InfoNu.nl > Financieel > Belasting > Huurtoeslag 2014: Hoogte, voorwaarden, aanvragen

Huurtoeslag 2014: Hoogte, voorwaarden, aanvragen

Huurtoeslag 2014: Hoogte, voorwaarden, aanvragen Wanneer u in een huurhuis woont, kunt u in aanmerking komen voor huurtoeslag. U moet dan wel aan de voorwaarden voldoen. In dit artikel: de hoogte van de huurtoeslag, de voorwaarden die in 2014 gelden en hoe u huurtoeslag kunt aanvragen.

Wat is huurtoeslag?

Huurtoeslag is een bijdrage in de kosten voor uw huurwoning. De huurtoeslag dekt nooit de gehele huurprijs, u zult altijd een deel zelf moeten betalen. Huurtoeslag wordt uitbetaald door de belastingdienst. De hoogte van de toeslag hangt af van het (gezamenlijke) toetsingsinkomen en de huurprijs van de woning. Wanneer het (gezamenlijke) inkomen boven de inkomstendrempel valt, of het (gezamenlijke) vermogen boven de vermogensdrempel, vervalt het recht op huurtoeslag.

Heb ik recht op huurtoeslag?

Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag moet een persoon aan de volgende voorwaarden voldoen:
 • Minstens 18 jaar oud
 • U huurt een zelfstandige woonruimte (zie onder)
 • U en uw eventuele partner of medebewoner(s) staan bij de gemeente ingeschreven op uw woonadres
 • Op uw woonadres staan geen andere personen ingeschreven bij de gemeente (behalve een eventuele onderhuurder)
 • U en uw eventuele partner of medebewoners zijn in het bezit van de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning
 • Rekeningnummer op naam van de aanvrager
 • (Gezamenlijk) toetsingsinkomen onder de inkomstendrempel (zie onder)
 • (Gezamenlijk) vermogen onder de vermogensdrempel (zie onder)
 • Rekenhuur niet te hoog of te laag (zie onder)

Veranderingen ten opzichte van 2014

De bijdrage van de overheid verandert in 2014 niet ten opzichte van 2014. Wel is de maximumdrempel voor de rekenhuur verhoogd van 681,02 in 2013 naar 699,48 in 2014.

Zelfstandige woonruimte

Een woonruimte met een eigen toegangsdeur die van binnen en buiten op slot gedaan kan worden wordt gezien als zelfstandige woonruimte indien ook aan de volgende voorwaarden voldaan is:
 • In de woning moet een eigen woon(slaap)kamer aanwezig zijn
 • In de woning moet een eigen keuken met aanrecht, aan- en afvoer voor water en een aansluitpunt voor een kooktoestel aanwezig zijn
 • In de woning moet een eigen toilet met waterspoeling aanwezig zijn

Op kamers wonen valt hier meestal niet onder, behalve als de woning voldoet aan bovenstaande eisen.

Toetsingsinkomen huurtoeslag

Als extra voorwaarde geldt ook dat het jaarlijkse inkomen niet hoger mag zijn dan een bepaald bedrag. Het gaat om de volgende bedragen:

 • 21.600 voor een alleenstaande (was 21.025 in 2013)
 • 29.325 in geval van meerdere bewoners (hoeven geen fiscale partners te zijn, was 28.550 in 2013)

Vermogenstoets huurtoeslag 2014

Voor mensen die een te hoog eigen vermogen hebben, geldt dat zij geen recht meer hebben op huurtoeslag in 2014. Het gaat om het heffingsvrije vermogen in box 3 (inkomsten uit sparen en beleggen). De peildatum is 1 januari 2014. Voor 2014 gaat het hierbij om de volgende bedragen:

 • 21.139 per bewoner (was 21.139 in 2013)
 • 42.278 voor een alleenstaande ouder (was 42.278 in 2013)

Rekenhuur

De rekenhuur is de kale huurprijs plus eventuele servicekosten. Er zijn verschillende grenzen voor de rekenhuur, onder andere afhankelijk van de leeftijd. Voor iemand tussen de 18 en 23 jaar moet de rekenhuur minimaal 226,98 en maximaal 389,05 per maand bedragen (was minimaal 226,98 en maximaal 389,05 per maand in 2013). Bent u ouder dan 23, dan bevinden de grenzen voor de rekenhuur zich tussen 226,98 en maximaal 699,48 per maand (was minimaal 222,18 en maximaal 681,02 per maand).

Hoogte huurtoeslag 2014

De hoogte van de huurtoeslag is afhankelijk van de rekenhuur van de woning en de inkomens van de bewoners. Hierbij geldt; hoe hoger het (gezamenlijke) inkomen, hoe lager de huurtoeslag. De huurtoeslag in 2014 is maximaal 328 per maand (bij een rekenhuur van 698 per maand en een toetsingsinkomen van maximaal 15.025, geldend voor een alleenstaand persoon van 23 jaar of ouder).

Huurtoeslag aanvragen

Wanneer u recht heeft op huurtoeslag, kunt u deze aanvragen via de Belastingdienst. Let op: wanneer u de huurtoeslag niet op tijd aanvraagt, ontvangt u deze ook niet. Zelfs niet als u er wel recht op had. U kunt de huurtoeslag voor 2014 aanvragen tot 1 september 2015, via Mijn toeslagen op de website van de belastingdienst. Hiervoor zijn een DigiD en een burgerservicenummer/sofinummer noodzakelijk. Per huishouden kan maar één iemand huurtoeslag aanvragen. De huurtoeslag wordt per maand uitbetaald.

Wanneer u huurtoeslag heeft aangevraagd, zal deze in het volgende jaar automatisch doorlopen. Verandert uw financiële situatie echter, krijgt u bijvoorbeeld een (andere) fiscale partner of een hoger inkomen, dan dient u dit door te geven aan de Belastingdienst. Indien er teveel huurtoeslag ontvangen is, mag de Belastingdienst dit terugvorderen.

Lees verder

© 2013 - 2015 Marrie123, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Particulier huren van woningParticulier huren van woningWie niet in aanmerking komt voor een sociale huurwoning of de wachtlijsten te lang vindt, kan een woning particulier hur…
Huurtoeslag 2012 omlaag en huurtoeslag 2013Huurtoeslag 2012 omlaag en huurtoeslag 2013De huurtoeslag 2012 is omlaag en de huurtoeslag 2013 gaat omlaag ten opzichte van 2012. Een extra kwaliteitskorting als…
Huurtoeslag 2014 aanvragen: betaaldata 2014Huurtoeslag 2014 aanvragen: betaaldata 2014Uw huurtoeslag aanvragen, let op de veranderingen en betaaldata. De huurtoeslag 2014 en huurtoeslag 2015 verlagen de net…
Huurtoeslag 2012 Hoeveel Wie Waar Wanneer VoorwaardenHuurtoeslag 2012 Hoeveel Wie Waar Wanneer VoorwaardenHuurtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten voor het huren van een woning. Om in aanmerking te komen, mag de huur nie…
Huurtoeslag: niet alleen voor de minimaHuurtoeslag: niet alleen voor de minimaWaar vroeger gesproken werd over huursubsidie heeft het woord huurtoeslag nu zijn intrede gedaan. Het bedrag dat de bela…
Bronnen en referenties
 • www.belastingdienst.nl

Reageer op het artikel "Huurtoeslag 2014: Hoogte, voorwaarden, aanvragen"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Reactie

Ad van der Kemp, 29-11-2013 10:14 #1
Betreft: vermogenstoets huurtoeslag 2014.
Geachte heer/mevrouw,
Op uw website staat dat de peildatum voor de vermogenstoets huurtoeslag 2014, 1 januari 2014 is.
Op de website van de Belastingdienst staat als peildatum voor de vermogenstoets 2014: 1 januari 2013.
Wat is nu precies de juiste peildatum?
Vriendelijke groet, Reactie infoteur, 29-11-2013
Beste meneer van der Kemp,

De peildatum voor de vermogenstoets voor de huurtoeslag voor 2014 is 1 januari 2014. Heeft u op dat moment te veel vermogen dan heeft u voor het hele jaar 2014 geen recht op huurtoeslag. Voor de huurtoeslag in 2013 was de peildatum 1 januari 2013. Had u in 2013 te veel vermogen, maar is uw vermogen weer gedaald tot onder de grens op 1 januari 2014? Dan heeft u in 2014 wel recht op huurtoeslag, wanneer u ook aan de overige eisen voldoet.

Dit kan men hier teruglezen: http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/informatie_over_toeslagen/huurtoeslag/kan_ik_huurtoeslag_krijgen/vermogen/vermogen

Infoteur: Marrie123
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Bronnen en referenties: 1
Reacties: 1
Schrijf mee!