InfoNu.nl > Financieel > Belasting > Ouderenkorting 2016 en 2017 omhoog

Ouderenkorting 2016 en 2017 omhoog

Ouderenkorting 2016 en 2017 omhoog De ouderenkorting wordt in 2016 en 2017 per saldo verhoogd, een logische zet want het lijkt slecht gesteld met de koopkracht van veel ouderen. Eerst wilde het kabinet Rutte de ouderenkorting nog verlagen, maar dat bleek niet houdbaar nu de koopkracht van alle niet ouderen in 2016 wel omhoog gaat. De manier om de koopkracht van ouderen iets te verbeteren is een verhoging van de AOW en een verhoging van de ouderenkorting. Wie AOW-gerechtigd is, heeft er profijt van, maar dit geldt ook weer niet voor alle inkomens. In 2017 wordt een eerder voorgenomen korting op de ouderenkorting ongedaan gemaakt en de korting iets verhoogd. Tot nu toe geldt deze extra ouderenkorting ook voor 2018.

Ouderen betalen regelmatig de rekening

Vele ouderen hebben de laatste jaren een teruggang in koopkracht ervaren. Door een korting op hun pensioen, door gebrek aan indexatie, door bedekte kortingen in de AOW, door een latere AOW, door een verder versnelde verhoging van de AOW leeftijd, door het vervallen van de AOW-partnertoeslag, door de beknibbeling in de zorg, door andere kabinetsmaatregelen. Iedereen begrijpt dat ten tijde van crisis iedereen moet meebetalen, maar veel ouderen zullen toch ervaren hebben dat vooral zij het gat in de begroting moesten dichten. Als klap op de vuurpijl zouden de ouderen in 2016 er extra op achteruit gaan terwijl en er in 2016 aan werkenden wel 5 miljard belastingverlichting wordt gegeven.

Ouderenpartijen en verontruste ouderen

Ouderenpartijen trekken aan de bel, de vereniging verontruste ouderen doet hetzelfde. Het koopkrachtplaatje van het Centraal Planbureau in augustus 2015 bevestigde het beeld van een verdere koopkrachtdaling voor ouderen in 2016 als het kabinet geen maatregelen zou treffen. Eigenlijk kon het kabinet Rutte er niet meer om heen: er moest iets worden gedaan voor ouderen.

De ouderenkorting 2016 als heffingskorting iets verhoogd: minder belasting betalen

Een manier om iets aan de koopkracht van ouderen te doen, is het verhogen van de ouderenkorting. De ouderenkorting is een heffingskorting, een belastingteruggave, en een hogere ouderenkorting betekent dus dat u, als de leeftijd hebt bereikt waarop u recht hebt op AOW, netto meer overhoudt. Er is een algemene ouderenkorting voor iedereen die in 2016 recht heeft op AOW en een alleenstaande ouderenkorting. In de Miljoenennota 2015 werd nog voorgenomen om de ouderenkorting met 82 euro te verlagen, maar in de Miljoenennota 2016 wordt 222 euro extra uitgetrokken. Dat betekent per saldo een verhoging met ongeveer 139 euro in 2016 ten opzichte van 2015. De korting met 82 euro gaat wel gewoon door als u in 2016 een inkomen hebt dat hoger is dan 35.949 (cijfers Miljoenennota 2016, cijfers afgerond), in 2015 is dat nog 35.770:

Ouderenkorting 2015 en 2016 als u de AOW-leeftijd hebt bereikt:

Wie20152016
U hebt een inkomen lager dan 35.770 1.042 1.187
U hebt een inkomen hoger dan 35.770 152 70
Alleenstaande ouderenkorting 433 436

Ouderenkorting 2017

In de Miljoenennota 2017 is er wat betreft de ouderenkorting goed nieuws, deze wordt verhoogd naar maximaal 1.292 euro respectievelijk 438 euro. Het gaat hier om een structurele verhoging die ook naar 2018 en 2019 doorwerkt. U hebt recht op deze ouderenkorting als uw inkomen lager is dan 36.057. Als uw inkomen hoger is dan 36.057, dan hebt u recht op slechts 71:

Ouderenkorting 2017 als u de AOW-leeftijd hebt bereikt:

Wie2017
U hebt een inkomen lager dan 36.057 1.292
U hebt een inkomen hoger dan 36.057 71
Alleenstaande ouderenkorting 438

Moet ik de ouderenkorting aanvragen?

Als u een werkgever hebt, AOW of een pensioen ontvangt, hoeft u als AOW-gerechtigde in 2016 niet de ouderenkorting aan te vragen bij de Belastingdienst. Als het goed is houdt uw werkgever, het pensioenfonds of de Sociale Verzekeringsbank al met de ouderenkorting waarop u recht hebt rekening. Bij het invullen van uw belastingaangifte inkomstenbelasting of een voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2016 (voorlopige teruggaaf belasting) zijn uw persoonlijke gegevens en uw de leeftijd bekend, waardoor meteen bekend is op welk bedrag u recht hebt. Als u toch te weinig hebt gekregen, kan dit uiteindelijk bij de definitieve belastingaangifte 2016 of 2017 nog worden gecorrigeerd.

Conclusie ouderenkorting 2016 en 2017

De ouderenkorting is er speciaal voor ouderen en is daarom het geëigende instrument om iets extra's voor ouderen te doen. Met de Miljoennota 2016 op Prinsjesdag 2015 zijn de precieze cijfers bekend gemaakt. Een beperkte verhoging van de ouderenkorting helpt de koopkracht van ouderen verbeteren, maar of deze maatregel ook voldoende is, is nog maar de vraag. Bovendien profiteren hogere inkomens hier niet van. In 2017 is er sprake van een (kleine) verhoging van de ouderenkorting.

Lees verder

© 2015 - 2017 Info4mij, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Ouderenkorting 2013 en 2014: de wijzigingenOuderenkorting 2013 en 2014: de wijzigingenWie in 2013 of 2014 recht heeft op AOW, heeft ook recht op de ouderenkorting 2013 of 2014. Dat is dus anders dan in 2012…
Inkomstenbelasting 2017 & belastingtarieven en schijvenInkomstenbelasting 2017 & belastingtarieven en schijvenWat zijn de tarieven inkomstenbelasting 2017, met de bijbehorende belastingschijven 2017 en de heffingskortingen. Op wel…
Hoogte heffingskortingen 2015Hoogte heffingskortingen 2015Het bedrag aan heffingskortingen 2015 bepaalt in belangrijke mate de te betalen inkomstenbelasting, uw koopkracht, wat u…
Hoogte heffingskortingen 2016Hoogte heffingskortingen 2016Op welke heffingskortingen u in 2016 recht hebt is van grote invloed op het loon en inkomen dat u 2016 netto overhoudt.…
Belastingvoordeel ouderen 2015 en 2014Belastingvoordeel ouderen 2015 en 2014Is er een belastingvoordeel voor ouderen in 2015 en 2014? De koopkracht van veel ouderen daalt door een lager pensioen e…

Reageer op het artikel "Ouderenkorting 2016 en 2017 omhoog"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Reacties

K. Sparla, 22-03-2017 12:44 #16
Geachte info,
Is de alleenstaande ouderenkorting een exta verhoging van de ouderenkorting of is de ouderenkorting voor een alleenstaande aanmerkelijk minder? Reactie infoteur, 22-03-2017
Geachte K. Sparta,
De alleenstaande ouderenkorting is extra als u alleenstaande bent.

H. Wulff, 07-03-2017 15:54 #15
Bij invullen IB-formulier bleek dat mijn echtgenote recht zou hebben op heffingskorting en ouderenkorting. Totaal 1187 euro en 1877 euro. Bij de berekening werd echter alleen de heffingskorting in mindering gebracht. Reactie belastingdienst was dat zij te weinig inkomen heeft gehad om de ouderenkorting toe te passen.
Teruggave heffingskorting van 1-1-16 tot 1-9-16 en vanaf 1-9-16 aow. Verder geen inkomsten. Nu werd er aow-premie berekend over de teruggave heffingskorting en geen ouderenkorting toegepast i.v.m. te laag inkomen. Klopt dit? Reactie infoteur, 08-03-2017
Beste H. Wulff,
Het vervelende van de heffingskortingen is, dat u er wel recht op kunt hebben, maar dat ze regelmatig niet of slechts ten dele worden uitbetaald wanneer het inkomen te laag was. Er is namelijk niet mee aan belastingteruggave toegestaan dan er aan belasting is betaald.

Ben van der Horst, 03-03-2017 11:23 #14
Bij het invullen van het belasting aangifte formulier staat de ouderenkorting niet meer vermeld. Vorig jaar wel, klopt dat? Reactie infoteur, 04-03-2017
Beste Ben van der Horst,
De ouderenkorting vindt u terug bij de berekening van de belasting die u moet betalen of terugkrijgt. Als het goed is, is er automatisch met uw ouderenkorting rekening gehouden.

Arjen Hoogervorst, 03-02-2017 14:16 #13
Wanneer gaat de ouderenkorting in? Ik werd in 2015 65 jaar en kreeg in juni AOW.
Geldt de ouderenkorting ook voor 2015? Of is de korting proportioneel? Dus 6 maanden in mijn geval. Reactie infoteur, 05-02-2017
Beste Arjen Hoogervorst,
Peildatum voor de ouderenkorting is of u op 31 december van het belastingjaar recht hebt op AOW.

Dhr H. Zijda, 02-02-2017 22:39 #12
Geachte men/mevr,
Vraag: Ik ben zelf 70 jaar/mijn gehuwde partner is per 02 nov 2016 65 jaar mogen worden. Heeft mijn partner over het gehele jaar 2016 ook recht op de Ouderenkorting en hoeveel is dat per persoon? In afwachting van u bericht!
Hartelijke groet, Fam H.Zijda Reactie infoteur, 18-03-2017
Geachte H. Zijda,
Uw partner heeft in 2016 recht op de ouderenkorting als zij op 31 december 2016 de AOW-leeftijd heeft bereikt. Het bedrag dat ze krijgt hangt af van de hoogte van het verzamelinkomen (zie de tabellen in het artikel voor de bedragen in 2016 en 2017). 65 jaar is nog niet genoeg.

Duijf, 21-01-2017 17:55 #11
Ouderenkorting 2016: als het verzamelinkomen van mij en mijn partner per persoon lager is dan 35949, heb je dan allebei recht op die ouderenkorting van 1187? (We hebben allebei AOW).

Met vriendelijke groet,

W.G.J. Duijf Reactie infoteur, 18-03-2017
Beste Duijf,
De ouderenkorting geen individuele korting net zoals de algemene heffingskorting dat bijvoorbeeld is. Als beiden aan de voorwaarden voldoen, hebt u recht op de ouderenkorting die behoort bij het gezamenlijke verzamelinkomen.

Rita Austmann, 08-09-2016 20:12 #10
Ik heb recht op 436 euro en mijn vraag is wanneer ik in 2016 deze ouderen-korting zal ontvangen. Reactie infoteur, 11-09-2016
Beste Rita Austmann,
Die krijgt u bij uw belastingaangifte inkomstenbelasting.

J. Eijnthoven, 07-07-2016 16:45 #9
Ik ben een alleenstaande oudere met AOW. Moet ik de alleenstaande ouderenkorting apart aanvragen en zo ja, hoe doe ik dat?
Vriendelijke groet. Reactie infoteur, 09-07-2016
Beste J. Eijnthoven,
Als het goed is, houdt de SVB al met de alleenstaande ouderenkorting rekening.

Geesje Visser, 20-05-2016 00:06 #8
Geachte infoteur,

Als er een nieuw pensioenstelsel komt wat betekent dat dan voor de huidige gepensioneerden.

Met vriendelijke groet,
Geesje.Visser Reactie infoteur, 22-05-2016
Geachte Geesje Visser,
Een nieuw pensioenstelsel wordt nog uitgewerkt. Er zijn twee tendensen gaande: nieuwkomers worden vrijer in de opbouw van het pensioen, het pensioenfonds zal meer op maat pensioen uitbetalen. En de tweede peiler is dat het collectieve karakter zo veel mogelijk wordt bewaard. Als de vrijere opbouw onverhoopt slecht uitpakt of als er veel minder premies binnenkomen, zou dat nadelig kunnen zijn voor de gepensioneerden, zo is mijn indruk. U hebt dan wel een kapitaal opgebouwd maar als de pensioenfondsen verder door hun dekkingsgraden zakken, zullen ze die korting op iedereen proberen te verhalen. Bovendien is onduidelijk wat het nieuwe startpunt van het nieuwe stelsel zal worden. Als dat 100% dekking moet zijn, kan er al veer eerder worden gekort om dit nieuwe startpunt mogelijk te maken. Nu zitten vele fondsen namelijk onder de 100% dekkingsgraad.

Jos de Boer, 19-04-2016 09:39 #7
Doordat ik 1000 teveel op de bank heb is mijn inkomen uit box 3 40 te hoog waardoor mijn inkomen komt op 35.800 waardoor ik nu 1.117 minder ouderenkorting krijg, waardoor ik nu 1117 meer aan belasting moet betalen.

Leuker kunnen ze het toch niet maken!

Jos de Boer Reactie infoteur, 19-04-2016
Beste Jos de Boer,
Ai, dat is inderdaad zonde.

W. A. de Jong, 31-03-2016 10:11 #6
Ik ga op 21-05-2016 en mijn vrouw 09-04-2016 met pensioen en mijn vraag is hoeveel ik ouderenkorting eenmalig krijg in 2017. Wij komen samen als inkomen niet hoger dan 35.000 euro en ben benieuwd naar uw reactie.

BVD.
Wallie Reactie infoteur, 31-03-2016
Beste W. A. de Jong,
Ook als u gedurende een jaar recht krijgt op AOW, hebt u het hele jaar recht op de volledige ouderenkorting ( 1.187 in 2016).

Lens, 29-01-2016 17:29 #5
Goedemiddag,

In de tabel "Ouderenkorting 2015 en 2016 als u de AOW-leeftijd hebt bereikt:" staat in de eerste regel:
"Niet alleenstaande met een inkomen lager dan 35.770". Dit is n.m.m. niet juist. Volgens mij geldt deze korting voor iedereen die de AOW leeftijd heeft bereikt. Dus ook alleenstaanden.

m.vr.gr. Reactie infoteur, 03-02-2016
Goedemiddag Lens,
Klopt, alleenstaanden kunnen nog recht hebben op een extra deel.

Steven Spiegelenberg, 25-01-2016 16:12 #4
Dag,
Klopt het dat de ouderenkorting voor prepensioeners (63 jr) is vervallen. En dat ik na 2 mnd pensioen er nu in totaal 43 euro per mnd op achteruitga? Dit terwijl het de bedoeling van dit kabinet is dat iedereen er op vooruit zou gaan.
Vr groet. Reactie infoteur, 25-01-2016
Dag Steven Spiegelenberg,
De heffingskorting voor vroeggepensioneerden is in 2016 inderdaad afgeschaft:

http://financieel.infonu.nl/belasting/163030-heffingskorting-voor-vroeggepensioneerden.html

A. Kelder, 22-12-2015 22:17 #3
Beste redactie,

is er al iets bekend over het percentage afbouw algemene heffingskorting boven de 19.922 voor AOW-ers in 2016? In 2015 was die afbouw 1,183% Reactie infoteur, 23-12-2015
Beste A. Kelder,
Het precieze percentage is niet bekend gemaakt. Al rekenend kom ik uit op een verdubbeling van de snelheid van afbouw (ongeveer 2,4%).

P. V. Boxtel, 09-11-2015 12:53 #2
Geachte redactie,
In de tabel zie ik de inkomensgrens weer van vorig jaar (2015) staan.
Klopt het dat het aanvankelijk bedoelde grensinkomen van 36200 verlaagd is? Reactie infoteur, 10-11-2015
Geachte P. V. Boxtel,
De grens van 36.200 euro is inderdaad verlaten.

G. Visser, 11-09-2015 17:47 #1
Geachte heer/ mevrouw,

Nu lees ik in de uitgelekte stukken van Prinsjesdag dat de algemene heffingskorting in zijn geheel en versneld wordt afgebouwd.
Het is mij niet helemaal duidelijk wat daar mee bedoelt wordt, want dan ga je toch meer belasting betalen. Reactie infoteur, 13-09-2015
Geachte G. Visser,
Hogere inkomens worden hiermee benadeeld. Er zit al een afbouw in de algemene heffingskorting, niet naar nul maar naar ongeveer 1000 euro. Dit wordt dan nihil.

Infoteur: Info4mij
Laatste update: 24-01-2017
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Special: AOW 2016
Reacties: 16
Schrijf mee!