InfoNu.nl > Financieel > Belasting > Zwart geld boete fors omhoog & inkeerregeling gewijzigd

Zwart geld boete fors omhoog & inkeerregeling gewijzigd

Zwart geld boete fors omhoog & inkeerregeling gewijzigd Sinds het uitbreken van de kredietcrisis is het onderwerp bankgeheim in combinatie met zwart geld geregeld in het nieuws. Een groot aantal lidstaten van de Europese Unie en de Verenigde Staten hebben dit tot speerpunt van hun (inter)nationale belastingbeleid gemaakt. Belastingparadijzen worden onder druk gezet, nieuwe belastingverdragen worden afgesloten en zaken worden voor de rechter gebracht. De belastingdienst en verantwoordelijke staatssecretaris voeden het nieuws ook actief.

De belastingdienst en zwart geld

Het beleid van het ministerie van Financiën en de belastingdienst met betrekking tot zwart geld bestaat uit een aantal pijlers:
  • Actieve opsporing, zowel in het binnen- als buitenland, door de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst Economische controledienst (FIOD-ECD). Wie door de FIOD-ECD wordt opgespoord kan niet alleen te maken krijgen met boetes, maar riskeert ook een gevangenisstraf en kan worden geconfronteerd met de "Pluk-Ze"-wetgeving (Wet vermogenssancties). In de laatste twee gevallen gaat het dan meestal om witwaspraktijken.
  • Vrijwillige aangifte op basis van de inkeerregeling (zie hier voor voorwaarden).
  • Opstrijken van een deel van de bronheffingen. Veel belastingparadijzen kennen een bronheffing op dividend en rente. Door middel van de Europese Spaarrenterichtlijn bestaat er voor rente-inkomsten een internationale afspraak tussen de Europese Unie en een groot aantal belastingparadijzen, voornamelijk in Europa.
  • Onderhandelen met belastingparadijzen over nieuwe belastingverdragen, ook in samenwerking met de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) Zeker sinds president Obama succes heeft geboekt, voelen de OESO-lidstaten zich aangemoedigd.
  • Uitwisselen van informatie met buitenlandse belastingdiensten.
  • Aanpassen van de successiewetgeving om het oprichten van buitenlandse trusts te ontmoedigen.
  • Continue media-aandacht en krachtige taal om mensen te bewegen hun zwart geld aan te geven.

Maximale vergrijpboete verhoogd naar 300%

Één van die "media-onderwerpen" is het optrekken van de boete voor de zogenaamde box-3-ontduiking van 100% van het ontdoken belastingbedrag naar 300%. Deze strafverhoging werd voor het eerst aangekondigd door de staatssecretaris van Financiën, Jan Kees de Jager, in de Buitenhof-uitzending van 5 april 2009. Na die uitzending heeft de staatssecretaris de verhoging van deze maximale vergrijpboete verpakt in het wetsvoorstel "Fiscaal stimuleringspakket en overige fiscale maatregelen." De Tweede Kamer heeft op 3 juni 2009 met dit wetsvoorstel ingestemd. Op of rond 1 juli 2009 treedt dit voorstel in werking.

Scherpere inkeerregeling: afschaffing in de nabije toekomst

Naast deze boeteverhoging werd in eerdergenoemd wetsvoorstel ook de inkeerregeling aangescherpt. Dit amendement werd door Paul Tang (PvdA) ingediend. Vanaf 1 januari 2010 wordt de inkeerregeling beperkt tot twee jaar na het doen van aangifte. Dat wil dus zeggen dat als iemand reeds langer dan twee jaar zwart geld in het buitenland heeft uitstaan (eventueel rekeninghoudend met uitstel tot het doen van aangifte; doorgaans krijg je maximaal 2-3 jaar uitstel), degene toch geconfronteerd kan worden met een boete (standaard boete van maximaal 15%), ondanks gebruikmaking van de inkeerregeling. Echter wanneer bijvoorbeeld kinderen zwart geld van deze persoon erven, dan is er sprake van een nieuwe situatie. Bij de inkeerregeling geldt sowieso een navorderingstermijn van 12 jaar voor buitenlands vermogen.

Op termijn wordt de inkeerregeling zelfs afgeschaft, naar verwachting vanaf 2013-2014. De OESO-landen hopen dat tegen die tijd het bankgeheim is afgeschaft. In de Europese Spaarrenterichtlijn is het jaartal 2014 als doel genoemd. Ook dit kondigde staatssecretaris Jan Kees de Jager in eerdergenoemde Buitenhof-uitzending aan.

Commentaar fiscale juristen

Diverse fiscale juristen, waaronder die van de Raad van State, hebben hun vraagtekens gesteld bij de scoringsdrift van het ministerie van Financiën en de Tweede Kamer. In hun ogen is met dit wetsvoorstel het hele stelsel van boetes voor economische en financiële delicten in de war geschopt. In vergelijking met andere witteboordencriminaliteit (denk aan de Ahold-zaak en vastgoedfraude) wordt het zwart sparen en beleggen drie maal zo zwaar bestraft. De fiscale juristen leggen hierbij het gelijkheidsbeginsel op tafel. Vaak is dit zwart geld van burgers ook nog eens wit gestort. Echter gezien de recente uitspraak van het Europese Hof van Justitie inzake de navorderingstermijn zijn er redenen aan te voeren waarom de belastingdienst hier mee wegkomt. Gezien de gezamenlijke aanpak van de staatssecretaris van Financiën en de Tweede Kamer heeft de politiek blijkbaar het bestrijden van zwart geld als topfraude aangemerkt. Gezien de ervaringen met de "Pluk-Ze"-wetgeving, is het opsporen van zwart geld ook lucratiever.

Meer over bankgeheim, belastingparadijzen, inkeerregeling, navorderingstermijn en zwart geld in de special "Bankgeheim en belastingparadijzen" (klik hier).

Rekenvoorbeelden

De volgende rekenvoorbeelden gaan uit van het nieuwe belastingstelsel (vanaf 2001). Als de aangiftejaren nog strekken tot vóór 2001 moet de belastingplichtige in plaats van belasting over een fictief rendement, inkomstenbelasting betalen over het werkelijke rendement (te weten dividend en/of rente), plus vermogensbelasting. Dit regime geldt dus veelal nog voor reeds opgespoorde belastingzaken (bijvoorbeeld de KB-Lux zaak) en tot en met het belastingjaar 2011.

Zwart geld sparenInkeerregelingBoete 100%Boete 300%Inkeerregeling (N)
Periode12 jaar
Vermogen (EUR)100.000
Rente (rekening houdend met bronheffing)3%
Rente-opbrengsten (afgerond)42.576
Fictief rendement over gemiddeld vermogen1,2%
Belastingbedrag in periode17.285
Te betalen bedrag17.28534.57069.14059.174
Netto rente-opbrengsten (afgerond)25.2918.006-26.564-16.598

De rekenvoorbeelden gaan uit van het gemiddeld vermogen (oorspronkelijk bedrag, plus rente op rente effect). In de gebruikelijke belastingparadijzen, zoals Luxemburg en Zwitserland, geldt een bronheffing. Dat gaat dus in aftrek op het vermogen. In de laatste kolom "Inkeerregeling (N)" is uitgegaan van een boetebedrag van 300% over de "oudere" 10 jaar.

Het is natuurlijk niet meer dan een indicatie. Ook kunnen de spaar- en beleggingssituaties per persoon verschillen. Daarnaast houden de rekeningvoorbeelden geen rekening met de heffingsrente. De Belastingdienst stelt het rentepercentage van de heffingsrente ieder kwartaal opnieuw vast. De Belastingdienst berekent de heffingsrente over het midden van het jaar waarin u de belasting moest betalen tot aan de dag van dagtekening van de belastingaanslag.

Meer over bankgeheim, belastingparadijzen, inkeerregeling, navorderingstermijn en zwart geld in de special "Bankgeheim en belastingparadijzen" (klik hier).

Veilig sparen tegen de hoogste spaarrente in Nederland

In een ander dossier vindt u meer over "Veilig sparen tegen de hoogste rente in Nederland (inclusief een actueel renteoverzicht)". Ook het depositogarantiestelsel en het financiële toezicht komt aan bod.
© 2009 - 2017 Vrijdenker, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Zwart geld: navorderingstermijn, boete en inkeerregelingZwart geld: navorderingstermijn, boete en inkeerregelingDe fiscus trekt de teugels voor spaarders van zwart geld steeds strakker aan. Het verschil met een aantal jaren geleden…
Bankgeheim België: Nederlanders halen massaal hun geld terugBankgeheim België: Nederlanders halen massaal hun geld terugHet bankgeheim in België is niet meer en de inkeerregeling zwart geld betekent ook nog eens een boete. Nederlanders hale…
Zwart geld  zwart geld witwassen met hulp belastingdienstZwart geld zwart geld witwassen met hulp belastingdienstVrijwillig inkeren in 2016 of in 2017? Er is veel zwart geld in omloop via zwart werk en zwart sparen in het buitenland,…
Zwart geld of de hoogste spaarrente in NederlandZwart geld of de hoogste spaarrente in NederlandZwart geld op een buitenlandse rekening is niet toegestaan en de controle hierop is ook in 2015 en 2016 een speerpunt va…
Zwart geld - Sparen in Nederland na opheffing bankgeheimZwart geld - Sparen in Nederland na opheffing bankgeheimEr gaat geen week voorbij of we zien nieuwskoppen over de opheffing van het bankgeheim. Bastions van betrouwbaarheid heb…

Reageer op het artikel "Zwart geld boete fors omhoog & inkeerregeling gewijzigd"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Infoteur: Vrijdenker
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Schrijf mee!