InfoNu.nl > Financieel > Belasting > Aftrekbare ziektekosten 2009: een totaaloverzicht

Aftrekbare ziektekosten 2009: een totaaloverzicht

De aftrek voor ziektekosten is dit jaar behoorlijk gewijzigd. Zo zijn er een aantal zaken niet meer aftrekbaar of worden de mogelijkheden voor aftrek beperkt. De regels zijn strenger en de aftrekmogelijkheden minder. Ook de drempel is voor de hogere inkomens verhoogd.

Belastingjaar 2010

De bedragen die in dit artikel staan hebben betrekking op de ziektekosten van belastingjaar 2009. Er is inmiddels ook een artikel met de bedragen en uitleg voor belastingjaar 2010. Zie hiervoor aftrekbare ziektekosten 2010.

Overzicht aftrekbaarheid ziektekosten 2009

De belastingaftrek voor 2009 is veel veranderd. In de tabel vindt u het soort kosten. Hier staat ook of deze kosten aftrekbaar zijn. Sommige kostensoorten worden in dit artikel nog meer uitgelegd.

De zorgverzekering

De zorgverzekering is een verzekering die iedereen die in Nederland woont moet afsluiten. Er zijn een groot aantal aanbieders van zorgverzekeringen. De grootste verschillen zitten vaak in de aanvullende verzekeringen. Kijk daarom altijd goed welke dekking u daadwerkelijk nodig heeft. Een goede vergelijking van ziektekostenverzekeringen kunt u maken via de site van de verzekeringssite. Hier kunt u premies en voorwaarden met elkaar vergelijken.

Meer belastingtips

Behalve het overzicht dat je in dit artikel vindt over de ziektekosten, zijn er nog meer tips te krijgen over alles wat met belastingen te maken heeft. De beste tips zijn gebundeld in de belastingalmanak 2010 van Elsevier.

Begrip drempelinkomen

Uw drempelinkomen is het totaal van alle inkomsten en aftrekposten. Maar zonder uw persoonsgebonden aftrek.

Verhoging van de standaard kosten

Als uw drempelinkomen (eventueel samen met uw partner) niet hoger is dan € 32.217,-, dan mag u de uitgaven voor de specifieke zorgkosten verhogen met 113%. De specifieke kosten zijn alle kosten behalve:
 • kosten voor huisarts, tandarts, fysiotherapie, acupunctuur enzovoort
 • reiskosten die u maakt voor ziekenbezoek

Berekening van de aftrekbare ziektekosten

De berekening van de aftrekbare ziektekosten gaat in 3 stappen;
 1. tel alle ziektekosten op
 2. verhoog de kosten eventueel met 113%
 3. bepaal de drempel
Alle kosten die hoger zijn dan het drempelbedrag, mag u aftrekken.

Drempelbedrag berekenen

Het drempelbedrag is voor 2009 als volgt:
U had in 2009 geen fiscaal partner
Drempelinkomen Drempel
Meer danNiet meer dan
-€ 7.152€ 118
€ 7.152€ 38.0001,65% van het drempelinkomen
€ 38.000-€ 627 + 5,75% van het bedrag boven de € 38.000

U had in 2009 wel een fiscaal partner
Drempelinkomen Drempel
Meer danNiet meer dan
-€ 14.304€ 118
€ 14.304€ 38.0001,65% van het drempelinkomen
€ 38.000-€ 627 + 5,75% van het bedrag boven de € 38.000

Aftrekbare kosten belastingjaar 2009

Soort kostenAftrekbaar in 2009?
Reiskosten voor ziekenbezoekJa, zie uitleg
Hulpmiddelen (prothesen e.d.)Ja, zie uitleg
Homeopathische medicijnenJa, zie uitleg
Kosten huisarts / tandartsJa, zie uitleg
Kosten van fysiotherapie / acupunctuur / revalidatieJa, zie uitleg
Vervoerkosten naar een arts of ziekenhuisJa, zie uitleg
Hogere vervoerskosten door ziekte of handicapJa, zie uitleg
Extra uitgaven voor kleding of beddengoedDeels, zie uitleg
Dieet op doktersvoorschriftDeels, zie uitleg
Extra gezinshulp door ziekte of invaliditeitDeels, zie uitleg
Verpleging thuis of ergens andersDeels, zie uitleg
Aanpassingen aan huis, woonwagen, auto, fiets of woonbootDeels, zie uitleg
Vaste aftrek voor 65-plusserNiet meer
Vaste aftrek jong arbeidsongeschikte (meer dan 45%niet meer
Vaste aftrek chronische ziekte, niet arbeidsongeschiktNiet meer
Vaste aftrek chronisch zieke kind jonger dan 27 jaarNiet meer
Kosten van adoptieNiet meer
Kosten voor begrafenis of crematieNiet meer
Premie zorgverzekering basispakketNee
Premie zorgverzekering aanvullende verzekeringenNee
Inkomensafhankelijke bijdrageNee
Verplichte eigen risicoNee
HuisapotheekNee
Kosten van een bevallingNee
Kosten vergoed door de zorgverzekeraarNee

Uitleg van de kosten


Reiskosten voor ziekenbezoek

Reiskosten voor ziekenbezoek zijn aftrekbaar. Er zijn wel enkele regels:
 • u moet samen met de zieke wonen
 • u gaat regelmatig bij de zieke op bezoek in 2009
 • de zieke moet langer dan een maand worden verpleegd*
 • de enkele reisafstand tussen uw huis en de plaats waar de zieke is, is meer dan 10 kilometer
* als de zieke vaker verpleegd wordt door dezelfde ziekte, dan mogen deze periodes worden opgeteld. De tijd tussen 2 periodes mag niet meer dan 4 weken zijn.

Als u niet met de auto reist, maar bijvoorbeeld met de trein, bus of taxi, dan mag u de werkelijke kosten aftrekken. Bewaar de bonnen goed!
Als u wel met de auto reist, mag u € 0,19 per kilometer aftrekken. Houd goed bij wanneer u hebt gereden en hoeveel kilometer u heeft gereden.

Hulpmiddelen

De aftrek voor hulpmiddelen is veranderd in 2009. Hulpmiddelen zijn alleen maar aftrekbaar als ze u helpen met iets wat u zonder hulpmiddel niet kunt. Het hulpmiddel neemt dus een lichaamsfunctie over. Enkele hulpmiddelen die aftrekbaar zijn:
 • steunzolen
 • gehoorapparaten
 • kunstgebitten
 • prothesen
 • blindengeleidehond en blindenstok
 • rolstoel, kruk, rollator of traplift
 • onderhoud, reparatie en verzekering van de hulpmiddelen

Brillen en contactlenzen zijn niet meer aftrekbaar. Deze hulpmiddelen vervangen het gezichtsvermogen niet. Ze helpen om het gezichtsvermogen beter te maken (ondersteuning). Ook ooglaserbehandelingen zijn niet meer aftrekbaar. Blindengeleidehond en blindenstokken wel.

Het verschil tussen ondersteunend of vervangend wordt alleen gemaakt als het gaat om het gezichtsvermogen (kijken / zien). Voor problemen met horen is dit verschil (nog) niet gemaakt.

Homeopathische medicijnen

Medicijnen zijn aftrekbaar als ze door een dokter zijn voorgeschreven. Ze mogen alleen worden voorgeschreven als een Nederlandse dokter ook vindt dat het medicijnen zijn. Homeopathische medicijnen zijn ook aftrekbaar. De belastingdienst maakt geen verschil tussen homeopathische en "gewone" medicijnen.

Kosten huisarts, tandarts, fysiotherapeut of een andere specialist

De volgende kosten voor hulp van een specialist zijn aftrekbaar:
 • kosten voor de huisarts, tandarts, fysiotherapeut of andere specialist
 • kosten voor verpleging in een ziekenhuis of een ander verpleeghuis
 • alternatieve behandelingen zoals acupunctuur, revalidatie, logopedie of homeopathie*
* alleen als dit gebeurt door een dokter of onder begeleiding van een dokter

In 2009 nog aftrekbaar
U kunt in 2009 voor de laatste keer nog de volgende kosten aftrekken:
 • 25% van de eigen bijdrage voor verpleging in een zogenaamde AWBZ-instelling
 • eigen bijdrage voor het verblijven in een niet AWBZ-instelling (op grond van de AWBZ)
 • eigen bijdrage voor de Wet maatschappelijke ondersteuning

Een volledige uitleg over de AWBZ kun je vinden in het artikel over de AWBZ.

Let op! Deze kosten kunt u alleen aftrekken als ze gemaakt zijn in 2008, maar u ze betaald hebt in 2009. u moet de rekening na 30 november hebben gekregen. Rekeningen voor 30 november kunt u niet meer aftrekken.

Vervoerskosten naar een arts of ziekenhuis

U kunt kosten hebben omdat u door ziekte of invaliditeit vaak moet reizen. Naar de dokter bijvoorbeeld. U kunt de volgende kosten aftrekken:
 • kosten voor het reizen naar een dokter of naar het ziekenhuis
 • kosten voor het reizen met een ambulance
 • extra kosten door uw ziekte of invaliditeit

Niet alle kosten kunt u aftrekken. Het moet duidelijk zijn dat u meer kosten maakt door uw ziekte. Of dit zo is, kunt u berekenen op de website van het NIBUD of van het CBS.
Alleen de kosten die u meer maakt door uw ziekte, kunt u aftrekken.

Extra kosten voor kleding of beddengoed

U kunt extra kosten voor kleding of beddengoed aftrekken. Er zijn wel enkele regels, namelijk:
 • de kosten moeten te maken hebben met ziekte of invaliditeit
 • de zieke of invalide woont bij u
 • de ziekte duurt (waarschijnlijk) meer dan een jaar

U mag altijd € 300,- aan kosten aftrekken. Als u kunt bewijzen (met betaalbewijzen) dat de echte kosten meer dan € 600,- waren, dan mag u € 750,- aftrekken. Het gaat om aftrekbedragen per jaar. Als de uitgaven bijvoorbeeld in juli 2009 zijn begonnen, dan mag u maar 6/12 van deze bedragen aftrekken. Let erop dat de ziekte minimaal een jaar moet duren (tot juli 2010 in dit voorbeeld).

Dieetkosten

Dieetkosten kunt u aftrekken. Dit dieet moet dan wel door een dokter zijn voorgeschreven. De kosten die u mag aftrekken zijn een vast bedrag. Hoe hoog dit bedrag is, ligt aan het dieet dat u volgt. En waarom dat u dat dieet volgt. Er is een speciale dieetlijst. Deze kunt vinden op de website van de belastingdienst. Op deze site staan ook aanvullende voorwaarden. Lees ze goed door.

De bedragen in de dieetlijst zijn per jaar. Als u bijvoorbeeld 3 maanden een dieet heeft gevolgd, dan mag u maar 3/12 van de kosten aftrekken.

Als u meer dan één dieet heeft gevolgd, dan zijn dit de regels:
 • bij 2 of meer diëten voor dezelfde ziekte; u mag 1 dieet aftrekken (het hoogste bedrag)
 • bij 2 of meer diëten voor andere ziekten; u mag per ziektebeeld het vaste bedrag aftrekken
 • bij 1 dieet voor meerdere ziekten; u mag 1 het vaste bedrag maar 1 keer aftrekken

Extra gezinshulp door ziekte of invaliditeit

Voor het aftrekken van de kosten voor extra gezinshulp zijn regels. U mag deze kosten aftrekken als:
 • u extra gezinshulp nodig heeft door een ziekte of door invaliditeit
 • u heeft de rekeningen of kwitanties van deze kosten met datum en bedrag
 • u heeft de naam, adres en woonplaats van de gezinshulp

U mag alleen de kosten aftrekken die boven een bepaalde "drempel" uitkomen.
Drempelinkomen Drempel
Meer danNiet meer dan
€ 0€ 29.343-
€ 29.343€ 44.0151%
€ 44.015€ 58.6842%
€ 58.684-3%

Aanpassingen aan huis, woonwagen, auto, fiets of woonboot

U mag kosten die gemaakt worden om een woning, woonwagen of huis aan te passen aftrekken. Er wordt wel rekening gehouden met een eventuele waardevermeerdering van uw huis. Als de waarde van uw huis meer dan 10% stijgt, dan mag u minder aftrekken. Deze voorwaarden gelden niet voor aanpassingen aan auto, fiets of huurhuis.

Meer informatie over alle belastingen

Alle belastingtarieven voor aangiftejaar 2007 en 2008 vindt U gemakkelijk onder tarieven IB 2008 en 2009

Reacties?

Indien U een reactie of een vraag achterlaat, zal deze, voor zover mogelijk, beantwoord worden. Aan de antwoorden kunnen echter geen rechten worden ontleend. Vraag bij twijfel altijd Uw belastinginspecteur (niet de belastingtelefoon!).
© 2008 - 2017 Alex1911, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Welke ziektekosten zijn aftrekbaar: overzicht IB 2007Welke ziektekosten zijn aftrekbaar: overzicht IB 2007Ons huidige belastingstelsel is door alle toeslagen en mogelijk aftrekbare kosten enorm ingewikkeld geworden. Zo ingewik…
Belasting; aftrekbare ziektekosten of specifieke zorgkostenBelasting; aftrekbare ziektekosten of specifieke zorgkostenVoor het jaar 2009 geldt op het gebied van de aftrek van ziektekosten, de nieuwe regeling met de nieuwe naam aftrek spec…
Belastingdienst & Aftrek buitengewone uitgaven verdwijntBelastingdienst & Aftrek buitengewone uitgaven verdwijntDe fiscale aftrek van buitengewone uitgaven ziektekosten verdwijnt grotendeels. Sinds 2009 geldt er namelijk een nieuwe…
Laat de belastingdienst uw bril of hoorapparaat betalen!Laat de belastingdienst uw bril of hoorapparaat betalen!De aftrekpost buitengewone uitgaven verdwijnt. Neem nu maatregelen en profiteer van de regelingen en aftrekposten die no…
De TBU regeling, wat is dat?De TBU regeling, wat is dat?De regeling Tegemoetkoming Buitengewone Uitgaven is een tegemoetkoming voor mensen met hoge ziektekosten en een laag ink…
Bronnen en referenties
 • Belastingdienst
 • Svb

Reageer op het artikel "Aftrekbare ziektekosten 2009: een totaaloverzicht"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Reacties

Verschuuren, 16-10-2013 19:43 #196
Kan ik de bijdrage van dagverzorging/dagactiviteiten aftrekken in 2009?

Jan Ten Raa, 08-06-2012 10:08 #195
Goedemorgen, welke kosten kan ik aftrekken bij de ziekte van Crohn?

Ingrid, 27-03-2011 13:57 #194
Kan iemand mij vertellen of gemaakte ziektekosten in 2009 nog aftrekbaar zijn in de aangifte van 2010?

Konijn, 06-03-2011 14:13 #193
Ik heb het vermoeden dat het toetsinginkomen voor Zorgtoeslag over 2011 te hoog is. Ik wil dat gaan veranderen. Weet ook hoe dat moet. Mocht blijken dat het toch juist was, krijg je dan automatisch dat verschil weer terug of moet je dan nog iets doen.

Jet, 02-12-2010 22:06 #192
Ik rijd sinds anderhalf jaar wekelijks vele kilometers met mijn kind naar de logopedie. Dit zijn extra uitgaven die ik maak t.b.v. zijn beperking (inmiddels vastgesteld) Zijn deze kosten aftrekbaar?

Hans Jansen, 21-11-2010 12:36 #191
Een reactie; in een onderstaand schrijven staat vermeld dat de verzekeringspremies voor tandarts niet vergoed wordt door de belasting. maar de gemaakte kosten wel. Dan lijkt mij het beste geen tandarts verzekering af te asluiten maar dan de gemaakte tandarts kosten bij de belatingdienst te declareren als afrtrekpost. graag antwoord

Jopie Roks, 12-10-2010 17:25 #190
Zou je een vergoeding voor kleding kunnen krijgen als je een gezondheids noodzakelijke maagverkleining hebt ondergaan en nu de kleding die ik in januari aangeschaft heb ook weer te groot is geworden. Graag zou ik de kleding die ik nu zou halen willen laten vergoeden maar weet niet of dit mogelijk is en waar en hoe het moet. Iemand ervaring of informatie over.

Rene Vdb, 14-09-2010 20:56 #189
Bij een vervelende val tijdens vakantie in Engeland heb ik 4 voortanden geheel verloren en 2 kiezen afgebroken. Advies van de tandarts is nu resterende kiezen boven trekken en op 6 implantaten een prothese aanbrengen. Schatting van de kosten: rond de € 15.000,-. Is er al iets bekend over aftrekbaarheid van deze kosten waarvan een deel in 2010 zal vallen en een deel in 2011? Ben benieuwd of er al iets over te zeggen is.

Marieke, 13-07-2010 16:32 #188
Ik heb in 2006 een beugel gehad, is deze nog aftrekbaar?

Ron, 12-04-2010 23:38 #187
In november 2009 ben ik door een medisch specialist (verbonden aan en werkzaam in een NL ziekenhuis) doorgestuurd naar Zwitserland voor onderzoeken, vooruitlopend op een noodzakelijke medische behandeling (ook in Zwitserland) die in NL (nog) niet uitgevoerd kan worden.
Ik moest ruim een week in een hotel verblijven, omdat de kliniek (een spcialistisch oogziekenhuis) geen opname-fasciliteit heeft voor patienten daar onderzoeken moten ondergaan.
De reiskosten worden vergoed door de ziektekostenverzekeraar, de verblijfkosten (hotel, parkeerkosten, voeding etc.)ter plaatse niet. In januari 2010 is de operatie in Zwitserland uitgevoerd (één nacht verblijf in het ziekenhuis, 7 nachten verbleven in een hotel), en in februari de bestraling, ook weer ruim een week in Zwitserland. Inmiddels dus al 3x naar Zwitserland heen en weer gereisd, en daar noodgedwongen verbleven in hotels. Kan ik de verblijfkosten etc. opvoeren bij de Belastingaangifte over 2009, en zo ja, waar precies?

Het vreemde is dat er allerlei bepalingen te vinden zijn over de reiskosten, ook voor familie, ook wanneer de familie verblijft in een 'logeerhuis' maar NIET over de verblijfkosten die de patient zèlf heeft moeten maken. En al helemaal niet wanneer e.e.a. betreking heeft op kosten rondom medische behandeling in het buitenland.
Voor de goede orde, het betreft hier een reguliere medische levensreddende behandeling.

John, 11-04-2010 15:29 #186
Mijn vraag is een vriendin van mij heeft dystonie en door medicijn gebruik is haar gebit achteruit gegaan, welke belastingformulier moet ze daar voor invullen en moet je daar ook bewijzen voor laten zien dat je betaalt heb en wat als je dat niet kan betalen, ze was door een misverstand niet meer verzekert voor de tandarts en moet nu alles zelf betalen ze heeft een uitkering bij het UWV en de kosten zijn opgelopen waar kan zij terecht voor hulp?

Barry, 05-04-2010 03:28 #185
Ik heb in 2009 plotselinge kosten moeten maken vanwege een flinke allergie tegen huisstofmijt. Deze kosten bedragen het vervangen van matrassen, kussens, beddengoed en vloerbedekking in anti-allergische materialen. Zijn deze kosten aftrekbaar?

Gerard Scholten, 31-03-2010 16:59 #184
Voor tandartskosten krijg ik 75% vergoed vanuit een aanvullende verzekering, deze vergoeding gaat dus van de werkelijke kosten af voor het berekenen van de aftrekpost.
De premie is geen aftrekpost, maar feitelijk is de geldelijke vergoeding die ik persaldo krijg via de verzekering natuurlijk de vergoeding minus premie.
Is het hard te maken dat de extra poliskosten van een aanvullende verzekering van de daadwerkelijk onder die verzekering ontvangen vergoedingen af te trekken zijn en dan de daadwerkelijk PER SALDO ontvangen vergoeding van de tandartskosten af te trekken.

Berchris, 29-03-2010 11:42 #183
Woon samen met partner, geen samenlevenscontract, zij heeft afgelopen jaar ongeveer 20.000 verdient, ik zo'n 40.000. Vraag me af, aangifte belasting samen of appart, vooral met het oog op ziektekosten. Een goed advies zal ik zeer op prijsstellen. Reactie infoteur, 05-04-2010
Dat ligt volledig aan het totaal van inkomsten en uitgaven. Fiscaal partnerschap hoeft niet altijd voordelig te zijn. Omdat dit per situatie specifiek verschilt, kan ik u hier niet in adviseren. Ik raad u aan om contact op te nemen met een belastingadviseur.

Ria Buysers, 28-03-2010 16:56 #182
Kan ik mijn ooglidcorrectie wel aftrekken van belasting het kost rond de 1800euro krijg dit niet betaald door awbz. Wat krijg ik ongeveer terug van belasting. Ik heb vorig jaar een kroon verwijderd en de wortel blijft mij niets anders over als een implantaat en die kost 1600 euro. ik kan 250 euro declareren via ziektekosten verzekering kan het overige bedrag afgetrokken van belasting?

Michel, 21-03-2010 14:46 #181
Mijn vrouw is in 2009 geopereerd in Zwitserland. Kunnen naast de operatie zelf en de kilometervergoeding voor de reis ook de verblijfskosten afgetrokken worden?

Maria, 20-03-2010 16:11 #180
Plastische chirurgie?
Indien geen vergoeding van de ziektekostenverzekeraar? Reactie infoteur, 02-04-2010
Plastische chirurgie is alleen aftrekbaar indien er sprake is van psychische redenen.

Govert, 19-03-2010 11:04 #179
Ik heb heel 2009 een beugel gehad (om mijn tanden recht te zetten) Een deel van de kosten wordt niet vergoed door de zorgverzekering. Kan ik dit deel aftrekken?

A. Riezebos, 16-03-2010 21:28 #178
Zeer duidelijk en overzichtelijk. Dank voor deze uitleg en de genomen moeite :-) Reactie infoteur, 02-04-2010
Dank voor uw positieve reactie. Daar doen we het voor! Dus volgend jaar is er weer een nieuw overzicht te vinden!

Victor, 14-03-2010 23:34 #177
Mijn partner (beide 65+) heeft 12 dagen in het ziekenhuis gelegen. Zijn de dagelijkse reiskosten in die periode aftrekbaar? Ik lees dat de periode minimaal een maand moeten zijn, dus waarschijnlijk niet. Echter in vorige jaren was dit anders en dit brengt me aan het twijfelen.

Peetdev, 14-03-2010 21:53 #176
Ik heb een zoon, inwonend, 23 jaar met een zeldzame ziekte. Hiervoor ben ik bestuurslid in een stichting tbv deze ziekte. Reiskosten (binnen-en buitenland) kan ik die aftrekken. En kan ik energiekosten tbv een thuisbehandeling aftrekken? Graag uw antwoord. Bijvoorbaat dank hiervoor.

Arjan B., 14-03-2010 20:19 #175
Mijn vriendin is vorig jaar mei geopereerd. Nu moet zij iedere maand voor controle naar het ziekenhuis. In totaal heeft zij 2880 km's gereden. Kun je hier een vergoeding voor krijgen? En hoe en waar vul je dit in? Wij gebruiken het aangifte programma van de belastingdienst. Maar als wij 2880 x 0,19 ct = 547 euro invullen dan zien wij dat nergens meer terug. M.a.w. wij krijgen niet meer of minder. Die 547 euro wordt niet bij het totaal te ontvangen bedrag opgeteld. Wat doen wij verkeerd?

Elizabeth, 14-03-2010 14:17 #174
Ik ben blij dat ik deze site heb gevonden. Alles wordt erg goed en duidelijk uitgelegd.
Bedankt daarvoor.

Gerard Staals, 14-03-2010 13:43 #173
Bij mijn weten is, nu de aftrek voor chronische ziekte is vervallen, hiervoor een vast bedrag voor in de plaats gekomen. En dat dit bedrag apart wordt uitgekeerd. Is dit z"? En wat moet er dan ondernomen worden om dit bedrag te krijgen?
Alvast dank voor uw antwoord.

Menno Ponsen, 13-03-2010 18:24 #172
Zijn de kosten voor vaccinaties en malaria tabletten bij langdurige buitenlandse reis, zoals voorgeschreven door de GGD, aftrekbaar?
Alvast bedankt.

W. J. Zaad, 13-03-2010 12:46 #171
Ik heb gehoord dat er voor patienten die i.v.m. kanker chemotherapie hebben ondergaan een extra aftrekbedrag is. Klopt dit?

Lot, 11-03-2010 09:51 #170
In januari 2009 ben ik in het ziekenhuis bevallen van mijn 1e kindje… om medische redenen mocht ik niet thuis bevallen. Na mijn bevalling (begin middag) moest ik toch nog een nacht in het ziekenhuis blijven. Normaal gesproken had ik een paar uur na de bevalling naar huis gemogen. Zijn de kosten voor het verblijf in het ziekenhuis dan toch aftrekbaar? Alvast Bedankt! Reactie infoteur, 02-04-2010
@Lot,
Volgens mij valt dit gewoon binnen de verplichte vergoeding in het basispakket. Hier zou ik je dus aanraden om contact op te nemen met je ziektekostenverzekeraar.
Voor de volledigheid: ziektekosten die vergoed zijn door de verzekeraar kunnen niet worden afgetrokken.

B. J. Drenthen, 10-03-2010 13:33 #169
Mijn vrouw en ik zijn78 jaar, mijn vrouw is gehandicapt, heeft actrose
,we hebben een autobusje van1994 waneer het kan boodschappen doen en gaan er ook nog wel eens uit voor een verzetje.kan ik hier ook kosten voor aftrekken? graag antwoord, dank u Reactie infoteur, 10-03-2010
@B.J. Drenthen
Nee, dit is helaas niet aftrekbaar. Het zijn in principe geen directe ziektekosten. Wel zou u eventueel in aanmerking kunnen komen voor bijvoorbeeld een persoonsgebonden budget (PGB) waarbij uw vrouw u inhuurt voor verzorging. Kijk voor meer informatie op www.pgb.nl

Loe Frederix, 09-03-2010 12:32 #168
Prima informatie: eindelijk eens goed gedetailleerd per mogelijke aftrekpost, en eindelijk in verstaanbare taal, kortom: beter als mijn belastinggids van de Cconsumentenbond.Mijn complimenten! Reactie infoteur, 10-03-2010
@Loe
Dank voor deze lovende woorden. Dit inspireert in ieder geval om te blijven schrijven!

Tilly Bon, 06-03-2010 17:56 #167
Ik volg een dieet en dien ik voedings middelen in een reformzaak te kopen, zijn de ze aftrekbaar? Het dieet is maag-darm en leverziekte matig vetbeperkt in combenatie met MCT of ander preparaat, tevens energieverrijkt. Daar trek ik al een vast bedrag van € 1124,-- af. Reactie infoteur, 06-03-2010
Voor deze vraag verwijs ik u naar de dieettabel die u kunt vinden op de site van de belastingdienst.

Pepe Garcia, 05-03-2010 20:04 #166
Via een ander kanaal kreeg ik net te horen dat een vrijwillige aanvullende tandartsen "verzekering" eigenlijk geen verzekering is omdat de maximale kosten gelimiteerd zijn. Is hier iets mee te doen? Reactie infoteur, 06-03-2010
@Pepe Garcia
Het maakt niet uit of de maximale kosten gelimiteerd zijn of niet. Kenmerk van een verzekering is dat het een onzeker voorval moet verzekeren. Een tandartsverzekering is een verzekering, omdat u niet weet of u tandartskosten gaat maken in de toekomst. Een uitvaartverzekering is ook een verzekering. Dat u ooit dood gaat is duidelijk. Het onzekere voorval is hier het moment waarop u overlijdt. Het heeft niets te maken met (maximale) kosten.

Pepe Garcia, 05-03-2010 19:52 #165
Ik verwachte grote kosten van de paradontoloog voor mijn echtgenote. Daarom heb ik een tandartsverzekering afgesloten. Ik vind het nu welk erg vreemd dat ik de premie voor de verzekering nergens kan aftrekken. Ik had waarschijnlijk beter de verzekering achterwege kunnen laten en de kosten gewoon betalken/. Dan had ik ze af kunnen trekken. Toch een vreemde toestand!

Janny, 23-02-2010 22:19 #164
Kosten voor een bevalling zijn vanaf 2009 niet meer aftrekbaar begrijp ik. Maar hoe zit het met de kosten van een bevalling die je in het buitenland maakt i.v.m. (bijv. VS) en die noch door de ziektekostenverzekeraar noch door de reisverzekering worden vergoed. Mogen die kosten alsnog in aftrek worden gebracht? Reactie infoteur, 06-03-2010
Nee, ook deze zijn niet aftrekbaar. Er wordt geen onderscheid gemaakt voor mensen die in het buitenland bevallen. Dit zou e.e.a. ook erg oneerlijk maken. Mensen die aan de grens wonen en derhalve 2 km. moeten rijden om in het buitenland te bevallen, zouden dan een onrechtmatig voordeel hebben.

Atie, 22-02-2010 20:19 #163
De aftrek voor hulpmiddelen is veranderd in 2009. Hulpmiddelen zijn alleen maar aftrekbaar als ze u helpen met iets wat u zonder hulpmiddel niet kunt. Het hulpmiddel neemt dus een lichaamsfunctie over.

(Brillen en contactlenzen zijn niet meer aftrekbaar.) Deze hulpmiddelen vervangen het gezichtsvermogen niet. Ze helpen om het gezichtsvermogen beter te maken (ondersteuning).

Dat Brillen en contactlenzen niet meer aftrekbaar zijn, ben ik het dus niet mee eens als je het bovenstaande leest, spreekt dit elkaar nl. tegen want een bril is geen ondersteuning maar een vervanging voor het kijken! Je kunt n.l. niet zonder, dus wat doen we hier aan? Reactie infoteur, 06-03-2010
@Atie
Het gaat hier om de termen "vervanging" en "ondersteuning" van het gezichtsvermogen. Een bril helpt (ondersteund) het gezichtsvermogen. U ziet immers zonder bril wel iets. Een blindegeleidehond "vervangt" Uw gezichtsvermogen. U kunt nog steeds niets zien als blinde, maar krijgt wel een hulpmiddel.
Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen die wel goed kunnen zien zonder bril en mensen die praktisch blind zijn zonder bril.

Johan, 18-02-2010 15:28 #162
Volgens de belastingdienst mag ik de premie voor de tandartspolis niet aftrekken maar moet ik de ontvangen vergoedingen wel aftrekken van de gemaakte kosten. Voorbeeld premie tandartspolis 175 euro kosten 175 euro dan heb ik dus geen aftrek, maar ben ik niet vrijwillig verzekerd dan mag ik de kosten wel volledig aftrekken. Volgens mij kan het toch niet zo zijn dat de overheid zich wel de lusten maar niet de lasten van mijn vrijwillige verzekering voor haar rekening neemt? Reactie infoteur, 06-03-2010
@Johan
Helaas is het toch waar. Premies zijn niet aftrekbaar, ontvangen vergoedingen moeten wel afgetrokken worden van de gemaakte kosten. De premie en kosten staan in principe los van elkaar. U kunt de premie niet aftrekken, maar de kosten wel. Het is dan niet meer dan logisch dat U vergoedingen die U heeft ontvangen niet nogmaals kunt aftrekken van Uw inkomen.

Nico Uit Gouda, 17-02-2010 18:36 #161
Geachte C.M.Melis. Ik weet inmiddels dat halaas ook de premie(s) voor de aanvullende tandarts-verzekering(en) NIET meer aftrekbaar zijn m.i.v. 2009. Dit geldt helaas óók voor de begrafenis- of crematieverzekering! Maar let op:
"Wel is de Uitvaartverzekering een kapitaalverzekering. Bedraagt het verzekerde bedrag van uw polis (samen met eventuele andere uitvaartpolissen) niet meer dan? 6.703,- (2009), dan is de waarde van uw polis(sen) volledig vrijgesteld in box 3. U hoeft de waarde van de polis(sen) dan niet als vermogen op te geven bij uw belastingaangifte."
Dit staat te lezen op https://www.centraalbeheer.nl/cbix/portal/cbix1/uitvaartverzekering/uitvaart-verzekeren
Hartelijke fiscale groeten van Nico uit Gouda. Reactie infoteur, 06-03-2010
@Nico
Zie ook de toelichting op de vraag van C.M.Melis

C. M. Melis, 17-02-2010 00:31 #160
N.a.v. de vraag / opmerking van Nico uit Gouda heb ik de volgende twee vragen
Zijn de premies voor de aanvullende verzekeringen ( tandarts ) betaald in 2009 wel of niet aftrekbaar? En de premie voor een begrafensverzekering, wel of niet aftrekbaar?

Kwam per toeval op jullie site terecht, complimenten, vind ik dat alles goed en helder wordt uitgelegd en dat je veel extra informatie krijgt en nog gratis ook! Reactie infoteur, 06-03-2010
@C.Melis
Dank voor het compliment!
De premies voor aanvullende tandartsenverzekeringen zijn niet aftrekbaar. Dit is ook terug te vinden op de site van de belastingdienst. Kosten voor de begrafenis of crematie zijn ook niet meer aftrekbaar in 2009. U mag deze kosten overigens wel aftrekken van een eventuele erfenis. Dan moet u wel rekening houden met eventuele uitkeringen van uitvaartverzekeringen. Daarnaast geldt er ook een vrijstelling voor de waarde van een uitvaartverzekering in box 3. Voor de ziektekosten is dit alles echter niet aftrekbaar.

Nico Uit Gouda, 15-02-2010 15:29 #159
Geachte medewerk(st)ers van InfoNu. In de toelichting op het E-biljet staat nergens bij vraag 6 vermeld dat ook de premies voor de aanvullende TANDHEELKUNDIGE verzekering niet meer aftrekbaar zijn m.i.v. 2009.
Evenmin staat daar vermeld dat de premies voor de begrafenis- of crematieverzekering voor de belastingplichte ZÉLF niet meer aftrekbaar zijn m.i.v. 2009.
N.B. Ik bedoel hierbij nu niet de premies voor nabestaanden-overlijdensverzekering!
Hartelijke groeten van Nico uit Gouda. Reactie infoteur, 06-03-2010
@Nico
Dank voor deze aanvullende informatie. Als aanvulling hierop: indien u twijfelt aan de aftrekbaarheid van een kostenpost, neem dan altijd contact op met de belastingdienst of de belastinginspecteur.

V. G. M. Feldbrugge, 15-02-2010 14:06 #158
Ik heb voor de implantatie van twee ReSOR lenzen een eigen bijdrage van 1950 Euro moeten betalen. Is dat bedrag aftrekbaar?
(Deze vraag is mogelijk twee keer verzonden.) Reactie infoteur, 06-03-2010
@Feldbrugge
Nee. Het gaat om gezichtsondersteunende hulpmiddelen (zoals b.v. een bril). Dit is niet meer aftrekbaar. Alleen gezichtsvervangende hulpmiddelen zijn nog aftrekbaar.

Nico, 15-02-2010 09:38 #157
Mijn moeder heeft heel 2009 een pgb gekregen waarvan zij aan het einde van de maand steeds een gedeelte moest terugbetalen. Ze kreeg 230 en moest er steeds 150 eigen bijdrage terugbetalen aan cak. Is dit bedrag nog aftrekbaar? Reactie infoteur, 06-03-2010
@Nico,
Ik weet niet waar deze terugbetaling voor gold. Het kan zijn dat dit valt in de overgangsregeling eigen bijdrage AWBZ. Neem voor de zekerheid contact op met het CAK of de belastingdienst.

Tom, 12-02-2010 11:51 #156
Beste mensen hoe zit het met de aftrekposten van de reiskosten van en naar je werk wanneer dit niet vergoed wordt door je werkgever? Ik ben namelijk maandelijks pak m beet 180 -200 euro kwijt aan deze kosten. En ben benieuwd of dit ook ergens meegenomen kan worden als aftrekpost. Reactie infoteur, 06-03-2010
@Tom,
Nee, deze kosten zijn niet aftrekbaar. Dit is enige jaren geleden afgeschaft voor vervoer met de auto. Bij vervoer met het openbaar vervoer of de fiets zijn er wel nog mogelijkheden. Ik verwijs hiervoor naar de site van de Belastingdienst.

W. Bol, 11-02-2010 13:33 #155
Voor inkomensbelasting 2009 zijn tandartskosten aftrekbaar van het inkomen. Aanvullende zorgverzekeringen zijn niet aftrekbaar. Valt de premie van een tandartskostenverzekering nu onder de tandartskosten of onder de aanvullende verzekeringen? Reactie infoteur, 06-03-2010
@W.Bol
De premie van een tandartskosgtenverzekering is niet aftrekbaar. Deze valt onder de verzekeringen.

Wim, 08-02-2010 13:13 #154
Is de eigen bijdrage zorgverzekeringswet aftrekbaar? Reactie infoteur, 06-03-2010
@Wim,
Nee, deze zijn niet meer aftrekbaar. Er is wel een overgangsregeling voor de eigen bijdrage van de AWBZ.

Rob, 07-02-2010 22:52 #153
Onder welke rubriek kan ik de kosten voor een pedicure opvoeren?
Een andere vraag is: kan ik de abbonnementskosten voor het wekelijks zwemmen tbv mijn gezondheid aftrekken?
ik hoor graag van u? Reactie infoteur, 06-03-2010
@Rob
Pedicure kan onder fysiotherapie enz. opgevoerd worden. Uit jurisprudentie blijkt verder dat abonnementen voor bijvoorbeeld zwemmen of yoga niet aftrekbaar zijn.

W. Janssen, 03-02-2010 19:13 #152
Ik heb in 2009 twee oogoperaties moeten ondergaan.Hierdoor heb ik in het totaal 6 werkdagen ziek moeten melden. Dit kosten mij 15% van mijn loon. Kan ik dit afrekenen en zoja waar? Reactie infoteur, 06-03-2010
@W. Janssen
Verlies van loon is niet aftrekbaar.

Alex

Jbrouw@ziggo Nl, 03-02-2010 18:00 #151
Voor 65+ geen ouderenafrekmeerr.
KOmt er een tegemoetkoming voor lagere inkomens?
Jan Brouwers. Reactie infoteur, 06-03-2010
@ Jan Brouwers
Er komt geen specifieke tegemoetkoming. Voor lagere inkomens is de drempel al lager en is er de mogelijkheid om zorgtoeslag aan te vragen.

Alex

Hassan, 28-01-2010 22:21 #150
Ik heb voor mij kind het college geld betaald.Is dit aftrekbaar of niet?(mijn kind was toen nog geen 18 jaar)het kind had geen recht op studiebeurs. Reactie infoteur, 03-02-2010
Volgens mij hoort dit niet in dit artikel, maar ok.

Studiekosten voor ouders zijn alleen aftrekbaar als uw kind geen studiefinanciering ontving, u geen kinderbijslag ontving en het kind jonger was dan 30 jaar.

Kijk voor een overzicht van de mogelijkheden in het volgende artikel:
http://financieel.infonu.nl/belasting/38830-studiekosten-welke-studiekosten-zijn-fiscaal-aftrekbaar.html

F. A. van Oers, 27-01-2010 20:31 #149
Graag alles over aftrek ziektekosten.ik heb een naheffing van 1020? gekregenmag ik die ook aftrekken het ging over 2006. graag alles over de belastingaangifte2009 Reactie infoteur, 03-02-2010
Geachte,
Naheffingen zijn normaliter niet aftrekbaar. Raadpleeg in dit geval altijd de belastinginspecteur die u de naheffing heeft opgelegd. Hij of zij kan exact vertellen wat u nog kunt doen. Ook kan hij of zij duidelijke uitleg geven over de reden van naheffing.

R. G. Meeringa, 25-01-2010 14:26 #148
Zijn tandartskosten voor kronen in 2009 nog wel aftrekbaar? Is dit onder hulpmiddelen of tandartskosten? Reactie infoteur, 03-02-2010
Kronen en bruggen zijn nog aftrekbaar in 2009. Het zijn tandheelkundige kosten.

M. Verheijden, 25-01-2010 12:17 #147
Ik heb eigenlijk 2 vragen:
Ik werk als gastouder en sta ook als zodanig ingeschreven bij K.v.K onder de noemer zzp, kan ik dan de onkosten aan mijn tandarts, paradontholoog en mondhygiëniste aftrekken?
Wat is het drempelbedrag voor premie volksverzekeringen etc. of maakt het niet uit wat je verdient in een jaar. Reactie infoteur, 03-02-2010
Voor u als ZZP-er gelden dezelfde regels. Kijk voor meer informatie op de site
http://www.mkbboekhouder.nl/2009/10/zzper-let-op-aftrek-ziektekosten-vernaderd-2
De vraag over het drempelbedrag premie volksverzekeringen begrijp ik helaas niet. Wellicht dat u die nog iets anders kunt uitleggen.

J. P. van Gammeren, 20-01-2010 21:26 #146
Mijn vrouw is bezich met de behandeling tegen borstkanker, door de gemo kuren is zij haar haar kwijt geraakt.
Ze heeft nu een haarwerk laten maken mogen we de extra kosten boven de vergoeding van de verzekeraar nu aftrekken.
Nu heeft ze door het gebruik van de medicatie zeer veel last van haar gewrichten, nu sprak de specialist er over dat een infrarood cabine zeer goed zou wezen tegen deze klachten. Is deze nu ook aftrekbaar? Reactie infoteur, 03-02-2010
Geachte,
het haarwerk is niet meer aftrekbaar. Hulpmiddelen worden alleen nog maar vergoed als ze een lichaamsfunctie overnemen en niet compenseren.
De infrarood cabine is m.i. ook niet aftrekbaar.

Mary Visser, 18-01-2010 21:09 #145
De reiskosten naar huisarts e.d. hoe kan ik die berekenen?
Is dat een bepaald berdag per km?
En de kosten van de keuring voor een invalide parkeerkaart, mag ik die ook aftrekken? Reactie infoteur, 03-02-2010
Hoe de kosten berekend worden staat beschreven in het artikel. Dit moet u doen via het NIBUD. U kunt alleen de ziektekosten aftrekken die u meer maakt door uw ziekte (en daardoor meer reiskosten) in vergelijking met andere mensen die deze kosten niet hebben. Dus als u bijvoorbeeld aantoobaar Eur. 200 meer aan reiskosten maakt omdat u vaak naar de arts moet, kunt u deze aftrekken. Dit staat los van de totaal gemaakte kosten.
Kosten voor de keuring van een invalideparkeerplaats zijn niet aftrekbaar.

Marcel, 11-01-2010 13:42 #144
Mijn vrouw kan door een cva en hersentumor moelijk praten en schrijven typen op de laptop gaat prima nu heb ik voor haar in 2009 een laptop aangeschaft zo dat er op die mannier gecommuniceerd kan worden.is deze aftrekbaar?en omdat ze al 5 jaar geen auto meer mocht rijden maar nun wel weer in een automaat moest ze gekeurd worden zijn deze kosten aftrelkbaar?en moest ze les nemen in een automaat zijn die kosten afstrekbaar? Reactie infoteur, 03-02-2010
Nee, voor zover ik kan beoordelen zijn deze kosten niet aftrekbaar. Hoewel het voor u en uw vrouw noodzakelijke aanschaffen zijn, denkt de fiscus daar kennelijk anders over. U kunt altijd uw belastinginspecteur vragen of hij of zij voor u een en ander wil uitleggen. Ook kunt u hier proberen de gemaakte kosten alsnog vergoed te krijgen.

Hlourens, 02-01-2010 11:47 #143
Goede informatie; zijn pedicurekosten nog aftrekbaar?

Dank voor de moeite.
hlourens. Reactie infoteur, 03-02-2010
Pedicurekosten zijn in 2009 nog aftrekbaar. Er moet wel een medische noodzaak zijn voor het bezoek aan de pedicure.

Hoogkamer, 30-12-2009 11:43 #142
Ik lees nergens meer iets over de eigen bijdragen geind door het CAK. Kunnen die nog opgevoerd worden als buitengewone lasten. Het is nogal een bedrag Reactie infoteur, 03-02-2010
@Hoogkamer
Volgens de site van het CAK zelf zijn deze kosten niet meer aftrekbaar, maar krijgt u een korting op de eigen bijdrage. Die korting komt dan rechtstreeks van het CAK.

M. Hudepohl, 15-12-2009 20:15 #141
In 2010 moet ik 3 implantaten, dus ook kronen etc totaal 5000 euro`s is dat in 2011 nog steeds aftrekbaar? Reactie infoteur, 03-02-2010
@ M. Hudepol,
hier kan ik helaas geen sluitend antwoord op geven. De aftrek in dit artikel geeft de aftrek weer voor belastingjaar 2009, dus aangiftejaar 2010. Ik weet niet wat prinsjesdag 2010 gaat brengen. Dat wordt dus even afwachten.

Eric, 07-12-2009 10:36 #140
In verband met rugklachten moet ik een nieuw bed. is dit ook (gedeeltelijk) aftrekbaar?
moet dit ook een speciaal bed / matras zijn of kan dit ieder matras zijn bij iedere winkel?
dank voor uw advies Reactie infoteur, 03-02-2010
Eric,
Helaas niet. Bedden worden niet vergoed, ook niet als ze op medische indicatie zijn aangeschaft (b.v. bij een hernia).

Cisca, 07-12-2009 09:09 #139
Mijn moeder ligt in het ziekenhuis en zo het zich laat aanzien gaat het nog enige tijd duren.Zijn de (bijna dagelijkse) auto ritten (20 km enkele reis) straks aftrekbaar? Reactie infoteur, 10-12-2009
Voor u zijn de reiskosten alleen aftrekbaar als u samenwoont met uw moeder. Is dit niet het geval, dan zijn de reiskosten niet aftrekbaar.

Miranda van den Berg, 04-12-2009 13:48 #138
Hoi,

Hoe zit het nu voor 2009 met de aftrek voor het chronisch zieke kinder onder de 27 jaar. Wijzelf (mijn man en ik) zijn ook chronisich ziek en hebben wat gekregen via de GAK. Hoe zit dta met de aftrek voor chronisch zieke kinderen. Valt dat helemaal weg, of krijg je daar ook een compensatie voor via een andere weg? Ik kan daar niets over vinden.

M.vr.gr.
Miranda Reactie infoteur, 10-12-2009
De vaste aftrek voor het chronisch zieke kind is vervallen per 2009. Dit is dus niet meer aftrekbaar. Zie ook de tabel.

Ad, 03-12-2009 22:36 #137
Onze dochter heeft diabetes en gaat naar een school circa 13 km van haar woonplaats. Fietsen is geen optie omdat zij door weer en wind last heeft van schommelende bloedsuikers met alle gevolgen van dien. We hebben daarom een busabbonnement voor haar gekocht. Zijn deze kosten aftrekbaar?

Karin, 03-12-2009 11:56 #136
Onze zoon (blind) volgt een opleiding sportmasseur op het blindenintituut in Apeldoorn. Moet hij zelf betalen maar de studiekosten 500 euro declaren we bij de belastingdienst. Verblijfskosten vallen daar niet onder maar hij kan alleen op het blindeninstituut Apeldoorn de opleiding volgen en woont bij ons in Brabant. Totale verblijfskosten is 600 euro. Kan het in deze situatie toch een aftrekpost zijn?

A. Nederend, 01-12-2009 13:54 #135
Zijn tandartskosten (implantaten en kronen) in 2010 ook nog aftrekbaar? Reactie infoteur, 03-02-2010
Voor belastingjaar 2009, dus aangiftejaar 2010, zijn de kronen en bruggen nog aftrekbaar.

Marietje, 30-11-2009 21:19 #134
Mijn partner krijgt chemotherapie. normaliter reist hij met het openbaar vervoer naar het werk. Omdat hij deze ivm infectiegevaar moet mijden gaat hij met de taxi. Zijn deze kosten aftrekbaar?

Riny Groot, 30-11-2009 18:43 #133
Mijn dochter heeft ruim 2 maten verschil in maat van haar borsten. Zij wil dit laten corrigeren, de verzekeraar wil die kosten niet vergoeden. Ze wil de operatie in 2010 in het ziekenhuis laten uitvoeren. Kosten zijn ongeveer 5.000 euro. Vraag: zijn deze kosten over het jaar 2010 aftrekbaar? Reactie infoteur, 30-11-2009
Riny,
Zie ook het antwoord dat ik al eerder gaf. Vraag dit svp na bij de belastinginspecteur. Ik durf hier eerlijk gezegd geen antwoord op te geven. Het gaat om een enorm bedrag.

Emmi, 25-11-2009 00:35 #132
Op 20/1/09 schrijft u aan L Visser: De drempel is in 2009 is 5.75% van het drempelinkomen, in dit geval gesteld op 23.000 euro. Maar dat is toch gewoon 1.65% bij een inkomen van 23.000 euro? Reactie infoteur, 28-11-2009
Correct. Bij een inkomen vanaf Eur. 38.000 wordt dit Eur. 627 + 5,75% boven het bedrag van Eur. 38.000,-. Dit staat inderdaad fout in het antwoord, maar goed in de tabel van het artikel.

Emmi, 25-11-2009 00:15 #131
Als ik het goed begrepen heb, zijn tandartskosten in 2009 nog steeds aftrekbaar, maar kronen/ bruggen/ implantaten vallen niet onder specifieke ziektekosten, m.a.w: de factor 113% mag je niet toepassen? Een kunstgebit komt ook niet in aanmerking voor de 113%-verhoging? Men mag nog steeds een kilometeraftrek voor doktersbezoek opvoeren die hoort bij de auto die men rijdt zoals vermeld in de ANWB-autokostenoverzicht? De standaard 19c/km vergoeding is van toepassing op ziekenhuisbezoek van bv familieleden.

Riny Groot, 23-11-2009 20:41 #130
Mijn dochter heeft een verschil van zeker 3 maten van borst grote. De verzekering wil een corecctie hiervan niet vergoeden. De kosten zijn ongeveer 4.500 duizend euro. Zijn deze kosten aftrekbaar? Zij wordt in 2010 geopereerd. Reactie infoteur, 28-11-2009
Riny,
Vraag dit svp even na bij de belastinginspecteur. Het gaat om een enorm bedrag (naast de emotionele last uiteraard). Ik durf hier eerlijk gezegd geen antwoord op te geven. Mede ook omdat ik verbaasd sta van de opstelling van de ziektekostenverzekering. Dit kun je m.i. geen cosmetische ingreep meer noemen.
Succes!

Conny, 15-11-2009 15:17 #129
Is een fiets met hulpmotor ook aftrekbaar? Deze wordt gebruikt door iemand met een Chronisch Vermoeidheids Syndroom. Reactie infoteur, 20-11-2009
Nee, helaas niet meer.

Diana Vernaus, 13-11-2009 20:05 #128
Ik heb sinds 1 jaar een maagband. Ben inmiddels op mijn gewicht. Ik zou graag het overtollig vel laten weg halen. Zo'n operatie kost 3000 euro. Nu is mijn vraag krijg ik hier iets van terug? Reactie infoteur, 20-11-2009
Of dit aftrekbaar is, weet ik niet. De regel voor de ziektekosten via de verzekering is anders dan voor de belastingdienst. De verzekering vergoedt doorgaans lichaamscorrecties die een psychische achtergrond hebben. Hoe de belastingdienst hiermee omgaat, is mij niet bekend helaas.

Jan, 05-11-2009 16:45 #127
Ik ga ipv van dure medicijnen die ik gebruik voor de ziekte van Bechterew een alternatief zoeken. Ik denk aan kuren met Radon in Tsjechie. Een deel wordt vergoed door het Ziekenfonds. Dat is niet veel. Kan ik de rest als aftrekpost voor mijn belasting van 2009/2010 opvoeren?

Marie-Jose, 08-10-2009 22:25 #126
Ik heb dit jaar veel kosten gemaakt voor neurofeedback (1200 euro) en acupunctuur( 600euro). Mijn inkomen in 2009 zal 30000 euro bruto zijn. Daar gaat nog wat hypotheek vanaf. Zijn die kosten aftrekbaar voor mij? Reactie infoteur, 20-11-2009
Op de site van de belastingdienst staat een handige calculator. U kunt hiermee berekenen hoe hoog de eventuele aftrek van uw ziektekosten is.

Chris, 07-10-2009 21:14 #125
LS,

Bij een podoloog heb ik steunzolen aan laten meten. Op de factuur zijn twee posten zichtbaar: 1. kosten steunzolen 2. kosten onderzoek houding voeten en lopen. Het is duidelijk dat post 1 (na aftrek ontvangen vergoeding door zorgverzekeraar) aftrekbaar is als 'hulpmiddel'.

Is het onderzoek echter ook aftrekbaar? (niet vergoed door verzekeraar)

Alvast zeer bedankt voor het antwoord! Reactie infoteur, 20-11-2009
Ja. Het gaat om kosten die u maakt voor hulpmiddelen. Het onderzoek moet ook gedaan worden, om te kunnen bepalen of u de steunzolen nodig heeft. Dit zijn m.i. kosten die u maakt om een hulpmiddel te krijgen.

Hugo, 16-09-2009 12:43 #124
Ik sta voor de keuze: aftrek over 2009 of 2010 voor het aanbrengen van een aantal implantaten. Ik denk zelf - gegeven de belastingplannen voor 2010 - dat ik het beste alles kan voldoen in 2009 en fiscaal over dat jaar kan verrekenen. Klopt dit. Ik kan over de nieuwe belastingmaatregelen ziektekostenaftrek (nog) niets vinden. Reactie infoteur, 20-11-2009
Dit is afhankelijk van een aantal factoren, waaronder de totale ziektekosten in een jaar, het drempelinkomen enz. Als u in 2009 al veel ziektekosten heeft gehad, kan het voordeliger zijn om deze kosten ook in 2009 af te trekken. Zeker wanneer u de drempel al heeft gehaald. U kunt dan immers 100% aftrekken. De regels (en drempel) voor 2010 zijn nog niet bekend, maar die kunnen natuurlijk hoger worden.

Emil, 05-09-2009 12:49 #123
Ik wil een tandimplantaat laten plaatsen. In hoeverre kan ik dit nu nog aftrekken? Reactie infoteur, 20-11-2009
Tandimplantaten zijn in 2009 nog aftrekbaar. Deze vallen onder de tandartskosten.

Kooitje, 27-08-2009 15:21 #122
Ik heb ene bijstandsuitkering en in okt 09 krijg ik een nieuwe hoortoestel. wordt dat vergoed door belasting dienst? Reactie infoteur, 20-11-2009
Ja, dit staat los van de manier waarop u inkomen krijgt.

Ad, 07-06-2009 00:47 #121
Een oorcorrectie valt onder plastische chirurgie. Wordt dit als een cosmetische ingreep gezien of niet wanneer er een goedkeuring van de huisarts is gegeven? Reactie infoteur, 20-11-2009
Of dit aftrekbaar is, weet ik niet. De regel voor de ziektekosten via de verzekering is anders dan voor de belastingdienst. De verzekering vergoedt doorgaans lichaamscorrecties die een psychische achtergrond hebben. Hoe de belastingdienst hiermee omgaat, is mij niet bekend helaas.

J. Zitter, 20-05-2009 22:37 #120
Mijn zoontje van 11 heeft vanaf dec.2008 een beugel. Nu is het zo dat de Ortho de aanvangstoeslag van de beugel op Januari 2009 heeft berekend. Dit gaat om een bedrag van € 800,= + 2 controles van € 59,=. Dit houdt nu in dat ik aan mijn max, besteding zit van € 900,= per kalenderjaar en de rest van dit jaar zelf voor de onkosten moet opdraaien. Kan ik deze kosten over het jaar 2009 aftrekken?

P. van Loenen, 07-05-2009 11:11 #119
Even terug komen op uw antwoord van 2-3-2009.
de info over de kinderen is bekend bij mij. ik maak zelf gebruik van het programma elsevier voor de aangifte IB.
bij deze programma kan ik alleen maar bij de ouders de ziektekosten opvoeren, wanneer het bedrag boven die drempel uitkomt rekent het programma zelf de chronische aftrek uit, echter rekent hij alleen maar per ouder de aftrek uit, dus 2x. waar moet je die aftrek voor de kinderen, indien die er zijn, dan opvoeren? hopelijk kunt u hier duidelijk antwoord opgeven! Reactie infoteur, 09-05-2009
Geen idee, ik ken het programma niet. Ik adviseer u om contact op te nemen met de makers van het programma.

Edouard vd Enden, 28-04-2009 17:09 #118
Zijn er nog byzondere zaken bij aangifte 2008 voor 65+ ondernemer met voor dat jaar uitsluitend inkomen uit lijfrente en aow?

B. van Dijk, 25-04-2009 11:46 #117
Ik heb bij aangifte doen niet vermeld dat ik aanvullende verzekering van 60 euro betaal en dat ik 588 euro nog moet betalen voor PGB (niet ontvangen, wel betaalde zorg) daterend uit 2007. Is hier nog iets aan te doen? Reactie infoteur, 09-05-2009
Zoals reeds eerder vermeld is dit helaas niet mogelijk. Kosten kunnen alleen maar afgetrokken worden voor zover ze gemaakt zijn in het jaar waarop de aangifte betrekking heeft. Enige mogelijkheid is een bezwaarschrift voor zover deze termijn nog niet verstreken is (6 weken na dagtekening van de definitieve aanslag).

Mark, 24-04-2009 20:52 #116
Zijn de reiskosten die je maakt naar een haarinstituut ook aftrekbaar? Als dit zo is hoeveel km. zijn dan maximaal aftrekbaar per rit.

Patricia, 13-04-2009 10:47 #115
In een eerder vraagstuk is aangegeven dat de keuring voor een rijbewijsverlening aftrekbaar is voor de IB. Daar wordt verwezen naar www.belastingdienst.nl, maar daar kan ik niets vinden? Onder welk kopje van de ziektekosten moet ik deze keuring invoeren? Reactie infoteur, 18-04-2009
Hallo Patricia,
Dit staat onder ziektekosten / overige uitgaven / medische hulp. De volgende tekst is van toepassing:

Medische hulp
U kunt uitgaven meetellen voor:
de huisarts, de fysiotherapeut, de tandarts of een specialist
verpleging in een ziekenhuis of een andere verpleeginstelling
paramedische behandelingen door of onder begeleiding van een arts. Bijvoorbeeld: acupunctuur, revalidatie, logopedie, homeopathie of chiropraxie.

Uitgave voor huisarts of specialist kan dus meegenomen worden.

Wim, 06-04-2009 20:21 #114
Ik heb in 2007 behoorlijk wat tandartskosten gemaakt door het plaatsen van kronen en bruggen, dat heb ik destijds in 2007 vergeten op te geven, kan ik dat over aangifte 2008 alsnog doen, of is dat onmogelijk? Reactie infoteur, 07-04-2009
Wim,
In de aangifte van 2008 is dit niet meer te realiseren. Dat zou ook niet eerlijk zijn, aangezien de drempel voor 2008 veel lager is dan in 2007.
Het enige dat je kunt doen is binnen de termijn beroep aantekenen (6 weken na de definitieve aanslag) en hopen dat de belastingdienst akkoord gaat. Ander (omslachtiger) alternatief is contact opnemen met de belastinginspecteur en hem de situatie voorleggen. Reken wel eerst even uit of het loont, aangezien de drempel in 2007 erg hoog was (ruim 11% van je drempelinkomen).

Jack van Dieten, 05-04-2009 13:55 #113
Ik begrijp het antwoord van infoteur van 31-03-2009 op de reactie van H. van Remmerden (van 23-03-2009) niet. In het "Overzicht: wat is er nog aftrekbaar in 2008 en 2009?" staat bij kronen en bruggen heel duidelijk dat die in 2009 wèl aftrekbaar zijn. Reactie infoteur, 06-04-2009
Excuses, slip of the pen. Kronen en bruggen zijn inderdaad nog aftrekbaar in 2009. Dit is lang een punt van discussie geweest, maar per eind december 2008 is inderdaad besloten dat kosten die hiervoor gemaakt worden aftrekbaar blijven.

Marieke, 03-04-2009 15:14 #112
Is de eigen risico van 150 euro aftrekbaar? het is afgeschreven van mijn bankrekening ( 1 keer een bedrag van 138,40 en een keer van 11,60) heb daar een rekening van gekregen. En de ziektekosten (van ziekenhuis etc) die ik betaal moet ik dat apart aangeven in de aangifte? Of kan ik dat ook verrekenen met de mijn aanvullende ziektekosten verzekering. Reactie infoteur, 06-04-2009
Nee, eigen risico ad Eur. 150,- is niet aftrekbaar.
Bij de aangifte is er een apart deel voor het berekenen van de ziektekosten die aftrekbaar zijn. Maak hier gebruik van, dat is het meest handige.
Raadpleeg bij twijfel de helpindex van het aangifteformulier. Ook hier staat veel informatie.

Harry, 02-04-2009 15:44 #111
Ik moet sinds januari 2008 per consult bij de psychiater 30,- eigen bijdrage betalen en heb nu een rekeningsoverzicht gehad van 360,- euro over 2008. Deze wordt niet vergoed door het ziekenfonds daar de psychiater niet meer aangesloten is bij het ziekenfonds. Nu zegt hij dat ik een groot gedeelte terug kan krijgen bij de belastingen. Is dit zo en hoe moet ik dat aanpakken? Reactie infoteur, 02-04-2009
Deze kosten zijn inderdaad aftrekbaar, maar denk aan het niet aftrekbare eigen risico!

Herald, 30-03-2009 16:05 #110
Een helder en goed overzicht van de verschillen in de aftrekposten. Ik zie echter dat er een bedrag van 821 per persoon wordt afgetrokken voor een brildrager. Volgens de uitleg in het aangifteprogramma kom je hier pas voor in aanmerking als je minder dan 55% kon verdienen dan iemand zonder de chronische aandoening. Klopt de berekenig dan wel? Geldt dit ook voor lenzen? Reactie infoteur, 31-03-2009
Dat is vreemd. Dit is de uitleg van de belastingdienst (bron: belastingdienst.nl

Voor uitgaven wegens chronische ziekte mag u een vast bedrag meetellen van € 821 als u aan alle volgende voorwaarden voldoet:

U was op 31 december 2007 jonger dan 65 jaar.
U had geen recht op de vaste aftrek voor arbeidsongeschiktheid.
U gaf in 2008 meer dan € 325 uit aan zogenoemde specifieke uitgaven.
Het gaat om uw daadwerkelijke uitgaven, dus vóór de verhoging met 113% (zie Verhoging specifieke uitgaven). Had u heel 2008 een fiscale partner die ook aan deze voorwaarden voldeed? Dan kunt u voor die fiscale partner ook € 821 meetellen.

Verder geldt de vaste aftrek voor ieder kind onder de volgende voorwaarden:

Het kind was op 31 december 2007 jonger dan 27 jaar.
U of uw fiscale partner deed voor het kind in 2008 meer dan € 325 aan specifieke uitgaven.
Het kind werd door u of uw fiscale partner voor minimaal € 400 per kwartaal onderhouden of u of uw fiscale partner had recht op kinderbijslag (of een vergelijkbare buitenlandse uitkering) voor het kind.

Heleen Lewin, 24-03-2009 22:06 #109
Ongeloofelijk dat u al deze vragen kunt beantwoorden. Ik kom er bij de aangifte 2008 achter dat ik in 2006 en in 2007 steeds de eigen bijdrage voor thuiszorg, zo'n drieduizend euro, bij uitgaven voor extra gezinshulp heb ingevuld. Daardoor waren deze kosten niet aftrekbaar. Kan ik dat achteraf nog terugvragen? Voor de gewone bijdrage thuiszorg geldt voor zover ik begrijp, die drempel niet! Reactie infoteur, 31-03-2009
Dank voor het compliment!

Kosten die in een ander jaar gemaakt zijn, kunnen in principe niet meer worden verrekend in een ander belastingjaar. Het enige dat U kunt doen is bezwaar maken binnen de daarvoor gestelde termijn. Dat is 6 weken na dagtekening van de definitieve aanslag.

Mocht dit inmiddels verlopen zijn, dan kunt U alsnog een verzoek indienen bij de belastingdienst. Meer hierover kunt U lezen in het artikel http://financieel.infonu.nl/belasting/32141-belastingdienst-herstel-zo-fout-in-je-belastingaangifte.html

H. van Remmerden, 23-03-2009 18:23 #108
Door meerdere antiebiotica kuuren lieten spontaan mijn onder tanden los dus moest aan een kunstgebit met een brug
is deze aftrekbaar m v gr H van remmerden Reactie infoteur, 31-03-2009
Indien de kosten in 2008 zijn gemaakt zijn deze nog aftrekbaar. Voor 2009 vervalt deze mogelijkheid en zijn bruggen en kronen niet meer aftrekbaar.

Ria Visser, 17-03-2009 12:09 #107
Even een vraag van mijn kant. Bij onze dochter van 9 jaar is deze zomer diabetes type 1 geconstateerd. Kan ik hiervoor ook kosten aftrekken over 2008? Bovendien heeft zij een week in het ziekenhuis gelegen. Zijn hier ook nog kosten die ik kan aftrekken? Reactie infoteur, 31-03-2009
Vraag is even welke kosten er gemaakt zijn. Indien deze vallen zoals genoemd in de tabel, dan zijn ze voor 2008 nog aftrekbaar.
Ziektevervoer van Uw eigen kind komt in aanmerking voor aftrek. Uiteraard voor zover deze kosten niet door de verzekeraar zijn gedekt.
U mag in dit geval de werkelijke kosten en de parkeerkosten aftrekken.

Frida, 16-03-2009 09:13 #106
Heldere informatie! Zijn de kosten gemaakt voor een medische keuring (tbv verlening rijbewijs) ook aftrekbaar in aangifte 2008? Reactie infoteur, 31-03-2009
Ja, dit is mogelijk. Zie www.belastingdienst.nl

Maarten, 15-03-2009 14:39 #105
Mijn vrouw heeft een wajong uitkering en dus ook de heffingskorting. Ze is voor 55% afgekeurd, dus mag je dan ook nog de vaste aftrek voor arbeidsongeschiktheid van EUR 821 opgeven? Ik denk het wel. Dit hebben we over 2007 ook gedaan, alleen is haar aangifte al wel definitief en mijne nog niet, dus ik weet het niet zeker. Reactie infoteur, 31-03-2009
Dit is afhankelijk van Uw persoonlijke situatie. Indien Uw vrouw reeds de aftrek gebruikt voor arbeidsongeschikten, dan komt zij niet meer in aanmerking voor de extra aftrek voor chronisch zieken.

M. E. Bruin, 14-03-2009 14:26 #104
Fantastisch goede website over de "Aftrekbare ziektekosten 2008 en 2009". Ik heb nog nergens zo'n goede voorlichting gezien! Veel succes! M.E.Bruin

Femke, 14-03-2009 10:22 #103
De berekening op uw site klopt volgens mij. Mensen die een bril nodig hebben zijn in het eerste voorbeeld daarnaast ook nog eens chronisch ziek, in het tweede rekenvoorbeeld zijn ze dat opeens niet meer? Reactie infoteur, 31-03-2009
Het tweede voorbeeld is de situatie in 2009. Dan wordt de bril niet meer als ziektekosten voor chronisch zieken behandeld. Vandaar het verschil…

Jan, 12-03-2009 17:05 #102
Vraag mbt ziektekosten die de werkgever in 2008 onbelast mocht vergoeden voor b.v. medicijnen. Zijn deze in 2009 door de werkgever nog steeds onbelast te vergoeden?

Alvast bedankt voor uw reactie. Reactie infoteur, 31-03-2009
Nee, dit is niet meer mogelijk. Uitzondering op de regel zijn de kosten die in 2008 zijn toegezegd door de werkgever in 2008. Deze tijdelijke goedkeuring geldt overigens tot 1-4-2009.

Margreet Maree, 11-03-2009 19:29 #101
Vraag mbt die? 821 per bril >?350: geldt dat voor alle leeftijden?
ik wacht nog even met verzenden aangifte op uw antwoord. alvast bedankt. Reactie infoteur, 31-03-2009
Excuses voor de late reactie!
De leeftijd is in principe niet van belang indien U voldoet aan de eis van Eur. 325,- aan specifieke uitgaven. Indien U ouder dan 65 bent heeft U sowieso recht op de aftrek van Eur. 821,-. U mag deze aftrek niet 2x opvoeren (1x voor Eur. 325,- specifieke uitgaven en 1x als U 65 of ouder bent).

Ad Kortsmit, 11-03-2009 18:53 #100
Zijn de ziekltekosten persoonsgebonden om in aanmerking te komen voor aftrek van 4 * 325 euro, als het gezin uit vier personen bestaat?
Alvast bedankt.

Ad Kortsmit Reactie infoteur, 31-03-2009
Ja. Indien 4 leden voldoen aan de eis, mag er ook 4x Eur. 821,- worden opgevoerd als extra aftrek wegens chronische ziekte. Zie ook het voorbeeld van de brillen in het artikel.

Marleen, 10-03-2009 17:41 #99
He afgelopen jaar ben ik diverse malen naar het ziekenhuis geweest. Zowel in Nederland als in Belgie. Omdat ik zelf niet over eigen vervoer beschik en het openbaar vervoer ook geen optie is, heeft familie mij gebracht. Kan ik nu toch reiskosten naar het ziekenhuis aftrekken? Daarnaast ga ik 2 keer per week naar een zgn longrevlaidatietraining (fysiotherapie), wat binnen een straal van 5 km van mijn woning is. Kan ik ook die reiskosten aftrekken? Bvd dank en ook bedankt voor deoverzichtelijke site. Succes verder! Reactie infoteur, 31-03-2009
De reiskosten voor Uw familie zijn niet aftrekbaar. Zij voeren immers geen gezamenlijke huishouding met U.
Uw eigen ziektekosten zijn wel aftrekbaar, uiteraard voor het gedeelte dat niet door de verzekeraar wordt vergoed.

Carla Reijnen, 10-03-2009 12:24 #98
Er is vorig jaar oktober reuma vastgesteld, artritis en fybromyalgie. Dit zijn chronische ziekten, nu las ik dat voor chronische ziekten ook belasting aftrek mag worden gedaan. Maar onder welke omstandigheden? Moet ik bv. aan bed gekluisterd zijn, of andere aantoonbaare hulpmiddelen gebruiken, of medicatie? Kortom wat is er preecies aftrekbaar. Dat kan ik niet vinden. Reactie infoteur, 31-03-2009
Indien de uitgaven die U doet vallen onder het kopje "specifieke uitgaven" in de tabel en het totaal van deze uitgaven meer dan Eur. 325,- bedraagt, dan komt U in aanmerking voor de extra aftrek van Eur. 821,-.

Margaret Sival, 10-03-2009 10:21 #97
Mijn moeder ligt vanaf half november in het ziekenhuis. Kan ik de reiskosten aftrekken? Ik woon nl. in Assen en mijn moeder ligt nu nog in Haarlem in het ziekenhuis. en als ze thuis komt met de nodige hulp, thuiszorg, alarm etc zijn dan ook / wel de reiskosten af te trekken? Reactie infoteur, 31-03-2009
Helaas is dit niet mogelijk. U voert namelijk geen gezamenlijke huishouding met Uw moeder. Het voeren van een gezamenlijke huishouding is een eis voor de aftrekbaarheid.

Peter, 09-03-2009 18:44 #96
Onder welk kopje van de aangifte zet ik uitvaartverzekering heen? En mag ik mijn aanvullende zorg verzekering extra verzorgd3 en Tand Verzorgd 3 geheel af trekken van de belasting? Reactie infoteur, 31-03-2009
De aanvullende verzekeringen zijn inderdaad nog aftrekbaar.
Uitvaartverzekering: zie kopje 4 van het artikel http://financieel.infonu.nl/belasting/12849-belastingdienst-tarieven-2008-buitengewone-lasten.html

Karin, 07-03-2009 12:02 #95
Kan ik de kosten voor een borstkolf aftrekken van de belasting? Ik heb er eerst al 3 maanden 1 gehuurd en nu alsnog 1 gekocht. Ik voed een (premature) tweeling. Dus voor hun is borstvoeding wel erg noodzakelijk. Reactie infoteur, 08-03-2009
@ Karin
Zelf moet ik helaas het antwoord schuldig blijven. Wel vind ik op de site www.borstvoeding.com informatie die doet vermoeden dat dit aftrekbaar zou zijn. Wellicht kunt U contact opnemen met de opsteller van deze site, aangezien zij meer gespecialiseerd zijn in dit onderwerp.

Leo Senden, 04-03-2009 14:08 #94
Ik heb in 2008?200,- euro aan ziektekosten bij het VGZ gedeclareerd.(tandarts, medicijnen enz.) Hiervan was?150 voor eigen rekening in verband met de eigen risico. Wat kan ik nu aftrekken bij de belastingdienst? Reactie infoteur, 08-03-2009
@ Leo Senden
De ziektekosten die vermeld zijn in de lijst en niet vergoed worden boven het eigen risico. In Uw geval dus Eur. 50,-. Hou wel rekening met de drempel van 1,65% (2008) van het drempelinkomen.

Jean Perry, 04-03-2009 13:16 #93
Ijdereen betaalt premie AWBZ. Deze zit verscholen onder de loonheffing, maar is mijns inziens wel aftrekbaar.
Hoe hoog is deze premie en en hoe kan ik berekenen wat ik afgelopen jaar heb betaald en kan ik deze aftrekken onder de post ziektekosten? Reactie infoteur, 08-03-2009
@ Jean Perry,
M.i. is dit niet aftrekbaar. Wel aftrekbaar voor 2008 was de eigen bijdrage AWBZ. Deze vervalt overigens in 2009 ook.

A. van den Berg, 03-03-2009 12:42 #92
Wij zijn niet verzekerd voor tandartskosten. Zijn gemaakte tandartskosten in 2009, met inachtneming van de drempel, wel aftrekbaar (integenstelling tot de verzekeringskosten hiervoor)? Reactie infoteur, 08-03-2009
Vanaf 2009 is de aftrek van ziektekosten wel beperkt en is de drempel voor aftrek voor hogere inkomens belangrijk hoger dan voor lagere inkomens. Wel blijven bepaalde soorten ziektekosten voor aftrek in aanmerking komen. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de tandartskosten; de premies voor aanvullende verzekeringen ter dekking van diezelfde tandartskosten zijn echter niet meer aftrekbaar.

P. van Loenen, 02-03-2009 15:15 #91
In uw bovenstaande berekening houdt u rekening met 4x € 821 extra aftrek chronische ziekten. Naar mijn weten kunnen de kinderen helemaal niet in aanmerking komen voor deze aftrek. Dus is uw berekening niet juist en volledig. Kunt u een verklaring geven waarom u deze aftrek wel in u berekening mee neemt, misschien dat ik er naast zit. Reactie infoteur, 08-03-2009
@ P. van Loenen,
De belastingdienst schrijft het volgende:

Verder geldt de vaste aftrek voor ieder kind onder de volgende voorwaarden:

- Het kind was op 31 december 2007 jonger dan 27 jaar.
- U of uw fiscale partner deed voor het kind in 2008 meer dan € 325 aan specifieke uitgaven.
- Het kind werd door u of uw fiscale partner voor minimaal € 400 per kwartaal onderhouden of u of uw fiscale partner had recht op kinderbijslag (of een vergelijkbare buitenlandse uitkering) voor het kind.

Yvonne, 02-03-2009 13:53 #90
Mijn aanpassing staat niet direct in het rijtje maar het was wel een flinke kostenpost; de gemeente heeft voor 1420 euro bijgedragen aan mijn rolstoel-lift in de auto, maar ik moest de resterende 950 euro zelf betalen. Zou dit opgegeven kunnen worden bij aftrekbare ziektekosten? Hartelijk dank voor uw hulp… Reactie infoteur, 08-03-2009
@ Yvonne,
Ik lees zojuist dat trapliften vallen onder de hulpmiddelen, dus de niet vergoedde kosten zijn aftrekbaar!

Mariska, 02-03-2009 13:08 #89
Nou mijn complimenten over het handige overzicht.

Vraagje: Mijn dochter is 16 en heeft een beugel, daar betaal ik standaard 57 euro per maand voor en daarvan wordt 80 % vergoed door de ziektenkostenverzekering.
Deze 57 euro is alleen voor de controle, zonder de andere kosten zoals het vervangen van de brackets en het maken van foto's.(De kosten daarvan worden ook voor 80 % vergoed door de ziektenkosten verzekering). Kan ik nu zelf nog wat aftrekken bij de belasting? Reactie infoteur, 08-03-2009
@ Mariska,
Dank voor je positieve reactie!

Ziektekosten voor kinderen tot 27 jaar die zelf de kosten niet kunnen dragen, zijn voor de ouders aftrekbaar. Het bedrag dat door de verzekeraar niet wordt vergoed, is voor U aftrekbaar. Let even op het niet aftrekbare eigen risico!

Adrian, 01-03-2009 18:11 #88
Mag ik reiskosten (lees autokosten) gemaakt door bezoeken aan specialisten en ziekenhuizen opvoeren als buitengewone lasten en zo ja hoe bereken ik mijn maximale kilometerprijs?

Adrian, 01-03-2009 17:47 #87
Geldt de extra aftrek voor chronische ziekten alleen voor de aanschaf van een bril of ook voor de aanschaf van een hoortoestel? Reactie infoteur, 08-03-2009
@ Adriaan
De extra aftrek geldt ook voor hoortoestellen (en verder voor hulpmiddelen (incl. reparatiekosten) zoals bril, lenzen, hoorapparaat (incl. batterijen), rollator, rolstoel, scootmobiel, kunstgebit, steunzolen, orthopedisch schoeisel, steunkousen

Nicole van den Berg, 01-03-2009 16:29 #86
Ik had even een vraag. Ik heb in 2007 een bril aan moeten schaffen. Deze heb ik toen niet opgegeven bij de belasting gezien ik niet wist dat dat kon. Kan ik dit er dan alsnog dit jaar bij doen? Reactie infoteur, 08-03-2009
@ Nicole vd Berg
Nee, dit gaat niet. Kosten gemaakt in 2007 kunnen ook alleen in 2007 aftrekbaar gemaakt worden. Wel is het mogelijk om bezwaar in te dienen tegen de aanslag van 2007 (voor zover de bezwaartermijn nog niet is verlopen). De inspecteur bepaalt dan of dit bezwaar gegrond is.

Sjaak, 01-03-2009 15:30 #85
In 2008 ben ik diverse malen behandeld door een chiropractor. Kosten 69,- per behandeling. Mijn verzekering betaald 29,- per behandeling. Mag ik het verschil afrekken van de belasting? Reactie infoteur, 08-03-2009
@ Sjaak
Ja dat mag. Ziektekosten die in het lijstje staan en niet worden vergoed komen in aanmerking voor aftrek. Denk wel aan het niet aftrekbare eigen risico!

Senior, 25-02-2009 13:14 #84
Heldere site, goede uitleg, ga zo door. Reactie infoteur, 26-02-2009
@ Senior
Dank voor deze positieve reactie!

Stephan, 23-02-2009 14:45 #83
Is de pil aftrekbaar? valt deze onder de huisapotheek of onder de voorgeschreven medicijnen? Reactie infoteur, 26-02-2009
@ Stephan,
Nee, pil is niet aftrekbaar.

Jorien Kunst, 16-02-2009 10:35 #82
Ik heb sinds 2006 uitgezaaide borstkanker en krijg een bijstandsuitkering. Val ik onder de chronisch zieken en welk bedrag mag ik aftrekken van de belasting? Kan ik uberhaupt wel belasting terugkrijgen als ik een bijstandsuitkering heb? Reactie infoteur, 26-02-2009
@ Jorien,
Kanker wordt wel genoemd als "chronische aandoening". U mag alleen het deel van de uitgaven aftrekken dat uitkomt boven een bepaald drempelbedrag.
De hoogte van deze drempel hangt af van uw drempelinkomen. Uw drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek.
Ik hoop dat hiermee Uw vraag is beantwoord. Voor meer info verwijs ik U naar de belastingtelefoon.
Ook U sterkte met de strijd tegen deze ziekte.

Goos, 16-02-2009 09:02 #81
Kan ik kosten (DBC, gestart in december 2007 en voornamelijk behandeld in 2008) uit 2007, die nu (feb. 2009) door de ziektekostenverzekering met mij verrekend worden, vanwege een hoog eigen risico 2007, aftrekken als zijnde ziektekosten 2008? Reactie infoteur, 26-02-2009
@ Goos,
Lastig. De fiscus geeft duidelijk aan dat de kosten die gemaakt zijn in 2008 in aanmerking komen voor aftrek. Indien U geen vergoeding van de ziektekostenverzekeraar heeft gekregen en U kunt aannemelijk maken dat de kosten in 2008 zijn gemaakt, dan is er een mogelijkheid tot aftrek.
Kosten uit 2007 kunt U ook niet meer aftrekbaar maken in 2008. Indien U de definitieve aanslag voor 2007 nog niet heeft of U bevindt zich nog in de beroeptermijn voor de aanslag van 2007, dan kunt U formeel bezwaar indienen. Het is aan de inspecteur om daar wel of niet iets mee te doen.

Marijke, 13-02-2009 13:34 #80
Ben in 2008 volledig in ziektewet geweest (en nog) wegens kanker. Wil de reiskosten naar ziekenhuis (ongeveer 45 keer) aftrekken (vervoer met eigen auto). Mag ik in dit geval ook maar 0,20 per km declareren (afstand net boven 10 km) of geldt die 0,20 voor bezoek aan zieke?Denk dat mijn auto meer kost als die 0,20. Dank voor uw heldere site en eventuele reactie. Reactie infoteur, 26-02-2009
@ Marijke,
Dit geeft de belastingdienst aan op de site:
"Het kan zijn dat u door ziekte of invaliditeit hoge vervoerskosten maakte. Kunt u aannemelijk maken dat door uw ziekte of invaliditeit u hogere vervoerskosten had dan mensen die niet ziek of invalide zijn, maar die in financieel en maatschappelijk opzicht met u vergelijkbaar zijn? Dan kunt u uw extra vervoerskosten meetellen. Het kan zijn dat u voor uw vervoerskosten recht hebt op vergoedingen. Bij het berekenen van uw extra vervoerskosten moet u rekening houden met deze vergoedingen."
Hopelijk is je vraag hiermee beantwoord. Bedankt voor je positieve reactie en veel succes met je strijd tegen deze verschrikkelijke ziekte!

Johannes, 12-02-2009 10:24 #79
Even een vraagje IB 2008. Onze dochter heeft reflux. Hierdoor moet ze een aangepast tuifje hebben om in te slapen. Deze ziekte duurt langer dan een jaar en de noodzaak van het tuigje is dus ook langer dan een jaar. Komen we in aanmerking voor het aftrekken van de uitgave extra kleding en beddengoed? We hebben het tuigje zelf gemaakt dus kunnen niet echt aannemelijk maken dat we de 300,- hebben uitgegeven. Reactie infoteur, 26-02-2009
@ Johannes,
De kosten dienen in 2008 gemaakt te zijn en aantoonbaar te zijn. Als jullie de aanpassing zelf gemaakt hebben, ben ik van mening dat jullie helaas niet in aanmerking komen.
Succes overigens met de kleine!

Frederik, 12-02-2009 10:14 #78
Mijn echtgenote heeft in 2008 een maagverkleining laten uitvoeren in een ziekenhuis in België zijn de kosten (geen medische indicatie) van deze operatie en de nazorg en reiskosten aftrekbare ziektekosten? Reactie infoteur, 26-02-2009
@ Frederik
Indien het geen medische indicatie is, geef ik U helaas weinig kans. Ook ingrepen in Nederland om zgn. "cosmetische redenen" zijn niet aftrekbaar.

Hoevenaar, 10-02-2009 05:14 #77
Wij hebben in 2008 op onze kosten een total bodyscan laten uitvoeren in duitsland.
de zorgverzekering vergoed die nl niet. dit omdat wij beiden (man/vrouw) ziek zijn en wilden weten wat ons te wachten staat in nabije toekomst. er zijn inderdaad zaken aan het licht gekomen, die normaliter pas veel later zouden worden ontdekt! dus kan er nu nog wat aan gedaan worden! nu zegt een ambtenaar van de bel dienst, dat wij een verwijs brief moeten hebben! ik ben zeer kwaad geworden, en vertelde hem dat wij elkaar dan bij de belastingrechter zullen zien! ik vertelde hem u staat wel toe dat rijken zich laten verbouwen in thailand, waar zij gelijk een vakantie aan vast knopen.,die ze ook nog eens aftrekken!
althans de dure reiskosten per jacht oid! idem(tot en met 2008) een dure bril met diamantjes in de brilveren (pootjes) het werd stil aan de andere kant van de telefoon.
wat is u conclusie? Reactie infoteur, 11-02-2009
@ Hoevenaar,
Lastig. Ik zou in ieder geval contact opnemen met de belastinginspecteur en NIET de belastingtelefoon. Antwoorden die de belastingtelefoon geeft zijn vaak niet betrouwbaar of onjuist. En ja, ik ben met U eens dat het leven vol onrechtvaardigheden zit…

Hlourens, 09-02-2009 13:54 #76
Zijn reiskosten i.v.m. bezoek aan specialist vanaf 2009 nog aftrekbaar? Reactie infoteur, 11-02-2009
@ Hlourens,
Ja, zie tabel…

Ron, 08-02-2009 16:26 #75
Ik ben gescheiden en nu vraagt mijn exvrouw of ik de eigenbijdrage wil betalen voor het plaatsen van een beugel bij mijn dochter. Mijn dochter woont dus niet bij mij. Kan ik dit aftrekken van de Belasting? Reactie infoteur, 11-02-2009
@ Ron,
Voor zover ik kan beoordelen. wel. De fiscus spreekt namelijk niet over inwonende of niet inwonende kinderen, wel over bijvoorbeeld inwonende ouders, broers of zussen die men verzorgt. Het feit dat Uw eigen kind niet bij U inwoont zou dus geen verschil mogen maken, zolang het kind nog geen 27 jaar is overigens.

Arie, 06-02-2009 06:42 #74
Mijn schoonvader zit in een verzorgingstehuis. 2 keer per week ga ik er heen, 1 keer om boodschappen te brengen. En de andere keer komt hij naar mij en breng ik hem weer naar zijn huis. Zijn deze reiskosten aftrekbaar 4 * 6 kilometer. Zo ja, waar moet je deze dan verwerken in het belastingformulier. Reactie infoteur, 11-02-2009
@ Arie,
Helaas. Kilometervergoeding geldt alleen indien U een gezamenlijke huishouding voert met de zieke.

Mariska, 04-02-2009 21:53 #73
Wat een mooi overzicht. Handig! Ik heb in 2008 een maagbandoperatie gehad waarbij de (verplichte) nazorg van 465 euro niet vergoed werd door mijn zorgverzekeraar. Zijn deze kosten aftrekbaar? Alvast enorm bedankt voor uw reactie! Reactie infoteur, 11-02-2009
@ Mariska,
Lastig. Vraag is of het gaat om een zogenaamde "cosmetische" ingreep. Want dat wordt door de belastingdienst niet vergoed. Ik raad je toch aan om dit te checken bij de belastingdienst, voor zover zij dit weten…
Dank voor je positieve reactie over het artikel!

Diana, 02-02-2009 17:54 #72
Ik zou graag willen weten of een voor mij op maat gemaakte sta-op stoel (op dokters voorschrift) in 2009 onder specifieke zorgkosten(hulpmiddel) valt. Reactie infoteur, 11-02-2009
@ Diana,
Voor 2009 wordt gemeld dat dit hulpmiddel niet meer tot de specifieke zorgkosten wordt gerekend. Voor 2008 zou dit dus wel nog gelden.

Liesje, 02-02-2009 14:08 #71
Ik zou graag willen weten of de noclaim aan ziektekosten ook aftrekbaar is voor de belasting in 2008. Reactie infoteur, 11-02-2009
@ Liesje,
De no-claim regeling is vervallen en vervangen door het standaard eigen risico van Eur. 150,-. Deze zijn niet aftrekbaar.

Agnes, 31-01-2009 18:31 #70
Ik zou graag willen weten of ik i.v.m. mijn beperkingen de 8000 km per jaar die ik op mocht geven bij de aftrekbare kosten of dat in 2009 ook nog staat? De wao aftrek vervalt ook al en de alleenstaande oudertoeslag hebben ze teruggebracht naar 644 euro per jaar (wat overigens niet klopt volgens de kamer moet dit 902 euro zijn). Het word zo wel heel erg moeilijk om te overleven met een wao, helaas ben ik niet in de gelegenheid om zelf inkomsten te verwerven.

1953, 31-01-2009 11:29 #69
Heel graag wil ik weten of ik recht heb op aftrek belastingen voor mijn ziektenkosten.

Ik heb een salaris van 24.250 in 2008. Ik ben extra verzekerd dat is 569 per jaar heb zelf 250 aan de tandarts moeten betalen wat niet werd vergoed, ik heb een huisapotheek dan van 23,-- een bril van 36,--, en een reisverzekering van 45 euro. kan iemand mij helpen. Reactie infoteur, 11-02-2009
@ 1953:
Extra verzekering is aftrekbaar, net zoals de kosten die niet vergoed zijn bij de tandarts. Huisapotheek kunt U standaard opvoeren voor Eur. 23,-. Dit geldt voor iedereen. Ook de bril kan worden meegenomen als hulpmiddel. Mocht het totaal boven de drempel uitkomen, dan heeft U recht op teruggaaf. Het electronische aangifteprogramma van de belastingdienst kan dit exact voor U uitrekenen.

Dick, 26-01-2009 18:36 #68
Geachte meneer/mevrouw,

ik heb in belgie in het ziekenhuis gelegen nu is mijn vraag of deze reiskosten ook vergoed worden. mijn vrouw heeft mij 4keer bezocht is dat ook aftrekbaar?

G. J. M. van Megen, 23-01-2009 10:51 #67
Geachte heer/mevrouw, Op doktersvoorschrift moet ik jaarlijks voor honderden euro's medicijnen gebruiken, die in 2009 tot de specifieke kosten worden berekend en dus aftrekbaar zijn. Nu is er voor 2009 voor de zorgverzekeringswet een eigen risico van € 155 en dus is mijn vraag of ik in 2009 de eerste € 155 aan medicijnen wel of niet kan aftrekken als specifieke kosten. Reactie infoteur, 23-01-2009
@ G.J.M. van Megen
Nee, het eigen risico is niet aftrekbaar.

P. van der Loos, 21-01-2009 13:22 #66
Mijn ziektekosten waren vanwege een chronische ziekten 2007 vrij hoog, maar net iets lager dan de drempel. In 2008 heb ik weer veel ziektekosten gehad. Kan ik de kosten van 2007 bij de aangifte over 2008 alsnog meenemen? Hoe werkt "middelen"? Reactie infoteur, 23-01-2009
@ P. van der Loos
Nee, de gemaakte kosten in 2007 zijn niet aftrekbaar in 2008. Middelen kunt U door uit te gaan van de belastbare inkomens van 3 aaneengesloten jaren te nemen. Voor meer informatie verwijs ik U naar het artikel over middeling (http://financieel.infonu.nl/belasting/30430-sterk-wisselend-inkomen-en-belastingmiddeling-korte-uitleg.html)

Maria Gerritse, 21-01-2009 13:12 #65
Door mijn zorgverzekeraar werd in 2008, in januari 2008, de premie voor de verzekering voor het jaar 2008 afgeschreven en in december 2008 de premie voor het jaar 2009. Ik betaal de jaarpremie in één keer. Omdat de premie voor 2009 in 2008 is betaald, meen ik dat ik de premie voor de aanvullende verzekering eveneens in 2008 mag opvoeren. Naar mijn mening geldt de betalingsdatum. Op deze vraag aan de belastingdienst, kreeg ik het antwoord dat over deze regel een andere regel heengaat, omdat ik anders 24 maanden premie zou aftrekken. Het zou een meevallertje zijn voor me als ik de premie nog wel zou mogen aftrekken, omdat dat bij de belastingaangifte 2009 niet meer mag. Bent u het eens met het antwoord van de belastingdienst? Reactie infoteur, 23-01-2009
@ Maria Gerritse
Helaas ben ik het met de belastingdienst eens. U mag slechts 12 maandpremies aftrekken. Indien U de premies van 2008 eind 2007 heeft betaald, dan mag U wel nog de premie van 2009, betaald in 2008, aftrekken. Het gaat dus altijd om een maximum van 12 maandpremies.

Helma, 19-01-2009 18:37 #64
Het is schandalig wat ze aan het doen zijn met de belasting. Ik ben chronisch ziek en heb het financileel al erg moeilijk niet kunnen werken dus een uitkering bah.

Wanda, 19-01-2009 14:03 #63
Ik zou graag antwoord willen op de volgende vragen. Mijn vader mist aantal kiezen in zijn gebit. Mede daardoor heeft hij maagproblemen. Wij vragen ons nu af of implantaten aftrekbaar zijn. En hoeveel implantaten kan hij dan aftrekken? NB: mijn vader heeft zelf geen inkomen, mijn moeder betaalt wel belasting. Reactie infoteur, 20-01-2009
@ Wanda
Naar mijn mening zouden de kosten aftrekbaar moeten zijn, voor zover de kosten niet vergoed worden door de verzekeraar. De kosten zijn aftrekbaar voor de fiscaal partner. Dus Uw moeder zou de kosten kunnen aftrekken. Voor zover ik heb kunnen achterhalen zijn implantaten aftrekbaar.

L. Vissers, 14-01-2009 15:45 #62
Kun je als je voor allergieen, matras en kussenhoezen moet kopen dit ook aftrekken van de belasting? Bij de belastingtelefoon weten ze niet of allergie een ziekte is?! Voor 1 januari werd dit vergoed door de verzekering maar helaas kwam de diagnose pas na 1 januari. Voor de hoezen zal ik ongeveer 300 euro kwijt zijn, daarnaast wil ik dit jaar ook nog steunzolen van 140,- aanschaffen op doktersadvies. Mijn verzamelinkomen is dit jaar 23.000 euro. Graag zou ik willen weten wat ik er ongeveer voor terug krijg. Reactie infoteur, 20-01-2009
@ L. Vissers
Lastig. Als de belastingdienst het al niet meer weet… De drempel voor aftrek van ziektekosten ligt voor 2009 overigens op 5,75 van het drempelinkomen. Uitgaande van een drempelinkomen van Eur. 23.000 zou dit betekenen voor U dat de eerste Eur. 1.322,- sowieso niet aftrekbaar zijn.

Jos Stevens, 13-01-2009 13:12 #61
Ik ben er inderdaad vanuit gegaan dat de aftrek voor "chronisch zieken" reeds was behaald. Hetgeen wellicht terecht/onterecht is, afhankelijk van de persoonlijke situatie. Reactie infoteur, 13-01-2009
@Jos
In ieder geval dank voor de reactie!

W. R. Lorenz, 12-01-2009 11:58 #60
Belangrijke informatie, vooral verglijking 2008 met 2009.

Jos Stevens, 11-01-2009 17:57 #59
Reactie infoteur op 09-01-2009:@Jos Stevens;
Kunt U voor alle volledigheid aangeven waar U het belastingvoordeel van Eur. 1.175 vandaan haalt?

Zonder brillen blijven over als aftrekpost:
Huisapotheek (standaard)? 92,-
Extra aftrek chronische ziekten? 3.284,-
Totaal? 3.376,-
-/- drempel 1,65% x? 35.000,-? 577,50
Aftrekpost? 2.798,50
Derhalve is het netto belastingvoordeel 42% x? 2.799,- =? 1.175,58. Reactie infoteur, 11-01-2009
Helder. Maar hier bent U er al vanuit gegaan dat de aftrek voor chronisch zieken erbij zit. Dat betekent dat er sowieso al extra uitgaven geweest moeten zijn. Wie geeft de garantie dat zonder aanschaf van de brillen de aftrek voor chronisch zieken behaald is?

Maik, 11-01-2009 12:31 #58
Kan ik kosten/premies i.v.m ziektekosten, die ik in 2007 vergeten ben op te geven, alsnog bij mijn IB2008 aangifte afrtrekken?

Douwe, 10-01-2009 11:27 #57
Twee vraagje: de premie voor een natura-uitvaartverzekering is aftrekbaar. Mijn vrouw en ik hebben beide een dergelijke verzekering vanaf maart 2008, maar binnen dit pakket ook een zgn. pluspakket (uitkering in geld) zitten.

1. Is de volledige premie aftrekbaar, hoop ik toch wel toch?
2. Moet ik zelfs van de premie de (eerste) poliskosten afhalen, of mag ik die ook meetellen voor aftrekpost?

Streun, 09-01-2009 16:06 #56
Zijn alle tandartskosten die jezelf betaalt aftrekbaar? stel je hebt een gibitsrenovatie gehad en je hebt een limiet aan het aantal behandelingen die binnen je zorgpakket vallen, het bedrag wat je zelf betaalt zijn die aftrekbaar? Reactie infoteur, 09-01-2009
@ Steun
Gebitsrenovatie is inderdaad aftrekbaar voor zover de ziektekostenverzekeraar dit niet vergoed. Houd wel rekening met het niet aftrekbare eigen risico!

Rick Bergen, 09-01-2009 15:55 #55
In 2008 heb ik een gebitsrenovatie ondergaan en ik heb in totaal zo'n kleine 700 euro betaalt aan kosten (wat buiten mijn zorgpakket viel). Zijn deze kosten weer aftrekbaar? Reactie infoteur, 09-01-2009
@ Rick Bergen
Gebitsrenovatie is inderdaad aftrekbaar voor zover de ziektekostenverzekeraar dit niet vergoed. Houd wel rekening met het niet aftrekbare eigen risico!

Jos Stevens, 09-01-2009 09:01 #54
Het eerste rekenvoorbeeld (over 2008) schetst een verkeerd beeld, doordat het lijkt alsof de brillen nu 'gratis' zijn en er zelfs geld overblijft. Het belastingvoordeel treedt echter niet alleen op door de brillen. Zonder aanschaf van de brillen is er ook reeds een belastingvoordeel van 1175 euro. Met brillen is het voordeel 1763 euro. Derhalve leveren de brillen een extra besparing op van 588 euro. Waardoor u zelf toch nog 812 euro voor de brillen betaalt. Dit is waar vele opticiens de fout in gaan wanneer zij zeggen dat brillen in 2008 gratis konden worden aangeschaft. Reactie infoteur, 09-01-2009
@Jos Stevens;
Kunt U voor alle volledigheid aangeven waar U het belastingvoordeel van Eur. 1.175 vandaan haalt?

Johan T., 07-01-2009 21:51 #53
Is het gedeelte wat mijn werkgever inhoud aan ziektekosten op mijn salaris aftrekbaar? Reactie infoteur, 08-01-2009
@Johan
Heb net het aangifteformulier van 2008 gezien. Staat dit in ieder geval niet bij, dus nee.

Conny, 07-01-2009 17:34 #52
Ik heb mijn eigen risico verbruikt bij de zorgverzekering. Is deze eigen risico ook aftrekbaar? Reactie infoteur, 08-01-2009
@ Conny,
Nee, het eigen risico is niet aftrekbaar. Aftrekbaar zijn de ziektekosten die niet door de verzekeraar worden vergoed, behalve het eigen risico.

F. Schimmer, 06-01-2009 16:19 #51
Per 01.01.2009 is de aftrek voor brillen e.d. vervallen. In de plaats daarvan krijgen "chronisch zieken" een uitbetaling varierend van eur 150 tot 450, echter die wordt voor de eerste keer pas in het laatste kwartaal van 2010 uitbetaald. Het zou toch logischer zijn dat dit in het laatste kwartaal van 2009 zou zijn of maak ik ergens een denkfout!?

L. M. de Voer, 04-01-2009 17:59 #50
Ik heb een persoonlekelening afgesloten, maar door mijn ziekte kon dat alleen met een verzekering. Is dit aftrekbaar? Reactie infoteur, 08-01-2009
@ LM de Voer
Nee, dit is helaas niet aftrekbaar.

Peter, 24-12-2008 19:50 #49
Bedankt voor het heldere artikel en de antwoorden op de tot nu toe gestelde vragen. Aanvullend zou ik graag willen weten of de volgende uitgaven aftrekbaar zijn:
- total body scan
- shiatsu massage
- accupunctuur
- chiropractie
Is voor de genoemde uitgaven een verwijzing van een arts noodzakelijk?
Kunnen arm-/handbraces als hulpmiddelen worden gezien?
Bij voorbaat dank voor de reactie. Reactie infoteur, 08-01-2009
@ Peter;
- total body scan: in 2009 niet meer aftrekbaar
- shiatsu massage: geen idee, sorry
- accupunctuur: paramedische behandelingen door (of onder begeleiding van) een arts Bijvoorbeeld: acupunctuur, revalidatie, logopedie, homeopathie blijven aftrekbaar
- chiropractie: zie boven

Arm- en handbraces vallen onder de hulpmiddelen.

Anja, 22-12-2008 19:59 #48
Heb deze zomer een elektr. fiets aangeschaft ivm pijn in gewrichten door reuma, mag ik deze fiets ook als afrekpost rekenen Reactie infoteur, 08-01-2009
@ Anja,
Nee, de fiets valt helaas niet binnen de aftrekposten.

Hans, 22-12-2008 12:39 #47
In 2009 zullen de kosten voor kronen en bruggen nog wel aftrekbaar zijn. Alle overige tandartskosten (zoals gebitsreiniging, periodieke controle, mondhygiëniste enz.) zijn dus in 2009 niet meer aftrekbaar? Reactie infoteur, 08-01-2009
@Hans
Tandheelkundige kosten zijn in 2009 alsnog aftrekbaar van de inkomstenbelasting onder de post buitengewone uitgaven / ziektekosten. Er lag een wetsvoorstel om deze regeling in 2009 te laten vervallen, maar de kosten voor de tandarts vallen onder "Genees en heelkundige hulp" die wel aftrekbaar blijven. Zie voor meer info de site van de belastingdienst.

Con Bras, 18-12-2008 17:54 #46
Vergis ik mij wanneer de eerste € 40.000,- als drempel 1,65% geldt? Het meerdere 5,75%? Reactie infoteur, 18-12-2008
@ Con Bras
De 1,65% geldt als drempel voor 2008. Voor 2009 geldt een drempel van 5,75%. De door U aangegeven Eur. 40.000 is echter geen maximum waarna U in een hogere drempel zou vallen.

Hetty de Boer, 17-12-2008 15:24 #45
Mijn partner en ik wonen samen en zijn fiscaalpartners. Is het mogelijk indien dit gunstiger is om individueel aangifte te doen? Alvast bedankt voor een reactie. Reactie infoteur, 18-12-2008
@ Hetty:
Voor de aangifte inkomstenbelasting maakt het een groot verschil of u individueel aangifte doet, of als fiscaal partners. Gehuwden en geregistreerd partners worden door de Belastingdienst altijd als fiscaal partner beschouwd. Woont u samen, maar bent u niet gehuwd en ook niet elkaars geregistreerd partner, dan kunt u kiezen voor het fiscaal partnerschap of juist niet.

Anita, 16-12-2008 17:46 #44
De specifieke ziektekosten dienen 325 te bedragen qua bril kom ik aan 266 en qua huisapotheek is 23 (naar mijn info voor mij alleen) van toepassing. ik kom dan op 289. Welke medicatie kan onder "voorgeschreven medicatie" nog opgevoerd worden om aan 325 te komen? bij voorbaat dank voor een reactie. Reactie infoteur, 16-12-2008
@ Anita
De kosten die gespecificeerd zijn onder "specifiek" in de tabel komen hiervoor in aanmerking. U mag de kosten meetellen van medicijnen die door een arts zijn voorgeschreven en die door
Nederlandse artsen als medicijnen worden beschouwd. Ook homeopathische medicijnen kunnen
daaronder vallen.

Rolf, 16-12-2008 10:49 #43
Wat is het critirium voor de aftrek ziektekosten belastingjaar 2008. De aanschaf c.q.behandeling in het jaar 2008 of de daadwerkelijke betaling? Stel, in december 2008 nog kosten gemaakt, die echter pas in 2009 (kunnen) worden betaald. Reactie infoteur, 16-12-2008
@ Rolf
De belastingdienst schrijft het volgende: "u kunt alleen uitgaven aftrekken die uw zorgverzekeraar niet vergoed en de kosten moeten ook in het jaar 2008 worden betaald!" Vooruitbetaalde nota's van bijvoorbeeld de tandarts vallen hier dus onder.

Ellen, 12-12-2008 18:56 #42
De reiskosten +/_ 90 km heen en terug gereden met auto naar alternatief erkende arts, ik ben boven mijn drempelinkomen, kan ik deze kosten aftrekken? zo ja kunt U een indicatie geven van deze kosten, Kosten per km? Reactie infoteur, 16-12-2008
@ Ellen;
Ja, zolang u de kosten in verband met ziekte heeft gemaakt. U mag dan de werkelijke reiskosten voor bezoek aan arts of ziekenhuis aftrekken. Reist u met de auto, dan kunt u dus naast de brandstofkosten ook de afschrijving, het onderhoud, de verzekering, wegenbelasting en eventuele parkeerkosten meenemen (zie ook www.anwb.nl zoekterm ‘autokosten’). Ook reiskosten die u maakt voor bezoek van een zieke met wie u een gemeenschappelijke huishouding voerde kunt u opvoeren, als de zieke langer dan een maand verpleegd wordt èn de enkele reisafstand groter is dan 10 kilometer. De aftrek bedraagt dan € 0,20 per km (auto) of de werkelijke reiskosten (ov of taxi). (bron; KBO Prinsenbeek)

Ellen, 11-12-2008 16:55 #41
Begrijp ik uit het bovenstaande dat je kronen en bruggen mag aftrekkken, het bedrag dat niet wordt vergoed door de verzekering? Reactie infoteur, 11-12-2008
@ Ellen
Dat is correct!

Evert, 11-12-2008 12:05 #40
We hebben 2 studerende kinderen (18 en 22), waarvoor ik ook de aanvullende ziektekostenpremies betaal. Mogen we deze verzekeringspremies ook bij de gezamenlijke aftrekposten van mijn vrouw en mij bijtellen? Reactie infoteur, 16-12-2008
@ Evert
alleen als uw kind jonger is dan 27 en zelf de kosten niet kon betalen zijn de kosten voor U aftrekbaar. Dit dient dus aangetoond te worden.

Ria, 10-12-2008 02:01 #39
Ben getrouwd en mijn man, zit met zijn inkomen BOVEN de inkomensafhankelijke drempel. Mag hij zijn bril, gebidskosten en tandarts kosten aftrekken van de chronischziektenkosten. Hij heeft geen tandarts verzekering.

k zelf heb alleen wao wordt zijn inkomen dan bij mijn opgeteld of niet.

Mijn vraag wat krijg ik nou terug van de belasting, als ik 2 brillen aanschaf samen terwaarde van? 777,77 (Krijg van mijn verzekering? 200 per 2 kalenderjaren (en dat is dit jaar het 2e jaar)?

Ik heb wel een tandarts verzekering en krijg 80% vergoed, kan ik dan die 20% aftrekken? En tel je dat dan bij het bedrag van de brillen op?
vriendelijke dank Reactie infoteur, 10-12-2008
@ Ria
Om in aanmerking te komen voor de extra 113%-regeling wordt het gezamenlijke inkomen als drempelinkomen beoordeeld. Indien dit de Eur. 31.589,- overstijgt, dan kunt U geen gebruik maken van deze regeling.
Voor de extra aftrekpost van Eur. 821,- geldt dat dit per fiscaal partner geldt, zie ook het voorbeeld van de brillen in dit artikel.
Aftrekbaar zijn alle kosten die niet door de verzekeraar vergoed zijn, met uitzondering van de verplichte Eur. 150,- eigen risico. Of U een verzekering heeft doet niet terzake.
Ik hoop hiermee Uw vragen voldoende beantwoord te hebben.

Herman, 09-12-2008 19:26 #38
Eigen risico ziekenfonds is niet aftrekbaar bij buitengewone uitgave, ik heb gelezen dat medicijnen voorgeschreven door arts wel aftrekbaar zijn.Dat kunnen dus die zelfde medicijnen zijn als in het eigen risico wat niet mag. Reactie infoteur, 10-12-2008
@ Herman
Kosten die voor aftrek in aanmerking komen zijn alleen aftrekbaar voorzover ze niet worden vergoed en voorzover ze niet vallen onder het verplichte eigen risico van € 150. Vallen de voorgeschreven medicijnen in de categorie verplicht eigen risico, dan zijn ze dus niet aftrekbaar.

Annet, 09-12-2008 08:35 #37
Afgelopen jaar heb ik een bril aangeschaft en kreeg ruim 200,- terug van de verzekering. Mijn zoon kreeg een bril, waarvoor ik 200,- betaalde. Samen hadden we een bedrag van ruim 500,-. Ikzelf bleef onder de 325,-. Ik heb geen extra aftrek bij mijn aangifte aangevraagd, omdat ikzelf onder het bedrag bleef van 325,-. Klopt dit zo, of kan ik dit herzien? Reactie infoteur, 10-12-2008
@ Annet
De kosten die niet vergoed zijn door de verzekering komen in aanmerking voor aftrek. Kosten voor Uw kind kunt U niet meenemen voor de extra aftrek van Eur. 821,-. Hiervoor geldt dat elke fiscale partner tenminste Eur. 325,- aan specifieke uitgaven hebben. De kosten kunnen dus niet bij elkaar worden opgeteld. Zoals ik het nu beoordeel met de gegevens die bij mij bekend zijn kunt U het dus niet herzien.

Patrick, 09-12-2008 02:08 #36
Top artikel, maar wel een vraag. Misschien loop ik iets op de feiten vooruit, maar blijft de 113% gehandhaaft in 2008 en 2009, voor de "specifieke uitgaven"?

Is er een mogelijkheid om de tandarts kosten die buiten het ziekenfonds vallen ook met 113% te vermeerderen?
(ik zet ze nu (2007) bij "overige uitgaven")

MvG,

Patrick

P.s. Ik heb net een testje gedaan met mijn IB 2007 (digitaal aangifte programma) en probeerde om de huisapotheek te vermeerderen met 113% (ben alleenstaand, eigen huis, en inkomen onder 30.000 euro) maar dit lukt niet! Het programma geeft aan dat het een meervoud moet zijn van 23 euro. Ook in de hele handleiding (als je op help klikt) wordt niet gerept over die 113%. Dit terzijde, maar het geeft wel aan dat je een "Die Hard" belasting kenner moet zijn om deze masen van de "belasting"wet te kennen. Reactie infoteur, 10-12-2008
@ Patrick
Alle kosten die vallen in de categorie "specifiek" mogen worden vermeerderd met 113%, mits er wordt voldaan aan het inkomensmaximum.
Deze regeling vervalt overigens in 2009 voor mensen die jonger zijn dan 65. 65-plusseers behouden dit voordeel dus vooralsnog wel. Het inkomensmaximum blijft ook voor deze groep in stand.

J. Bindels, 04-12-2008 10:25 #35
Waarom vermeldt u bij dat brillenverhaal en de 821 euro extra aftrek niet dat het drempelinkomen onder de 31.589 euro moet liggen? Slordig! Reactie infoteur, 04-12-2008
@ J. Bindels
Volgens mij haalt U 2 zaken door elkaar. Is uw (gezamenlijke) drempelinkomen in 2008 niet hoger dan € 31.589, dan mag u uw specifieke buitengewone uitgaven verhogen met 113%. Dit betekent een vermenigvuldigingsfactor van 2,13. Stel u koopt dit jaar een bril van € 350. Bij een verzamelinkomen van 30.000, leidt dit tot een aftrekpost van 350 * 2,13 = € 746. Rekening houdend met de drempel van 1,65% van 30.000, resteert een aftrekpost van € 251.

Joop, 29-11-2008 21:13 #34
Mijn vrouw en ik hebben samen aan specifieke ziekte kosten: huisapotheek, hulpmiddelen en voorgeschreven medicatie euro 855,--. Mijn aandeel 2/3 deel en mijn vrouw 1/3 deel van deze kosten. Mag nu voor beiden de extra aftrek chronische ziekten van euro 821,totaal 1642, worden opgevoerd. Reactie infoteur, 04-12-2008
@ Joop
Indien de totale ziektekosten voor hulpmiddelen boven de 325,- uitkomen, mag eenieder het bedrag van Eur. 821,- aftrekken. Dit geldt dus per fiscaal partner. Denk hierbij wel aan de drempel!

Canicala, 26-11-2008 09:22 #33
Ik wil nog graag dit jaar, vanwege de belastingaftrek, mijn ogen laten laseren. De opticien die het vooronderzoek moet doen vertelde mij dat de planning voor behandelingen in 2008 compleet zijn volgeboekt. Behandeling in januari 2009 is wel mogelijk. Volgens de opticien is deze behandeling nog steeds aftrekbaar in 2008, mits de factuur voor de behandeling gedateerd en betaald is in 2008. Klopt dit? Klinkt wel tricky… Reactie infoteur, 26-11-2008
@ Canicala;
Klinkt vreemd. De factuur komt dus voordat de ingreep plaatsbvindt. Lijkt me niet echt de bedoeling. Dit is overigens reeds eerder gevraagd. Mijns inziens is dit bewust de regels omzeilen en dus niet toegestaan.
Alex

J. A. M. Nelissen, 23-11-2008 15:49 #32
Ik betaal in 2008 de premie van de aanvullende verzekering 2008 en bovendien de premie van de aanvullende verzekering 2009.
Zijn beide premies in 2008 aftrekbaar?
Bij voorbaat dank. Reactie infoteur, 24-11-2008
@ J.A.M. Nelissen
Vooruitbetaalde premies ziektekosten voor 2009 zijn in 2008 helaas niet aftrekbaar.
Groet
Alex

Leo Kaufman, 23-11-2008 12:27 #31
Bedankt voor het heldere overzicht. Ik heb daarover 2 vragen: In 2007 was de premie voor de basisverzekering aftrekbaar. Is dat in 2008 niet meer mogelijk? Dat scheelt enorm! Iets anders: ik begreep altijd dat de drempel voor aftrekbare ziektekosten lag op 11,5% van het belastbare inkomen. Jullie hebben het nu over 1.65%. Haal ik 2 dingen door elkaar? Groet en alvast bedankt, L. Kaufman Reactie infoteur, 23-11-2008
@ Leo Kaufman
Correct. De drempel is in 2008 gesteld op 1,65% van het inkomen, dit was vorig jaar 11,5%. Hierdoor is de betaalde ziekenfondspremie niet meer aftrekbaar. Dus:
2007; premies aftrekbaar, drempel op 11,5% inkomen
2008; premies niet aftrekbaar, drempel op 1,65% inkomen.
Groet
Alex

J. C. van der Velden, 22-11-2008 13:48 #30
Dit kan heel goed van pas komen voor ons.

Willeke, 20-11-2008 16:49 #29
In bovenstaande tabel staat dat kronen en bruggen volgend jaar nog aftrekbaar zijn, is dit juist? Gister is mijn mijn brug afgebroken, ik moet aan minstens 2 implantaten en een kroon. Ik kan pas in december terecht bij de implantoloog. Mag je voor de belastingdienst vooruit betalen? Volgens tandarts is dit fraude, omdat je pas na afloop een rekening krijgt. Wat is wijsheid? Reactie infoteur, 20-11-2008
@Willeke;
Voor zover de informatie strekt zijn deze kosten volgend jaar inderdaad nog aftrekbaar. Er is inderdaad sprake van "fraude", omdat de uiteindelijke factuur pas volgend jaar komt. Bovendien is niet bekend of de verzekeraar de rekening (gedeeltelijk) vergoed wordt.

P. Joosten, 20-11-2008 11:46 #28
Goede informatie; vraagt naar meer!

Flintstone (infoteur), 19-11-2008 12:49 #27
Aangezien mijn vrouw behoort tot de diabetes groep 2 worden er behoorlijk op jaarbasis veel autokilometers gemaakt. Bezoek Fysiotherapie, Internist, huisarts, Apotheek, Pedicure. Voor het merendeel wordt e.e.a. gedekt door de aanvullende verzekering, waar van ik meen de premie op te kunnen voeren als aftrek post. Graag informatie m.b.t de auto kilometers. Reactie infoteur, 20-11-2008
@ Flinstone
De autokosten van een zieke of invalide kunnen meetellen voor de eventuele aftrek van ziektekosten als buitengewone uitgaven. Aftrek is slechts mogelijk als de invalide meer autokosten maakt dan personen die niet ziek of invalide zijn maar wat betreft inkomen, vermogen en gezinssituatie in vergelijkbare omstandigheden verkeren. De kosten zijn pas daadwerkelijk aftrekbaar als alle ziektekosten tezamen het zogeheten drempelbedrag overschrijden. LET OP: Bij vervoer per auto naar arts of ziekenhuis moet u zelf de werkelijke kosten berekenen. Er zijn hiervoor geen normbedragen. U mag rekening houden met de afschrijving van de auto, onderhoudskosten, brandstof, verzekering, motorrijtuigenbelasting, parkeergeld, enzovoorts

Ada, 18-11-2008 17:18 #26
Hoe is dit geregeld met fysiotherapie? Reactie infoteur, 18-11-2008
@Ada
Hoe is wat geregeld? Zoals reeds eerder gemeld zijn kosten voor fysiotherapie aftrekbaar voor zover ze niet vergoed worden door de verzekeraar en de drempel van 1,65% van het drempelinkomen overschrijden.

Freddy, 17-11-2008 23:47 #25
Ik ben inderdaad een student aan het HBO. Is dit reden genoeg om dit te kunnen doen of zijn er ook bepaalde eisen zoals de hoogte van het inkomen? Mijn inkomen van 500 euro is exclusief de basisbeurs van 90 euro p.m. die ik van de IB groep krijg. Reactie infoteur, 18-11-2008
@ Freddy
Hoogte van het inkomen speelt wel een rol. Je moet kunnen aantonen dat je de kosten zelf niet kunt dragen. Bij twijfel raad ik je aan contact op te nemen met de belastingdienst.

Kelly, 17-11-2008 22:09 #24
Ik laat deze maand 8 kronen zetten met een totaalbedrag van ongeveer 5100 euro. Daarvan word (helaas) slechts 1100 euro door de verzekeraar vergoed, ik moet dus zelf 4000 euro betalen. Mijn verzamelinkomen over 2008 zal zo rond de 9000 euro uitkomen. Kunt u mij een indicatie geven wat ik als aftrekpost kan opvoeren en wat ik dan uiteindelijk ongeveer van de belasting terugkrijg. Alvast heel erg bedankt voor de reactie. Kelly Reactie infoteur, 18-11-2008
@ Kelly
Het is lastig om exacte bedragen te noemen. Kort genomen kun je stellen dat 1,65% van je drempelinkomen de drempel vormt. In jouw geval dus 1,65% van Eur. 9.000 = Eur. 148,50. Ook niet aftrekbaar is het eigen risico van minimaal Eur. 150,-. Al met al blijft er dus Eur. 300,- niet aftrekbaar. De overige Eur. 4000,- (alles boven de vergoeding van de verzekeraar) in principe wel.
Hoeveel je exact terugkrijgt is niet te berekenen, omdat ik je overige inkomsten en uitgaven niet ken. Maar ga er maar van uit dat je ca. Eur. 3.700,- aftrekbaar kunt maken.
Gezien het feit dat ik niet over exacte gegevens beschik, kun je aan de opgegeven berekening geen rechten ontlenen!

Freddy, 14-11-2008 12:18 #23
Ik ben van plan om dit jaar lenzen te nemen van rond de 300 euro. Deze zullen door mijn ouders worden betaald. Ik ben 22 jaar en doe dit jaar aangifte voor mijzelf. Mijn verzamelinkomen zal rond de 500 euro zijn. Mijn ouders hebben een verzamelinkomen van rond de 27.000 euro. Is het mogelijk om mijn lenzen in de aangifte voor mijn ouders op te nemen (aangezien zij degenen zijn die ze betalen)? Ik twijfel namelijk door de regel:
1: alleen als het kind jonger is dan 27 jaar en zelf de kosten niet kan dragen
Hebben zij ook recht op de chronische ziekte aftrek voor mij? Reactie infoteur, 17-11-2008
@ Freddy;
Begrijpelijk dat U twijfelt. De regel is inderdaad nogal verwarrend. Of U zelf de ziektekosten zou kunnen betalen, is namelijk niet zonder meer met ja of nee te beantwoorden. U zult dus moeten aantonen dat U de kosten niet zelf kunt betalen, bijvoorbeeld omdat U nog studeert. De chronische aftrek van Eur. 821,- mag dan meegenomen worden.

Wierckx G., 13-11-2008 16:55 #22
Ik krijg een navordering van mijn ziektekostenverzekeraar met de bedragen die door hen rechtstreeks vergoed zijn aan de behandelaar, maar nu worden teruggevorderd van mij omdat de eerste 150 Euro (2008) onder het verplichte eigen risico vallen. Dus eigenlijk betaal ik deze rekeningen zelf. Kan ik ze dan ook aftrekken bij mijn a.s. aangifte? Reactie infoteur, 17-11-2008
@ Wierckx, G.
Eigen risico valt helaas niet onder de aftrekbare kosten. Derhalve zijn deze kosten niet aftrekbaar.

Visser J., 10-11-2008 13:36 #21
Mijn man en ik zijn beiden AOW ers, (man 66 jr vrouw 65 jr), mijn vraag is komen wij ook in aanmerking voor belasting aftrek i.v.m. bril? Mijn heeft een klein pensioentje en ik werk 1 dag in de week. Graag van u een antwoord of het dus voor ons ook haalbaar is nu nog de bril aan te schaffen. m.vr.gr. w.visser Reactie infoteur, 10-11-2008
@ Visser;
Indien U per 1 januari 65 jaar of ouder was, komt U in aanmerking voor de extra aftrek van Eur. 821,-. Dit geldt voor beide fiscale partners. De aanschaf van een bril heeft dus geen invloed op de extra aftrek indien U deze op basis van leeftijd al ontvangt. Ook voor U geldt dat ziektekosten pas aftrekbaar zijn voor zover ze de drempel van 1,65% (2008) overschrijden.

Jan, 09-11-2008 20:24 #20
Hoe zit het met medische en tandheelkundige (parodontologie) kosten die boven het verzekerde bedrag zijn gekomen, en die ik dus zelf heb moeten betalen? Hoe zit het met fysiotherapie? Reactie infoteur, 10-11-2008
@Jan
Alle kosten die in de lijst vernoemd zijn en niet door de verzekeraar zijn vergoed, komen in aanmerking voor aftrek. Dit geldt dus ook voor fysiotherapie en tandheelkunde. Uiteraard kunnen kosten pas aftrekbaar gemaakt worden zodra ze de drempel van 1,65% (2008) overschrijden. Voor specifiekere informatie verwijs ik U graag naar de site van de belastingdienst.

Bertus Lodeijk, 07-11-2008 12:41 #19
Ik ben in loondienst voor 100%. Mijn leeftijd is 55 jaar. Ik ben ongetrouwd. Mijn belastbaarinkomen is hoger dan 35000,00 euro. Ik heb een bril aangeschaft van 600,00 euro. Kom ik in aanmerking voor aftrek en mag ik het bedrag van 821,00 euro (chronisch aftrek) opvoeren? Reactie infoteur, 10-11-2008
@ Bertus Lodeijk
Alles boven de drempel (1,65% van het drempelinkomen) is aftrekbaar, mits dit op de lijst staat voor aftrekbare kosten. Aangezien U meer dan Eur 325,- aan chronische ziektekosten opgeeft, dan komt U in aanmerking voor de extra aftrek van Eur. 821,-. In Uw voorbeeld komt U daarvoor in aanmerking.

Wil_ramakers, 07-11-2008 12:26 #18
Vindt de aftrekposten als 79 jarige maar miniem, wel een aanslag op het inkomen dat ook al steeds m inder wordt doordat. De levensbehoeften ook steeds duurder worden.

N. Bergman, 02-11-2008 18:51 #17
Vraag1. mijn verzekering vergoed 1xper 2 jaar de kosten van brilleglazen, vorig jaar nieuwe glazen gehad, als ik nu een gehele nieuwe bril koop, kan ik de glazen dan aftrekken van de belasting?

Vraag 2: geld deze regeling ook als de bril op curacau word gekocht, mijn zoon is nl. een half jaar op stage daar en komt in jan terug, maar wil wel voor deze regeling in aanmerking komen. Reactie infoteur, 10-11-2008
@ N. Bergman
1- alle ziektekosten die NIET vergoed worden door de verzekeraar komen in aanmerking voor aftrek, mits deze staan in de lijst voor aftrekbare ziektekosten.
2- Uw gezinsleden kunnen onder bepaalde voorwaarden ten laste van Nederland recht hebben op medische zorg. Deze gezinsleden moeten zich aanmelden bij het College voor Zorgverzekeringen (CVZ). Als u in het buitenland woont en in Nederland verzekerd bent voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), omdat u in Nederland werkt, dan betaalt u hetzelfde percentage aan inkomensafhankelijke bijdrage als iemand die in Nederland woont en werkt. Ook hebt u in dezelfde situaties wel of geen recht op een vergoeding van de werkgever. Als u een vergoeding ontvangt, dan betaalt u daarover wel loonbelasting en premie volksverzekeringen.

J. Hoogenboom, 31-10-2008 03:58 #16
Ik woon buiten de EU en kan dus niet gebruik maken van een NL zorgverzekering. Kan ik de premie voor een buitenlandse ziektekosten verzekering in 2009 aftrekken? Reactie infoteur, 10-11-2008
@ J. Hoogenboom
Helaas moet ik U het antwoord op deze vraag schuldig blijven. Ik raad U aan om contact op te nemen met de belastingdienst om zeker te zijn van de juiste informatie.
Alex

G. Koekkoek, 28-10-2008 15:36 #15
Vrg: Mijn gehoortest geeft aan dat ik voor een vergoeding van de ziektenkostenverz. in aanmerking kom. Gezien de wachtlijst bij KNO kom ik dit jaar daar niet meer voor een bevestiging die nodig is voor de vergoeding van ziektenkosten verzekering. Nu wil ik het gehoor apparaat geheel uit eigen zak betalen. Kan ik dit bedrag dan ook geheel aftrekken? Dit lijkt me voordeliger dan te wachten tot 2009 met een drempel van 5,65%. De bijdrage ziektenkosten kan ik altijd met m'n 2de apparaat aanvragen. Mag ik nu het gehele aankoopbedrag voor 2008 aftrekken? Reactie infoteur, 06-11-2008
@ G. Koekkoek
Ziektekosten die niet vergoed zijn, mag U aftrekbaar maken. Dit betekent dat U eigen betaalde ziektekosten kunt aftrekken. Wel dient de rekening uit 2008 te stammen!

M. Kengen, 27-10-2008 19:48 #14
Duidelijk artikel. Nog een vraag: geldt de extra aftrekpost chron. ziekten van 821 ook voor de aanschaf van hoorapparaten of echt alleen een bril? Reactie infoteur, 27-10-2008
@ M. Kengen
Dank voor het compliment. De extra aftrekpost geldt voor aanschaf van hulpmiddelen boven de Eur. 325,-. Hoorapparaten vallen hier ook onder. Dit staat overigens in het artikel bij het *, maar dat even terzijde.
Groet
Alex

Broekhuizen, 24-10-2008 12:31 #13
Als je minder dan modaal verdient, en de bril niet meer dan 100 kost, kan je hem dan ook vergoed krijgen van de belasting? En hoe werkt dat dan precies? Reactie infoteur, 27-10-2008
@ Broekhuizen
Het maakt in principe niet uit wat je verdient of wat de aanschaf van je hulpmateriaal kost. Als je niet voldoet aan de eisen om in aanmerking te komen voor de extra aftrek voor chronisch zieken, dan geldt de standaardregel. Dit betekent alle kosten die niet vergoed worden komen in aanmerking voor aftrek, mits U voldoet aan de drempeleis. Indien U minder dan modaal verdient, is de drempel voor U dus lager en komt U waarschijnlijk sneller in aanmerking voor aftrek van de kosten.

Anoniem, 16-10-2008 08:46 #12
Hoe zit het dan met gehoorapparaten zijn deze nog aftrekbaar in 2009? Reactie infoteur, 16-10-2008
@Anoniem;
ja, deze zijn nog aftrekbaar in 2009.

Ton Lamers, 15-10-2008 17:08 #11
Mijn vrouw heeft haar ogen laten laseren voor een bedrag van k? 3500
Zijn dit kosten die onder de "chronische ziekte" vallen zoals brillen/monturen? Mocht dit niet zo zijn, vallen deze dan wel onder de aftrekbare ziektekosten? Eventuele vergoedingen van de ziektekostenverzekering hierop in mindering brengen?

Graag uw reactie. Reactie infoteur, 16-10-2008
@ Ton Lamers;
Aangezien ooglaseren niet onder hulpmiddelen valt, komt U niet in aanmerking voor de extra aftrek chronisch zieken. Wel kunt U de kosten aftrekbaar maken, echter alleen in het jaar waarin U ook de kosten heeft gemaakt. Gezien de wijzigingen is het sowieso raadzaam om dit in 2008 aftrekbaar te maken, gezien de eenmalig lage inkomensdrempel die het kabinet heeft gepresenteerd. Voorts geldt dat alleen kosten die niet vergoed zijn, aftrekbaar gemaakt kunnen worden. U dient een eventuele vergoeding dus inderdaad eerst van de kosten in mindering te brengen.

Jan van Oren, 12-10-2008 12:03 #10
Mijn vrouw heeft in 2008 reeds een bril aangeschaft en deze is vergoed door de zorgverzekeraar, echter vergoed deze maar eens in de 24 maanden een nieuwe bril. Nu wil mijn vrouw er nog een kopen, aangezien de eerder bril niet goed meer is. De verzekering vergoed dit uiteraard niet, maar kan ik dit wel geheel aftrekken van de belasting? Reactie infoteur, 12-10-2008
@Jan van Oren
Aftrekbaar zijn alleen ziektekosten die NIET door de verzekeraar worden vergoed. Er wordt geen melding gemaakt bij de belastingidenst van maximale uitgaven of uitgaven voor hulpmiddelen die maar 1x per jaar mogen worden aangeschaft om aftrekbaar te worden.

C. H. Timmermans, 10-10-2008 22:48 #9
Is de eigen bijdrage van toegekende thuishulp aftrekbaar in 2008 en 2009? Reactie infoteur, 11-10-2008
@ C.H. Timmermans,
In 2008 wel nog. Geeft U meer dan € 325,- uit aan thuishulp, dan mag U ook gebruik maken van de extra aftrek voor chronisch zieken van € 821,-.
In 2009 zijn deze kosten niet meer aftrekbaar.

Jan Giesen, 29-09-2008 12:14 #8
Mijn vrouw en ik zijn beiden 65+. Kan ik in 2008 bijaankoop van brileen voor ons beiden zowel van de ouderdomsaftrek als de afrek wegens chronische ziekte profiteren? Bij voorrbaat dank voor het antwoord. Reactie infoteur, 11-10-2008
@ Jan Giesen
Indien U 65+ bent of meer dan 45% arbeidsongeschikt heeft U altijd recht op de extra aftrek van € 821,-.

Law, 27-09-2008 19:47 #7
Hebben alle politieke partijen zitten slapen in december 2007 toen de belastingwet 2008 en 2009 er in 20 seconden doorheen werd gelast if waren ze de kerstbonus aan het tellen en zaten ze in gedachten al bij het kerstdiner?

F. Schimmer, 25-09-2008 13:03 #6
Is al iets bekend over grenzen Huur- en/of Zorgtoeslag in 2009?

P. Karreman, 23-09-2008 23:30 #5
Als ik een bril koop dit jaar en ik krijg dan 75 euro terug van mijn ziektekostenverzekering, kan ik het restant van het bedrag dan afschrijven van de belasting? Reactie infoteur, 11-10-2008
@ P. Karreman:
correct. Aftrekbaar zijn kosten die niet vergoed worden. Bij een deelvergoeding is het niet vergoedde deel dus aftrekbaar. Hou rekening met het eigen risico dat nooit aftrekbaar is!

Frans Schimmer, 23-09-2008 09:40 #4
Correctie op mijn vraag van 22.09: mijn inkomen eur 24786, mijn vrouw 4184, totaal eur 28970. Reactie infoteur, 23-09-2008
@ dhr. Schimmer
Lastige vraag. Normaliter is het inderdaad zo dat geadviseerd wordt bij het hogere inkomen de aftrekposten op te voeren. Dit i.v.m. de hogere belastingschijf. Het meest voor de hand liggend is de aangifte electronisch aan te leveren en middels het rekenprogramma de meest ideale verdeling door te voeren. Let er hierbij op dat een eventuele teruggaaf helemaal aan het einde van de aanvraag wordt verrekend!
Alex.

Frans Schimmer, 22-09-2008 17:43 #3
Totaal inkomen mijn vrouw en mij 2008? 28970; aftrekposten totaal? 5046. Ik heb AOW plus pensioen (totaal? 28970), mijn vrouw af 01.07.08 alleen AOW (? 4184); zij heeft over eerste 6 maanden 2008 automatisch al? 1037 belasting teruggekregen. Na aftrek aftrekposten blijft toetsingsinkomen 2008? 24786. Ik heb VTIB over 2008 aangevraagd. Als ik alle kosten verdeel bij mij belasting teruggaaf? 627; als ik alle kosten verdeel naar mijn vrouw belasting teruggaaf? 1037 (zelfde bedrag dus als teruggaaf over eerste 6 maanden 2008!). Ik lees overal dat aftrekposten bij grootste inkomen verdeeld moeten worden. Wat nu te doen?

M. vd Spek, 18-09-2008 10:09 #2
Op de website van de Belastingdienst staat dat in 2008 uitgave die vallen binnen het eigen risico van de Zorgverzekeringswet vervallen. Welke eigen risico's worden hiermee bedoelt? Reactie infoteur, 20-09-2008
@ M. vd Spek;
ik heb zojuist de site van de belastingdienst geraadpleegt. Voor zover ik kan beoordelen gaat het hier om het standaard eigen risico van € 150,- dat in plaats van de no-claim is gekomen.
Alex

J. Ch P. Warnaar, 17-09-2008 16:23 #1
Voor 65+ was er een vaste aftrekpost, voor 2007 p.p. € 808, gaat die nu ool vervallen? Reactie infoteur, 20-09-2008
@ J.CH.P. Warnaar:
De vaste aftrek waar U op wijst is dezelfde aftrek als die voor chronisch zieken. Dit betekent dat deze aftrek voor 2008 nog € 821,- bedraagt voor degene die per 01-01-2008 65 jaar of ouder was. In 2009 vervalt deze aftrekpost en komt er een inkomenscompensatie.
Alex

Infoteur: Alex1911
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Bronnen en referenties: 2
Reacties: 196
Schrijf mee!