InfoNu.nl > Financieel > Belasting > Aftrekposten inkomstenbelasting 2014

Aftrekposten inkomstenbelasting 2014

Aftrekposten inkomstenbelasting 2014 Er zijn minder aftrekposten inkomstenbelasting 2014, omdat de aftrek particulieren voor de specifieke zorgkosten en ziektekosten in 2014 gedeeltelijk komt te vervallen. Wie de zorgkosten als aftrekpost heeft, gaat meer belasting betalen en heeft een hoger verzamelinkomen. Wat zijn de andere aftrekposten van de belastingdienst waarvan u bij uw belastingaangifte inkomstenbelasting gebruik kunt maken? Vergeet de aftrek reiskosten openbaar vervoer 2014 niet.

Aftrekposten inkomstenbelasting 2014 en uw belastingaangifte 2014

Vaak worden pas bij de belastingaangifte inkomstenbelasting de bonnetjes verzameld en bekeken hoe groot de aftrekposten zijn. De aftrekposten kunnen er immers voor zorgen dat u belasting terug krijgt en in ieder geval minder belasting gaat betalen dan zonder de aftrekposten het geval is. Maar elk jaar zijn er wel fiscale wijzigingen en een belangrijkste voor de aftrekposten is dat de fiscale aftrekpost specifieke zorgkosten 2014 gedeeltelijk verdwijnt. Wie veel ziektekosten heeft, is blij dat hij door deze aftrekpost minder belasting betaalt en van de hoge kosten langs fiscale weg een deel terug krijgt. Welnu, dat verandert met ingang van 1 januari 2014 als het aan dit kabinet ligt.

Welke aftrekposten belasting 2014 dan wel?

In 2014 bestaan nog de volgende aftrekposten:

Dit is geen lange lijst meer waarbij de komende tijd ook nog een aantal aftrekposten op het punt staan om geschrapt te worden. Zo lijkt de aftrek voor giften 2014 zijn langste tijd te hebben gehad en ziet het kabinet ons graag langer doorwerken. Bij dit langer doorwerken past geen fiscale stimulering van een koopsompolis of lijfrentepolis die beide eerder stoppen met werken mogelijk kunnen maken. Er is alleen aftrek als er duidelijk sprake is van een pensioentekort, en die eisen zullen worden aangescherpt is de verwachting.

De hypotheekrenteaftrek 2014

Bij de hypotheekrente aftrek 2014 geldt:
  • Had u al in 2012 een hypotheek dan is de volledige hypotheekrente als aftrekpost inkomstenbelasting aftrekbaar.
  • Hebt u in 2013 of 2014 een nieuwe hypotheek afgesloten, dan is er alleen aftrek als u minimaal annuïtair aflost in dertig jaar tijd.

Voor alle hypotheken geldt dat de hypotheekrente aftrek tegen maximaal 51,5% mogelijk is. Als uw inkomen in een lagere belastingschijf zit, dan geldt voor uw aftrek dat tarief, maar wie een hoger inkomen in een belastingschijf met een marginaal tarief van 52%, kan nog maar 51,5% van de aftrek terug krijgen. In 2015 is dat 51% en zo verder.

Giften 2014

Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar, waarbij de belastingdienst een verschil maakt tussen gewone giften en periodieke giften. Bij de gewone giften hanteert de belastingdienst een drempelbedrag van 1% van uw drempelinkomen, maar toch altijd minimaal 60 euro. Het meerdere mag u aftrekken als u ervoor zorgt dat dit bedrag niet hoger is dan 10% van uw drempelinkomen. Hierbij is een gift aan een ANBI instelling dat u schriftelijk kunt overleggen, een extra voordeel omdat dan meer aftrekbaar is: u mag het bedrag van uw gift verhogen met 25%. Voorwaarde is wel weer dat de verhoging niet meer bedraagt dan 1.250.

De aftrekbare periodieke giften verlopen via een notaris en hebben een looptijd van minimaal vijf jaar. Dit is een langere verplichting, maar hoeft niet te betekenen dat uw gift per se groter is dan bij een normale gift. Het voordeel van periodiek schenken is vooral dat voor de belasting de gehele gift een aftrekpost is.

Studiekosten 2014 als aftrekpost

Als er geen recht is op studiefinanciering bestaat de mogelijkheid tot aftrek van de volgende kosten voor studie en scholing:
  • Het door u in 2014 betaalde lesgeld, cursusgeld, collegegeld en examengeld.
  • Als u promotiekosten hebt, ook de promotiekosten.
  • De verplichte leermiddelen en beschermingsmiddelen.

Kosten Rijksmonument

Als u een Rijksmonument bezit zijn 80% van de kosten van groot en klein onderhoud fiscaal aftrekbaar in 2014 als aftrekpost inkomstenbelasting.

Aftrekpost lijfrente en pensioenvoorziening

De premies die u betaalt voor een extra pensioenvoorziening via lijfrente of koopsompolis zijn aftrekbaar als uit de jaarruimte en reserveringsruimte blijkt dat u een aantoonbaar pensioentekort hebt.

Aftrekpost reiskosten voor het woon- en werkverkeer

Uw kosten voor het woon- en werkverkeer zijn aftrekbaar voor zover ze niet worden vergoed door uw werkgever. Bovendien moet u beschikken over een reisverklaring van uw werkgever. Rijdt u een auto van de zaak, dan kan dat, afhankelijk van de auto die u rijdt, juist leiden tot een fiscale bijtelling die een bepaald percentage is van de cataloguswaarde van de wagen.

Vermogen box 3

U mag uw schulden, anders dan belastingschulden of uw hypotheek in box 1, in box 3 in mindering brengen op uw vermogen. De aftrek is gelijk aan uw schuld minus 2900 euro.

Conclusie aftrekposten belasting 2014

Jaren zien we de tendens van minder fiscale aftrekposten en die tendens zet zich in 2014 voort. Dat betekent minder mogelijkheden om minder belasting te betalen, maar vaak ook een eenvoudigere belastingaangifte 2014. Laat u zich ter zake altijd goed adviseren.

Lees verder

© 2013 - 2017 Info4mij, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Belastingaangifte doen 2011Belastingaangifte doen 2011Voor veel mensen is belastingaangifte doen een struikelblok en een tijdrovende bezigheid. Wie moet belastingaangifte doe…
Persoonsgebonden aftrek inkomstenbelasting verrekenenPersoonsgebonden aftrek inkomstenbelasting verrekenenBij uw aangifte inkomstenbelasting 2015, 2016, 2017 of een andere belastingaangifte komt u de post persoonsgebonden aftr…
Belastingaangifte, checklist en documenten belastingdienstBelastingaangifte, checklist en documenten belastingdienstWelke documenten en papieren hebt u of uw fiscale partner zeker nodig voor uw belastingaangifte 2015, 2016 en 2017? Let…
Geld terug van de belastingdienst 2015 - 2016: belastingtipsGeld terug van de belastingdienst 2015 - 2016: belastingtipsBelastingtips voor de belastingteruggave 2015, 2016 en 2017. Hebt u als particulier al geld terug gekregen van de belast…
Berekening verzamelinkomen  veel gestelde vragenBerekening verzamelinkomen veel gestelde vragenHoe is de berekening van het verzamelinkomen voor de inkomstenbelasting 2015, 2016 en 2017? Is dit verzamelinkomen het b…

Reageer op het artikel "Aftrekposten inkomstenbelasting 2014"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Reacties

Kohler, 25-03-2015 11:32 #21
Ik heb een gastric bypass gehad. Kan ik de kosten van speciaal dieet en kosten van een nieuwe garderobe aftrekken?

M.V.G. Carrol Reactie infoteur, 25-03-2015
Beste Kohler,
Niet elk dieet is fiscaal aftrekbaar. Zie hier wat voorbeelden:

http://www.aftrekbaardieet.blogspot.nl/

Naam H. Alink, 14-03-2015 21:51 #20
Hoe hoog is de belastingaftrek buitengewone lasten per gemaakte k.m. naar een arts voor een consult?. Voorheen waren dat de werkelijke gemaakte kosten per k.m. Is dat voor de inkomstenbelastingaangifte particulieren van 2014 nog steeds van toepassing?. Gaarne uw reactie per mail. Vr. Gr. H. Alink. Reactie infoteur, 16-03-2015
Beste H. Alink,
Als het om een consult voor uzelf of iemand uit uw huishouding gaat, dan zijn in 2014 nog steeds de werkelijk gemaakte kosten per kilometer aftrekbaar.

Josee, 05-03-2015 22:15 #19
Tot hoeveel jaar terug mag ik vervoerskosten aftrekken die ik gemaakt heb om mijn dochter naar fysiotherapie te brengen? Reactie infoteur, 07-03-2015
Beste Josee,
U kunt tot maximaal vijf jaar teruggaan.

Evita, 02-03-2015 15:18 #18
Zijn de kosten van een cosmetische ingreep/operatie ook fiscaal aftrekbaar?
Het gaat hierbij om een bedrag van 4000,-. Reactie infoteur, 03-03-2015
Beste Evita,
Een cosmetische ingreep is alleen aftrekbaar als hij ook medisch noodzakelijk is.

Lemmers, 26-02-2015 14:43 #17
Kan ik brillenglazen aftrekken van de belasting.
L.Lemmers. Reactie infoteur, 27-02-2015
Beste Lemmers,
Brillenglazen zijn niet meer aftrekbaar als zorgkosten.

Senthura, 12-02-2015 14:23 #16
Zijn de kosten voor een studie aftrekbaar als ik studiefinanciering ontving die volledig een lening was? Reactie infoteur, 13-02-2015
Beste Senthura,
Dan zijn aftrekbaar de verplichte studiekosten minus 250 euro drempel.

Petra, 02-02-2015 19:26 #15
Kan ik de reiskosten die ik heb gemaakt voor de bezoeken (2 a 3x per week) aan een dermatoloog/behandeling lichttherapie in het jaar 2014 aftrekken voor de belasting? Reactie infoteur, 03-02-2015
Beste Petra,
Uw vervoerskosten naar een arts zijn aftrekbaar in 2014 en 2015.

W. M. Rhorst, 28-01-2015 14:17 #14
Kan ik de huur van een alarmtoestel [echtgenote gehandicapt] aftrekken van inkomstenbelasting 2014? Reactie infoteur, 28-01-2015
Beste W. M. Rhorst,
De huur van een alarmtoestel is aftrekbaar als specifieke zorgkosten.

Raymond, 10-01-2015 22:06 #13
Kan ik gemaakte reiskosten van en naar het ziekenhuis aftrekken.
Zelf woon ik in Amsterdam en mijn vader ligt in Utrecht in het ziekenhuis.
Het betreft een opname van langer dan 6 weken.
Ik woon niet meer bij mijn ouders in huis. Reactie infoteur, 12-01-2015
Beste Raymond,
Als uw vader langer dan een maand wordt verpleegd, de reisafstand minimaal 10 kilometer is, mag u 19 cent per gereden kilometer aftrekken.

Ramazan, 13-12-2014 05:21 #12
Kan ik een schuld bij de waarborgfonds als een aftrek post melden, het gaat om een bedrag van 8900 euro inmiddels 5500 euro restant. Reactie infoteur, 13-12-2014
Beste Ramazan,
Een schuld die op 1 januari van een jaar bestaat en niet de inkomstenbelasting betreft kan in box 3 worden afgetrokken.

W. Kooi, 08-12-2014 16:53 #11
Is een eigen bijdrage voor een gehoortoestel in 2014 ook aftrekbaar? Reactie infoteur, 10-12-2014
Beste W. Kooi,
Een verplichte eigen bijdrage voor een gehoortoestel is in 2014 niet aftrekbaar.

Greetje, 08-12-2014 10:45 #10
Ik ben te laag verzekerd voor de kosten van een crematie. Als ik nu in 1-keer mij inkoop voor een overlijdensverz. Is dat bedrag dan aftrekbaar? Reactie infoteur, 08-12-2014
Beste Greetje,
De premie van een overlijdensrisicoverzekering is niet fiscaal aftrekbaar.

Henk, 29-10-2014 10:45 #9
Geachte infoteur,

Na een korte maar hevige ziekte is helaas mijn echtgenote in Juni 2014 overleden. Kunt u aangeven welke gemaakte kosten hiervan eventueel aftrekbaar zijn via de inkomstenbelasting. BV notariskosten, continuïteitsbijdrage begraafplaats, ed.

MVG, Henk Reactie infoteur, 29-10-2014
Geachte Henk,
Er zijn twee aangiften waarmee u rekening kunt houden:

a) Via de belastingaangifte inkomstenbelasting zijn de ziektekosten deels aftrekbaar:

http://financieel.infonu.nl/belasting/105078-fiscale-aftrekpost-specifieke-zorgkosten-2014-verdwijnt.html

b) Via de aangifte erfbelasting kunnen de kosten van de notaris en de kosten voor de begrafenis aftrekbaar zijn:

http://financieel.infonu.nl/belasting/92896-erfenis-en-belastingaangifte-inkomstenbelasting.html

Turan, 23-10-2014 10:55 #8
Mijn vrouw is verder gaan studeren. Ze krijgt geen studiefinanciering en ook heeft ze geen recht op een ov-kaart. Zijn deze kosten aftrekbaar wanneer we als fiscale partners aangifte gaan doen aan het eind van dit jaar. Los hiervan, zijn de kosten voor schoolboeken ook aftrekbaar?
MVG, Turan Reactie infoteur, 23-10-2014
Beste Turan,
De noodzakelijke kosten om te kunnen studeren zijn aftrekbaar minus de drempel van 250 euro. De vervoerskosten zijn niet aftrekbaar als studiekosten:

http://financieel.infonu.nl/belasting/89763-aftrek-studiekosten-2012-2013-2014.html

Gerdien, 13-10-2014 15:20 #7
Wij willen een graf kopen op een natuur begraafplaats, zijn deze kosten aftrekbaar voor de inkomstenbelasting?
Groeten Gerdien Reactie infoteur, 13-10-2014
Beste Gerdien,
De kosten van een graf zijn niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Piet van Kalker, 01-09-2014 15:29 #6
Van mijn ABP ouderdomspensioen moet ik maandelijks een bedrag van 229 euro aan mijn ex overmaken waarmee ik 16 jaar gehuwd ben geweest. Kan ik deze kosten als aftrekpost opvoeren op mijn aangifte? Reactie infoteur, 01-09-2014
Beste Piet van Kalker,
Ja voor u is deze partneralimentatie een aftrekpost, voor uw ex is het een belastbaar inkomen. Vermeld wel bij uw overboekingen waar het om gaat.

Jacqueline Lebrocquy, 09-07-2014 16:13 #5
Heb een ING Life Pension Plan van 2012-2022. Heb het verleden jaar en dit jaar vergeten vermelden. Nog aftrekbaar? Zoja, bij welke rubriek in te vullen en hoe het naar de dienst te sturen? Reactie infoteur, 10-07-2014
Beste Jacqueline Lebrocquy,
De aftrek is gelijk aan 30% van de premie die u hebt betaald met een zeker maximum (tot 940 euro in 2014). Kijkt u eens naar de codes 1353 en 2353 waar u de betaalde premies invult (langetermijnsparen belastingbrief 2014). U kunt dit per brief aan de Dienst melden en om een correctie vragen.

Dirk, 12-03-2014 14:43 #4
Hebben ouders ook aftrek van studiekosten wanneer ze deze voor hun kinderen betalen? Zo ja, welke kosten mag je dan aftrekken bv. collegegeld?

Alvast bedankt, Dirk Reactie infoteur, 12-03-2014
Beste Dirk,
Neen alleen de studerende kan een aftrekpost hebben, maar moet dan zelf hebben betaald. Lenen bij de ouders en dan zelf boeken of collegegeld betalen, levert de student ook een aftrekpost op.

Dennis, 04-03-2014 08:26 #3
Zijn er nog aftrekbare kosten op te voeren voor diabeet? Reactie infoteur, 04-03-2014
Beste Dennis,
De kosten voor insuline en medicijnen zijn voor zover niet vergoed en niet ten laste van het eigen risico aftrekbaar. Er is geen specifiek dieet voor diabetici dat aftrekbaar is.

Lonnie, 23-01-2014 00:08 #2
Geachte infoteur,
Ik zag dat de heffingskorting hoger word als je een inkomen hebt van 19.000 en nog wat bruto. maar gaan ze dan uit van het inkomen of van het verzamelinkomen (dus in geval je een groter eigen vermogen hebt dan het vrijgestelde?

vr gr Lonnie Reactie infoteur, 24-01-2014
Geachte Lonnie,
Bij de loonbelasting wordt gekeken naar uw looninkomen en bij de aangifte inkomstenbelasting naar uw verzamelinkomen.

J. J. Mondria, 27-11-2013 20:51 #1
Blijven tandartskosten, waaronder ook hulpmiddelen(prothese o.a.) in 2014
nog aftrekbaar als ziektekosten? Reactie infoteur, 28-11-2013
Beste J.J. Mondria,
Ja die kosten zijn ook in 2014 nog aftrekbaar:

http://financieel.infonu.nl/belasting/105078-fiscale-aftrekpost-specifieke-zorgkosten-2014-verdwijnt.html

Infoteur: Info4mij
Laatste update: 13-12-2014
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Special: Belastingaangifte 2014
Reacties: 21
Schrijf mee!