenis moet u onder bepaalde voorwaarden belasting betalen over de waarde van de verkrijging.…
Erfbelasting 2014 en successierechtenErfbelasting 2014 en successierechtenDe erfbelasting 2014 wordt geheven over een erfenis die groter is dan de vrijstelling. Per erfgenaam bekijkt de belastin…

Reageer op het artikel "Uitstel erfbelasting 2015 of 2016 aanvragen"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Reacties

Adri, 30-10-2012 23:58 #3
Navraag gedaan bij erfbelastingdienst in s'Hertogenbosch i.v.m. erfbelasting waarbij o.a erfgenaam/en genoemd in testament stiefkind/eren van overledene is. Zijn
Echtgenoot (vader )van erfgenoemde stiefkind/eren was al eerder overleden, maar er is aantoonbaar een huwelijk geweest tot aan de dood.toch worden zij in het hoge tarief belast i.pv. de vrijstelling van 19.000? Volgens de wet worden, dacht ik de stiefkind/eren uit een eerder huwelijk in dit geval van de (overleden)partner gelijk gesteld aan eigen kinderen. Of zien wij het nu verkeerd? Maar deze belastingdienst erfrecht zegt dat zij onder aanverwanten vallen en niet onder stiefkinderen. Reactie infoteur, 31-10-2012
Beste Adri,
1. Een stiefkind erft niet automatisch van een stiefouder en is voor de erfbelasting dus een aanverwante. Een stiefkind kan wel per testament hetzelfde krijgen als een ander kind, maar daar trekt de fiscus zich qua vrijstellingen niets van aan.
2. Bij een schenking heeft een stiefkind wel recht op dezelfde vrijstellingen als een kind:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/23715-belastingdienst-slim-schenken-doet-u-dus-zo.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. Mansvelt, 19-10-2012 00:37 #2
Geachte heer/mevrouw,
Het % betr. neef/nicht overige erfgenamen en derden tot 118.708 is niet correct. Dit moet 30% zijn ipv 36%!
m.vr.gr.
M. Mansvelt Reactie infoteur, 19-10-2012
Geachte M. Mansvelt,
Dank voor het opmerken, tikfout is aangepast.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. Bouman, 26-04-2012 10:25 #1
Uit hoeveel… %, bestaat invorderingsrente, bij uitstel van 8 maanden? Reactie infoteur, 26-04-2012
Beste M Bouman,
De invorderingsrente (heffingsrente) wordt elk kwartaal vastgesteld en bedraagt momenteel 2,3%:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/4029-verdien-aan-de-belastingdienst-heffingsrente.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Infoteur: Zeemeeuw
Laatste update: 28-12-2015
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Special: Erfenis verdelen
Reacties: 3
Schrijf mee!